Byla e2FB-9425-793/2019
Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys antstolis A. S., antstolė R. V., antstolė A. R. Ž, antstolė B. T., antstolis J. P., antstolė L. P., uždaroji akcinė bendrovė „G.“, AB S. bankas, uždaroji akcinė bendrovė „S.“, uždaroji akcinė bendrovė „G. F.“, uždaroji akcinė bendrovė „S. L.“, AS „C. B.“ Lietuvos filialas, akcinė bendrovė „M.“, kredito unija „M. T. K.“

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Petras Mineikis, sekretoriaujant A. B., dalyvaujant pareiškėjui R. D. ir jo atstovui advokatui R. S.,

2viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo R. D. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys antstolis A. S., antstolė R. V., antstolė A. R. Ž, antstolė B. T., antstolis J. P., antstolė L. P., uždaroji akcinė bendrovė „G.“, AB S. bankas, uždaroji akcinė bendrovė „S.“, uždaroji akcinė bendrovė „G. F.“, uždaroji akcinė bendrovė „S. L.“, AS „C. B.“ Lietuvos filialas, akcinė bendrovė „M.“, kredito unija „M. T. K.“.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, kurį vėliau patikslino, prašydamas iškelti pareiškėjui R. D. bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti S. B., nustatyti 30 dienų terminą nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos per kurį pareiškėjo kreditoriai turi teisę pareikšti bankroto administratoriui savo reikalavimus, atsiradusius iki pareiškėjo bankroto bylos iškėlimo, patvirtinti paskirtam bankroto administratoriui 400,00 Eur sumą, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti pareiškėjo bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti mokumo atkūrimo planą (toliau ir planą) įsiteisėjimo dienos, patvirtinti 290,00 Eur sumą, reikalingą kiekvieną mėnesį pareiškėjo poreikiams tenkinti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos, nustatyti, kad bankroto administratorius plano projektą teismui turi pateikti per 4 mėnesius nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Pareiškėjas nurodė, kad nuo 1996 metų jis vadovavo moterų krepšinio klubui „Žuvėdra“, tuo metu finansinės galimybės leido pareiškėjui imti vartojimo kreditus bei juos grąžinti, tačiau 2007 metais krepšinio klubas buvo likviduotas, ir pareiškėjas neteko gaunamų pajamų. Pablogėjo ir pareiškėjo sveikatos būklė, 2013 metais pareiškėjui nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis, išduotas neįgaliojo pažymėjimas, pareiškėjas dėl savo prastos sveikatos būklės nuolatos vartoja vaistus, pareiškėjui nustatytas 40 proc. darbingumas. Visos šios priežastys sąlygojo pareiškėjo dabartinę nemokumo padėtį. Pareiškėjui lėšų lieka tik jo būtiniems poreikiams tenkinti. Nekilnojamojo ir kilnojamojo turto pareiškėjas neturi, nemato jokių kitų galimybių atsiskaityti su turimais kreditoriais. Bendra pareiškėjo skola kreditoriams, neįtraukiant priteistų palūkanų – 20 116,07 Eur. Pareiškėjo vardu atidaryta vienintelė sąskaita kredito unijoje „M. T. K.“ , kurioje yra 1 472,34 Eur piniginių lėšų suma. Pareiškėjas šiuo metu gauna 270,86 Eur senatvės pensiją, taip pat, pareiškėjas yra sudaręs darbo sutartį su UAB „K.“, pagal kurią pareiškėjo gaunamas valandinis atlygis – 3,39 Eur, o mėnesinis atlygis siekia 477,00 Eur sumą. Pareiškėjas neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, dėl ko šiuo metu iškilo būtinybė nuomotis būstą. Pareiškėjo būtinųjų poreikių patenkinimui per mėnesį reikalinga suma lygi 290,00 Eur. Pareiškėjo iš darbo teisinių santykių gaunamos lėšos – 477,00 Eur bus skiriamos bankroto administratoriaus atlygiui bei atsiskaitymui su kreditoriais.

5Suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „G. F.“ atsiliepimu į pareiškėjo pareiškimą, teismo prašo atsisakyti iškelti bankroto bylą pareiškėjo R. D. atžvilgiu, bei civilinę bylą nagrinėti suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant teismo posėdyje. Pažymėjo, kad pareiškėjas, būdamas protingas, atidus asmuo turėjo iš anksto įvertinti prievolių prisiėmimo bei neįvykdymo teisines pasekmes. Pareiškėjas per trumpą laikotarpį sudarė daug vartojimo kredito sutarčių, kurių nevykdė. Kilus sunkumams bei netekus darbo, pareiškėjas nedėjo pakankamai pastangų atsiskaityti su kreditoriais, pastaruoju metu gaudavo tik pensiją, o darbą susirado kreipdamasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl nėra aišku ar pareiškėjo veiksmai nėra deklaratyvūs, siekiant suklaidinti teismą ir kreditorius dėl, neva dedamų pastangų atkurti mokumą.

6Suinteresuoti asmenys antstolis A. S., antstolė R. V., antstolė A. R. Ž, antstolė B. T., antstolis J. P., antstolė L. P., uždaroji akcinė bendrovė „G.“, AB S. bankas, uždaroji akcinė bendrovė „S.“, uždaroji akcinė bendrovė „S. L.“, AS „C. B.“ Lietuvos filialas, akcinė bendrovė „M.“, kredito unija „M. T. P.“ atsiliepimų į pareiškėjo pareiškimą nepateikė.

7Teismo posėdžio metu pareiškėjas R. D. savo pareiškimą palaikė pilna apimtimi. Pažymėjo, kad vartoja daug medikamentų, kas sąlygojo prašomos paskirti būtinųjų poreikių tenkinimui sumos patikslinimą iš 220,00 Eur į 290,00 Eur. Šiuo metu pareiškėjas jau gauna atlyginimą – 477,00 Eur per mėnesį, kuriuos pareiškėjas skirs bankroto procedūroms ir kreditorių reikalavimų tenkinimui. Pareiškėjas ketina sąžiningai dengti turimus įsiskolinimus. Nurodė, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklauso įregistruotas šaunamasis ginklas. Gyvenamojo būsto nuomai pareiškėjas išleidžia apie 100,00 Eur sumą.

8Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas advokatas R. S. pareiškėjo pareiškimą palaikė pilna apimtimi. Paaiškino, kad pareiškėjas nebegali atsiskaityti su kreditoriais dėl savo amžiaus ir prastos sveikatos būklės. Pareiškėjas yra pasiryžęs skirti 477,00 Eur sumą bankroto procedūroms ir kreditorių reikalavimų tenkinimui, pastarasis sąžiningai siekia atsiskaityti su kreditoriais.

9Suinteresuoti asmenys į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio datą, vietą ir laiką pranešta tinkamai.

10Teismas konstatuoja:

11pareiškimas tenkintinas.

12Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – ir FABĮ) 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šio įstatymo paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinių asmenų mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. FABĮ 6 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nustato, kad fizinis asmuo yra nemokus ir nėra šio įstatymo 5 straipsnio 8 dalyje nustatytų pagrindų. FABĮ 2 straipsnio 2 dalis numato, kad fizinio asmens nemokumas yra fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 MMA.

13Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolio A. S. kontoroje skolininko atžvilgiu vykdomos vykdomosios bylos: vykdomoji byla Nr. 0010/13/01655, dėl 499,74 Eur skolos išieškojimo kreditorės UAB „Ge.“ naudai; vykdomoji byla Nr. 0010/31/02289, dėl 692,91 Eur skolos išieškojimo kreditorės AB SEB bankas naudai. Pagal antstolio A. S. pateiktus duomenis, antstolis yra paskaičiavęs vykdymo išlaidas, kurių bendra suma – 163,45 Eur, viso bendra įsiskolinimo suma siekia 1 356,10 Eur sumą.

14A. L. P. kontoroje yra vykdomos vykdomosios bylos: vykdomoji byla Nr. 0109/13/00652, dėl 3 867,26 Eur skolos išieškojimo kreditorės UAB „G.“ naudai; vykdomoji byla Nr. 0109/14/01145, dėl 4 714,21 Eur skolos išieškojimo kreditoriaus UAB „S. L.“ naudai. Pagal antstolės L. P. pateiktus duomenis, antstolė yra paskaičiavusi vykdymo išlaidas, kurių bendra suma – 207,58 Eur, viso bendra įsiskolinimo suma siekia 8 789,05 Eur sumą.

15A. J. P. kontoroje skolininko atžvilgiu yra vykdoma vykdomoji byla Nr. 0172/13/01923, dėl 1 261,73 Eur skolos išieškojimo kreditorės UAB „G.“ naudai. Pagal antstolio J. P. pateiktus duomenis, antstolis yra paskaičiavęs vykdymo išlaidas, kurių bendra suma – 664,29 Eur, viso bendra įsiskolinimo suma siekia 1 926,02 Eur sumą.

16A. A. R. Ž. kontoroje skolininko atžvilgiu yra vykdoma vykdomoji byla Nr. 0075/13/00180, dėl 335,54 Eur skolos ir priskaičiuotinų palūkanų išieškojimo kreditorės UAB „G.“ naudai. Pagal antstolės L. Ž. pateiktus duomenis, antstolė yra paskaičiavusi vykdymo išlaidas, kurių bendra suma – 373,94 Eur, viso bendra įsiskolinimo suma siekia 709,48 Eur sumą.

17A. B. T. kontoroje skolininko atžvilgiu yra vykdoma vykdomoji byla Nr. 0005/15/00235, dėl 363,51 Eur skolos ir priskaičiuotinų palūkanų išieškojimo kreditorės UAB „S.“ naudai.

18A. R. V. kontoroje skolininko atžvilgiu yra vykdoma vykdomoji byla pagal Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (buvęs pavadinimas Klaipėdos miesto apylinkės teismo) išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-541-618/2013, dėl 1 280,33 Eur skolos, 587,21 Eur palūkanų išieškojimo iš skolininko, išieškotojos UAB „G. F.“, naudai. Pagal antstolės R. V. pateiktus duomenis, antstolė yra paskaičiavusi vykdymo išlaidas, kurių bendra suma – 656,99 Eur, viso bendra įsiskolinimo suma siekia 2 524,53 Eur sumą.

19Pareiškėjas pareiškime nurodė, kad Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (buvęs pavadinimas Klaipėdos miesto apylinkės teismo) 2013 m. kovo 28 d. sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. 2-3153-328/2013, ieškovės AB „C. B.“ naudai iš atsakovo R. D. buvo priteista 328,46 Eur skolos suma ir palūkanos, o taip pat, teismas 2012 m. liepos 2 d. civilinėje byloje Nr. L2-10091-563/2012, priėmė teismo įsakymą, kuriuo kreditorės AB „M.“ naudai iš skolininko priteisė 2 664,55 Eur skolos sumą ir palūkanas.

20Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (buvęs pavadinimas Klaipėdos miesto apylinkės teismo) nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-3153-328/2013, priėmė sprendimą už akių, kuriuo AB „C. B.“ naudai priteisė 328,46 Eur skolos sumą ir palūkanas, atkreiptinas dėmesys į tai, kad šioje civilinėje byloje buvo gautas antstolės A. R. Ž. prašymas dėl vykdomojo rašto grąžinimo, ko pagrindu teismas neturi galimybės daryti pagrįstos išvados, kad civilinėje byloje iš pareiškėjo priteistas įsiskolinimas kreditorei nėra padengtas. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (buvęs pavadinimas Klaipėdos miesto apylinkės teismo) nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. L2-10091-563/2012, 2012 m. liepos 2 d. priėmė teismo įsakymą, kuriuo kreditorės AB „M.“ naudai iš skolininko priteisė 2 664,55 Eur skolos sumą ir palūkanas, pažymėtina, kad 2012 m. rugsėjo 4 d. paminėtas teismo įsakymas panaikintas ir kreditorės pareiškimas paliktas nenagrinėtas. Esant nustatytoms aplinkybėms darytina išvada, kad pareiškėjas teismui nepateikė objektyvių duomenų patvirtinančių 2 993,01 Eur įsiskolinimo kreditorėms AB „C. B.“ ir AB „M.“ egzistavimo faktą.

21Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes ir šias aplinkybes patvirtinančius dokumentus, darytina išvada, kad pareiškėjo turimų finansinių įsipareigojimų bendra vertė, neįtraukus šiuo metu nepriskaičiuotų palūkanų, siekia 15 668,69 Eur sumą.

22Įvertinus teismo nustatytas faktines bylos aplinkybes, teismo posėdžio metu duotus pareiškėjo paaiškinimus darytina išvada, kad pagrindinės priežastys, lėmusios R. D. finansinius sunkumus, buvo iš darbo teisinių santykių gaunamų pajamų netekimas R. D. sveikatos pablogėjimas, bei dalies darbingumo praradimas. Galiausiai, dėl susidariusių finansinių sunkumų pareiškėjas buvo finansiškai nepajėgus dengti paimtus kreditus ir mokėti palūkanas.

23Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pateiktos pažymos matyti, kad pareiškėjui yra mokama senatvės pensija, kurios suma – 291,55 Eur. Pareiškėjo iš darbo teisinių santykių gaunamos mėnesinės pajamos siekia 471,96 Eur sumą. Pareiškėjas nuosavybės teise įregistruotų kilnojamųjų ir nekilnojamųjų daiktų neturi). Iš VĮ „Regitra“ pažymos matyti, kad pareiškėjo vardu įregistruotų transporto priemonių nėra. Pareiškėjas taip pat pateikė teismui duomenis, patvirtinančius, kad nėra įregistruotas Lošimų priežiūros tarnyboje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos į apribojusių savo galimybę lošti asmenų registrą. Respublikinis priklausomybių ligų centras išduotoje pažymoje patvirtino, kad pareiškėjas nesikreipė dėl konsultavimo ar/ir gydymo. R. D. yra išsiskyręs, nepilnamečių vaikų neturi. Pažymėtina, kad pareiškėjas turi vieną skolininką – T. P., asmens kodas ( - ) Šiuo metu vyksta skolos išieškojimas iš T. P.. Skolos likutis - 1 499,01 Eur. Skola išieškoma už padarytą žalą, priverstinį skolos išieškojimą vykdo antstolė B. T..

24Iš fizinio asmens bankroto procedūros tikslo – atkurti sąžiningo fizinio asmens mokumą – išplaukia, kad bankrutuoti gali tik nemokus fizinis asmuo. Nemokumas yra būtina fizinio asmens bankroto sąlyga, nenustačius, kad asmuo yra nemokus, nėra įmanoma taikyti fizinio asmens bankroto procedūros. Pagal FABĮ 2 straipsnio 2 dalį fizinio asmens nemokumas apibrėžiamas kaip fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas. Nustatant nemokumo būklę turi būti nustatytos trys sąlygos: 1) skolų suma turi viršyti 25 MMA; 2) šių skolų mokėjimo terminai yra pasibaigę; ir 3) nėra galimybės šias skolas padengti iš turimo turto ar gaunamų pajamų. Jeigu teismas nenustato šių sąlygų viseto, negalima konstatuoti, kad asmuo yra nemokus. Spręsdamas, ar asmens gaunamos pajamos, dalį jų skiriant skolinių įsipareigojimų vykdymui, leidžia jam per protingą laikotarpį įvykdyti šiuos įsipareigojimus, turi aiškiai apibrėžti, koks laikotarpis, teismo vertinimu, konkrečiu atveju yra laikomas protingu. Esminis skolininkų interesas – grįžti į aktyvią ekonominę veiklą, išsaugant orumą, o kreditorių – atgauti skolas. Ar šių interesų pusiausvyra bus išsaugota, be kita ko, priklauso nuo skolininkui skolos grąžinimo laikotarpiu liekančių pragyventi lėšų ir termino, per kurį jis privalo vykdyti savo įsipareigojimus kreditoriams, ilgumo. Jei terminas, teismo nustatytas vykdyti įsipareigojimus, yra labai ilgas ar apskritai neapibrėžtas, jis labai ilgam ar neapibrėžtam laikui atideda asmens grįžimą į aktyvią ekonominę veiklą, pažeisdamas pirmiau nurodytą interesų pusiausvyrą, todėl negali būti pripažįstamas protingu terminu FABĮ nuostatų kontekste (Lietuvos A. T. 2017 m. rugsėjo 22 d. Lietuvos A. T. praktikos apžvalga bylose dėl fizinių asmenų bankroto Nr. AC-46-1. Teismų praktika. 2017, 46, p. 551-592).

25Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, į įsiskolinimo dydį, konstatuotina, jog pareiškėjas pagal jo turtinę padėtį negali įvykdyti minėtų skolinių įsipareigojimų suinteresuotiems asmenims (kreditoriams), o skolinių įsipareigojimo suma, kurios pareiškėjas negali įvykdyti, viršija 25 M. E. nustatytoms ir įvertintoms faktinėms bylos aplinkybėms, konstatuotina, kad pareiškėjas R. D. yra nemokus.

26Pažymėtina, kad fizinio asmens nemokumo būklė nėra besąlygiškas pagrindas iškelti šiam asmeniui bankroto bylą. Kita FABĮ numatyta sąlyga bankroto bylos iškėlimui – FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje numatytų atvejų nebuvimas.

27FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje numatyti atvejai, kada teismas privalo atsisakyti iškelti bankroto bylą, kurių dalis siejami su fizinio asmens nesąžiningumo konstatavimu. FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punktas numato, kad teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu paaiškėja, kad fizinis asmuo per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.67 straipsnyje nurodytų sudarytų kreditorių interesus pažeidžiančių sandorių, kurių sudaryti jis neprivalėjo, ar kitokių fizinio asmens tyčinių veiksmų pateikiant neteisingą informaciją kreditoriams apie finansinę būklę prisiimant skolinius įsipareigojimus ar sudarant kitus sandorius, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais, ar fizinio asmens sąmoningo neveikimo, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais.

28Nagrinėjamu atveju byloje nepateikta jokių duomenų, kurių pagrindu būtų galima abejoti pareiškėjo sąžiningumu ir atsisakyti iškelti jam bankroto bylą. Minėtas FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punktas detalizuoja, kokiais skolininko nesąžiningumo atvejais teismas privalo atsisakyti iškelti bankroto bylą. Kaip minėta, pagal FABĮ teismas turi atsisakyti iškelti bankroto bylą, jeigu paaiškėja, kad fizinis asmuo per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl CK 6.67 straipsnyje nurodytų sudarytų sandorių, pažeidžiančių kreditorių teises, neprivalėdamas sudaryti šių sandorių, ar kitokių veiksmų, kurie CK nustatyta tvarka laikomi nesąžiningais. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas jokių sandorių, pažeidžiančių kreditorių interesus, per paskutinius 3 metus iki pareiškimų iškelti bankroto bylą priėmimo nesudarė, taigi nėra sąlygos, numatytos FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punkte – asmens tapimo nemokiu per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo. Šioje civilinėje byloje taip pat nenustatyta ir kitų FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje nurodytų sąlygų, sudarančių pagrindą atsisakyti iškelti fizinio asmens bankroto bylą (FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 3-6 punktai).

29Teismo vertinimu, atsisakymas iškelti pareiškėjui bankroto bylą neatitiktų nei paties pareiškėjo, nei kreditorių interesų. Atsisakius iškelti bankroto bylą, pareiškėjas toliau liktų nemokus, kadangi jo gaunamos pašalpos neleistų padengti kreditorinių reikalavimų sumos. Tuo tarpu iškėlus bankroto bylą, būtų rengiamas fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planas, siekiama kreditorių pagalba atstatyti pareiškėjo mokumą, todėl tai labiau atitiktų tiek pareiškėjo, tiek kreditorių interesus. Be to, iškėlus bankroto bylą, kils pareiga bankroto administratoriui patikrinti pareiškėjo sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo ir pareikšti ieškinius dėl sandorių, galėjusių turėti įtakos tam, kad fizinis asmuo negali įvykdyti prievolių kreditoriams, pripažinimo negaliojančiais (FABĮ 12 str. 3 d.). Galiausiai, kreditoriams bankroto procedūros metu FABĮ numato svertus kontroliuoti bankroto administratoriaus veiklą ir įtakoti bankroto procesą (gauti iš bankroto administratoriaus informaciją, veiklos ataskaitas, motyvuotai reikalauti atstatydinti, pritarti planui, kontroliuoti plano įgyvendinimą, reikalauti nutraukti bankroto bylą, kt.).

30Atsižvelgęs į išdėstytus motyvus teismas pripažįsta, kad yra pagrindas iškelti pareiškėjui bankroto bylą, nes pareiškėjas yra nemokus ir nenustatyti FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje numatyti ribojimo pagrindai.

31Vadovaujantis FABĮ 6 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir 11 straipsniu, teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo paskirti administratorių. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas bankroto administratoriumi pasiūlė skirti S. B.. Kreditoriai savo atsiliepimuose neišreiškė pozicijos dėl bankroto administratoriaus skyrimo šioje byloje. Prie pareiškimo pridėtas S. B. sutikimas, numatytas FABĮ 4 straipsnio 5 dalyje atlikti bankroto procedūras, teismui pagal FABĮ 13 straipsnio 7 dalį pateiktas bankroto administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas. Atsižvelgiant į prieš tai nurodytas aplinkybes pareiškėjo bankroto administratoriumi skirtinas S. B..

32Įvertinus teismui pateiktą bankroto administratoriaus S. B. lėšų sumos, reikalingos bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos, pagrindimą, laikytina, kad nurodyta 400,00 Eur suma yra protinga ir pagrįsta, todėl nustatytina 400,00 Eur lėšų suma atliekant atitinkamas procedūras pareiškėjo R. D. atžvilgiu, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti bankroto procedūroms atlikti (FABĮ 4 straipsnio 6 dalis, 6 straipsnio 3 dalies 4 punktas).

33Pareiškėjas savo prašymu prašo patvirtinti 290,00 Eur sumą, reikalingą kiekvieną mėnesį būtinųjų poreikių patenkinimui – 70,00 Eur išlaidos būsto išlaikymui, 190,00 Eur išlaidos maistui, 20,00 Eur kitos išlaidos, 10,00 Eur transporto išlaidos. Esant nustatytoms aplinkybėms nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos tvirtintina 290,00 Eur suma, reikalinga pareiškėjui kiekvieną mėnesį būtinųjų poreikių tenkinimui (FABĮ 4 straipsnio 4 dalies 9 punktas).

34Vadovaujantis FABĮ 6 straipsnio 3 dalies 3 punktu nustatytinas 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminas, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

35Remiantis FABĮ 8 straipsnio 5 dalies reglamentavimu, atsižvelgiant į pareiškėjo turimų kreditorių sąrašą, laikytina, jog yra pagrindas pareiškėjui skirti 3 mėnesių įstatyme numatytą terminą mokumo atkūrimo plano projekto parengimui ir pateikimui. Atsižvelgiant į tai, R. D. nustatytinas 3 mėnesių terminas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui tvirtinti.

36Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 6 straipsnio 1-3 dalimis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

37iškelti R. D., asmens kodas ( - ) bankroto bylą.

38P. R. D. bankroto administratoriumi S. B., sąrašo Nr. B-FA407.

39Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti bankroto administratoriui savo reikalavimus, atsiradusius iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos.

40Patvirtinti 400,00 Eur (keturių šimtų Eur 00 ct) sumą, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti R. D. bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos.

41Patvirtinti 290,00 Eur (dviejų šimtų devyniasdešimties Eur 00 ct) sumą reikalingą kiekvieną mėnesį R. D. būtiniesiems poreikiams tenkinti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos.

42Nustatyti 3 (trijų) mėnesių terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui tvirtinti.

43Neįsiteisėjusią nutarties kopiją išsiųsti pareiškėjui, kreditoriams ir paskirtam bankroto administratoriui.

44Įsiteisėjus nutarčiai, jos patvirtintą kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims, taip pat Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

45Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Petras... 2. viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl fizinio asmens bankroto... 5. Suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „G. F.“ atsiliepimu į... 6. Suinteresuoti asmenys antstolis A. S., antstolė R. V., antstolė A. R. Ž,... 7. Teismo posėdžio metu pareiškėjas R. D. savo pareiškimą palaikė pilna... 8. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas advokatas R. S. pareiškėjo... 9. Suinteresuoti asmenys į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio... 10. Teismas konstatuoja:... 11. pareiškimas tenkintinas.... 12. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – ir FABĮ)... 13. Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolio A. S. kontoroje skolininko... 14. A. L. P. kontoroje yra vykdomos vykdomosios bylos: vykdomoji byla Nr.... 15. A. J. P. kontoroje skolininko atžvilgiu yra vykdoma vykdomoji byla Nr.... 16. A. A. R. Ž. kontoroje skolininko atžvilgiu yra vykdoma vykdomoji byla Nr.... 17. A. B. T. kontoroje skolininko atžvilgiu yra vykdoma vykdomoji byla Nr.... 18. A. R. V. kontoroje skolininko atžvilgiu yra vykdoma vykdomoji byla pagal... 19. Pareiškėjas pareiškime nurodė, kad Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos... 20. Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatyta, kad... 21. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes ir šias aplinkybes... 22. Įvertinus teismo nustatytas faktines bylos aplinkybes, teismo posėdžio metu... 23. Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus... 24. Iš fizinio asmens bankroto procedūros tikslo – atkurti sąžiningo fizinio... 25. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, į įsiskolinimo dydį, konstatuotina,... 26. Pažymėtina, kad fizinio asmens nemokumo būklė nėra besąlygiškas... 27. FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje numatyti atvejai, kada teismas privalo atsisakyti... 28. Nagrinėjamu atveju byloje nepateikta jokių duomenų, kurių pagrindu būtų... 29. Teismo vertinimu, atsisakymas iškelti pareiškėjui bankroto bylą... 30. Atsižvelgęs į išdėstytus motyvus teismas pripažįsta, kad yra pagrindas... 31. Vadovaujantis FABĮ 6 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir 11 straipsniu, teismas,... 32. Įvertinus teismui pateiktą bankroto administratoriaus S. B. lėšų sumos,... 33. Pareiškėjas savo prašymu prašo patvirtinti 290,00 Eur sumą, reikalingą... 34. Vadovaujantis FABĮ 6 straipsnio 3 dalies 3 punktu nustatytinas 30 dienų nuo... 35. Remiantis FABĮ 8 straipsnio 5 dalies reglamentavimu, atsižvelgiant į... 36. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 6... 37. iškelti R. D., asmens kodas ( - ) bankroto bylą.... 38. P. R. D. bankroto administratoriumi S. B., sąrašo Nr. B-FA407.... 39. Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per... 40. Patvirtinti 400,00 Eur (keturių šimtų Eur 00 ct) sumą, kurią bankroto... 41. Patvirtinti 290,00 Eur (dviejų šimtų devyniasdešimties Eur 00 ct) sumą... 42. Nustatyti 3 (trijų) mėnesių terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo... 43. Neįsiteisėjusią nutarties kopiją išsiųsti pareiškėjui, kreditoriams ir... 44. Įsiteisėjus nutarčiai, jos patvirtintą kopiją išsiųsti byloje... 45. Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...