Byla B2-2195-480/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Toda ir ko“

1Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės REIKALAVIMAS.LT pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Toda ir ko“,

Nustatė

2Pareiškėja UAB REIKALAVIMAS.LT prašo iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Toda ir ko“ dėl nemokumo. Pareiškime nurodo, kad 2012-02-10 UAB „Saulės spektras“ ir UAB REIKALAVIMAS.LT pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 036, 2012-02-20 pasirašė jos priedą Nr. 60, kurių pagrindu UAB „Saulės spektras“ perleido UAB REIKALAVIMAS.LT turėtą reikalavimo teisę išieškoti skolą, delspinigius, palūkanas, baudas ir kitus mokėjimus iš UAB „Toda ir ko“. Pareiškėja ne kartą ragino atsakovę įvykdyti įsipareigojimus, tačiau ši su pareiškėja iki šiol nėra atsiskaičiusi, nes galimai yra nemoki.

3Pareiškimas tenkintinas.

4Lietuvoje bankroto teisinius santykius reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymo bei Civilinio proceso kodekso nuostatos (CPK 1 str. 1 d., ĮBĮ 1 str. 1 d.). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų.

5Faktinis šioje byloje pareikštų reikalavimų iškelti bankroto bylą pagrindas – atsakovo įmonės nemokumas. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Taigi, tam, kad teismas nuspręstų, ar įmonė yra (ne) moki, vertintinas įmonės pradelstų įsipareigojimų bei į jos balansą įrašyto turto vertės santykis, kiti įmonės finansinės atskaitomybės duomenys. Teismas 2012 m. birželio 29 d. nutartimi įpareigojo atsakovės įmonės vadovą per 10 dienų nuo nutarties kopijos gavimo dienos pateikti teismui nutartyje nurodytus dokumentus, reikalingus įvertinti įmonės turtą bei finansinę ir ūkinę būklę. Nustatytu terminu reikalaujami dokumentai teismui nebuvo pateikti, todėl teismas, atsižvelgdamas į šias aplinkybes, taip pat į Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintą aktyvų teismo vaidmenį nagrinėjant bankroto bylas, sprendžia, kad, nesant galimybės gauti dokumentų apie įmonės finansinę būklę, klausimas spręstinas vadovaujantis šioje civilinėje byloje teismo savo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais.

6VĮ „Registrų centras“ pateikti duomenys patvirtina, kad atsakovo įmonė finansinių ataskaitų rinkinių Juridinių asmenų registrui neteikė nuo 2009 metų, 2008 metų įmonės balanso duomenimis, įmonės ilgalaikis turtas sudarė 53 565 Lt, trumpalaikis turtas – 142 228 Lt, nuostoliai siekė 170 954 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 116 747 Lt, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2012-08-17 duomenimis, UAB „Toda ir ko“ nuosavybės teise įregistruoto nekilnojamojo turto neturi, pagal Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenų bazėje turimą informaciją atsakovo įmonės vardu registruota viena transporto priemonė – lengvasis automobilis VW Golf, 1984 metų laidos, iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pateiktų duomenų matyti, kad UAB „Toda ir ko“ 2012-07-26 skola valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudarė 14 498,59 Lt, pagal Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktą informaciją nustatyta, kad atsakovo įmonė pagal pateiktas deklaracijas bei mokesčių apskaitos duomenis 2012-07-31 turėjo 41 892,70 Lt mokestinę nepriemoką valstybės ir savivaldybės biudžetams. Teismas, įvertinęs byloje turimus duomenis apie atsakovo įmonės įsipareigojimus kreditoriams, tarp jų bankroto bylą iniciavusiai pareiškėjai, sprendžia, kad nustatytas UAB „Toda ir ko“ skolų ir turimo turto vertės santykis laikytinas atitinkančiu Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 7 d. 1 p.).

7Pareiškėja administratoriumi siūlo skirti UAB „Genora“. Pasiūlytas administratorius sutiko administruoti UAB „Toda ir Ko“. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies nustatyta tvarka šiai kandidatūrai pritarė (2012-07-12 raštas Nr. (6.20)A2-2545). Kitų pasiūlymų dėl administratoriaus kandidatūros teismas negavo, todėl įmonės administratoriumi skiriama UAB „Genora“.

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, CPK 290, 291 str.,

Nutarė

9iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Toda ir ko“ (įmonės kodas 300133797, registracijos adresas Jotvingių g. 8-50, Kaunas) bankroto bylą.

10Paskirti UAB „Toda ir Ko“ administratoriumi UAB „Genora“, leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 144.

11Uždėti UAB „Toda ir ko“, įmonės kodas 300133797, registracijos adresas Jotvingių g. 8-50, Kaunas, nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

12Nustatyti 30 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pareikšti.

13Nustatyti, kad UAB „Toda ir ko“ vadovas ne vėliau kaip per septynias dienas nuo šios nutarties įsiteisėjimo privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

14Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui.

15Pavesti administratoriui įvykdyti visus ĮBĮ 10 str. 4 d. 3 ir 4 punktuose bei 7 d. 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 str. 1 punkte nustatytu terminu.

16Nutartis per 10 dienų nuo priėmimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai