Byla 2A-267/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Marytės Mitkuvienės ir Viginto Višinskio, sekretoriaujant Dianai Lavrinavičiūtei, dalyvaujant ieškovo atstovui adv. Giedriui Murauskui, atsakovo atstovui adv. Arnoldui Strumskiui, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Via Baltika logistika“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 1 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas visiškai, civilinėje byloje Nr. 2-1171-560/2009 pagal ieškovo UAB „Fegda“ ieškinį atsakovui UAB „Via Baltika Logistika“ dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo BAB „BSA Construction“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Fegda“ pateikė ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo 325 342,80 Lt skolos, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas bei ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2006 m. rugpjūčio 18 d. ieškovas bei trečiasis asmuo UAB „Statybos priežiūros agentūra“ (dabartinis pavadinimas – AB „BSA Construction“) sudarė Statybos rangos sutartį Nr. VBL-SB-06/01/47/06, pagal kurios 2.1 p. ieškovas įsipareigojo atlikti aikštelės paruošimo, pastato pagrindų įrengimo bei gerovės darbus Logistikos centre, ( - ). Bylos šalys ir trečiasis asmuo 2007 m. gegužės 18 d. sudarė Susitarimą dėl mokėjimų tvarkos Nr. 1 (toliau – Susitarimas), pagal kurio 2.1 p., trečiojo asmens apmokėjimo ieškovui įsipareigojimus, kylančius iš Statybos rangos sutarties, perėmė atsakovas. Teigė, kad iki 2008 m. vasario mėn. atsakovas ir trečiasis asmuo dalimis vykdė mokėjimus už užbaigtus rangos darbus, vėliau mokėjimas nutrūko. Pažymėjo, kad 2008 m. birželio 13 d. Vilniaus apygardos teismas įsakymu civilinėje byloje L2-2365-392 priteisė ieškovui iš trečiojo asmens 361 946,82 Lt, tačiau ši suma nebuvo sumokėta ar išieškota. Ieškovui liko nesumokėta 325 342,80 Lt suma.

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. liepos 1 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai, priteisė iš atsakovo UAB „Via Baltika Logistika“ ieškovui UAB „Fegda“ 325 342,80 Lt bei 6 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo 2008 m. lapkričio 26 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 7 253 Lt sumokėto žyminio mokesčio bei 4 500 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Nurodė, kad atsakovas neįrodė, jog jis trečiajam asmeniui buvo pervedęs 325 342,80 Lt už ieškovo atliktus statybos subrangos darbus Susitarimo dėl mokėjimų tvarkos pasirašymo dieną, todėl Susitarimo dėl mokėjimų tvarkos pasirašymo dieną ne tik generalinis rangovas (trečiasis asmuo) buvo skolingas subrangovui (ieškovui), bet ir užsakovas (atsakovas) buvo skolingas generaliniam rangovui (trečiajam asmeniui) 325 342,80 Lt. Teismo nuomone, atsakovo žinojimas sudarant pastarąjį susitarimą apie ieškovo atliktus ir trečiojo asmens priimtus darbus už 325 342,80 Lt kainą bei žinojimas, jog jis šios sumos nėra pervedęs trečiajam asmeniui, suponuoja išvadą, kad atsakovas pagal Susitarimo dėl mokėjimų tvarkos 2.1 p., įsipareigodamas apmokėti ieškovui už atliktus darbus, suvokė, jog jis įsipareigoja ir 325 342,80 Lt sumą pervesti tiesiogiai ieškovui, nes to nėra padaręs trečiasis asmuo. Teismas taip pat nurodė, kad atsakovas nėra pateikęs įrodymų, jog yra pervedęs ginčo sumą trečiajam asmeniui. Teismas, remdamasis CK 6.193 straipsnio 2 dalies nuostatomis, minėto Susitarimo nuostatas aiškino taip, kad Susitarimo šalys 2.1 p. nustatė, jog atsakovas nuo 2007 m. gegužės 18 d. perėmė visus trečiojo asmens įsipareigojimus už atliktus darbus, įskaitant ir atsiradusius iki šio susitarimo įsiskolinimus, išskyrus Susitarimo 2.2 p. numatytą išimtį, tai yra išskyrus tuos įsiskolinimus, už kuriuos mokėjimus atsakovas jau buvo atlikęs trečiajam asmeniui, tačiau pastarasis šių sumų nebuvo pervedęs ieškovui, todėl, nesant pinigų pervedimą pagrindžiančių įrodymų, skolą privalo sumokėti atsakovas. Tokią išvadą teismas padarė remdamasis ir Lietuvos kalbos specialisto išvada Nr. E-09-3. Teismas pažymėjo, kad Susitarimu dėl mokėjimų tvarkos pakeitimo nebuvo siekiama atsakovui sukurti jokių papildomų mokestinių prievolių, o buvo pakeista tik atsakovo vykdomų mokėjimų tvarka, tai yra buvo sutarta, kad jis nuo Susitarimo pasirašymo datos mokėjimus už ieškovo atliktus darbus, kurių dar nebuvo sumokėjęs ieškovui, atliks ne trečiajam asmeniui, o tiesiogiai ieškovui. Teismas taip pat sprendė, kad ieškovo veiksmai kreipiantis su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo ir skolos iš trečiojo asmens priteisimo, nėra vertinami kaip įrodantys, jog ieškovas, pasirašydamas Susitarimą dėl mokėjimų tvarkos pakeitimo, manė, jog atsakovas neprisiima pareigos pagal šį Susitarimą padengti trečiojo asmens įsiskolinimų ieškovui, įskaitant ir 325 342,80 Lt. Teismo nuomone, tai, kad prievolę sumokėti ginčo sumą perėmė atsakovas, patvirtina 2008 m. balandžio 21 d. trečiojo asmens parnešimas ieškovui apie mokėjimo tvarkos pasikeitimus. Teismas, spręsdamas ginčą iš esmės, taip pat nesirėmė trečiojo asmens bankroto administratoriaus paaiškinimais, kadangi administratorius nebuvo ginčo teisinių santykių dalyvis ir jam nėra žinomi tikrieji ginčo šalių ketinimai. Teismas taip pat atmetė atsakovo argumentą, kad 325 342,80 Lt dydžio suma negali būti priteista ieškovui iš atsakovo, nes pastaroji suma jau yra priteista iš trečiojo asmens įsiteisėjusiu teismo įsakymu, kadangi skiriasi šių bylų ieškinio reikalavimų pagrindas, šiose bylose buvo sprendžiamas ginčas tarp skirtingų šalių.

5Atsakovas UAB „Via Baltika logistika“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 1 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo UAB „Fegda“ ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovo UAB „Fegda“ atsakovui UAB „Via Baltika logistika“ 14 963,43 Lt bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme bei išlaidas advokato pagalbai apmokėti rengiant apeliacinį skundą. Skundą grindžia šiais argumentais:

61. Teismas neteisingai kvalifikavo byloje dalyvaujančius asmenis siejusius santykius, iš kurių kildinama prašoma priteisti suma, teisiškai neįvertino byloje dalyvaujančių asmenų vaidmenų tuose santykiuose, dėl ko trečiojo asmens generalinio rangovo prievolę tinkamai atsiskaityti su subrangovu pagal subrangos sutartį 2009 m. liepos 1 d. teismo sprendimu nepagrįstai perkėlė atsakovui. Pagal CK 6.650 straipsnio 4 dalį užsakovas ir subrangovas neturi teisės reikšti vienas kitam piniginių reikalavimų, susijusių su sutarčių, kiekvieno iš jų sudarytų su generaliniu rangovu, pažeidimu. Vadovaujantis šia nuostata, užsakovas, t.y. atsakovas UAB „Via Baltika logistika“, neturėjo ir neprivalėjo turėti kokių nors santykių su subrangovu, t.y. ieškovu UAB „Fegda“, nes atsakovas visus logistikos centro statybos darbus vykdyti buvo pavedęs generaliniam rangovui, t.y. trečiajam asmeniui BAB „BSA Construction“. Pagal Civilinio kodekso 6.650 straipsnio 3 dalį būtent generalinis rangovas atsako subrangovui už užsakovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. Aplinkybė, kad visi subrangovo atlikti darbai visuomet buvo perduodami generaliniam rangovui, o ne užsakovui, įrodo, kad ieškovo ir atsakovo nesiejo faktiniai ar tuo labiau sutartiniai santykiai, todėl atsakovas neprivalėjo apmokėti subrangovo generaliniam rangovui pateikiamų sąskaitų (sumų). Tiek ieškinio pateikimo dieną, tiek ir sprendimo priėmimo metu atsakovas iš esmės buvo atsiskaitęs su trečiuoju asmeniu pagal generalinės rangos sutartį, išskyrus 2 328,48 Lt skolą, kuri laikytina mažareikšme.

72. Teismas Susitarimą neteisingai kvalifikavo skolos perkėlimo sutartimi ir sprendime nepagrįstai nurodė, jog atsakovui neginčijant fakto, kad ieškovas iš tikrųjų atliko statybos darbus už 325 342,80 Lt bei neįrodžius, jog jis šią sumą pervedė trečiajam asmeniui su tikslu pervesti ieškovui, atsakovas, pasirašydamas 2007 m. gegužės 18 d. susitarimą, įsipareigojo pastarąją sumą pervesti tiesiogiai ieškovui, kitaip tariant, šiai sumai perėmė skolą iš trečiojo asmens. Byloje nėra pateikta įrodymų apie tai, kad atsakovas ir trečiasis asmuo būtų siekę visą trečiojo asmens skolą ieškovui perkelti atsakovui. Teismas, siekdamas teisingai kvalifikuoti Susitarimą, turėjo visapusiškai išnagrinėti ir įvertinti visas bylos aplinkybes, susijusias su Susitarimo sudarymu, vykdymu ir Susitarimo šalių elgesiu po Susitarimo sudarymu, Susitarimo šalis siejusius teisinius santykius. Pirmosios instancijos teismas tokio visapusiško Susitarimo sąlygų bei jo turinio ir su Susitarimu susijusių aplinkybių tyrimo neatliko, dėl ko priėmė nepagrįstą sprendimą. Trečiasis asmuo nesiekė perkelti, o atsakovas nesiekė perimti trečiojo asmens visos skolos ieškovui. Užsakovui UAB „Via Baltika logistika“ mokėjimo pareiga kyla tik už darbus, priimtus iš trečiojo asmens BAB „BSA Construction“, ši pareiga vykdoma tik trečiajam asmeniui BAB „BSA Construction“ ar tiesiogiai į jo sąskaitą, ar kitą sąskaitą, dėl kurios šios šalys susitaria. Pagal Susitarimo 2.2 ir 3.3 punktą visi UAB „Via Baltika logistika“ atlikti mokėjimai į UAB „Fegda“ sąskaitą, buvo mokėjimai už tretįjį asmenį BAB „BSA Construction“, o ne vietoj trečiojo asmens. Tai, kad 2007 m. gegužės 18 d. susitarimas dėl mokėjimų tvarkos Nr. 1 nėra skolos perkėlimo sutartis, patvirtina 2006 m. rugpjūčio 18 d. subrangos sutartis, ieškovo kreipimasis į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo priteisti skolą iš trečiojo asmens, jo kreipimasis į trečiojo asmens bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo, kreditorinių reikalavimų neatsisakymas, trečiojo asmens neprieštaravimas dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo.

83. Teismas neteisingai vertino trečiojo asmens 2008 m. balandžio 21 d. raštą, kuriuo trečiasis asmuo informavo ieškovą, kad 325 342,80 Lt skolą sumokės atsakovas, nes šis raštas yra vienašalis ir su atsakovu nesuderintas. Be to, teismas, aiškinęsis trečiojo asmens posutartinį elgesį, nesiaiškino ieškovo elgesio po 2007 m. gegužės 18 d. susitarimo dėl mokėjimų tvarkos nustatymo Nr. 1 sudarymo ir neatsižvelgė į tą faktinę bylos aplinkybę, jog byloje nėra įrodymų apie tai, kad ieškovas atsisakė kreditorinių reikalavimų trečiojo asmens bankroto byloje.

94. Susitarimas įpareigoja atsakovą laikytis mokėjimų tvarkos tik po 2007 m. gegužės 18 d., nes jis įsigaliojo tik nuo jo pasirašymo momento, jame nėra numatyta, kad jis taikomas iki pasirašymo atsiradusiems santykiams, tai nėra skolos perkėlimo sutartis, jo 3.1 punkte nustatyta ateityje taikoma mokėjimo tvarka, jame numatyta, kad jis nepanaikina šalių kitų įsipareigojimų pagal trečiojo asmens ir subrangovo sutartį.

105. Ieškovo 2008 m. lapkričio 20 d. atsakovui pareikštas ieškinys yra tapatus reikalavimas 2008 m. birželio 13 d. trečiajam asmeniui pareikštam reikalavimui. Tai įrodo tas pats ieškinio pagrindas ir tas pats reikalavimas, skola kildinama iš tos pačios rangos sutarties.

116. Teismas nepagrįstai kritiškai vertino trečiojo asmens bankroto administratoriaus atsiliepimą, nes administratorius rėmėsi įsiteisėjusiais teismo sprendimais.

127. Teismas neturėjo remtis Lietuvių kalbos instituto atlikta Lietuvių kalbos specialisto išvada Nr. E-09-03, kurioje su abejone konstatuota, jog didesnė tikimybė, kad trišalio susitarimo 2.1 punkte nustatyta laiko aplinkybė apibūdina visą veiksmą, o ne tik darbus, kurie nurodomi papildinį sudarančioje vardažodinėje grupėje. Ši išvada yra nekategoriška ir nurodo tik tikimybę.

13Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Fedga“ prašo apeliacinį skundą atmesti, priteisti iš atsakovo UAB „Via Baltika logistika“ ieškovo UAB „Fegda“ naudai bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad Trišalio susitarimo sudarymo metu visoms šalims buvo žinoma ir suprantama, kad tinkamas mokėjimų prievolių už ieškovo atliekamus statybos rangos darbus vykdymas yra pagrindinė priežastis ir esminė sąlyga, dėl ko UAB „Fegda“ sutiko toliau vykdyti Statybos rangos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Pasirašydamas Trišalį susitarimą, atsakovas įsipareigojo ieškovui sumokėti ir 325 342,80 Lt sumą. Šias aplinkybes patvirtina ir Lietuvių kalbos instituto atlikta Lietuvių kalbos specialisto išvada Nr. E-09-3. Be to, pagal contra proferentem sutarčių aiškinimo taisyklę esant abejonėms dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios ar parengusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai. Prie Trišalio susitarimo rengimo ieškovas UAB „Fegda“ neprisidėjo. Pareikštas ieškinys nėra tapatus Vilniaus apygardos teismui civilinėje byloje Nr. 1.2-2365-392/2008 pateiktam pareiškimui dėl teismo įsakymo, nes skiriasi tiek ginčo šalys, tiek ir reikalavimo pagrindas. Teismas taip pat pagrįstai rėmėsi Lietuvių kalbos specialisto išvada Nr. E-09-03.

14Trečiojo asmens AB „BSA Construction“ administratorius prašo atsakovo apeliacinį skundą tenkinti. Nurodo, kad UAB „Fegda“ yra pareiškusi kreditorinį reikalavimą trečiojo asmens AB „BSA Construction“ bankroto byloje. Ieškovės UAB „Fegda“ kreditorinis reikalavimas (361 935,10 Lt) yra patvirtintas 2009 m. vasario 24 d. Kauno apygardos teismo nutartimi. Ieškovė, teismui teikdama pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, prašė iš trečiojo asmens AB „BSA Construction“ priteisti skolą už pagal 2006 m. rugpjūčio 18 d. Statybos rangos sutartį Nr. VBL-SB-06/01/47/06 ir jos priedus atliktus darbus. Teismas tenkino šį pareiškimą, priimdamas teismo įsakymą. Pirmosios instancijos teismas pagal ieškovo UAB „Fegda“ ieškinį šioje byloje priteisė iš atsakovo už tuos pačius darbus atliktus tos pačios Statybos rangos sutarties pagrindu. Teismas nepagrįstai atmetė bankroto administratoriaus atsiliepime išdėstytą poziciją, nes bankroto administratorius rėmėsi įsiteisėjusiais teismo sprendimais. Jeigu apeliacinis skundas nebus patenkintas ir Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 1 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-1159-560/2009 liks nepakeistas, ieškovas UAB „Fegda“ nepagrįstai praturtėtų atsakovo ir valstybės biudžeto sąskaita, nes UAB „Fegda“ nepagrįstai įgytų teisę reikalauti už tuos pačius atliktus statybos darbus tos pačios sumos ir iš rangovo, ir iš užsakovo, o nepatenkinus jo reikalavimo bankroto byloje, įgytų teisę nepatenkinto reikalavimo dydžiu susimažinti apmokestinamąjį pelną ir tos pačios sumos reikalauti iš atsakovo pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrindu.

15Apeliacinis skundas tenkintinas.

16Atsakovas UAB ,,Via Baltika Logistika“ ir tretysis asmuo BAB ,,BSA Construction“ (buvusi UAB ,,Statybų priežiūros agentūra“) 2006 m. spalio 16 d. sudarė statybos rangos sutartį, pagal kurią genrangovas AB ,,BSA Construction“ įsipareigojo savo jėgomis, medžiagomis pastatyti logistikos centrą ( - ) už 45 199 900 litų (b. l. 16-29, t. 2). 2006 m. rugpjūčio 18 d. ieškovas UAB ,,Fegda“ su trečiuoju asmeniu AB ,,BSA Construction“ sudarė statybos rangos sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo už 5 863 186 litus statomame logistikos centre ( - ) atlikti šiuos statybos darbus: paruošti aikštelę, įrengti pastato pagrindus bei sutvarkyti gerbūvį (b. l. 3-16, t. 1). 2007 m. gegužės 18 d. ieškovas, atsakovas ir tretysis asmuo sudarė trišalį susitarimą, kuriuo 2006 m. rugpjūčio 18 d. sutartyje ir 2007 m. balandžio 3 d. papildomame susitarime, pasirašytuose tarp ieškovo ir trečiojo asmens, numatytus apmokėjimus už atliktus darbus rangovui (ieškovui) nuo 2007 m. gegužės 18 d. perima atsakovas (b. l. 17-19, t. 1).

17Atsakovas ieškovui už atliktus darbus sumokėjo 4 367 673 litus: 2007 m. liepos 23 d. – 2 914 621,20 litų (b. l. 4, t. 1), 2007 m. rugpjūčio 22 d. – 936 472,50 litų (b. l. 48, t. 1), 2007 m. spalio 1 d. – 66 228,30 litų (b. l. 49, t. 1), 2007 m. lapkričio 26 d. – 450 351 litų (b. l. 50, t. 1). Daugiau ieškovo atliktų darbų pagal atliktų darbų aktus bei PVM sąskaitas-faktūras, kur būtų nurodyta mokėjimus atlikti tiesiogiai ieškovui, tretysis asmuo atsakovui nepateikė.

18Minėta, 2007 m. gegužės 18 d. trišalio susitarimo 2.1. punktu šalys susitarė, kad atsakovas įsipareigojimus atlikti mokėjimus už atliktus darbus ieškovui perima nuo 2007 m. gegužės 18 d. Ieškovas šį susitarimą aiškina taip, kad atsakovas priėmė įsipareigojimą apmokėti ieškovui už atliktus darbus iki 2007 m. gegužės 18 d. ir už darbus, atliktus po 2007 m. gegužės 18 d. Atsakovas aiškina susitarimą taip, kad pagal susitarimo 2.1. numatytą sąlygą jis prisiėmė įsipareigojimą apmokėti ieškovui tik už darbus, atliktus po 2007 m. gegužės 18 d. ir kad tą įsipareigojimą yra visiškai įvykdęs.

19Trišaliame susitarime nėra aptarta, kad atsakovas apmokės ieškovui už visus jo darbus atliktus iki susitarimo sudarymo. Tačiau susitarime nurodyta konkreti data nuo kurios atsakovas priima prievolę mokėti už atliktus darbus ieškovui. Pagal CK 6.189 straipsnio 2 dalies nuostatas pagal sutartį atsiradę prievoliniai teisiniai santykiai yra orientuoti į ateitį. Tačiau šalys gali nustatyti, kad sutarties sąlygos yra taikomos ir tiems santykiams, kurie yra tarp jų atsiradę dar iki sutarties sudarymo. Tačiau 2007 m. gegužės 18 d. trišaliame susitarime nėra numatyta, kad atsakovas ieškovui apmokės ir už tuos darbus, kuriuos ieškovas yra atlikęs iki trišalio susitarimo, t. y. atsakovas įvykdys už trečiąjį asmenį prievolę ieškovui (sumokėti už atliktus darbus), kuri trečiajam asmeniui ieškovo atžvilgiu atsirado dar iki trišalio susitarimo sudarymo.

20Minėtu trišaliu šalių susitarimu nuo 2007 m. gegužės 18 d. buvo pakeista 2006 m. rugpjūčio 18 d. statybos rangos sutarties, sudarytos tarp ieškovo ir trečiojo asmens, apmokėjimo už atliktus darbus tvarka, t. y. už ieškovo atliktus darbus nuo 2007 m. gegužės 18 d. turėjo pareigą mokėti ne tretysis asmuo, o atsakovas.

21Aiškinant trišalio šalių susitarimo sąlygas sistemiškai, 2.1. punkte išdėstyta sąlyga aiškinama atsižvelgiant į 2.2. ir 3.1. punktuose išdėstytas sąlygas. Pagal 3.1 punkto sąlygas atsakovas apmoka ieškovui per 30 dienų, skaičiuojant nuo atliktų darbų akto pasirašymo dienos. Tai reiškia, kad atsakovas įsipareigoja apmokėti už darbus, kurie bus faktiškai atlikti ir priimti pasirašant darbų atlikimo aktus. Kaip buvo vykdomas šis susitarimas patvirtina byloje esantys dokumentai. Tretysis asmuo, kaip gen. rangovas, pateikdavo PVM sąskaitas-faktūras apmokėjimui atsakovui (kaip užsakovui), nurodydamas, kokia suma pagal atliktų darbų aktus turi būti apmokėta, konkrečiai nurodant kokia suma iš visos mokėtinos sumos turi būti apmokėta ieškovui (rangovui): 2007 m. liepos 17 d. PVM sąskaitoje-faktūroje nurodyta, kad pagal 2007 m. birželio mėn. atliktų darbų aktą atsakovas turi sumokėti 9 800 5542 litų ir iš šios sumos ieškovui - 2 914 621,20 litų (b. l. 39-40, t. 1); pagal 2007 m. rugpjūčio 17 d. PVM sąskaitą-faktūrą atsakovas už atliktus darbus pagal 2007 m. liepos mėn. aktą turi sumokėti 6 433 515 litų, iš jų ieškovui - 936 472,50 litų (b. l. 41-42, t. 1); pagal 2007 m. rugsėjo 20 d. PVM sąskaitą-faktūrą, pagal 2007 m. rugpjūčio mėn. atliktų darbų aktą turi sumokėti 2 910 278 litų, iš jų ieškovui - 66 228,30 litų (b. l. 43-44, t. 1); pagal 2007 m. spalio 18 d. PVM sąskaitą-faktūrą pagal 2007 m. rugsėjo mėn. atkliktų darbų aktą turi sumokėti 1 509 778 litų, iš jų - 15 093 litų ieškovui (b. l. 45-46, t. 1). Taigi trišalio šalių susitarimo vykdymas rodo, kad buvo mokama už darbus, kurie buvo priimti po 2007 m. gegužės 18 d.

22Trišalio susitarimo 2.2. punkte nustatyta, kad atsakovas (pagal susitarimą investuotojas) turi teisę sumažinti mokėjimus trečiajam asmeniui (pagal susitarimą užsakovui) tiesiogiai ieškovui (pagal susitarimą rangovui) sumokėta mokėjimo suma. Tretysis asmuo (pagal sutartį su atsakovu – gen. rangovas) PVM sąskaitas-faktūras apmokėjimui pateikdavo atsakovui, tačiau atsakovas apmokėdavo trečiajam asmeniui ne visą PVM sąskaitose-faktūrose nurodytą sumą, nes dalį mokėtinos sumos, kurią tretysis asmuo nurodydavo prie PVM sąskaitų-faktūrų pridėtose pažymose, sumokėdavo tiesiogiai ieškovui. Pavyzdžiui, tretysis asmuo 2007 m. liepos 17 d. atsakovui pateikė apmokėjimui PVM sąskaitą-faktūrą 9 805 542 litų sumai, iš kurios 2 914 621,20 litų 2007 m. liepos 23 d. mokėjimo nurodymu buvo sumokėta tiesiogiai ieškovui (b. l. 39-40, 47, t. 1). Tai yra atsakovas sumažino trečiajam asmeniui mokėjimus tiesiogiai ieškovui sumokėta suma, kaip ir numatyta trišalio susitarimo 2.2 punkto sąlygose.

23CK 6.193 str. 3 d. numatyta sutarčių aiškinimo taisyklė, kai yra abejojama dėl sąvokų, kurios gali turėti kelias reikšmes, t. y. kai susiduriama su žodžių, sąvokų daugiareikšmiškumu. Lietuvių kalbos instituto lietuvių kalbos specialistas pagal ieškovo užsakymą atliko 2007 m. gegužės 18 d. šalių trišalio susitarimo 2 punkto 2.1 papunkčio turinio kalbinę analizę (b. l. 96-101, t. 1). Lietuvių kalbos specialistas, išnagrinėjęs sakinio žodžių tvarką ir jų sintaksinius ryšius, išdėstyto trišalio susitarimo 2.1 punkte ,,jog pagal rangovo ir užsakovo 2006 m. rugpjūčio mėn. 18 d. pasirašytą sutartį Nr. VBL-SB-06/01/47/06 ir 2007 m. balandžio mėn. 3 d. pasirašytą papildomą susitarimą Nr. 1 numatytus užsakovo apmokėjimo už atliktus darbus įsipareigojimus nuo 2007 m. gegužės 18 d. perima investuotojas“, konstatavo, kad dėl to, jog yra neaišku, su kuo siejasi laiko aplinkybė ar su tariniu ar su vienu iš žodžių, įeinančių į papildinį sudarančią išplėstą vardažodinę grupę, atsiranda dviprasmybė, t. y. ar nuo 2007 m. gegužės 18 d. investuotojas perima visus užsakovo apmokėjimo už atliktus darbus įsipareigojimus ar investuotojas perima užsakovo apmokėjimo įsipareigojimus už darbus, atliktus nuo 2007 m. gegužės 18 d. Lietuvių kalbos specialistas pasisakė, kad dėl nevisai tinkamai sakinyje pasirinktos laiko aplinkybės vietos sakinys gali būti aiškinamas dvejopai, nors specialisto manymu didesnė tikimybė, kad laiko aplinkybė apibūdina visą veiksmą (sietina su tariniu) (b. l. 100-101,. t. 1). Tai reiškia, kad pagal specialisto išvadą, aiškinant sakinio dviprasmybę, kas ir yra ginčo esmė, didesnė tikimybė, kad nuo 2007 m. gegužės 18 d. atsakovas prisiėmė visus trečiojo asmens įsipareigojimus apmokėti ieškovui už atliktus darbus. Kadangi specialisto išvada yra tik tikėtina, jai negali būti suteikiama pirmenybė prieš trišalio susitarimo sąlygų aiškinimą sisteminio sutarties aiškinimo principu, t. y. 2.1 punkto sąlygų aiškinimą sistemiškai su 2.2, 3.1 punktuose išdėstytomis sąlygomis bei tų sąlygų vykdymu.

24Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad iki trišalio susitarimo sudarymo dienos atsakovas nebuvo ieškovui sumokėjęs 325 342 litų ir šios sumos nebuvo pervedęs trečiajam asmeniui su tikslu pervesti ieškovui. Tačiau iki trišalio susitarimo sudarymo atsakovas, kaip užsakovas 2006 m. spalio 16 d. statybos rangos sutarties pagrindu su gen. rangovu (trečiuoju asmeniu), už visus atliktus statybos darbus apmokėdavo tiesiogiai gen. rangovui. Tarp atsakovo ir ieškovo iki trišalio susitarimo sudarymo nebuvo jokių sutartinių santykių. Tretysis asmuo, kaip gen. rangovas, o ne atsakovas, atsiskaitydavo su subrangovais. Nei pagal sutartį su gen. rangovu, nei pagal teisės normas, reglamentuojančias statybos rangos teisinius santykius, atsakovas neturėjo prievolės mokėti ieškovui tiesiogiai, ar nurodyti gen. rangovui (trečiajam asmeniui), kad pastarasis gautą konkrečią sumą pervestų būtent ieškovui. Atsakovas nei pagal 2006 m. spalio 16 d. statybos rangos sutartį, nei pagal įstatymą nebuvo atsakingas ieškovui (CK 6.650 str. 3 d.). Pirmosios instancijos teismo išvada, kad trišalio susitarimo sudarymo dieną atsakovas buvo skolingas trečiajam asmeniui 325 342,80 litų, padaryta remiantis prieš tai padaryta išvada, kad tretysis asmuo buvo skolingas ieškovui. Su teismo išvada, kad atsakovas buvo skolingas trečiajam asmeniui, negalima sutikti, nes byloje nėra įrodymų, patvirtinančių skolą. Priešingai, 2008 m. birželio 13 d. Vilniaus apygardos teismo įsakymas patvirtino, kad ieškovui yra skolingas tretysis asmuo (b. l. 20, t. 1). Iš apeliacinės instancijos teismui pateiktų sąskaitų atsakovui apmokėti už atliktus statybos darbus ir apmokėjimo suvestinės matyti, kad 325 342 litų skolos trečiajam asmeniui nėra. Tretysis asmuo taip pat nereiškia atsakovui pretenzijų, kad pastarasis pagal 2006 m. spalio 16 d. statybos rangos sutartį atliktus darbus jam yra skolingas 325 342 litų. Skirtumas tarp trečiojo asmens reikalautų apmokėti ir apmokėtų sumų yra 2 328,48 litai. Atsakovo atstovas nurodė, kad dėl didesnės kaip 45 000 000 litų sumokėtos sumos, vykdant mokėjimus trečiajam asmeniui, 2 328 litų skirtumas galėjo susidaryti dėl aritmetinių klaidų. Pirmosios instancijos teismas kritiškai vertino trečiojo asmens bankroto administratoriaus išsakytą poziciją, motyvuojant tuo, kad jis savo poziciją grindžia tik priimtu teismo įsakymu. Tačiau bankroto administratoriaus išsakyta pozicija šioje byloje yra svarbi tuo, kad tretysis asmuo pripažįsta skolą ieškovui, ieškovo kreditorinis reikalavimas 325 342 litų sumai yra patvirtintas bankroto byloje ir tai patvirtina aplinkybę, kad atsakovas trečiajam asmeniui yra sumokėjęs 325 342 Lt.

25Šioje byloje sprendžiamas ginčas nėra tapatus Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje išspręstam ginčui tarp UAB ,,Fegda“ ir AB ,,BSA Construction“ (Vilniaus apygardos teismo civ. byla Nr. 1.2-2365-3922/2008). Atsakovas šioje byloje yra UAB ,,Via Baltika logistika“, minėtoje išnagrinėtoje Vilniaus apygardos teismo byloje atsakovas – AB ,,BSA Contruction“. Be to ieškiniai yra pareikšti ne tuo pačiu pagrindu. Šioje byloje ieškinys pareikštas trišalio susitarimo, kurį pasirašė atsakovas, pagrindu, o išnagrinėtoje Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje ieškinys pareikštas statybos rangos sutarties, sudarytos tarp UAB ,,Fegda“ ir AB ,,BSA Contruction“, pagrindu.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi išdėstytais argumentais, sprendžia kad pirmosios instancijos teismas, aiškindamas 2007 m. gegužės 18 d. šalių trišalio sutarimo sąlygas, netinkamai taikė CK normas, reglamentuojančias sutarčių aiškinimo taisykles (CK 6.193 str. 1 d.). Todėl pirmosios instancijos teismas padarė neteisingą išvadą, kad atsakovas 2007 m. gegužės 18 d. trišaliu susitarimu prisiėmė įsipareigojimą sumokėti ieškovui už darbus, atliktus dar iki trišalio susitarimo sudarymo. Dėl to pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir priimamas naujas sprendimas ieškinį patenkinti (CPK 330 str., 326 str. 1 d. 2 p.).

27Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antros šalies (CPK 23 str. 1 d.). Atsakovas už apeliacinį skundą sumokėjo 7 254 Lt, kurie yra priteisiami iš ieškovo atsakovo naudai (CPK 93 str. 3 d.). Taip pat iš ieškovo atsakovo naudai priteisiamos išlaidos, turėtos advokato pagalbai apmokėti pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme – 9 062 Lt (CPK 98 str. 1 ir 2 d.). Valstybės naudai iš ieškovo priteisiama 61,50 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų išsiuntimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 150 straipsnio 4 dalimi,

Nutarė

29Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 1 d. sprendimą panaikinti. Ieškovo UAB ,,Fegda“ ieškinį atmesti.

30Priteisti iš UAB ,,Fegda“ (į/k 110801759, adresas Geologų g. 12, Vilnius) UAB ,,Via Baltika Logistika“ (į/k 300561584, adresas P. Lukšio g. 32, Vilnius) 7 254 litus žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą ir 9 062 litų išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

31Priteisti iš UAB ,,Fegda“ valstybės naudai 61,50 litų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų išsiuntimu.

32Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 29 d. teismo nutartimi UAB ,,Via Baltika Logistika“ atžvilgiu taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB „Fegda“ pateikė ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš... 4. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. liepos 1 d. sprendimu ieškinį tenkino... 5. Atsakovas UAB „Via Baltika logistika“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2009... 6. 1. Teismas neteisingai kvalifikavo byloje dalyvaujančius asmenis siejusius... 7. 2. Teismas Susitarimą neteisingai kvalifikavo skolos perkėlimo sutartimi ir... 8. 3. Teismas neteisingai vertino trečiojo asmens 2008 m. balandžio 21 d.... 9. 4. Susitarimas įpareigoja atsakovą laikytis mokėjimų tvarkos tik po 2007 m.... 10. 5. Ieškovo 2008 m. lapkričio 20 d. atsakovui pareikštas ieškinys yra... 11. 6. Teismas nepagrįstai kritiškai vertino trečiojo asmens bankroto... 12. 7. Teismas neturėjo remtis Lietuvių kalbos instituto atlikta Lietuvių kalbos... 13. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Fedga“ prašo apeliacinį... 14. Trečiojo asmens AB „BSA Construction“ administratorius prašo atsakovo... 15. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 16. Atsakovas UAB ,,Via Baltika Logistika“ ir tretysis asmuo BAB ,,BSA... 17. Atsakovas ieškovui už atliktus darbus sumokėjo 4 367 673 litus: 2007 m.... 18. Minėta, 2007 m. gegužės 18 d. trišalio susitarimo 2.1. punktu šalys... 19. Trišaliame susitarime nėra aptarta, kad atsakovas apmokės ieškovui už... 20. Minėtu trišaliu šalių susitarimu nuo 2007 m. gegužės 18 d. buvo pakeista... 21. Aiškinant trišalio šalių susitarimo sąlygas sistemiškai, 2.1. punkte... 22. Trišalio susitarimo 2.2. punkte nustatyta, kad atsakovas (pagal susitarimą... 23. CK 6.193 str. 3 d. numatyta sutarčių aiškinimo taisyklė, kai yra abejojama... 24. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad iki trišalio susitarimo... 25. Šioje byloje sprendžiamas ginčas nėra tapatus Vilniaus apygardos teismo... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi išdėstytais argumentais, sprendžia kad... 27. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 29. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 1 d. sprendimą panaikinti. Ieškovo... 30. Priteisti iš UAB ,,Fegda“ (į/k 110801759, adresas Geologų g. 12, Vilnius)... 31. Priteisti iš UAB ,,Fegda“ valstybės naudai 61,50 litų išlaidų,... 32. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 29 d. teismo nutartimi...