Byla 1-72-743/2014
Dėl kairės pusės VII-VIII-IX šonkaulių lūžimo, nes jo sveikata buvo sutrikdyta ilgesniam nei dešimties dienų laikotarpiui

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, sekretoriaujant Rūtai Stanulienei, dalyvaujant prokurorei Algidai Banienei, nukentėjusiajam A. S., kaltinamajam S. M., jo gynėjui advokatui Kazimierui Juknai,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3S. M., a. k. ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, pradinio išsilavinimo, nevedęs, bedarbis, gyvenantis Lazdijų m. M.Gustaičio g. 3-301, teistas:

  1. 2014 m. sausio 24 d. Lazdijų rajono apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą, 284 straipsnio 1 dalį terminuotu laisvės atėmimu 10 (dešimčiai) mėnesių; pritaikius BK 75 straipsnį terminuotos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant per šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atlikti 60 (šešiasdešimt) valandų nemokamų darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose ir dalyvauti smurtinio elgesio pataisos programoje, bausmės neatlikęs, teistumas neišnykęs ir nepanaikintas,
kaltinamas pagal BK 138 straipsnio 1 dalį.

4Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5S. M. 2014 m. vasario 17 d. apie 16 val. ( - ), A. S. priklausančiame kambaryje, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, tarpusavio konflikto metu sudavė A. S. du smūgius rankomis į krūtinę ir vieną smūgį į dešinį šoną, tuo padarydamas A. S. nesunkų sveikatos sutrikdymą dėl kairės pusės VII-VIII-IX šonkaulių lūžimo, nes jo sveikata buvo sutrikdyta ilgesniam nei dešimties dienų laikotarpiui.

6Kaltinamasis S. M. kaltu prisipažino visiškai, paaiškino, kad kaltinime nurodytu laiku buvo pas kaimynystėje gyvenantį A. S., kur gėrė alkoholį, begeriant kilo konfliktas, todėl sudavė du smūgius A. S. į krūtinę ir vieną kartą į dešinį šoną. Dėl padaryto nusikaltimo gailisi, su nukentėjusiuoju susitaikė, šis jam atleido, atlygino 200 Lt dydžio civilinį ieškinį, su civiliniu ieškiniu dėl nukentėjusiojo gydymo išlaidų sutinka.

7Nukentėjęs A. S. parodė, kad 2014 m. vasario 17 d. apie 18 val. pas jį į namus atėjo S. M. ir V. P. ir jie visi gėrė degtinę. Atėjusieji pradėjo jį įžeidinėti, jis atsakė tuo pačiu, todėl supykęs S. M. jam sudavė du smūgius į krūtinę ir vieną smūgį į šoną. Netrukus į kambarį atėjusi G. V. liepė jiems išeiti. Kadangi jam skaudėjo šoną, jis kreipėsi pas gydytojus, buvo nustatyta, kad jam sulaužyti šonkauliai. Dėl padarytos neturtinės žalos reiškė 1 000 Lt civilinį ieškinį, 200 Lt atlygino S. M., nuo likusio ieškinio dalies atsisakė (b. l. 24,25,27,29,30).

8Liudytoja G. V. patvirtino, kad 2014 m. vasario 17 d. ji išgirdo A. S. bute triukšmą, todėl nuėjo pasižiūrėti, kas ten vyksta. Nuėjusi rado S. M. bei dar vieną iš matymo pažįstamą vyriškį, kuriems liepė išeiti, A. S. skundėsi, kad jį sumušė, skauda šoną (b. l. 31-34).

9Liudytojas V. P. patvirtino, kad 2014 m. vasario 17 d. pas A. S. bute su S. M. gėrė degtinę, kad S. M. suduotų smūgius A. S. - nematė (b. l. 35,36).

10Įvykio vietos apžiūros protokolu nustatyta, kad įvykio vieta – ( - )3 (b. l. 3-9).

11Specialisto išvada konstatuota, kad A. S. kairės pusės VII-VIII-IX šonkaulių lūžimai padaryti kieto buko daikto poveikyje; sužalojimas kvalifikuojamas kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl šonkaulių lūžimų sveikata sutrikdyta ilgesniam nei dešimties dienų laikotarpiu (b. l. 13).

12Kaltinamasis dėl padarytos nusikalstamos veikos kaltu prisipažino. Jo parodymus dėl nusikaltimo padarymo laiko, būdo, veiksmų apimties ir pasekmių patvirtina anksčiau aptarti nukentėjusiojo ir liudytojų parodymai. Sugretinus aptartus įrodymus su specialisto išvada matyti, kad S. M. sudavus smūgius A. S. jam padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas. Įvertinus tai, S. M. veika pagrįstai kvalifikuota kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas ir atitinka BK 138 straipsnio 1 dalies kvalifikaciją.

13S. M. padarė vieną, tyčinį nusikaltimą priskirtas nesunkių nusikaltimų kategorijai (BK 11 straipsnio 3 dalis). 2014 m. sausio 24 d. nuosprendžiu jis pripažintas kaltu padaręs tyčinį, apysunkį nusikaltimą (b. l. 58-61), todėl konstatuotina, kad jis, būdamas teistas už tyčinio nusikaltimo padarymą, teistumui esant neišnykusiam ir nepanaikintam, vėl padarė tyčinį nusikaltimą, todėl yra recidyvistas (BK 27 straipsnio 1 dalis). Recidyvistui už tyčinio nusikaltimo padarymą teismas paprastai skiria laisvės atėmimo bausmę (BK 56 straipsnio 1 dalis). Šio teisinio reglamentavimo kontekste atsižvelgus į tai, kad 2013 m. kovo 8 d. nuosprendžiu S. M. atžvilgiu baudžiamoji byla dėl nusikalstamų veikų, numatytų BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte, 284 straipsnio 1 dalyje nutraukta BK 38 straipsnio pagrindu (b. l. 55-57), 2014 m. sausio 24 d. už analogiškas veikas jis pripažintas kaltu, terminuotos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas, tačiau netrukus po to, 2014 m. vasario 17 d. jis vėl padarė analogišką nusikalstamą veiką, pripažintina, kad nėra argumentų ir pagrindų jam neskirti bausmės, nesusijusios su laisvės atėmimu, o taip pat laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėti, nes šios bausmės nepaskyrus nebus pasiekti bausmės tikslai – sulaikyti jį nuo nusikalstamų veikų, atimti galimybę daryti naujas veikas, užtikrinti teisingumo principą. Nustatant bausmės rūšį ir trukmę, atsižvelgiama į tai, kad jis prisipažino padaręs nusikaltimą ir nuoširdžiai gailisi, savo noru atlygino padarytą žalą, todėl tai pripažintina jo atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis (BK 59 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktai). Jo atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažintina tai, kad jis veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punktas). S. M. turi galiojančių administracinių nuobaudų (b. l. 64-69), tačiau jos kitokio pobūdžio nei jo padaryta veika, turi tris nepilnamečius vaikus (b. l. 49), prie kurių išlaikymo prisideda, bendruomenė dėl jo elgesio nusiskundimų nereiškia (b. l. 74), nuosprendžiu paskirtus įpareigojimus įvykdė (b. l. 63), nukentėjęs nurodo, kad susitaikė su kaltinamuoju, prašo jam neskirti jokios bausmės, nusikalstama veika padaryta spontaniškai, iš anksto neplanuota, nukentėjęs ir kaltinamasis yra kaimynai, konfliktas kilo abiems girtaujant, jie tarpusavio socialinę taiką atkūrė, kaltinamajam atlyginus 200 Lt civilinio ieškinio, nukentėjęs likusios civilinio ieškinio dalies atsisakė laikydamas tai pakankamu atlyginimu dėl patirtos neturtinės žalos. Įvertinus visas šias aptartas kaltinamojo padarytą veiką ir jo asmenybę apibudinančias aplinkybes, į tai, kad yra viena jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė ir dvi jo atsakomybę lengvinančios aplinkybės, jam skirtinas trumpalaikis laisvės atėmimas mažesnis nei sankcijoje nustatytas bausmės vidurkis (BK 61 straipsnis).

14Asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam ar kaltinamajam arba už įtariamojo ar kaltinamojo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 109 straipsnis). Įvertinus tai, kad A. S. gydymo išlaidos susidarė dėl kaltų S. M. veiksmų, jos pagrįstos pažyma (b. l. 19), Vilniaus teritorinė ligonių kasa 2 236,57 Lt prašo priteisti iš kaltinamojo, todėl jos ieškinys tenkintinas ir išlaidos priteistinos iš kaltinamojo (Civilinio kodekso 6.263 straipsnio 1 dalis, 6.280 straipsnis).

15Byloje pateikta pažyma dėl 200 Lt antrinės teisinės pagalbos išlaidų. Pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas, susidariusias dėl būtino gynėjo dalyvavimo, išskyrus BPK 51 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose numatytus atvejus, taip pat nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo turėtas išlaidas advokato, kuris dalyvavo byloje kaip nukentėjusiojo ar civilinio ieškovo atstovas, paslaugoms apmokėti. Teismas, atsižvelgdamas į nuteistojo turtinę padėtį, gali šių išlaidų kaltinamajam nepriteisti ar jų dydį mažinti (BPK 106 straipsnio 2 dalis). Įvertinus tai, kad kaltinamasis nedirba (b. l. 70), registruotas darbo biržoje kaip bedarbis (b. l. 71), transporto priemonių ir nekilnojamojo turto neturi, nuomoja socialinį būstą (b. l. 72,100), išlaiko tris nepilnamečius vaikus (b. l. 49), antrinės teisinės pagalbos išlaidos dėl jo sunkios turtinės padėties iš jo nepriteistinos.

16Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b. l. 46,47) panaikintina pradėjus bausmės vykdymą.

17Vadovaudamasi BPK 297, 301, 302, 303, 304, 305, 307 straipsniais, teisėja

Nutarė

18S. M. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 straipsnio 1 dalyje ir nubausti 51 (penkiasdešimt vienos) paros areštu.

19Taikyti BK 641 straipsnį ir S. M. paskirtą bausmę sumažinti trečdaliu paskiriant sumažintą bausmę – 34 (trisdešimt keturias) paras arešto.

20Remiantis BK 64 straipsnio 1,3 dalimis paskirtą bausmę subendrinti su 2014 m. sausio 24 d. Lazdijų rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme prie jos pridedant dalį šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės ir nustatyti galutinę bausmę – terminuotą laisvės atėmimą 10 (dešimčiai) mėnesių 25 (dvidešimt penkioms) dienoms.

21Bausmės laiką skaičiuoti nuo faktinio sulaikymo atlikti bausmę dienos.

22S. M. kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti panaikinti pradėjus bausmės vykdymą.

23Priteisti iš S. M. 2 236,57 Lt (du tūkstančius du šimtus trisdešimt šešis litus 57 centus) gydymo išlaidų Vilniaus teritorinei ligonių kasai (Ž. Liauksmino g. 6, LT-01101 Vilnius, įmonės kodas 188783796, atsiskaitomoji sąskaita LT217300010002484333 ,,Swedbank“, AB).

24Nuosprendis per 20 dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos gali būti apskųstas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, sekretoriaujant... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 3. S. M., a. k. ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis,... 4. Teisėja, išnagrinėjusi bylą,... 5. S. M. 2014 m. vasario 17 d. apie 16 val. ( - ), A. S. priklausančiame... 6. Kaltinamasis S. M. kaltu prisipažino visiškai, paaiškino, kad kaltinime... 7. Nukentėjęs A. S. parodė, kad 2014 m. vasario 17 d. apie 18 val. pas jį į... 8. Liudytoja G. V. patvirtino, kad 2014 m. vasario 17 d. ji išgirdo A. S. bute... 9. Liudytojas V. P. patvirtino, kad 2014 m. vasario 17 d. pas A. S. bute su S. M.... 10. Įvykio vietos apžiūros protokolu nustatyta, kad įvykio vieta – ( - )3 (b.... 11. Specialisto išvada konstatuota, kad A. S. kairės pusės VII-VIII-IX... 12. Kaltinamasis dėl padarytos nusikalstamos veikos kaltu prisipažino. Jo... 13. S. M. padarė vieną, tyčinį nusikaltimą priskirtas nesunkių nusikaltimų... 14. Asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi... 15. Byloje pateikta pažyma dėl 200 Lt antrinės teisinės pagalbos išlaidų.... 16. Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b. l. 46,47)... 17. Vadovaudamasi BPK 297, 301, 302, 303, 304, 305, 307 straipsniais, teisėja... 18. S. M. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 19. Taikyti BK 641 straipsnį ir S. M. paskirtą bausmę sumažinti trečdaliu... 20. Remiantis BK 64 straipsnio 1,3 dalimis paskirtą bausmę subendrinti su 2014 m.... 21. Bausmės laiką skaičiuoti nuo faktinio sulaikymo atlikti bausmę dienos.... 22. S. M. kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti... 23. Priteisti iš S. M. 2 236,57 Lt (du tūkstančius du šimtus trisdešimt... 24. Nuosprendis per 20 dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos gali būti...