Byla 2-227-496/2015
Dėl turto išreikalavimo

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Valčiukienė, sekretoriaujant Ritai Valantiejienei, dalyvaujant ieškovo atstovui Haroldui Ivanauskui, atsakovų atstovams Arturui Baltrukui, Robertui Rimdeikai, Algimantui Armaliui, po pertraukos šalių atstovams neatvykus,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „MD ENGINEERING“ ieškinį atsakovėms Kelmės miesto savivaldybei, Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijai, Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijai, tretiesiems asmenims KB KREDITO UNIJA AMBER, Bankrutuojančiai UAB „Izobara“ dėl turto išreikalavimo ir

Nustatė

3Ieškovas UAB „MD ENGINEERING“ ieškiniu prašė: - išreikalauti iš atsakovo Kelmės rajono savivaldybės neteisėto valdymo ieškovui nuosavybės teise priklausantį kieto kuro katilą BIO 95 (Nr. 95UV11S8500811) su kuro rezervuaru ir automatika ir įpareigoti atsakovą Kelmės rajono savivaldybę perduoti šį turtą valdyti ir naudoti ieškovui UAB „MD ENGINEERING“‘ - išreikalauti iš atsakovo Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos neteisėto valdymo ieškovui nuosavybės teise priklausančius du kieto kuro katilus BIO 95 (Nr. 95UV11S8500809 ir Nr. 95UV11S8500803) su kuro rezervuarais ir automatika ir įpareigoti atsakovą Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnaziją perduoti šį turtą valdyti ir naudoti ieškovui UAB „MD ENGINEERING“; - išreikalauti iš atsakovo Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos neteisėto valdymo ieškovui nuosavybės teise priklausančius du kieto kuro katilus BIO 95 (Nr. 95UV11S8500810 ir Nr. 95UV11S8500806) su kuro rezervuarais ir automatika ir įpareigoti atsakovą Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnaziją perduoti šį turtą valdyti ir naudoti ieškovui UAB „MD ENGINEERING“; - priteisti iš atsakovų Kelmės rajono savivaldybės, Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos, Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos ieškovo UAB „MD ENGINEERING“ naudai visas ieškovo šioje byloje patirtas bylinėjimosi išlaidas (sumokėtą žyminį mokestį ir atstovavimo išlaidas).

4Atsakovas Kelmės rajono savivaldybės administracija atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo ieškinį atmesti. Atsakovas neprieštarauja taikos sutarties sudarymo galimybei.

5Atsakovas Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo ieškinį atmesti. Atsakovas neprieštarauja taikos sutarties sudarymo galimybei. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas su ieškiniu sutinka.

6Atsakovas Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo ieškinį atmesti. Atsakovas neprieštarauja taikos sutarties sudarymo galimybei.

7Trečiųjų asmenų atstovai atsiliepimuose į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu sutinka.

8Teismo posėdžio metu padarius pertrauką šalys pateikė sudarytą taikos sutartį ir prašymą patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti. Prašo patvirtinti taikos sutartį nedalyvaujant šalių atstovams. Ieškovas UAB „MD ENGENEERING“ prašo grąžinti 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio.

9Prašymas patvirtinti taikos sutartį tenkinamas.

10Šalių sudaryta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui (CPK 42str.2d.), taikos sutartyje yra nurodyta, kad šalims yra žinomos ir išaiškintos taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo pasekmės, numatytos CPK 140 str. 3 d., 293 str. 5 d., 294 str. 2 d., todėl taikos sutartis yra patvirtinama, civilinė byla nutraukiama.

11Ieškovas, paduodamas ieškinį, 2015-01-08 yra sumokėjęs 1372 Eur žyminio mokesčio (l.2). Tvirtinant šalių sudarytą taikos sutartį, ieškovui grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio (Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 2 d.), t.y. 1029 Eur.

12Taikos sutarties 6 punktu šalys susitarė išlaidas valstybei atlyginti lygiomis dalimis. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos byloje sudaro 19,60 Eur. Šios išlaidos priteistinos iš ieškovo ir atsakovų lygiomis dalimis, t.y. dalinant į 4 dalis. Suapvalinus iki litų iš ieškovo ir kiekvieno atsakovo yra priteistina po 5 Eur. išlaidų. Kadangi ieškovui yra grąžinamas žyminis mokestis, tai 5 Eur pašto išlaidų yra išskaičiuojamas iš grąžintino mokesčio, todėl ieškovui grąžinama suma lieka 1024 Eur.

13Teismo posėdžio metu atsakovo Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos atstovas pateikė į bylą du segtuvus, kuriuos sudaro po 32 lapus, pavadintus „Katilo pasas, vartojimo instrukcija, montavimas, naudojimas ir priežiūra“. Baigus bylą nagrinėti taikos sutartimi šių dokumentų laikyti byloje nėra tikslinga, jie grąžinami juos pateikusiam atsakovui.

14Vadovaudamasis LR CPK 140 str., 231 str. 3d., 293 str. 1 d. 5 p. teismas

Nutarė

15Patvirtinti ieškovo AB „MD ENGINEERING“ ir atsakovų Kelmės rajono savivaldybės, Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos, Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos, taikos sutartį šiomis sąlygomis:

 1. Ieškovas ir visi trys atsakovai susitaria, kad ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų po Kelmės rajono apylinkės teismo nutarties, kuria patvirtinama ši Taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos, atsakovai grąžins Ieškovui šį jam nuosavybės teise priklausantį, atsakovų iki šiol valdomą turtą:
 • kieto kuro katilą BIO 95 (Nr. 95UV11S8500811) su kuro rezervuaru ir automatika, esantį adresu ( - );
 • 2 kieto kuro katilus BIO 95 (Nr. 95UV11S8500810 ir Nr. 95UV11S8500806) su kuro rezervuarais ir automatika, esančius adresu ( - );
 • 2 kieto kuro katilus BIO 95 (Nr. 95UV11S8500809 ir Nr. 95UV11S8500803) su kuro rezervuarais ir automatika, esančius adresu ( - ).
 1. Ieškovas įsipareigoja Taikos sutarties 1 punkte nurodytą turtą išsimontuoti ir išsivežti savo jėgomis ir lėšomis, o atsakovai įsipareigoja atlikti visus nuo jų priklausančius veiksmus, kad Ieškovas galėtų išsimontuoti ir išsivežti aukščiau nurodytą turtą (įskaitant, bet neapsiribojant: išsaugoti turtą, atrakinti patalpas, atlaisvinti privažiavimo kelius, paskirti atsakingą asmenį datos ir laiko suderinimui ir t.t.).
 2. Ieškovas įsipareigoja Taikos sutarties 2 punkte nurodytus veiksmus atlikti netrukdydamas įprastinei atsakovų veiklai.
 3. Atsakovai pareiškia ir patvirtina, kad Taikos sutarties 1 punkte nurodytas turtas yra tokios būklės, kokia buvo užfiksuota Ieškovo civilinėje byloje Nr. 2-227-496/2015 pateiktame antstolio T. Ubarto 2014-12-01 faktinių aplinkybių konstatavimo protokole. Šiuo atveju Ieškovas įsipareigoja nereikšti atsakovams jokių pretenzijų dėl grąžinamo turto būklės.
 4. Ieškovas neatlygina atsakovų civilinėje byloje Nr. 2-227-496/2015 patirtų bylinėjimosi išlaidų, o atsakovai neatlygina Ieškovo šioje civilinėje byloje patirtų bylinėjimosi išlaidų.
 5. Bet kokias bylinėjimosi išlaidas valstybei, jei tokias reikia atlyginti, Taikos sutarties šalys atlygina lygiomis dalimis.
 6. Šalys, pasirašydamos šią Taikos sutartį, patvirtina, kad viena kitai nebeturi ir ateityje nebeturės jokių turtinių ar bet kokių kitokių pretenzijų (reikalavimų), susijusių su civiline byla Nr. 2-227-496/2015 ir joje pareikštais Ieškovo reikalavimais.
 7. Šalys, pasirašydamos šią Taikos sutartį, patvirtina, jog yra atidžiai susipažinusios su jos sąlygomis ir tarpusavio įsipareigojimais. Tuo pačiu Taikos sutarties šalys patvirtina, jog šios Taikos sutarties sąlygos ir tarpusavio įsipareigojimai yra joms visiškai suprantami, šalys pasižada jų sąžiningai laikytis.
 8. Taikos sutarties šalys yra susipažinusios ir pilnai supranta Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 str. 1 d., 140 str. 3 d., 293 str. 5 p. ir 294 str. 2 d. numatytas pasekmes, atsirandančias sudarius ir teismui patvirtinus šią Taikos sutartį bei dėl to nutraukus civilinę bylą Nr. 2-227-496/2015, t.y. supranta, kad bylą nutraukus vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Taikos sutarties šalims yra žinoma, kad teismo patvirtinta sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas, jos šalims turintis galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią.
 9. Pasirašydamos šią Taikos sutartį, Taikos sutarties šalys patvirtina, jog Taikos sutartis atitinka tikruosius šalių ketinimus ir valią, prašo Kelmės rajono apylinkės teismo patvirtinti šią Taikos sutartį ir civilinę bylą Nr. 2-227-496/2015 nutraukti.

16Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovo AB „MD ENGINEERING“ ieškinį atsakovėms Kelmės miesto savivaldybei, Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijai, Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijai, tretiesiems asmenims KB KREDITO UNIJA AMBER, Bankrutuojančiai UAB „Izobara“ dėl turto išreikalavimo

17.

18Grąžinti ieškovui UAB „MD ENGENEERING“ 1024 Eur (vieną tūkstantį dvidešimt keturis eurus) žyminio mokesčio, sumokėto 2015-01-08 (UAB „Logistikas“).

19Nutartį dalyje dėl žyminio mokesčio grąžinimo vykdymui pateikti Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai.

20Priteisti iš Kelmės rajono savivaldybės Lietuvos Respublikos valstybei 5 Eur (penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

21Priteisti iš Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos Lietuvos Respublikos valstybei 5 Eur (penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

22Priteisti iš Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos Lietuvos Respublikos valstybei 5 Eur (penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

23Du segtuvus, kuriuos sudaro po 32 lapus, pavadintus „Katilo pasas, vartojimo instrukcija, montavimas, naudojimas ir priežiūra“ grąžinami juos pateikusiam atsakovui Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijai.

24Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Kelmės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Valčiukienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Ieškovas UAB „MD ENGINEERING“ ieškiniu prašė: - išreikalauti iš... 4. Atsakovas Kelmės rajono savivaldybės administracija atsiliepime į ieškinį... 5. Atsakovas Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija... 6. Atsakovas Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija atsiliepime į... 7. Trečiųjų asmenų atstovai atsiliepimuose į ieškinį nurodė, kad su... 8. Teismo posėdžio metu padarius pertrauką šalys pateikė sudarytą taikos... 9. Prašymas patvirtinti taikos sutartį tenkinamas.... 10. Šalių sudaryta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų... 11. Ieškovas, paduodamas ieškinį, 2015-01-08 yra sumokėjęs 1372 Eur žyminio... 12. Taikos sutarties 6 punktu šalys susitarė išlaidas valstybei atlyginti... 13. Teismo posėdžio metu atsakovo Kelmės rajono Šaukėnų Vlado... 14. Vadovaudamasis LR CPK 140 str., 231 str. 3d., 293 str. 1 d. 5 p. teismas... 15. Patvirtinti ieškovo AB „MD ENGINEERING“ ir atsakovų Kelmės rajono... 16. Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovo AB „MD ENGINEERING“ ieškinį... 17. .... 18. Grąžinti ieškovui UAB „MD ENGENEERING“ 1024 Eur (vieną tūkstantį... 19. Nutartį dalyje dėl žyminio mokesčio grąžinimo vykdymui pateikti Vilniaus... 20. Priteisti iš Kelmės rajono savivaldybės Lietuvos Respublikos valstybei 5 Eur... 21. Priteisti iš Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos... 22. Priteisti iš Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos Lietuvos... 23. Du segtuvus, kuriuos sudaro po 32 lapus, pavadintus „Katilo pasas, vartojimo... 24. Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama...