Byla e2A-389-372/2017
Dėl skolos priteisimo, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantės (ieškovės) AB „BnP Finance“ apeliacinį skundą dėl Radviliškio rajono apylinkės teismo 2017 m. sausio 25 d. sprendimo už akių, priimto civilinėje byloje Nr. e2-240-632/2017 pagal ieškovės AB „BnP Finance“ ieškinį atsakovei R. F. dėl skolos priteisimo, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Ieškovė AB „BnP Finance“ kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės 86,89 Eur negrąžintą kreditą, 12,45 Eur kredito mokestį, 220 Eur mokėjimo palūkanas, 8,94 Eur delspinigius, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15 Eur žyminį mokestį, 121 Eur teisinių paslaugų išlaidas bei priimti sprendimą už akių, jei atsakovė laiku nepateiks atsiliepimo į pareikštą ieškinį.
 2. Ieškovė nurodė, kad ieškovės procesiniai dokumentai atsakovei buvo įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 123 straipsnio 1 dalis), tačiau atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl esant ieškovės prašymui priimtas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6

 1. Radviliškio rajono apylinkės teismas 2017 m. sausio 25 d. sprendimu už akių ieškinį tenkino iš dalies – priteisė iš atsakovės 328,28 Eur skolą, kurią sudaro kreditas, kredito mokestis, palūkanos ir delspinigiai, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos 328,28 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2016-12-22 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Taip pat priteisė 15 Eur žyminį mokestį, 20 Eur teisinių paslaugų išlaidas ieškovės AB „BnP Finance“ naudai.
 1. Teismas ieškovės reikalavimą laikė pagrįstu, atsižvelgdamas į tai, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, laiku ir tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis, 6.256 straipsnio 1 dalis, 6.881 straipsnis). Iš atsakovės priteisė 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2016-12-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, nes terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti įstatymu nurodytas metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 straipsnio 1 dalis). Sprendė, kad 121 Eur išlaidų už procesinių dokumentų parengimą ieškovė reikalauja nepagrįstai, kadangi Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatė, jog 2016 metais AB „BnP Finance“ Lietuvos teismuose pareiškė ne mažiau kaip 4500 ieškinių. Pažymėjo, kad ieškovės teikiami ieškiniai yra vienarūšiai, jie kyla iš kasdieninės ieškovės veiklos ir iš esmės yra šabloniniai, todėl reikalaujama 121 Eur išlaidų kompensacija už ieškinį yra aiškiai per didelė, lyginant ją su ieškinio suma. Vertino, kad nurodyto dydžio ieškovės išlaidos neatitinka CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte bei CPK 98 straipsnyje įtvirtintų sąžiningumo, teisingumo principų bei realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijų, siekiant, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas. Pažymėjo, kad jas priteisiant nesumažintas būtų sudaromos prielaidos pelnytis iš skolininkų nemokumo. Tokiu būdu teismo ginama ieškovės procesinė teisė prieštarautų jos paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiamas, be to, teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Todėl atsižvelgiant į tai, už ieškinio parengimą priteistiną sumą mažino iki 20 Eur.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8

 1. Apeliantė AB „BnP Finance“ apeliaciniu skundu prašo pakeisti Radviliškio rajono apylinkės teismo 2017 m. sausio 25 d. sprendimą už akių dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir ieškovės naudai priteisti 121,00 Eur bylinėjimosi išlaidas už procesinių dokumentų parengimą pirmosios instancijos teisme. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:
  1. Apeliantės patirtos išlaidos yra racionalios bei protingos ir kartu būtinos, nes tik jas (šiuo atveju – minimalias) patyrus įmanoma sukurti procesinį, bylą teisme inicijuojantį dokumentą kaip prielaidą ir priemonę ieškovės pažeistai teisei ginti teisme.
  2. Teismas teisingai įvardijo, jog nagrinėjamoje byloje išties nebuvo kilęs sudėtingas ginčas, o byloje esančio ieškinio parengimas nereikalavo sudėtingos teisinės analizės, ieškovas pateikė ne vieną ieškinį, tačiau atsižvelgtina į tai, jog už ieškinio parengimą apeliantė sumokėjo gerokai mažesnę sumą, nei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015-03-19 įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintose rekomendacijose numatytas maksimalus užmokesčio už ieškinio parengimą dydis. Šis faktas leidžia pagrįstai spręsti, kad Sprendime nurodytos aplinkybės jau buvo įvertintos susitariant dėl užmokesčio už advokato teisinę pagalbą dydžio.
  1. Sprendimas yra priimtas apeliantės naudai, t. y. visi apeliantės pareikšti ieškinio reikalavimai dėl skolos ir delspinigių priteisimo yra patenkinti, todėl teismas turėjo visas apelianto patirtas pagrįstas, būtinas ir protingas bylinėjimosi išlaidas priteisti iš atsakovės (CPK 93 str. 1 d.).
  2. Išdėstytos aplinkybės patvirtina, kad sumažindamas prašytą priteisti išlaidų už procesinių dokumentų parengimo sumą teismas nukrypo nuo formuluojamos teismų praktikos bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimu, tokiu būdu pažeisdamas proceso teisės normas (LR CPK 79 str. 1 d., 88 str. 1 d., 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.).

9Apeliacinės instancijos teismas

konstatuoja:

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

11teisiniai argumentai ir išvados

12

 1. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant faktinę ir teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialines teisės normas. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teismas, išnagrinėjęs bylą, daro išvadą, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.
 1. Byloje kilo ginčas dėl priteistos bylinėjimosi išlaidų sumos dydžio už procesinių dokumentų parengimą pirmosios instancijos teisme.
 1. Apeliantė nesutinka su teismo argumentais, kad nagrinėjamos bylos sudėtingumas, pobūdis, teisingumo, proporcingumo ir sąžiningumo principai bei nedidelės advokato darbo laiko sąnaudos sudaro pagrindą spręsti, jog ieškovės prašytos priteisti 121 Eur dydžio išlaidos už procesinių dokumentų parengimą yra nepagrįstai didelės.
 1. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 98 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtinta išlaidų už advokato ar advokato padėjėjo pagalba apmokėjimo atlyginimo apmokėjimo tvarka ir sąlygos. Proceso teisės normoje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ir advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas (CPK 98 str. 1 d.). Taip pat reglamentuojama, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantės nurodyta nutartimi nėra suformuota teisminė praktika, kokio dydžio išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, priteisiamos šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas. Pagal CPK 4 straipsnį vienodos teismų praktikos formavimą įstatymų nustatyta tvarka užtikrina Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas ir taikydamas aukščiau nurodytas su bylinėjimosi išlaidų dydžio nustatymu susijusias teisės normas, yra nurodęs, kad ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo, o nustatant priteistino advokatui užmokesčio dydį, taip pat turi būti atsižvelgta į konkrečios bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialiųjų žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, turto (pinigų sumų) dydį (priteistiną ar ginčijamą), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą ir kitas svarbias aplinkybes (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/2011; 2016 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156-701/2016). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į paminėtas aplinkybes.
 1. Nagrinėjamu atveju ieškovė byloje naudojosi advokatų profesinės bendrijos „Euroteisės biuras“ advokato paslaugomis, ji parengė ieškinį dėl skolos ir delspinigių priteisimo, už advokato paslaugas pirmosios instancijos teisme ieškovė patyrė 121 Eur sumą, kuri, sutiktina su apeliante, neviršija Lietuvos advokatūros 2015 m. kovo 16 d. raštu Nr. 141 ir Lietuvos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą (paslaugas) (toliau – Rekomendacijos) 8.2 punkte nustatyto maksimalaus dydžio. Tačiau atsižvelgiant į bylos apimtį ir sudėtingumą, ieškinio turinį, pareikšto reikalavimo dydį, teikiamų paslaugų pobūdį, vertintina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog 121 Eur sumos, skirtos bylinėjimosi išlaidų atlyginimui, priteisimas iš skolininkės pažeistų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Byloje buvo iš dalies patenkintas ieškovės ieškinys – iš dalies patenkintas prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, priteista iš atsakovės ieškovei 20 Eur už ieškinio parengimą. Tai leidžia daryti išvadą, kad pagal suformuotą teisminę praktiką, teismas, patenkinęs ieškinį, priteisdamas šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, ne visas prašomas priteisti išlaidas, atsižvelgė į aukščiau nurodytas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, vadovavosi CPK 98 straipsnyje įtvirtintais kriterijais bei sąžiningumo, teisingumo principais, taip pat realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, siekė, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas, todėl pagrįstai sumažino bylinėjimosi išlaidas nuo 121 Eur iki 20 Eur. Apeliantės teiginys, kad ji advokatui sumokėjo žymiai mažiau, nei nustatyta Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, nėra argumentas, įpareigojantis teismą priteisti visas jos turėtas išlaidas.
 1. Remdamasis išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad sprendimą priėmęs pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino visas aplinkybes, padarė pagrįstas išvadas. Apeliacinį skundą nagrinėjantis teismas neturi pagrindo jį tenkinti.
 1. Atmetus apeliacinį skundą, ieškovės turėtos teisinės pagalbos išlaidos apeliacinės instancijos teisme nepriteistinos.

13Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

14Radviliškio rajono apylinkės teismo 2017 m. sausio 25 d. sprendimą už akių palikti nepakeistą.

15Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai