Byla eB2-1251-390/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Algimantas Kukalis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „No Magic“ dėl bankroto bylos iškėlimo ir

Nustatė

2Ieškovė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius (toliau – VSDFV) pateikė pareiškimą, kuriuo prašo iškelti bankroto bylą UAB „No Magic“. Ieškinyje nurodoma, kad bendrovės įmokų įsiskolinimas biudžetui didėjo nuo 2001 m. IV ketvirčio iki 2002 m. III ketvirčio. 2015-09-16 įsiskolinimas Fondo biudžetui sudarė 18 187,56 Eur, iš jų valstybinio socialinio draudimo įmokų 8 622,86 Eur, 8 998,49 Eur baudų ir 566,21 Eur delspinigių. Atsakovė privalo socialinio draudimo įmokas sumokėti į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos. Paskutinį kartą valstybinio socialinio draudimo įmokos mokėtos 2001-08-31. VSDFV, siekdama iš UAB „No Magic“ išieškoti valstybinio socialinio draudimo įmokų įsiskolinimą, bendrovei taikė priverstinio poveikio priemones, t. y. nuo 2001-01-15 iki 2002-01-14 teikė nurodymus kredito įstaigoms nesumokėtas socialinio draudimo įmokas nurašyti iš draudėjo sąskaitų Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 754 straipsnyje nustatyta tvarka. Mokėjimo nurodymai kredito įstaigų neįvykdyti. Skolos išieškojimas priverstine tvarka 2002-01-21 perduotas vykdyti antstoliui. Antstolis neįvykdytą sprendimą 2003-11-18 grąžino su išieškojimo negalimumo aktu, kuriame nurodė, kad bendrovė veiklos nevykdo, piniginių lėšų bankuose, kilnojamojo ir nekilnojamojo turto nerasta, kito bendrovei priklausančio turto ir pajamų, iš kurių būtų galima vykdyti išieškojimą, nerasta.

3Atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „No Magic“ keltina bankroto byla.

4Dėl įmonės nemokumo nustatymo

5Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9 str. 7 d. 1 p. įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. Įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

6Nustatyta, jog ieškovė VSDFV pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašo iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „No Magic“. Iš teismui ieškovės pateiktų ir teismo surinktų duomenų nustatyta, kad atsakovė finansinės atskaitomybės dokumentų Juridinių asmenų registrui iš viso nėra teikusi. VĮ Registrų centro ir VĮ „Regitra“ duomenimis nustatyta, kad atsakovė registruoto nekilnojamojo turto ir transporto priemonių neturi. Duomenų apie įregistruotus areštus atsakovės turtui Turto areštų aktų registre nėra. VSDFV duomenimis UAB „No Magic“ apdraustų darbuotojų nėra, 2015-09-16 įsiskolinimas Fondo biudžetui sudarė 18 187,56 Eur. Įvertinus surinktus duomenis, kad registruoto nekilnojamojo turto ir transporto priemonių atsakovė neturi, Juridinių asmenų registro duomenimis atsakovė finansinės atskaitomybės dokumentų Juridinių asmenų registrui nėra teikusi, bendrovės skola ieškovei susidarė nuo 2001 m. IV ketvirčio iki 2002 m. III ketvirčio, įsiskolinimas Fondo biudžetui 2015-09-16 sudaro 18 187,56 Eur, atsakovė veiklos nevykdo, darytina išvada, kad tokia UAB „No Magic“ būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Taigi, bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovės įmonė nebegali įvykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, dėl ko pripažintina, kad įmonė yra nemoki, nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais, kas sudaro pagrindą iškelti įmonei bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).

7Dėl administratoriaus kandidatūros

8Teismas administratoriaus kandidatūrą parenka vadovaudamasis ĮBĮ redakcija, įsigaliojusia nuo 2015-01-01, t. y. administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į ĮBĮ 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa administratoriumi atrinko UAB Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centrą, sąrašo eilės Nr. B-JA149, kuris pateikė sutikimą-deklaraciją administruoti atsakovę.

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsniu, 11 straipsnio 2 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–292 straipsniais,

Nutarė

10Iškelti bankroto bylą UAB „No Magic“, juridinio asmens kodas 111548942, buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Gedimino g. 47.

11Paskirti UAB „No Magic“ bankroto administratoriumi UAB Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centrą, asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-FA149.

12Uždėti UAB „No Magic“, juridinio asmens kodas 111548942, buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Gedimino g. 47, nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

13Nustatyti, kad UAB „No Magic“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

14Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo, per kurį UAB „No Magic“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

15Išaiškinti UAB „No Magic“ vadovui, kad jeigu per teismo nustatytą terminą nurodyti dokumentai administratoriui nebus perduoti arba perduoti ne visi dokumentai, teismas gali jam skirti iki 2 896 eurų baudą.

16Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Ukmergės g. 222, Vilnius), ieškovei, atsakovei ir administratoriui.

17Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

18Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

19Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.

20Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus paskyrimo, gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Algimantas Kukalis rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius (toliau... 3. Atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „No Magic“ keltina bankroto byla.... 4. Dėl įmonės nemokumo nustatymo... 5. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9 str.... 6. Nustatyta, jog ieškovė VSDFV pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašo... 7. Dėl administratoriaus kandidatūros... 8. Teismas administratoriaus kandidatūrą parenka vadovaudamasis ĮBĮ redakcija,... 9. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9... 10. Iškelti bankroto bylą UAB „No Magic“, juridinio asmens kodas 111548942,... 11. Paskirti UAB „No Magic“ bankroto administratoriumi UAB Bankroto... 12. Uždėti UAB „No Magic“, juridinio asmens kodas 111548942, buveinės... 13. Nustatyti, kad UAB „No Magic“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo... 14. Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo, per kurį... 15. Išaiškinti UAB „No Magic“ vadovui, kad jeigu per teismo nustatytą... 16. Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu... 17. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 18. Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu... 19. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.... 20. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo, išskyrus jos dalį dėl...