Byla 2-1226-781/2020
Dėl nuostolių atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė Varanauskaitė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo Č. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 2 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovės akcinės bendrovės SEB banko ieškinį atsakovams bankrutavusiai akcinei bendrovei „Vingriai“ ir Č. K. dėl nuostolių atlyginimo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė akcinė bendrovė SEB bankas (toliau – ieškovė) 2012 m. balandžio 2 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės bankrutavusios akcinės bendrovės „Vingriai“ (toliau – atsakovė) 183 023,86 Eur nuostolių atlyginimą už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 30 d. iki 2011 m. rugpjūčio 31 d., solidariai iš atsakovų BAB „Vingriai“ ir Č. K. (toliau – atsakovas) 57 797 Eur nuostolių atlyginimą už laikotarpį nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. iki 2012 m. kovo 1 d., iš atsakovės 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas, skaičiuotinas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; iš atsakovo 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas, skaičiuotinas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Ieškinyje ieškovė nurodė, kad atsakovė, kurios vadovu buvo atsakovas, ir uždaroji akcinė bendrovė „Pramonės pastatų valdymas“, atstovaujama atsakovo, 2005 m. rugsėjo 6 d. sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį dėl patalpų, esančių ( - ), nuomos. AB „SEB lizingas“ (teisių ir pareigų perėmėja ieškovė), atsakovė ir UAB „Pramonės pastatų valdymas“ 2007 m. kovo 16 d. sudarė trišalį susitarimą prie UAB „Pramonės pastatų valdymas“ ir ieškovės 2007 m. kovo 16 d. sudarytos lizingo sutarties, kuriame sulygo, kad tuo atveju, jei finansuotojai ieškovei įgijus nuosavybės teises į minėtas patalpas, finansuotoja nutraukia su UAB „Pramonės pastatų valdymas“ sudarytą finansinio lizingo sutartį anksčiau termino, tuo pat metu pasibaigia ir nuomos sutartis. Pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos 2007 m. kovo 26 d. pagrindu, nuosavybės teisė į minėtas patalpas perėjo ir buvo įregistruota ieškovei. Ieškovė su UAB „Pramonės pastatų valdymas“ sudarytą lizingo sutartį 2009 m. rugpjūčio 25 d. nutraukė, nes pastaroji nevykdė savo įsipareigojimų ieškovei. Šalys susitarė, kad patalpos ieškovei grąžinamos iki 2010 m. sausio 30 d. Nors UAB „Pramonės pastatų valdymas“ 2011 m. birželio 3 d. priėmimo – perdavimo aktu ginčo patalpas formaliai grąžino (perdavė) ieškovei, tačiau atsakovė nuo 2010 m. kovo 30 d. iki ieškinio pareiškimo dienos, nepaisant ieškovės reikalavimų, patalpų realiai neatlaisvino. 2011 m. birželio 3 d. formaliai grąžintas patalpas ieškovė perdavė UAB „Pramonės pastatų valdymas“, o turto pasaugos sutartimi jas perdavė saugoti atsakovui. 2011 m. rugpjūčio 3 d. ieškovė informavo UAB „Pramonės pastatų valdymas“ apie pasaugos sutarties nutraukimą ir pareikalavo grąžinti saugomą turtą iki 2011 m. rugsėjo 1 d., tačiau patalpų atsakovai iki šiol neatlaisvino ir ieškovei negrąžino. Dėl neteisėtų atsakovų veiksmų ieškovei negrąžinant jai priklausančio turto laikotarpiu nuo 2010 m. sausio 30 d. iki 2012 m. kovo 1 d. ji patyrė nuostolius, kuriuos sudaro už patalpų nuomą negautos pajamos, kurias ieškovė būtų gavusi, jei atsakovai būtų savalaikiai grąžinę patalpas ieškovei.

83.

9Ieškovė 2020 m. gegužės 14 d. kreipėsi į teismą prašydama stabdyti šios civilinės bylos nagrinėjimą iki bus išnagrinėta Vilniaus apygardos teisme civilinė byla Nr. e2-242-640/2020.

104.

11Atsakovas su prašymu stabdyti bylos nagrinėjimą nesutiko, nurodė, kad ginčo dalykai bylose nėra tapatūs: civilinėje byloje Nr. e2-242-640/2020 ieškovė reikalauja nuostolių atlyginimo (negautų pajamų) pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.97 str., o šioje byloje – negautų pajamų pagal bendruosius žalos atlyginimo pagrindus. Todėl yra skirtingi asmens teisių gynimo būdai ir šios bylos nėra tapačios.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

135.

14Vilniaus apygardos teismas 2020 m. birželio 2 d. nutartimi sustabdė nagrinėjamą bylą iki įsiteisės Vilniaus apygardos teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-242-640/2020 pagal ieškovės AB SEB bankas ieškinį atsakovams BAB „Vingriai“, Č. K., L&M International Trading Ltd. ir S. K. dėl 618 004 Eur nuostolių atlyginimo.

156.

16Teismas, susipažinęs su išnagrinėta civiline byla Nr. e2-242-640/2020, kurioje buvo priimtas 2020 m. kovo 30 d. sprendimas, nustatė, kad ieškovės reikalavimai minėtoje byloje ir teismo žinioje esančioje byloje iš esmės yra reiškiami tuo pačiu teisiniu ir faktiniu pagrindu, t. y. atsakovų neteisėtas naudojimasis ieškovės turtu, pažeidimą atliko tie patys asmenys (atsakovai), pažeidimo terminas apima laikotarpį nuo 2010 m. vasario 1 d. iki 2015 m. lapkričio 1 d., tačiau skiriasi laikotarpis, už kurį reikalaujama priteisti žalą.

177.

18Pirmosios instancijos teismas vertino, kad šiuo atveju sutampa faktinės aplinkybės dėl neteisėtų veiksmų, priežastinio ryšio bei kaltės dalyje, teisinis reikalavimo pagrindas bei dalykas, todėl sprendė, kad byloje Nr. e2-242-640/2020 nustatytinos aplinkybės turės nagrinėjamai bylai prejudicinę reikšmę, kas suponuoja pagrindą nagrinėjamos bylos stabdymui.

19III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

208.

21Atsakovas atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 2 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl bylos sustabdymo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

228.1. Bylos sustabdymui nėra objektyvių priežasčių, o ieškovė, pateikdama tokį prašymą, siekia bylos, kurios nagrinėjimas tęsiasi nuo 2012 m., vilkinimo.

238.2. Ieškovės nurodytoje byloje Nr. e2-242-640/2020 ir šios bylos ginčo dalykas nesutampa – civilinėje byloje Nr. e2-242-640/2020 ieškovė reikalauja nuostolių atlyginimo (negautų pajamų) pagal CK 4.97 straipsnį, o šioje nagrinėjamoje byloje reikalauja negautų pajamų pagal bendruosius žalos atlyginimo pagrindus.

248.3. Net jei teismas ir pripažintų, kad minėtos bylos yra susijusios, turi būti stabdoma Nr. e2-242-640/2020, kadangi ši byla iškelta daug anksčiau, nei Nr. e2-242-640/2020 (atitinkamai 2012 m. ir 2016 m.).

259.

26Ieškovė atsiliepime į atskirąjį skundą prašė jį atmesti. Nurodė, kad:

279.1.

28Reikalavimai minėtose bylose yra reiškiami iš esmės tuo pačiu faktiniu ir teisiniu pagrindu. Bylose iš esmės sutampa ir yra vertinamos tos pačios faktinės aplinkybės neteisėtų veiksmų, priežastinio ryšio bei kaltės dalyje, taip pat teisinis reikalavimo pagrindas bei reikalavimo dalykas, skiriasi tik žalos dydis ir terminas, už kurį prašoma priteisti žalą.

299.2.

30Atsižvelgiant į tai, kad pažeidimo laikotarpis yra nuo 2010 m. vasario 1 d. iki 2015 m. lapkričio 1 d., o nagrinėjamoje byloje vertinamos aplinkybės patenka į minėtą laikotarpį, yra teisiškai ydinga ir negalima situacija, kai tas pats tęstinis pažeidimas būtų kvalifikuojamas skirtingais teisiniais pagrindais. Pagrindas stabdyti bylą yra ir dėl to, kad būtų išvengta priešingų teismo sprendimų ir priešingo tų pačių aplinkybių vertinimo.

31Teisėja

konstatuoja:

32IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3310. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą iki tol, kol bus išnagrinėta kita teisme nagrinėjama byla, yra pagrįsta ir teisėta. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais ir patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl civilinė byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

3411. Vadovaujantis CPK 1623 straipsniu, bylos sustabdymas – tai procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo laikinas sustabdymas neapibrėžtam terminui. Byla gali būti sustabdyta dėl įstatymuose numatytų objektyvių aplinkybių, kliudančių išnagrinėti civilinę bylą ir nepriklausančių nuo dalyvaujančių byloje asmenų ar teismo valios, taip pat kitais atvejais, nors įstatymuose ir nenumatytais, tačiau kliudančiais teismui išnagrinėti bylą iš esmės.

3512. CPK nustatyti bylų sustabdymo pagrindai yra skirstomi į privalomus (CPK 163 straipsnis) ir fakultatyvius (CPK 164 straipsnis). Esminis šių pagrindų skirtumas yra tas, kad, esant bent vienam privalomojo sustabdymo pagrindui, teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, o fakultatyvus bylos sustabdymas priklauso teismo diskrecijai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gruodžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-455-611/2017).

3613. Nagrinėjamu atveju aktualus CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtintas privalomas civilinių bylų sustabdymo pagrindas, pagal kurį teismas privalo sustabdyti civilinę bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Šis privalomas civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas siekiant išvengti situacijų, kai yra priimami prieštaringi teismų sprendimai tarpusavyje susijusiose bylose, taip pat siekiant, kad nereikėtų tų pačių faktų nustatinėti kelis kartus, būtų taupomas tiek byloje dalyvaujančių asmenų, tiek teismo lėšos ir laikas (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. sausio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-97-464/2019).

3714. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytu pagrindu galima sustabdyti civilinę bylą tik tada, kai nagrinėjamos bylos yra susijusios taip, kad kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2012); teismui, siekiančiam išspręsti byloje pareikštą reikalavimą, reikalingi tam tikri faktai, kuriuos būtina nustatyti kitoje byloje, ir bylą nagrinėjantis teismas pats negali jų nustatyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-8/2010); kai tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis ryšys, t. y. kai kitoje civilinėje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-238/2006). Tai, galima ar ne išnagrinėti civilinę bylą, kol neišspręsti su ja susiję klausimai kitoje nagrinėjamoje byloje, kiekvienu atveju nustato teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-185/2011).

3815. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi sustabdė ieškovės inicijuotos civilinės bylos nagrinėjimą nustatęs, kad ieškovės reikalavimai civilinėje byloje Nr. e2-242-640/2020 ir teismo žinioje esančioje byloje iš esmės yra reiškiami tuo pačiu teisiniu ir faktiniu pagrindu, t. y. atsakovų neteisėtas naudojimasis ieškovės turtu, pažeidimą atliko tie patys asmenys (BAB „Vingriai“, Č. K.), pažeidimo terminas apima laikotarpį nuo 2010 m. vasario 1 d. iki 2015 m. lapkričio 1 d., tačiau skiriasi laikotarpis, už kurį reikalaujama priteisti nuostolius. Atsakovas atskirajame skunde teigia, kad ieškovės suformuotas ginčo dalykas minėtose civilinėse bylose nėra tapatus – civilinėje byloje Nr. e2-242-640/2020 ieškovė reikalauja nuostolių atlyginimo (negautų pajamų) pagal CK 4.97 straipsnį, o šioje nagrinėjamoje byloje reikalauja negautų pajamų pagal bendruosius žalos atlyginimo pagrindus.

3916. Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad nagrinėjamoje byloje ieškovė pareiškė reikalavimus dėl nuostolių atlyginimo iš atsakovo už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 30 d. iki 2011 m. rugpjūčio 31 d., ir solidariai iš atsakovų BAB „Vingriai“ ir Č. K. 57 797 Eur nuostolių atlyginimą už laikotarpį nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. iki 2012 m. kovo 1 d. Reikalavimas kildinamas iš neteisėtų atsakovų veiksmų ieškovei negrąžinant jai priklausančio turto nuo 2010 m. sausio 30 d. iki 2012 m. kovo 1 d., dėl ko ji patyrė nuostolius, kuriuos sudaro už patalpų nuomą negautos pajamos.

4017. Iš Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO esančių duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos teismo 2020 m. kovo 30 d. išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e2-242-640/2020 ieškovė taip pat prašė priteisti nuostolius solidariai iš atsakovų L&M INTERNATIONAL TRADING LTD, S. K., BAB „Vingriai“, Č. K., iš BAB „Vingriai“ neviršijant 464 774 Eur sumos, iš Č. K. neviršijant 213 460 Eur sumos. Ieškinys buvo grindžiamas tuo pačiu pagrindu, t. y. kad BAB „Vingriai“ nuo 2010 m. vasario 1 d. iki 2015 m. lapkričio 1 d. neteisėtai ir neatlygintinai naudojosi ieškovės patalpomis, o atsakovai bendrais ir suderintais veiksmais veikė prieš ieškovės interesus, siekdami kaip įmanoma ilgiau neatlaisvinti ieškovei priklausančių patalpų ir šiose vykdyti veiklą; dėl atsakovų atliktų veiksmų ieškovė negalėjo atgauti patalpų valdymo ir dėl to patyrė nuostolių. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. kovo 30 d. sprendimas yra apskųstas apeliacine tvarka. Taigi, įvertinus aptartos civilinės bylos aplinkybes matyti, kad išnagrinėtoje byloje yra keliami analogiški, kaip ir šioje byloje, nuostolių atlyginimo klausimai, tačiau skiriasi laikotarpis, už kurį reikalaujama priteisti nuostolius. Šis faktas suponuoja pagrindą pripažinti, kad minėtos bylos yra susijusios tiesioginiu teisiniu ryšiu, kuomet pirmosios instancijos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje (Nr. e2-242-640/2020) nustatyti faktai gali turėti reikšmę priimant sprendimą nagrinėjamoje byloje. Tokią pat išvadą padarė ir Lietuvos apeliacinis teismas nagrinėjamoje civilinėje byloje išnagrinėjęs suinteresuotų asmenų „L&M International Trading Ltd“, S. K. ir Č. K. atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 17 d. nutarties, kuria patenkintas AB SEB banko prašymas dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo BAB „Vingriai“ bankroto byloje Nr. B2-1194-232/2020; ieškovės AB SEB banko ir suinteresuotų asmenų „L&M International Trading Ltd“ bei S. K. atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-242-640/2020 pagal ieškovės AB SEB bankas ieškinį atsakovams BAB ,,Vingriai“, „L&M International Trading Ltd“, S. K. ir Č. K. dėl žalos atlyginimo, kuria civilinės bylos nagrinėjimas dalyje yra sustabdytas, o dalyje dėl ieškovės reikalavimų atsakovei AB „Vingriai“ ieškinys civilinėje byloje paliktas nenagrinėtas; Č. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-252-619/2020 pagal AB SEB banko ieškinį atsakovams BAB ,,Vingriai“ ir Č. K. dėl nuostolių atlyginimo, kuria civilinės bylos nagrinėjimas buvo sustabdytas iki įsiteisės teismo procesinis sprendimas bankroto byloje Nr. B2-1194-232/2020 dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo.

4118. Išdėstytai išvadai neturi įtakos atskirojo skundo argumentas dėl skirtingų ieškovės pasirinktų teisių gynimo būdų, kadangi civilinėje byloje Nr. e2-242-640/2020 nustatytos faktinės aplinkybės (atsakovų veiksmų vertinimas, ginčo patalpų perdavimo aplinkybės, pareigos perduoti patalpas egzistavimas ir pan.) turės prejudicinę galią nagrinėjamoje byloje ir neturės būti iš naujo nustatinėjamos nepaisant ieškovės prašomo taikyti ginčo teisinio kvalifikavimo.

4219. Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas sustabdyti šios civilinės bylos nagrinėjimą iki įsiteisės Vilniaus apygardos teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-242-640/2020. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju sustabdžius šią civilinę bylą bus pasiekti nurodyti tikslai – bus išvengta galimai skirtingo tapačių faktinių aplinkybių, susijusių su atsakovų veiksmais, vertinimo.

4320. Atsakovas atskirajame skunde teigia, kad bylos sustabdymu vilkinamas bylos procesas. Nesutikdamas su šiuo argumentu, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nors proceso operatyvumo principas ir yra itin svarbus, vis dėlto prioritetas turi būti taikomas teisingam bylos išnagrinėjimo principui. Tik tokiu atveju būtų tinkamai įgyvendinta asmens teisė į teisingą teismą, taip pat užtikrinti bendrieji teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principai.

4421. Teismas nepritaria atsakovo argumentui, kad bylos stabdymo institutas turėtų būti taikomas civilinėje byloje Nr. e2-242-640/2020 (bylos numeris Lietuvos apeliaciniame teisme e2A-976-XX/2020), o ne šioje byloje. Nors iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos teismo išnagrinėta civilinė byla Nr. e2-242/640/2020 yra iškelta vėliau (2016 m. gruodžio 28 d.), nei ši byla, tačiau pirmosios instancijos teismas jau yra priėmęs joje sprendimą. Nagrinėjamoje byloje teismo posėdžiai yra nuolat atidedami, nėra baigtas bylos nagrinėjimas iš esmės. Teismo vertinimu, racionaliau ir ekonomiškiau yra sustabdyti šią civilinę bylą, o ne bylą, kurioje pirmosios instancijos teismas jau priėmė teismo sprendimą, šiuo metu jau apskųstą apeliacine tvarka.

4522. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino susiklosčiusią situaciją ir nustatęs abi ieškovės inicijuotas civilines bylas siejantį ryšį, sustabdė bylos nagrinėjimą CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu. Atsakovo atskirajame skunde išdėstyti argumentai nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvadų, todėl atskirasis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

46Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

47Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė akcinė bendrovė SEB bankas (toliau – ieškovė) 2012 m.... 6. 2.... 7. Ieškinyje ieškovė nurodė, kad atsakovė, kurios vadovu buvo atsakovas, ir... 8. 3.... 9. Ieškovė 2020 m. gegužės 14 d. kreipėsi į teismą prašydama stabdyti... 10. 4.... 11. Atsakovas su prašymu stabdyti bylos nagrinėjimą nesutiko, nurodė, kad... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 5.... 14. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. birželio 2 d. nutartimi sustabdė... 15. 6.... 16. Teismas, susipažinęs su išnagrinėta civiline byla Nr. e2-242-640/2020,... 17. 7.... 18. Pirmosios instancijos teismas vertino, kad šiuo atveju sutampa faktinės... 19. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 20. 8.... 21. Atsakovas atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020... 22. 8.1. Bylos sustabdymui nėra objektyvių priežasčių, o ieškovė, pateikdama... 23. 8.2. Ieškovės nurodytoje byloje Nr. e2-242-640/2020 ir šios bylos ginčo... 24. 8.3. Net jei teismas ir pripažintų, kad minėtos bylos yra susijusios, turi... 25. 9.... 26. Ieškovė atsiliepime į atskirąjį skundą prašė jį atmesti. Nurodė, kad:... 27. 9.1.... 28. Reikalavimai minėtose bylose yra reiškiami iš esmės tuo pačiu faktiniu ir... 29. 9.2.... 30. Atsižvelgiant į tai, kad pažeidimo laikotarpis yra nuo 2010 m. vasario 1 d.... 31. Teisėja... 32. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 33. 10. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar... 34. 11. Vadovaujantis CPK 1623 straipsniu, bylos sustabdymas – tai procesinių... 35. 12. CPK nustatyti bylų sustabdymo pagrindai yra skirstomi į privalomus (CPK... 36. 13. Nagrinėjamu atveju aktualus CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkte... 37. 14. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad CPK 163 straipsnio 1 dalies 3... 38. 15. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi sustabdė ieškovės... 39. 16. Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad nagrinėjamoje byloje... 40. 17. Iš Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO esančių duomenų... 41. 18. Išdėstytai išvadai neturi įtakos atskirojo skundo argumentas dėl... 42. 19. Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sutinka su... 43. 20. Atsakovas atskirajame skunde teigia, kad bylos sustabdymu vilkinamas bylos... 44. 21. Teismas nepritaria atsakovo argumentui, kad bylos stabdymo institutas... 45. 22. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios... 46. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 47. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 2 d. nutartį palikti nepakeistą....