Byla ATP-453-175/2012
Dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 27 d. nutarimo T. D. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Kauno apygardos teismo teisėjas Algerdas Urbšys teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 27 d. nutarimo T. D. administracinio teisės pažeidimo byloje ir

Nustatė

2Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – ir Institucija) Patrulių rinktinės 2-ojo būrio patrulis surašė T. D. administracinio teisės pažeidimo protokolą už tai, kad šis 2012-02-10 d., apie 19.45 val., Kėdainių ir Juodaičių g. sankryžoje, Kaune, vairavo G. K. vardu registruotą transporto priemonę „VW Golf“, valstybinis numeris ( - ), būdamas neblaivus, nustatytas vidutinis (2,54 promilių) girtumo laipsnis, neturėdamas teisės vairuoti transporto priemonių, kai jam 2011-10-28 d. nutarimu buvo paskirta administracinė nuobauda už pažeidimo, numatyto ATPK 126 str. 4 d. padarymą 2011-07-26 d., - šiais savo veiksmais jis pažeidė Kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimus.

3Kauno miesto apylinkės teismas 2012-04-27 nutarimu T. D. administracinio teisės pažeidimo bylą Nr. A2.6.-1496-801/2012 nutraukė, nesant T. D. veikoje administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 1302str. sudėties.

4Institucija apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012-04-27 nutarimą ir priimti naują nutarimą - T. D. patraukti atsakomybėn pagal ATPK 1302 str. Nurodoma, kad administracinio teisės pažeidimo padarymas įrodytas administracinio teisės pažeidimo protokolu, policijos pareigūnų tarnybiniais pranešimais, asmens testo alkoholiui parodymais, kuriais jam nustatyta-2,54 promilės alkoholio koncentracija, kas atitinka vidutinį girtumo laipsnį, pranešimu dėl nušalinimo nuo transporto priemonės vairavimo, kitais įrodymais. Todėl mano, kad administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens nurodytos aplinkybės, siekis sukelti abejones dėl policijos pareigūno bešališkumo yra jo pasirinkta gynybine pozicija, siekianti išvengti administracinės atsakomybės. Pažymėtina, kad policijos pareigūnai nėra pažįstami ir nesusiję su administracinėn atsakomybėn traukiamu asmeniu jokiais ryšiais, jie nėra suinteresuoti bylos baigtimi, jų parodymai nuoseklūs, neprieštaraujantys tarnybiniuose pranešimuose nurodytoms aplinkybėms, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesivadovavo jų parodymais. Tuo tarpu pirmosios instancijos teismas vadovavosi tik administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens iniciatyva apklaustų liudytojų parodymais, kurie yra jo artimi draugai ir turėtų būti vertinami kaip suinteresuotų bylos baigtimi asmenų parodymai, siekiantys padėti jam išvengti administracinės atsakomybės. Pažymėtina, kad pažeidimo nustatymo metu su T. D. automobilyje važiavo tik R. K., kuri yra T. D. sužadėtinė, transporto priemones savininko duktė, todėl yra suinteresuota bylos baigtimi, ir jos siekis yra ne tik padėti išvengti administracinės atsakomybės artimam žmogui, bet ir sankcijoje numatyto transporto priemonės konfiskavimo.

5Atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikta.

6Institucijos apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

7T. D. administracinio teisės pažeidimo protokolas buvo surašytas už automobilio vairavimą esant neblaiviam ir neturint teisės vairuoti transporto priemones. Jo pažeidimas kvalifikuotas pagal ATPK 1302 straipsnyje numatyto pažeidimo sudėtį. ATPK 1302 straipsnyje numatyta, kad transporto priemonių vairavimas, esant vairuotojams neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, kai asmeniui buvo paskirta administracinė nuobauda už šio kodekso 126 straipsnio pirmojoje, ketvirtojoje ir penktojoje dalyse, 127 straipsnio trečiojoje dalyje, 129 straipsnyje numatytus pažeidimus, užtraukia vairuotojams teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo trejų iki ketverių metų su transporto priemonės konfiskavimu, o asmenims, neturintiems teisės vairuoti transporto priemones, administracinį areštą nuo dvidešimties iki trisdešimties parų su transporto priemonės konfiskavimu.

8ATPK 257 straipsnyje nustatyta, kad administracinio teisės pažeidimo byloje įrodymai yra vertinami pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu. Iš paminėtų teisės nuostatų seka, kad konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis byloje surinktų įrodymų visuma, o ne atskirais įrodymais (LVAT nutartys Nr. N9-1711/2006, N662-2336/2009). Nustatant teisiškai reikšmingas aplinkybes, turi būti įvertintas surinktų įrodymų pakankamumas, jų nuoseklumas, galimi jų prieštaravimai, logiškumas, atitinkamų duomenų nurodymo aplinkybės, įrodymų šaltinių patikimumas. Iš ATPK 257 straipsnio taip pat seka, kad įrodymų vertinimas, kaip objektyvios tiesos nustatymo procesas, grindžiamas subjektyviu faktoriumi – vidiniu įsitikinimu. Vidinis įsitikinimas – tai ne išankstinis įsitikinimas, nuojauta, o įrodymais pagrįsta išvada, kuri padaroma iš surinktų įrodymų, kada išnagrinėjami reikšmingi faktai, iškeliamos ir ištiriamos galimos versijos, įvertinami kiekvienas įrodymas atskirai ir jų visuma. Konstatuojama, kad nagrinėjant T. D. administracinio teisės pažeidimo bylą, pirmosios instancijos teisme nebuvo tinkamai išaiškinta ir atskleista bylos esmė, neištirti ir neįvertinti visi įrodymai, svarbūs bylos baigčiai.

9ATPK 1302 straipsnyje yra numatyta administracinė atsakomybė bei jame, kaip privaloma administracinė nuobauda, numatytas transporto priemonės konfiskavimas. Transporto priemonė, kurią administracinio teisės pažeidimo padarymo metu neva tai vairavo T. D. priklauso kitam asmeniui. Automobilis VW GOLF, valst. Nr. ( - ), kurį neva tai vairuodamas T. D. padarė administracinį teisės pažeidimą, priklauso G. K.. Nors byloje nustatyta, kad transporto priemonės savininko duktė R. K. naudojasi transporto priemone, bet byloje esantis Valstybinės įmonės „Regitra“ registracijos liudijimas Nr. C 309410 rodo, kad transporto priemonės „VW Golf“, valstybinis numeris ( - ) savininkas yra K. G. (b.l. 17). Proceso reikalavimai įpareigoja, kad konfiskuotinos transporto priemonės savininkas turi būti įtrauktas į bylą bei žinoti galimas pasekmes. Priešingu atveju būtų galimai pažeistos jo procesinės teisės. Duomenų byloje, kad G. K. būtų informuotas apie apylinkės teismo posėdį nėra. Atkreiptinas dėmesys, kad administracinio teisės pažeidimo bylos teisenoje taikant konfiskavimo nuobaudą yra sprendžiama dėl asmens civilinės teisės – teisės netrukdomai naudotis savo nuosavybe, taigi nuobaudos paskyrimas nagrinėjamu atveju tiesiogiai daro įtaką transporto priemonės, kurią nuspręsta konfiskuoti, savininko teisėms, ir šis asmuo turi aiškiai identifikuojamą suinteresuotumą apginti savo interesus. Nesuteikiant galimybės asmeniui įrodyti, kad jis nėra atsakingas už jo nuosavybės panaudojimą pažeidimo padarymo metu, nebūtų užtikrinamas teisingas teismo procesas ir efektyvi savininko teisių gynyba. Todėl asmeniui, kuriam nuosavybės teise priklausanti transporto priemonė gali būti konfiskuota, turėtų būti pranešama apie administracinio teisės pažeidimo bylos procesą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. gegužės 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N575-1742/2008). Siekiant išvengti neleistinų procesinių staigmenų, užtikrinti asmens teisės į gynybą realumą, suteikti transporto priemonės savininkui galimybę pateikti savo argumentus bei įrodymus dėl automobilio buvimo T. D. žinioje teisėtumo, pirmosios instancijos nutarimas panaikinamas, byla grąžinama nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teisme.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 30212 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

11Institucijos apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

12Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 27 d. nutarimą ir grąžinti administracinio teisės pažeidimo bylą iš naujo nagrinėti apylinkės teisme.

Proceso dalyviai