Byla B2-3972-798/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Antanas Rudzinskas, rašytinio proceso tvarka susipažinęs su pareiškėjo VšĮ „Verslo energija“ pareiškimu atsakovui UAB „A Holging“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2pareiškėjas VšĮ „Verslo energija“ prašo iškelti UAB „A Holding“ bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi skirti UAB „Geraldis“. Nurodo, kad yra atsakovo kreditorius. Atsakovas yra skolingas pareiškėjui 10.945,00 Lt už parduotus prekių žymeklius pagal sąskaitą-faktūrą Nr. 0000029(3). Pareiškėjas 2012 m. rugpjūčio 9 d. įteikė atsakovui pranešimą apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu atsakovas nesumokės skolos. Atsakovas skolos nesumokėjo.

3Atsakovas UAB „A Holding“ nurodė, jog pripažįsta 10.945,00 Lt skolą pareiškėjui, sutinka su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo.

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

5Pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas – yra apibrėžta Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje, kuriame nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Teismas, spręsdamas bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „A Holding“ klausimą, vadovaujasi pareiškėjo pateiktais dokumentais, Juridinių asmenų registre ir VĮ „Registrų centras“ esančiais duomenimis.

7Kaip matyti iš UAB „A Holding“ 2014 m. gruodžio 16 d. balanso, atsakovo turtas buvo įvertintas 104.156,00 Lt, per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų atsakovas turėjo – 204.000,00 Lt (b.l. 24-25). Pagal VĮ „Registrų centras“ duomenis, atsakovas neturi jam nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto. Atsakovas nuo 2011 m. neteikia Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentų. Atsakovo skola VSDF biudžetui 2015 m. kovo 5 d. buvo 776,06 €.

8Teismas, įvertinęs pareiškėjo ir atsakovo nurodytas aplinkybes ir pateiktus duomenis šioms aplinkybėms pagrįsti, tai, kad atsakovo balansas rodo įmonės nemokumą, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punktu ir 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, sprendžia, kad atsakovas UAB „A Holding“ laikytinas nemokiu, jam keltina bankroto byla. Byloje nenustatytos aplinkybės, numatytos Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje, kurioms esant teismas nekelia bankroto bylos.

9Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 4 punktą bankroto administratorius – tai teismo paskirtas atlikti įmonės bankroto procedūras Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka (toliau – juridinis asmuo, įgijęs teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas šio įstatymo nustatyta tvarka). Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir 11 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Programa administratorius atrenkamas atsitiktine tvarka, įvertinant įmonę apibūdinančius kriterijus ir į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą įrašytų asmenų veiklą apibūdinančius kriterijus. Teismas paskiria programa atrinktą asmenį įmonės administratoriumi, įsitikinęs, kad šis asmuo nėra bankroto bylą nagrinėjančio teisėjo sutuoktinis, giminystės, svainystės ar partnerystės ryšiais nesusijęs su bankroto bylą nagrinėjančiu teisėju, kaip nurodyta ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalyje. Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa atrinko UAB „Relina“. Atrinktas administratorius pateikė sutikimą administruoti UAB „A Holding“, deklaracijoje nurodė, kad nėra ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalyje numatytų apribojimų teikti nurodytos įmonės bankroto administravimo paslaugas. Atsižvelgiant į šias aplinkybes UAB „A Holding“ administratoriumi skirtinas UAB „Relina“. Administratoriui pavestina atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus.

10Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnis, Lietuvos Respublikos CPK 290 - 291 straipsniai,

Nutarė

11Iškelti UAB „A Holding“ (juridinio asmens kodas 302545148, buveinės adresas – Laisvės pr. 77C, Vilnius) bankroto bylą.

12Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Relina“ (j.a.k. 300572463, Sąrašo Nr. B-JA218).

13Nustatyti 45 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos UAB „A Holding“ kreditoriams pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

14Pavesti UAB „A Holding“ administratoriui UAB „Relina“:

151) atlikti Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus;

162) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą patvirtinti lėšų sumą, kurią administratorius turi teisę naudoti bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms apmokėti, kol kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą.

173) ne vėliau kaip per 20 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą.

18Įpareigoti įmonės administratorių UAB „Relina“ sužinojus apie iškeltas bylas UAB „A Holding“, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, apie ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose atliekamus tyrimus, baudžiamąsias bylas, jeigu baudžiamosiose bylose pareikšti bankrutuojančios įmonės kreditorių civiliniai ieškiniai, jeigu baudžiamosiose bylose areštuotas bankrutuojančios įmonės turtas, ir perimti turto arešto dokumentus, antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš UAB „A Holding“, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

19Įpareigoti UAB „A Holding“ valdymo organus per 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

20Nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu per 10 dienų nuo nutarties priėmimo dienos Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą. Jei nutartis nebus apskųsta, ji įsiteisės per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Antanas Rudzinskas, rašytinio proceso... 2. pareiškėjas VšĮ „Verslo energija“ prašo iškelti UAB „A Holding“... 3. Atsakovas UAB „A Holding“ nurodė, jog pripažįsta 10.945,00 Lt skolą... 4. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 5. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto... 6. Teismas, spręsdamas bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „A Holding“... 7. Kaip matyti iš UAB „A Holding“ 2014 m. gruodžio 16 d. balanso, atsakovo... 8. Teismas, įvertinęs pareiškėjo ir atsakovo nurodytas aplinkybes ir pateiktus... 9. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 4 punktą bankroto... 10. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnis, Lietuvos... 11. Iškelti UAB „A Holding“ (juridinio asmens kodas 302545148, buveinės... 12. Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Relina“ (j.a.k. 300572463,... 13. Nustatyti 45 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą... 14. Pavesti UAB „A Holding“ administratoriui UAB „Relina“:... 15. 1) atlikti Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4... 16. 2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą... 17. 3) ne vėliau kaip per 20 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų... 18. Įpareigoti įmonės administratorių UAB „Relina“ sužinojus apie... 19. Įpareigoti UAB „A Holding“ valdymo organus per 15 dienų nuo teismo... 20. Nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu per 10 dienų nuo nutarties...