Byla 3K-3-243/2013
Dėl nuomos sutarties nutraukimo ir įsiskolinimo priteisimo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gražinos Davidonienės, Janinos Stripeikienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Vinco Versecko,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Krasta Auto“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. rugsėjo 28 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Piliakalnis“ autocentro ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Krasta Auto“ dėl nuomos sutarties nutraukimo ir įsiskolinimo priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl nuompinigių ir netesybų sumokėjimo nuomininkui nutraukus žemės sklypo su jame esančiomis negyvenamosiomis patalpomis nuomos sutartį.

6Pagal 2008 m. gruodžio 1 d. sudarytą terminuotą negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ieškovas UAB ,,Piliakalnis“ autocentras atsakovui UAB ,,Krasta Auto“ išnuomojo iki 2011 m. gruodžio 1 d. žemės sklypą su aikštelėmis ir negyvenamosiomis patalpomis, esančius Kaune, 9-ojo Forto g. 47. Atsakovas įsipareigojo kas mėnesį mokėti 50 000 Lt nuomos mokestį (be PVM) ir sumokėjo 150 000 Lt avansą, kuris turėjo būti užskaitytas už tris paskutinius nuomos mėnesius (Sutarties 8.1, 8.6 punktai); taip pat susitarė, kad vėluojanti įvykdyti bet kurį iš Sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų šalis mokės 0,02 proc. delspinigius nuo mokėjimų vertės už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną (Sutarties 8.8 punktas). Prie šios Sutarties sudarytu papildomu susitarimu Sutarties 11 straipsnis buvo papildytas 11.4 punktu, nustatančiu, kad šalys turi teisę nesikreipdamos į teismą nutraukti šią Sutartį apie tai raštu pranešdamos priešingai šaliai prieš 3 mėnesius, bei 11.5 punktu, nustatančiu, jog nutraukiant Sutartį anksčiau termino vienos iš šalių iniciatyva, nesant kitos šalies kaltės, nutraukimo iniciatorė besąlygiškai sumoka kitai šaliai 3 mėnesių nuomos mokesčio dydžio kompensaciją. Atsakovas 2010 m. rugpjūčio 19 d. pranešimu informavo ieškovą, kad nuo 2010 m. lapkričio 19 d. vienašaliai nutraukia nuomos sutartį ir nuomos mokesčio nebemokėjo.

7Ieškovas teigė, kad nutraukęs nuomos sutartį prieš terminą atsakovas privalo sumokėti ieškovui sutartinę 3 mėnesių nuomos mokesčio dydžio kompensaciją, t. y. 181 500 Lt (Sutarties 11.5 punktas), 31 500 Lt nuompinigių įsiskolinimą už paskutinius tris nuomos mėnesius (181 500 Lt nuomos mokestis su PVM – 150 000 Lt avansas) ir 5 953,20 Lt delspinigių už 164 dienas.

8Ieškovas UAB ,,Piliakalnis“ autocentras prašė teismo pripažinti neteisėtu atsakovo UAB ,,Krasta Auto“ 2010 m. rugpjūčio 19 d. vienašalį nuomos sutarties nutraukimą ir priteisti iš atsakovo 31 500 Lt nuompinigių įsiskolinimo, 181 500 Lt kompensaciją, 5 953,20 Lt delspinigių ir 8,05 proc. metinių procesinių palūkanų. Patikslintu ieškiniu UAB ,,Piliakalnis“ autocentras atsisakė nuo reikalavimo pripažinti neteisėtu atsakovo UAB ,,Krasta auto“ vienašalį nuomos sutarties nutraukimą.

9II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies: priteisė ieškovui iš atsakovo 32 226,75 Lt įsiskolinimo, 1 057,04 Lt delspinigių, 8,05 proc. procesinių palūkanų, atmetė kitą ieškinio dalį; priėmė ieškovo atsisakymą nuo reikalavimo pripažinti neteisėtu atsakovo vienašalį nuomos sutarties nutraukimą ir nutraukė šią bylos dalį.

11Teismo sprendime nustatyta, kad atsakovas 2010 m. rugpjūčio 19 d. pranešimu ieškovui nuomos sutartį nutraukė nuo 2010 m. lapkričio 19 d. sutarties 11.2 punkte nurodytu nutraukimo pagrindu – esant ieškovo (nuomotojo) kaltei dėl ieškovo nepašalintų nuomojamų patalpų defektų. Teismo vertinimu, ieškovo kaltės nepatvirtina atsakovo nurodytos aplinkybės, t. y. kad patalpose netinkamai funkcionavo oro kondicionieriai, apsaugos, priešgaisrinės saugos signalizacijos, 2010 m. birželio mėnesį netinkamai veikė lietaus surinkimo sistema ir buvo dingusi elektra, 2010 m. vasario mėnesį patalpos buvo užpiltos vandeniu. Ieškovas pakeitė oro kondicionierius numojamose patalpose ir taip įgyvendino nuomotojo pareigą pagal CK 6.485 straipsnio 3 dalį pakeisti netinkamos kokybės daiktą kitu analogišku tinkamos kokybės daiktu. Kadangi ieškovas patikslintu ieškiniu atsisakė nuo reikalavimo pripažinti neteisėtu atsakovo atliktą sutarties nutraukimą, teismas šį atsisakymą priėmė ir šią bylos dalį nutraukė.

12Nutraukdama nuomos sutartį prieš terminą Sutarties 11.4-11.5 punktuose nurodytu pagrindu, kai nėra kitos šalies kaltės, iniciatyvą pareiškusi šalis pagal sutarties sąlygas besąlygiškai privalo sumokėti kitai šaliai trijų mėnesių nuomos mokesčio dydžio kompensaciją. Atsakovas nuomos mokesčio nemokėjo už 3 mėnesius (nuo 2010 m. rugpjūčio 19 d. iki 2010 m. lapkričio 19 d.), tačiau pagal Sutarties 8.6 punktą atsakovo sumokėtas 150 000 Lt avansas turėjo būti užskaitytas už paskutinių 3 mėnesių nuomą. Kadangi pagal ieškovo išrašytas PVM sąskaitas faktūras už 2010 m. rugsėjo, spalio, lapkričio mėnesius atsakovas liko skolingas 182 226,75 Lt nuomos mokesčio, teismas priteisė iš atsakovo ieškovui 32 226,75 Lt. Teismas taip pat priteisė sutartinius delspinigius už laikotarpį nuo 2010 m. lapkričio 20 d. iki 2011 m. gegužės 3 d. ir procesines 8,05 proc. palūkanas (Sutarties 8.8 punktas, CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.37 straipsnio 2 dalis, Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 3 dalis, 3 straipsnio 4 dalis).

13Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. rugsėjo 28 d. nutartimi iš dalies tenkinus ieškovo UAB ,,Piliakalnis“ autocentro apeliacinį skundą nutarta pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimą ir priteisti ieškovui iš atsakovo 181 500 Lt sutartinę kompensaciją.

14Apeliacinės instancijos teismas nurodė tai, kad nuomos sutarties 11.4 ir 11.5 punktais šalys susitarė dėl savo teisės, nesikreipiant į teismą, anksčiau termino vienos iš šalių iniciatyva, nesant kitos šalies kaltės, nutraukti sutartį, pranešant kitai šaliai apie numatomą nutraukimą prieš tris mėnesius, ir tokiu atveju nutraukimo iniciatorė besąlygiškai sumoka kitai šaliai 3 mėnesių nuomos mokesčio dydžio kompensaciją. Atsakovas 2010 m. rugpjūčio 19 d. pranešimu informavo ieškovą, kad nuo 2010 m. lapkričio 19 d., t. y. ne anksčiau nei suėjus 3 kalendoriniams mėnesiams nuo šio pranešimo, vienašaliai nutraukia Sutartį ir už vėlesnį laikotarpį nebemokėjo nuomos mokesčio. Sutartis atsakovo iniciatyva ir, kaip nustatyta, nesant ieškovo kaltės, nutraukta likus daugiau kaip vieneriems metams iki jos pasibaigimo, tuo metu esant sudėtingai situacijai nekilnojamojo turto nuomos rinkoje (ieškovo teigimu, esant nepalankioms sąlygoms jis neturėjo galimybės surasti kitų nuomininkų) – įvertinęs šias aplinkybės apeliacinės instancijos teismas sprendė, kad šalių sulygta trijų mėnesių nuomos mokesčio dydžio kompensacija už Sutarties nutraukimą vienos iš šalių iniciatyva, neprieštarauja teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams, nepažeidžia protingo, pagrįsto kreditoriaus bei skolininko interesų balanso ir neleidžia spręsti apie baudinį jos pobūdį (CK 1.5 straipsnio 1 dalis). Tai, kad atsakovas informavo apie sutarties nutraukimą prieš tris mėnesius ir nedelsdamas perdavė turtą nuomotojui, nepanaikina jo pareigos vykdyti sutartinę pareigą išmokėti sutartinę kompensaciją, kuri reiškia šalių besąlygiškai sulygtus ir neįrodinėtinus nuostolius. Ieškovo reikalaujami delspinigiai nuo šios kompensacijos (netesybų) teismo nepriteisti vadovaujantis Sutarties 11.5 punktu, CK 1.2, 6.156, 6.158, 6.258 straipsniais.

15III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

16Kasaciniu skundu atsakovas UAB ,,Krasta Auto“ prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. rugsėjo 28 d. nutartį ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimą. Kasaciniame skunde išdėstyti tokie kasacijos pagrindai ir juos pagrindžiantys esminiai argumentai:

17Lietuvos apeliacinis teismas nutartyje sutartinę kompensaciją kvalifikavo kaip netesybas ir jas nepagrįstai priteisė, nes nenustatė civilinės sutartinės atsakomybės (netesybų forma) kilimui būtinos sąlygos egzistavimo - neteisėtų veiksmų atlikimo fakto (CK 6.71 straipsnio 1 dalis, 6.246 - 6.249 straipsniai). Pareiga išmokėti kompensaciją pagal sutartį gali atsirasti ir nesant neteisėtiems veiksmams. Sutartyse nustatomas kompensacijų mokėjimas esant atitinkamoms sutartoms sąlygoms skirtas nepasiteisinsiančiam finansiniam lūkesčiui, turtiniam interesui kompensuoti ir negali būti tapatinamas su netesybų mokėjimu. Kompensacija kaip mokėjimo prievolė gali kilti iš pačios sutarties (dėl jos teisėto vykdymo), o netesybos visuomet kyla iš sutarties pažeidimo (dėl jos neteisėto vykdymo ar nevykdymo). Perkvalifikuodamas į netesybas, teismas nenustatinėjo netesybų taikymo sąlygų, netyrė byloje esančių rašytinių įrodymų dėl sutarties nutraukimo teisėtumo, atsisakymo mokėti kompensaciją pagrįstumo.

18Ieškovas apeliaciniu skundu prašė teismo įpareigoti atsakovą vykdyti sutartinės kompensacijos mokėjimo prievolę, tačiau teismas nerengdamas žodinio teismo posėdžio netikėtai pritaikė civilinės sutartinės atsakomybės institutą, nesuteikiant galimybių atsakovui pateikti savo pozicijos netesybų taikymo klausimu, taip peržengė apeliacinio skundo ribas nepranešęs dalyvaujantiems byloje asmenims (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Teismas priteisė netesybas, kurių taikymas nebuvo numatytas nuomos sutartyje, neatsižvelgęs į tikruosius šalių ketinimus nustatant nuomos sutarties sąlygas ir šios sutarties turinį sudarančių sąlygų tarpusavio ryšį.

19Teismas nepritaikė sutrumpinto šešių mėnesių ieškinio senaties termino netesybų atžvilgiu, kurį taikyti prašė atsakovas. Atsakovas 2010 m. rugpjūčio 19 d. informavo ieškovą apie nuomos sutarties nutraukimą nuo 2010 m. lapkričio 19 d. (ieškinio 4 priedas), todėl ieškovui tapo žinoma apie jo teisės pažeidimą būtent 2010 m. rugpjūčio 19 d., nuo šios datos iki reikalavimo dėl kompensacijos priteisimo patikslintu ieškiniu pateikimo 2011 m. gegužės 3 d. buvo suėję daugiau nei 6 mėnesiai. Dėl to atsakovas tvirtina, kad ieškovas pareiškė ieškinį praleidęs CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatytą sutrumpintą 6 mėnesių ieškinio senaties terminą reikalavimų dėl netesybų reiškimui ir nepateikė prašymo dėl praleisto ieškinio senaties termino netesyboms reikalauti atnaujinimo.

20Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovas UAB ,,Piliakalnis“ autocentras prašo netenkinti kasacinio skundo, nurodydamas tokius esminius nesutikimo su kasaciniu skundu argumentus:

21Šalys nuomos sutarties 11.5 punktu susitarė, kad nutraukiant sutartį anksčiau termino vienos iš šalių iniciatyva nesant kitos šalies kaltės, šalis - sutarties nutraukimo iniciatorė besąlygiškai sumoka kitai šaliai trijų mėnesių nuomos mokesčio dydžio kompensaciją. Tiek pirmosios instancijos teismo sprendimu, tiek apeliacinės instancijos teismo nutartimi konstatuota, kad nėra ieškovo kaltės dėl nuomos sutarties nutraukimo. Taigi pagal nuomos sutarties 11.5 punktą atsakovui kilo pareiga sumokėti ieškovui trijų mėnesių nuomos mokesčio dydžio kompensaciją (181 500 Lt), šią sumą pagrįstai ir priteisė apeliacinės instancijos teismas nutartimi. Net ir laikantis atsakovo pozicijos, kad sutarties 11.5 punkte nustatyta kompensacija neatitinka netesybų sąvokos, atsakovas kasaciniu skundu nepaneigė savo prievolės sumokėti šią kompensaciją ieškovui. Šalys sutartyje numatė galimybę nevykdyti sutartimi prisiimtų įsipareigojimų — nutraukti sutartį prieš terminą atlyginant kitai šaliai iš anksto numatytus minimalius nuostolius, kurių nereikia įrodinėti. Sutarties nutraukimas prieš terminą yra sutartinių įsipareigojimų pažeidimas, dėl kurio ieškovas patyrė nuostolių, t. y. negautų pajamų. Jas sudaro pinigų suma, kurią ieškovas būtų gavęs, jeigu sutartis nebūtų nutraukta. Kompensaciją traktuojant kaip netesybų sąvoką, jos priteisimui taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas, kurio ieškovas nėra praleidęs. Ieškinio senatis prasidėjo nuo tos dienos, kai atsirado ieškovo teisės pažeidimas, ir jam tapo žinoma apie toki teisės pažeidimą. Tik 2010 m. lapkričio 19 d. nutraukus nuomos sutartį, ieškovui atsirado teisė reikalauti sumokėti kompensaciją, o jos nesumokėjus, įvyko ieškovo teisės pažeidimas, jis prasidėjo kitą dieną, einančią po sutarties nutraukimo dienos, ieškovas reikalavimą priteisti nurodytą kompensaciją teisme pareiškė 2011 m. gegužės 3 d., dėl to nurodytas šešių mėnesių terminas šiam ieškinio reikalavimui pareikšti nepraleistas.

22Teisėjų kolegija

konstatuoja:

23IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

24Dėl bylos šalių sudarytos taikos sutarties patvirtinimo

25Lietuvos Aukščiausiajame Teisme 2013 m. balandžio 11 d. gautas ieškovo UAB ,,Piliakalnis“ autocentro ir atsakovo UAB ,,Krasta Auto“ prašymas teismui patvirtinti pridedamą šių šalių 2013 m. balandžio 10 d. sudarytą taikos sutartį. Prašyme nurodoma, kad šalys taikiai, abipusių nuolaidų būdu susitarė užbaigti taikos sutartimi teisminį ginčą, išspręsti tarpusavio klausimus ir siekia užkirsti kelią ateityje kilti ginčams, susijusiems su byloje pareikšto ieškinio pagrindą sudarančiomis aplinkybėmis; šalys patvirtina, kad joms yra žinomi taikos sutarties patvirtinimo padariniai.

26Pateiktoje taikos sutartyje šalys išsprendė visą ginčą pagal byloje pareikštą ieškinį pripažinti negaliojančiu nuomos sutarties nutraukimą ir priteisti skolą, delspinigius bei palūkanas. Taikos sutarties 1, 2, 3 punktais atsakovas pripažįsta ieškinio reikalavimą dėl 200 000 Lt skolos ir įsipareigoja ją sumokėti, ieškovas atsisako ieškinio ir įsipareigoja atsiimti iš antstolio vykdomąjį raštą. Prie taikos sutarties pridėtu banko kasos pajamų orderiu patvirtinta, kad atsakovas įvykdė nurodytas taikos sutarties sąlygas, 2013 m. balandžio 11 d. sumokėdamas 200 000 Lt ieškovui į jo banko sąskaitą pagal taikos sutartį.

27Teisėjų kolegija konstatuoja, kad šalių procesinė teisė užbaigti bylą taikos sutartimi gali būti įgyvendinama bet kurioje civilinio proceso stadijoje ir yra dispozityvumo principo civiliniame procese išraiška (CPK 42 straipsnio 1 dalis, 140 straipsnio 3 dalis). Bylos šalims pateikus taikos sutartį dėl teisminio ginčo dalyko teismas turi patikrinti, ar nėra aplinkybių, sudarančių CPK 42 straipsnio 2 dalyje nurodytą negalimumą tvirtinti taikos sutartį – teismas netvirtina šalių taikos sutarties, jeigu jos patvirtinimas prieštarautų imperatyviosioms įstatymų normoms ar viešajam interesui.

28Pateiktą taikos sutartį sudarė bylos šalys – bendrovės, veikiančios per savo valdymo organus, byloje jų interesams atstovavo advokatai. Iš pateiktos taikos sutarties turinio, sudarymo aplinkybių teismas neturi pagrindo spręsti apie sudariusių taikos sutartį asmenų valios išraiškos ydingumą, sutartyje šalys patvirtina sudarančios sutartį laisva valia. Sutarties 9 punkte šalys patvirtino, kad joms žinomi ir suprantami CK 6.985 straipsnio ir CPK 293, 294 straipsniuose nustatyti taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo procesiniai padariniai, t. y. teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas, taikos sutarties pagrindu nutraukus bylą vėl kreiptis į teismą toms pačioms šalims dėl to paties ginčo dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

29Teismui nenustačius CPK 42 straipsnio 2 dalyje nurodytų negalimumo tvirtinti taikos sutartį aplinkybių ieškovo UAB ,,Piliakalnis“ autocentro ir atsakovo UAB ,,Krasta Auto“ 2013 m. balandžio 10 d. sudaryta taikos sutartis patvirtintina pagal joje išdėstytas sąlygas. Patvirtinus šalių sudarytą taikos sutartį pirmosios instancijos teismo sprendimas ir apeliacinės instancijos teismo nutartis panaikintini bei byla nutrauktina (CPK 293 straipsnio 5 punktas, 359 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Rašytinės taikos sutarties tekstas pridedamas prie bylos.

30Dėl bylinėjimosi išlaidų

31CPK 87 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad jeigu šalys sudaro taikos sutartį, šalims grąžinama 75 procentai pirmosios instancijos teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos; jeigu byla patvirtinus taikos sutartį užbaigiama ją nagrinėjant apeliacine ar kasacine tvarka, grąžinama 100 procentų žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį ar kasacinį skundą, kai byla užbaigiama iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios, arba 75 procentai žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį ar kasacinį skundą, kai byla užbaigiama vėliau. Taikos sutarties 11 punktu šalys prašo teismo grąžinti ieškovui – 75 procentus jo sumokėto žyminio mokesčio už ieškinį (5379 Lt) ir apeliacinį skundą (4713 Lt) bei grąžinti atsakovui 75 procentus jo sumokėto žyminio mokesčio už kasacinį skundą (4630 Lt). Prašymas pagrįstas faktiškai sumokėtomis žyminio mokesčio sumomis ir nurodytomis žyminio mokesčio grąžinimo taisyklėmis, dėl to tenkintinas. Ieškovui grąžintina nuo nurodytų sumokėtų sumų 4034,25 Lt žyminio mokesčio už ieškinį ir 3534,75 Lt už apeliacinį skundą, atsakovui – 3472,50 Lt žyminio mokesčio už kasacinį skundą. Žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija remdamasi teismo nutartimi (CPK 87 straipsnio 3 dalis). Taikos sutarties 4 punktu atsakovas įsipareigoja padengti valstybės išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu. Iš grąžintinos atsakovui žyminio mokesčio sumos atskaitytinos valstybei mokėtinos 25,45 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu kasaciniame teisme (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 19 d. pažyma apie 25,45 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu). Taikos sutarties 6 punktu šalims susitarus, kad nė viena jų neatlygina priešingos šalies turėtų kitų bylinėjimosi išlaidų, teisėjų kolegija nesprendžia jų priteisimo klausimo.

32Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

33Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimą ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. rugsėjo 28 d. nutartį.

34Patvirtinti ieškovo UAB ,,Piliakalnis“ autocentro (juridinio asmens kodas 235581880) ir atsakovo UAB ,,Krasta Auto“ (juridinio asmens kodas 121981098) sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

351. Atsakovas (kasatorius) pripažįsta ieškovo ieškinio reikalavimą dėl 200 000 (dviejų šimtų tūkstančių) Lt skolos ir įsipareigoja sumokėti ieškovui šią sumą per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos, sumokant grynaisiais pinigais į ieškovo banko sąskaitą, kurios rekvizitai: LT70 7044 0600 0334 1943 AB SEB banke. Pinigų suma privalo būti sumokėta griežtai laikantis šiame punkte nurodytos tvarkos (į nurodytą banko sąskaitą) ir termino. Jeigu atsakovas laiku nesumoka visos pinigų sumos į nurodytą banko sąskaitą, ši sutartis laikoma pasibaigusia, ir prievolės pagal šią sutartį pasibaigia.

362. Ieškovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po visos sutarties 1 punkte nurodytos sumos gavimo iš atsakovo (kasatoriaus) dienos atsiimti iš antstolio Armino Naujokaičio Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 9 d. vykdomąjį raštą ir nutraukti vykdomąją bylą Nr. 0157/12/02375.

373. Ieškovas atsisako visų likusių ieškinio reikalavimų.

384. Atsakovas (kasatorius) įsipareigoja padengti valstybės išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

395. Atsakovas (kasatorius) atsisako nuo visų kasaciniame skunde pareikštų reikalavimų.

406. Šalys patvirtina, kad, atsakovui (kasatoriui) sumokėjus sutarties 1 punkte nurodytą sumą ir ieškovui įvykdžius sutarties 2 punkte nustatytus įsipareigojimus, jos neturės ir nereikš viena kitai pretenzijų ar bet kokio pobūdžio reikalavimų, susijusių su ginčo dalyku buvusia šalių sudaryta 2008 m. gruodžio 1 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi.

41Civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Piliakalnis“ autocentro ieškinį atsakovui UAB ,,Krasta Auto“ dėl nuomos sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu ir skolos, delspinigių bei palūkanų priteisimo nutraukti.

42Grąžinti ieškovui UAB ,,Piliakalnis“ autocentrui (juridinio asmens kodas 235581880) 7569 (septynis tūkstančius penkis šimtus šešiasdešimt devynis) Lt žyminio mokesčio, sumokėto pagal 2010 m. gruodžio 20 d. ir 2011 m. gegužės 5 d. AB SEB banke, bei 2012 m. sausio 10 d. AB Swedbank mokėjimo pavedimus už ieškinį ir apeliacinį skundą.

43Grąžinti atsakovui UAB ,,Krasta Auto“ (juridinio asmens kodas 121981098) 3447,05 Lt (tris tūkstančius keturis šimtus keturiasdešimt septynis litus 05 ct) žyminio mokesčio, sumokėto pagal 2012 m. spalio 9 d. AB Swedbank mokėjimo pavedimą už kasacinį skundą.

44Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl nuompinigių ir netesybų sumokėjimo nuomininkui... 6. Pagal 2008 m. gruodžio 1 d. sudarytą terminuotą negyvenamųjų patalpų... 7. Ieškovas teigė, kad nutraukęs nuomos sutartį prieš terminą atsakovas... 8. Ieškovas UAB ,,Piliakalnis“ autocentras prašė teismo pripažinti... 9. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimu ieškinį... 11. Teismo sprendime nustatyta, kad atsakovas 2010 m. rugpjūčio 19 d. pranešimu... 12. Nutraukdama nuomos sutartį prieš terminą Sutarties 11.4-11.5 punktuose... 13. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012... 14. Apeliacinės instancijos teismas nurodė tai, kad nuomos sutarties 11.4 ir 11.5... 15. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 16. Kasaciniu skundu atsakovas UAB ,,Krasta Auto“ prašo panaikinti Lietuvos... 17. Lietuvos apeliacinis teismas nutartyje sutartinę kompensaciją kvalifikavo... 18. Ieškovas apeliaciniu skundu prašė teismo įpareigoti atsakovą vykdyti... 19. Teismas nepritaikė sutrumpinto šešių mėnesių ieškinio senaties termino... 20. Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovas UAB ,,Piliakalnis“ autocentras... 21. Šalys nuomos sutarties 11.5 punktu susitarė, kad nutraukiant sutartį... 22. Teisėjų kolegija... 23. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 24. Dėl bylos šalių sudarytos taikos sutarties patvirtinimo ... 25. Lietuvos Aukščiausiajame Teisme 2013 m. balandžio 11 d. gautas ieškovo UAB... 26. Pateiktoje taikos sutartyje šalys išsprendė visą ginčą pagal byloje... 27. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad šalių procesinė teisė užbaigti bylą... 28. Pateiktą taikos sutartį sudarė bylos šalys – bendrovės, veikiančios per... 29. Teismui nenustačius CPK 42 straipsnio 2 dalyje nurodytų negalimumo tvirtinti... 30. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 31. CPK 87 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad jeigu šalys sudaro taikos sutartį,... 32. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 33. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimą ir... 34. Patvirtinti ieškovo UAB ,,Piliakalnis“ autocentro (juridinio asmens kodas... 35. 1. Atsakovas (kasatorius) pripažįsta ieškovo ieškinio reikalavimą dėl 200... 36. 2. Ieškovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po... 37. 3. Ieškovas atsisako visų likusių ieškinio reikalavimų.... 38. 4. Atsakovas (kasatorius) įsipareigoja padengti valstybės išlaidas,... 39. 5. Atsakovas (kasatorius) atsisako nuo visų kasaciniame skunde pareikštų... 40. 6. Šalys patvirtina, kad, atsakovui (kasatoriui) sumokėjus sutarties 1 punkte... 41. Civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Piliakalnis“ autocentro ieškinį... 42. Grąžinti ieškovui UAB ,,Piliakalnis“ autocentrui (juridinio asmens kodas... 43. Grąžinti atsakovui UAB ,,Krasta Auto“ (juridinio asmens kodas 121981098)... 44. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...