Byla 2-14274-717/2019
Dėl baudos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Ona Valentukevičiūtė, sekretoriaujant J. R.,

2dalyvaujant:

3ieškovės AB „Kauno grūdai“ atstovei L. Š. – P.,

4atsakovei A. K.; jos atstovei, advokatei Sonatai Žukauskienei,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB „Kauno grūdai“ ieškinį atsakovei A. K. dėl baudos priteisimo

6Teismas

Nustatė

7Ieškovė savo ieškiniu bei jos atstovė žodžiu teismo posėdyje prašė palikti galioti preliminarų teismo sprendimą, kuriuo jai iš atsakovės buvo priteista 2 997 EUR dydžio bauda, 6 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, bei priteistos kitos bylinėjimosi išlaidos.

8Nurodė, kad 2018-02-13 tarp šalių buvo sudaryta grūdų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 144290 pagal kurią atsakovė įsipareigojo parduoti ieškovei iki 2018-09-30 100 tonų kviečių.

9Nei iki sutartyje nurodyto termino, nei vėliau atsakovė ieškovei grūdų nepardavė dėl to vadovaujantis sutarties 5.2 punktu jai buvo paskaičiuota 20 procentų dydžio bauda nuo nepatiektos produkcijos vertės. Ieškovė išrašė atsakovei sąskaitą baudai sumokėti, tačiau ji sąskaitos neapmokėjo.

10Sutartys turi būti vykdomos, o šalis, dėl kurios kaltės sutartis nebuvo įvykdyta, turi mokėti baudą.

11Teismo posėdyje ieškovės atstovė pripažino, kad nors sutartis buvo sudaryta atsakovės vardu, tačiau ją pasirašė ne atsakovė, o jos mama, neturėdama atsakovės įgaliojimo. Ieškovės atstovė teigė, jog šiuo atveju atsakovės įgaliojimo pasirašant sutartį nereikėjo, nes analogiškai sutartys dėl grūdų pardavimo buvo sudarytos 2015, 2016 metais. Ūkis iš kurio turėjo būti patiekti grūdai, anksčiau priklausė atsakovės motinai, todėl tarp ieškovės ir jos motinos buvo nusistovėję tapatūs grūdų pardavimo santykiai. 2018-02-13 sutarties pasirašymą inicijavo pati atsakovės motina, todėl ieškovė pagrįstai manė, jog sutarties pasirašymui galioja atsakovės pritarimas. Ieškovės atstovė taip pat teigė, kad tokią praktiką, leidžiančią sutartis pasirašyti be vienos iš šalių įgaliojimo, leidžia LAT praktika.

12Atsakovė ir jos atstovė su pareikštu ieškiniu nesutiko, prašė panaikinti preliminarų teismo sprendimą, o ieškovės ieškinį atmesti, priteisti atsakovei iš ieškovės šios bylos vedimo išlaidas.

13Savo prieštaravimuose (b.l. 20-22) ir žodžiu teismo posėdyje nurodė, kad A. C. savo ūkį perleido vaikams, t.y. atsakovei ir jos broliui.

14Atsakovė pripažino, kad 2015, 2016 metais ji buvo sudariusi su ieškove grūdų pardavimo sutartis. Šias sutartis už ją pasirašė mama. Atsakovė šias sutartis pripažino ir jas įvykdė.

152017 ir 2018 metais atsakovė su ieškove nebuvo sudariusios grūdų pardavimo sutarčių. Tokių sutarčių ji nebuvo prašiusi sudaryti jos vardu savo motinos A. C.. Ji visiškai nepripažįsta 2018-02-13 sudarytos sutarties, kadangi šios sutarties nepasirašė, apie ją sužinojo tik tada, kai gavo iš teismo nagrinėjamos bylos procesinius dokumentus. Kadangi atsakovė sutarties nepasirašė, todėl prašo pripažinti ją niekine. Laiko, jog sutartis negalėtų būti laikoma teisėta dar ir dėl to, kad ji neatitinka įstatymo reikalaujamos formos, t.y. kad esant sandorio sumai apie pusantro tūkstančio eurų vertės, ji negalėjo būti sudaryta atstovo, neturint sandorio šalies rašytinio įgaliojimo.

16Atsakovė ir jos atstovė mano, jog ieškovės atstovė neteisingai prašo taikyti teisminę praktiką pagal išnagrinėtas LAT bylas, kadangi yra skirtingos bylų faktinės aplinkybės.

17Teismas

konstatuoja:

18Atmestinas ieškovės prašymas dėl preliminaraus teismo sprendimo palikimo galioti.

19Byloje esantys įrodymai, jų vertinimas, nustatytos faktinės bylos aplinkybės.

20Tarp šalių 2018-02-13 buvo sudaryta grūdų pirkimo-pardavimo sutartis (b.l. 9). Pagal šią sutartį atsakovė turėjo iki 2018 metų rugsėjo 30 d. ieškovei parduoti 100 tonų kviečių. Nors sutartyje pardavėjo pavardė buvo nurodyta A. K., tačiau sutartį pasirašė ne ji, o jos motina A. C.. Šias aplinkybes patvirtino byloje liudytoja apklausta A. C. bei jas pripažino pati ieškovė (CPK 187 straipsnis).

21Atsakovei buvo išsiųsta sąskaita dėl 2 997 EUR baudos sumokėjimo, tačiau bauda nebuvo sumokėta.

22Ieškovei kreipusis į teismą dėl baudos priteisimo, 2019-04-02 teismo preliminariu sprendimu buvo visiškai patenkintas ieškovės ieškinys – priteista 2 997 EUR bauda, procesinės palūkanos ir bylinėjimosi išlaidos.

23Ieškovė, atsiliepdama į atsakovės prieštaravimus, pateikė teismui su ja 2015 ir 2016 metais pasirašytas analogiškas grūdų pirkimo-pardavimo sutartis. Jose taip pat pardavėju įvardinta atsakovė, o už ją pasirašė jos motina A. C. (b.l. 37-56); iš atsakovės atsiskaitomosios sąskaitos buvo pervedami mokėjimai ieškovei už jos parduodamas trąšas, kitas prekes (b.l. 58-60).

24Byloje buvo apklaustos liudytojos: A. C. ir J. G..

25A. C. parodė, kad ji yra atsakovės mama. Ūkis, kurį valdo atsakovė kartu su savo broliu anksčiau priklausė jai. 2018 metais jai paskambino ieškovės atstovė ir pasakė, kad ji turinti atvykti pasirašyti grūdų pirkimo-pardavimo sutartį, nes sutarties sąlygos jau yra suderintos su dukra. Dukros tuo metu nebuvo Lietuvoje, nes ji buvo išvykusi. Ji nurodytu laiku nuvyko ir tokią sutartį pasirašė nežiūrint į tai, kad sutartyje buvo nurodyta dukters pavardė. Patvirtino, kad atsakovė apie šią sutartį nieko nežinojo, nes ji dukrai apie ją pamiršo pasakyti. Pasirašant sutartį ji dukters įgaliojimo neturėjo, o jo iš jos niekas ir neprašė. Kitais kartais ji taip pat buvo pasirašiusi už dukrą, tačiau tuomet pasirašymus buvo suderinusi su dukra.

26Liudytoja J. G. parodė, kad ji dirba pas ieškovę agronome-konsultante. Žino, kad ūkis, kurį šiuo metu valdo atsakovė anksčiau priklausė jos motinai A. C.. Ne ji paskambino A. C., o A. C. paskambino jai 2018 metais, siūlydama pasirašyti grūdų pirkimo-pardavimo sutartį. Ji sutiko. Atsakovės motina atvyko pas ją ir dukters vardu pasirašė grūdų pirkimo-pardavimo sutartį. Nors ji žinojo, kad sutartį pasirašo ne pati atsakovė, bet jos mama, tačiau įgaliojimo iš jos nereikalavo, nes analogiškas sutartis motina už dukrą yra pasirašiusi ir anksčiau. Tos sutartys yra įvykdytos. Ji visada bendraudavo tik su A. C., atsakovės nėra mačiusi, nežino kokia buvo jos tikroji valia dėl ginčo sutarties pasirašymo. Patvirtino, kad sutarties pasirašymo metu žinojo, kad ūkis A. C. jau nepriklauso, o šį ūkį ji yra perleidusi savo vaikams.

27Atsakovės bylinėjimosi išlaidos sudaro 100 EUR už advokatės atstovavimą.

28Byloje nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikytina teisė.

29Byloje kilo ginčas dėl grūdų pirkimo-pardavimo sutarties galiojimo ir jos neįvykdymo pasekmių. Ieškovės atstovė, pripažindama, kad sutartį pasirašė ne sutarties šalis, neturėdama tikrosios šalies įgaliojimo, vadovavosi LAT praktika civilinėse bylose Nr. 3K-3-147/2007, 3K-3-173/2011 ir 3K-3-102/2012. Atsakovės atstovė prašė ginčo sutartį pripažinti niekine, nes ji pasirašyta neįgalioto asmens, o tokio pobūdžio sutarčiai turėtų būti taikomos CK 1.73 straipsnio nuostatos.

30Ar ginčijama grūdų pirkimo-pardavimo sutartis atitinka sandoriams keliamus reikalavimus.

31CK 1.63 straipsnio 1 dalis sako, kad sandoriais laikomi asmenų veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti arba panaikinti civilines teises ir pareigas. Šio straipsnio 6 dalis nustato, kad dvišaliu laikomas sandoris, kuriam sudaryti būtina dviejų šalių suderinta valia.

32Ginčo sandoris yra dvišalis sandoris. Jo šalys yra ieškovė – pirkėjas, iš gyventojų perkantis grūdus ir atsakovė – pardavėja, kuri turėtų parduoti grūdus pirkėjui. Byloje neginčytinai nustatyta, kad atsakovė nebuvo grūdų pardavėja, kadangi nors jos vardu ir buvo sudaryta ginčo sutartis, tačiau ji šioje sutartyje neišreiškė savo tikrosios valios, sutarties nepasirašė, apie sutartį nieko nežinojo iki teisminio proceso pradžios. Nors ieškovės liudytoja J. G. teigė, kad atsakovei buvo įteiktas antras sutarties egzempliorius, tačiau šį faktą įrodančių įrodymų teismui nepateikė, o atsakovė kategoriškai neigia gavusi iš ieškovės antrąjį ginčo sutarties egzempliorių.

33CK 1.64 straipsnio 1 dalis nustato, kad sandorį sudarančio asmens laisva valia gali būti išreikšta žodžiu, raštu, veiksmu ar kitokia valios išraiškos forma; šio straipsnio 2 dalis nustato, kad asmens valia gali būti numanoma atsižvelgiant į konkrečias sandorio sudarymo aplinkybes. Ieškovė neįrodė, kad atsakovei buvo žinoma apie 2018-02-13 sutarties sudarymą jos vardu ir kad sutarties sąlygos atitinka tikrąją atsakovės valią (CPK 178 straipsnis).

34Įstatymas vienareikšmiškai nustato, kad fiziniai asmenys sandorius sudaro patys arba per atstovus (CK 1.70 straipsnio 1 dalis). Vadovaujantis CK 2.132 straipsnio 1 dalimi, asmenys turi teisę sudaryti sandorius, išskyrus tuos sandorius, kurie dėl savo pobūdžio gali būti sudaromi tik asmeniškai; šio straipsnio 2 dalis nustato, kad atstovauti galima sandorio, įstatymų, teismo sprendimo ar administracinio akto pagrindu. Nurodytojo straipsnio 4 dalis įsakmiai nurodo, kad atstovais nelaikomi asmenys, kurie veikia savo vardu, nors ir dėl kito asmens interesų (prekybos tarpininkai ir kt.).

35Kadangi atsakovė nepripažino ir nepriėmė sutarties, kurią pasirašė jos motina sąlygų, o motina sutartį pasirašė, neturėdama atsakovės įgaliojimo, todėl ji nelaikytina tinkama, įstatymų reikalavimus atitinkančia atsakovės atstove.

36Vadovaujantis jau aptartomis CK 1.70 straipsnio 1 dalies nuostatomis laikytina, kad 2018-02-13 pirkimo-pardavimo sutartis neatitiko sandoriui keliamų reikalavimų, nes jį pasirašė neįgaliotas asmuo, jame nebuvo išreikšta tikroji pardavėjos valia. Todėl vadovaujantis CK 1.78 straipsnio 1 dalimi ginčo sandoris laikytinas niekiniu. Ši įstatymo nuostata netgi nustato, kad šalys negali niekinio sandorio patvirtinti. Analogiška nuostata yra įtvirtinta ir CK 1.80 straipsnio 1 dalyje, kur sakoma, kad imperatyvioms įstatymų normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja.

37Atmestini ieškovės atstovės motyvai dėl teisminės praktikos taikymo LAT išnagrinėtose civilinėse bylose Nr. 3K-3-147/2007, 3K-3-173/2011 ir 3K-3-102/2012. Pirma, LAT išnagrinėtose civilinėse bylose faktinės aplinkybės nėra tapačios nagrinėjamos bylos faktinėms aplinkybėms, todėl šalių teisiniai santykiai yra skirtingo pobūdžio. Antra, LAT išnagrinėtose bylose buvo sprendžiamas tariamo atstovavimo klausimas, t.y. kai protingas žmogus analogiškomis aplinkybėmis patikėtų esant atstovavimo santykius. Sudarant grūdų pirkimo-pardavimo sutartį ieškovę atstovavo asmuo ilgą laiką dirbantis darbą, susijusį su sutarčių pasirašymu. Teismo posėdyje apklausta liudytoja už ieškovą pasirašiusi J. G. teismui patvirtino, jos 2018-02-13 ji žinojo, jog ūkis, iš kurio bus parduodami grūdai jau nepriklauso sutartį pasirašiusiai A. C., kad šį ūkį valdo atsakovė. Ji sąmoningai į sutartį įrašė atsakovę kaip ūkio valdytoją bei sąmoningai leido pasirašyti ne sutarties šaliai, o kitam asmeniui, neturinčiam tam įgaliojimo.

38Ieškovei neįrodžius ieškinio reikalavimų bei tarp šalių 2018-02-13 sudarytą grūdų pirkimo -pardavimo sutartį pripažinus niekine, laikytina, kad preliminarus teismo 2019-04-02 sprendimas yra nepagrįstas, todėl naikintinas, o ieškovės ieškinys atmestinas kaip neteisėtas ir nepagrįstas.

39Bylinėjimosi išlaidos ir jų paskirstymas.

40CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas atlygina antroji šalis.

41Atmetus ieškinį, atsakovei iš ieškovės priteistinos 100,00 EUR advokatės atstovavimo išlaidos. Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą ir apimtį advokatės atstovavimo išlaidos laikytinos minimaliomis bylinėjimosi išlaidomis, todėl tenkinamos visiškai.

42Atmetus ieškinį iš ieškovės valstybei priteistinos 11,90 EUR išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 straipsnis).

43Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio Proceso Kodekso 268 – 270 straipsniais,

Nutarė

44Ieškovės AB „Kauno grūdai“, j.a.k. 133818917 ieškinį atsakovei A. K., a.k. ( - ) dėl 2 997,00 EUR baudos priteisimo atmesti.

45Priteisti A. K., a.k. ( - ) iš ieškovės AB „Kauno grūdai“, j.a.k. 133818917 100,00 EUR (vienas šimtas) advokatės atstovavimo išlaidų.

46Priteisti iš ieškovės AB „Kauno grūdai“, j.a.k. 133818917 valstybei 11,90 EUR (vienuolika EUR 90 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

47Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Ona Valentukevičiūtė, sekretoriaujant J.... 2. dalyvaujant:... 3. ieškovės AB „Kauno grūdai“ atstovei L. Š. – P.,... 4. atsakovei A. K.; jos atstovei, advokatei Sonatai Žukauskienei,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas... 7. Ieškovė savo ieškiniu bei jos atstovė žodžiu teismo posėdyje prašė... 8. Nurodė, kad 2018-02-13 tarp šalių buvo sudaryta grūdų pirkimo-pardavimo... 9. Nei iki sutartyje nurodyto termino, nei vėliau atsakovė ieškovei grūdų... 10. Sutartys turi būti vykdomos, o šalis, dėl kurios kaltės sutartis nebuvo... 11. Teismo posėdyje ieškovės atstovė pripažino, kad nors sutartis buvo... 12. Atsakovė ir jos atstovė su pareikštu ieškiniu nesutiko, prašė panaikinti... 13. Savo prieštaravimuose (b.l. 20-22) ir žodžiu teismo posėdyje nurodė, kad... 14. Atsakovė pripažino, kad 2015, 2016 metais ji buvo sudariusi su ieškove... 15. 2017 ir 2018 metais atsakovė su ieškove nebuvo sudariusios grūdų pardavimo... 16. Atsakovė ir jos atstovė mano, jog ieškovės atstovė neteisingai prašo... 17. Teismas... 18. Atmestinas ieškovės prašymas dėl preliminaraus teismo sprendimo palikimo... 19. Byloje esantys įrodymai, jų vertinimas, nustatytos faktinės bylos... 20. Tarp šalių 2018-02-13 buvo sudaryta grūdų pirkimo-pardavimo sutartis (b.l.... 21. Atsakovei buvo išsiųsta sąskaita dėl 2 997 EUR baudos sumokėjimo, tačiau... 22. Ieškovei kreipusis į teismą dėl baudos priteisimo, 2019-04-02 teismo... 23. Ieškovė, atsiliepdama į atsakovės prieštaravimus, pateikė teismui su ja... 24. Byloje buvo apklaustos liudytojos: A. C. ir J. G..... 25. A. C. parodė, kad ji yra atsakovės mama. Ūkis, kurį valdo atsakovė kartu... 26. Liudytoja J. G. parodė, kad ji dirba pas ieškovę agronome-konsultante.... 27. Atsakovės bylinėjimosi išlaidos sudaro 100 EUR už advokatės atstovavimą.... 28. Byloje nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikytina teisė.... 29. Byloje kilo ginčas dėl grūdų pirkimo-pardavimo sutarties galiojimo ir jos... 30. Ar ginčijama grūdų pirkimo-pardavimo sutartis atitinka sandoriams keliamus... 31. CK 1.63 straipsnio 1 dalis sako, kad sandoriais laikomi asmenų veiksmai,... 32. Ginčo sandoris yra dvišalis sandoris. Jo šalys yra ieškovė – pirkėjas,... 33. CK 1.64 straipsnio 1 dalis nustato, kad sandorį sudarančio asmens laisva... 34. Įstatymas vienareikšmiškai nustato, kad fiziniai asmenys sandorius sudaro... 35. Kadangi atsakovė nepripažino ir nepriėmė sutarties, kurią pasirašė jos... 36. Vadovaujantis jau aptartomis CK 1.70 straipsnio 1 dalies nuostatomis laikytina,... 37. Atmestini ieškovės atstovės motyvai dėl teisminės praktikos taikymo LAT... 38. Ieškovei neįrodžius ieškinio reikalavimų bei tarp šalių 2018-02-13... 39. Bylinėjimosi išlaidos ir jų paskirstymas.... 40. CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 41. Atmetus ieškinį, atsakovei iš ieškovės priteistinos 100,00 EUR advokatės... 42. Atmetus ieškinį iš ieškovės valstybei priteistinos 11,90 EUR išlaidos,... 43. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio Proceso Kodekso 268 –... 44. Ieškovės AB „Kauno grūdai“, j.a.k. 133818917 ieškinį atsakovei A. K.,... 45. Priteisti A. K., a.k. ( - ) iš ieškovės AB „Kauno grūdai“, j.a.k.... 46. Priteisti iš ieškovės AB „Kauno grūdai“, j.a.k. 133818917 valstybei... 47. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...