Byla e2-858-541/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Vėgelienė,

2sekretoriaujant V. M.,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo R. M. ieškinį atsakovui G. K. dėl žalos atlyginimo.

4Teimas

Nustatė

5ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 3 736,23 Eur nuostolius (žalą), 5 proc. dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis dėl ieškovui nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo namo, esančio ( - ), nuomos, kurios terminas baigėsi 2017 m. liepos 27 d. Sudarant nuomos sutartį šalys nepasirašė jokio sutarties priedo. Nuomos sutartimi ieškovas buvo išnuomojęs gyvenamąjį namą su jame esančia įranga, baldais, kurie buvo tvarkingi ir tinkami naudoti pagal paskirtį. Atsakovui grąžinus turtą (pasibaigus nuomos sutarčiai), paaiškėjo visa eilė name esančio turto sugadinimų, netvarkingumo. Kai kurie sugadinimai negali būti laikomi normaliu nusidėvėjimu, nes tokį turto sugadinimą buvo galima padaryti tik sąmoningais veiksmais. Atsakovas išnaudojo daugiau ir geresnės kokybės malkų, negu atpirko ir paliko. Atsakovas paliko kieme apgadintus medelius, kuriuos reikia atsodinti naujais; paliko sugadintas 2 vidaus duris (išdaužti dekoratyviniai stiklai), durų faktūra yra klijuota ir durų viduje esantys stiklai negali būti pakeisti, ištaisant žalą, reikia pakeisti visas duris; liko skolingas eksploatacinių išlaidų. Skolą už mokestį sodo bendrijai atsakovas privalėjo sumokėti be jokio ieškovo raginimo. Garažo vartai sudarant nuomos sutartį veikė, garažo vartų troso nutraukimas nėra natūralus nusidėvėjimas. Patalpų apsauga (signalizacija) nėra sudėtinė nuomos mokesčio dalis, nuomininkas pats siekė, kad patalpos būtų saugomos ir tokią paslaugą gavo, todėl turi už ją atsiskaityti. Patalpų signalizacijos įrangos sudėtinė dalis yra akumuliatorius, atsakovas per 2 nuomos metus jį išnaudojo, todėl yra skolingas 54,23 Eur. Kanalizacijos išlaidos yra atsakovo sunaudotų komunalinių paslaugų pasekmė, todėl už kanalizacijos ištraukimą turi atsiskaityti ieškovui, nes mokestį iš ieškovo gavo kanalizacijos vežėjas. Atsakovas nuspręsdamas naudotis baseinu prisiėmė ir pareigą tinkamai eksploatuoti, o dėl netinkamos eksploatacijos turi pareigą padarytus nuostolius atlyginti. Vienas ieškovo dviratis buvo sugadintas nuomos sutarties galiojimo laikotarpyje, todėl ieškovas turi pareigą atlyginti dviračio remonto išlaidas. Remiantis CK 6.249 straipsniu, 6.256 straipsnio 2 dalimi, sutarties 7.2 punktu atsakovas turi atlyginti ieškovo patirtą žalą. Atsakovas yra skolingas: 1) už patalpų apsaugą – 24 mėn. – 237,60 Eur; 2) už signalizacijos akumuliatorių – 54,23 Eur; 3) už kanalizacijos ištraukimą – 120 Eur; 4) už žalą garažo vartams, kurių remontas kainavo – 76,69 Eur; 5) už durims padarytą žalą, kurią ištaisant reikėtų pakeisti duris, žalos dydis – 801,37 Eur; 6) už baseino remonto darbus dėl netinkamos eksploatacijos – 134,16 Eur; 7) už baseino dangai padarytą žalą, dėl netinkamai naudotos chemijos – 1571,79 Eur; 8) už dviračio remontą – 56 Eur; 9) už mokestį sodo bendrijai – 232,40 Eur; 10) už medelių atsodinimą – 195,99 Eur. 11) už malkų trūkumą – 256 Eur (trūksta 2 kub. m. ąžuolo, 2 kub. m. pušies, 1 kub. m. juodalksnio) (I t. el. b. l. 63-65, II t., el. b. l. 149-151).

6Atsakovas G. K. atsiliepime į ieškinį ir dublike nurodė, kad ieškinio nepripažįsta. Teigia, kad jis nėra padaręs jokios žalos ieškovo turtui, o ieškovas nori sąmoningai pasipelnyti atsakovo sąskaita. Nurodė, kad pasibaigus nuomos sutarčiai nei namo, nei daiktų būklė namo viduje namo perdavimo metu fiksuota nebuvo, kaip tai numatė Nuomos sutarties 2.1 punktas. Baigiantis nuomos teisiniams santykiams, ieškovas atvyko apžiūrėti namo, pareiškė žodines pretenzijas dėl sugadinto stalviršio, nulaužto puodo dangčio rankenėlės, trūkstamų malkų kiekio, į kurias atsakovas sureagavo – nupirko ir pakeitė stalviršį, nupirko naują puodo dangtį. 2017 m. rugpjūčio 18 d. atsakovas gavo iš ieškovo pretenziją, kurioje buvo nurodyta, kad neva atsakovas skolingas ieškovui už paskutinius du mėnesius nuomos mokesčio ir pareikalauta sumokėti 2000 Eur. Tą pačią dieną atsakovas ieškovui raštu atsakė, kad ieškovas gali užskaityti jo sumokėtą užstatą kaip paskutinių dviejų mėnesių nuomos mokestį. Tik vėliau, 2017 m. gruodžio 19 d., atsakovas gavo ieškovo atstovo pretenziją, kurioje nurodoma tariamai atsakovo padaryta žala turtui, pareikalauta kompensacija 1000 Eur, taip pat nurodyta tariama skola už patalpų signalizaciją, signalizacijos akumuliatorių, kanalizacijos ištraukimą, garažo vartų remontą, baseino remontą (viso – 623,83 Eur). Atsakovas su ieškovu buvo susitikęs dėl šios pretenzijos, nurodė, kad sutiktų sumokėti 470 Eur, kurie kompensuotų mokesčius, kurie privalomi pagal Sutarties 6.5 punktą. Šios sumos atsakovas neapmokėjo, nes ieškovas nepateikė sąskaitų, kad atsakovas galėtų įsitikinti mokesčių dydžiu. Pažymi, kad ieškovo reikalavimai dėl žalos atlyginimo nuolat keitėsi – iki 2017 m. gruodžio mėn. ieškovas jokių pretenzijų dėl žalos padarymo nereiškė, kas įrodo, kad namo grąžinimo ieškovui momentu jokios žalos turtui padaryta nebuvo. Namo grąžinimo metu atsakovui dalyvaujant nebuvo daromos jokios nuotraukos, kurios fiksuotų grąžinamų daiktų būklę, o dauguma prie ieškinio pateiktų nuotraukų darytos praėjus nemažai laiko nuo namo grąžinimo, kuomet daiktu jau seniai nesinaudojo atsakovas. Ieškovo nuotraukos neinformatyvios, nėra aišku kokiam turtui ir kokio dydžio padaryta žala. Ieškovui nepateikus pranešimo apmokėti 237,60 Eur už patalpų apsaugą, pareiga apmokėti šias išlaidas atsakovui nekilo. Ieškovui pateikus atitinkamus įrodymus, atsakovas sutiktų sumokėti 237,60 Eur už patalpų apsaugą, tik prašo teismą atsižvelgti, jog ši suma ieškovui nebuvo sumokėti būtent dėl ieškovo netinkamo prievolių vykdymo. Atsakovas neturi pareigos sumokėti 54,23 Eur už signalizacijos akumuliatorių, nes jis jokios žalos šiam daiktui nepadarė. Akumuliatorius nebuvo naujai įstatytas sutarties galiojimo laikotarpiu nuomininko interesais, pasak akumuliatorių keitusio meistro, iki pakeitimo jis buvo naudojamas 9 metus ir einant laikui natūraliai susidėvėjo. Išlaidų už kanalizacijos ištraukimą 120 Eur nuomininkas neprivalo kompensuoti pagal Sutartį, nes visos su namu susijusios išlaidos, išskyrus atskirai nurodytas Sutarties 6.5 punkte, yra įskaičiuotos į nuomos mokesčio kainą. Garažo troso gedimas yra sąlygotas natūralaus susidėvėjimo, todėl jo pakeitimo išlaidos 76,69 Eur negali būti laikomos žala. Atsakovas neigia sugadinęs durų stikliukus, o ieškovas nepateikė įrodymų apie tai, kad namo perdavimo metu durys buvo neapgadintos, o grąžinimo metu – sugadintos. Pažymi, kad reikalavimo dėl durų sugadinimo ieškovas nepareiškė ir 2017 m. gruodžio 19 d. pretenzijoje, kurioje jau išvardijo tariamus žalos epizodus, nebuvo pridėjęs jokių nuotraukų apie durų sugadinimą, todėl šis reikalavimas yra atsiradęs aiškiai ieškinio rengimo metu. Teigia, jog ieškovas siekia pasipelnyti, prašydamas priteisti preliminarią naujų durų kainą 801,37 Eur dėl visiškai minimalaus defekto. Mano, kad 134,16 Eur išlaidos už baseino remonto darbus buvo įprastinės namo inžinierinės sistemos – baseino – priežiūros išlaidos, kurios tenka ieškovui. Šios paslaugos suteiktos 2016 m. gegužės 20 d. ir ieškovas jokių pretenzijų sutarties galiojimo metu dėl šių išlaidų nereiškė bei neišskaitė jų iš depozito. Nepripažįsta, jog padarė žalą baseino dangai, ieškovo nuotraukos dėl baseino dangos spalvos pakitimo yra darytos tik 2017 m. lapkričio 23 d., t. y. žymiai vėliau, kai atsakovas jau seniai buvo išsikėlęs iš namo. Be to, ieškovo reikalaujama žala neadekvati. Ieškovas reikalauja naujos baseino dangos kainos – 1571,79 Eur dėl visiškai minimalaus defekto, kurio atsakovas nepadarė. Ieškovo dviračio negadino, todėl neturi pareigos atlyginti dviračio remonto išlaidų – 56 Eur. Atsakovas jokių ieškovo medelių negadino, todėl neturi pareigos apmokėti jų atsodinimo išlaidas. Be to, vietoj trijų vaismedžių ieškovas prašo priteisti septynių buksmedžių išlaidas, kas visiškai nesiderina su restitutio in integrum principu. Atsakovas nupirko ir atvežė 4 kubus malkų, o likusią sumą kompensavo pinigais, po ko jokių pretenzijų nekilo. Todėl ieškovo reikalavimas sumokėti 256 Eur už sunaudotas malkas yra taip pat nepagrįstas. Ieškovui su ieškiniu pateikus bendrijos pažymą apie ieškovo sumokėtą mokestį bendrijai – 232,40 Eur, atsakovas pripažįsta šį reikalavimą, tik skirstant bylinėjimosi išlaidas prašo atsižvelgti, jog nėra kaltas dėl šios sumos priteisimo, nes šios sumos ieškovui nesumokėjo būtent dėl ieškovo netinkamo prievolių vykdymo (Sutarties 6.4 punktas) (I t., el. b. l. 125-133, II t., el. b. l.-11 ).

7Ieškovas R. M. 2019 m. sausio 24 d. teismo posėdyje paaiškino, kad nuomininkai į namą įsikėlė 2015 liepos 27 d. Už namo apsaugą atsakovas sutiko susimokėti, tačiau nesumokėjo už signalizacijos akumuliatorių, kuris turi būti keičiamas kas metus. Apsaugą ieškovas prašė palikti. Signalizacijos akumuliatorius prieš nuomą buvo keistas. Ieškovas buvo iškvietęs fekalijų ištraukimo kompaniją, duobė buvo ištraukta ir palikta tuščia. Grįžus duobė buvo neišvalyta. 2016 m. buvo grįžęs iš užsienio ir garažo vartai veikė, 2017 m., kai atvažiavo, garažo sistema jau nebeveikė. Buvo suplėšytas trosas. Prieš tai problemų su garažo vartais nebuvo. Meistras aiškino, kad buvo atsilaisvinę garažo durų varžtai ir dėl to trosas nutrūko. Kambario durų stikliukai buvo išdaužti, įtrūkę. Dvi durys pažeistos buvo vaikų kambaryje. 2015 m. liepos 27 d. nė vienos durys nebuvo sugadintos. 2017 m., įsikeliant atgal, pastebėjo pažeidimus. Durys buvo įstatytos 2007 metais. Meistras pasakė, kad suremontuoti negalima. Stikliukų duryse pakeisti neina, reikia keisti visas duris. Durų nuotraukos darytos po nuomos. Durų nuotraukos darytos įsikėlimo atgal metu, 2017 metais liepos 27-28 d. Durys iki šiol yra nepakeistos. 2016 m. vasaros metu buvo atvažiavęs ir pakeitė baseino vamzdžius, nes laiku nebuvo papildytas baseinas. Per tam tikrą laiką nugaruoja vanduo, dingsta cirkuliacija ir tada baseino variklis veikia su oru ir gali susigadinti. Baseino papildymas turi būti pavasario pradžioje, o papildytas jis buvo tik gegužės mėnesį. Taip pat baseinui buvo padaryta žala dėl netinkamai naudojamos chemijos. Ieškovas klausė atsakovo sūnaus ir jis sakė, kad jis tiesiai į baseiną įbėrė chemiją. Chemija išdegino dangą ir liko baltos dėmės. Dėl to reikia keisti visą baseino dangą. Ant sienos buvo paliktas baseino meistro telefonas. Atsakovą ieškovas konsultavo dėl baseino. Pavasarį buvo neatidaryta baseino apsauga. Buvo trūkumas baseine vandens, dėl to neatsišaldė sistema. 9 mėn. ieškovas baseiną prižiūrėjo tvarkingai, po to neapsižiūrėjo. Atsakovui pretenzija dėl baseino buvo pateikta vėliau, nes meistrui reikėjo laiko žalai įvertinti, sulaukti komercinio pasiūlymo. Pradžioje buvo svarstoma apie galimybę perdažyti baseino dangą. Bet to padaryti buvo negalima, reikia keisti visą dangą. Paliko du dviračius, melsvai juodą ir juodą. Grįžus buvo sulaužyta sėdynė, sugadinti stabdžiai. Tada pernešė dviračius iš ūkinio pastato į saugomą sandėliuką, kur buvo sudėti asmeniniai ieškovo daiktai. Dviračio remontas kainavo apie 60 Eur. Sėdynė buvo sulaužyta nuo šokinėjimo. Grįžęs ieškovas pamatė smarkiai apgadintus buksmedžio krūmus. Iš 20-ies krūmų buvo sužaloti apie 7-8 krūmai. Jie buvo pažeisti nuo kalno pusės, būtent dėl čiuožinėjimo nuo kalno. Malkos buvo prie židinio, grįžus jų nebebuvo. Kieme, po stogeliu, malkos buvo atpirktos, bet prastesnės kokybės ir mažiau. Maišytos malkos yra pigiausios, drebulė ir alksniai, jos neduoda kaitros. Prie pirties malkų taip pat nebuvo, ten buvo apie du kubus. Iš viso trūko apie du kubus ąžuolo, du kubus pušies ir kubo juodalksnio. Už malkas atsakovas pervedė 40 Eur, nors penki kubai kainuoja apie 200 Eur. Tuo pačiu pavedimu 86 Eur buvo skirti atsiskaitymui už elektrą. Namą perduodant buvo apie 5 kubus ąžuolo, 5 kubus pušies ir kubas juodalksnio. Nurodytas malkų trūkumas buvo jau po atsakovo malkų atvežimo. Neatsiskaityta liko už 5 kubus, gal 6 ar 7. Namo perdavimo ir grąžinimo metu ieškovas darė nuotraukas – 2015 m. darė malkų, kambarių nuotraukas. Kitos nuotraukos darytos buvo po namo grąžinimo, 2017 metų liepos 27-28 d. Buvo padarytos baseino, malkų, durų nuotraukos. Visos teismui pateiktos nuotraukos darytos 2017 liepos 27-28 d.

8Ieškovo atstovas advokatas M. K. 2019 m. kovo 5 d. teismo posėdyje nurodė, kad sutarties 5.1.3. punkte yra apibrėžtas einamasis remontas. Eksploatacinės išlaidos nėra nuomos mokesčio sudėtinė dalis. Kanalizacijos ištraukimas negali būti priskaičiuojamas prie nuomos mokesčio. Patalpų apsauga apibrėžta sutarties 6.5.4. punkte. Nuomininkas pasirinko, kad jo turtas būtų saugomas. Už patalpų apsaugą jis moka apsaugos įmonei. Apsaugai yra reikalingas signalizacijos akumuliatorius. Per du metus akumuliatorius susidėvėjo. Į garažo vartus buvo spardoma ir daužoma. Natūralaus susidėvėjimo atveju būtų nutrūkę abu trosai, o šiuo atveju nutrūko vienos pusės trosas. Durų nuotraukų faile nėra rodoma nuotraukos padarymo data, ten yra rodoma failo sukūrimo data. Nuotraukos buvo daromos su fotoaparatu. Nuotraukos failo data rodo įkėlimo iš fotoaparato į kompiuterį datą. Baseinas buvo netinkamai eksploatuojamas, nebuvo pakankamas vandens kiekis ir nebuvo tinkamai įjungta sistema. Atsakovas pats pasakė, kad suprato, kaip reikia eksploatuoti baseiną, kaip naudoti chemiją. Atsakovas patvirtino, jog jam buvo paaiškinta, kaip reikia naudoti chemiją. Chemija buvo supilta tiesiai į baseino vandenį, o ne į skimerį, ir taip išgraužė dugną. Atsakovas buvo atsakingas už visą namą ir jame esančius daiktus, taip pat už dviračius. Ieškovas pateikė medelių nuotraukas ir liudytojas paliudijo, kad medeliai ir krūmai nebuvo tinkamai prižiūrėti. Krūmai buvo sužaloti čiuožinėjimo nuo kalno metu. Liudytojos N. K. ir L. J. patvirtino, kad malkų trūko. Prašė tenkinti ieškinį bei priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

9Atsakovas G. K. 2019 m. kovo 5 d. teismo posėdyje teigė, kad 2016 sausio 14 d. atsakovas rašė ieškovui, kad katilinėje pasirodė vanduo, apsemta apie 4-5 cm. Ieškovas atsiuntė meistrų numerius. Balandžio 4 d. pasirodė meistras. Po to dėl to buvo tvarkomi baseino vamzdžiai. Buvo atvežta chemija ir buvo nurodyta, kokiu dažnumu ir kur pilti chemiją. 2017 m. birželį ieškovas apžiūrėjo visą namą, buvo kalbama apie malkų trūkumą. Sutarė, kad trūksta kubo ar dviejų. Užsakinėti tokį kiekį malkų atvežimui su mašina neapsimoka, dėl to buvo sutarta, kad atsakovas atsiskaitys pavedimu. Atsakovas už malkas pervedė 129 Eur. Prieš įsikeliant į namą nebuvo kalbama kokią rūšį malkų reiktų atpirkti, buvo kalbama, kad kiek bus sunaudojama, tiek reiktų atpirkti. Ieškovas atvežė mašiną malkų, apie 4-5 kubus. Dėl garažo troso buvo diskusijos. Garažu, be atsakovo žinios, naudojosi ir kiti asmenys. Vieną kartą kaimynas išvarė mašiną. Matė, kad yra susidėvėjęs, dalinai nutrūkęs trosas. Sutartyje sutarė, kad už garaže paliktus daiktus ieškovas atsakomybės neprisiims, nes garažu naudojosi ir kiti asmenys. Kažkuriuo metu paskambino iš apsaugos ir pasakė, kad reikia pakeisti signalizacijos akumuliatorius. Atvažiavo meistras ir pakeitė. Akumuliatoriams jokios žalos nebuvo padaryta. Kanalizacijos išlaidos sutartyje niekaip nebuvo aptartos. Jokio įsipareigojimo apmokėti už kanalizaciją atsakovas neturėjo. Apie duris jokios kalbos nebuvo. Reikalavimas dėl durų tik gruodžio mėnesį atsirado. Atsakovo dviračiai buvo dideli, suaugusiems skirti. Ieškovo vaikai negalėjo tokiais dviračiais naudotis.

10Atsakovo atstovė advokatė A. B. 2019 m. sausio 24 d. ir 2019 m. kovo 5 d. teismo posėdžiuose nurodė, kad signalizacijos akumuliatorius susidėvėjo natūraliai. Nuomos sutartyje parašyta, kad į nuomos mokestį įskaičiuoti mokesčiai susiję su namu, išskyrus mokestį už kitas paslaugas – šiukšlių išvežimą, sniego valymą, apsaugos signalizaciją ir kitas būtinas ar faktiškai suteiktas paslaugas, susijusias su teritorijos, esančios prie namo, priežiūrą. Apie jokį signalizacijos akumuliatorių parašyta nėra. Tai vienos iš namo sistemos elementų natūralaus susidėvėjimo keitimas. Kanalizacijos ištraukimas nėra šiukšlių išvežimas ar komunalinės atliekos. Teigė, kad garažo trosas susidėvėjo natūraliu būdu. Sutarties 5.1.7. punkte susitarta, kad garažu taip pat naudojasi ir ieškovas. Byloje pateiktos durų nuotraukos yra darytos 2018 m. birželio 11 d., t. y. praėjus beveik metams po atsakovo išsikraustymo. Nuotraukos failo informacijoje yra matoma padarymo data ir įrenginys. Baseino remontas buvo atliktas 2016 m. gegužės 20 d. Atsakovas dar metus laiko po remonto nuomojosi namą. Per tą laiką remonto sumą ieškovas galėjo išskaičiuoti iš depozito, bet to nepadarė. Byloje pateikta baseino dugno nuotrauka yra padaryta 2017 m. lapkričio 23 d., praėjus keturiems mėnesiams nuo atsakovo išsikraustymo. 2017 m. pretenzijoje apie baseino dangai padarytą žalą užsiminta nėra. Dviračiai buvo sudėti garaže. Sutarties 5.1.7. punktas nurodo, kad už garaže paliktus daiktus atsakovas neatsako. Atsakovas atpirko tam tikrą kiekį malkų, taip pat 2017 m. rugpjūčio 1 d. padarė pavedimą (I t., el. b. l. 135), kurio mokėjimo paskirtyje nurodyta: „galutinis atsiskaitymas ir kompensacija už malkas“. Sutarties 5.1.2. punktas kalba apie natūralų nusidėvėjimą. Atsidarius durų nuotraukų failus galima pamatyti sukūrimo datą ir sukūrimo įrenginį. Ant į bylą pateiktos malkų nuotraukos (darytos su fotoaparatu) matosi sukūrimo data – 2015 m. liepos 23 d., patikrinus nuotraukos faile matosi ta pati sukūrimo data – 2015 m. liepos 23 d. ir fotoaparato numeris. Kitos nuotraukos (skaitmeninės) yra darytos su iPhone ar Huawei ir matosi, kad jos darytos yra vėliau – 2018 m. Nėra įrodymų, kokia baseino instrukcija atsakovui buvo duota, kas ką jam nurodė daryti. Taip pat nėra įrodymų, kad atsakovas chemiją pylė ne į skimerį. Sutarties 5.1.7. punkte nurodyta, kad atsakovas neatsako už garaže paliktus ieškovo daiktus, taigi ir už dviračius. Byloje nėra įrodymų, nuotraukų, kaip krūmai atrodė prieš tai, ar jų būklė tikrai pablogėjo. Pagal nuotraukas yra neįmanoma paskaičiuoti malkų kubus ar nustatyti medienos rūšį. Prašė ieškovo ieškinį atmesti.

11Trečiasis asmuo UAB „Veda“ atsiliepime į ieškovo ieškinį nurodė, jog 2016 m. gegužės 20 d. atliko baseino įrangos remontą, už darbus išrašė sąskaitą–faktūrą Nr. ( - ) ir atliktų darbų aktą atsakovui G. K., minėtą sąskaitą apmokėjo ieškovas R. M.. Prašė bylą nagrinėti nedalyvaujant trečiajam asmeniui (II t. el. b. l. 136-137).

12Ieškovas ir jo atstovas, atsakovas ir jo atstovė, trečiasis asmuo į 2019-05-14 teismo posėdį neatvyko, gauti prašymai nagrinėti bylą šalims ir trečiajam asmeniui nedalyvaujant. Šalių ir trečiojo asmens dalyvavimas teismo posėdyje nėra pripažintas privalomu, todėl byla nagrinėjama dalyvaujantiems byloje asmenims nedalyvaujant (II t., el. b. l. 81-82).

13Ieškinys tenkinamas iš dalies. Bylos dalis dėl 470 Eur nuostolių atlyginimo nutrauktina.

14Byloje nustatyta, kad ieškovas R. M. yra gyvenamojo namo ir žemės sklypo, esančių ( - ), savininkas (I t., el. b. l. 118-119). 2015 m. liepos mėn. 27 d. tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, kuria nuomotojas (ieškovas) įsipareigojo už užmokestį perduoti nuomininkui (atsakovui) sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis valdyti ir naudotis gyvenamąsias patalpas – namą su sklypu, esantį Gvazdikų Sodų 5-oji, namo numeris 19, Vilnius (toliau – namas), o nuomininkas įsipareigojo priimti namą ir mokėti nuomos mokestį bei kitus Sutartyje nurodytus mokėjimus. Nuomos terminas – 24 mėnesiai (Sutarties 1.1, 4.1 punktai). Sutartimi šalys susitarė dėl namo naudojimo sąlygų – jog nuomotojas perduos nuomininkui baldus, įrangą ir kitus jam nuosavybės teise priklausančius daiktus pagal sąrašą arba fotonuotraukas, arba video įrašą (toliau – Sąrašas) (Sutarties 2.1 punktas). Nuomotojas įsipareigojo nuomininkui namą perduoti pagal priėmimo-perdavimo aktą, pasirašytą šalių, 2015 m. liepos 27 d. Šalys susitarė, jog namo būklė bus įvertinta priėmimo-perdavimo akte (Sutarties 2.3 punktas). Byloje nėra ginčo, jog namo faktinio perdavimo nuomai metu nebuvo sudarytas nei name esančių daiktų (baldų, namų apyvokos daiktų ir įrangos, meno dirbinių) sąrašas, nei namo perdavimo-priėmimo aktas. Byloje taip pat nėra ginčo, jog atsakovo sumokėtą ieškovui 2000 Eur nuomos mokesčio dydžio depozitą, ieškovas užskaitė kaip nuomos mokestį už du paskutinius nuomos mėnesius.

15Ieškovas patirtai žalai įrodinėti pateikė fotonuotraukas: iš dalies nuotraukų matyti name ir prie namo esančių tam tikrų daiktų fragmentai (puodo dangtis, durų fragmentas su įsikilusiu stikliuku, sužaloti medžių kamienai, buksmedžiai, name ir prie namo esančios malkos ir kt.) (I t., el. b. l. 8-11, 13-17, 21-22-35, 45, 67-82, 175-178). Byloje nėra įrodymų, kada šios nuotraukos yra darytos. Taip pat pateiktos 2015 m. liepos 27 d. fotonuotraukos, kuriose fiksuotos tai dienai ieškovo name ir prie namo esančios malkos (I t., el. b. l. 84-86, 165-173, 177, 180). Taip pat pateikta fotonuotraukos: sugadinto baseino dalies fragmentas (nuotrauka daryta 2017 m. lapkričio 23 d.) (I t., el. b. l. 30); name, prie židinio esančios malkos (nuotrauka daryta 2018 m. rugsėjo 18 d., I t., el. b. l. 178), lauke esančios malkos (nuotrauka daryta 2018 m. rugsėjo 18 d., I t. el. b. l. 178).

16Ieškovas taip pat į bylą pateikė: UAB „Tavira“ 2017 m. liepos 28 d. komercinį pasiūlymą dėl baseino dangos rekonstrukcijos-keitimo, kaina – 1 571,79 Eur (I t., el. b. l. 4); Vilniaus miesto sodininkų bendrijos „Rasa“ 2018 m. birželio 19 d. pažymą dėl mokesčių sodininkų bendrijai už 2016–2017 m., viso 232,40 Eur (I t., el. b. l. 5); UAB „Ryterna Lt“ 2017 m. liepos 26 d. PVM sąskaitą-faktūrą dėl namo garažo vartų remonto darbų – 79,69 Eur (I t., el. b. l. 7); UAB „Veda“ 2016 m. gegužės 20 d. atliktų darbų aktą ir tos pačios dienos PVM sąskaitą-faktūrą ( - ), išrašytą ir pasirašytą pirkėjo G. K., už atliktus baseino, PVC vamzdinio remonto darbus 134,16 sumai, kurią 2016 m. spalio 20 d. apmokėjo ieškovas R. M. (I t., el. b. l. 82-83, II t., el. b. l. 138-139); malkų kainyną dėl orientacinių malkų kainų (I t., el. b. l. 36); UAB „Egminda“ 2016 m. liepos 13 d. čekį dėl dviračio detalių įsigijimo ir remonto – 56 Eur sumai (I t., el. b. l. 37); UAB „Apsaugos komandos“ 2017 m. kovo 25 d. išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą dėl apsaugos ir stebėjimo paslaugų suteikimo ieškovo namui ir 2017 m. gegužės 15 d. PVM sąskaitą-faktūrą už signalizacijos akumuliatoriaus pakeitimą, UAB „Apsaugos komandos“ išrašus dėl atsiskaitymo už namui teiktas paslaugas (I t., el. b. l. 47, 51, II t., el. b. l. 152-154, 168, 182); UAB „Belida“ 2018 m. kovo 14 d. preliminarų užsakymą dėl dviejų durų pagaminimo kainos – 601,37 Eur (I t., el. b. l. 49); UAB „Alveda“ 2017 m. liepos 26 d. ieškovui išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą už nuotekų išvežimo paslaugą (I t., el. b. l. 50); UAB „Lauko gėlininkystės bandymų stotis“ komercinį pasiūlymą dėl buksmedžių, 7 vnt., viso 195,99 Eur (I t. el. b. l. 55A-55B); ieškovo ir atsakovo el. susirašinėjimo kopiją laikotarpiu nuo 2017 m. balandžio mėn. iki 2017 m. liepos mėn. (I t., el. b. l. 145-164);

17Atsakovas į bylą pateikė atsakovo 2017 m. birželio 13 d. elektroninio laiško ieškovui kopiją (I t., el. b. l. 134); N. K. 2017 m. rugpjūčio 1 d. mokėjimo nurodymo, kuriuo R. M. pervesta 129,20 Eur, mokėjimo paskirtyje nurodyta – galutinis atsiskaitymas ir kompensacija už malkas, kopiją (I t., el. b. l. 135); ieškovo atstovo 2017 m. rugpjūčio 18 d. pretenziją atsakovui dėl nuomos mokesčio sumokėjimo už 2017 m. birželio ir liepos mėn. – 2000 Eur (I t., el. b. l. 136); atsakovo 2017 m. rugpjūčio 18 d. elektroninio laiško ieškovo atstovui dėl 2000 Eur užstato ieškovui sumokėjimo kopiją (I t., el. b. l. 137); atsakovo 2015 m. gruodžio 28 d. susirašinėjimo su K. M. dėl užstato ir kitų mokėjimų pagal nuomos sutartį kopija (I t., el. b. l. 138-139); ieškovo atstovo 2017 m. gruodžio 19 d. pretenziją atsakovui dėl jo įsiskolinimų pagal nuomos sutartį ir pretenzijoje įvardytam turtui padarytos žalos atlyginimo (I t., el. b. l. 140-141); ieškovo 2018 m. vasario 5 d. elektroninio laiško atsakovui kopiją (I t., el. b. l. 141); nuotraukų su failų informacija kopiją (I t., el. b. l. 142).

18Liudytoja L. J. 2018 m. lapkričio 22 d. teismo posėdyje paaiškino, kad dirbo pas atsakovą aukle. Atsakovo įsikėlimo į namą metu malkų buvo už namo ir verandoje. Malkas atsakovas naudojo, po to užsakė mašiną su malkomis. Liudytoja padėjo sunešti malkas, kai jas atvežė. Malkas sunešė už namo. Už namo malkų sukrovė beveik tiek pat kiek ir buvo prieš tai. Verandoje galbūt truputį trūko malkų. Kai atsakovas išsikėlė, malkų tikrai buvo. Nematė, jog durų stikliukai buvo sudaužyti. Baseinu naudojosi, bet nematė, kad baseino dugnas būtų pažeistas. Liudytoja nematė, kad atsakovas būtų pylęs kokių nors chemikalų į baseiną. Lauke sužalotų medelių nematė. Garažo vartai veikė. Garažų trosas nebuvo nutrūkęs. Ji pati yra atidarinėjusi garažo vartus (II t., el. b. l. 47-51).

19Liudytoja N. K., atsakovo sutuoktinė, 2018 m. lapkričio 22 d. teismo posėdyje paaiškino, kad ieškovo dviračiais nei ji, nei jos vaikai nesinaudojo, nes turėjo savo dviračius. Išsikėlimo iš namo laikotarpiu ieškovas turėjo pretenzijų dėl malkų, dėl to ieškovui buvo padarytas bankinis pavedimas už malkas, 160 ar 180 Eur iš jos sąskaitos. Ieškovas įvardino, kad trūko poros kubų malkų. Už tą trūkumą ir buvo padarytas pavedimas. Liudytoja N. K. durų stikliukų apgadinimų nematė. Šeimininkai duris apžiūrėjo ir pretenzijų neturėjo. Liudytoja N. K. jokių baseino defektų nematė. Ieškovas buvo išreiškęs pretenziją dėl vaikų maudymosi baseine. Dugne jokių dėmių nepastebėjo. Kartą buvo atvažiavęs baseino prižiūrėtojas. Kas jį kvietė neatsimena. Lauke žolę pjaudavo liudytojos vyras (atsakovas) ir sūnus. Kartais pjaudavo ir kaimynas. Medžius prižiūrėjo kaimynas Kęstas, su juo ieškovas dėl to buvo susitaręs. Jokių medžio apgadinimų nematė. Garažu naudojosi, statė ten savo mašiną. Garažo vartai strigdavo. Jie pradėjo strigti rudenį. Kai išsikėlė iš namo, garažų vartų defektas buvo toks pat kaip ir įsikėlus. Garažu naudojosi ir kaimynas.

20Liudytojas K. D., ieškovo kaimynas, 2019 m. sausio 24 d. teismo posėdyje paaiškino, kad pas ieškovą buvo daug malkų. Pilna malkinė ir prie židinio pilna prikrauta buvo. Matė, kad atsakovas atvežė mašiną malkų apie 4-5 kubus. Bet malkų buvo žymiai daugiau, negu atvežė. Liudytojo vertinimu trūko kokių 4 kubų, lyginant su tuo, kiek buvo. Malkos buvo beržinės ir ąžuolinės, o atsakovas atvežė pušines, pačias pigiausias. Matė, kaip atsakovas ir jo sūnus su trimeriu, be jokios apsaugos, neatsargiai pjaudavo aplink medelius. Matė kaip vaikai leisdamiesi nuo kalno su rogėmis žiemą nuvažinėjo krūmelius. Iš medelių neliko trešnės ir kriaušės. Atsakovo vaikai stipriai spardydavo kamuolį į garažo vartus. Vėliau pastebėjo, kad atsakovas garažo vartus atidarinėja nebe su pulteliu, o su rankomis. Teigė, kad atsakovas ir jo vaikai važinėdavosi su ieškovo dviračiais. Su dviem vyriškais dviračiais, mėlynu ir juodu.

21Liudytojas M. S. 2019 m. sausio 24 d. teismo posėdyje paaiškino, kad jis buvo iškviestas į namą, nes iš baseino vamzdynų sistemos lašėjo vanduo. Priežastis buvo ta, kad buvo perkaitinta baseino sistema, nes ji nebuvo įjungta. Buvo pakeisti visi baseino vamzdynai. Darbai kainavo virš 100 Eur. Žiemą baseino sistema yra išjungiama, o pavasarį ji turi būti vėl įjungiama. Ieškovui tai buvo paaiškinta, buvo palikta baseino eksploatavimo instrukcija. Ant skydelio yra priklijuoti lipdukai su žymomis – įvadas, filtravimas, apšvietimas. Baseino dugno pažeidimų nepastebėjo. Atvežė chemiją baseino valymui ir paliko naudojimo instrukciją. Chemiją reikia dėti į specialų krepšelį, jei bus perdozavimas ar neįjungtas filtravimas tai gali išblukti danga. 2017 m. vasarą ieškovas iškvietė liudytoją dėl baseino dugno pažeidimo. Liudytojas ieškovui pateikė komercinį pasiūlymą dėl baseino sutvarkymo. Baseino dugno dėmes galima pašalinti tik pakeičiant visą dugną. Pažeidimas atsirado dėl netinkamo chemijos naudojimo, greičiausiai chemija buvo įberta tiesiai į baseiną. 2016 m. gegužę ieškovas paskambino ir paprašė, jog atvyktų ir atvežtų chemikalus. Už chemikalus atsiskaitė K.. Chemikalų naudojimo instrukcija jau buvo palikta prie baseino nuo praeito karto. Atsakovui parodė kur yra palikta instrukcija. Dėmė baseine buvo apie metro pločio, dėmė aiškiai matėsi.

22Liudytojas J. P. 2019 m. sausio 24 d. teismo posėdyje teigė, kad ieškovui įstatė vaikų kambario dvigubas duris, su keturiais stikliukais. 2017 metų liepos pabaigoje ieškovas paskambino dėl baldų remonto. Buvo išdaužti kitų durų stikliukai. Pakeisti jų neišėjo, nes tokiu atveju reikia keisti visas duris. Stikliukai galėjo išdužti nuo stipraus smūgio. Buvo dvi durys su išdužusiais stikliukais. Durys yra surinktos kartu su stiklu, dėl to reiktų išrinkti visas duris norint išimti stikliuką, reiktų supjaustyti duris. Dėl to neapsimoka durų gadinti, geriau įsigyti naujas duris. Taip pat sutvarkė komodos bėgelius. Dvigubų durų kaina buvo apie 3000 litų. Išdaužtų stikliukų durys yra viengubos, tad jų kaina pigesnė, bet irgi tos durys nėra pigios.

23Nuomos teisinių santykių turinį sudaro veiksmai, kuriuos šalys atlieka įgyvendindamos teises ir vykdydamos pareigas, atsiradusias iš sutarties. CK 6.189 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas sutarties privalomumo ir vykdymo principas, kuris reiškia, kad šalys privalo laikytis sutarties sąlygų, jas tinkamai vykdyti. Pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį (CK 6.477 straipsnis). Be to, CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Sutartinę atsakomybę reglamentuojančios teisės normos nustato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis); asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Jeigu sutarties šalys gera valia neišsprendžia iš sutarties vykdymo kilusio ginčo, šalis, kurios sutartiniai interesai pažeisti, turi teisę teismine tvarka reikalauti iš kitos šalies nuostolių atlyginimo. Ši šalis teisme privalo įrodyti bendrąsias sutartinės civilinės atsakomybės sąlygas – neteisėtus kitos šalies veiksmus vykdant sutartį (CK 6.246 straipsnis); patirtą žalą (nuostolius) (CK 6.249 straipsnis); priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos (nuostolių) ryšį (CK 6.247 straipsnis); neteisėtus veiksmus atlikusios šalies kaltę, kuri, įrodžius pirmąsias tris sąlygas, preziumuojama (CK 6.248 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-8/2014). Taigi sutartinės civilinės atsakomybės atveju neteisėti skolininko veiksmai pasireiškia sutartinės prievolės pažeidimu (CK 6.256 straipsnis).

24CK 6.499 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuomininko pareiga, pasibaigus nuomos sutarčiai, grąžinti nuomotojui daiktą tokios būklės, kokios gavo, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą, arba sutartyje sulygtos būklės. CK 6.500 straipsnyje nustatyta: jeigu nuomininkas pablogina išsinuomotą daiktą, jis privalo nuomotojui atlyginti dėl pabloginimo atsiradusius nuostolius, išskyrus tuos atvejus, kai įrodo, kad daiktas pablogėjo ne dėl jo kaltės. Įstatyme įvardytas išsinuomoto daikto pabloginimas reiškia daikto vertės sumažėjimą arba daikto funkcionalumo dalies netekimą, dėl kurių tolesnis daikto naudojimas pagal paskirtį netenka savo turėtos iki pabloginimo ekonominės vertės. Jeigu daikto būklė pablogėja dėl jo natūralaus susidėvėjimo arba dėl jo normalaus naudojimo laikantis nuomos sutarties sąlygų, tai tokiais atvejais nuomininkas neprivalo atlyginti atsiradusių nuostolių nuomotojui, nebent sutartyje būtų nustatyta kitaip (CK 6.499 straipsnio 1 dalis). Nurodytais atvejais nuomotojas turi žinoti ir gali iš anksto numatyti išnuomojamo daikto pabloginimą, taigi jis negali pagrįstai tikėtis dėl daikto pabloginimo nuostolių atlyginimo, jeigu jam tokia teisė į nuostolių atlyginimą nesuteikta sutartyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Colibri“ v. UAB „ Stilsena“; bylos Nr. 3K-3-493/2007).

25CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Žala, padaryta asmens turtui, nesant įstatymo išimčių, turi būti atlyginama laikantis visiško nuostolių atlyginimo – restitutio in integrum – principo (CK 6.251 straipsnis), kurio esmė ta, kad žalos atlyginimu turi būti siekiama ją patyrusį asmenį grąžinti į iki pažeidimo buvusią padėtį. Tais atvejais, kai turtas neatkurtas po sugadinimo ir dėl to nukentėjęs asmuo dar neturėjo realių išlaidų, žalos dydis gali būti nustatomas skaičiavimo būdu; svarbu, kad padaryta žala būtų nustatyta objektyviai, pagal teisės aktų reikalavimus ir kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-05-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2012; kt.). Žalos dydį turi įrodyti nukentėjęs asmuo (CPK 178 straipsnis). Jeigu nukentėjusysis negali tiksliai įrodyti nuostolių dydžio, šalys nesutaria dėl jų dydžio, pateikia prieštaringus įrodymus, nuostolių dydį nustato teismas (CK 6.249 straipsnio 1 dalis).

26Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Teismas civilinei bylai reikšmingas aplinkybes nustato remdamasis įrodymais. Įrodymai – civilinei bylai reikšmingi faktiniai duomenys, gauti CPK 177 straipsnio 2 ir 3 dalyse išvardytomis įrodinėjimo priemonėmis. Įvertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai šalims buvo paskirstyta įrodinėjimo pareiga, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie leistini, patikimi, ar nebuvo pateikta suklastotų įrodymų, ar nepaneigtos pagal įstatymus nustatytos prezumpcijos, ar yra prejudicinių faktų; taip pat reikia įvertinti įrodymų visetą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006).

27Dėl įrodymų pakankamumo ir patikimumo turi būti sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju. Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad įrodymai neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia daryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą. Keleto įrodymų vertinimo rezultatą lemia ne tik kiekvieno iš įrodymų patikimumas, bet ir įrodomųjų duomenų tarpusavio santykis – ar nėra prieštaravimų tarp jų, ar šalutiniai duomenys patvirtina pagrindinius, ar pakankami yra tiesioginiai duomenys, ar nuoseklūs yra šalutiniai įrodomieji faktai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. B. v. T. P. ir kt., bylos Nr. 3K-3-150/2007; 2008 m. sausio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Privati valda“ v. Ž. G., bylos Nr. 3K-3-18/2008).

28Nagrinėjamos bylos atveju nustatyta, jog atsakovo įsikėlimo į nuomojamą namą metu, t. y. 2015 m. liepos 27 d., ieškovas, perduodamas atsakovui namą, nesudarė name esančių ir nuomininkui perduodamų daiktų naudotis sąrašo, iš kurio galima būtų vertinti, kokie daiktai buvo perduoti, jų kiekis ir jų būklė, daiktų vertė perdavimo naudotis dienai, kaip to reikalavo šalių sutartis (Sutarties 2.1, 2.2 punktai). Byloje nėra ginčo, jog atsakovas iš nuomojamo namo išsikėlė, pasibaigus nuomos sutarties terminui, t. y. 2017 m. liepos 27 d. Bylos šalys patvirtino, kad atsakovo išsikėlimo iš namo dieną taip pat nebuvo sudarytas name ir prie namo esančių daiktų perdavimo-priėmimo aktas, kuriame būtų įvardyti grąžinami daiktai, jų būklė bei jų sugadinimai ir pan.

29Ieškovas kelia ginčą ne tik dėl atsakovo civilinės atsakomybės ir nuostolių atlyginimo (CK 6.245–6.249 straipsniai, 6.499–6.500 straipsniai), bet ir nuomos sutartyje numatytų nuomininko prievolių atsiskaityti už eksploatacines išlaidas (sutarties 6.5.2 ir 6.5.4 punktai) tinkamo vykdymo.

30Dėl civilinės bylos nutraukimo dėl ieškovo pareikštų reikalavimų priteisti iš atsakovo 237,60 Eur už patalpų apsaugą ir 232,40 Eur už sodininko nario mokestį

31Bylos nagrinėjimo metu atsakovas pripažino ieškovo reikalavimus dėl 237,60 Eur už nuomotų patalpų apsaugą ir 232,40 Eur už sodininko nario mokestį bei 2018 m. spalio 11 d. sumokėjo ieškovui šias sumas (II t., el. b. l. 13). Skirstant šalių bylinėjimosi išlaidas prašė atsižvelgti į tai, kad šių sumų nesumokėjo anksčiau dėl to, kad atsakovas nevykdė sutarties 6.4 punkto ir nepateikė pranešimo apie mokėtinas sumas.

32Ieškovas, atsakovui sumokėjus minėtas sumas, atsisakė ieškinio reikalavimų dalies dėl 470 Eur priteisimo (II t. el. b. l. 63).

33Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio 1 dalimi bei 293 straipsnio 1 dalies 4 punktu, civilinė byla (bylos dalis) nutraukiama, jei ieškovas bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje atsisako atsakovui pareikšto ieškinio (ieškinio dalies) ir teismas tokį atsisakymą priima.

34Atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju ieškinio atsisakymas ir bylos nutraukimas neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajai tvarkai (CPK 42 straipsnio 2 dalis), ieškovui yra žinomos bylos nutraukimo procesinės pasekmės, teismas priima ieškovo atsisakymą nuo ieškinio dalies dėl 470 Eur nuostolių atlyginimo ir civilinę bylą šioje dalyje nutraukia.

35Remiantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, ieškovui grąžinama 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio, t. y. 7,95 Eur (10,60 Eur x 75 proc.).

36Dėl reikalavimo už signalizacijos akumuliatorių

37Ieškovas procesiniuose dokumentuose nurodo, jog signalizacijos sudėtinė dalis yra akumuliatorius, kurio galiojimo terminas yra apie vieneri metai, todėl atsakovas, išnaudojęs signalizacijos akumuliatorių yra skolingas 54,23 Eur. Pasak ieškovo, prievolė atsiskaityti už patalpų apsaugą, yra numatyta šalių sutarties 6.5.4 punkte. Apsaugai yra reikalingas signalizacijos akumuliatorius, per du metus akumuliatorius susidėvėjo, todėl atsakovas turi atlyginti akumuliatoriaus keitimo išlaidas.

38Šalių sutarties 5.1.2 punkte numatyta, jog nuomininkas įsipareigoja naudoti namą tik pagal paskirtį, jį prižiūrėti ir laikyti jį geros būklės (atsižvelgiant į normalų ir įprastą nusidėvėjimą). Nuomos sutarties 6.5.4 punkte numatyta, jog į nuomos mokestį įskaičiuoti mokesčiai, susiję su namu, išskyrus šiame punkte išvardytus kitus mokesčius. Vienas iš jų – mokestis už apsaugos signalizaciją.

39Teismo vertinimu atsakovas neprivalo atlyginti ieškovui signalizacijos akumuliatoriaus keitimo išlaidų vadovaujantis sutarties 5.1.2 punktu ir CK 6. 499 straipsnio 1 dalimi, kurie nenumato nuomininkui prievolės atlyginti atsiradusių nuostolių nuomotojui, jei daikto būklė pablogėja dėl natūralaus jo susidėvėjimo arba dėl jo normalaus naudojimo laikantis nuomos sutarties sąlygų, nebent sutartyje būtų nustatyta kitaip. Atsakovas atsiskaitė su ieškovu už nuomos laikotarpiu namui teiktą apsaugos paslaugą, o signalizatoriaus akumuliatoriaus keitimas nėra pačios namo apsaugos paslaugos sudėtinė dalis. Byloje nėra įrodymu, kurie patvirtintų, jog atsakovas būtų įsipareigojęs jam išsikeliant pakeisti signalizacijos akumuliatorių ar atlyginti jo keitimo išlaidas. Be to, ieškovas į bylą nepateikė įrodymų, kad signalizacijos akumuliatorius buvo keistas prieš įsikeliant atsakovui į nuomojamą namą ir jo galiojimo terminas – 2 metai, todėl nėra įrodyta aplinkybė, jog akumuliatorius visiškai susidėvėjo per laikotarpį, kuomet atsakovas nuomojo namą. Dėl nurodyto, šis ieškovo reikalavimas atmestinas (CPK 178, 185 straipsniai).

40Dėl reikalavimo už kanalizacijos ištraukimą

41Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 120 Eur už kanalizacijos ištraukimą, teigdamas, jog kanalizacijos išlaidos yra atsakovo sunaudotų komunalinių paslaugų pasekmė. Atsakovo tvirtinimu, kanalizacijos išlaidos kaip inžinierinės sistemos priežiūros išlaidos pagal sutartį į nuomininko mokėtinus mokesčius neįtrauktos ir įeina į nuomos mokesčio kainą, todėl atsakovas neprivalo atskirai už jas sumokėti.

42Minėta, jog pagal nuomos sutarties 6.5. punktą į nuomos mokestį įskaičiuoti mokesčiai susiję su namu, išskyrus šiame straipsnyje numatytus mokesčius. Pagal sutarties 6.5.4. punktą nuomininkas turi pareigą mokėti nuomotojui mokestį už kitas paslaugas, tokias kaip šiukšlių išvežimas, sniego valymas, apsaugos signalizacija ir kitos būtinos ir faktiškai suteiktos paslaugos, susijusios su teritorijos, esančios prie namo, priežiūra, mokamos pagal paslaugų teikėjų pateiktas sąskaitas.

43Iš šios nuomos sutarties sąlygos matyti, jog joje nėra išvardytas baigtinis kitų būtinų ir faktiškai suteiktų paslaugų sąrašas. Teismas vertina, jog kanalizacijos ištraukimo paslauga yra atsakovo sunaudotų komunalinių paslaugų pasekmė ir apmokėjimas už šią paslaugą įeina į sutarties 6.5.4. punktu atsakovo prisiimtus įsipareigojimus. Ieškovas pateikė rašytinius įrodymus, jog už nuotekų išvežimą paslaugas teikiančiai įmonei turi sumokėti 120 Eur (I t., el. b. l. 50). Taigi ieškovas turi reikalavimo teisę dėl šios sumos prisiteisimo iš atsakovo, o atsakovas turi pareigą už šią suteiktą paslaugą atsiskaityti (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis).

44Dėl garažo vartų remonto išlaidų

45Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo dėl garažo vartų remonto patirtas išlaidas – 76,69 Eur. Ieškovo tvirtinimu, garažo vartų trosas nutrūko dėl atsakovo neteisėtų veiksmų ir kaltės, nes paprastai garažo vartų pakėlimo trosas savaime nenutrūksta. Atsakovas neginčija garažų vartų defekto, tačiau tvirtina, jog tai daikto natūralaus nusidėvėjimo pasekmė.

46Nagrinėjamu atveju byloje nėra ginčo, kad atsakovas su šeima nuomos laikotarpiu garažu naudojosi, taip pat nėra ginčo, jog namo perdavimo nuomai metu garažo vartai veikė ir vartų vienos pusės trosas nebuvo nutrūkęs. Byloje taip pat nėra ginčo, kad namo grąžinimo nuomotojui (ieškovui) metu vienos pusės garažo vartų trosas buvo nutrūkęs.

47CK 6.499 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuomininko pareiga, pasibaigus nuomos sutarčiai, grąžinti nuomotojui daiktą tokios būklės, kokios gavo, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą, arba sutartyje sulygtos būklės. Nuomos sutarties 5.1.3. punktu nuomininkas įsipareigojo visą sutarties galiojimo laikotarpį savo sąskaita ir jėgomis nuolat prižiūrėti namą bei jame esančią įrangą, baldus ar kitus daiktus, organizuoti jų tvarkymą, įskaitant sugadintų (apgadintų) ar sulaužytų (sunaikintų) namo elementų (t. y. durų, langų ar jų rankenų, taip pat kilimų ar kitos grindų, sienų, bei lubų dangos ir pan.) pakeitimą ir (ar) atnaujinimą tokiu būdu, kad namo būklė kiek įmanoma atitiktų tą būklę, kurios namas buvo perduotas nuomininkui.

48CK 6.500 straipsnyje nurodyta nuomininko atsakomybė už daikto pabloginimą yra siejama su nuomininko kalte. CK 5.500 straipsnyje yra nustatyta, kad jeigu nuomininkas pablogina išsinuomotą daiktą, jis privalo nuomotojui atlyginti dėl to atsiradusius nuostolius, išskyrus tuos atvejus, jeigu įrodo, kad daiktas pablogėjo ne dėl jo kaltės. Įstatyme įvardytas išsinuomoto daikto pabloginimas reiškia daikto vertės sumažėjimą arba daikto funkcionalumo dalies netekimą, dėl kurio tolesnis daikto naudojimas pagal paskirtį netenka savo turėtos iki pabloginimo ekonominės vertės (LAT 3K-3-493/2007, 3K-3-405/2009).

49Nusidėvėjimas – tai daikto vertės sumažėjimas per laikotarpį, daikto natūralus nusidėvėjimas esminės įtakos daikto funkcinei paskirčiai neturi. Ginčo atveju, dėl nutrūkusio troso negalima naudotis garažo vartais. Teismo vertinimu, vienos pusės garažo vartų troso nutrūkimo nėra pagrindo vertinti daikto natūraliu nusidėvėjimu, tai vertintina kaip daikto trūkumas (sugadinimas). Garažo vartai sugedo dėl nutrūkusio troso atsakovui nuomos laikotarpiu naudojantis garažu. Atsakovo argumentas, jog garažu naudojosi ir kiti asmenys, nepatvirtina, jog kiti asmenys sugadino garažo vartus ir nepaneigia atsakovo kaltės dėl daikto (garažo vartų ) atsiradusio defekto. Atsakovas, savo argumentui, jog garažo vartų trosas, būdamas ribotos trukmės prietaisas ir natūraliai susidėvėjo, įrodymų nepateikė. Atsakovo pateiktos nuotraukos, darytos 2017 m. liepos 24 ir 25 d. (II t., el. b. l. 14) tik patvirtina, jog nuomos pabaigoje vienos pusės garažo vartų trosas buvo iš esmės nutrūkęs. Todėl ieškovo reikalavimas dėl garažo vartų remonto patirtų išlaidų priteisimo yra teisėtas ir pagrįstas (CK 6.500 straipsnis, Sutarties 5.1.3. punktas).

50Dėl baseino remonto darbų

51Ieškovas prašo priteiti iš atsakovo 134,16 Eur už baseino remonto darbus, kurie buvo atlikti 2016 m. gegužės 20 d. (I t. el. b. l. 18-19). Byloje nėra ginčo, kad baseino remonto darbai yra atlikti atsakovo nuomos laikotarpiu, taip pat nėra ginčo, kad namo nuomos laikotarpiu atsakovas ir jo šeima naudojosi baseinu.

52Iš 2016 m. gegužės 20 d. atliktų darbų akto matyti, jog buvo atlikti baseino įrangos remonto darbai. Liudytojas M. S. taip pat patvirtino, jog buvo iškviestas atlikti baseino remonto darbus, nes iš baseino vamzdynų sistemos lašėjo vanduo. Pasak liudytojo, buvo perkaitinta baseino sistema, nes ji laiku nebuvo įjungta, todėl reikėjo keisti vamzdynus. Be to, M. S. 2017 m. rugpjūčio 2 d. paaiškinimo rašte buvo nurodęs, jog 2016 m. iš R. M. gavo prašymą atvykti į ieškovo namą adresu ( - ), apžiūrėti baseiną ir, esant reikalui, sutvarkyti baseiną naujam sezonui. Po apžiūros nustatyta, kad yra perkaitintas šilumokaičio kontūro PVC-U vamzdynas ir bronzinių movų vidiniai franšai, po sąmatos suderinimo buvo atlikti remonto darbai. Atliktų darbų aktą ir sąskaitą-faktūrą 134,16 Eur sumai pasirašė atsakovas G. K..

53Nuomos sutarties 5.1.3 punktu nuomininkas įsipareigojo visą sutarties galiojimo laikotarpį savo sąskaita ir jėgomis nuolat prižiūrėti namą bei jame esančią įrangą, baldus ar kitus daiktus, organizuoti jų tvarkymą, įskaitant sugadintų (apgadintų) ar sulaužytų (sunaikintų) namo elementų pakeitimą ir (ar) atnaujinimą tokiu būdu, kad namo būklė kiek įmanoma atitiktų tą būklę, kurios namas buvo perduotas nuomininkui.

54Nustatytos aplinkybės leidžia daryti labiau tikėtiną išvadą, jog buvo atlikti baseino remonto darbai dėl baseino įrangos gedimo, o ne baseino paruošimas naujam sezonui. Tokias išlaidas pagal sutarties 5.1.3 punktą prisiėmė atsakovas. Pagal atsakovo su UAB „Veda“ pasirašytą 2016 m. gegužės 20 d. atliktų darbų aktą ir tos pačios dienos PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) atsiskaitė ieškovas (III t., el. b. l. 138-139), todėl ieškovo reikalavimas dėl 134,16 Eur priteisimo už baseino remonto darbus yra teisėtas ir pagrįstas (CK 6. 493 straipsnio 1 dalis, CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis).

55Dėl baseino dangai padarytos žalos atlyginimo

56Ieškovas nurodo, jog dėl atsakovo netinkamai naudotos chemijos padaryta žala baseino dugnui, žalos dydis pagal 2017 m. liepos 28 d. UAB „Tavira“ pateiktą komercinį pasiūlymą – 1 571,79 Eur (I t., el. b. l. 4). Atsakovas šio ieškovo reikalavimo visiškai nepripažino, nurodė, kad jokio baseino dugno pokyčio nuo namo nuomos pradžios iki jam išsikeliant iš namo nebuvo, atsakovas naudojo nuomotojo duotas chemines priemones pagal jose nurodytas charakteristikas.

57Nuomotojas, kaip negyvenamųjų patalpų savininkas, turi būti rūpestingas ir atidus, imtis reikiamų priemonių užtikrinti nekilnojamojo turto priežiūrą ir rūpintis tinkama jo būkle, taip pat tikrinti, ar nuomininkas tinkamai naudojasi daiktu (CK 6.498 straipsnio 5 dalis, 6.587 straipsnio 1 dalis).

58Byloje nėra ginčo, kad pasibaigus nuomos sutarčiai, atsakovas perdavė ieškovui nuomotą namą, taigi ieškovas turėjo pareigą bei galimybę apžiūrėti perduodamą daiktą ir įvertinti jo būklę bei fiksuoti perduodamų daiktų sugadinimus (fotografuoti ir pan.). Ieškovo pateiktos kai kurios nuotraukos, iš kurių matyti tam tikrų daiktų (puodo dangčio, grotelių, el. viryklės, lango, grindų) yra darytos 2017 m. liepos 27 d. , 2017 m. liepos 29 d. dienomis (I t., el. b. l. 8, 9, 10, 13, 14, 17), taigi tikėtina, kad ieškovas apžiūrėjo namą jį priimdamas ir įvertino jame ir prie namo esančių daiktų būklę. Ieškovas nepateikė į bylą nuotraukų apie baseino dangos būklę atsakovo išsikėlimo iš namo dienai, t. y. 2017 m. liepos 27 d. Ieškovo argumentas, jog pretenziją dėl baseino dangos sugadinimo pateikė vėliau (2017 m. gruodžio 19 d.) todėl, kad meistrui reikėjo žalą įvertinti ir pateikti komercinį pasiūlymą, prieštarauja ieškovo pateiktam įrodymui – UAB „Tavira“ komerciniam pasiūlymui, kuris surašytas 2017 m. liepos 28 d., t y. kitą dieną, po atsakovo išsikėlimo iš namo.

59Minėta, kad civilinės atsakomybės sąlygas turi įrodyti atsakovas. Taigi, jog daiktas (baseinas) sugadintas namo nuomos laikotarpiu atsakovo neteisėtais veiksmais pareiga tenka įrodyti ieškovui. Ieškovas baseino sugadinimo faktą įrodinėja nuotrauka (baseino dangos dalies fragmentas) (I t., el. b. l. 30), kuri daryta 2017 m. lapkričio 23 d., t. y. praėjus trims mėnesiams po atsakovo išsikėlimo iš nuomotų patalpų. Vien ta aplinkybė, kad atsakovas nuomos laikotarpiu naudojosi baseinu ir naudojo baseino valymui chemiją, nepatvirtina fakto, jog jis ar jo šeimos nariai sugadino baseino dangą. Liudytojo M. S. parodymai, kad 2016 m. gegužės mėn. atlikdamas baseino remonto darbus baseino dugno pažeidimų nepastebėjo, nepatvirtina fakto, jog baseino dugno pažeidimai dėl netinkamai naudojamos chemijos buvo padaryti iki atsakovui išsikeliant iš nuomojamo namo. Šiuo atveju, teismo vertinimu, svarbi aplinkybė yra ta, kad nuomotojas (ieškovas), perėmęs iš atsakovo namą, pasibaigus nuomos sutarčiai, 2017 m. liepos 27 d. pretenzijų dėl galimai sugadintos baseino dangos nereiškė, įrodymų, jog būtent iki nuomos sutarties pasibaigimo buvo sugadinta baseino danga, nepateikė. 2017 m. gruodžio 19 d. pretenzijoje atsakovui, kurioje jau buvo išvardyta atsakovo galimai padaryta žala (konkretūs žalos padarymo epizodai) (II t., el. b. l. 67), ieškovas taip pat nenurodė žalos padarymo fakto baseino dangai, nors jau turėjo 2017 m. liepos 28 d. UAB „Tavira“ pateiktą komercinį pasiūlymą dėl baseino dangos rekonstrukcijos-keitimo 1 571,79 Eur sumai (I t., el. b. l. 102). Šių nustatytų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, jog ieškovas neįrodė atsakovo neteisėtų veiksmų dėl baseino dangos sugadinimo, todėl jam negali kilti civilinė atsakomybė. Be to, atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad iš ieškovo pateiktos nuotraukos (baseino dangos dalies epizodas) nėra galima nustatyti ginčui reikšmingų aplinkybių apie turto būklę ir padarytus sugadinimus, t.y. žalą. Žalos dydį turi įrodyti nukentėjęs asmuo, šiuo atveju ieškovas. Ieškovo reikalaujama priteisti iš atsakovo žala 1 571,79 Eur pagal ieškovui pateiktą komercinį pasiūlymą – tai visos baseino dangos keitimo nauja kaina. Ši suma negali būti vertinama kaip ieškovo patirta žala, dėl baseino dangos mažoje dalyje atsiradusios dėmės pašalinimo, nes taip prieštarautų restitutio integrum principui. Dėl nurodyto, ieškovo reikalavimas dėl baseino dangai padarytos žalos 1 571,79 Eur atlyginimo atmestinas (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis).

60Dėl dviračio remonto išlaidų atlyginimo

61Ieškovas prašo priteisti 56 Eur dviračio remonto išlaidas. Nurodo, jog šis ieškovo dviratis buvo paliktas garaže, nuomos laikotarpiu jis buvo sugadintas. Dviračio remonto išlaidoms patvirtinti ieškovas pateikė 2016 m. liepos 13 d. kvitą (I t., el. b. l. 103).

62Nuomos sutarties 5.1.7 punktu šalys susitarė, kad nuomininkas neatsako už nuomotojo daiktus ir turtą, esantį namo garaže, taip pat neatsako už namo priestato, esančio virš garažo priežiūrą ir jame esančius nuomotojo daiktus ir turtą. Ieškovas nepateikė įrodymų, jog būtent ieškovas ar jo šeimos nariai sugadino dviratį. Liudytojo K. D. liudijimas, jog jis matė, kad atsakovo vaikai važinėjo su ieškovo dviračiais, nepatvirtina fakto, jog būtent atsakovas ar jo šeimos nariai sugadino dviratį. Kita vertus, ieškovas apie sugadintą dviratį žinojo nuo 2016 m. liepos mėn., tačiau net 2017 m. gruodžio 19 d. pretenzijoje atsakovui neįvardijo dviračio sugadinimo fakto, kaip atsakovo neteisėtų veiksmų pasekmės. Esant nustatytam, šis ieškovo reikalavimas atmestinas kaip neįrodytas (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis).

63Dėl medelių atsodinimo išlaidų atlyginimo

64Ieškovas nurodo, jog atsakovas, pjaudamas prie namo žolę apgadino medelius: smarkiai sužaloti 7-8 buksmedžiai. Medelių sugadinimo faktą įrodinėja nuotraukomis, kuriose matosi buksmedžiai, kuriuos, pasak ieškovo, jis yra atsodinęs vietoj sužalotų (nuotrauka daryta 2018 m. birželio 14 d.) (I t. el. b. l. 35, 110). Žalos dydį ieškovas įrodinėja UAB „Lauko gėlininkystės bandymų stotis“ komerciniu pasiūlymu, kuriame nurodyta 7 buksmedžių (apie 70 cm.) kaina – 195,99 Eur (I t., el. b. l. 55A-55 B). Ieškovas į bylą nepateikė įrodymų, jog jis įsigijo 7 buksmedžius, kuriuos, kaip teigia, atsodino.

65Nagrinėjamu atveju, ieškovas nepateikė įrodymų, kiek atsakovo nuomos laikotarpiu prie namo augusių buksmedžių galimai buvo sugadinta ir kaip jie buvo sugadinti (visiškai ar iš dalies). Akivaizdu, jog ieškovas, priimdamas 2017 m. liepos 27 d. iš atsakovo namą po nuomos, turėjo matyti, kad krūmeliai yra pažeisti ir pažeisti taip, kad juos būtina pakeisti kitais, t. y. jog jie negali atželti. Tuo tarpu net 2019 m. gruodžio 19 d. pretenzijoje buksmedžių sugadinimas nebuvo paminėtas kaip ieškovui dėl atsakovo neteisėtų veiksmų atsiradusi žala (II t., el. b. l. 67). Liudytojo K. D. parodymai, kad jis matė, kaip atsakovo vaikai, leisdamiesi nuo kalno su rogėmis žiemą, nuvažinėjo krūmelius, įvertinus kitas nustatytas aplinkybes, nėra pakankamas įrodymas, patvirtinti atsiradusios žalos faktą bei jos dydį. Nustatytų aplinkybių kontekste daroma išvada, kad ieškovas į bylą nepateikė pakankamų ir patikimų įrodymų, kurie šiuo atveju patvirtintų atsakovo civilinės atsakomybės sąlygas (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis).

66Dėl malkų trūkumo

67Ieškovas nurodo, kad atsakovas išnaudojo daugiau ir geresnės kokybės malkų, negu atpirko ir paliko. Trūkstamų malkų kiekis 256 Eur (trūksta 2 kub. m. ąžuolo, 2 kub. m. pušies, 1 kub. m. juodalksnio (I t., el. b. l. 149-150). Ieškovas įrodinėja buvusį malkų kiekį pateiktomis fotonuotraukomis (nuotraukos darytos 2015 m. liepos 27 d.) (I t. el. b. l. 169-173), iš kurių matyti buvusios malkos lauke ir name.

68Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, koks tiksliai kiekis (kub. m.) ir kokios rūšies malkų atsakovui buvo perduota 2015 m. liepos 27 d. Iš pateiktų nuotraukų nėra galimybės nustatyti perduotų atsakovui malkų kiekio (kub. m.) ir rūšies. Byloje nėra ginčo, kad atsakovas, pasibaigus namo nuomai, atpirko 4 kub. malkų, tačiau, pasak ieškovo, turėjo būti atpirkta daugiau malkų ir kitokios rūšies. Atsakovas taip pat pateikė 2017 m. rugpjūčio 1 d. mokėjimo nurodymą, kuriame nurodyta, jog ieškovui pervedama 129,20 Eur (mokėjimo paskirtyje nurodant: galutinis atsiskaitymas ir kompensacija už malkas). Ieškovo ir atsakovo liudytojų N. K., L. J., K. D. parodymai apie malkų kiekį ir rūšį neinformatyvūs bei prieštaringi, todėl, teismo vertinimu, negali objektyviai nei patvirtinti, nei paneigti aplinkybių apie buvusį malkų kiekį ir rūšį nuomos pradžiai ir nuomos pabaigai. 2019 m. gruodžio 19 d. pretenzijoje atsakovui ieškovas nekėlė malkų grąžinimo klausimo. Šių nustatytų aplinkybių kontekste teismas vertina, kad atsakovo prievolė grąžinti malkas pasibaigė tinkamu jos įvykdymu, nes ieškovas neįrodė, jog atsakovui buvo perduota daugiau malkų ir geresnės kokybės, negu atsakovas grąžino ir kompensavo, todėl reikalavimas dėl 256 Eur priteisimo atmestinas (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis).

69Dėl žalos durims atlyginimo

70Ieškovas nurodo, kad atsakovas, išsikeldamas iš nuomojamo namo paliko dvi sugadintas vidaus duris – išdaužti dekoratyviniai vidaus stiklai, abi duris reikia keisti naujomis, nes kitaip neįmanoma jų sutaisyti, durims padaryta žala su montavimo darbais – 801,37 Eur (I t., el. b. l. 49). Ieškovas durų sugadinimo faktą įrodinėja 2 fotonuotraukomis, darytomis 2018 m. birželio 11 d. (I t., el. b. l. 31-32), bei liudytojo J. P. parodymais, kuris liudijo, kad 2017 m. liepos pabaigoje buvo atvykęs pas ieškovą ir matė, jog buvo išdaužti dviejų durų stikliukai. Liudytoja N. K. ir liudytoja L. J. parodė, jog durų stikliukų apgadinimų nematė, o, pasak N. K., šeimininkai išsikėlimo iš namo metu duris apžiūrėjo ir pretenzijų neturėjo. Esant prieštaringiems liudytojų parodymams ir byloje nesant patikimų ir objektyvių įrodymų apie durų būklę namo nuomos laikotarpiu, nėra pagrindo vadovautis tik 2018 m birželio 11 d. darytoje fotonuotraukoje matomu durų sugadinimo faktu ir vertinti, jog šiuos durų sugadinimus padarė atsakovas nuomos laikotarpiu, t. y. nuo 2015 m. liepos 27 d. iki 2017 m. liepos 27 d. Kaip minėta, pareiga įrodyti civilinės atsakomybės sąlygas tenka ieškovui, nagrinėjamu atveju ieškovas jų neįrodė, todėl reikalavimas dėl 801,37 Eur žalos durims atlyginimo atmestinas (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis).

71Teismas, remdamasis nustatytomis aplinkybėmis, išdėstytais argumentas ir išvadomis, konstatuoja, kad ieškovo ieškinys dėl 330,85 Eur nuostolių atlyginimo teisėtas ir pagrįstas, todėl tenkinamas, kitoje dalyje ieškinys atmestinas (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis).

72Dėl procesinių palūkanų

73CK 6.37 straipsnyje numatyta, kad skolininkas neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkana už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Vadovaujantis minėtomis CK normomis iš atsakovo G. K. priteisiamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (330,85 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2018 m. liepos 2 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

74Dėl bylinėjimosi išlaidų

75Bylos nagrinėjimo metu ieškovas patyrė 73,40 Eur žyminio mokesčio išlaidų (atskaičius ieškovams teismo grąžintą dalį žyminio mokesčio) (I t., el. b. l. 52) ir 1 350,00 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti (II t., e. b. l. 54-59, 74-75). Atsakovas patyrė 1000,00 Eur teisinės pagalbos išlaidų (II t., el. b. l. 41-44, 70-71).

76Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). CPK 93 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui - proporcingai atmestų reikalavimų daliai. Įvertinus tai, kad ieškovas reikalavimo dalyje dėl 470 Eur priteisimo atsisakė dėl to, kad bylos nagrinėjimo teisme metu atsakovas šią sumą sumokėjo, teismas, paskirstant bylinėjimosi išlaidas priskiria šią sumą proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Tokiu būdu ieškovo patenkintų reikalavimų dalis sudaro 20 proc., o atmestų reikalavimų dalis – 80 proc.

77Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (patenkinta 20 proc.), ieškovui iš atsakovo priteistina 14,68 Eur žyminio mokesčio (73,40 Eur x 20 proc.) ir 270,00 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti (1 350,00 Eur x 20 proc.), iš viso 284,67 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 straipsnio 2 dalis, 98 straipsnis).

78Proporcingai atmestų reikalavimų daliai (atmesta 80 proc.), 800,00 Eur teisinės pagalbos išlaidų (1 000,00 x 80 proc.) (CPK 98 straipsnis).

79Šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (keistu 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3,00 Eur) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš bylos šalių proporcingai patenkintų/atmestų reikalavimų daliai nepriteistinos (CPK 92 straipsnis).

80Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 96, 98, 259, 260, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

81nutraukti civilinę bylą pagal ieškovo R. M. ieškinį atsakovui G. K. dėl žalos atlyginimo, dalyje dėl 470,00 Eur (keturi šimtai septyniasdešimt eurų 00 ct) nuostolių (žalos) atlyginimo.

82Ieškinį tenkinti iš dalies.

83Priteisti iš atsakovo G. K., a. k. ( - ) ieškovo R. M., a. k. ( - ) naudai 330,85 Eur (tris šimtus trisdešimt eurų 85 ct) nuostolių (žalos) atlyginimo, 5 (penkis) proc. dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos (330,85 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. liepos 2 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 284,67 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt keturis eurus 67 ct) bylinėjimosi išlaidas.

84Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

85Priteisti iš ieškovo R. M., a. k. ( - ) atsakovo G. K., a. k. ( - ) naudai 800 Eur (aštuonis šimtus eurų ) bylinėjimosi išlaidų.

86Grąžinti ieškovui R. M., a. k. ( - ) 7,95 Eur (septynis eurus 95 ct ) sumokėto žyminio mokesčio dalį, išaiškinant, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi šia nutartimi.

87Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Vėgelienė,... 2. sekretoriaujant V. M.,... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 4. Teimas... 5. ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 3 736,23 Eur... 6. Atsakovas G. K. atsiliepime į ieškinį ir dublike nurodė, kad ieškinio... 7. Ieškovas R. M. 2019 m. sausio 24 d. teismo posėdyje paaiškino, kad... 8. Ieškovo atstovas advokatas M. K. 2019 m. kovo 5 d. teismo posėdyje nurodė,... 9. Atsakovas G. K. 2019 m. kovo 5 d. teismo posėdyje teigė, kad 2016 sausio 14... 10. Atsakovo atstovė advokatė A. B. 2019 m. sausio 24 d. ir 2019 m. kovo 5 d.... 11. Trečiasis asmuo UAB „Veda“ atsiliepime į ieškovo ieškinį nurodė, jog... 12. Ieškovas ir jo atstovas, atsakovas ir jo atstovė, trečiasis asmuo į... 13. Ieškinys tenkinamas iš dalies. Bylos dalis dėl 470 Eur nuostolių atlyginimo... 14. Byloje nustatyta, kad ieškovas R. M. yra gyvenamojo namo ir žemės sklypo,... 15. Ieškovas patirtai žalai įrodinėti pateikė fotonuotraukas: iš dalies... 16. Ieškovas taip pat į bylą pateikė: UAB „Tavira“ 2017 m. liepos 28 d.... 17. Atsakovas į bylą pateikė atsakovo 2017 m. birželio 13 d. elektroninio... 18. Liudytoja L. J. 2018 m. lapkričio 22 d. teismo posėdyje paaiškino, kad dirbo... 19. Liudytoja N. K., atsakovo sutuoktinė, 2018 m. lapkričio 22 d. teismo... 20. Liudytojas K. D., ieškovo kaimynas, 2019 m. sausio 24 d. teismo posėdyje... 21. Liudytojas M. S. 2019 m. sausio 24 d. teismo posėdyje paaiškino, kad jis buvo... 22. Liudytojas J. P. 2019 m. sausio 24 d. teismo posėdyje teigė, kad ieškovui... 23. Nuomos teisinių santykių turinį sudaro veiksmai, kuriuos šalys atlieka... 24. CK 6.499 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuomininko pareiga, pasibaigus nuomos... 25. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas... 26. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo... 27. Dėl įrodymų pakankamumo ir patikimumo turi būti sprendžiama kiekvienu... 28. Nagrinėjamos bylos atveju nustatyta, jog atsakovo įsikėlimo į nuomojamą... 29. Ieškovas kelia ginčą ne tik dėl atsakovo civilinės atsakomybės ir... 30. Dėl civilinės bylos nutraukimo dėl ieškovo pareikštų reikalavimų... 31. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas pripažino ieškovo reikalavimus dėl 237,60... 32. Ieškovas, atsakovui sumokėjus minėtas sumas, atsisakė ieškinio... 33. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 34. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju ieškinio atsisakymas ir bylos... 35. Remiantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, ieškovui grąžinama 75 proc. sumokėto... 36. Dėl reikalavimo už signalizacijos akumuliatorių... 37. Ieškovas procesiniuose dokumentuose nurodo, jog signalizacijos sudėtinė... 38. Šalių sutarties 5.1.2 punkte numatyta, jog nuomininkas įsipareigoja naudoti... 39. Teismo vertinimu atsakovas neprivalo atlyginti ieškovui signalizacijos... 40. Dėl reikalavimo už kanalizacijos ištraukimą... 41. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 120 Eur už kanalizacijos ištraukimą,... 42. Minėta, jog pagal nuomos sutarties 6.5. punktą į nuomos mokestį... 43. Iš šios nuomos sutarties sąlygos matyti, jog joje nėra išvardytas... 44. Dėl garažo vartų remonto išlaidų ... 45. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo dėl garažo vartų remonto patirtas... 46. Nagrinėjamu atveju byloje nėra ginčo, kad atsakovas su šeima nuomos... 47. CK 6.499 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuomininko pareiga, pasibaigus nuomos... 48. CK 6.500 straipsnyje nurodyta nuomininko atsakomybė už daikto pabloginimą... 49. Nusidėvėjimas – tai daikto vertės sumažėjimas per laikotarpį, daikto... 50. Dėl baseino remonto darbų... 51. Ieškovas prašo priteiti iš atsakovo 134,16 Eur už baseino remonto darbus,... 52. Iš 2016 m. gegužės 20 d. atliktų darbų akto matyti, jog buvo atlikti... 53. Nuomos sutarties 5.1.3 punktu nuomininkas įsipareigojo visą sutarties... 54. Nustatytos aplinkybės leidžia daryti labiau tikėtiną išvadą, jog buvo... 55. Dėl baseino dangai padarytos žalos atlyginimo... 56. Ieškovas nurodo, jog dėl atsakovo netinkamai naudotos chemijos padaryta žala... 57. Nuomotojas, kaip negyvenamųjų patalpų savininkas, turi būti rūpestingas ir... 58. Byloje nėra ginčo, kad pasibaigus nuomos sutarčiai, atsakovas perdavė... 59. Minėta, kad civilinės atsakomybės sąlygas turi įrodyti atsakovas. Taigi,... 60. Dėl dviračio remonto išlaidų atlyginimo... 61. Ieškovas prašo priteisti 56 Eur dviračio remonto išlaidas. Nurodo, jog šis... 62. Nuomos sutarties 5.1.7 punktu šalys susitarė, kad nuomininkas neatsako už... 63. Dėl medelių atsodinimo išlaidų atlyginimo... 64. Ieškovas nurodo, jog atsakovas, pjaudamas prie namo žolę apgadino medelius:... 65. Nagrinėjamu atveju, ieškovas nepateikė įrodymų, kiek atsakovo nuomos... 66. Dėl malkų trūkumo... 67. Ieškovas nurodo, kad atsakovas išnaudojo daugiau ir geresnės kokybės... 68. Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, koks tiksliai kiekis (kub. m.) ir... 69. Dėl žalos durims atlyginimo... 70. Ieškovas nurodo, kad atsakovas, išsikeldamas iš nuomojamo namo paliko dvi... 71. Teismas, remdamasis nustatytomis aplinkybėmis, išdėstytais argumentas ir... 72. Dėl procesinių palūkanų... 73. CK 6.37 straipsnyje numatyta, kad skolininkas neįvykdęs savo piniginės... 74. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 75. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas patyrė 73,40 Eur žyminio mokesčio... 76. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 77. Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (patenkinta 20 proc.), ieškovui... 78. Proporcingai atmestų reikalavimų daliai (atmesta 80 proc.), 800,00 Eur... 79. Šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos... 80. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 96, 98, 259,... 81. nutraukti civilinę bylą pagal ieškovo R. M. ieškinį atsakovui G. K. dėl... 82. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 83. Priteisti iš atsakovo G. K., a. k. ( - ) ieškovo R. M., a. k. ( - ) naudai... 84. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 85. Priteisti iš ieškovo R. M., a. k. ( - ) atsakovo G. K., a. k. ( - ) naudai... 86. Grąžinti ieškovui R. M., a. k. ( - ) 7,95 Eur (septynis eurus 95 ct )... 87. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas...