Byla 2YT-2112-213/2017
Dėl globos nustatymo ir globėjo bei turto administratoriaus paskyrimo dalyje neveiksniu ir dalyje ribotai veiksniu pripažintam asmeniui

1

2Trakų m.

3

4Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė, sekretoriaujant Jolitai Janušauskaitei, dalyvaujant pareiškėjui V. P., jo atstovui adv. Zenonui Keručiui, pripažinto iš dalies neveiksniu ir iš dalies ribotai veiksniu asmens A. P. atstovei adv. Reginai Vasiliauskienei, institucijos, teikiančios išvadą byloje Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atstovui V. K., žodinio proceso tvarka išnagrinėjo bylą dėl globos nustatymo ir globėjo bei turto administratoriaus paskyrimo dalyje neveiksniu ir dalyje ribotai veiksniu pripažintam asmeniui, ir

Nustatė

5

6Trakų rajono apylinkės teismo 2017 m. balandžio 27d. sprendimu A. P., a.k. ( - ), gim. 1943-08-16, pripažintas ribotai veiksniu šiose turtinių santykių srityse: 1. asmeninių pajamų išlaidų tvarkyme, susijusiame su smulkiais buitiniais sandoriais (maisto produktų įsigijimas, sumokėjimas už komunalines paslaugas ir pan.); A. P., a.k. ( - ), gim. ( - ), pripažintas neveiksniu šiose turtinių santykių srityse: 1. asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkyme, susijusių su lizingų, daiktų pirkimo - pardavimo išsimokėtinai sutarčių sudarymu, paskolų, vartojimo kreditų sutarčių sudarymu ir pan.; 2. kilnojamo ir nekilnojamojo turto naudojime, valdyme ir disponavime (kilnojamojo turto pirkimo – pradavimo, nuomos, dovanojimo, įkeitimo sandoriai ir kt.); 3. paveldėjimo teisiniuose santykiuose (palikimo priėmimas, testamento sudarymas ir kt); 4. dalyvavimo ūkinėje ir komercinėje veikloje (juridinių asmenų steigimas, buvimas juridinio asmens dalyviu, vertimasis individualia veikla ir pan.); Taip pat A. P., a.k. ( - ), gim. ( - ), pripažintas ribotai veiksniu šiose asmeninių neturtinių santykių srityse: 1. savitvarkos įgūdžių srityse (tinkama gyvenamojo būsto priežiūra ir pan.); 2. šeimos santykių srityse (santuokos sudarymas, asmens gebėjimas įgyvendinti tėvų valdžią – auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, įvaikinti ir kt.); taip pat A. P., a.k. ( - ), gim. ( - ), pripažintas neveiksniu šiose asmeninių neturtinių santykių srityse: 1. sveikatos priežiūros srityse (kreipimasis dėl sveikatos priežiūros paslaugų, gebėjimas naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, reikiamo sveikatos priežiūros paslaugų poreikio įvertinimas ir pan.); 2. asmens gebėjime būti globėju (rūpintoju), pagalbininku pagal sutartį dėl pagalbos priimant sprendimus; 3. darbo teisinių santykių srityje.

7Kadangi A. P. reikalinga globa ir globėjo bei turto administratoriaus paskyrimas, buvo pradėta kita civilinė byla dėl globos nustatymo, globėjo ir turto administratoriaus skyrimo.

8Teismo posėdžio metu dalyje ribotai veiksniu ir dalyje neveiksniu pripažinto asmens A. P. sūnus V. P. prašė teismo nustatyti jo tėvui globą, o globėju ir turto administratoriumi paskirti jį. Nurodė, kad jo tėvas po patirto insulto yra neįgalus ir dabartiniu metu pats savimi pasirūpinti negali. Nurodė, kad jo tėvui reikia nuolat vartoti vaistus, to jis pats nedaro ir dėl to jam kiekvieną kartą reikia apie tai priminti ir paduoti reikiamus vaistus. Taip pat nurodė, kad jo tėvas pinigus pažįsta, eina į parduotuvę, tačiau šioje srityje taip pat labai sunkiai orientuojasi. Nurodė, kad jo tėvas gaunamą pensiją ima pats ir pinigus laiko pas save. Nurodė, kad jo tėvas nei pasigaminti valgyti, nei apsitvarkyti aplink save negali, maistą gamina jo žmona, tvarko ir skalbia taip pat jo žmona. Nurodė, kad nei jo šeimos nariai nei seserys neprieštarauja, kad jis būtų tėvo globėju. Nurodė, kad jis su savo šeima ir tėvu visą laiką gyvena tėvui priklausančiame name, be to, tėvas turi dar ir žemės savo vardu, todėl jis turi būti paskirtas tėvo turto administratoriumi, nes priešingu atveju tėvas gali su savo turtu pasielgti taip, kad jo vaikams nieko neliks, nors yra parašytas testamentas. Nurodė, kad šiuo metu jo tėvas gyvena Vievininkų kaime pas sugyventinę, bet kai teismo bus paskirtas tėvo globėju, atsiveš jį į namus, veš pas gydytojus ir stengsis juo rūpintis tinkamai.

9Suinteresuotas asmuo A. B. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, prašo bylą nagrinėti jai nedalyvaujant.

10Suinteresuotas asmuo S. K. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, neatvykimo priežastys nežinomos.

11Dalyje ribotai veiksniu ir dalyje neveiksniu pripažinto asmens A. P. atstovė adv. Regina Vasiliauskienė taip pat sutiko, kad jos atstovaujamajam būtų nustatyta globa, o jo globėju būtų paskirtas sūnus V. P., taip pat sutiko su tuo, kad A. P. turto administratoriumi būtų paskirtas jo sūnus.

12Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atstovas palaikė teismui pateiktą išvadą, iš kurios matyti, kad dėl tėvo ligos sūnus V. P. T. rajono apylinkės teismui pateikė pareiškimą dėl jo pripažinimo neveiksniu. A. P. yra diagnozuotas lėtinis progresuojantis psichikos sutrikimas, t.y. organinis kliedesinis sutrikimas, kraujagyslinė demencija, psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį. Vyrui dėl buitinės ir socialinės adaptacijos sutrikimų būtina kito asmens priežiūra ir globa. Dėl psichikos sveikatos sutrikimų A. P. negali savarankiškai pasirūpinti savo sveikata, negali savarankiškai priimti adekvačių sprendimų ir įvertinti realios situacijos tam tikrose gyvenimo srityse. A. P. yra pensinio amžiaus, specialieji poreikiai nenustatyti, nes dėl savo sveikatos būklės nesuvokia, kad reikia lankytis pas medikus ir tvarkyti dokumentus dėl specialiųjų poreikių nustatymo. Aleksandru rūpinasi ir jį prižiūri sūnus V. P.. A. P. sūnus V. P., a. k. ( - ) gyv. ( - ), sutinka būti paskirtas savo tėvo globėju turtinių ir asmeninių neturtinių santykių srityse. V. P. yra darbingo amžiaus, dirba Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinėje ir gelbėjimo tarnyboje. V. P. sutuoktinė I. P. taip pat yra dirbanti. Šeimoje auga du nepilnamečiai vaikai: E. A. P., gim. ( - ), ir K. P., gim. ( - ). Abu vaikai lanko ugdymo įstaigas. Pasak Valdo, jo žmona Irena neprieštarauja, kad jis taptų savo tėvo globėju. A. P. be sūnaus Valdo dar turi dvi dukras. Kaip teigia dukros, su tėvu jų santykiai yra įtempti, bendrauja mažai. V. P. seserys S. K. ir A. B. neprieštarauja, kad brolis V. globotų jų tėvą ir taptų tėvo turimo turto administratoriumi. VšĮ Vievio pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 m. gegužės 4 d. išduotoje pažymoje nurodoma, kad V. P., gim. ( - ), yra sveikas ir globoti savo tėvą gali. VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centro 2017 m. gegužės 4 d. išduotoje pažymoje Nr. 83/17F teigiama, kad V. P. nepriklauso asmenų, stebimų dėl psichikos, emocijų ir priklausomybių sutrikimų grupei, todėl tėvą globoti gali. Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 2017 m. gegužės 8 d. buities tyrimo akte Nr. 08BA - 33 nurodoma, kad V. P. yra tinkamas tapti savo tėvo globėju. Kadangi A. P. dėl savo ligos negali savimi pasirūpinti, negali suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti, negali veikti savarankiškai tam tikrų turtinių ir asmeninių neturtinių santykių srityse, globėju siūlo skirti jo sūnų V. P.. Kitų asmenų, norinčių ir galinčių globoti A. P., nėra. Todėl ir prašo, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, dalyje ribotai veiksniu ir dalyje neveiksniu pripažintam asmeniui A. P. steigti globą, jo globėju paskirti sūnų V. P., jo turto administratoriumi taip pat skirti V. P..

13Siekiant įgyvendinti, apsaugoti ir apginti dalyje ribotai veiksniu ir dalyje neveiksniu pripažinto asmens A. P. teises ir interesus, jam steigiama globa ir globėju skirtinas jo sūnus V. P.. Jis yra sveikas, globoti gali, yra charakterizuojamas teigiamai, neteistas, duomenų apie administracines nuobaudas nėra, jis pats sutinka būti tėvo globėju, jo sutuoktinė prieštaravimų dėl to, kad jos vyras būtų paskirtas A. P. globėju, nepateikė, A. P. dukros – S. K. ir A. B. taip pat sutinka, kad brolis V. P. taptų jų tėvo globėju.

14Iš civilinėje byloje Nr. 2-10-213/2017 esančių duomenų matyti, kad A. P., gim. ( - ) nuosavybės teise priklauso 0,2912 ha ploto žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), esantis ( - ) ir jame esantis gyvenamasis namas (unikalus Nr. ( - )), malkinė (unikalus Nr. ( - )), pirtis (unikalus Nr. ( - )), žemės sklypas (Registro Nr. ( - )), esantis ( - ), žemės sklypas (registro Nr. ( - )), esantis ( - ), žemės sklypas (Registro Nr. ( - )), esantis ( - ). Kadangi A. P. yra įsteigta globa ir jo globėju paskirtas sūnus V. P., jo turto administratoriumi taip pat skirtinas V. P..

15Vadovaudamasis LR CPK 5, 176-177, 505-508 str., CK 3.238, 3.242, 3.245 str., teismas

Nutarė

16Įsteigti globą A. P., a/k ( - ), gyv. ( - ).

17A. P., a/k ( - ) globėju skirti V. P., a/k ( - ) gyv. ( - ).

18A. P., a/k ( - ) turto administratoriumi skirti V. P., a/k ( - )

19Nutartį dėl globos steigimo ir globėjo skyrimo vykdyti skubiai.

20Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą atskiruoju skundu.

Proceso dalyviai