Byla 2VP-961-228/2018
Dėl nuobaudos vykdymo procese skyrimo, suinteresuoti asmenys S. P., V. P., UAB (duomenys neskelbtini) vadovė D. P

1Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų teisėja Irena Stacevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos antstolės Aistės Mikulėnienės teikimą dėl nuobaudos vykdymo procese skyrimo, suinteresuoti asmenys S. P., V. P., UAB ( - ) vadovė D. P.,

Nustatė

2pareiškėja antstolė Aistė Mikulėnienė prašė paskirti nuobaudą skolininko V. P. darbdaviui UAB ( - ) vadovei D. P., už tai, kad ji nevykdo reikalavimo atlikti išskaitymų iš skolininko V. P. gaunamo darbo užmokesčio.

3Teikimas tenkintinas.

4Iš vykdomosios bylos Nr. ( - ) duomenų matyti, jog antstolės kontoroje vykdoma vykdomoji byla pagal Utenos rajono apylinkės teismo 2012-08-09 vykdomąjį raštą Nr. ( - ) dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui išieškojimo iš skolininko V. P. išieškotojai S. P.. Antstolė, atlikdama vykdymo veiksmus, išsiuntė 2014-04-09 patvarkymą Nr. SD-3881 dėl išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo išieškojimo vykdyti į skolininko V. P. darbovietę UAB ( - ) (vykdomoji byla Nr. ( - ), b. l. 58-59). UAB ( - ) išskaitymų iš skolininko V. P. darbo užmokesčio nevykdė, nors jam buvo mokamas darbo užmokestis. Antstolė 2017-12-08 į UAB ( - ) išsiuntė paklausimą dėl 2014-04-09 patvarkymo Nr. SD-3881 vykdymo, kuriuo prašė per 5 darbo dienas nuo rašto gavimo dienos raštu pranešti, kodėl nevykdomas šis patvarkymas, informavo, kad gali būti paskirta bauda už minėto patvarkymo nevykdymą, tačiau atsakymo negavo. Paklausimas UAB ( - ) buvo įteiktas 2017 m. gruodžio 12 d. (vykdomoji byla Nr. 0104/12/00851, b. l. 103).

5Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 585 straipsnyje įtvirtintas antstolio reikalavimų privalomumo principas, kurio 1 dalyje nurodyta, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, yra privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Antstolio reikalavimai yra privalomi ne tik vykdymo proceso dalyviams, bet ir kitiems asmenims. Siekiant užtikrinti antstolio reikalavimų privalomumą, įstatymų leidėjas yra numatęs sankcijas asmenims, kurie be svarbių priežasčių nevykdo antstolio reikalavimų. Nuostatos dėl jų skyrimo yra numatytos CPK 585 straipsnio 2 dalyje, kur nurodyta, kad asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki 300 EUR baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Jei antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, CPK 585 straipsnio 2 dalyje numatytą baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui ar kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 straipsnio 3 dalis). CPK normos, reglamentuojančios vykdymo procesą, nustato pareigą darbdaviui pateikti antstolį dominančią informaciją (CPK 734 straipsnis). Už teisėtų antstolio nurodymų nevykdymą įstatymas suteikia antstoliui teisę kreiptis į teismą dėl baudos skyrimo asmeniui, nevykdančiam įpareigojimo (CPK 734 straipsnio 3 dalis).

6Antstolės pateikti dokumentai patvirtina, kad skolininkas V. P. nuo 2014-02-12 dirba UAB ( - ), jam mokamas darbo užmokestis, tačiau darbdavys UAB ( - ), kurios vadovė Valstybės įmonės Registrų centro išplėstinio išrašo iš Juridinių asmenų registro duomenimis nuo ( - ) yra D. P., neatliko/nepavedė atlikti išskaitymų iš skolininko darbo užmokesčio, nepranešė priežasčių, dėl kurių nevykdomas antstolės patvarkymas, nenurodė asmens, kuris už tai yra atsakingas.

7Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad 2014-04-09 teisėto antstolės Aistės Mikulėnienės reikalavimo – patvarkymo Nr. SD-3881 nevykdymas bei informacijos nepateikimas pagal 2017-12-08 užklausimą yra antstolio reikalavimų privalomumo principo, įtvirtinto CPK 585 straipsnio 1 dalyje, pažeidimas. Atsakomybė už pažeidimą tenka UAB ( - ) vadovei D. P..

8Nustatant skirtinos baudos dydį, atsižvelgtina į tai, kad antstolės patvarkymas dėl išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo išieškojimo iš skolininko V. P. nevykdomas nuo 2014 m. balandžio mėnesio, taip pat į tai, kad išieškomas išlaikymas nepilnamečiam vaikui, D. P. skirtina 15 EUR dydžio bauda už kiekvieną antstolės patvarkymo nevykdymo dieną, terminą skaičiuojant nuo šios nutarties priėmimo dienos, t. y. nuo 2018-02-02 (CPK 585 straipsnio 1 - 3 dalys).

9Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis CPK 290 straipsniu, 291 straipsniu, 585 straipsniu, 593 straipsniu,

Nutarė

10teikimą tenkinti.

11Paskirti UAB ( - ), juridinio asmens kodas ( - ), vadovei D. P., asmens kodas ( - ), 15 EUR dydžio baudą už kiekvieną antstolės Aistės Mikulėnienės 2014-04-09 patvarkymo Nr. ( - ), priimto vykdomojoje byloje Nr. ( - ), nevykdymo dieną, terminą skaičiuojant nuo 2018-02-02.

12Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. ( - )grąžinti antstolei Aistei Mikulėnienei.

13Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo atskiruoju skundu gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per Utenos apylinkės teismo Utenos rūmams.

Proceso dalyviai