Byla 2-906-622/2013
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pareiškimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Audrius Saulėnas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs suinteresuoto asmens UAB „Ekotermija“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pareiškimo,

Nustatė

2suinteresuotas asmuo kreipėsi į teismą su prašymu, iki ieškinio teismui padavimo dienos taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti AB „Klaipėdos nafta“ vykdomo supaprastinto atviro konkurso „Konsultacinių paslaugų suskystintųjų gamtinių dujų įsigijimo klausimais pirkimas“, (pirkimo Nr. 130493) viešojo pirkimo procedūras. Nurodo, kad pateikė pasiūlymą ir dalyvauja viešame pirkime, kurį organizuoja ir vykdo AB „Klaipėdos nafta“. Perkančioji organizacija

32013-01-11 atmetė jo pasiūlymą. Dėl minėto sprendimo 2013-01-14 pateikė pretenziją. Perkančioji organizacija 2013-01-17 priėmė sprendimą ir atnaujino pirkimo procedūras bei nustatė, kad komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymų kainomis įvyks 2013-01-18. Tačiau, perkančioji organizacija planuoja vykdyti konkurso pirkimo procedūras, net nepateikus atsakymo į pretenziją. Teigia, kad šiuo metu neturi net minimalaus laiko ar galimybių pareikšti argumentuotą ieškinį teismui. Mano, kad teismui netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, AB „Klaipėdos nafta“ toliau tęs viešųjų pirkimų procedūras ir galės sudaryti viešojo pirkimo sutartį, ir baigti viešąjį pirkimą, todėl tolesnis bylinėjimasis taptų beprasmis, o galimas palankus sprendimas liktų neįvykdytas.

4Prašymas atmestinas.

5Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 3 dalimi, laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tiek nepareiškus ieškinį, tiek ir bet kurioje civilinio proceso stadijoje. CPK 147 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad teismas remdamasis pagrįstu rašytiniu suinteresuoto asmens prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio teismui padavimo dienos. Paduodamas šį prašymą, pareiškėjas turi nurodyti priežastis, dėl kurių ieškinys nebuvo pareikštas kartu su šiuo prašymu, pateikti įrodymus, patvirtinančius grėsmę pareiškėjo interesams. Atvejai, kai laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra tikslingas dar net neiškėlus bylos, reglamentuojami specialiosiomis normomis, numatančiomis išimtį iš bendrųjų taisyklių. Šių nuostatų tikslas – išvengti atsakovo veiksmų, kuriais jis, iki bus pareikštas ieškinys, kurio negalima pareikšti jau paduodant teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, apsunkintų galimo teismo sprendimo vykdymą arba padarytų jį negalimu.

6Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių rūšis numato CPK 145 straipsnio 1 dalis, kurioje, be kita ko, nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas (CPK 145 straipsnio 1 dalies 13 punktas). Viešųjų pirkimų įstatyme yra numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas ar perkančiosios organizacijos priimto sprendimo vykdymo sustabdymas (Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

7Teismas įvertinęs pareiškėjo pateiktas aplinkybes ir jas pagrindžiančius įrodymus sprendžia, kad pareiškėjas, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pareiškimo dienos, neįrodė egzistuojant pateisinančias ieškinio pareiškimo atidėjimą aplinkybes, kodėl jis negalėjo ir nesugebėjo laiku parengti ir pateikti teismui ieškinį kartu su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų grėsmę jo interesams. Pareiškėjo pateikti duomenys tik patvirtina, kad perkančioji organizacija, reaguodama į pareiškėjo pateiktą pretenziją, atnaujino viešą pirkimą nuo pareiškėjo pateiktos pretenzijos išnagrinėjimo momento ir nustatė, kad komisijos posėdis įvyks 2013-01-18. Tuo tarpu prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pareiškėjas pateikė 2012-01-21, tai yra jau po įvykusio 2013-01-18 komisijos posėdžio, kurio rezultatai teismui nėra žinomi. Suinteresuotas asmuo nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimo galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymo pasunkėtų ar būtų negalimas jo įvykdymas, taigi nepagrindė bendrųjų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo (CPK 178 straipsnis).

8Pareiškėjo argumentai, kad teismui netaikius laikinųjų apsaugos priemonių AB „Klaipėdos nafta“ toliau tęs viešųjų pirkimų procedūras ir galės sudaryti viešojo pirkimo sutartį ir baigti viešąjį pirkimą, todėl tolesnis bylinėjimasis taps beprasmis, nėra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pateikimo. Teismas pažymi, kad ir netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, bet esant ieškovui palankiam teismo sprendimui, įstatymas nustato įvairius pažeistų teisių gynimo būdus. Jeigu perkančioji organizacija ar tiekėjas neįvykdo Viešųjų pirkimų įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų pareigų ar jas vykdo netinkamai, arba atlieka veiksmus, kuriuos draudžia atlikti Viešųjų pirkimų įstatymas, nukentėjusioji šalis turi teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo (Viešųjų pirkimų įstatymo 96 straipsnis).

9Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad nėra teisinio pagrindo iki ieškinio pateikimo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti AB „Klaipėdos nafta“ vykdomo supaprastinto atviro konkurso „Konsultacinių paslaugų suskystintųjų gamtinių dujų įsigijimo klausimais pirkimas“, (pirkimo Nr. 130493) viešojo pirkimo procedūras.

10Vadovaudamasis CPK 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

11atmesti suinteresuoto asmens UAB „Ekotermija“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pateikimo.

12Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui atskirąjį skundą paduodant per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai