Byla 2-14152-430/2015
Dėl įsiskolinimo už suteiktas paslaugas priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Vilniaus energija“ ieškinį atsakovui UAB „MS“ dėl įsiskolinimo už suteiktas paslaugas priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškininiu reikalavimu priteisti iš atsakovo 816,62 Eur už šilumos energiją, 79,98 Eur delspinigių, 6 proc. dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2008-05-29 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta Šilumos pirkimo-pardavimo sutartis Nr. ( - ), kurios pagrindu ieškovas tiekia centralizuotą šilumos energiją atsakovui adresu ( - ), Vilniuje. Atsakovas už suteiktas paslaugas nemokėjo, todėl už laikotarpį nuo 2012-11-01 iki 2014-12-31 yra susidariusi 816,62 Eur (2819,61 Lt) skola. Ieškovas už pavėluotą atsiskaitymą paskaičiavo 0,06 proc. dydžio delspinigius nuo 2014-08-26 iki 2015-02-26, iš viso 79,98 Eur (276,15 Lt).

3Atsakovui ieškinio ir teismo pranešimo kopijos įteiktos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 122 straipsnyje, 123 straipsnyje nustatyta tvarka. Kadangi atsakovas nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2008-05-29 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta Šilumos pirkimo-pardavimo sutartis Nr. ( - ) (b.l. 10-11), kurios pagrindu ieškovas tiekia centralizuotą šilumos energiją atsakovui adresu ( - ), Vilniuje, o atsakovas įsipareigojo mokėti už tiekiamą šilumos energiją (b.l. 7). Už laikotarpiu nuo 2012-11-01 iki 2014-12-31 patalpoms tiektą šilumos energiją susidarė 816,62 Eur (2819,61 Lt) įsiskolinimas, t.y. atsakovas su ieškovu nėra atsiskaitęs už jam suteiktas paslaugas (b.l. 4). Vadovaujantis sutarties 12 punktu, ieškovas atsakovui paskaičiavo 0,06 proc. dydžio delspinigius, kas sudaro 79,98 Eur (276,15 Lt) (b.l. 4).

7Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles.

8Atsakovas sutarties nevykdė, įrodymų apie prievolių įvykdymą byloje nėra, todėl remiantis CK 6.383-6.391 straipsniais iš jo priteistina 816,62 Eur (2819,61 Lt) skolos ieškovo naudai.

9Vadovaujantis Šilumos pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ( - ) 12 punktu (b.l. 10), priteistina iš atsakovo ieškovo naudai 0,06 proc. dydžio delspinigiai už laikotarpį nuo 2014-08-26 iki 2015-02-26, kas sudaro 79,98 Eur (276,15 Lt) (b.l. 4) (CK 6.71 straipsnis).

10CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Iš atsakovo priteistina 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (896,60 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2015-03-03, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 3 dalis).

11Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 31,06 Eur bylinėjimosi išlaidų – 27,00 Eur žyminio mokesčio, 4,06 Eur už registrų duomenis.

12Kadangi iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (0,74 Eur), yra mažesnės negu LR Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/ 1K-355 (nauja redakcija nuo 2014-01-01) nustatyta minimali 3,00 Eur suma, todėl nepriteisiamos.

13Vadovaudamasis LR CPK 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti.

15Priteisti iš atsakovo UAB „MS“, j.a.k. 121024692, ieškovo UAB „Vilniaus energija“, j.a.k. 111760831, naudai 816,62 Eur (aštuonis šimtus šešiolika Eur 62 ct) skolos, 79,98 (septyniasdešimt devynis Eur 98 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (896,60 Eur) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2015-03-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 31,06 Eur (trisdešimt vieną Eur 06 ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

17Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

18Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai