Byla 2-725-577/2012
Dėl nuostolių, skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jadvyga Mardosevič,

2sekretoriaujant Jonei Markovičiūtei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Nerijui Šmitui,

4teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „SEB lizingas“ ieškinį atsakovams G. S., E. S., trečiajam asmeniui BUAB „Vintana“ dėl nuostolių, skolos priteisimo ir

Nustatė

5ieškovo atstovas prašo iš atsakovų solidariai priteisti 126 530,47 Lt nuostolių iš turto realizavimo, 619,50 Lt papildomų išlaidų, iš viso 127 149,97 Lt pagal finansinio lizingo sutartį Nr. 2008-040537 ir laidavimo sutartį, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

6Atsakovai į posėdį neatvyko, neatvykimo priežastis nežinoma, jiems apie posėdžio vietą ir laiką pranešta įstatymo nustatyta tvarka; ieškovo atstovas sprendimo už akių priimti neprašo. Byla nagrinėtina atsakovams nedalyvaujant (CPK 246 str.).

7Trečiojo asmens atstovas į posėdį neatvyko, teisme gautas prašymas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Esant tokioms aplinkybėms, byla nagrinėtina trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant (CPK 247 str.).

8Ieškinys tenkintinas.

9Bylos duomenimis nustatyta, jog tarp ieškovo ir UAB „Vintana“ 2008-04-24 buvo sudaryta finansinio lizingo sutartis Nr. 2008-040537 (b.l. 9-19); šios sutarties pagrindu AB „SEB lizingas“ nuosavybės teise įsigijo UAB „Vintana“ reikalingą turtą bei perdavė jį finansinės nuomos pagrindu naudotis lizingo gavėjui iki visiško ir tinkamo prievolių įvykdymo pagal lizingo sutartį. Iš lizingo sutarties kylančių UAB „Vintana“ prievolių vykdymo užtikrinimui buvo pasirinktas laidavimo būdas; ieškovas ir atsakovai 2008-04-24 sudarė laidavimo sutartį, kuria įsipareigojo kaip solidarūs bendraskoliai atsakyti ieškovui, jei UAB „Vintana“ neįvykdys visų ar dalies savo prievolių pagal lizingo sutartį (b.l. 20-22). UAB „Vintana“ pradėjus vėluoti atsiskaityti su ieškovu pagal lizingo sutartį, AB „SEB lizingas“ 2010-01-11 raštu Nr. 02-142 (b.l. 24-25) dėl lizingo sutarčių nutraukimo informavo skolininką UAB „Vintana“, kad iki 2010-01-18 nepadengus savo įsiskolinimų, lizingo sutartis bus nutraukta nuo 2010-01-19. Ieškovas 2009-10-06 raštu Nr. 02-4926 taip pat kreipėsi į solidariuosius skolininkus – laiduotojus dėl susidariusio įsiskolinimo sumokėjimo (b.l. 23). Tačiau skolininkai įsipareigojimų nevykdė, ko pasėkoje finansinio lizingo sutartis buvo nutraukta.

10Atsakovui tinkamai nevykdant sutartinių įsipareigojimų ir ieškovui šiuo pagrindu nutraukus finansinio lizingo sutartį, ieškovas įgijo teisę reikalauti grąžinti jam sutarčių dalyką bei išieškoti iš lizingo gavėjo tokio dydžio nuostolius, kad jie lizingo davėją grąžintų į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartis (CK 6.574 str.). Iš esmės analogiška nuostata numatyta ir šalių sudarytoje finansinio lizingo sutartyje: SEB lizingui nutraukus sutartį 18.1.3.-18.1.12 punktuose numatytais pagrindais, klientas privalo grąžinti turtą SEB lizingui ir atlyginti SEB lizingui nuostolius, kurie SEB lizingą atstatytų į tokią padėtį, kurioje jis būtų buvęs, jeigu klientas sutartį būtų tinkamai vykdęs (finansinio lizingo sutarties 18.6.4 p.). Byloje pateikti įrodymai patvirtina, jog realizavus susigrąžintą Lizingo sutarties dalyku buvusį turtą ieškovas patyrė 126 530,47 Lt nuostolį (b.l. 7) bei 619,50 Lt papildomų išlaidų, susijusių su paliktų baldų gabenimu (b.l. 28-29), iš viso 127 149,97 Lt.

11CK 6.81 str. 1 d. numato, kad kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. CK 6.6 str. 4 d. nustatyta, jeigu skolininkų pareiga yra solidarioji, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, tiek ją visą, tiek jos dalį. Tos pačios nuostatos numatytos ir tarp atsakovų ir ieškovo sudarytoje laidavimo sutarties 1.3 p. (b.l. 20). Taigi, ieškovo reikalavimai priteisti iš atsakovų, kaip laiduotojų, solidariai ieškovo patirtus nuostolius bei papildomai turėtas išlaidas dėl netinkamo lizingo sutarties įvykdymo pagrįsti, todėl tenkintini. Iš atsakovų solidariai priteistini 127 149,97 Lt (CK 6.38 str., 6.59 str., 6.80 str., 6.81 str., 6.82 str.).

12Įstatymas taip pat numato, jog skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.). Šiuo atveju ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šis ieškovo prašymas taip pat tenkinamas, nes CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, jog skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalis taip pat nustato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Taigi, CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovų priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme 2011-07-11 nuo 127 149,97 Lt sumos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Iš atsakovų ieškovui lygiomis dalimis priteistini 3543 Lt jo sumokėto žyminio mokesčio (b.l. 6) bei 289,25 Lt kitų bylinėjimosi išlaidų (b.l. 103-106), iš viso 3832,25 Lt, t.y. iš kiekvieno po 1916,13 Lt (CPK 93 str.).

14Vadovaudamasis CPK 270 str., teismas

Nutarė

15ieškinį patenkinti.

16Priteisti solidariai iš atsakovų G. S., a.k. ( - ) ir E. S., a.k. ( - ), 126 530,47 Lt nuostolių bei 619,50 Lt papildomų išlaidų, iš viso 127 149,97 Lt (vieną šimtą dvidešimt septynis tūkstančius šimtą keturiasdešimt devynis litus 97 ct.), 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo 127 149,97 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2011-07-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo AB „SEB lizingas”, į.k. 123051535, naudai.

17Priteisti iš atsakovų G. S., a.k. ( - ) ir E. S., a.k. ( - ), 3832,25 Lt bylinėjimosi išlaidų, t.y. iš kiekvieno po 1916,13 Lt ieškovo AB „SEB lizingas”, į.k. 123051535, naudai.

18Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai