Byla 2-2282-91/2014
Dėl nepilnamečiams vaikams priteisto išlaikymo dydžio pakeitimo ir kt. reikalavimų

1Viešame teismo posėdyje civilinėje byloje pagal ieškovės R. B. ieškinį atsakovui D. B. dėl nepilnamečiams vaikams priteisto išlaikymo dydžio pakeitimo ir kt. reikalavimų,

Nustatė

2Ieškovė R. B., savo ieškinį teismo posėdyje palaiko pilnai ir prašo jį visiškai patenkinti, pakeisti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. sausio 10 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-74-571/2013, priteistą nepilnamečiams vaikams N. B., gimusiam 2005 m. lapkričio 13 d. ir O. B., gimusiam 2008 m. vasario 24 d. po 300 litų išlaikymą iš atsakovo D. B. ir priteisti nuo ieškinio padavimo teismui dienos po 500 litų kiekvienam vaikui tvirta pinigų suma iki sūnų pilnametystės, taip pat bylinėjimosi išlaidų atlyginimą valstybei ir ieškovės turėtas teismo išlaidas priteisti iš atsakovo. Ieškovė teismo posėdyje paaiškino, kad kaip Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. sausio 10 d. tarp šalių buvo nutraukta santuoka abiejų bendru sutarimu, santuokos nutraukimo pasekmių sutartyje atsakovas D. B. sutiko sūnums N. B. ir O. B. mokėti kiekvieną mėnesį po 300 litų. Tačiau šio įsipareigojimo nevykdo, kiekvienam sūnui moka tik po 167,60 litų, ir turi šiuo metu išlaikymo įsiskolinimą 7000 litų. Sūnūs auga, pragyvenimo lygis brangsta, sūnų išlaikymui reikalinga didesnės lėšos. Ieškovė dėl vaikų priežiūros atsisakė darbo, pagalbinėje mokykloje, tai prarado apie 600 litų atlyginimo, jos darbinės pajamos sumažėjo. Ieškovė viena išlaiko keturis nepilnamečius vaikus N. B. gimusį 2005 m. lapkričio 13 d., O. B., gimusį 2008 m. vasario 2 d., D. J., gimusį 1998 m. balandžio 27 d. ir M. J., gimusį 1999 m. spalio 5 d. Atsakovas D. B., paliko šeimą ir savo nepilnamečiams sūnums Norvydui ir Orestui išlaikymo pagal santuokos nutraukimo pasekmių sutartį neteikia, su nepilnamečiais vaikais ryšio nepalaiko, prie vaikų išlaikymo neprisideda, kitokia forma vaikams išlaikymo neteikia. Atsakovo D. B. turtinė padėtis po teismo sprendimo priėmimo iš esmės pasikeitė, teismo sprendimo priėmimo metu atsakovo pajamas sudarė 650 litų neįgalumo išmoka, o šiuo metu atsakovo pajamos yra žymiai didesnės, kiek ieškovei žinoma atsakovas dirba masažuotoju ir privačiai atlieka statybos ir remonto darbus. Sūnums prašant susitikti su tėvu šis vaikams dažnai teigiantis, kad negalintis nes yra labai užsiėmęs darbe. Ieškovės šeimoje be sūnų Norvydo ir Oresto dar auga du globojami vaikai: D. J., gimęs 1998 m. balandžio 27 d. ir M. J., gimęs 1999 m. spalio 5 d. ieškovę R. B. Šiaulių rajono apylinkės teismas 2012 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi ieškovę paskyrė šių vaikų globėja. Kreipiantis į teismą dėl globėjos paskyrimo Deividui ir M. J. šalys gyveno santuokoje su atsakovu D. B., kuris taip pat sutiko, kad šeimoje būtų globojami ir augtų dar du nepilnamečiai vaikai. Iširus santuokai minimi nepilnamečiai vaikai Deividas ir Mantas liko gyventi su ieškove R. B.. Nors šie vaikai gauna valstybines išlaikymo išmokas, tačiau šių lėšų vis vien nepakanka, ieškovė privalo skirti savų lėšų D. J. ir M. J. išlaikyti. Nutraukus santuoką su atsakovu D. B., pastarasis atsisakė padėti materialiai rūpintis globojamais vaikais. Akivaizdu, kad kas mėnesį gaunant po 300 litų, kuriuos atsakovas D. B. sutiko mokėti, bet nemoka moka tik po 167,60 litų kas mėnesį nepilnamečių vaikų Norvydo ir Oresto išlaikymui jų nepakanka vaikams minimalių poreikių patenkinimui, nes augant vaikams auga ir jų poreikiai. Ieškovė gyvena Maironio g. 34 – 7, 49 kv. m. Kazlų Rūdoje, šį butą ieškovė privalo išlaikyti nes darbo dienomis gyvena šiame bute, nes sūnus Norvydas lanko mokyklą Kazlų rūdoje, o sūnus Orestas lanko darželį. Ieškovės šeima šventadieniais ir poilsio dienomis bei per atostogas gyvena name, esančiame Slabados kaime, Kazlų Rūdos savivaldybėje, kur vaikai turi geras sąlygas gyventi ir žaisti bei žaisti ir įgyti darbinius įgūdžius ir supratimą, kad reikia dirbti ir užsidirbti. Nežiūrint į tai, kad tarp šalių santuoka nutraukta ir šalys gyvena skyriumi, bet abu turi rūpintis savo vaikų materialiniu išlaikymu, sveikata, švietimu, užtikrinti savo vaikų turtines socialines ir kitokias teises.

3Atsakovas D. B., šios bylos procese buvo visiškai pasyvia šalimi, tai yra nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį, neatvyko ir į bylos nagrinėjimą, iki teismo posėdžio pradžios teismui prašymų nepateikė. Iš to teismas sprendžia, kad atsakovas iš esmės neprieštarauja ieškovės reikalavimams ir jam yra nesvarbu, koks teismo sprendimas byloje bus priimtas. Atsakovas D. B., gavęs teismo pranešimą ir ieškinio kopiją, atsiliepimo, kaip reikalauja įstatymas teismui nepateikė, savo nuomonės nepareiškė, tai teismo manymu atsakovas su ieškovės reikalavimais visiškai sutinka. (b.l. 42,43). Ieškovės prašymu ir įtrauktos į procesą institucijos Kazlų Rūdos savivaldybės atstovės sutikimu nutarta bylą nagrinėti atsakovui nedalyvaujant. Teismas atsižvelgiant į ieškovės paaiškinimą ir byloje esamus rašytinius įrodymus, faktines bylos aplinkybes, nepilnamečių sūnų N. B. ir O. B., minimalių poreikių patenkinimą, abiejų tėvų turtinę padėtį, ir būtinų vaikams vystytis sąlygų užtikrinimą, ieškovės ieškinį pilnai patenkina ir iš atsakovo D. B., pakeistinas ir išieškotinas prašomas išlaikymas po 500 litų nepilnamečiams sūnums kas mėnesį periodinėmis išmokomis tvirta pinigų suma iki sūnų pilnametystės.( LR CK 3.192 str.). Įstatymas numato tėvų pareigą išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Ieškovė prašo sūnums N. B. ir O. B., išlaikymą pakeisti nuo ieškinio padavimo dienos tai yra nuo 2014 m. gegužės 6 dienos. Išlaikymas priteisiamas gali būti nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos, o teisė būti tėvų išlaikomam atsiranda vaikui gimus, išlaikymo įsiskolinimas negali būti išieškotas daugiau kaip už trejus metus iki ieškinio pareiškimo padavimo dienos (LR CK 3.200 str.).

4Savivaldybės institucijos, įtrauktos į procesą išvadai duoti – Kazlų Rūdos savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus, atstovas teismo posėdyje davė išvadą kurią palaikė teismo posėdyje ir paaiškino, kad ieškinio reikalavimas iš esmės yra pagrįstas ir išlaikymas nepilnamečių vaikų N. B. ir O. B. interesais turi būti padidintas, institucijos atstovo siūlymu – iki 500 litų kas mėnesį, tai nors kiek atsakovas prisidės prie savo nepilnamečių vaikų išlaikymo.

5Ginčo dėl esminių faktų byloje nėra.

6II. Teismo posėdyje nustatytos reikšmingos ginčui spręsti bylos aplinkybės.

7Teisminio bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2013 m. sausio 10 d. Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu tarp šalių buvo nutraukta santuoka ir patvirtinta santuokos nutraukimo pasekmių sutartis, kurios ketvirtoje pastraipoje nepilnamečių vaikų ir tarpusavio išlaikymas. Nepilnamečių vaikų tėvas D. B., asmens kodas ( - ) įsipareigoja teikti savo nepilnamečiams sūnums N. B., gimusiam 2005 m. lapkričio 13 d. ir O. B., gimusiam 2008 m. vasario 24 d. materialinį išlaikymą po 300 litų kas mėnesį kiekvienam vaikui nuo 2012 m. spalio 1 d. iki sūnų pilnametystės. (b.l. 6). Kad ieškovė R. B., nepilnamečiais vaikais rūpinasi ir jiems sudaro geras gyvenimo sąlygas, gyvena su keturiais mažamečiais vaikais D. J., N. B., O. B. ir M. J., Maironio g. 34 – 7, 49 kv. m. bute, esančiame Kazlų Rūdos mieste, Kazlų Rūdos savivaldybėje, išeiginėmis nedarbo dienomis šeima vyksta į turimą gyvenamą namą Slabados kaime, Kazlų Rūdos savivaldybėje, kur vaikai gali būti gryname ore, žaisti lauke, įgyti darbinius įgūdžius padėdami tvarkyti aplinką ravėti daržus. (b.l. 31,32-33,34-36). Ieškovė R. B. dirba Kazlų Rūdos specialiojoje mokykloje gauna 670 litų, Kazlų Rūdos neįgaliųjų draugijos 220 litų ir VSDF Marijampolės skyriaus 1026 litus netekto darbingumo, gauna 332 litus našlaitės pensijos, viso penkių asmenų šeima pragyvena iš 2136 litų, kiekvienam šeimos nariui tenka po 427,20 litų per mėnesį iš šių pajamų ieškovė turi mokėti komunalinius mokesčius, mokesčius už butą, mokesčius už gyvenamo namo išlaikymą, kurto pirkimą, elektrą, žemės mokestį. Teismo manymu, kaip numato Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, nustatantis pagrindines vaiko teises, laisves bei pareigas, šių teisių ir laisvių apsaugos bei gynimo svarbiausias garantijas, įpareigoja tėvus užtikrinti vaikams gyvenimo sąlygas, būtinas jų fiziniam, protiniam, dvasiniam bei doroviniam vystymuisi. Išlaikymas priteisiamas iš tėvų, kurie nevykdo pareigos išlaikyti savo nepilnamečius vaikus ( CK 3.196 str.1d.) Pagrindas išlaikymo dydį pakeisti yra atsiradę papildomi nepilnamečių vaikų poreikiai. Priteisus 2013 m. sausio 10 d. Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu iš atsakovo išlaikymą sūnums Norvydui buvo aštuoneri, o Orestas buvo penkeri metai, todėl visiškai tikėtina ieškovės aiškinimu, jog augant sūnums jų poreikiai didėja ir tuo pačiu didėja jų išlaikymo išlaidos. Kadangi išlaidos, susijusios su sūnų N. B. ir O. B. išlaikymu ir vystymuisi, padidėjo sūnus Norvydas mokosi Kazlų Rūdos vidurinėje mokykloje, o sūnus Orestas lanko Kazlų Rūdos vaikų lopšelį-darželį „Pušelė“ už kurį reikia mokėti po 206,50 litų. (b.l. 21, ). todėl atsirado papildomų išlaidų, ir mokamų po 300 litų nepilnamečiams sūnums išlaikyti aiškiai nepakanka, todėl išlaikymo dydis didinamas, išimtinai proporcingai nepilnamečių sūnų Norvydo ir Oresto poreikiams tenkinti ir atsižvelgiant į abiejų tėvų turtinę padėtį bei būtinas sūnums vystytis sąlygų užtikrinimą. Ši pareiga yra besąlyginė. Nepilnamečiams sūnums reikalinga pastovi ir nuolatinė tėvų materialinė parama, kurią šalys privalo ir išgali teikti. Sutinkamai su CK 3.201str.2d. teismas gali padidinti priteisto išlaikymo dydį, jeigu po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, priėmimo, atsirado papildomos sūnų priežiūros išlaidos. Teismo manymu nepilnamečiams vaikams N. B. ir O. B. išlaikyti papildomos išlaidos atsirado ir yra įrodytos, sūnų išlaikymui ieškovė per mėnesį skiria 427,20 litų, atsakovas per mėnesį mokėtų anksčiau teismo priteistą išlaikymą tik po 300 litų. Kiekvienam nepilnamečiui vaikui išlaikyti šiuo metu vidutiniškai reikia 1000 litų, šią sumą padalinus per pusę būtų 500 litų, tiek pinigų privalėtų teikti savo sūnų N. B. ir O. B. išlaikymui ieškovė ir atsakovas, todėl ieškovės prašoma 500 litų suma iš atsakovo D. B. priteistina, šis dydis būtų pakankamas tenkinti bent minimalius sūnų Norvydo ir Oresto poreikius. Ši išlaikymo pinigų suma priteistina iš atsakovo D. B., atsižvelgiant į išaiškintas faktines bylos aplinkybes, ieškovė nepilnamečius keturis vaikus pilnai išlaikė, jais rūpinasi, papildomai pirkdama mokymuisi ir lavinimuisi reikalingas prekes, pilnai apmoka ir apmokės tikslines mokymosi išlaidas, rūpinosi ir rūpinsis sūnų sveikata ir auklėjimu. Todėl atsižvelgiant į išdėstytas ieškovės R. B., išdėstytas faktines bylos aplinkybes dėl papildomų išlaidų, ieškinys tenkintinas pilnai išlaikymą didinant iki 500 litų per mėnesį sūnų Norvydo ir Oresto išlaikymui iki jų pilnametystės. ( LR CK3.192 str., 3.201 str.2d.) Tokia suma nustatyta, atsižvelgiant į ieškovės R. B. ir atsakovo D. B. materialinę padėtį.( LR CK 3.201str.1d.). Ieškovės R. B. materialinė padėtis yra žymiai blogesnė ir tenkinant ieškovės reikalavimą padidinti iki 500 litų sūnų išlaikymui priteistus alimentus, žymiai pagerėtų. Atsakovas D. B. dirba Kauno mieste masažuotoju ir nelegaliai dirba statybose, gyvena su sugyventine, daugiau išlaikytinių neturi. Atsakovas D. B., apie savo turtinę padėtį, gaunamą uždarbį teismui dokumentų nustatytu laiku nepateikė. (b.l.42). Sprendžiant išlaikymo dydžio nustatymo klausimą atsižvelgiama į CK 3.3 str. 1 d. numatytą prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą, reiškiantį, kad teismas, priimdamas sprendimą, visų pirma vertina vaiko teisių ir interesų atžvilgiu, tai yra rūpinasi, kad būtų užtikrinta vaikų apsauga. Visos abejonės dėl išlaikymo dydžio nustatymo turi būti vertinamos vaiko interesų naudai ( Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys : 2004 04 19 nutartis civilinėje byloje, bylos Nr. 3K-3-286/2004 ; 2004 11 03 nutartis civilinėje byloje, bylos Nr. 3K-3-5 83/2004 ). Be dalyvaujančių asmenų paaiškinimų šios aplinkybės visiškai įrodytos ir tinkamais bei leistinais rašytiniais įrodymais, bylos faktinėmis aplinkybėmis. Ieškovė R. B., gyvendama kartu su nepilnamečiais sūnumis Norvydu ir Orestu, įgijo teisę kreiptis su ieškiniu į teismą dėl išlaikymo pakeitimo todėl šį atsiradusi teisė realizuotina. Nepilnamečių vaikų išlaikymo pakeitimas ir padidinimas išieškotinas nuo ieškinio teismui pateikimo dienos 2014 m. gegužės 6 dienos. Teismo manymu atsakovas privalės reguliariai prisidėti prie nepilnamečių sūnų išlaikymo sprendimo dalis dėl išlaikymo priteisimo vykdytina skubiai ( CPK 282str.2d.1p.)

8III. Ginčui spręsti taikytina teisė ir jos aiškinimas.

9Lietuvos Respublikos CK 3.192 str. 2 d. nustatyta, jog išlaikymo vaikui dydis turi būti proporcingas nepilnamečio vaiko poreikiams bei jo tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas.

10Lietuvos Respublikos CK 3.201 str. 1 d. normos suteikia teismui diskrecijos teisę pakeisti priteisto anksčiau išlaikymo vaikui dydį, jeigu po pirmesnio sprendimo priėmimo iš esmės pasikeitė bylos šalių turtinė padėtis ar vaiko poreikiai, sūnų poreikiai yra padidėją, o ieškovės materialinė padėtis yra pablogėjusi. Atsakovas gyvena vienas, daugiau išlaikytinių neturi, jo materialinės gyvenimo sąlygos yra pagerėjusios.

11Teismas aiškina, jog civilinės apyvartos stabilumo, vaiko interesų prioritetinės gynybos ir teisinės taikos tarp šalių užtikrinimui būtina sąlyga, jog ginčo šalys nepiktnaudžiautų savo subjektyvia teise kreiptis į teismą aptariamu klausimu ir tokiu būdu nekvestionuotų ankstesnių įsiteisėjusių teismo sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo. Teismas sprendžia, jog tokio piktnaudžiavimo požymių ieškovės veiksmuose nėra, byloje ji veikia gindama nepilnamečių vaikų interesus, tai daryti ji turi ir įstatyminę pareigą.

12IV. Sprendimo motyvai ir teisiniai argumentai.

13Teismas sprendžia, jog bylai teisingai išspręsti reikšmingos aplinkybės iš tikrųjų sūnums N. B. ir O. B. augant, lankant mokyklą, darželį jų poreikiai pasikeitė iš esmės, kelis kartus išaugo vaikų mokyklinio lavinimo, sveikatos priežiūros, nemokyklinio gebėjimų lavinimo, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais, avalyne, tinkamomis būsto sąlygomis poreikiai, be to, pagėrėjo ir atsakovo turtinė padėtis – jis turi nuolatinį darbą ir gauna iš jo nuolatines pajamas. Ieškinys iš esmės yra pagrįstas ir patenkintinas. Teismas aiškina, jog abiejų vaiko tėvų teisės ir pareigos, tame tarpe ir išlaikyti vaikus, grindžiamos lygiateisiškumo principu, tai yra vienodos, nepriklausomai nuo to, ar tėvai gyvena kartu su vaikais, ar atskirai. Vaikų tėvų (ieškovės ir atsakovo) turtinę padėtį bei galimybes teikti išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams teismas vertinta iš esmės vienodai. Teismas pažymi, jog nei civiliniuose, nei kituose įstatymuose nėra tiksliai apibrėžtas nei minimalus, nei maksimalus išlaikymo vaikui dydis, tačiau jau kuris laikas šalyje yra formuojama teismų praktika, jog išlaikymo dydis turėtų būti siejamas su 1 MMA dydžiu, kas netiesiogiai ir pagal įstatymo analogiją numatyta CK 6.461 str. 2 d. 1 MMA šiuo metu yra 1000 litų, dalinant šį dydį pusiau, atsakovui tenka pareiga savo sūnų išlaikymui teikti 500 litų, iki šio dydžio ir padidintinas iš jo priteistas išlaikymas sūnums Norvydui ir Orestui, nes bylos aplinkybėmis nustatyta, kad atsakovas šiuo metu teikia sūnums tik po 167,60 litų, nors buvo geranoriškai sutikęs mokėti po 300 litų, šiuo metu turi išlaikymo vaikams įsiskolinimą 7000 litų.

14V. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas.

15Ieškovės reikalavimas dėl 400 litų bylinėjimosi išlaidų priteisimo jai iš atsakovo pareikštas iš esmės teisėtai, nes bylos šalis turi teisę į tokią teisinę pagalbą bei jos išlaidų atlyginimą nepriklausomai nuo to, ar tuos pačius dokumentus paruošti būtų sugebėjusi ir pati. Aptariamos išlaidos teismo pripažįstamos visiškai pagrįstomis leistinu rašytiniu įrodymu (b.l. 39,40), (Lietuvos Respublikos CPK 98 str. ).

16Kadangi ieškovai bylose dėl išlaikymo priteisimo (pakeitimo) nuo žyminio mokesčio ir kt. bylinėjimosi išlaidų valstybei mokėjimo yra atleisti įstatymu, iš nuo tokių išlaidų įstatymu neatleisto atsakovo D. B. bylinėjimosi išlaidos valstybei priteistinos žyminis mokestis valstybei už išlaikymo pakeitimą, bei turėtos išlaidos už procesinių dokumentų siuntimą šalims. (LR CPK 96 str.)

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 265, 268, 270, 305 ir 307 str.str., teismas

Nutarė

18Ieškinį patenkinti pilnai.

19Pakeisti 2013 m. sausio 10 d. Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr.2-74-571/2013 taip - priteisti nuo šio ieškinio padavimo dienos tai yra nuo 2014 m. gegužės 6 d. iš atsakovo D. B., asmens kodas – ( - ) gyv. Slabados kaime 1, Kazlų Rūdos savivaldybė, išlaikymą nepilnamečiams sūnums N. B., asmens kodas ( - ) ir O. B., asmens kodas ( - ) Maironio g. 34 – 7, Kazlų Rūda, Kazlų R. S., periodinėmis išmokomis po 500 litų (penkis šimtus litų) kas mėnesį kiekvienam sūnui iki sūnų Norvydo ir Oresto pilnametystės.

20Šias išlaikymo lėšas toliau uzufrukto teisėmis tvarkyti pavesti ieškovei R. B., asmens kodas – ( - ) gyv. Maironio g. 34 – 7, Kazlų Rūda, Kazlų Rūdos savivaldybė. .

21Priteisti iš atsakovo D. B., asmens kodas – ( - ) gyv. Slabados kaime 1, Kazlų Rūdos savivaldybė, 400 litų (keturis šimtus litų) ieškovei R. B., asmens kodas – ( - ) gyv. gyv. Maironio g. 34 – 7, Kazlų Rūda, Kazlų Rūdos savivaldybė, turėtų išlaidų už pasinaudojimą kvalifikuota advokato padėjėjo paslaugomis ruošiant procesinius dokumentus teismui.

22Priteisti iš atsakovo D. B., asmens kodas – ( - ) gyv. Slabados kaime 1, Kazlų Rūdos savivaldybėje, 144 litus ( vieną šimtą keturiasdešimt keturis litus ) valstybei už išlaikymo sūnums padidinimą ir 30 litų (trisdešimt litų) turėtų pašto išlaidų už procesinių dokumentų siuntimą šalims

23( Gera valia sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos – įstaigos kodas 188659752, sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, bankas –AB „Hansabankas“ , banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

24Sprendimo dalis dėl priteisto išlaikymo padidinimo vykdoma skubiai.

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Viešame teismo posėdyje civilinėje byloje pagal ieškovės R. B. ieškinį... 2. Ieškovė R. B., savo ieškinį teismo posėdyje palaiko pilnai ir prašo jį... 3. Atsakovas D. B., šios bylos procese buvo visiškai pasyvia šalimi, tai yra... 4. Savivaldybės institucijos, įtrauktos į procesą išvadai duoti – Kazlų... 5. Ginčo dėl esminių faktų byloje nėra.... 6. II. Teismo posėdyje nustatytos reikšmingos ginčui spręsti bylos... 7. Teisminio bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2013 m. sausio 10 d.... 8. III. Ginčui spręsti taikytina teisė ir jos aiškinimas.... 9. Lietuvos Respublikos CK 3.192 str. 2 d. nustatyta, jog išlaikymo vaikui dydis... 10. Lietuvos Respublikos CK 3.201 str. 1 d. normos suteikia teismui diskrecijos... 11. Teismas aiškina, jog civilinės apyvartos stabilumo, vaiko interesų... 12. IV. Sprendimo motyvai ir teisiniai argumentai.... 13. Teismas sprendžia, jog bylai teisingai išspręsti reikšmingos aplinkybės... 14. V. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas.... 15. Ieškovės reikalavimas dėl 400 litų bylinėjimosi išlaidų priteisimo jai... 16. Kadangi ieškovai bylose dėl išlaikymo priteisimo (pakeitimo) nuo žyminio... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 265, 268, 270, 305 ir 307... 18. Ieškinį patenkinti pilnai.... 19. Pakeisti 2013 m. sausio 10 d. Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimą... 20. Šias išlaikymo lėšas toliau uzufrukto teisėmis tvarkyti pavesti ieškovei... 21. Priteisti iš atsakovo D. B., asmens kodas – ( - ) gyv. Slabados kaime 1,... 22. Priteisti iš atsakovo D. B., asmens kodas – ( - ) gyv. Slabados kaime 1,... 23. ( Gera valia sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos... 24. Sprendimo dalis dėl priteisto išlaikymo padidinimo vykdoma skubiai.... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...