Byla 2S-355-357/2018
Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės R. Z. atskirąjį skundą dėl Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2018 m. vasario 21 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės R. Z. ieškinį atsakovei Mažeikių rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, E. Z., L. V. dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. 2017 m. lapkričio 27 d. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmuose priimtas ieškovės R. Z. ieškinys Mažeikių rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, E. Z., L. V. dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus B. K. 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. ( - )„D. E. Z. laikinosios rūpybos tėvo prašymu nustatymo“ ir 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. ( - )„D. E. Z. laikinosios globos (rūpybos) tėvo prašymu nustatymo“ panaikinimo.
 2. 2018 m. sausio 19 d. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmuose gautas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos atstovo pranešimas, kad 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymai pripažinti netekusiais galios bei pridėjo 2018 m. sausio 17 d. įsakymus, kuriais pripažinti 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymai netekusiais galios.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2018 m. vasario 21 d. nutartimi ieškovės R. Z. ieškinį atsakovei Mažeikių rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, E. Z., L. V. dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų panaikinimo, CPK 296 straipsnio 1 dalis 12 punkto pagrindu paliko nenagrinėtu.
 2. Teismas, nustatęs, kad dėl 2018 m. sausio 19 d. įsakymų skundai nebuvo pateikti, sprendė, kad ieškovės R. Z. ieškinio dalykas išnyko, tai yra Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus B. K. 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. ( - )„D. E. Z. laikinosios rūpybos tėvo prašymu nustatymo“ ir 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. ( - )„D. E. Z. laikinosios globos (rūpybos) tėvo prašymu nustatymo“ pripažinti netekusiais galios.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8

 1. Atskiruoju skundu ieškovė R. Z. prašo Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2018 m. vasario 21 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

95.1.

10Ginčijamų įsakymų atšaukimas nėra pagrindas atsisakyti teismui įvertinti šių įsakymų teisėtumą, o tai būtina padaryti, kad ateityje būtų išvengta panašių įsakymų. Ieškovei kreipiantis į teismą, ieškinio nagrinėjimas teisme yra užtęsiamas, o vėliau įsakymai yra atšaukiami. Esant tokiai situacijai, teisme niekada nebus įvertintas Mažeikių administracijos direktoriaus įsakymų dėl globos ir rūpybos teisėtumas, o tai reiškia, kad teismas nesiima įstatymų nustatytų funkcijų - vykdyti teisingumą ir atstatyti pažeistas piliečių teises ir tokia savivalė tęsis ir ateityje, tad ieškinys dėl ginčytinų Mažeikių savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų turi būti nagrinėjamas teisme, nepaisant to, kad šie įsakymai yra atšaukti. Tokiu atveju keisis ieškinio reikalavimas atsisakant reikalavimo panaikinti šiuos įsakymus, nes jie jau yra atšaukti, pripažįstant šiuos įsakymus neteisėtais.

115.2.

12Teismo nutartyje nėra nurodyta, kokiais būtent CPK ar CK straipsniais vadovaujantis ieškovės ieškinys buvo paliktas nenagrinėtu, nes CPK 296 str. 1 d. 12 p. nukreipia į kitus CPK ar CK straipsnius, tad teismas nutartyje privalėjo nurodyti šiuos straipsnius. Nei CPK, nei CK nedraudžia teismui įvertinti atšauktų įsakymų teisėtumą.

135.3. Už ieškinį buvo sumokėtas 100 Eur žyminis mokestis, o pirmosios instancijos teismas dėl žyminio mokesčio nutartyje nieko nepasisakė, tad šis klausimas turi būti išspręstas apeliacinės instancijos teisme.

 1. Tretieji asmenys E. Z. ir L. V. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais esminiais argumentais:

146.1. Apeliantė siekdama, kad teismas pasisakytų dėl įsakymų teisėtumo (vienos iš civilinės atsakomybės sąlygų), privalėjo suformuluoti reikalavimą dėl civilinės atsakomybės taikymo. Apeliantė pareiškė reikalavimą panaikinti du Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus B. K. 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymus dėl nepilnamečių vaikų laikinosios globos (rūpybos) tėvo prašymu nustatymo. Apeliantė pati nurodė, kad siekia konkrečių padarinių – įsakymų panaikinimo. Ieškinyje ji nereiškė jokių reikalavimų taikyti civilinę atsakomybę, todėl teismas neprivalėjo pasisakyti dėl vienos iš civilinės atsakomybės sąlygų egzistavimo.

156.2. Pripažinimas, kad įsakymai sudaryti neteisėtai, reikštų vienos iš civilinės atsakomybės sąlygų – neteisėtų veiksmų – konstatavimą, tačiau nesukurtų atsakovo civilinės atsakomybės prievolės ir atitinkamos apeliantės reikalavimo teisės, nes civilinės atsakomybės taikymui būtinas sąlygų visetas: neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys ir kaltė (išskyrus civilinės atsakomybės be kaltės atvejus). Taigi, reikalavimo pripažinti įsakymų sudarymą neteisėtais patenkinimas reikštų prejudicinio fakto kitai civilinei bylai dėl žalos (nuostolių) atlyginimo nustatymą, tai – civiliniai procesiniai, bet ne materialieji padariniai. Apeliacinės instancijos teismas

konstatuoja:

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas netenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Nagrinėjamu atveju absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).
 2. Vadovaujantis CPK 296 straipsnio 1 dalies 12 punkto nuostatomis, teismas pareiškimą palieka nenagrinėtą kitais CPK ir CK numatytais atvejais.
 3. Pagal CPK 265 straipsnio 2 dalį teismas turi priimti sprendimą dėl visų ieškovo pareikštų reikalavimų. Ieškovė ieškinyje suformulavo reikalavimą – panaikinti du Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus B. K. 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymus dėl nepilnamečių vaikų laikinosios globos (rūpybos) tėvo prašymu nustatymo. Taigi, nagrinėjant bylą teisme, paaiškėjus, kad 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymai pripažinti netekusiais galios, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad išnyko ieškinio dalykas. Skundžiamų panaikintų administracinių teisės aktų - įsakymų teisėtumo bei galimų pasekmių patikrinimas ar faktų nustatymas, nesukels ieškovei teisinių pasekmių, nes nepareiškus kitų materialinių teisinių reikalavimų, toks ieškinys neatitinka CPK 5 straipsnio sąlygų leidžiančių kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą teisinės gynybos. Todėl teismas pagrįstai savo iniciatyva nenagrinėjo teisinių pasekmių alternatyvių galimybių.
 4. Pagal CPK 145 straipsnio 1 dalį, iki nutarties skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje priėmimo ieškovas turi teisę pakeisti ieškinio dalyką arba ieškinio pagrindą. Dėl ieškinio dalyko arba ieškinio pagrindo pakeitimo teismui yra pateikiamas rašytinis pareiškimas, kuris turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui. Vėlesnis ieškinio dalyko arba ieškinio pagrindo pakeitimas yra galimas tik tuo atveju, jeigu tokio pakeitimo būtinumas iškilo vėliau arba jeigu yra gautas priešingos šalies sutikimas, arba jeigu teismas mano, kad tai neužvilkins bylos nagrinėjimo.
 5. CPK 140 straipsnis suteikia teisę ieškovui atsisakyti nuo ieškinio, kai atsakovas pats patenkina jo reikalavimą. Ieškovės interesas – panaikinti įsakymus yra teisėtas, bet šiuos įsakymus galima panaikinti tik patenkinus ieškinį, arba atsakovei įsakymus pasinaikinus. Nagrinėti ieškinį, nustačius, kad neliko ginčo dalyko, pirmosios instancijos teismui nebuvo galimybės, o savo teise nutraukti bylą ieškovė nepasinaudojo.
 6. Pažymėtina, kad remiantis CPK 87 straipsnio1 dalies 9 punktu, sumokėtas žyminis mokestis arba jo dalis suinteresuoto asmens pareiškimu grąžinami, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės ne dėl ieškovo kaltės. Atsižvelgiant į tai, ieškovė turi teisę kreiptis į pirmosios instancijos teismą su pareiškimu dėl žyminio mokesčio grąžinimo.
 7. Dėl kitų apeliantės argumentų apeliacinės instancijos teismas išsamiau nepasisako, kadangi pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos A. T. 2009-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/20019; 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010, ir kt.).
 8. Dėl išdėstyto, Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2018 m. vasario 21 d. nutartis paliekama nepakeista, o ieškovės atskirasis skundas netenkintinas.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

19Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2018 m. vasario 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

20Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai