Byla e2-800-983/2018
Dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų teisėja Asta Adamonytė-Šipkauskienė,

2sekretoriaujant Jolitai Janušauskaitei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui advokato padėjėjui N. Ž.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. K. ieškinį atsakovei I. K. dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės,

Nustatė

5ieškovas A. K. (toliau – ieškovas) kreipėsi į teismą prašydama nutraukti ieškovo ir atsakovės I. K. (toliau – atsakovė) santuoką, įregistruotą ( - ) Elektrėnų sav. administracijos civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr.5, dėl abiejų sutuoktinių kaltės; po santuokos nutraukimo ieškovui palikti K. pavardę, atsakovei palikti santuokinę pavardę – K.

6Ieškovas ieškinyje ir ieškovo atstovas advokato padėjėjas N. Ž. teismo posėdyje nurodė, kad šalys susituokė ( - ). Santuoka įregistruota Elektrėnų sav. administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. 5. Santuokoje vaikų nesusilaukė. Gyvenant santuokoje tarp šalių prasidėjo nesutarimai. Šalių santuoka faktiškai yra iširusi, kadangi nuo 2014 m. rudens šalys nepalaiko šeimyninių santykių ir bendro ūkio nebeveda. Šeimoje nebeliko tarpusavio supratimo, pagarbos, meilės vienas kitam, todėl santuoka yra nutrauktina. Šeima iširo dėl skirtingų interesų bei požiūrių į šeimyninį gyvenimą. Galimybių ir noro išsaugoti šeimyninius santykius tiek iš ieškovo, tiek iš atsakovės pusės nėra. Ieškovas su atsakove tarėsi santuoką nutraukti bendru sutikimu pasirašant Sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, tačiau atsakovė dėl nežinomų priežasčių atsisakė, todėl ieškovas priverstas kreiptis į teismą dėl santuokos nutraukimo ieškininės teisenos tvarka. Taikytis ieškovas nesutinka, kadangi sprendimas nutraukti santuoką rimtai apgalvotas ir yra galutinis, todėl prašo teismo neskirti termino susitaikyti. Nutraukus santuoką, išlaikymo iš atsakovės nereikalauja, nes yra darbingas. Santuokos metu jokio dalintino turto neįsigijo. Kreditorių šalys neturi ir niekas neskolingi jiems. Po santuokos nutraukimo prašo atsakovei palikti santuokinę – K. pavardę.

7Atsakovė I. K. į posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai- viešo paskelbimo būdu, atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė ir neatvykimo į teismo posėdį priežasčių nenurodė, todėl byla nagrinėjama atsakovei nedalyvaujant.

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Šalių santuoka sudaryta ( - ) Elektrėnų sav. administracijos civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr.5. Šalys nepilnamečių vaikų neturi.

10Dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės

11CK 3.60 ir 3.61 straipsniuose nustatytos santuokos nutraukimo dėl vieno ar dėl abiejų sutuoktinių kaltės sąlygos. CK 3.60 str. 2 d. nustatyta, kad sutuoktinis pripažįstamas kaltu dėl santuokos iširimo, jeigu jis iš esmės pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas ir dėl to bendras gyvenimas tapo negalimas. Sutuoktinio pareigos išvardytos daugelyje CK straipsnių (3.26–3.30, 3.35–3.36 ir kt.) – tai lojalumo, savitarpio pagarbos ir moralinės bei materialinės paramos, visapusiško rūpinimosi vaikais ir šeima, kitos pareigos. Pagal CK 3.60 str. 2 d. normos prasmę esminiu santuokinių pareigų pažeidimu laikytinas elgesys, nepriimtinas ne tik teisės, bet ir moralės požiūriu. Teismo posėdžio metu nustatyta, kad santuokiniai ryšiai tarp ieškovo ir atsakovės yra nutrūkę, jie kartu negyvena bei neveda bendro ūkio nuo 2014 m. rudens, todėl laikytina, kad santuoka yra faktiškai iširusi ir išsaugoti jos nėra galimybės.

12Teismas, nustatydamas sutuoktinių kaltę dėl santuokos iširimo, privalo įvertinti ir šalių elgesį siekiant išsaugoti šeimą. Bylos nagrinėjimo metu nenustatyta, kad šalys galėtų susitaikyti, ar to siektų. Priešingai, iš byloje esančių duomenų, leidžia teismui daryti išvadą, kad sutuoktinių šeima yra faktiškai iširusi ir galimybės ją išsaugoti nebėra. Pažymėtina, jog sudarę santuoką sutuoktiniai sukuria šeimos santykius kaip bendro gyvenimo pagrindą. Iš ieškovo atstovo paaiškinimų, bylos medžiagos, matyti, kad sutuoktiniai kartu negyvena nuo 2014 m. rudens. Teismo nuomone sutuoktiniai pažeidė lojalumo pareigą, numatytą CK 3.27 str. Minėtos pareigos pažeidimas sudaro pagrindą išvadai apie abiejų sutuoktinių kaltę dėl santuokos nutraukimo, kadangi abu sutuoktiniai nebuvo lojalūs, lojalumo pareigą pažeidė iš esmės - dėl to sutriko tarpusavio nuolatinis bendravimas bei nebuvo ieškoma bendro sutarimo, kuris ateityje padėtų atkurti darnius santuokinius ryšius.

13Teismas laiko, kad byloje yra pakankamai įrodymų, patvirtinančių tą aplinkybę, kad ieškovas ir atsakovė yra kalti dėl santuokos iširimo, todėl daro išvadą, kad santuoka tarp šalių iširo ir ji nutrauktina, pripažįstant abiejų sutuoktinių kaltę dėl santuokos iširimo (CK 3.61 straipsnio 2 dalis).

14Dėl turto padalijimo

15Teismui, sprendžiant santuokos nutraukimo klausimą, privalu išspręsti turto padalijimo klausimus (CK 3.59 str.). Nagrinėjamu atveju šalys nekilnojamojo turto ar kilnojamojo turto santuokos metu neįgijo, todėl ginčo dėl to nėra ir teismas šiuo klausimu nepasisako.

16Dėl pavardžių

17Nutraukus santuoką ieškovas po santuokos nutraukimo prašo ieškovui palikti K. pavardę, atsakovei palikti santuokinę pavardę – K. Toks ieškovo reikalavimas neprieštarauja įstatymui, todėl tenkintinas (LR CK 3.69 str. 1-2 d). Po santuokos nutraukimo ieškovui paliekama K. pavardė, atsakovei paliekama K. pavardė.

18Kadangi atsakovei procesinių dokumentų įteikti jos gyvenamosios ir darbo vietų adresais nėra galimybės, ieškovas neprašo skirti kuratoriaus, tačiau prašo įteikti atsakovei procesinius dokumentus viešo paskelbimo būdu, todėl teismo sprendimas atsakovei įteiktinas viešo paskelbimo būdu, t. y. specialiame interneto tinklalapyje paskelbiant pranešimą (CPK 130 straipsnio 1 dalis).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260 str., 263-265 str., 268-270 str., 384 str., teismas

Nutarė

20ieškinį patenkinti visiškai.

21Nutraukti santuoką, sudarytą ( - ) Elektrėnų sav. administracijos civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr.5, tarp A. K., a.k. ( - ) ir I. K. (iki santuokos Sakaliūnienė), a.k. ( - ) dėl abiejų sutuoktinių kaltės

22Nutraukus santuoką I. K. palikti santuokinę pavardę – K., A. K. palikti pavardę – K.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmus.

24Paskelbti specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt tokio turinio pranešimą:

25„Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmuose 2018-02-14 priimtas sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-800-983/2018 pagal ieškovo A. K. ieškinį atsakovei I. K. dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės, kuriuo ieškinys patenkintas visiškai. Atsakovės gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos, todėl atsakovei sprendimas yra įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Atsakovė informuojamas, kad sprendimas laikomas įteiktu pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje dieną. Atsakovė turi teisę per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos pateikti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmus“.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų teisėja Asta... 2. sekretoriaujant Jolitai Janušauskaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui advokato padėjėjui N. Ž.,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. K.... 5. ieškovas A. K. (toliau – ieškovas) kreipėsi į teismą prašydama... 6. Ieškovas ieškinyje ir ieškovo atstovas advokato padėjėjas N. Ž. teismo... 7. Atsakovė I. K. į posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 9. Šalių santuoka sudaryta ( - ) Elektrėnų sav. administracijos civilinės... 10. Dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės... 11. CK 3.60 ir 3.61 straipsniuose nustatytos santuokos nutraukimo dėl vieno ar... 12. Teismas, nustatydamas sutuoktinių kaltę dėl santuokos iširimo, privalo... 13. Teismas laiko, kad byloje yra pakankamai įrodymų, patvirtinančių tą... 14. Dėl turto padalijimo... 15. Teismui, sprendžiant santuokos nutraukimo klausimą, privalu išspręsti turto... 16. Dėl pavardžių ... 17. Nutraukus santuoką ieškovas po santuokos nutraukimo prašo ieškovui palikti... 18. Kadangi atsakovei procesinių dokumentų įteikti jos gyvenamosios ir darbo... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260 str.,... 20. ieškinį patenkinti visiškai.... 21. Nutraukti santuoką, sudarytą ( - ) Elektrėnų sav. administracijos... 22. Nutraukus santuoką I. K. palikti santuokinę pavardę – K., A. K. palikti... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas... 24. Paskelbti specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt tokio turinio... 25. „Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmuose 2018-02-14 priimtas...