Byla 2A-122/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Donato Šerno ir Viginto Višinskio sekretoriaujant Jūratei Lajauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovams adv. Tadui Kelpšui, Jonui Maždžieriui, atsakovo atstovui adv. Gintarui Žičkui, viešame teismo posėdyje apeliacine proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Teleneda“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2031-56/2007 pagal ieškovo UAB „Teleneda“ ieškinį atsakovui AB „Eglės“ sanatorija, tretysis suinteresuotasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, BUAB „RVK“, bankroto administratorius UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, dėl daiktų išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi su ieškiniu į teismą, kuriuo prašė išreikalauti iš neteisėto AB „Eglės“ sanatorija valdymo ieškovui UAB „Teleneda“ priklausančius daiktus, nurodytus 2006 m. birželio 1 d. įrangos – darbų perdavimo akte Nr. 1, įpareigoti juos grąžinti ieškovui bei priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad nuo 2003-11-04 kai tarp trečiojo asmens ir ieškovo pirmą kartą buvo sudaryta subrangos sutartis, pagal kurią UAB „Teleneda“ įsipareigojo įrengti gaisro signalizaciją, 3cat telefoninį tinklą, kabelinės TV sistemą AB „Eglės“ sanatorija „A ir B korpusų“ patalpose, tarp ieškovo ir trečiojo asmens susiklostė tęstiniai subrangos santykiai. 2005 m. ieškovas ir tretysis asmuo žodžiu sutarė atlikti analogiškus subrangos darbus kitose AB „Eglės sanatorija“ priklausančiose „Eglės 2 korpuso“ patalpose. Šalims žodžiu susitarus dėl pagrindinių subrangos sutarties sąlygų, ieškovas pradėjo darbus, rašytinė subrangos sutartis turėjo būti pasirašyta darbų eigoje. Ieškovas parengė subrangos sutartį tarp jo ir trečiojo asmens, tačiau ji neįsiteisėjo, nes nebuvo pasirašyta trečiojo asmens. Pagal šį sutarties projektą ieškovui pinigus sumokėti turėjo tretysis asmuo, kuris buvo generaliniu rangovu. Ieškovas 2006-05-31 aktu trečiajam asmeniui perdavė tinkamai įrengtą gaisro signalizacijos sistemą. Vėliau, trečiajam asmeniui vengiant atsiskaityti ir priimti padarytus darbus, nuspręsta sudaryti trišalę reikalavimų įskaitymų sutartį, tarp ieškovo, atsakovo ir trečiojo asmens. Tokia sutartis buvo surašyta, tačiau neįsiteisėjo todėl, kad jos vėl nepasirašė tretysis asmuo. Pagal šią sutartį atsakovas atsiskaityti turėjo ne per tretįjį asmenį, bet tiesiai su ieškovu, tačiau to nepadarė. Tada, 2006-06-01 ieškovas tiesiogiai su atsakovu pasirašė įrangos – darbų perdavimo aktą Nr. 1. 2006-08-09, o trečiajam asmeniui pateikė pretenziją, prašydamas grąžinti visus pateiktus dokumentus bei apmokėti už atliktus darbus, bet jokio atsakymo negavo. Todėl 2006-09-22 ieškovas kreipėsi į atsakovą dėl jam nuosavybės teise priklausančios įrangos išmontavimo. Atsakovas nesutiko, kad ieškovas išmontuotų jo patalpose esančią įrangą. Ieškovas savo reikalavimą grindė CK 4.95 str. nuostatomis, įtvirtinančiomis savininko teisę išreikalauti savo daiktą iš svetimo neteisėto valdymo. Ieškovas remdamasis subrangos sutarties 12 punktu, pagal kurį nuosavybės teisė į sumontuotą įrangą išlieka ieškovui, tol, kol tretysis asmuo su juo neatsiskaitys, manė, kad pas atsakovą sumontuota įranga yra UAB „Teleneda” nuosavybė, nes tretysis asmuo iki šiol nėra su juo atsiskaitęs nei už sumontuotą įrangą, nei už atliktus darbus, o atsakovas neteisėtai valdo ieškovo sumontuotą įrangą, nes nuosavybė į įrangą atsakovui neperėjo.

4Vilniaus apygardos teismas 2007 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad tarp šalių ir trečiojo asmens 2003 – 2006 metais buvo susiklostę ir egzistavo tęstiniai rangos bei subrangos sutartiniai santykiai, kur atsakovas buvo užsakovu, sudaręs su trečiuoju asmeniu - rangovu, rangos sutartis, pastatų rekonstrukcijos darbams, o ieškovas kaip subrangovas atlikdavo dalį minėtų darbų susitarimų su generaliniu rangovu pagrindu. Pirmą kartą tarp ieškovo ir generalinio rangovo 2003 11 04 buvo sudaryta subrangos sutartis dėl minėtų darbų atsakovui priklausančiuose A ir B korpusuose. Kadangi šie darbai buvo įtraukti į bendrą rekonstrukcijos apimtį ir sudarė rangos sutartyje numatytų atlikti darbų dalį, tai ir atsiskaitymas vyko tarp sutarčių šalių, užsakovas (atsakovas byloje) atsiskaitydavo pagal rangos sutartį su generaliniu rangovu (trečiuoju asmeniu), o pastarasis savo ruožtu pagal subrangos sutartį dalį gautų lėšų pervesdavo subrangovui (ieškovui) už jos atliktų darbų dalį.

5Teismas taip pat nurodė, kad CK 6.650 straipsnis numato, kad rangovas turi teisę pasitelkti savo prievolėms įvykdyti kitus asmenis (subrangovus), jeigu įstatymai ar rangos sutartis nenustato, kad užduotį privalo įvykdyti pats rangovas. Jeigu užduočiai vykdyti yra pasitelkti subrangovai, tai rangovas tampa generaliniu rangovu. Jeigu rangovas sutarčiai įvykdyti pasitelkė subrangovus pažeisdamas įstatymų ar sutarties nustatytas taisykles, jis atsako užsakovui už nuostolius, kuriuos padarė vykdydami sutartį subrangovai. Generalinis rangovas atsako užsakovui už subrangovų prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, o subrangovams – už užsakovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. Šio straipsnio 4 dalis įsakmiai numato, kad jeigu ko kita nenustato įstatymai ar sutartis, užsakovas ir subrangovas neturi teisės reikšti vienas kitam piniginių reikalavimų, susijusių su sutarčių, kiekvieno iš jų sudarytų su generaliniu rangovu, pažeidimu. Šioje byloje tai reiškia, kad ieškovas negali reikšti reikalavimų atsakovui, o pastarasis neturėjo jokios galimybės pervesti pinigus tiesiai subrangovui, nepažeisdamas įstatyme numatyto imperatyvaus draudimo, be trečiojo asmens (generalinio rangovo) sutikimo. Be to, teismas nurodė, kad ieškovas savo reikalavimus grindė dar ir trišaliu susitarimu tarp užsakovo, trečiojo asmens ir subrangovo dėl tarpusavio reikalavimų užskaitymo. Tačiau šis susitarimas nebuvo pasirašytas generalinio rangovo todėl neįsigaliojo, o atsakovo vadovo parašas po šiuo susitarimu tik liudija jo gerą valią rasti būdą atsiskaityti su subrangovu, tiesiogiai, jei būtų buvęs gautas trečiojo asmens sutikimas, t.y. jei tretysis asmuo būtų pasirašęs trišalę tarpusavio įskaitymų sutartį.

6Teismas, bylos nagrinėjimo metu nustatęs, kad ieškinys gali būti pareikštas ne tam asmeniui siūlė ieškovui apsvarstyti galimybę keisti trečiojo asmens byloje procesinę padėtį patraukiant jį bendraatsakovu. Ieškovui atsisakius tai daryti byla nagrinėjama iš esmės, o ieškinys atsakovo atžvilgiu atmetamas.

7Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 6 d. sprendimą ir ieškinį patenkinti. Nurodo, kad:

81. 2007 m. balandžio 23 d. trečiojo asmens prašymas aiškiai išreiškia jo valią priimti 2005 m. spalio 3 d. subrangos sutarties sąlygas. Todėl Vilniaus apygardos teismas neteisingai nustatė, jog tarp apelianto ir atsakovo kilusiam ginčui taikytinos ne 2005 m. spalio 3 d. subrangos sutarties, o prievolinės teisės bendrosios ir rangos sutartinius santykius reguliuojančius specialiosios prievolių teisės normos.

92. Pagal BUAB „RVK“ ir ieškovo žodinį susitarimą patvirtinantį 2005 m. spalio 3 d. rangos sutarties 12 p., nuosavybės teisė į rangą išlieka subrangovui tol, kol genrangovas nesumokės visos sutartyje numatytos įrangos bei jos paruošimo eksploatuoti darbų kainos. Taigi, iš susitarimo matyti, nuosavybės teisės rangovui pereina ne nuo rangos darbų perdavimo, o nuo atsiskaitymo už šiuos darbus momento. Šios sutarties 12 p. nuostatos taikymą šalių rangos santykiams patvirtino pati BUAB „RVK“ savo 2007-04-23 prašyme. Taigi, nors ir 2005-10-03 sutartis nėra pasirašyta, bet šalių veiksmai aiškiai išreiškia šalių valią, kad perdavimo – priėmimo aktu rangos darbų rezultatas, t.y. 2006-06-01 rangos – darbų perdavimo akte Nr. 1. numatyti daiktai, užsakovo nuosavybėn nepereina.

103. Vilniaus apygardos teismas nepagrįstai netyrė ieškovo pateikiamų argumentų ir prašymu, susijusių su AB „Eglės“ sanatorija nesąžiningumu, todėl netinkamai kvalifikavo faktines bylos aplinkybes. AB „Eglės“ sanatorija nesąžiningumo teismas visai netyrė.

114. Apeliantas neginčija UAB „RVK“ sutartinių prievolių nevykdymo, todėl šis ginčas yra nesusijęs su subrangos sutarties reikalavimų nesilaikymu. Priešingai tarp apelianto ir atsakovo kilęs ginčas yra susijęs tik su UAB „Teleneda“ daiktinių teisių pažeidimu, todėl šiuo atveju netaikytinos rangos prievolinius santykius reglamentuojančios normos.

125. Ieškovo ir AB „Eglės“ sanatorija trišalės reikalavimų užskaitymo sutarties sąlygos yra galiojančios, nes abi šalys laisva valia įsipareigojo jas vykdyti.

13Atsakovas AB „Eglės“ sanatorija atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

14Apeliacinis skundas netenkintinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str.).

16Teisėjų kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė (LR CPK 329 str.).

17Byla nagrinėjama neperžengiant apeliaciniame skunde nurodytų ribų.

18Ieškovas pareiškė vindikacinį reikalavimą, bet neįrodė šio reikalavimo pagrįstumo.

19LR CK 4.95 str., kurio pagrindu ieškovas prašo išreikalauti iš atsakovo daiktus, nurodytus 2006 m. birželio 1 d. įrangos - darbų perdavimo akte, numato savininko teisę išreikalauti daiktą iš svetimo neteisėto valdymo. Neteisėtu daikto valdymu laikomas per prievartą, slaptai ar kitaip pažeidžiant teisės aktus įgyto daikto valdymas (LR CK 4.23 str. 3 d.). Sprendžiant vindikacinius reikalavimus ieškovui tenka pareiga įrodyti valdymo neteisėtumą bei valdytojo nesąžiningumą. Ieškovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių reikalaujamų gražinti daiktų valdymo neteisėtumą, bei atsakovo nesąžiningumą.

20Priešingai, byloje esantys įrodymai patvirtina visai kitokius, nei nurodo ieškovas, santykius, susiklosčiusius tarp šalių, kurių pagrindu buvo sukurta įranga nurodyta 2006 m. birželio 1 d. akte (b. l. 14-16, t. 1.).

212005 m. birželio 23 d. tarp atsakovo (AB ,,Eglės“ sanatorija) ir trečiojo asmens (BUAB ,,RVK“) buvo sudaryta rangos sutartis Nr. 120 dėl gyvenamojo bloko 17D5/p rekonstrukcijos (b. l. 33-36, t.1). Prie šios sutarties pridėtoje objektinėje sąmatoje Nr. 1 (b. l. 36 t. 1) yra numatyta įrengti gaisrinę, signalizaciją, telefoninį tinklą, kabelinę TV sistemą, išplėsti telefono stotį (ginčo įranga).

22Taigi, dėl ginčo įrangos sumontavimo susitarė ieškovas (užsakovas) su trečiuoju asmeniu (rangovu) 2005 06 23 įrangos sutartimi. Rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (LR CK 6.644 str. 1 d.). Rangos sutartis sudaroma pagaminti ir perduoti tam tikrą darbo rezultatą, arba atlikti kitokius darbus, kurių metu sukurtas rezultatas perduodamas užsakovui.

23LR CK 6.650 str. 1 d. numato, kad rangovas turi teisę pasitelkti savo prievolėms įvykdyti kitus asmenis (subrangovus), jeigu įstatymai ar rangos sutartis nenustato, kad užduotį privalo įvykdyti pats rangovas.

24Generalinis rangovas atsako užsakovui už subrangovų prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, o subrangovams – už užsakovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą (LR CK 6.650 str. 3 d.).

25Į bylą yra pateiktas 2005 10 03 subrangos sutarties projektas (pasirašytas ieškovo) (b. l. 8-11 t. 1), iš kurio matyti, kad ieškovas (UAB ,,Teleneda“) ir tretysis asmuo (B UAB ,,RVK“) tarėsi dėl ginčo įrangos, kurios įrengimas buvo numatytas atsakovo ir trečiojo asmens sudarytoje 2005 06 23 rangos sutartyje. Nors subrangos sutartis trečiojo asmens nebuvo pasirašyta, t. y. ji nebuvo sudaryta, tačiau ieškovas nurodytą įrangą sumontavo. Tai patvirtina 2006 06 01 įrangos-darbų perdavimo aktas (b. l. 14-16 t. 1), kuriame ieškovas nurodo, kad ,,klientas“ AB ,,Eglės“ sanatorija (atsakovas) ,,Užsakovas“ UAB ,,RVK“ (tretysis asmuo) ,,Vykdytojas“ – AB ,,Teleneda“ (ieškovas). Šį aktą pasirašė AB ,,Eglės“ sanatorijoje nurodydama, kad pretenzijų dėl įrangos ir atliktų darbų neturi ir UAB ,,Teleneda“.

26Iš nurodytų aplinkybių seka, kad ginčo įrangą atsakovas AB ,,Eglės“ sanatorija įgijo teisėtai, kaip rangos sutarties, sudarytos tarp jo ir trečiojo asmens, rezultatą. Už visus atliktus rangos darbus pagal 2005 06 23 rangos sutartį atsakovas pilnai atsiskaitė su trečiuoju asmeniu – rangovu BUAB ,,RVK“, t. y. įstatymų ir rangos sutarties nustatyta tvarka.

27Ginčo dėl atsiskaitymo tarp rangos sutarties šalių nėra. Kad pagal rangos sutartį atsakovas pilnai atsiskaitė su rangovu neginčija ir ieškovas. Tačiau ieškovas teigia, kad pagal 2006 06 01 aktą ginčo įrangą iš ieškovo priėmė atsakovas, tačiau už ją ieškovui niekas nesumokėjo, todėl šią įrangą prašo išreikalauti iš atsakovo. Kaip jau buvo nurodyta, atsakovas ginčo įrangą įgijo teisėtai, kaip rangos sutarties rezultatą už ją pilnai atsiskaitė su rangovu, todėl pagal ieškovo vindikacinį reikalavimą nėra pagrindo ją išreikalauti iš atsakovo.

28Be to, atsakovas nėra atsakingas už atsiskaitymus pagal subrangos santykius (LR CK 6.650 str. 4 d.). Taip pat atsakovas nėra atsakingas, kad ieškovas nebuvo pakankamai apdairus, nesudarė atitinkamų sutarčių su trečiuoju asmeniu bei, kad trečiajam asmeniui iškelta bankroto byla ir dėl to kilo tam tikrų problemų.

29Ieškovo apeliacinio skundo motyvai dėl UAB ,,Teleneda“ ir BUAB ,,RVK“ susiklosčiusių santykių, dėl UAB ,,Teleneda“ nuosavybės teisių į 2006 06 01 įrangos–darbų perdavimo akte nurodytus daiktus niekuo nepagrįsti, prieštarauja pateiktiems į bylą įrodymams, todėl jie negali būti pagrindu tenkinti jo reikalavimus.

30Apeliacinio skundo motyvai dėl įrodymų tyrimo pažeidimų bei AB ,,Eglės“ sanatorijos nesąžiningumo taip pat nėra pagrįsti. Pirmosios instancijos teismas ištyrė visus pateiktus įrodymus, susijusius su bylos esme. Ieškovo nurodytos aplinkybės dėl AB ,,Eglės“ sanatorijos nesąžiningumo atliekant mokėjimus, neturi jokio ryšio su nagrinėjamu klausimu, nes kaip jau buvo minėta, atsakovas neprivalėjo atsiskaityti už atliktus darbus pagal rangos sutartį su ieškovu.

31Nėra pagrįsti ieškovo argumentai ir dėl trišalės reikalavimų užskaitymo sutarties galiojimo. Ieškovo iniciatyva paruošta minėta sutartis (b. l. 12 t. 1) nėra pasirašyta trečiojo asmens BUAB ,,RVK“, todėl ji negali būti laikoma galiojančia ir sukuriančia teises ir pareigas šalims. Tai, kad ieškovas ir atsakovas ją pasirašė, ji vis tiek negali sukurti joje numatytų šalims teisių ir pareigų, nes nėra išreikšta trečiosios šalies valia. Be trečiosios šalies išreikštos valios atsakovas negali vykdyti sutartyje nurodytų įsipareigojimų.

32Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas, atitinka surinktą byloje medžiagą ir apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo jį naikinti bei tenkinti ieškovo reikalavimus.

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos procesinio kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

34Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

35Priteisti iš UAB ,,Teleneda“ Akcinei bendrovei ,,Eglės“ sanatorija 2124 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir į valstybės biudžetą 12,35 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas kreipėsi su ieškiniu į teismą, kuriuo prašė išreikalauti iš... 4. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu ieškinį... 5. Teismas taip pat nurodė, kad CK 6.650 straipsnis numato, kad rangovas turi... 6. Teismas, bylos nagrinėjimo metu nustatęs, kad ieškinys gali būti... 7. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007... 8. 1. 2007 m. balandžio 23 d. trečiojo asmens prašymas aiškiai išreiškia jo... 9. 2. Pagal BUAB „RVK“ ir ieškovo žodinį susitarimą patvirtinantį 2005 m.... 10. 3. Vilniaus apygardos teismas nepagrįstai netyrė ieškovo pateikiamų... 11. 4. Apeliantas neginčija UAB „RVK“ sutartinių prievolių nevykdymo, todėl... 12. 5. Ieškovo ir AB „Eglės“ sanatorija trišalės reikalavimų užskaitymo... 13. Atsakovas AB „Eglės“ sanatorija atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 14. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 16. Teisėjų kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė (LR... 17. Byla nagrinėjama neperžengiant apeliaciniame skunde nurodytų ribų.... 18. Ieškovas pareiškė vindikacinį reikalavimą, bet neįrodė šio reikalavimo... 19. LR CK 4.95 str., kurio pagrindu ieškovas prašo išreikalauti iš atsakovo... 20. Priešingai, byloje esantys įrodymai patvirtina visai kitokius, nei nurodo... 21. 2005 m. birželio 23 d. tarp atsakovo (AB ,,Eglės“ sanatorija) ir trečiojo... 22. Taigi, dėl ginčo įrangos sumontavimo susitarė ieškovas (užsakovas) su... 23. LR CK 6.650 str. 1 d. numato, kad rangovas turi teisę pasitelkti savo... 24. Generalinis rangovas atsako užsakovui už subrangovų prievolių neįvykdymą... 25. Į bylą yra pateiktas 2005 10 03 subrangos sutarties projektas (pasirašytas... 26. Iš nurodytų aplinkybių seka, kad ginčo įrangą atsakovas AB ,,Eglės“... 27. Ginčo dėl atsiskaitymo tarp rangos sutarties šalių nėra. Kad pagal rangos... 28. Be to, atsakovas nėra atsakingas už atsiskaitymus pagal subrangos santykius... 29. Ieškovo apeliacinio skundo motyvai dėl UAB ,,Teleneda“ ir BUAB ,,RVK“... 30. Apeliacinio skundo motyvai dėl įrodymų tyrimo pažeidimų bei AB ,,Eglės“... 31. Nėra pagrįsti ieškovo argumentai ir dėl trišalės reikalavimų užskaitymo... 32. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos procesinio kodekso 326... 34. Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 6 d. sprendimą palikti... 35. Priteisti iš UAB ,,Teleneda“ Akcinei bendrovei ,,Eglės“ sanatorija 2124...