Byla e2YT-10407-793/2019
Dėl vaikų nuolatinio rūpintojo ir rūpybos vietos pakeitimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Petras Mineikis, sekretoriaujant Agnei Baranauskaitei, dalyvaujant pareiškėjo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, atstovaujamos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Klaipėdos mieste, atstovei A. Š., suinteresuoto asmens biudžetinės įstaigos Klaipėdos vaikų globos namų „Smiltelė“ atstovei A. P., suinteresuoto asmens biudžetinės įstaigos Klaipėdos socialinių paslaugų centro „Danė“ atstovei L. K.,

2uždarame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, atstovaujamos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Klaipėdos mieste, pareiškimą suinteresuotiems asmenims biudžetinei įstaigai Klaipėdos vaikų globos namams „Smiltelė“, biudžetinei įstaigai Klaipėdos socialinių paslaugų centrui „Danė“ dėl vaikų nuolatinio rūpintojo ir rūpybos vietos pakeitimo.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas prašo atleisti biudžetinę įstaigą Klaipėdos vaikų globos namus „Smiltelė“ iš D. N. ir K. N. nuolatinio rūpintojo pareigų ir paskirti nepilnamečių D. N. ir K. N. nuolatiniu rūpintoju biudžetinę įstaigą Klaipėdos socialinių paslaugų centrą „Danė“, ten nustatant vaikų gyvenamąją vietą. Nurodo, kad Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (buvęs pavadinimas Klaipėdos miesto apylinkės teismo) 2007 m. liepos 4 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. N2-3417-37/2007, nepilnamečių D. N., ( - ), ir K. N., gimusio ( - ), nuolatiniu globėju buvo paskirtas Klaipėdos vaikų globos namai „Smiltelė“. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. A1-271 „Dėl atrinktų pertvarkai stacionarių socialinės globos įstaigų ir sutrikusio vystymosi kūdikių namų surašo patvirtinimo“ ir 2019 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. A1-386 „Dėl socialinės globos normų sąrašo patvirtinimo“, Klaipėdos vaikų globos namai „Smiltelė“ nebeteiks likusiems be tėvų globos vaikams ir socialinės rizikos vaikams ilgalaikės (trumpalaikės) globos (išskyrus trumpalaikę socialinę globą iki 3 mėn.). Esant prieš tai minėtiems pakeitimams, esamas vaiko rūpintojas nebegali eiti vaiko rūpintojo pareigų, todėl turi būti atleistas iš jų paskiriant kitą nuolatinį rūpintoją.

5Suinteresuotas asmuo biudžetinė įstaiga Klaipėdos vaikų globos namai „Smiltelė“ pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriuo su pareiškimu sutinka, prašo atleisti Klaipėdos vaikų globos namus „Smiltelė“ iš nuolatinio rūpintojo pareigų, bei paskirti D. N. ir K. N. nuolatiniu rūpintoju Klaipėdos socialinių paslaugų centrą „Danė“.

6Suinteresuotas asmuo biudžetinė įstaiga Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Danė“ atsiliepimu į pareiškimą su juo sutinka, prašo pareiškimą tenkinti. Nurodė, kad socialinės globos namuose gali augti tik vaikai su negalia, o nepilnamečiai D. N. ir K. N. yra neįgalūs.

7Pareiškėjo atstovė teismo posėdyje pareiškimą palaikė, patvirtino jame nurodytas aplinkybes, prašė pareiškimą tenkinti.

8Suinteresuoto asmens biudžetinės įstaigos Klaipėdos vaikų globos namų „Smiltelė“ atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad su pareiškimu sutinka, prašo jį tenkinti.

9Suinteresuoto asmens biudžetinės įstaigos Klaipėdos socialinių paslaugų centrą „Danė“ atstovė teismo posėdžio metu su pareiškimu sutiko, prašo jį tenkinti.

10Teismas

konstatuoja:

11pareiškimas tenkintinas.

12Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad D. N., ( - ) ir K. N., gimusio ( - ), motina – M. N., duomenų apie nepilnamečių vaikų tėvą nėra. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (buvęs pavadinimas Klaipėdos miesto apylinkės teismo) 2007 m. liepos 4 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. N2-3417-37/2007, M. N. neterminuotai apribota motinos valdžia į vaikus D. N. ir K. N., nuolatiniu vaiko globėju paskirti Klaipėdos vaikų globos namai „Smiltelė“ bei juose nustatyta vaikų nuolatinė gyvenamoji vieta.

13Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. A1-386 „Dėl socialinės globos normų sąrašo patvirtinimo“ socialinės globos nuostata nuo 2020 m. gruodžio 31 d. nebeteikti likusiems be tėvų globos vaikams ir socialinės rizikos vaikams ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos (išskyrus trumpalaikę socialinę globą iki 3 mėn.) vaikų globos namuose, vaikų globos namai „Smiltelė“ dėl vykdomos pertvarkos iki 2020 m. gruodžio 31 d. turi būti uždaryti. Nepilnamečiams vaikams D. N. ir K. N. yra nustatytas vidutinis neįgalumas, todėl jie turi būti perkelti į Klaipėdos socialinių paslaugų centrą „Danė“. Suinteresuotas asmuo Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Danė“ sutinka būti nepilnamečių vaikų D. N., ( - ), ir K. N., gimusio ( - ), nuolatiniu rūpintoju. Be to, bylos duomenimis artimųjų giminaičių ar kitų asmenų, kurie galėtų ir sutiktų rūpintis vaikais, nėra. Nepilnamečiai vaikai D. N. ir K. N. pateikė nuomonę dėl rūpintojo ir rūpybos vietos pakeitimo, kurioje nurodė, jog sutinka, kad jų nuolatiniu rūpintoju būtų paskirtas Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Danė“ (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 503 straipsnis).

14Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.256 straipsnyje nustatyta, kad nuolatinė globa (rūpyba) nustatoma be tėvų globos likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo šeimą, ir jų priežiūra, auklėjimas, teisių bei teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas pavedamas kitai šeimai, šeimynai ar vaikų globos (rūpybos) institucijai. Globėjas (rūpintojas) gali būti teismo nutartimi atleistas nuo pareigų atlikimo, jeigu jų negali atlikti dėl savo ar artimųjų giminaičių ligos, savo turtinės padėties pablogėjimo ar dėl kitų svarbių priežasčių (CK 3.246 straipsnio 2 dalis, CPK 494 straipsnio 1 dalis). Vaiko globos (rūpybos) tikslas – užtikrinti vaiko auklėjimą ir priežiūrą aplinkoje, kurioje jis galėtų saugiai tinkamai augti, vystytis ir tobulėti (CK 3.248 straipsnio 1 dalis).

15Ištyrus ir įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, pripažintina, jog byloje nustatytas faktinis ir teisinis pagrindas biudžetinę įstaigą Klaipėdos vaikų globos namus „Smiltelė“ atleisti nuo nepilnamečių vaikų D. N., ir K. N., nuolatinio rūpintojo pareigų, bei nepilnamečių vaikų D. N. ir K. N., rūpintoju paskirti biudžetinę įstaigą Klaipėdos socialinių paslaugų centrą „Danė“, šiame centre nustatant vaikų gyvenamąją vietą (CK 3.246 straipsnio 2 dalis, 3.248 straipsnis, 3.256, 3.257 straipsniai, 3.264 straipsnio 3 dalis, 3.265 straipsnio 3 punktas, CPK 494 straipsnio 1, 4 dalys).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 494, 496, 290, 291, 504 straipsniais, teismas

Nutarė

17pareiškimą tenkinti.

18Atleisti biudžetinę įstaigą Klaipėdos vaikų globos namus „Smiltelė“, įmonės kodas 190988559, nuo nepilnamečių vaikų D. N., asmens kodas ( - ) ir K. N., asmens kodas ( - ) rūpintojo pareigų.

19Paskirti nepilnamečių vaikų D. N., asmens kodas ( - ) ir K. N., asmens kodas ( - ) nuolatiniu rūpintoju biudžetinę įstaigą Klaipėdos socialinių paslaugų centrą „Danė“, juridinio asmens kodas 190979880, šiame centre nustatant nepilnamečių vaikų D. N. ir K. N. gyvenamąją vietą.

20Nutartį per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos galima skųsti atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai