Byla 2-397-308/2011
Dėl baudos skyrimo skolininkui R. Š.,suinteresuotas asmuo-išieškotojas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

12011 m.gegužės 6d. Varėna. Varėnos rajono apylinkės teisėjas Kęstutis Lukošiūnas,sekretoriaujant Liubovei Chaleckienei,nedalyvaujant skolininkui R. Š. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs antstolės Audronės Muzikevičienės pareiškimą dėl baudos skyrimo skolininkui R. Š.,suinteresuotas asmuo-išieškotojas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

Nustatė

2Antstolė Audronė Muzikevičienė pateikė pareiškimą dėl baudos skyrimo Š. R. .Pareiškimu antstolė nurodo,kad 2007-12-17 antstolės kontorai buvo pateiktas vykdymui Varėnos rajono apylinkės teismo išduotas vykdomasis raštas Nr.2-419-445/2008 dėl savavališkai pastatyto vasarnamio nugriovimo ir įpareigojimo pašalinti pažeidimus savavališkos ūkinio pastato rekonstrukcijos į pradinę padėtį,kur teismas buvo įpareigojęs skolininką per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis nugriauti savavališkai pastatytą vasarnamį ir pertvarkyti savavališkai rekonstruotą ūkinį pastatą ,esantį Rudnios k Marcinkonių sen.Varėnos raj.,į iki rekonstrukcijos buvusią padėtį, Sprendimas įsiteisėjo 2007-08-28.

32008-06-04 Varėnos rajono apylinkės teismo nutartimi R. Š. buvo nustatytas 3 mėnesių terminas teismo sprendimui įvykdyti,šį terminą skaičiuojant nuo nutarties priėmimo.2010-06-23 nuvykus pas R. Š. buvo nustatyta,kad sprendimas savo lėšomis nugriauti savavališkai pastatytą vasarnamį yra įvykdytas.Tačiau sprendimo dalis dėl savavališkos ūkinio pastato rekonstrukcijos atstatymo į pradinę padėtį neįvykdytas.Dėl to vadovaujantis LR CPK 771 str.1d. 2011-02-24 vykdomojoje byloje buvo surašytas sprendimo,įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus,nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu neįvykdymo aktas Nr./1381.

4R. Š. į posėdį neatvyko ir savo paaiškinimo teismui nepateikė. Teismo šaukimas atvykti į teismo posėdį R. Š. buvo įteiktas asmeniškai 2011-05-04,bet iki teismo posėdžio pradžios jis nepranešė jokių svarbių priežasčių,kurios būtų trukdę jo atvykimui.R. Š. neatvykimas į posėdį netrukdo išnagrinėti pareiškimą.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Iš 2011-02-24 antstolės A.Muzikevičienės surašyto sprendimo,įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus,nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu neįvykdymo akto Nr.6/1381 matyti,kad sprendimo dalis dėl savavališkai rekonstruoto ūkinio pastato pertvarkymo į ankstesnę padėtį neįvykdytas.

7Suinteresuotas asmuo-Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepimu į antstolės pareiškimą palaiko antstolės pareiškimą ir nurodo,kad R. Š. neįvykdė pilnai teismo sprendimo ir nutarties dėl savavališkai rekonstruoto ūkinio pastato pertvarkymo į ankstesnę padėtį ir kad R. Š. 2008-06-04 teismo nutartimi buvo įspėtas apie galimas sankcijas ,numatytas LR CPK 771 str.5 ir 6 dalyse.2011-02-24 antstolės aktu yra patvirtinama,kad skolininkas nėra įvykdęs teismo sprendim.

8Tokiu būdu matyti,kad R. Š. ir toliau nevykdė teismo sprendimu ir teismo nutartimis nurodytų įpareigojimų dėl savavališkai rekonstruoto ūkinio pastato pertvarkymo į iki rekonstrukcijos buvusią padėtį.Kadangi skolininkas be svarbių ar pateisinamų priežasčių nevykdo priimto teismo sprendimo atlikti tam tikrus veiksmus –pertvarkyti rekonstruotą ūkinį pastatą į ankstesnę padėtį iki savavališkų veiksmų atlikimo,tai tuo pažeidė CPK 585 str.1 d. Teismo sprendimas yra vykdytinas dokumentas pagal CPK VI dalyje išdėstytas taisykles ( CPK 584 str.1 d.1 p.). Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą ( CPK 585 str.1 d.).Teismas pagal pateiktus įrodymus laiko,kad yra pagrindas skirti skolininkui R. Š. baudą.Atsižvelgdamas į skolininko turtinę padėtį ir tai,kad dalį sprendimo skolininkas yra įvykdęs,bei kad jau buvo baustas 2010-10-12 100 Lt bauda laiko ,kad bauda skirtina 250 Lt dydžio.

9Vadovaudamasis LR CPK 106 str.,771 str.5 d.,

Nutarė

10Tenkinti pareiškimą.

11Paskirti skolininkui R. Š. a.k( - ) gyv. ( - ) 250(dviejų šimtų penkiasdešimt)litų baudą išieškotojo –Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ( įm.k.288600210,es.A. J. g.9 Vilnius,a.s. LT97 73000 1000 245824 AB banke Swedbank ) naudai už 2007-07-26 Varėnos rajono apylinkės teismo sprendimo dalies- pertvarkyti rekonstruotą ūkinį pastatą į ankstesnę padėtį iki savavališkų veiksmų atlikimo nevykdymą.

12Išaiškinti skolininkui R. Š.,kad jam ir toliau nevykdant teismo sprendimo , sutinkamai su LR CPK 771 str.6d., gali būti taikomos priemonės ,numatytos LR CPK 775 str.5d.

13Nutartis per 7 d. atskiruoju skundu gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Varėnos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai