Byla eI-793-821/2018
Dėl turtinės žalos priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Iveta Pelienė, dalyvaujant pareiškėjų atstovui advokatui Justui Viliui, atsakovės atstovei I. R., trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos atstovei R. L.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų V. A., G. A., S. Č., O. G., D. J., V. J., J. K., J. K., K. K., I. K., G. K., I. K., E. K., K. K., R. K., D. K., G. M., V. M., I. M., atstovaujamos įstatyminės atstovės V. M., A. S., A. T., S. T., G. V., A. V., A. V. skundą atsakovei Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinio turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos, bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Freshtravel“, atstovaujamai bankroto administratoriaus UAB „Valdsita“, UAB „Meganora“ dėl turtinės žalos priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Pareiškėjai, atstovaujami advokato Justo Vilio, su skundu kreipėsi į teismą, prašydami iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – ir Ūkio ministerija), priteisti: V. A. 385,10 Eur; G. A. 385,09 Eur; S. Č. 247,47 Eur; O. G. 357,57 Eur; D. J. 247,46 Eur; V. J. 591,55 Eur; J. K. 411,47 Eur; J. K. 411,47 Eur; K. K. 273,84 Eur; I. K. 325,80 Eur; G. K. 325,80 Eur; I. K. 325,80 Eur; E. K. 265,72 Eur; K. K. 265,73 Eur; R. K. 605,31 Eur; D. K. 605,30 Eur; G. M. 591,54 Eur; V. M. 591,54 Eur; I. M. 591,54 Eur; A. S. 357,56 Eur; A. T. 411,48 Eur; S. T. 411,47 Eur; G. V. 273,84 Eur A. V. 440,15 Eur; A. V. 440,14 Eur turtinę žalą už nesuteiktas turizmo paslaugas ir 5 procentus metinių palūkanų, taip pat kiekvienam pareiškėjui po 121 Eur atstovavimo išlaidų.

5Skunde nurodo, kad jie įvairiais būdais įsigijo UAB „Freshtravel“ kelionių organizatoriaus atitinkamas keliones, sudarė su kelionių organizatoriumi UAB „Freshtravel“ turizmo paslaugų teikimo sutartis dėl įsigytų kelionių, tačiau į jas neišvyko, kadangi UAB „Freshtravel“ tapo nemoki. Pareiškėjai siekdami, kad būtų grąžinti pinigai už neįvykusias keliones, kreipėsi į Valstybinio turizmo departamentą prie Ūkio ministerijos (toliau – ir Departamentas, Turizmo departamentas), tuomet draudimo bendrovė į pareiškėjų sąskaitas pervedė draudimo išmokas, kurių suma svyruoja nuo 29,83 Eur iki 123,40 Eur. Taigi, didžioji dalis sumos, sumokėtos už įsigytas keliones, liko negrąžinta.

6Pareiškėjai teigia, kad Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo (toliau – ir Turizmo įstatymas) 8 straipsnio numatytos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės nebuvo pakankamos ir neužtikrino 1990 m. birželio 13 d. Europos Tarybos Direktyvos Nr. 90/314/EEB (toliau – ir Direktyva) 7 straipsnyje įtvirtinto visiško turisto patirtų nuostolių atlyginimo, kelionių organizatoriui tapus nemokiam, t. y. neužtikrino turisto teisių apsaugos. Tai rodo, jog valstybė narė šiuo atveju neįvykdė Direktyvoje nustatytos pareigos, kas sudaro pagrindą teigti, jog buvo padarytas pakankamai rimtas Europos Sąjungos teisės pažeidimas, už kurį valstybei kyla atsakomybė.

7Atsakovės Lietuvos valstybės atstovė Ūkio ministerija su pareiškėjų skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą nurodo, kad nei Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas (toliau – ir ABTĮ), nei Lietuvos Respublikos teismų įstatymas, nei jokie kiti nacionaliniai ar tarptautiniai teisės aktai nesuteikia teismui įgaliojimų spręsti ir vertinti, ar valstybė, kaip Europos Sąjungos narė, tinkamai įvykdė pareigas pagal Europos Sąjungos sutartis (įskaitant dėl Europos Sąjungos direktyvų vykdymo). Teismas negali kvestionuoti Valstybės įsipareigojimų pagal Europos Sąjungos teisę, be to, byloje nėra kompetentingų Europos Sąjungos institucijų sprendimų, kuriuose būtų konstatuota, kad Valstybė būtų padariusi Europos Sąjungos teisės pažeidimų, kurių pagrindu valstybei galėtų kilti atsakomybė pareiškėjos atžvilgiu.

8Atsakovės atstovė mano, kad šiuo atveju nėra pagrindo atlyginti pareiškėjams turtinę žalą, kuri atsirado dėl BUAB „Freshtravel“ nemokumo. Pažymi, kad nagrinėjamoje byloje neegzistuoja būtinoji deliktinės atsakomybės sąlyga, jog valstybė yra atlikusi neteisėtus veiksmus, t. y. neperkėlusi ar netinkamai perkėlusi į nacionalinę teisę Direktyvos nuostatas. Į bylą nėra pateikta įrodymų apie tai, kad Komisija ar Teisingumo Teismas būtų konstatavę, jog valstybė į nacionalinę teisę netinkamai perkėlė Direktyvos nuostatas. Byloje nesant tokių įrodymų nėra pagrindo išvadai, kad egzistuoja deliktinės atsakomybės sąlygos, atitinkamai taip pat nėra pagrindo pareiškėjams priteisti žalos atlyginimą.

9Pažymi, kad pagal Turizmo įstatymo 8 straipsnio nuostatas, kelionių organizatoriui buvo nustatyta pareiga turėti laidavimo draudimą, ar garantiją, kurie esant tam tikrai situacijai, užtikrintų turisto grąžinimą į pradinę jo išvykimo vietą ir sumokėtos sumos grąžinimą. Atkreipė dėmesį į tai, kad į šio straipsnio teisės nuostatas pagal savo esmę ir prasmę yra perkeltas Direktyvos 7 straipsnis, todėl nėra pagrindo teigti, kad žala atsirado dėl Direktyvos 7 straipsnio neperkėlimo į nacionalinę teisę.

10Atsakovės atstovės įsitikinimu, pareiškėjai nepateikė tinkamų įrodymų, patvirtinančių skundo reikalavimą priteisti neturtinę žalą. Pareiškėjų pateiktos turizmo paslaugų teikimo sutartys nėra pasirašytos abiejų jose nurodytų šalių, todėl negali būti laikoma, kad paslaugų sutartys tarp pareiškėjų ir UAB „Freshtravel“ buvo sudarytos. Ūkio ministerijos įsitikinimu, pareiškėjai turtinės žalos atlyginimo turėtų reikalauti iš UAB „Freshtravel“ bankroto byloje, o ne iš valstybės.

11Trečiasis suinteresuotas asmuo Turizmo departamentas su skundu nesutinka, prašo jį atmesti. Atsiliepime į skundą nurodo, kad Turizmo įstatyme nustatyta garantija, kurią kelionių organizatorius privalo suteikti vartotojams, dengtinos rizikos dydis nėra jokiu būdu ribojamas, priešingai, yra nustatomas tik minimalus tokios garantijos dydis, paliekant galimybę verslo subjektui pačiam atsakingai įvertinti savo veiklos riziką ir įsigyti pakankamą prievolių įvykdymo užtikrinimą, kad nemokumo atveju būtų galima įvykdyti Turizmo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytus įsipareigojimus turistams.

12Dėl prašomos priteisti žalos Departamentas pažymėjo, kad pareiškėjai patirtos žalos atlyginimo pirmiausia turėtų siekti reiškiant kreditorinius reikalavimus bankroto byloje, kuri iškelta Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 3 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-478-653/2015. Tuo atveju, jeigu teismas nuspręs apskaičiuoti pareiškėjams priteistinos žalos dydį, iš sumokėtų už kelionę pinigų turėtų būti išskaičiuojami vizos mokesčiai ir išmokėta draudimo išmoka.

13Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Meganora“ pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame nurodė atskiriems pareiškėjams grąžintų mokesčių sumas.

14Trečiojo suinteresuoto asmens BUAB „Freshtravel“ bankroto administratorius atsiliepimo nepateikė.

15Teismo posėdyje pareiškėjų advokatas J. Vilys palaikė skundo argumentus ir prašė jį tenkinti.

16Teismo posėdyje atsakovės ir trečiojo suinteresuoto asmens Departamento atstovai su pareiškėjų skundu nesutiko, palaikė atsiliepimuose išdėstytus argumentus ir prašė atmesti pareiškėjų skundą kaip nepagrįstą.

17Teismas

konstatuoja:

18Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl turtinės žalos, pareiškėjo teigimu, atsiradusios dėl Lietuvos valstybės netinkamo Tarybos 1990 m. birželio 13 d. direktyvos „Dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų (90/314/EEB)“ nuostatų, susijusių su turisto nuostolių, patirtų dėl kelionių organizatoriaus nemokumo, kompensavimo sąlygomis, perkėlimo į nacionalinius teisės aktus, atlyginimo.

19Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad pareiškėjai K. K. ir E. K. (iki santuokos L.) 2014-09-08 su kelionių organizatoriumi „Freshtravel“ sudarė Turizmo paslaugų teikimo sutartį Nr.PT002753 dėl kelionės į Egiptą, Šarm el Šeichą (I t. b.l.38, 40-42). Pagal minėtą sutartį pareiškėjų įsigyta poilsinė kelionė turėjo vykti laikotarpiu nuo 2014-11-30 iki 2014-12-06. Pareiškėjas pagal portalo ,,beta.lt” reklamuojamus pasiūlymus už poilsinę kelionę sumokėjo 1938 Lt (561,28 Eur) ,,beta.lt“ ir ,,grupinis.lt“ portalus valdančiai UAB ,,Cherry Media Lt“ (I t. b.l. 39,40). 2014-09-01 mokėjimo nurodymu pareiškėjai UAB „Freschtravel“ papildomai sumokėjo 140 Lt (40,55 Eur) už vizas dviem asmenims (I t. b.l. 44). Tačiau kelionė pareiškėjams suorganizuota nebuvo, nes kelionių organizatorius UAB „Freshtravel“ tapo nemokus. 2015-09-09 draudimo bendrovė ,,Ergo Insurance SE“ Lietuvos filialas už neįvykusią kelionę pareiškėjui K. K. grąžino 29,83 Eur. Taigi pareiškėjams už neįvykusią kelionę likusi negrąžinta suma yra 531,45 Eur (561,28 Eur – 29,83 Eur).

20I. K., G. K. ir I. K. iš UAB „Meganora“ (paslaugų teikimo sutartis Nr. PT003890) įsigijo kelionių organizatoriaus UAB „Freshtravel“ organizuojamą 6 dienų kelionę į Egiptą, Hurgadą, už kurią sumokėjo 3537 Lt (1024,39 Eur) (I t. b.l. 48,49-53). Kaip nurodė UAB „Meganora“ į kelionės kainą buvo įskaičiuotas 240 Lt (69,50 Eur) mokestis už vizas (II t. b.l. 90). Pagal minėtą sutartį pareiškėjų įsigyta poilsinė kelionė turėjo vykti laikotarpiu nuo 2014-11-15 iki 2014-11-21, tačiau kelionė pareiškėjams suorganizuota nebuvo, nes kelionių organizatorius UAB „Freshtravel“ tapo nemokus. 2015-09-09 draudimo bendrovė ,,Ergo Insurance SE“ Lietuvos filialas už neįvykusią kelionę pareiškėjams grąžino 46,99 Eur (I t. b.l. 54), o 2014-11-24 UAB „Meganora“ į pareiškėjos I. K. sąskaitą grąžino 263,76 Lt (76,39 Eur) komisinių už kelionė į Egiptą pagal užsakymą Nr.PT003890 (II t. b.l. 90). Taigi pareiškėjams už neįvykusią kelionę likusi negrąžinta suma yra 831,51 Eur (1024,39 Eur – 46,99 Eur (draudimo išmokėta suma) – 76,39 Eur (komisiniais) - 69,50 Eur (mokestis už vizas)).

21Pareiškėjai A. V. ir A. V. 2014-11-10 su kelionių organizatoriumi „Freshtravel“ sudarė Turizmo paslaugų teikimo sutartį Nr.PT004440 dėl kelionės į Madeirą (I t. b.l. 56-59). Pagal minėtą sutartį pareiškėjo įsigyta poilsinė kelionė turėjo vykti laikotarpiu nuo 2014-11-22 iki 2014-11-28. Pareiškėjas pagal portalo ,,beta.lt” reklamuojamus pasiūlymus už poilsinę kelionę sumokėjo 3198,00 Lt (926,20 Eur) ,,beta.lt“ ir ,,grupinis.lt“ portalus valdančiai UAB ,,Cherry Media Lt“ (I t. b.l. 55). Tačiau kelionė pareiškėjams suorganizuota nebuvo, nes kelionių organizatorius UAB „Freshtravel“ tapo nemokus. 2015-09-09 draudimo bendrovė ,,Ergo Insurance SE“ Lietuvos filialas už neįvykusią kelionę pareiškėjui A. V. grąžino 45,91 Eur. Taigi pareiškėjams už neįvykusią kelionę likusi negrąžinta suma yra 880,29 Eur (926,20 Eur – 45,91 Eur).

22Pareiškėjai A. S. ir O. G. 2014-11-10 su kelionių organizatoriumi „Freshtravel“ sudarė Turizmo paslaugų teikimo sutartį Nr.PT004404 dėl kelionės į Egiptą, Hurgadą (I t. b.l. 62-65). Pagal minėtą sutartį pareiškėjo įsigyta poilsinė kelionė turėjo vykti laikotarpiu nuo 2014-11-29 iki 2014-12-05. Pareiškėjas pagal portalo ,,beta.lt” reklamuojamus pasiūlymus už poilsinę kelionę sumokėjo 2598 (752,43 Eur) ,,beta.lt“ ir ,,grupinis.lt“ portalus valdančiai UAB ,,Cherry Media Lt“ (I t. b.l. 61). Pareiškėjai skunde pažymėjo, kad mokėjimo už vizas atlikti nespėjo. Kelionė pareiškėjams suorganizuota nebuvo, nes kelionių organizatorius UAB „Freshtravel“ tapo nemokus. 2015-09-17 draudimo bendrovė ,,Ergo Insurance SE“ Lietuvos filialas už neįvykusią kelionę pareiškėjai grąžino 37,30 Eur (I t. b.l. 66). Taigi pareiškėjams už neįvykusią kelionę likusi negrąžinta suma yra 715,13 Eur (752,43 Eur – 37,30 Eur).

23Pareiškėjai G. V. ir K. K. 2014-09-08 su kelionių organizatoriumi „Freshtravel“ sudarė Turizmo paslaugų teikimo sutartį Nr.PT004270 dėl kelionės į Egiptą, Šarm el Šeichą (I t. b.l.68-71). Pagal minėtą sutartį pareiškėjų įsigyta poilsinė kelionė turėjo vykti laikotarpiu nuo 2014-11-16 iki 2014-11-22. Pareiškėja pagal portalo ,,grupinis.lt“ reklamuojamus pasiūlymus už poilsinę kelionę sumokėjo 1998 Lt (578,66 Eur) ,,beta.lt“ ir ,,grupinis.lt“ portalus valdančiai UAB ,,Cherry Media Lt“ (I t. b.l. 67). 2014-09-01 mokėjimo nurodymu pareiškėjai UAB „Freschtravel“ papildomai sumokėjo 160 Lt (46,34 Eur) už vizas dviem asmenims (I t .b.l. 72,73). Tačiau kelionė pareiškėjams suorganizuota nebuvo, nes kelionių organizatorius UAB „Freshtravel“ tapo nemokus. 2015-09-09 draudimo bendrovė ,,Ergo Insurance SE“ Lietuvos filialas už neįvykusią kelionę pareiškėjui grąžino 30,98 Eur (I t. b.l. 74). Taigi pareiškėjams už neįvykusią kelionę likusi negrąžinta suma yra 547,68 Eur (578,66 Eur – 30,98 Eur (draudimo išmokėta suma)).

24Pareiškėjai V. A. ir G. A. 2014-11-10 su kelionių organizatoriumi „Freshtravel“ sudarė Turizmo paslaugų teikimo sutartį Nr.PT004574 dėl kelionės į Fuerteventurą (sutartį pareiškėjų vardu sudarė ir mokėjimą atliko E. A., I t. b.l. 76-79). Pagal minėtą sutartį pareiškėjo įsigyta poilsinė kelionė turėjo vykti laikotarpiu nuo 2015-02-28 iki 2015-03-06. Pareiškėjai pagal portalo ,,grupinis.lt“ reklamuojamus pasiūlymus už poilsinę kelionę sumokėjo 2798,00 (810,36 Eur) ,,beta.lt“ ir ,,grupinis.lt“ portalus valdančiai UAB ,,Cherry Media Lt“ (I t. b.l. 75). Tačiau kelionė pareiškėjams suorganizuota nebuvo, nes kelionių organizatorius UAB „Freshtravel“ tapo nemokus. 2015-09-07 draudimo bendrovė ,,Ergo Insurance SE“ Lietuvos filialas už neįvykusią kelionę pareiškėjams grąžino 40,17 Eur. Taigi pareiškėjams už neįvykusią kelionę likusi negrąžinta suma yra 770,19 Eur (810,36 Eur – 40,17 Eur).

25Pareiškėjai A. T., S. T., J. K. ir J. K. 2014-10-09 su kelionių organizatoriumi „Freshtravel“ sudarė Turizmo paslaugų teikimo sutartį Nr.PT003357 dėl kelionės į Egiptą, Hurgadą (I t. b.l.83-87). Pagal minėtą sutartį pareiškėjų įsigyta poilsinė kelionė turėjo vykti laikotarpiu nuo 2014-11-15 iki 2014-11-21. Pareiškėjai pagal portalo ,,beta.lt” reklamuojamus pasiūlymus už poilsinę kelionę sumokėjo 5996 Lt (1736,56 Eur) ,,beta.lt“ ir ,,grupinis.lt“ portalus valdančiai UAB ,,Cherry Media Lt“ (I t. b.l. 81,82). 2014-10-09 mokėjimo nurodymu pareiškėjai UAB „Freschtravel“ sumokėjo 320 Lt (92,68 Eur) už vizas (I t .b.l. 88). Tačiau kelionė pareiškėjams suorganizuota nebuvo, nes kelionių organizatorius UAB „Freshtravel“ tapo nemokus. 2015-09-14 draudimo bendrovė ,,Ergo Insurance SE“ Lietuvos filialas už neįvykusią kelionę pareiškėjams grąžino 90,67 Eur. Taigi pareiškėjams už neįvykusią kelionę likusi negrąžinta suma yra 1645,89 Eur (1736,56 Eur – 90,67 Eur).

26Pareiškėjos S. Č. ir D. J. 2014-11-11 su kelionių organizatoriumi „Freshtravel“ sudarė Turizmo paslaugų teikimo sutartį Nr.PT004506 dėl kelionės į Turkiją, Antaliją (I t. b.l. 92-95). Pagal minėtą sutartį pareiškėjo įsigyta poilsinė kelionė turėjo vykti laikotarpiu nuo 2015-05-10 iki 2015-05-18. Pareiškėjos pagal portalo ,,beta.lt” reklamuojamus pasiūlymus už poilsinę kelionę sumokėjo 1798,00 (520,74 Eur) ,,beta.lt“ ir ,,grupinis.lt“ portalus valdančiai UAB ,,Cherry Media Lt“ (I t. b.l. 90). Tačiau kelionė pareiškėjams suorganizuota nebuvo, nes kelionių organizatorius UAB „Freshtravel“ tapo nemokus. 2015-09-09 draudimo bendrovė ,,Ergo Insurance SE“ Lietuvos filialas už neįvykusią kelionę pareiškėjai grąžino 25,81 Eur (I t. b.l. 96). Taigi pareiškėjoms už neįvykusią kelionę likusi negrąžinta suma yra 494,93 Eur (520,74 Eur – 25,81 Eur).

27Pareiškėjai R. K. ir D. K. su kelionių organizatoriumi „Freshtravel“ sudarė Turizmo paslaugų teikimo sutartį Nr.PT003910 dėl kelionės į Madeirą (I t. b.l. 100). Pagal minėtą sutartį pareiškėjo įsigyta poilsinė kelionė turėjo vykti laikotarpiu nuo 2014-11-22 iki 2014-11-28. Pareiškėjas pagal portalo ,,beta.lt” reklamuojamus pasiūlymus už poilsinę kelionę sumokėjo 4398 Lt (1273,75 Eur) ,,beta.lt“ ir ,,grupinis.lt“ portalus valdančiai UAB ,,Cherry Media Lt“ (I t. b.l. 99). Tačiau kelionė pareiškėjams suorganizuota nebuvo, nes kelionių organizatorius UAB „Freshtravel“ tapo nemokus. 2015-09-09 draudimo bendrovė ,,Ergo Insurance SE“ Lietuvos filialas už neįvykusią kelionę pareiškėjai grąžino 63,14 Eur (I t. b.l. 101). Taigi pareiškėjams už neįvykusią kelionę likusi negrąžinta suma yra 1210,61 Eur (1273,75 Eur – 63,14 Eur).

28Pareiškėjai V. J., V. M., I. M., atstovaujama įstatyminės atstovės V. M., ir G. M. su kelionių organizatoriumi „Freshtravel“ sudarė Turizmo paslaugų teikimo sutartį Nr. PT003911 dėl kelionės į Madeirą (I t. b.l. 104-106). Pagal minėtą sutartį pareiškėjų įsigyta poilsinė kelionė turėjo vykti laikotarpiu nuo 2014-11-22 iki 2014-11-28. Pareiškėjai pagal portalo ,,beta.lt” reklamuojamus pasiūlymus už poilsinę kelionę sumokėjo 6597,00 (1910,62 Eur) ,,beta.lt“ ir ,,grupinis.lt“ portalus valdančiai UAB ,,Cherry Media Lt“ (I t. b.l. 102,103,). 2014-11-06 mokėjimo nurodymu pareiškėjai UAB „Freschtravel“ papildomai sumokėjo 1999 Lt (578,95 Eur) (priemoka už vaiką ir vienvietį kambarį, I t .b.l. 107-108). Tačiau kelionė pareiškėjams suorganizuota nebuvo, nes kelionių organizatorius UAB „Freshtravel“ tapo nemokus. 2015-09-14 draudimo bendrovė ,,Ergo Insurance SE“ Lietuvos filialas už neįvykusią kelionę pareiškėjai grąžino 123,40 Eur (I t. b.l. 109). Taigi pareiškėjams už neįvykusią kelionę likusi negrąžinta suma yra 2366,17 Eur (2489,57 Eur – 123,40 Eur).

29Departamentas 2014 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-256 „Dėl kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymo“ (II t. b. l. 15) sustabdė pažymėjimo Nr. 13769 (II t. b. l. 12), patvirtinančio, kad UAB „Freshtravel“ atitinka kelionių organizatoriui keliamus reikalavimus ir gali teikti atitinkamas kelionių organizatoriaus paslaugas, galiojimą.

30Departamentas 2014 m. lapkričio 14 d. raštu Nr. SD-1600 (II t. b. l. 17-18) kreipėsi į Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą dėl galimai neteisėtai vykdomos UAB „Freshtravel“ veiklos.

312014 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V-274 (II t. b. l. 16) Departamentas panaikino pažymėjimo Nr. 13769, patvirtinančio, kad UAB „Freshtravel“ atitinka kelionių organizatoriui keliamus reikalavimus ir gali teikti atitinkamas kelionių organizatoriaus paslaugas, galiojimą nuo 2014 m. lapkričio 29 d.

32Teismui, sprendžiant pareiškėjų skundo pagrįstumo klausimą, kyla pareiga išsiaiškinti, ar atsakovė yra tinkamas subjektas atlyginti pareiškėjų nurodytą žalą, ir jeigu taip, tai kokio dydžio žala turi būti atlyginta pareiškėjams.

33Dėl atsakovės Lietuvos valstybės pareigos atlyginti pareiškėjų patirtą žalą

34Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.271 straipsnio 1 dalį, žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto, nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Tai reiškia, kad CK 6.271 straipsnyje nustatyta viešoji atsakomybė atsiranda esant trims sąlygoms: neteisėtiems veiksmams ar neveikimui, žalai ir priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir žalos. Neteisėtu aktu CK 6.271 straipsnio 3 dalies prasme laikomas ir neteisėtas veiksmas, ir neveikimas, kurie tiesiogiai daro įtaką asmenų teisėms, laisvėms ar interesams.

35Žala, kaip viena iš būtinų sąlygų deliktinei atsakomybei kilti, Civiliniame kodekse apibrėžiama kaip asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiais nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai. Jeigu šalis nuostolių dydžio negali tiksliai įrodyti, tai jų dydį nustato teismas (CK 6.249 straipsnio 1 dalis).

36Pareiškėjai, prašydami priteisti žalą iš Lietuvos valstybės, remiasi Direktyvos 7 bei 8 straipsnių nuostatomis. Direktyvos 7 straipsnyje yra įtvirtinta nuostata, kad kelionių organizatorius ir (arba) kelionių pardavimo agentas, kuris yra sutarties šalis, turi pateikti pakankamas garantijas, kad įmokėti pinigai bus grąžinti arba vartotojas nemokumo atveju bus repatrijuotas. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ESTT) yra konstatavęs, kad Direktyvos 7 straipsnis aiškintinas taip, kad juo draudžiami nacionalinės teisės aktai, kuriuose įtvirtinta tvarka negalima pasiekti to, kad vartotojui realiai būtų užtikrinta, kad kelionių organizatoriaus nemokumo atveju visi jo sumokėti pinigai bus grąžinti ir jis bus repatrijuotas (2014 m. sausio 16 d. ESTT nutarties Ilona Baradics ir kt. prieš QBE Insurance (Europe) Ltd Magyarorsz?gi Fióktelepe ir Magyar ?llam, C-430/13, EU:C:2014:32, 39–41 p.).

37Direktyva, kartu su kitais Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais turizmo paslaugų teikimą, Lietuvos Respublikoje įgyvendinta Turizmo įstatyme. Nagrinėjamu atveju taikytina Turizmo įstatymo 8 straipsnio redakcija, galiojusi nuo 2014 m. lapkričio 1 d., nes 2014 m. lapkričio 14 d. UAB „Freshtravel“ veikla buvo sustabdyta.

38Turizmo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 2 punktas nustato, kad kelionių organizatoriai, siūlantys parduoti organizuotas turistines keliones, privalo turėti galiojantį draudimo įmonės prievolių įvykdymo laidavimo draudimą arba finansų įstaigos laidavimą ar garantiją kurie kelionės organizatoriaus nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti už organizuotą turistinę kelionę turisto sumokėtų pinigų grąžinimą turistui, jei dar neprasidėjus organizuotai turistinei kelionei paaiškėja, kad kelionių organizatorius negalės pradėti vykdyti turizmo paslaugų teikimo sutarties. Pagal Turizmo įstatymo 8 straipsnio 2 dalį Lietuvos Respublikoje nuolat veikiančio kelionių organizatoriaus šio straipsnio 1 dalyje nurodytų prievolių įvykdymas užtikrinamas galiojančiu draudimo įmonės prievolių įvykdymo laidavimo draudimu arba finansų įstaigos laidavimu ar garantija. Kelionių organizatoriaus prievolių, atsirandančių Turizmo įstatymo straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais, įvykdymo užtikrinimo suma yra: 1) ne mažiau kaip 50 tūkstančių litų, kai verčiamasi tik vietiniu turizmu; 2) ne mažesnė kaip 7 procentai nuo metinių (skaičiuojant pagal paeiliui einančius paskutinius praėjusius ir pasibaigusius keturis ketvirčius, buvusius prieš ketvirtį, kai įsigalioja naujas kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas) įplaukų už organizuotų turistinių kelionių pardavimą pagal visas kelionių organizatoriaus sudarytas išvykstamojo turizmo paslaugų teikimo sutartis, bet ne mažiau kaip 150 tūkstančių litų, kai verčiamasi išvykstamuoju turizmu, neorganizuojant kelionių užsakomaisiais skrydžiais; 3) ne mažesnė kaip 7 procentai nuo metinių (skaičiuojant pagal paeiliui einančius paskutinius praėjusius ir pasibaigusius keturis ketvirčius, buvusius prieš ketvirtį, kai įsigalioja naujas kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas) įplaukų už organizuotų turistinių kelionių pardavimą pagal visas kelionių organizatoriaus sudarytas išvykstamojo turizmo paslaugų teikimo sutartis, bet ne mažiau kaip 350 tūkstančių litų, kai verčiamasi išvykstamuoju turizmu, organizuojant keliones užsakomaisiais skrydžiais; 4) kai kelionių organizatorius vykdo vietinio ir išvykstamojo turizmo veiklą, prievolių įvykdymo užtikrinimo suma skaičiuojama vadovaujantis šio straipsnio 3 dalies 2 arba 3 punktu (Turizmo įstatymo 8 straipsnio 3 dalis).

39Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 756 patvirtinto Laidavimo draudimo dėl kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) (redakcija, galiojusi nuo 2011 m. gruodžio 1 d. iki 2015 m. kovo 10 d.) 33 punkte buvo nustatyta, kad tuo atveju, jeigu bendra turistų pareikštų reikalavimų suma yra didesnė už laidavimo draudimo sutartyje nustatytą laidavimo draudimo sumą ar jos likutį, laidavimo draudimo išmoka pirmiausia mokama už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų esančio ir neturinčio galimybės savarankiškai grįžti į Lietuvos Respubliką turisto organizuoto grąžinimo į išvykimo vietą Lietuvos Respublikoje išlaidas ir su tuo susijusias kitas pagrįstas išlaidas, o likusi suma paskirstoma proporcingai turistų pareikštų reikalavimų dydžiui (Aprašo 29.2–29.4 ir 29.1 papunkčiuose nurodytais atvejais – negautų paslaugų vertei atlyginti).

40Pažymėtina, kad nei Turizmo įstatyme, nei Apraše nėra reglamentuotas turistų patirtų nuostolių dalies, likusios po Aprašo 33 punkte nustatyto kompensavimo, atlyginimas, nors, kaip jau buvo minėta, Direktyvos 7 straipsnis draudžia nacionalinės teisės aktus, kuriuose įtvirtinta tvarka negalima pasiekti to, kad vartotojui realiai būtų užtikrinta, jog kelionių organizatoriaus nemokumo atveju visi jo sumokėti pinigai bus grąžinti ir jis bus repatrijuotas.

41Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. eA-990-502/2017 išnagrinėjo iš esmės analogišką ginčą ir 2017 m. gegužės 8 d. nutartyje padarė išvadą, jog nagrinėjamu atveju susidarė situacija, kad kelionių organizatoriui tapus nemokiam, jo organizuota kelionė neįvyko, o pareiškėjas gavo tik dalį už kelionę sumokėtų pinigų, kadangi Turizmo įstatymo 8 straipsnio nustatytos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės buvo nepakankamos. Kitaip tariant, nacionaliniais teisės aktais nustatytas teisinis reguliavimas aptariamu atveju neužtikrino Direktyvos 7 straipsnyje įtvirtinto visiško turisto patirtų nuostolių atlyginimo kelionių organizatoriui tapus nemokiam, t. y. neužtikrino turisto (šiuo atveju pareiškėjo) teisių apsaugos. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatavo, kad Lietuvos valstybė šiuo atveju netinkamai perkėlė ir įgyvendino Direktyvos 7 straipsnį. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, minėtoje administracinėje byloje taip pat konstatavo, kad nacionaliniais teisės aktais šiuo atveju nebuvo užtikrintas Direktyvos garantuojamas turisto teisių į visišką pinigų, sumokėtų už kelionę, grąžinimas kelionės organizatoriaus nemokumo atveju, dėl to pareiškėjai patyrė turtinę žalą – tiesioginius nuostolius, kuriuos valstybė turi atlyginti (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. spalio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-2094-502/2017).

42Taigi, netinkamas 1990 m. birželio 13 d. Europos Tarybos Direktyvos 90/314 7 straipsnio perkėlimas į nacionalinę teisę (Turizmo įstatymo 8 straipsnį) yra konstatuotas nacionalinio teismo. Nacionaliniais teisės aktais akivaizdžiai nebuvo užtikrinta Direktyvos garantuojama turisto teisių į visišką pinigų, sumokėtų už kelionę, grąžinimą kelionės organizatoriaus nemokumo atveju, apsauga, dėl to pareiškėjai patyrė nuostolių, kuriuos atsakovei Lietuvos valstybei kyla pareiga atlyginti.

43Dėl pareiškėjams priteistinos turtinės žalos

44Ūkio ministerijos nuomone, pareiškėjų į bylą pateikti įrodymai negali būti laikomi pagrindu priteisti prašomo priteisti dydžio turtinę žalą. Atsakovės atstovės įsitikinimu, be kita ko, esant nepasirašytoms turizmo paslaugų sutartims (išskyrus pareiškėjų I. K. ir A. V.), neegzistuoja ir pagrindas pareiškėjų skundą patenkinti.

45Teismas su šiais atsakovės atstovės argumentais nesutinka. Turizmo įstatymo 2 straipsnio 35 punktas turizmo paslaugų sutartį apibūdina kaip rašytinį susitarimą, kuriuo viena šalis – kelionių organizatorius įsipareigoja už atlyginimą kitai šaliai – turistui užtikrinti organizuotą turistinę kelionę, o turistas įsipareigoja kelionių organizatoriui sumokėti už suteiktas paslaugas. Teismo vertinimu, įstatymo ir nusistovėjusios teismų praktikos prasme, toks turizmo paslaugų teikimo sutarties apibrėžimas savaime nereiškia, jog rašytinės formos nesilaikymas tokio pobūdžio sutartį daro negaliojančią. CK 6.192 straipsnyje įtvirtinta, jog sutarties formai taikomos CK 1.71–1.77 straipsnių taisyklės, reglamentuojančios sandorių formą. CK 1.73 straipsnyje išvardyti atvejai, kada sandoriai turi būti sudaryti paprasta rašytine forma. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, jog šis sąrašas nėra baigtinis, nes kitos CK normos ir įstatymai gali nustatyti privalomą rašytinę formą ir kitiems sandoriams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-377/2009). Vienu iš tokių atvejų yra laikytina turizmo paslaugų teikimo sutartis, kurios formą reglamentuoja jau minėtas Turizmo įstatymo 2 straipsnio 35 punktas. Tačiau, įstatymo reikalaujamos formos nesilaikymas daro sandorį negaliojantį tik tuo atveju, kai toks negaliojimas įsakmiai nurodytas įstatyme (CK 1.93 straipsnio 1 dalis). Turizmo įstatyme tokio imperatyvaus nurodymo nėra, tai reiškia, jog nesant tokio imperatyvaus nurodymo, sandorio formos nesilaikymas reikštų tik tai, jog sudarytas sandoris lieka galioti, tačiau, kilus ginčui dėl sandorio sudarymo, įstatymas riboja įrodymų leistinumą – sandorio šalis neturi teisės tokio sandorio sudarymo įrodinėti liudytojų parodymais (CK 1.93 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjimu atveju minėta įstatymo norma nėra aktuali ginčui, todėl teismas daro išvadą, jog sandorio sudarymo faktą pareiškėjai įrodė kitais leistinais rašytiniais įrodymais (t. y. mokėjimais pagal sutartis), kurie patvirtina, jog sutartis buvo sudaryta ir tarp šalių susiklostė paslaugų teisiniai santykiai.

46Dėl Ūkio ministerijos teiginių, kad pareiškėjai R. K., I. K., G. K., A. V., V. A., G. A., A. T., J. K., D. K., V. J., I. M. ir G. M. nepateikė jokių tinkamų įrodymų, kurie pagrįstų, kad šie pareiškėjai atliko kokius nors mokėjimus už kelionių organizatoriaus organizuotas keliones, pažymėtina, kad byloje yra pateikti duomenys, kad pareiškėjai į keliones turėjo vykti grupėmis arba šeimomis, todėl su kelionių organizatoriumi UAB ,,Freshtravel“ sudarytoje turizmo paslaugų teikimo sutartyje buvo nurodyti kaip turistai. Taigi, nors ir neatliko mokėjimų, tačiau visi turistai buvo galutinai naudos gavėjai, kurie nusipirko kelionių organizatoriaus paslaugas. Tai, kad prievolė sumokėti už perkamą kelionę buvo įvykdyta vieno asmens, minėto vertinimo nekeičia. Taigi laikytina, kad pareiškėjai, sudarę sutartį dėl turizmo paslaugų teikimo, patyrė žalą kelionių organizatoriui tapus nemokiam ir negrąžinus didžiosios dalies patirtų išlaidų dėl kelionės paketo įsigijimo. Analogiškos pozicijos laikosi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (2017 m. spalio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-2094-502/2017).

47Turizmo įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje turizmo paslaugų teikimo sutartys dėl organizuotų turistinių kelionių tarp kelionių organizatoriaus, veikiančio tiesiogiai arba per kelionių pardavimo agentus, ir turisto sudaromos vadovaujantis standartinėmis turizmo paslaugų teikimo sutarčių sąlygomis. Taigi, pagal įstatymą, Turizmo paslaugų sutartis galėjo būti sudaroma ne tik tiesiogiai su UAB „Freshtravel“, bet ir per kelionių pardavimo agentą, atitinkamai ir mokėjimai už pareiškėjo turistinę kelionę galėjo būti atliekami ne tiesiogiai UAB „Freshtravel“, bet ir kelionių pardavimo agentui (šiuo atveju UAB „Cherry Media Lt“), kuris, nebūdamas sutarties šalimi, veikė UAB „Freshtravel“ naudai.

48Remiantis bylos duomenimis neginčytinai nustatyta, kad nors už keliones pinigus mokėjo vienas asmuo arba ji buvo apmokėta trečiųjų asmenų (už V. A. ir G. A. kelionę sumokėjo pareiškėjų duktė E. A. ), tačiau realiai kelionės buvo perkamos dviem ar daugiau asmenų, kurie kelionės sutartyse buvo įvardyti kaip sutarties šalys (turistai) arba vykstantys asmenys. Pareiškėjų pateiktos kelionių sutartys, apmokėjimą patvirtinantys dokumentai patvirtina pareiškėjų kelionės įsigijimo išlaidas. Taip pat nustatyta, kad Turizmo departamento nurodymu, dalį pareiškėjų dėl neįvykusių kelionių patirtų nuostolių kompensavo kelionių agentūros ir draudimo bendrovės. Įvertinus sumų, sumokėtų už keliones, ir išmokėtų kompensacijų dydžius, akivaizdu, kad pareiškėjams nebuvo grąžinta didžioji dalis patirtų išlaidų dėl kelionės paketo įsigijimo.

49Dėl Ūkio ministerijos teiginių, kad pareiškėjų reikalavimas dėl neįvykusios kelionės patirtų nuostolių atlyginimo pirmiausia turi būti nagrinėjamas bankroto byloje. Iš bylos medžiagos matyti, kad įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 3 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2316-653/2016 (II t. b. l. 58-80), matyti, kad yra patvirtinti dalies pareiškėjų trečios eilės kreditoriniai reikalavimai BUAB ,,Freshtravel“. Teismo vertinimu, šie atsakovo argumentai atmestini ir nesudaro pagrindo atmesti pareiškėjų reikalavimą priteisti patirtą turtinę žalą. Minėta, kad būtent valstybei narei kyla pareiga nustatyti priemones, kurios užtikrintų Direktyvos tikslų įgyvendinimą, ir atlyginti žalą už Direktyvos neįgyvendinimą (žr. Teisingumo Teismo 1991 m. lapkričio 19 d. sprendimą sujungtose bylose C-6/90 ir C-9/90 tarp A. F. ir Italijos Respublikos ir tarp Danila Bonifaci ir kt. ir Italijos Respublikos; 1996 m. kovo 5 d. sprendimą sujungtose bylose C-46/93 ir C-48/93 tarp Brasserie du p?cheur SA ir Vokietijos Federacinės Respublikos bei tarp The Queen ir Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd ir kt. Brasserie). Nagrinėjamu atveju tokią pareigą valstybė vykdė netinkamai, kadangi nustatytas nacionalinis reguliavimas neužtikrino visiško patirtų nuostolių atlyginimo. Taip pat šiuo atveju nėra svarbūs kelionės organizatoriaus veiksmai, dėl kurių jis tapo nemokus. Šiuo klausimu 1999 m. birželio 15 d. sprendimo Rechberger ir kt. (C-140/97, Rink. p. I-3499) 74 punkte Teisingumo Teismas yra nurodęs, kad Direktyvos 7 straipsnyje nustatytas įpareigojimas pasiekti tam tikrą rezultatą, t. y. užtikrinti kelionių paketo pirkėjų teisę į garantuotą įmokėtų lėšų kompensavimą ir repatriaciją kelionės organizatoriaus nemokumo ar bankroto atveju, taip pat kad šia garantija siekiama apsaugoti vartotoją nuo nemokumo, nesvarbu dėl kokių priežasčių, padarinių. Remdamasis šiais samprotavimais Teisingumo Teismas padarė išvadą, kad tokios aplinkybės, kaip neatsargus kelionių organizatoriaus elgesys arba ypatingų ar nenumatytų aplinkybių atsiradimas, negali būti kliūtis kompensuoti įmokėtas lėšas ir repatrijuoti vartotoją pagal Direktyvos 90/314 7 straipsnį (žr. minėto sprendimo Rechberger ir kt. 75 ir 76 punktus). Be to, tokį Direktyvos 90/314 7 straipsnio aiškinimą patvirtina jos siekiamas tikslas – užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį (žr. Teisingumo Teismo 1996 m. spalio 8 d. sprendimo Dillenkofer ir kt., C-178/94, C-179/94 ir C-l88/94-C-190/94, Rink. p. 1-4845 39 punktą). Teisingumo Teismas nurodė, kad Direktyvos 90/314 7 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad į jo taikymo sritį patenka atvejis, kai kelionės organizatorius tapo nemokus dėl savo apgaulingų veiksmų.

50Byloje nustatyta, kad pareiškėjams liko negrąžintos tokios kelionės išlaidų sumos: E. K. – 265,72 Eur, K. K. – 265,73 Eur, A. V. – 440,15 Eur, A. V. – 440,14 Eur, O. G. – 357,57 Eur, A. S. – 357,56 Eur, G. V. – 273,84 Eur, K. K. – 273,84 Eur, V. A. – 385,10 Eur, G. A. – 385,09 Eur, A. T. – 411,48 Eur, S. T. – 411,47 Eur, J. K. – 411,47 Eur, J. K. – 411,47 Eur, D. J. - 247,46 Eur, S. Č. – 247,47 Eur, R. K. – 605,31 Eur, D. K. – 605,30 Eur. Ginčo dėl šių sumų dydžio nėra, todėl, atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, yra pagrindas šias sumas, kaip turtinės žalos atlyginimą, priteisti pareiškėjams.

51Iš bylos duomenų nustatyta, kad pareiškėjai I. K., G. K. ir I. K. nurodė, kad likusi jiems už kelionę negrąžinta suma sudaro 977,40 Eur (1024,39 Eur (už kelionę sumokėti pinigai be vizų) – 46,99 Eur (draudimo išmokėta suma) ir prašo ją priteisti iš atsakovės. Tačiau, kaip matyti iš trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Meganora“ pateiktų sąskaitų išrašų ir paaiškinimų (II t. b.l. 90) į šią sumą patenka ir mokestis už vizas trims asmenims. Be to, UAB „Meganora“ 2014-11-24 į pareiškėjos I. K. sąskaitą grąžino 263,76 Lt (76,39 Eur) komisinių už kelionė į Egiptą pagal užsakymą Nr. PT003890. Teismas pažymi, jog mokestis už vizas yra pareiškėjų įgytos papildomos paslaugos, kurių neapima kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo apsauga, todėl jos nepatenka į valstybės atlygintiną turtinę žalą. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjų prašomas priteisti turtinės žalos dydis 977,40 Eur mažinamas 69,50 Eur mokesčiu už vizas ir 76,39 Eur grąžinta komisinių suma, t.y. iki 831,51 Eur (po 277,17 Eur pareiškėjams I. K., G. K. ir I. K.).

52Pareiškėjai V. J., G. M., V. M. ir I. M. nurodė, kad likusi jiems už kelionę negrąžinta suma sudaro 2366,17 Eur (2489,57 Eur (už kelionę sumokėti pinigai) – 123,57 Eur (draudimo išmokėta suma) ir prašo ją priteisti iš atsakovės. Į pareiškėjų prašomą priteisti sumą patenka 2014-11-06 mokėjimo nurodymu pareiškėjai UAB „Freschtravel“ sumokėta 1999 Lt (578,95 Eur) suma, kuri buvo sumokėta kaip priemoka už vaiką ir vienvietį kambarį (I t. b.l. 107-108). Teismo vertinimu, šis mokėjimas už vaiko kelionę bei vienvietį kambarį yra neatskiriama su pareiškėjų apgyvendinimu susijusi kelionės išlaidų dalis. Remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintu teisingo žalos atlyginimo asmeniui principu, ESTT suformuota praktika, kurioje Direktyvos 7 straipsnis aiškinamas taip, jog juo draudžiami nacionalinės teisės aktai, kuriuose įtvirtinta tvarka negalima pasiekti to, kad vartotojui realiai būtų užtikrinta, jog kelionių organizatoriaus nemokumo atveju visi jo sumokėti už kelionę pinigai bus grąžinti ir jis bus repatrijuotas, yra teisinis pagrindas pareiškėjams priteisti šias su kelione ir apgyvendinimu susijusias pinigų sumas. Atsižvelgiant į tai, pripažintina, jog likusi pareiškėjams už kelionę negrąžinta suma sudaro 2366,17 Eur (V. J. - 591,55 Eur, G. M., V. M. ir I. M. – po 591,54 Eur).

53Dėl pareiškėjų prašomų priteisti procesinių palūkanų

54Pareiškėjai prašo iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, jo naudai priteisti 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

55Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad „procesinės palūkanos skaičiuojamos tik esant pareiškėjo, reikalaujančio atlyginti žalą, prašymui jas skaičiuoti ir tai daroma nuo bylos iškėlimo iki visiško prievolės įvykdymo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gegužės 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756–73/2009, 2010 m. gruodžio 2 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A756–2195/2010). Toks aiškinimas iš esmės atitinka ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą bendrosios kompetencijos teismų praktiką taikant procesines palūkanas reglamentuojančias CK nuostatas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007)“ (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. birželio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA872–556/2017).

56Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudenciją, bylose dėl žalos, padarytos valdžios institucijų neteisėtais veiksmais, atlyginimo, priteisiamos penkių procentų dydžio metinės palūkanos (2011 m. gruodžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492–3550/2011, 2012 m. birželio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662–1673/2012), todėl, vadovaujantis CK 6.2. straipsnyje, 6.37 straipsnio 2 dalyje ir 6.210 straipsnio 1 dalyje įtvirtintomis nuostatomis bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, pareiškėjui iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, priteistina 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos. Bylos iškėlimo teisme diena yra skundo priėmimo teisme diena (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012). Nagrinėjamu atveju, skundas priimtas 2017 m. lapkričio 8 d., todėl nuo šios dienos priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą.

57Pareiškėjai prašo priteisti iš atsakovės 3 025 Eur atstovavimo išlaidų, t. y. kiekvienam pareiškėjui po 121 Eur.

58Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 40 straipsnio 1 dalį, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. ABTĮ 41 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Prašymai dėl išlaidų atlyginimo, nepaduoti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, turi būti paduoti teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo. Vadovaujantis ABTĮ 40 straipsnio 5 dalimi, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, nei nustatyta teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) (toliau – Rekomendacijos).

59Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad kiekvienas iš pareiškėjų sudarė atstovavimo sutartis su advokatu Justu Viliu ir visiems jiems buvo išrašytos sąskaitos faktūros 121 Eur sumai (I t. b.l. 112-173). Ūkio ministerijos teigimu, pareiškėjai E. K., I. K., G. K., A. V., O. G., S. T., J. K., J. K., D. K., K. K., V. A., G. A., V. M. ir R. M. nepateikė jokių įrodymų apie savo patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl šiems pareiškėjams bylinėjimosi išlaidos skundo tenkinimo atveju negalėtų būti atlyginamos. Teismas su tokia atsakovės atstovės pozicija nesutinka.

60Kaip matyti iš byloje esančių sąskaitų faktūrų ir atliktų mokėjimų, pareiškėjas G. M. už atstovavimą sumokėjo 363 Eur, tačiau mokėjimo paskirtyje nurodyta, jog mokama pagal sąskaitas JV002751, 2752, 2753, kurios be pareiškėjo buvo išrašytos V. M. ir R. M.. Pareiškėjas K. K. atliko du mokėjimus po 121 Eur (pagal PVM sąskaitas faktūras Nr.JV002714 ir Nr.JV002715). PVM sąskaita faktūra Nr.JV002715 išrašyta E. K.. Pareiškėjas A. V. už atstovavimą sumokėjo 242 Eur, tačiau mokėjimo paskirtyje nurodyta, jog mokama pagal sąskaitas JV002814, JV002815, t.y. ir pagal sąskaitą, kuri išrašyta A. V.. Pareiškėja I. K. atliko tris mokėjimus po 121 Eur (pagal PVM sąskaitas faktūras Nr.JV002829, Nr.JV002830 ir Nr.JV002831). PVM sąskaita faktūra Nr.JV002830 išrašyta G. K., o Nr.JV002831 – I. K.. Pareiškėja R. K. už atstovavimą sumokėjo 242 Eur, tačiau mokėjimo paskirtyje nurodyta, jog mokama pagal sąskaitas JV002748, JV002749, t.y. ir pagal sąskaitą, kuri išrašyta D. K.. Už pareiškėjus V. A. ir G. A. mokėjimus 242 Eur sumai atliko E. A., mokėjimo paskirtyje nurodydama, jog moka už pareiškimo surašymą ir atstovavimą teisme. Už pareiškėjas D. J. ir S. Č. mokėjimus 242 Eur sumai atliko B. P., mokėjimo paskirtyje nurodydama, jog moka už pareiškimo surašymą ir atstovavimą teisme pagal sąskaitas Nr.JV002688 ir Nr.JV002687 išrašytas D. J. ir S. Č.. Pareiškėjas G. V. už atstovavimą sumokėjo 242 Eur, tačiau mokėjimo paskirtyje nurodyta, jog mokama pagal sąskaitas JV002838, JV002839, t.y. ir pagal sąskaitą, kuri išrašyta K. K.. Pareiškėja A. S. už atstovavimą sumokėjo 242 Eur, tačiau mokėjimo paskirtyje nurodyta, jog mokama už teisines paslaugas pagal sąskaitas JV002853, JV002854, kurios išrašytos jos ir O. G. vardu. Pareiškėjas A. T. už atstovavimą sumokėjo 484 Eur, tačiau mokėjimo paskirtyje nurodyta, jog mokama pagal sąskaitas JV0028341, JV002835, JV002836, JV002837, kurios be pareiškėjo buvo išrašytos S. T., J. K., J. K..

61Rekomendacijų 7 punkte nustatyta, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje. Rekomendacijų 8.2 papunktyje nustatyta, kad už advokato teikiamas teisines paslaugas rengiant ieškinį, priešieškinį, atsiliepimą į ieškinį ar priešieškinį koeficientas yra 2,5.

62Teismas, spręsdamas klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atitinkamoje byloje, turi kompleksiškai įvertinti, ar bylinėjimosi išlaidos buvo pagrįstos, būtinos, realios, priteisdamas atstovavimo išlaidas turi atsižvelgti į Rekomendacijose numatytus maksimalius dydžius, Rekomendacijų 2 punkte nurodytus kriterijus, įvertinti šalių patirtas išlaidas bei nustatyti jų dydį, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas, į tai, ar proceso šalys savo procesinėmis teisėmis naudojosi sąžiningai, ar proceso šalies išlaidavimas nebuvo perteklinis (ABTĮ 52 straipsnio 3 dalis). Be to, teismas turi atsižvelgti į tai, kad priteistinoms bylinėjimosi išlaidoms taikomi ir bendrieji teisės principai – jos turi atitikti teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, reikalaujančius, be kita ko, kad asmenys, prašantys jų atlyginimo, elgtųsi apdairiai, rūpestingai. Pastebėtina, jog nei vienas iš šių nurodytų kriterijų neturi lemiamos reikšmės sprendžiant bylinėjimosi išlaidų priteisimo atitinkamai šaliai klausimą. Priešingai, bylą nagrinėjantis teismas turi įvertinti šių kriterijų visumą bei spręsti, ar yra pagrindas iš bylą pralaimėjusios šalies priteisti bylinėjimosi išlaidas ir kokio dydžio išlaidos turėtų būti priteisiamos (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-201/2013).

63Šiuo atveju pareiškėjams teisinės paslaugos teiktos 2017 m. IV ketvirtyje, todėl apskaičiuojant maksimalų užmokesčio advokatui už pareiškėjų skundo parengimą dydį, yra būtina atsižvelgti į 2017 m. II ketvirčio vidutinį darbo užmokestį (bruto), kuris sudarė 838,70 Eur. Taigi, vadovaujantis Rekomendacijų 8.2 papunkčiu, maksimalus užmokesčio advokatui už parengtą skundą dydis galėtų būti 2 096,75 Eur. Tačiau pareiškėjai prašo priteisti 3 025 Eur bylinėjimosi išlaidų.

64Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad jeigu advokatų kontora yra parengusi ne vieną tokio paties pobūdžio procesinį dokumentą, tuomet proporcingai turi mažėti ir priteistina suma už bylinėjimosi išlaidas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. kovo 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-462-556/2015).

65Lietuvos teismų informacinės sistemos ,,Liteko“ duomenimis nustatyta, kad advokato kontora Vilniaus apygardos administraciniam teismui yra pateikusi daugiau nei 20 skundų, kurių turiniai yra iš esmės analogiški. Aplinkybė, kad šioje byloje yra daug pareiškėjų, negali lemti aiškiai per didelių bylinėjimosi išlaidų, kadangi šios bylinėjimosi išlaidos susidarė ne dėl bylos sudėtingumo, teisinių paslaugų kompleksiškumo ar specialių žinių reikalingumo, o išimtinai dėl pareiškėjų skaičiaus. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, akivaizdu, kad pareiškėjų prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos negali būti laikomos pagrįstomis, būtinomis bei realiomis. Jos taip pat neatitinka bendrųjų teisės principų – teisingumo, protingumo, ir sąžiningumo. Teismo vertinimu, paminėtus principus atitinkančiu dydžiu už skundo parengimą ir pateikimą teismui laikytina suma, lygi vienam trečdaliui maksimalios priteistinos advokato darbo užmokesčio už aptariamas paslaugas sumos – 1513 Eur. Todėl kiekvienam pareiškėjui priteistina po 60,52 Eur bylinėjimosi išlaidų (1513 Eur / 25).

66Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40, 86–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 ir 5 punktais, 132–133 straipsniais,

Nutarė

67pareiškėjų V. A., G. A., S. Č., O. G., D. J., V. J., J. K., J. K., K. K., I. K., G. K., I. K., E. K., K. K., R. K., D. K., G. M., V. M., I. M., atstovaujamos įstatyminės atstovės V. M., A. S., A. T., S. T., G. V., A. V., A. V. skundą patenkinti iš dalies.

68Priteisti pareiškėjai V. A. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 385,10 Eur (tris šimtus aštuoniasdešimt penkis eurus 10 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (385,10 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 8 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 60,52 Eur (šešiasdešimt eurų 52 ct) bylinėjimosi išlaidų.

69Priteisti pareiškėjui G. A., iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 385,09 Eur (tris šimtus aštuoniasdešimt penkis eurus 09 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (385,09 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 8 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 60,52 Eur (šešiasdešimt eurų 52 ct) bylinėjimosi išlaidų.

70Priteisti pareiškėjai S. Č. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 247,47 Eur (du šimtus keturiasdešimt septynis eurų 47 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (247,47 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 8 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 60,52 Eur (šešiasdešimt eurų 52 ct) bylinėjimosi išlaidų.

71Priteisti pareiškėjui O. G. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 357,57 Eur (tris šimtus penkiasdešimt septynis eurus 57 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (357,57 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 8 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 60,52 Eur (šešiasdešimt eurų 52 ct) bylinėjimosi išlaidų.

72Priteisti pareiškėjai D. J. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 247,46 Eur (du šimtus keturiasdešimt septynis eurus 46 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (247,46 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 8 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 60,52 Eur (šešiasdešimt eurų 52 ct) bylinėjimosi išlaidų.

73Priteisti pareiškėjui V. J. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 591,55 Eur (penkis šimtus devyniasdešimt vieną eurą 55 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (591,55 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 8 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 60,52 Eur (šešiasdešimt eurų 52 ct) bylinėjimosi išlaidų.

74Priteisti pareiškėjai J. K. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 411,47 Eur (keturis šimtus vienuolika eurų 47 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (411,47 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 8 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 60,52 Eur (šešiasdešimt eurų 52 ct) bylinėjimosi išlaidų.

75Priteisti pareiškėjai J. K. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 411,47 Eur (keturis šimtus vienuolika eurų 47 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (411,47 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 8 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 60,52 Eur (šešiasdešimt eurų 52 ct) bylinėjimosi išlaidų.

76Priteisti pareiškėjai K. K. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 273,84 Eur (du šimtus septyniasdešimt tris eurus 84 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (273,84 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 8 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 60,52 Eur (šešiasdešimt eurų 52 ct) bylinėjimosi išlaidų.

77Priteisti pareiškėjai I. K. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 277,17 Eur (du šimtus septyniasdešimt septynis eurus 17 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (277,17 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 8 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 60,52 Eur (šešiasdešimt eurų 52 ct) bylinėjimosi išlaidų.

78Priteisti pareiškėjui G. K. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 277,17 Eur (du šimtus septyniasdešimt septynis eurus 17 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (277,17 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 8 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 60,52 Eur (šešiasdešimt eurų 52 ct) bylinėjimosi išlaidų.

79Priteisti pareiškėjai I. K. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 277,17 Eur (du šimtus septyniasdešimt septynis eurus 17 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (277,17 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 8 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 60,52 Eur (šešiasdešimt eurų 52 ct) bylinėjimosi išlaidų.

80Priteisti pareiškėjai E. K. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 265,72 Eur (du šimtus šešiasdešimt penkis eurus 72 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (265,72 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 8 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 60,52 Eur (šešiasdešimt eurų 52 ct) bylinėjimosi išlaidų.

81Priteisti pareiškėjai K. K. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 265,73 Eur (du šimtus šešiasdešimt penkis eurus 73 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (265,73 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 8 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 60,52 Eur (šešiasdešimt eurų 52 ct) bylinėjimosi išlaidų.

82Priteisti pareiškėjai R. K., iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 605,31 Eur (šešis šimtus penkis eurus 31 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (605,31 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 8 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 60,52 Eur (šešiasdešimt eurų 52 ct) bylinėjimosi išlaidų.

83Priteisti pareiškėjui D. K. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 605,30 Eur (šešis šimtus penkis eurus 30 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (605,30 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 8 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 60,52 Eur (šešiasdešimt eurų 52 ct) bylinėjimosi išlaidų.

84Priteisti pareiškėjui G. M. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 591,54 Eur (penkis šimtus devyniasdešimt vieną eurą 54 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (591,54 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 8 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 60,52 Eur (šešiasdešimt eurų 52 ct) bylinėjimosi išlaidų.

85Priteisti pareiškėjui V. M. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 591,54 Eur (penkis šimtus devyniasdešimt vieną eurą 54 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (591,54 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 8 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 60,52 Eur (šešiasdešimt eurų 52 ct) bylinėjimosi išlaidų.

86Priteisti pareiškėjai I. M., atstovaujamai įstatyminės atstovės V. M., iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 591,54 Eur (penkis šimtus devyniasdešimt vieną eurą 54 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (591,54 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 8 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 60,52 Eur (šešiasdešimt eurų 52 ct) bylinėjimosi išlaidų.

87Priteisti pareiškėjai A. S. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 357,56 Eur (tris šimtus penkiasdešimt septynis eurus 56 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (357,56 Eur)nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 8 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 60,52 Eur (šešiasdešimt eurų 52 ct) bylinėjimosi išlaidų.

88Priteisti pareiškėjui A. T. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 411,48 Eur (keturis šimtus vienuolika eurų 48 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (411,48 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 8 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 60,52 Eur (šešiasdešimt eurų 52 ct) bylinėjimosi išlaidų.

89Priteisti pareiškėjai S. T. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 411,47 Eur (keturis šimtus vienuolika eurų 47 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (411,47 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 8 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 60,52 Eur (šešiasdešimt eurų 52 ct) bylinėjimosi išlaidų.

90Priteisti pareiškėjui G. V. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 273,84 Eur (du šimtus septyniasdešimt tris eurus 84 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (273,84 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 8 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 60,52 Eur (šešiasdešimt eurų 52 ct) bylinėjimosi išlaidų.

91Priteisti pareiškėjui A. V. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 440,15 Eur (keturis šimtus keturiasdešimt eurų 15 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (440,15 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 8 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 60,52 Eur (šešiasdešimt eurų 52 ct) bylinėjimosi išlaidų.

92Priteisti pareiškėjai A. V. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 440,14 Eur (keturis šimtus keturiasdešimt eurų 14 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (440,14 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 8 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 60,52 Eur (šešiasdešimt eurų 52 ct) bylinėjimosi išlaidų.

93Kitą pareiškėjų skundo dalį atmesti.

94Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Iveta Pelienė, dalyvaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Pareiškėjai, atstovaujami advokato Justo Vilio, su skundu kreipėsi į... 5. Skunde nurodo, kad jie įvairiais būdais įsigijo UAB „Freshtravel“... 6. Pareiškėjai teigia, kad Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo (toliau – ir... 7. Atsakovės Lietuvos valstybės atstovė Ūkio ministerija su pareiškėjų... 8. Atsakovės atstovė mano, kad šiuo atveju nėra pagrindo atlyginti... 9. Pažymi, kad pagal Turizmo įstatymo 8 straipsnio nuostatas, kelionių... 10. Atsakovės atstovės įsitikinimu, pareiškėjai nepateikė tinkamų įrodymų,... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo Turizmo departamentas su skundu nesutinka,... 12. Dėl prašomos priteisti žalos Departamentas pažymėjo, kad pareiškėjai... 13. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Meganora“ pateikė atsiliepimą į... 14. Trečiojo suinteresuoto asmens BUAB „Freshtravel“ bankroto administratorius... 15. Teismo posėdyje pareiškėjų advokatas J. Vilys palaikė skundo argumentus ir... 16. Teismo posėdyje atsakovės ir trečiojo suinteresuoto asmens Departamento... 17. Teismas... 18. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl turtinės žalos, pareiškėjo teigimu,... 19. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad pareiškėjai K. K. ir E. K. (iki... 20. I. K., G. K. ir I. K. iš UAB „Meganora“ (paslaugų teikimo sutartis Nr.... 21. Pareiškėjai A. V. ir A. V. 2014-11-10 su kelionių organizatoriumi... 22. Pareiškėjai A. S. ir O. G. 2014-11-10 su kelionių organizatoriumi... 23. Pareiškėjai G. V. ir K. K. 2014-09-08 su kelionių organizatoriumi... 24. Pareiškėjai V. A. ir G. A. 2014-11-10 su kelionių organizatoriumi... 25. Pareiškėjai A. T., S. T., J. K. ir J. K. 2014-10-09 su kelionių... 26. Pareiškėjos S. Č. ir D. J. 2014-11-11 su kelionių organizatoriumi... 27. Pareiškėjai R. K. ir D. K. su kelionių organizatoriumi „Freshtravel“... 28. Pareiškėjai V. J., V. M., I. M., atstovaujama įstatyminės atstovės V. M.,... 29. Departamentas 2014 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-256 „Dėl kelionių... 30. Departamentas 2014 m. lapkričio 14 d. raštu Nr. SD-1600 (II t. b. l. 17-18)... 31. 2014 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V-274 (II t. b. l. 16) Departamentas... 32. Teismui, sprendžiant pareiškėjų skundo pagrįstumo klausimą, kyla pareiga... 33. Dėl atsakovės Lietuvos valstybės pareigos atlyginti pareiškėjų patirtą... 34. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.271... 35. Žala, kaip viena iš būtinų sąlygų deliktinei atsakomybei kilti,... 36. Pareiškėjai, prašydami priteisti žalą iš Lietuvos valstybės, remiasi... 37. Direktyva, kartu su kitais Europos Sąjungos teisės aktais,... 38. Turizmo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 2 punktas nustato, kad kelionių... 39. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 756... 40. Pažymėtina, kad nei Turizmo įstatyme, nei Apraše nėra reglamentuotas... 41. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr.... 42. Taigi, netinkamas 1990 m. birželio 13 d. Europos Tarybos Direktyvos 90/314 7... 43. Dėl pareiškėjams priteistinos turtinės žalos... 44. Ūkio ministerijos nuomone, pareiškėjų į bylą pateikti įrodymai negali... 45. Teismas su šiais atsakovės atstovės argumentais nesutinka. Turizmo įstatymo... 46. Dėl Ūkio ministerijos teiginių, kad pareiškėjai R. K., I. K., G. K., A.... 47. Turizmo įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje... 48. Remiantis bylos duomenimis neginčytinai nustatyta, kad nors už keliones... 49. Dėl Ūkio ministerijos teiginių, kad pareiškėjų reikalavimas dėl... 50. Byloje nustatyta, kad pareiškėjams liko negrąžintos tokios kelionės... 51. Iš bylos duomenų nustatyta, kad pareiškėjai I. K., G. K. ir I. K. nurodė,... 52. Pareiškėjai V. J., G. M., V. M. ir I. M. nurodė, kad likusi jiems už... 53. Dėl pareiškėjų prašomų priteisti procesinių palūkanų... 54. Pareiškėjai prašo iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 55. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad... 56. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudenciją, bylose dėl... 57. Pareiškėjai prašo priteisti iš atsakovės 3 025 Eur atstovavimo išlaidų,... 58. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 59. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad kiekvienas iš pareiškėjų... 60. Kaip matyti iš byloje esančių sąskaitų faktūrų ir atliktų mokėjimų,... 61. Rekomendacijų 7 punkte nustatyta, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio... 62. Teismas, spręsdamas klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 63. Šiuo atveju pareiškėjams teisinės paslaugos teiktos 2017 m. IV ketvirtyje,... 64. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad... 65. Lietuvos teismų informacinės sistemos ,,Liteko“ duomenimis nustatyta, kad... 66. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 67. pareiškėjų V. A., G. A., S. Č., O. G., D. J., V. J., J. K., J. K., K. K.,... 68. Priteisti pareiškėjai V. A. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 69. Priteisti pareiškėjui G. A., iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 70. Priteisti pareiškėjai S. Č. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 71. Priteisti pareiškėjui O. G. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 72. Priteisti pareiškėjai D. J. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 73. Priteisti pareiškėjui V. J. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 74. Priteisti pareiškėjai J. K. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 75. Priteisti pareiškėjai J. K. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 76. Priteisti pareiškėjai K. K. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 77. Priteisti pareiškėjai I. K. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 78. Priteisti pareiškėjui G. K. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 79. Priteisti pareiškėjai I. K. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 80. Priteisti pareiškėjai E. K. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 81. Priteisti pareiškėjai K. K. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 82. Priteisti pareiškėjai R. K., iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 83. Priteisti pareiškėjui D. K. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 84. Priteisti pareiškėjui G. M. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 85. Priteisti pareiškėjui V. M. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 86. Priteisti pareiškėjai I. M., atstovaujamai įstatyminės atstovės V. M., iš... 87. Priteisti pareiškėjai A. S. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 88. Priteisti pareiškėjui A. T. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 89. Priteisti pareiškėjai S. T. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 90. Priteisti pareiškėjui G. V. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 91. Priteisti pareiškėjui A. V. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 92. Priteisti pareiškėjai A. V. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 93. Kitą pareiškėjų skundo dalį atmesti.... 94. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...