Byla e2-12916-994/2017
Dėl avanso ir netesybų priteisimo, trečiasis asmuo R. S

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Lipeikienė rašytinio proceso tvarka, priimdama sprendimą už akių, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės R. S. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Baltic Realty Investment“ dėl avanso ir netesybų priteisimo, trečiasis asmuo R. S..

2Teismas

Nustatė

3ieškovė R. S. ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo 1 448,10 Eur avansą, 1 448,10 Eur baudą, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad ieškovės įgaliotinis trečiasis asmuo R. S. 2012-12-19 sudarė su atsakovu Preliminariąją pirkimo – pardavimo sutartį, kuria sutarties šalys įsipareigojo ne vėliau kaip iki 2013-12-30 įstatymo nustatyta tvarka ir forma sudaryti sklypo, esančio ( - ), pirkimo pardavimo sutartį. Dėl atsakovo kaltės (atsakovui nuosavybės teise nepriklausė sutartas parduoti sklypas) nesudarius pagrindinės Pirkimo-pardavimo sutarties, atsakovas, remiantis pasirašytos Preliminariosios sutarties nuostatomis, privalo grąžinti avansą bei sumokėti tokio paties dydžio baudą. Ieškovė nurodo, kad apie savo pažeistas teises sužinojo 2016-12-20, kuomet kreipėsi teisinės pagalbos, kur tik tada paaiškėjo, kad atsakovui nuosavybės teise nepriklauso žemės sklypas, kurį buvo įsipareigojęs parduoti ieškovės įgaliotam asmeniui, todėl sutrumpintas senaties terminas dėl netesybų priteisimo nėra paleistas.

4Ieškinio, jo priedų kopija bei teismo pranešimas buvo įteikti trečiajam asmeniui 2017-03-13 viešo paskelbimo būdu (2017-03-13 nutartis), remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str. nuostatomis, nepavykus procesinių dokumentų įteikti žinomu trečiojo asmens buvimo vietos adresu. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti 2017-03-09, siunčiant pakartotinai į deklaruotą atsakovo buvimo vietą (RN271434473LT; RN341423934LT), remiantis CPK 123 straipsnio 4 dalimi, nepavykus procesinių dokumentų įteikti kitais atsakovo buvimo vietos adresais.

5Kadangi atsakovas nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovė pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 str. 4 d., 285 str. numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkintinas.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2012-10-01 Vilniaus miesto 29-ojo notaro biuro įgaliojimu Nr. 2466, ieškovė įgaliojo R. S. savo nuožiūra, ieškovės vardu asmeninės nuosavybės teise nupirkti bet kuriuos nekilnojamuosius daiktus, esančius Lietuvos Respublikoje (e. b. l. 8-9). 2012-12-19 atsakovas bei ieškovės vardu trečiasis asmuo R. S. pasirašė Preliminarią pirkimo- pardavimo sutartį (e. b. l. 10-11), kuria šalys įsipareigojo ne vėliau 2013-12-30 įstatymo nustatyta tvarka ir forma sudaryti sklypo, esančio ( - ) k., 580 a ploto pirkimo-pardavimo sutartį (1 punktas). Šis sklypas, preliminarios sutarties pasirašymo metu, privačios nuosavybės teise priklauso pardavėjui (atsakovui) (2 punktas). Minėtos Preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties 9 punkte nustatyta, kad jeigu pagrindinė sutartis nustatytu terminu nesudaroma dėl pardavėjo (atsakovo) kaltės, pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 dienų grąžinti pirkėjui (ieškovės įgaliotam asmeniui) visą pirkėjo sumokėtą avanso sumą ir sumokėti pirkėjui tokio paties dydžio baudą. Iš byloje esančio 2012-12-19 Grynųjų pinigų išmokėjimo išrašo bei elektroninio susirašinėjimo išrašo nustatyta, kad ieškovės įgaliotinis sumokėjo atsakovui 1 448,10 Eur (5 000,00 Lt) avansą. Remiantis 2016-12-20 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis, atsakovui UAB „Baltic Realty Investment“ laikotarpiu nuo 2007-02-02 iki 2014-07-01 nuosavybės teise priklausė 1/830 žemės sklypo, esančio ( - ). (e. b. l. 16-18). Iš ieškovės bei atsakovo elektroninio susirašinėjimo išrašo matyti, kad 2016-11-14, 2016-06-27 pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis nėra sudaryta, pardavimo objektas yra neatidalintas, reikalinga teisminė procedūra sklypo atidalinimui (e. b. l. 13-15).

9Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK ) 6.165 straipsnį preliminariąja sutartimi laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį. Sutarties nevykdymo teisiniai padariniai – sutartinė civilinė atsakomybė – kyla, kai neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.245 straipsnio 3 dalis). Viena iš sąlygų, suteikiančių pagrindą konstatuoti sutarties šalies pareigą atsakyti už neįvykdytą ar netinkamai įvykdytą sutartį, yra sandorio šalies kaltė (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Taigi sutartyje nustatyti jos pažeidimo (neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo) padariniai kyla dėl tokio pažeidimo kalta pripažintai sandorio šaliai. Sprendžiant, kiek kuri sutarties šalis yra atsakinga už sutarties nevykdymą, turi būti vertinama ne tik tai, kokias tarpusavio teises ir pareigas pagal pasiektą susitarimą ir taikytiną teisinį reguliavimą sutartis sukuria jos šalims, bet ir jų elgesys vykdant sutartį, sutarties vykdymo principų, įtvirtintų CK 6.200 straipsnyje (bendradarbiavimo, kooperavimosi, ekonomiškumo ir kt.), laikymasis bei kitos reikšmingos aplinkybės.

10Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad šalys 2012-12-19 sudarė preliminariąją sutartį, kurioje susitarė iki 2013-12-30 sudaryti pagrindinę nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutartį (e. b. l. 10-11), tačiau iki nustatyto termino pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta (CPK 185 str.). Šalys aiškiai susitarė dėl vienos iš sutarties esminių sąlygų – kad turtas (580 a. ploto sklypas, esantis ( - ) Preliminarios sutarties sudarymo momentu privačios nuosavybės teise priklauso pardavėjui (atsakovui) (Sutarties 2 punktas). Iš 2016-12-20 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenų matyti, kad atsakovui laikotarpiu nuo 2007-02-02 iki 2014-07-01 nuosavybės teise priklausė tik 1/830 žemės sklypo, esančio ( - ) (e. b. l. 16-18). Ieškovės bei atsakovo elektroninio susirašinėjimo išrašai rodo, kad 2016-11-14, 2016-06-27 pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis nėra sudaryta, pardavimo objektas yra neatidalintas, reikalinga teisminė procedūra sklypo atidalinimui (e. b. l. 13-15). Taigi atsakovo klaidingas nurodymas, jog yra parduodamo turto savininkas (nors iš bylos medžiagos nustatyta, kad buvo tik dalies turto savininkas), o iš to kilę teisminiai ginčai dėl turto atidalinimo lėmė, jog šalių sutartu laiku pagrindinė turto pardavimo sutartis nebuvo sudaryta. Dėl šių aplinkybių yra pagrindas konstatuoti, kad minėto turto pagrindinė sutartis nepasirašyta dėl atsakovo kaltės, todėl ieškovės reikalavimas priteisti jai 1 448,10 Eur avansą iš atsakovo yra pagrįstas ir tenkintinas.

11Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo ir 1 448,10 Eur baudą. Nurodo, kad apie savo pažeistas teises sužinojo tik 2016-12-20, kuomet kreipėsi teisinės pagalbos, paaiškėjus, kad atsakovui nuosavybės teise nepriklauso žemės sklypas, kurį buvo įsipareigojęs parduoti ieškovei, todėl sutrumpintas senaties terminas dėl netesybų priteisimo nėra paleistas. Vadovaujantis CK 1.126 straipsnio 2 dalimi, ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja. Nagrinėjamoje byloje atsakovas ieškinio senaties taikyti neprašė. Nesant atsakovo reikalavimo taikyti ieškinio senatį, teismas dėl sutrumpinto ieškinio senaties termino plačiau nepasisako. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (bauda, delspinigiai). CK 6.71 straipsnio 1 dalis ir 6.258 straipsnio 1 dalis numato, jog sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Tarp ieškovės įgalioto asmens ir atsakovo 2012-12-19 sudarytos Preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties 9 punkte numatyta, kad nesudarius pagrindinės turto pirkimo-pardavimo sutarties dėl pardavėjo (atsakovo) kaltės, pardavėjas ne vėliau kaip per 10 dienų įsipareigoja grąžinti pirkėjui visą pirkėjo sumokėto avanso sumą ir sumokėti pirkėjui tokio paties dydžio baudą (e. b. l. 10-11). Ieškovės įgaliotas asmuo sumokėjo 1 448,10 Eur dydžio avansą, tokios sumos bauda priteistina ieškovei iš atsakovo.

12CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-02 nutartis c. b. Nr. 3K-3-223/2011; 2012-06-08 nutartis c. b. Nr. 3K-3-283/2012; ir kt.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

13Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Bylinėjimosi išlaidas sudaro 65,00 Eur žyminis mokestis (b. l. 7) bei 730,00 Eur atstovavimo išlaidos. Šios bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos ir iš atsakovo priteistinos ieškovei (CPK 80 str. 1 d., 1 p., 93 str. 1 d., 98 str.).

14Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (pakeisto 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (3,00 Eur) – 8,34 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidos priteistinos iš atsakovo (CPK 92 str., 96 str.).

15Atsakovui išaiškintina, kad į valstybės pajamas priteistas bylinėjimosi išlaidas jis privalo sumokėti pavedimu į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pajamų surenkamąją sąskaitą, nurodant įmokos kodą 5660, mokėjimo kvitą pateikti teismui (raštinei).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 96 straipsnio 6 dalimi, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

17ieškinį tenkinti.

18Priteisti ieškovei R. S., a. k. ( - ) iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Realty Investment”, kodas 300551558, 1 448,10 Eur (vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų 10 ct) avansą, 1 448,10 Eur (vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų 10 ct) baudą, 5 (penkių) procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (2 896,20 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-02-17) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 730,00 Eur (septynių šimtų trisdešimties eurų) bylinėjimosi išlaidas.

19Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Realty Investment”, kodas 300551558, 8,34 Eur (aštuonių eurų 34 ct) bylinėjimosi išlaidas valstybei.

20Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

21Ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai