Byla e2-29787-235/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys, dokumentinio proceso tvarka, rašytinio proceso būdu išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Kaefer” ieškinį atsakovui UAB „Priešgaisrinės sistemos“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą dokumentinio proceso tvarka ir prašė priteisti iš atsakovo 5 746,52 Eur skolą, 195,92 Eur palūkanas, 40 Eur išieškojimo išlaidas, 8 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 427 straipsnio 2 dalimi, byla nagrinėjama rašytinio proceso būdu, atsakovą informuojant po preliminaraus sprendimo priėmimo (Civilinio proceso kodekso 427 straipsnio 4 dalis).

5Ieškinys tenkintinas.

6Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2017 m. gruodžio mėn. 13 d. UAB „Kaefer“ (toliau - ieškovas) ir UAB „Priešgaisrinės sistemos“ (toliau - atsakovas) pasirašė modulinių pastolių nuomos, montavimo ir demontavimo paslaugų sutartį Nr. 17-MA70 (toliau - Sutartis). Sutarties pagrindu už 2018 m. sausio - vasario mėnesiais suteiktais pastolių nuomos, montavimo ir demontavimo paslaugas (tinkamą paslaugų suteikimo faktą patvirtina prie ieškinio pridedami Darbų perdavimo-priėmimo aktai) ieškovas atsakovui išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras 2018-01-25 TIMNr. 01774 (5 641,99 Eur sumai) ir 2018-02-26 TIM Nr. 01786 (104,53 Eur sumai). Atsakovas netinkamai vykdė atsiskaitymo pareigą ir neapmokėjo aukščiau nurodytų ieškovo PVM sąskaitų-faktūrų, todėl, šio ieškinio parengimo dienai yra skolingas ieškovui - 5 746,52 Eur.

7Civilinio kodekso 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais, o Civilinio kodekso 6.213 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. Civilinio kodekso 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (Civilinio kodekso 6.205 straipsnis). Pagal Civilinio kodekso 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Ieškovas sutartį vykdė tinkamai, tačiau atsakovas savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė, skolos laiku neapmokėjo, todėl atsakovui sutarties tinkamai neįvykdžius, ieškovui iš atsakovo priteistinas5 746,52 Eur dydžio skola.

8Vadovaujantis LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 1 str. 1-2 p., 2 str. 5 d., 3 str. 2 d., ūkio subjektas (skolininkas), praleidęs pagal komercinį sandorį atliktino mokėjimo terminą, privalo mokėti kreditoriaus naudai LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatyme numatyto dydžio palūkanas. Įstatymas yra specialus CK atžvilgiu, todėl taikytinos LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo normos, tiek kompensuojamosioms, tiek ir procesinėms palūkanoms (CK 1.3 str. 2 d., 6.37 str. 2 d., 6.210 str., 2005 06 29 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus konsultacija A3-130, „Teismų praktika“ Nr. 23. P. 381- 382). Taigi, remiantis LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 1 str. 1-2 p., 2 str. 5 d., 3 str. 2 d., atsakovo mokėtinos palūkanos sudaro 195,92 Eur.

9Priteisti ieškovui iš atsakovo 40 Eur sumą pagal Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalį.

10Pagal Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011; 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012). Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta pavėluoto mokėjimo palūkanų mokėjimo tvarka, kurioje numatyta, kad kreditorius turi teisę į komercinėje sutartyje ar šiame įstatyme nustatytas palūkanas be įspėjimo skolininkui, jeigu kreditorius įvykdė komercinėje sutartyje ir (ar) įstatymuose jam nustatytas pareigas ir laiku negavo jam priklausančios mokėtinos sumos, išskyrus atvejus, kai skolininkas nėra atsakingas už vėlavimą sumokėti. minėto įstatymo 3 straipsnio 2 dalis nustato, kad jeigu palūkanos ar palūkanų dydis komercinėje sutartyje nenustatyti, kreditorius turi teisę į šiame įstatyme nustatyta tvarka apskaičiuojamas palūkanas. Ieškovas prašo priteisti 8 procentų procesines palūkanas, todėl atsižvelgiant į tai, kad atsakovas praleido terminą piniginei prievolei įvykdyti, tenkintinas ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (5 982,44 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018-08-01) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

11Iš atsakovo ieškovui priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 67 Eur žyminio mokesčio ir 726 Eur už teisines paslaugas (Civilinio proceso kodekso 93 straipsnis 1 dalis).

12Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 262 ir 428 straipsniais,

Nutarė

13ieškinį tenkinti.

14Priteisti ieškovui UAB „Kaefer”, j. a. k. 133527865, iš atsakovo UAB „Priešgaisrinės sistemos“, j. a. k. 302542344, 5 746,52 Eur (penkis tūkstančius septynis šimtus keturiasdešimt šešis eurus 52 ct) skolą, 195,92 Eur (vieną šimtą devyniasdešimt penkis eurus 92 ct) palūkanas, 40 Eur (keturiasdešimt eurų) išieškojimo išlaidas, 8 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos 5 982,44 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2018-08-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 793 Eur (septynis šimtus devyniasdešimt tris eurus) bylinėjimosi išlaidas.

15Atsakovas per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo privalo įvykdyti sprendimą arba pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui raštu motyvuotus prieštaravimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 430 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

16Jeigu prieštaravimai per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduodamas vykdomasis raštas.

17Preliminarus sprendimas neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

Proceso dalyviai
Ryšiai