Byla e2A-43-569/2020
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Linos Muchtarovienės (pirmininkės ir pranešėjos), Birutės Simonaitienės ir Vilijos Valantienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės UAB „Bačkonys“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo civilinėje byloje ieškovės UAB „Bačkonys“ ieškinį atsakovei UAB „Normetas“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė UAB „Bačkonys“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės UAB „Normetas“ 5792,40 Eur skolos, 6 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad šalių teisiniai santykiai prasidėjo 2009 metais, kai atsakovės pavadinimas buvo UAB „Algbarsa“. Nuo 2013 m. gegužės 17 d. UAB „Algbarsa“ pakeitė pavadinimą į UAB „Normetas“. UAB „Normetas“ perėmė visas UAB „Algbarsa“ teises ir pareigas. Šalys žodžiu susitarė, kad ieškovas suteiks atsakovui 20 000,00 litų (5792,40 Eur) paskolą, kurią atsakovas įsipareigojo grąžinti, kai pagerės atsakovo finansinė būklė. Ieškovės piniginių lėšų (20 000,00 litų) pervedimą į atsakovės atsiskaitomąją sąskaitą patvirtina prie ieškinio pridedami rašytiniai įrodymai: 2009 m. sausio 6 d. mokėjimo nurodymas Nr. 670 - 19 000,00 litų - ir 2009 m. sausio 13 d. mokėjimo nurodymas Nr. 1548 - 1 000,00 litų. Iki šios dienos atsakovė minėtų piniginių lėšų ieškovui negrąžino. Atsakovė neįvykdė savo prievolės grąžinti paskolą ieškovei ir nepagrįstai praturtėjo ieškovės sąskaita arba be teisinio pagrindo įgijo ieškovės turtą. Ieškovė pažymėjo, kad jeigu teismas nepripažins, kad tarp ieškovės ir atsakovės egzistuoja prievoliniai paskolos teisiniai santykiai, ieškinys turėtų būtų tenkintinas remiantis CK 6 knygos XX skyriumi „Nepagrįstas praturtėjimas ar turto gavimas“. 2.

6Atsakovė UAB „Normetas“ su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad UAB „Normetas“ nėra sudariusi su UAB „Bačkonys“ jokių paskolos sutarčių ir nėra gavusi iš ieškovės 5792,40 Eur paskolą. Šalių paskolos teisiniai santykiai nėra įrodyti, nes paskolos santykius patvirtina rašytinės formos reikalavimus atitinkantis paskolos gavėjo pasirašytas paskolos raštelis arba kitoks skolos dokumentas, patvirtinantis paskolos sutarties dalyko perdavimą paskolos gavėjui. Šiuo atveju ieškovė, pervesdama atsakovei lėšas, mokėjimo pavedimuose nurodė paskirtį „Pervedamos lėšos pagal sutartį“, nenurodant, pagal kokią. Neįvardijus lėšų pervedimo paskirties, nėra akivaizdus faktas, kad pervedamas būtent paskolos sutarties dalykas. Ieškovė nepateikė kitų rašytinių dokumentų, kurie patvirtintų, kad mokėjimo pavedimu buvo perduotas būtent paskolos dalykas. Fakto dėl paskolos sutarties dalyko perdavimo paskolos gavėjui (atsakovui) egzistavimo nepatvirtina ir jokie kiti įrodymai. Ieškovė nepateikė patikimų įrodymų, patvirtinančių, jog tarp šalių buvo sudaryta paskolos sutartis, kad šalys buvo susitarę dėl pinigų grąžinimo. Ieškinyje nurodomi du skirtingi faktiniai ieškinio pagrindai, o tai rodo, kad ieškovė nenuosekli - arba pati nežino pinigų pervedimo aplinkybių, arba jas teisingai nenori atskleisti. Ieškinyje nėra pateikta pagristų aplinkybių, įrodymų, kad UAB „Normetas“ nepagrįstai praturtėjo.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

83.

9Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmai 2019 m. balandžio 4 d. sprendimu ieškovės UAB „Bačkonys“ ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovės atsakovės naudai jos patirtas bylinėjimosi išlaidas. 4.

10Teismas nurodė, kad tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad 2009 m. sausio 6 d. ir sausio 13 d. ieškovė UAB „Bačkonys“ pervedė, o UAB „Normetas“ (buvęs UAB „Algbarsa“) gavo, 20 000,00 Lt (5792,40 Eur), tačiau šalys skirtingai traktuoja šių pavedimų paskirtį ir tikslus. Įvertinęs byloje pateiktus atsakovės rašytinius įrodymus bei šalių ir liudytojų V. K. ir buvusio UAB „Algbarsa“ (dabar UAB „Normetas“) vadovo A. S. paaiškinimus teismo posėdžio metu, teismas pripažino, kad 2008 m. gruodžio 15 d. UAB „Algbarsa“ trečiajam asmeniui V. K. suteikė 20 000,00 Lt paskolą, o ieškovė jos grąžinimą atliko 2009 m. sausio 6 d. ir sausio 13 d. ir tai yra užfiksuota 2008 – 2009 m. atsakovės „Didžiojoje knygoje” bei kituose buhalteriniuose dokumentuose. Teismo nuomone, ieškovės atlikti pavedimai buvo V. K. suteiktos paskolos apmokėjimas, o ne jos suteikimas atsakovei, kaip traktuoja ieškovė. 5.

11Teismas, įvertinęs šalių nurodytus faktus bei pateiktus įrodymus, sprendė, kad ieškovė neįrodė, kad tarp šalių susiklostė paskolos teisiniai santykiai, t. y. kad atsakovė įsipareigojo grąžinti ieškovei ginčo pavedimais pervestą pinigų sumą, ar kad pinigines lėšas atsakovė gavo be teisinio pagrindo ir nepagrįstai praturtėjo. Tuo tarpu atsakovė įrodė, kad ieškovė pirmiau minėtais pavedimais už trečiąjį asmenį V. K. padengė atsakovės jam suteiktą paskolą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 12 str., 178 str.), todėl esant tokioms aplinkybėms, teismas ieškovės ieškinį atmetė.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

136.

14Apeliaciniu skundu apeliantė UAB „Bačkonys“ prašo panaikinti Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų 2019 m. balandžio 4 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – priteisti iš atsakovės UAB „Normetas“ ieškovei UAB „Bačkonys“ 5 792,40 Eur skolą, 6 proc. procesines palūkanas, skaičiuojamas nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško vykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais esminiais argumentais: 6.1.

15Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ir neteisėtai atmetė ieškinį be jokio faktinio ir teisinio pagrindo „perėmęs“ tikrovės neatitinkančią atsakovės gynybinę poziciją, esą „atsakovė įrodė, kad ieškovė pirmiau minėtais pavedimais už trečiąjį asmenį V. K. padengė atsakovės jam suteiktą paskolą“. Byloje nėra jokių dokumentų ir/ar kitokių įrodymų, jog ieškovė neva per atsakovę skolino trečiajam asmeniui V. K. 20 000,00 litų. Šiame kontekste sprendimas yra itin selektyvus: pirmosios instancijos teismas nepripažino tarp ieškovės ir atsakovės egzistavusių paskolos teisinių santykių vien tuo pagrindu, jog nebuvo pasirašyta ieškovės ir atsakovės paskolos rašytinė sutartis, tačiau pripažino atsakovės ir trečiojo asmens V. K. „paskolinius santykius“, nors jokios rašytinės paskolos sutarties tarp V. K. ir atsakovės (kaip ir ieškovės) nėra. 6.2.

16Taikant nepagrįsto praturtėjimo institutą, būtent atsakovei (kuri gavo ieškovės lėšas – 20 000,00 litų), tenka procesinė pareiga įrodyti, kokiu faktiniu ir teisiniu pagrindu buvo gautos piniginės lėšos (sutartis ar jos esmę atitinkantis tarp ieškovės ir atsakovės egzistuojantis teisinis pagrindas gauti pinigines lėšas). Atsakovė šios pareigos neįvykdė, nepateikė į bylą jokių reikšmingų įrodymų, kurie pagrįstų piniginių lėšų iš ieškovės gavimo pagrindą, todėl ieškinys turėjo būti tenkintas. 7.

17Atsiliepimu atsakovė UAB „Normetas“ prašo ieškovės UAB „Bačkonys“ apeliacinį skundą atmesti, Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų 2019 m. balandžio 4 d. sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti teisinės pagalbos išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais esminiais argumentais: 7.1.

18Duomenų, kad iki ieškinio teismui pateikimo dienos,ieškovė kreipėsi į atsakovę su reikalavimu dėl skolos gražinimo, byloje nėra. Be to, ieškovė, tvirtindama, kad paskola buvo suteikta atsakovei, nenurodė, kokiam terminui ji buvo suteikta, nenurodė kitų paskolos sutarčiai būdingų sąlygų, į teismą ieškovė kreipėsi 2019 m. sausio 3 d., t. y. beveik po dešimties metų. 7.2.

19Teismo nustatytų aplinkybių visuma patvirtina, kad UAB „Algbarsa“ ( UAB „Normetas“) 20 000,00 Lt paskolą trečiajam asmeniui V. K. suteikė 2008 m. gruodžio 15 d., o ieškovė jos grąžinimą atliko 2009 m. sausio 6 d. ir sausio 13 d. mokėjimo nurodymais Nr. 670 ir Nr. 1548, tai yra užfiksuota 2008 - 2009 m. atsakovo „Didžiojoje knygoje” bei kituose buhalteriniuose dokumentuose. Ieškovės atlikti pavedimai buvo V. K. suteiktos paskolos apmokėjimas. Apeliantė nepateikė jokių argumentų, galinčių paneigti tokią teismo išvadą. Teismas

konstatuoja:

20IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

21teisiniai argumentai ir išvados

22 Apeliacinis skundas atmestinas 8.

23Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis). 9.

24Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo atmestas ieškovės ieškinys dėl skolos iš atsakovės priteisimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Dėl ginčo esmės 10.

25Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi skundžiamo teismo sprendimo motyvus, apeliacinio skundo bei atsiliepimo į jį argumentus bei įvertinusi byloje esančių duomenų visumą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė teisės normas, nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo bei aiškinimo praktikos, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, su kurio motyvais ir išvadomis teisėjų kolegija iš esmės sutinka. Apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai nepaneigia skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo (CPK 263 straipsnio 1 dalis). 11.

26Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad UAB „Algbarsa“ 2013 m. gegužės 16 d. pakeitė pavadinimą ir tapo UAB „Normetas“. Iš Valstybės įmonės Registrų centras Juridinių asmenų registro išrašo matyti, kad iki 2011 m. rugpjūčio 11 d. UAB „Normetas“ direktoriumi buvo A. S., vėliau šias pareigas perėmė V. V., kuris iki šiol eina direktoriaus pareigas minėtoje įmonėje (el. b. l. 26-32). UAB „Algbarsa“ 2008 m. gruodžio 15 d. išmokėjo V. K. 20 000,00 Lt sumos pagal kasos išlaidų orderį Nr. 500, nurodant, kad tai paskola pagal sutartį (el. b. l. 70). UAB „Bačkonys“ sąskaitos išrašai ir 2009 m. sausio 6 d. ir sausio 13 d. mokėjimo nurodymai Nr. 670, Nr. 1548 patvirtina, kad UAB „Bačkonys“ pervedė UAB „Algbarsa“ 20 000,00 Lt, mokėjimo paskirtyje nurodyta, kad „pervedamos lėšos pagal sutartį“ (el. b. l. 33, 34-35). Iš UAB „Normetas“ 2018 m. gruodžio 20 d. pažymos ir „Didžiosios knygos“ išrašų matyti, kad 2008 m. gruodžio mėnesį iš UAB „Algbarsa“ kasos buvo išmokėta 20 000,00 Lt V. K., apskaitos dokumentuose fiksuojant, kad tai „Įvairios gautinos sumos (paskolos)“. UAB „Bačkonys“ 2009 m. sausio mėnesį pervedus per du kartus 20 000,00 Lt UAB „Algbarsa“, buhalterijoje fiksuotas 20 000 Lt skolos grąžinimas (el. b. l. 66-69). UAB „Normetas“ 2019 m. vasario 19 d. pažymoje nurodyta, kad 2009 m. sausio 6 d. UAB „Algbarsa“ apyvartinių lėšų banko sąskaitoje ir kasoje turėjo 49 204,87 litus (el. b. l. 64). Tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad 2009 m. sausio 6 d. ir sausio 13 d. ieškovas UAB „Bačkonys“ pervedė, o UAB „Normetas“ (buvęs UAB „Algbarsa“) gavo 20 000 Lt (5792,40 Eur). 12.

27Nesutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimu, apeliantė iš esmės savo poziciją grindžia tuo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ir neteisėtai atmetė ieškinį be jokio faktinio ir teisinio pagrindo, „perėmęs“ tikrovės neatitinkančią atsakovės gynybinę poziciją esą „atsakovė įrodė, kad ieškovė pirmiau minėtais pavedimais už trečiąjį asmenį V. K. padengė atsakovės jam suteiktą paskolą“. Mano, jog sprendimas yra itin selektyvus: pirmosios instancijos teismas nepripažino tarp ieškovės ir atsakovės egzistavusių paskolos teisinių santykių vien tuo pagrindu, jog nebuvo pasirašyta ieškovės ir atsakovės paskolos rašytinė sutartis, tačiau pripažino atsakovės ir trečiojo asmens V. K. „paskolinius santykius“, nors jokios rašytinės paskolos sutarties tarp V. K. ir atsakovės (kaip ir ieškovės) nėra. Su šiais apeliantės argumentais teisėjų kolegija nesutinka. 13.

28Teisėjų kolegija pažymi, kad civilinėje byloje kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi savo reikalavimams bei atsikirtimams pagrįsti, išskyrus aplinkybes, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 straipsniai). Įrodinėjimo pareiga įvykdoma nurodant teisiškai reikšmingus faktus ir juos patvirtinančius įrodymus, renkant ir pateikiant įrodymus. Šaliai, neįvykdžius įrodinėjimo pareigos, teismas gali pripažinti neįrodytomis aplinkybes, kuriomis ji remiasi. 14.

29Civilinei bylai reikšmingas aplinkybes (įrodinėjimo dalyką) teismas nustato, remdamasis įrodymais. Įrodymai – civilinei bylai reikšmingi faktiniai duomenys, gauti CPK 177 straipsnio 2 dalyje išvardytomis įrodinėjimo priemonėmis ir CPK bei kitų įstatymų ir norminių aktų nustatyta tvarka. Pagal CPK 177 straipsnio 2 dalį faktiniai duomenys nustatomi šiomis priemonėmis: šalių ir trečiųjų asmenų (tiesiogiai ar per atstovus) paaiškinimais, liudytojų parodymais, rašytiniais įrodymais, daiktiniais įrodymais, apžiūrų protokolais, ekspertų išvadomis, nuotraukomis, vaizdo ir garso įrašais, padarytais nepažeidžiant įstatymų, ir kitomis įrodinėjimo priemonėmis. 15.

30Kasacinio teismo praktika įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo klausimais nuosekliai išplėtota (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-156-701/2016, 2016 m. gegužės 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-258-219/2016 ir jose nurodytą praktiką). Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. kovo 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-84/2014; kt.). Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog faktinių duomenų įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Ar tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistavo arba neegzistavo, teismas sprendžia ištyręs ir įvertinęs byloje esančius įrodymus (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009). Dėl to atvejai, kai šalies nurodytos aplinkybės, argumentai nepripažįstami įrodytais, savaime neleidžia daryti išvados, kad bylos nagrinėjimo metu teisme buvo padaryta CPK 176, 185 straipsnių pažeidimų (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-243/2010; kt.). 16.

31Teisėjų kolegijos vertinimu pirmosios instancijos teismas, ištyręs byloje esančius rašytinius įrodymus, šalių, trečiojo asmens bei liudytojų paaiškinimus, turėjo pagrindo sutikti su atsakovės išdėstyta pozicija, kad jokie tiesioginiai paskolos teisiniai santykiai tarp ieškovės ir atsakovės nesusiklostė. Pirmosios instancijos teismas grindė padarytas išvadas, sprendime analizavo ir įvertino ne tik ieškinio pareiškime, bet ir atsakovės buhalteriniuose dokumentuose užfiksuotą informaciją. 17.

32Kaip matyti iš bylos duomenų, atsakovės „Didžiosios knygos“ išrašai patvirtina, kad 2008 m. gruodžio mėnesį iš UAB „Algbarsa“ kasos buvo išmokėta 20 000,00 Lt V. K., apskaitos dokumentuose fiksuojant, kad tai „įvairios gautinos sumos (paskolos)“. Ieškovė UAB „Bačkonys“ 2009 m. sausio mėnesį pervedus per du kartus 20 000,00 Lt, UAB „Algbarsa“ buhalterijoje fiksuotas 20 000,00 Lt skolos grąžinimas (el. b. l. 66-69). Liudytoja UAB „Normetas“ vyriausioji buhalterė A. N. paaiškino, kad įmonei suteikta paskola turėtų būti žymima analitiniame žiniaraštyje, tačiau tokio įrašo nėra. Tačiau rastas 2008 m. gruodžio mėn. kasos išlaidų orderis, kad išmokėti pinigai V. K. patvirtina, jog atsakovė suteikė paskolą minėtam asmeniui, o 2009 m. sausio mėnesį ieškovė pervedė pinigus atsakovei, kas reiškia, jog paskola jau padengta. 18.

33Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pirmosios instancijos teismo išvados pagrįstos visų byloje ištirtų įrodymų visuma: liudytojos vyriausiosios buhalterės paaiškinimus patvirtina teismo posėdžio metu peržiūrėti originalūs „Didžios knygos“ įrašai bei kita byloje esanti rašytinė medžiaga, t. y. UAB „Normetas“ 2019 m. vasario 19 d. pažyma (el. b. l. 64), UAB „Normetas“ 2018 m. gruodžio 20 d. pažymos ir „Didžiosios knygos“ išrašai (el. b. l. 66-69), liudytojų V. K. ir buvusio UAB „Algbarsa“ (dabar UAB „Normetas“) vadovo A. S. paaiškinimai teismo posėdžio metu, kurie nurodė, kad atsakovė veikė kaip tarpininkas, suteikiant paskolą V. K., t. y. UAB „Algbarsa“ (dabar UAB „Normetas“) suteikė paskolą V. K., o UAB „Bačkonys“, nepraėjus mėnesiui, atliko už jį grąžinimą. UAB „Algbarsa“ 20 000,00 Lt sumos išmokėjimą V. K. patvirtina 2008 m. gruodžio 15 d. kasos išlaidų orderis Nr. 500, nurodant, kad tai paskola pagal sutartį (el. b. l. 70), o jos grąžinimą kasos knygos duomenys. 19.

34Nėra jokio pagrindo abejoti atsakovės pateiktų į bylą duomenų tikrumu ir teisingumu, nes juos pagrindžia liudytojų paaiškinimai, ir tokia pirmosios instancijos teismo išvada, teisėjų kolegijos vertinimu, yra tinkamai motyvuota, atitinka faktinius bylos duomenis bei yra padaryta nepažeidžiant įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisyklių. Vien ta aplinkybė, jog pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, padarė kitokias išvadas, nei nurodo apeliantė ieškovė, apeliacinio teismo įsitikinimu, savaime nereiškia, kad buvo pažeistos įrodymų vertinimo taisyklės ir teismo sprendimas yra nepagrįstas. 20.

35Nors apeliantė ir teigia, jog pirmosios instancijos teismas nepripažino tarp ieškovės ir atsakovės egzistavusių paskolos teisinių santykių vien tuo pagrindu, jog nebuvo pasirašyta ieškovės ir atsakovės paskolos rašytinė sutartis, tačiau pripažino atsakovės ir trečiojo asmens V. K. „paskolinius santykius“, nors jokios rašytinės paskolos sutarties tarp V. K. ir atsakovės (kaip ir ieškovės) nėra, tačiau tokie apeliantės argumentai laikytini deklaratyviais ir nepagrįstais. 21.

36Teisėjų kolegija pažymi, jog apeliantė, teigdama, kad tarp šalių susiklostė paskoliniai santykiai, tik pateikė UAB „Bačkonys“ sąskaitos išrašus ir 2009 m. sausio 6 d. ir sausio 13 d. mokėjimo nurodymus Nr. 670, Nr. 1548, kurie patvirtina, kad UAB „Bačkonys“ pervedė UAB „Algbarsa“ 20 000 Lt (mokėjimo paskirtyje nurodyta, kad „pervedamos lėšos pagal sutartį“), tačiau nenurodė, pagal kokią sutartį, nes rašytinė sutartis neegzistuoja. Duomenų, kad iki ieškinio teismui pateikimo dienos ieškovė kreipėsi į atsakovę su reikalavimu dėl skolos gražinimo, teismui taip pat nepateikė, kaip ir nenurodė, kokiam terminui ji buvo suteikta. Juo labiau ir į teismą ieškovė kreipėsi 2019 m. sausio 3 d., t. y. beveik po dešimties metų po atliktų mokėjimo pavedimų. Toks apeliantės elgesys, teisėjų kolegijos nuomone, siekiant išsiieškoti neva suteiktą prieš 10 metų paskolą, kelia abejonių jos versijos patikimumu. Tuo tarpu atsakovė, kad skolino trečiajam asmeniui lėšas, kurias grąžino mokėjimo pavedimais ieškovė, ne tik nurodė paskolos suteikimo trečiajam asmeniui aplinkybes, bet ir pagrindė pinigų išmokėjimą rašytiniais įrodymais, trečiojo asmens bei liudytojų paaiškinimais. Atsakovės nurodyta pozicija yra nuosekli, neprieštaraujanti ir nekelianti abejonių. 22.

37Apeliantė teigia, kad taikant nepagrįsto praturtėjimo institutą, būtent atsakovei (kuri gavo ieškovės lėšas – 20 000,00 litų) tenka procesinė pareiga įrodyti, kokiu faktiniu ir teisiniu pagrindu buvo gautos piniginės lėšos (sutartis ar jos esmę atitinkantis tarp ieškovės ir atsakovės egzistuojantis teisinis pagrindas gauti pinigines lėšas). Atsakovė šios pareigos neįvykdė, nepateikė į bylą jokių reikšmingų įrodymų, kurie pagrįstų piniginių lėšų iš ieškovės gavimo pagrindą, todėl ieškinys turėjo būti tenkintas. 23.

38Atsakant į šį apeliantės argumentą, teisėjų kolegija pabrėžia, kad nepagrįsto praturtėjimo, įtvirtinto CK 6.242 straipsnio 1 dalyje paskirtis - įgyvendinti bendrąją taisyklę, kad niekas negali nepagrįstai praturtėti kito asmens sąskaita. Nurodytame straipsnyje nustatytos sąlygos, kurios būtinos konstatuoti, jog asmuo nepagrįstai praturtėjo ir turi prievolę už praturtėjimą atlyginti kitam asmeniui, kurio sąskaita tai įvyko. 24.

39Kasacinio teismo jurisprudencijoje išsamiai pasisakyta, kad, tenkinant ieškinį dėl nepagrįsto praturtėjimo (actio de in rem verso), turi būti nustatytos nepagrįsto praturtėjimo prielaidos. Pirma, turi būti nustatyta, ar atsakovė yra praturtėjusi dėl ieškovės veiksmų. Antra, turi būti nustatytas atsakovės praturtėjimą atitinkantis ieškovės turto sumažėjimas (atsakovė turi būti praturtėjusi ieškovės sąskaita). Nepagrįsto praturtėjimo priteisti negalima, kai dėl vieno asmens praturtėjimo niekas nepatiria nuostolių. Trečia, turi būti priežastinis ryšys tarp ieškovės turto sumažėjimo ir atsakovės praturtėjimo. Ketvirta, atsakovės praturtėjimui neturi būti teisinio pagrindo (įstatymo, sutarties ir kt.). Penkta, nepagrįstas praturtėjimas turi egzistuoti pareiškiant ieškinį. Šešta, šalis, kurios turtas sumažėjo, neturi būti prisiėmusi nuostolių atsiradimo rizikos. Septinta, ieškovė turi negalėti apginti savo pažeistos teisės kitais gynybos būdais, t. y. nepagrįsto praturtėjimo instituto negalima taikyti kaip priemonės, kuria būtų siekiama išvengti kitų CK normų taikymo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-196/2011; 2015 m. vasario 18 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-40-690/2015; 2016 m. balandžio 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-236-611/2016 ir kt.). 25.

40Teisėjų kolegija, išanalizavusi apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentus bei byloje esančius duomenis, sprendžia, kad visų nurodytų aplinkybių visuma patvirtina, jog apeliantė mokėjimo pavedimais 2009 m. sausio 6 d. ir 13 d. pinigus pervedė atsakovei tam, kad padengti trečiojo asmens paskolą, kurią suteikė atsakovė, o ne kuriuo nors kitu tikslu (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. birželio 1 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. Nr. e2A-294-464/2017). Tokiu atveju nuostolių, kaip vienos iš nepagrįsto praturtėjimo instituto taikymo sąlygos, apeliantei nėra padaryta ir jos subjektinės teisės nėra pažeistos. Taigi darytina išvada, kad atsakovė nėra gavusi to, ko ji neturėjo gauti pagal susitarimą su trečiuoju asmeniu (CK 6.237 str. 1 d.). Dėl šios priežasties teisėjų kolegiją daro išvadą, kad ieškovė jos pareikštu kitu - nepagrįsto praturtėjimo pagrindu - ieškinio neįrodė, nes iš esmės nei vienos iš įstatymo reikalaujamų ir kasacinio teismo praktikos išplėtotų nepagrįsto praturtėjimo instituto taikymo sąlygų, nurodytų šios nutarties 20 punkte, nepagrįstam atsakovės praturtėjimui byloje nenustatyta. Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo pozicijai, kad nagrinėjamu atveju spręsti dėl atsakovės nepagrįsto praturtėjimo apeliantės (ieškovės) sąskaita teisinių prielaidų nėra. 26.

41Vadovaudamasi išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje tinkamai vadovavosi įrodymų vertinimo taisyklėmis, jų aiškinimo ir taikymo praktika, nenukrypo nuo suformuotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos, bylos aplinkybes vertino objektyviai ir visapusiškai. Įvertinusi aplinkybių visumą, teisėjų kolegija daro išvadą, kad apeliantas šioje byloje leistinais įrodymais nepaneigė pirmosios instancijos teismo padarytų išvadų, todėl nėra teisinio pagrindo skundžiamą teisėtą ir pagrįstą sprendimą naikinti ar keisti apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas). 27.

42Atmetus apeliacinį skundą, iš apeliantės (ieškovės) priteistinos atsakovės turėtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme.

43Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

44Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų 2019 m. balandžio 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

45Priteisti iš apeliantės (ieškovės) UAB „Bačkonys“, juridinio asmens kodas 158983613, atsakovės UAB „Normetas“, juridinio asmens kodas 182829525, naudai 650,00 Eur (šešis šimtus penkiasdešimt eurų) teisinės pagalbos išlaidų turėtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė UAB „Bačkonys“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės UAB... 6. Atsakovė UAB „Normetas“ su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad UAB... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. 3.... 9. Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmai 2019 m. balandžio 4 d.... 10. Teismas nurodė, kad tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad 2009 m. sausio 6 d.... 11. Teismas, įvertinęs šalių nurodytus faktus bei pateiktus įrodymus,... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 13. 6.... 14. Apeliaciniu skundu apeliantė UAB „Bačkonys“ prašo panaikinti Vilniaus... 15. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ir neteisėtai atmetė ieškinį be... 16. Taikant nepagrįsto praturtėjimo institutą, būtent atsakovei (kuri gavo... 17. Atsiliepimu atsakovė UAB „Normetas“ prašo ieškovės UAB „Bačkonys“... 18. Duomenų, kad iki ieškinio teismui pateikimo dienos,ieškovė kreipėsi į... 19. Teismo nustatytų aplinkybių visuma patvirtina, kad UAB „Algbarsa“ ( UAB... 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 21. teisiniai argumentai ir išvados... 22. Apeliacinis skundas atmestinas 8.... 23. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 24. Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo... 25. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi skundžiamo teismo sprendimo motyvus,... 26. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad UAB „Algbarsa“ 2013 m. gegužės 16 d.... 27. Nesutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimu, apeliantė iš esmės... 28. Teisėjų kolegija pažymi, kad civilinėje byloje kiekviena šalis turi... 29. Civilinei bylai reikšmingas aplinkybes (įrodinėjimo dalyką) teismas... 30. Kasacinio teismo praktika įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo klausimais... 31. Teisėjų kolegijos vertinimu pirmosios instancijos teismas, ištyręs byloje... 32. Kaip matyti iš bylos duomenų, atsakovės „Didžiosios knygos“ išrašai... 33. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pirmosios instancijos teismo... 34. Nėra jokio pagrindo abejoti atsakovės pateiktų į bylą duomenų tikrumu ir... 35. Nors apeliantė ir teigia, jog pirmosios instancijos teismas nepripažino tarp... 36. Teisėjų kolegija pažymi, jog apeliantė, teigdama, kad tarp šalių... 37. Apeliantė teigia, kad taikant nepagrįsto praturtėjimo institutą, būtent... 38. Atsakant į šį apeliantės argumentą, teisėjų kolegija pabrėžia, kad... 39. Kasacinio teismo jurisprudencijoje išsamiai pasisakyta, kad, tenkinant... 40. Teisėjų kolegija, išanalizavusi apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį... 41. Vadovaudamasi išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą,... 42. Atmetus apeliacinį skundą, iš apeliantės (ieškovės) priteistinos... 43. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 44. Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų 2019 m. balandžio 4 d.... 45. Priteisti iš apeliantės (ieškovės) UAB „Bačkonys“, juridinio asmens...