Byla 2-5381-641/2013
Dėl skolos, palūkanų priteisimo, atsakovės UAB „MEYER&JOHN“ priešieškinį ieškovui A. M. dėl piniginių lėšų grąžinimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė, sekretoriaujant Ramonai Subačienei, dalyvaujant ieškovui A. M., ieškovo atstovui advokatui Drąsučiui Narmontui, atsakovės UAB „MEYER&JOHN“ atstovei advokatei Justinai Stuckai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. M. ieškinį atsakovei UAB „MEYER&JOHN“ dėl skolos, palūkanų priteisimo, atsakovės UAB „MEYER&JOHN“ priešieškinį ieškovui A. M. dėl piniginių lėšų grąžinimo ir

Nustatė

2Ieškovas A. M. ir jo atstovas prašo civilinę bylą dalyje dėl 1 176,48 Lt priteisimo nutraukti, kitoje dalyje ieškinį palaiko, prašo priteisti iš atsakovės UAB „MEYER&JOHN“ nesumokėtą 1 176,48 Lt 2012-08-10 gyvenamųjų patalpų (butų) nuomos sutartimi (toliau tekste – sutartis) atsakovei išnuomotų gyvenamųjų patalpų, adresu M. M. g. 4, Šiauliuose, vieno mėnesio nuomos mokestį už laikotarpį nuo 2012-12-29 iki 2013-01-29, 500,00 Lt žalą už linoleumo minėtose patalpose sugadinimą, atsakovės nesumokėtą dalį sutarties 7 str. 3 d. numatyto depozito, t. y. 450,00 Lt. Iš viso prašo priteisti 2 126,48 Lt, penkių procentų dydžio įstatymines metines palūkanas už priteistą 2 126,48 Lt sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Priešieškinį prašo atmesti. Nurodo, jog bylos nagrinėjimo metu paaiškėjus, jog 1 176,48 Lt nuomos mokestis už laikotarpį nuo 2012-11-29 iki 2012-12-29 yra sumokėtas, ieškovas atsisako reikalavimo priteisti minėtą 1 176,48 Lt sumą ir prašo šioje dalyje civilinę bylą nutraukti. Pažymi, kad atsakovei nutraukus sutartį, šalys pasirašė 2012-12-07 susitarimą, kuriuo atsakovė įsipareigojo sumokėti nuomos mokestį, depozitą bei atlyginti linoleumui padarytą žalą. Ieškovas A. M. ir jo atstovas prašo priešieškinį atmesti, kadangi 2012-12-07 susitarimu šalys, vadovaujantis sutarties 7 str. 3 d., susitarė, jog atsakovės sumokėtas 2 550,00 Lt depozitas lieka ieškovui kaip kompensacija už sutarties nutraukimą prieš terminą.

3Atsakovės UAB „MEYER&JOHN“ atstovė palaiko priešieškinį, prašo iš ieškovo priteisti atsakovės sumokėtą 2 550,00 Lt depozitą, kuris pagal sutarties 7 str. 3 d. turi būti grąžinamas, nes atsakovė yra visiškai atsiskaičiusi su ieškovu, o įrodymų, jog nuomotoms patalpoms padaryta kokia nors žala byloje nėra. Be to, prašo iš ieškovo priteisti 131,58 Lt įstatyminių palūkanų bei atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog atsakovės projektų vadovas G. K. neturėjo įgaliojimo 2012-12-07 susitarimą sudaryti, susitarime jis tik nurodė gavęs šį dokumentą, atsakovę atstovaujantis direktorius U. L. susitarimo nepasirašė, todėl bet kokie reikalavimai iš šio susitarimo negali būti laikomi pagrįstais.

4Civilinė byla dalyje dėl ieškinio reikalavimo priteisti 1 176,48 Lt nutrauktina, ieškinys dalyje dėl 1 176,48 Lt ir įstatyminių palūkanų nuo priteistos sumos priteisimo tenkintinas, kitoje dalyje ieškinys bei priešieškinys atmestini. Dalies civilinės bylos nutraukimas

5Bylos nagrinėjimo metu atsakovės atstovė pateikė įrodymus, jog ieškovės prašomas priteisti 1 176,48 Lt nuomos mokestis už laikotarpį nuo 2012-11-29 iki 2012-12-29 yra sumokėtas (122, 123 b.l.). Šioms aplinkybėms paaiškėjus, ieškovas atsisakė nuo reikalavimo priteisti 1 176,48 Lt (127 b.l.), nurodė, kad jam žinomos reikalavimo atsisakymo pasekmės, atsisakymu šalių teisės nepažeistos, todėl atsisakymas nuo reikalavimo priimtinas ir civilinė byla šioje dalyje nutrauktina (CPK 140 str. 1 d., 293 str. 1 d. 4 p.). Bylos faktai ir reikšmingos procesiniam sprendimui priimti aplinkybės.

6Byloje nustatyta, kad tarp ieškovo A. M. ir atsakovės UAB „MEYER&JOHN“, jų pasirašytos 2012-08-10 sutarties pagrindu, susiklostė nuomos teisiniai santykiai (CK 6.477 str. 1 d., 77-80 b.l.). Nuomotojas A. M., kaip numatyta terminuotos sutarties 4 str. 1 d., vieneriems metams perdavė nuomininkei UAB „MEYER&JOHN“ daiktą - gyvenamąsias patalpas (dalį gyvenamojo namo), esančias M. M. g. 4, Šiauliuose (76 b.l.). Ši, kaip numatyta sutarties 7 str. 3 d., sumokėjo 3 000,00 Lt depozitą, pervesdama 2 550,00 Lt ieškovui ir 15 proc. gyventojų pajamų mokestį, t. y. 450,00 Lt – Valstybinei mokesčių inspekcijai (69, 70, 124 b.l.). Atsakovė patalpomis naudojosi nuo 2012-08-10 iki 2012 m. lapkričio pabaigos. 2012-11-29 atsakovė informavo ieškovą apie sutarties nutraukimą prieš terminą, grąžino ieškovui gyvenamųjų patalpų raktus, tačiau perdavimo – priėmimo akto šalys nesudarė. Šalys sutiko, jog laikytina, kad sutartis nutraukta 2013-01-29, nes pagal sutarties 9 str. 6 d. šalis gali be priežasties nutraukti sutartį, įspėdamos kitą šalį prieš du mėnesius. Minėta, kad už pirmąjį įspėjimo mėnesį atsakovė yra visiškai atsiskaičiusi. Ieškovas prašo priteisti nuomos mokestį už antrąjį įspėjimo mėnesį, t. y. už laikotarpį nuo 2012-12-29 iki 2013-01-29, 500,00 Lt žalą už linoleumo išnuomotose patalpose sugadinimą ir atsakovės ieškovui nesumokėtą dalį depozito - 450,00 Lt, reikalavimus kildina iš sutarties bei 2012-12-07 susitarimo (45 b.l.). Atsakovė prašo priteisti iš ieškovo jos sumokėtą 2 550,00 Lt depozitą, remdamasi sutarties 7 str. 3 d. 2012-12-07 susitarimas

7Šalims įstatymo galią turi teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis (CK 6.189 str. 1 d.). Sutartis sudaroma pateikiant pasiūlymą (oferta) ir priimant pasiūlymą (akceptas) arba kitais šalių susitarimą pakankamai įrodančiais veiksmais (CK 6.162 str. 1 d.). Kaip matyti iš 2012-12-07 susitarimo, jį sudarant, atsakovę atstovaujančiu asmeniu nurodytas direktorius U. L., tačiau šio asmens parašo ant susitarimo nėra, jis pasirašytas tik ieškovo. A. M. atstovo argumentas, jog susitarimą pasirašė atsakovės projektų vadovas G. K. atmestinas, nes iš susitarime esančio įrašo akivaizdu, kad G. K. parašu patvirtino tik gavęs minėtą dokumentą. Tai patvirtino ir pats G. K., apklaustas liudytoju, be to, pažymėjęs, kad tik direktorius U. L. gali sudaryti sutartis UAB „MEYER&JOHN“ vardu, kad jis

8(G. K.), nesutiko su susitarime ieškovo nurodytomis sąlygomis, gavęs susitarimo egzempliorių, aiškiai įvardino, jog jį pateiks įmonės vadovui sprendimo priėmimui (133-134 b.l.). G. K. parodymus patvirtino pats ieškovas A. M., nurodymas, kad

9G. K. pasirašė, jog gavo susitarimą ir pasakė, jog jį nuveš įmonės vadovui (131-132 b.l.). Kitų susitarimo pasirašyme dalyvavusių, liudytojų - ieškovo sutuoktinės N. M., UAB „Rebest“ direktoriaus pavaduotojo, tarpininkavusio išnuomojant ieškovo patalpas atsakovei ir gaunančio atitinkamas pajamas nuo ieškovo gaunamų pinigų už nuomą A. V. - akivaizdu suinteresuotų bylos baigtimi, priešingi, nei G. K. ir A. M. parodymai, vertintini kritiškai, todėl atmestini. Iš aptarto konstatuotina, jog ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių 2012-12-07 susitarimo sudarymą.

10Ieškinio reikalavimus ieškovas iš esmės grindė 2012-12-07 susitarimo pagrindu. Konstatavus, jog susitarimas nebuvo sudarytas, analizuotina šalių sudaryta sutartis bei šalių pateikti įrodymai. Ieškinio reikalavimas priteisti nuomos mokestį už laikotarpį nuo 2012-12-29 iki 2013-01-29

11Pagal sutarties 9 str. 6 d. šalis gali be priežasties nutraukti sutartį, įspėdama kitą šalį prieš du mėnesius ir sumokėdama trijų mėnesių nuomos mokesčio dydžio baudą. Minėta, kad 2012-11-29 atsakovė informavo ieškovą apie sutarties nutraukimą prieš terminą, šalys sutiko, jog laikytina, kad sutartis nutraukta praėjus sutarties 9 sr. 6 d. numatytiems dviems mėnesiams, t. y. 2013-01-29. Kadangi už pirmąjį įspėjimo mėnesį atsakovė yra visiškai atsiskaičiusi, duomenų, jog atsakovė yra atsiskaičiusi už laikotarpį nuo 2012-12-29 iki 2013-01-29 byloje nėra, todėl ieškovo reikalavimas priteisti 1 176,48 Lt nuomos mokestį už minėtą laikotarpį tenkintinas. Atsakovės atstovės argumentas, kad šiuo reikalavimu ieškovas siekia pasipelnyti, atmestinas, nes, nustačius tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, minėtu įspėjimo laikotarpiu atsakovė ir toliau galėjo naudotis išsinuomotomis patalpomis, tačiau nebesinaudojo dėl jai iškilusių subjektyvių priežasčių. Priešieškinio reikalavimas priteisti atsakovės sumokėtą 2 550,00 Lt depozitą

12Pagal sutarties 7 str. 3 d. nuomininkas per tris dienas po sutarties pasirašymo sumoka

133 000 Lt depozitą, kuris nuomininkui grąžinamas sutarties galiojimui pasibaigus ir visiškai atsiskaičius su nuomotoju, su sąlyga, kad nuomininkas gyvenamosioms patalpoms nepadarys jokios žalos. Minėta, atsakovė sumokėjo 3 000,00 Lt depozitą, pervesdama 2 550,00 Lt ieškovui ir 15 proc. gyventojų pajamų mokestį, t. y. 450,00 Lt – Valstybinei mokesčių inspekcijai. Atsakovė prašo grąžinti 2 550,00 Lt depozitą, motyvuodama, kad yra su ieškovu visiškai atsiskaičiusi.

14Tarp šalių kilo ginčas dėl šios sutartis sąlygos taikymo, siejant ją su jau minėta sutarties 9 str. 6 d., t. y., ar nuomininko sumokėtas depozitas yra avansinė įmoka, kuri įskaitoma į atitinkama įmokas, ar ji atlieka užtikrinamąją funkciją.

15Sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK 6.193 – 6.195 str. bei suformuotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, kurioje pasisakyta, kad esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu, būtina vadovautis ir CK 1.5 str. įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus Kartu pažymėtina tai, kad, nepaisant pirmiausia įtvirtinto subjektyviojo sutarties aiškinimo metodo, neabejotinai yra svarbūs visi CK 6.193 str. nustatyti sutarčių aiškinimo principai, ir kiekvienu atveju, aiškinant konkrečią sutartį, būtina atsižvelgti į visų nurodytų sutarčių aiškinimo taisyklių visetą. Sutarčių konsensualizmo principas reikalauja, kad teismas, aiškindamas sutartį, prioritetą teiktų šalių tikrajai valiai, tikriesiems jų ketinimams sudarant sutartį. Tačiau tais atvejais, kai šalys skirtingai aiškina savo ketinimus pagal sutartį ir kai negalima jų nustatyti taikant subjektyvųjį sutarties aiškinimo būdą, taikytinas objektyvusis sutarčių aiškinimo būdas, t. y. sutartis aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys (CK 6.193 str. 1 d.).

16Sistemiškai aiškinant sutarties sąlygas, darytina išvada, kad ieškovas pagrįstai turėjo lūkestį, jog pažeidus sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, t. y. visiškai neatsiskaičius su ieškovu ar padarius žalą išnuomotoms patalpoms, depozitas lieka ieškovui kaip galimų nuostolių atlyginimas, atsakovei tinkamai įvykdžius prisiimtus įsipareigojimus, sumokėta suma grąžinama atsakovei. Sutarties 7 str. 3 d. nenustatyta, kad iš depozito bus išskaičiuojama ieškovo patirtų nuostolių suma, o likusi suma bus grąžinama atsakovei. Todėl akivaizdu, kad šalys susitarė dėl netesybų baudos forma, jei atsakovė netinkamai vykdys minėtus įsipareigojimus (CK 6.71 str. 1 d., 6.193 str.). Konstatavus, kad šalys susitarė dėl netesybų baudos forma, jei atsakovė netinkamai vykdys įsipareigojimus pagal sutartį, kaip buvo minėta, nustačius, kad atsakovė netinkamai vykdė įsipareigojimą pagal sutarties 9 str. 6 d., nesumokėjo ieškovui nuomos mokesčio už laikotarpį nuo 2012-12-29 iki 2013-01-29, yra pagrindas pripažinti, kad 7 str. 3 d. pagrindu sumokėtas depozitas atsakovei negali būti grąžinamas. Atsižvelgiant į tai, kad netenkintas pagrindinis priešieškinio reikalavimas, netenkintinas ir reikalavimas priteisti 131,58 Lt įstatyminių palūkanų. Ieškinio reikalavimas atlyginti 500,00 Lt žalą

17Tai, kad išnuomotoms gyvenamosioms patalpoms padaryta 500,00 Lt žala, t. y. sugadintas linoleumas, nurodė ieškovas A. M. bei liudytoja N. M.. Liudytojas G. R., dirbantis UAB „MEYER&JOHN“ statybos darbų vadovu, pažymėjo, jog 2012-11-29 perdavinėjo patalpas A. M. ir matė linoleumo įtrūkimą viename iš kambarių, tačiau apie žalos atsiradimo laiką, priežastis, mastą bei dydį G. R. negalėjo nieko paaiškinti. Liudytojas

18G. K. nurodė, kad apie linoleumo sugadinimą jis iš viso nieko nežinojo, o į 2012-12-07 susitarimą 500,00 Lt žalą A. M. įrašė vienasmeniškai, nesant jo (G. K.) sutikimo. Ieškovas taip pat nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų linoleumo faktinę būklę, sudarius nuomos sutartį perduodant patalpas atsakovei. 2012-08-10 perdavimo – priėmimo akte linoleumas iš viso nėra įvardintas. Kitų įrodymų, patvirtinančių žalą, jos mastą bei dydį, ieškovas nepateikė.

19Remiantis tuo, kas nurodyta, teismas konstatuoja, kad ieškovas jai padarytos žalos, kitų būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų objektyviais ir neabejotinais įrodymais neįrodė (CK 6.246 str. 1 d., 6.247 str., CPK 178 str.). Atsižvelgiant į tai, reikalavimas atlyginti 500,00 Lt žalą atmestinas. Ieškinio reikalavimas priteisti 450,00 Lt depozitą

20Minėta, atsakovė sumokėjo 3 000,00 Lt depozitą, pervesdama 2 550,00 Lt ieškovui ir 15 proc. gyventojų pajamų mokestį, t. y. 450,00 Lt – Valstybinei mokesčių inspekcijai. Atsakovės prievolę sumokėti už ieškovą 15 proc. gyventojų pajamų mokestį numato sutarties 7 str. 1 d. Pažymėtina, kad, kaip ir nuomos mokesčio atveju, depozito suma apima ir mokėtiną gyventojų pajamų mokestį.

21Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau tekste - GPMĮ) 2 str. 16 p. 2 p.p. pajamos už nekilnojamojo pagal prigimtį daikto, esančio Lietuvoje, nuomą, taip pat ir depozitą, kuris, kaip jau buvo konstatuota, lieka ieškovui, yra priskiriamos prie apmokestinamųjų pajamų. Gyventojų pajamų mokesčio tarifas yra 15 procentų (GPMĮ 6 str. 1 d.). Pagal GPMĮ 23 str. 1 d. nuolatinis Lietuvos gyventojas, Lietuvos vienetas, nuolatinė buveinė arba nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę, kaip mokestį išskaičiuojantys asmenys išmokėdami išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms, privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą šio įstatymo nustatytą pajamų mokestį, jeigu šios išmokos pagal šio įstatymo nuostatas nėra priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms. Taigi atsakovė pagrįstai iš ieškovui sumokėto depozito išskaičiavo 15 procentų gyventojo pajamų mokestį. Bylinėjimosi išlaidos

22Kadangi ieškinys dalyje dėl 1 176,48 Lt priteisimo nutrauktinas, ieškovui grąžintini 75 procentai už šį reikalavimą sumokėto žyminio mokesčio, t. y. 26,47 Lt (CPK 87 str. 2 d.).

23Kadangi ieškinys patenkintas iš dalies, priešieškinys atmestas, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų (apytiksliai 30 %) ir atmestų ieškinio reikalavimų daliai, įvertinus tai, jog civilinė byla dalyje nutraukta, ieškovui atsisakius dalies ieškinio reikalavimų (CPK 93 str. 2 d.). Iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 290,40 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti, 40,13 Lt žyminio mokesčio ieškovo naudai bei 14,46 Lt pašto išlaidų valstybei. Iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 6,19 Lt pašto išlaidų valstybei.

24Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 263 – 270 str., teismas

Nutarė

25Priteisti iš atsakovės UAB „MEYER&JOHN“, juridinio asmens kodas 300149374, buveinė Vytenio g. 9/25, Vilniuje, 1 176,48 Lt (tūkstančio šimto septyniasdešimt šešių Lt 48 ct) skolą, penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1 176,48 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2013-05-03, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovo A. M., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), naudai.

26Civilinę bylą Nr. 2-5381-641/2013 pagal ieškovo A. M., asmens kodas ( - ) ieškinį atsakovei UAB „MEYER&JOHN“, juridinio asmens kodas 300149374, dėl skolos, palūkanų priteisimo, atsakovės UAB „MEYER&JOHN“ priešieškinį ieškovui A. M. dėl piniginių lėšų grąžinimo dalyje dėl ieškinio reikalavimo – 1 176,48 Lt skolos priteisimo – nutraukti.

27Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

28Priešieškinį atmesti.

29Priteisti iš atsakovės UAB „MEYER&JOHN“ 290,40 Lt (du šimtus devyniasdešimt Lt 40 ct) išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti bei 40,13 Lt (keturiasdešimt Lt 13 ct) žyminio mokesčio ieškovo A. M. naudai ir 14,46 Lt (keturiolika Lt 46 ct) pašto išlaidų valstybei.

30Priteisti iš ieškovo A. M. valstybei 6,19 Lt (šešis Lt 19 ct) pašto išlaidų.

31Grąžinti ieškovui A. M. 26,47 Lt (dvidešimt šešis Lt 47 ct) žyminio mokesčio. Žyminis mokestis sumokėtas 2013-06-12 mokėjimo nurodymu Nr. 247643, AB Šiaulių bankas, Šiaulių filiale. Žyminio mokesčio grąžinimą pavesti vykdyti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos.

32Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė, sekretoriaujant Ramonai... 2. Ieškovas A. M. ir jo atstovas prašo civilinę bylą dalyje dėl 1 176,48 Lt... 3. Atsakovės UAB „MEYER&JOHN“ atstovė palaiko priešieškinį, prašo... 4. Civilinė byla dalyje dėl ieškinio reikalavimo priteisti 1 176,48 Lt... 5. Bylos nagrinėjimo metu atsakovės atstovė pateikė įrodymus, jog ieškovės... 6. Byloje nustatyta, kad tarp ieškovo A. M. ir atsakovės UAB... 7. Šalims įstatymo galią turi teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis (CK... 8. (G. K.), nesutiko su susitarime ieškovo nurodytomis sąlygomis, gavęs... 9. G. K. pasirašė, jog gavo susitarimą ir pasakė, jog jį nuveš įmonės... 10. Ieškinio reikalavimus ieškovas iš esmės grindė 2012-12-07 susitarimo... 11. Pagal sutarties 9 str. 6 d. šalis gali be priežasties nutraukti sutartį,... 12. Pagal sutarties 7 str. 3 d. nuomininkas per tris dienas po sutarties... 13. 3 000 Lt depozitą, kuris nuomininkui grąžinamas sutarties galiojimui... 14. Tarp šalių kilo ginčas dėl šios sutartis sąlygos taikymo, siejant ją su... 15. Sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo... 16. Sistemiškai aiškinant sutarties sąlygas, darytina išvada, kad ieškovas... 17. Tai, kad išnuomotoms gyvenamosioms patalpoms padaryta 500,00 Lt žala, t. y.... 18. G. K. nurodė, kad apie linoleumo sugadinimą jis iš viso nieko nežinojo, o... 19. Remiantis tuo, kas nurodyta, teismas konstatuoja, kad ieškovas jai padarytos... 20. Minėta, atsakovė sumokėjo 3 000,00 Lt depozitą, pervesdama 2 550,00 Lt... 21. Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau tekste - GPMĮ) 2 str. 16... 22. Kadangi ieškinys dalyje dėl 1 176,48 Lt priteisimo nutrauktinas, ieškovui... 23. Kadangi ieškinys patenkintas iš dalies, priešieškinys atmestas,... 24. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260... 25. Priteisti iš atsakovės UAB „MEYER&JOHN“, juridinio asmens kodas... 26. Civilinę bylą Nr. 2-5381-641/2013 pagal ieškovo A. M., asmens kodas ( - )... 27. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 28. Priešieškinį atmesti.... 29. Priteisti iš atsakovės UAB „MEYER&JOHN“ 290,40 Lt (du šimtus... 30. Priteisti iš ieškovo A. M. valstybei 6,19 Lt (šešis Lt 19 ct) pašto... 31. Grąžinti ieškovui A. M. 26,47 Lt (dvidešimt šešis Lt 47 ct) žyminio... 32. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...