Byla ATP-315-508/2013
Dėl Varėnos rajono apylinkės teismo 2013 m. sausio 28 d. nutarties M. B. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Kauno apygardos teismo teisėjas Egidijus Jonas Grigaravičius, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – Institucija) apeliacinį skundą dėl Varėnos rajono apylinkės teismo 2013 m. sausio 28 d. nutarties M. B. administracinio teisės pažeidimo byloje,

Nustatė

2administracinio teisės pažeidimo protokolas M. B. surašytas už tai, kad jis, 2012 m. rugsėjo 30 d. ir 2012 m. spalio 3 d. važinėjo broliui V. B. priklausiančiu keturračiu motociklu A. B. šeimai priklausančia žemės ūkio paskirties žeme ir mišku, esančiais ( - ), neturėdamas minėto piliečio leidimo, tuo darydamas neigiamą poveikį žolinei augmenijai ir miško paklotei bei pomiškiui. Šiais veiksmais M. B. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 781 str. 1 d.

3Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Varėnos rajono agentūros 2012-11-16 nutarimu M. B. už administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 781 str. 1 d., buvo paskirta 275 Lt piniginė bauda.

4Nesutikdamas su šiuo nutarimu, M. B. pateikė skundą Varėnos rajono apylinkės teismui.

5Varėnos rajono apylinkės teismas 2013 m. sausio 28 d. nutartimi nutarė Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Varėnos rajono agentūros 2012-11-16 nutarimą panaikinti ir bylą nutraukti, motyvuodamas tuo, kad šiuo atveju žala galėjo būti padaryta tik žemės savininkui, tai yra D. P. arba šio žemės sklypo naudotojui, bet D. P. nėra apklausta, ar ji yra leidusi naudotis žemės sklypu A. B., bei kokiu pagrindu, ar ji yra leidusi kam nors važinėti per jai priklausantį žemės sklypą ir ar buvo dėl to padaryta kokia nors žala jai. Kadangi A. B. nėra šio nurodomo žemės sklypo savininkas ar teisėtas šio sklypo naudotojas, jis teisiškai neturi jokių įgaliojimų suteikti teisę kam nors važinėti ar nevažinėti per šį sklypą. Visoje medžiagoje nėra jokių objektyvių duomenų apie tai, kad minėtomis dienomis, t. y. 2012 m. rugsėjo 30 d. apie 15.00 val. ir spalio 3 d. naktį M. B. būtų važinėjęs broliui V. B. priklausančiu keturračiu motociklu A. B. šeimai priklausančia žemės ūkio paskirties žeme ir mišku, tuo darydamas neigiamą poveikį žolinei augmenijai ir miško paklotei bei pomiškiui; nėra jokių duomenų ir apie tai, kad žolinei augmenijai ir miško paklotei bei pomiškiui buvo padaryta kokia nors žala, o jei tokia žala ir buvo padaryta, tai ji visiškai neįvertinta ir nenurodyta. Teismas konstatavo, kad bylos medžiaga buvo surinkta ir nuobauda M. B. buvo paskirta tendencingai, nevertinant visų aplinkybių bei faktų, nesurinkus pakankamai teisės pažeidimą patvirtinančių duomenų.

6Institucija apeliaciniu skundu prašo Varėnos rajono apylinkės teismo 2013-01-28 nutartį panaikinti ir palikti galioti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos departamento Varėnos rajono agentūros 2012 m. lapkričio 16 d. nutarimą. Skunde nurodoma, kad pareiškėjo M. B. skundas išnagrinėtas šališkai, skundžiamame nutarime perrašytas pareiškėjo skundas, tačiau nepateikta atsakovo teismo posėdžių metu išsakyta pagrįsta nuomonė ir visiškai nenagrinėti trijų liudytojų - G. Ž., M. C. ir J. C., dėl kurių apklausos teismo posėdis buvo atidėtas kitai dienai, parodymai. Nepagrįstas teismo argumentas, kad nukentėjusysis A. B. yra tik žemės savininkės šeimos narys, o ne žemės savininkas arba šio žemės sklypo naudotojas, o žemės sklypo savininkė D. P. nėra apklausta, ar ji yra leidusi kam nors važinėti per jai priklausantį žemės sklypą ir ar buvo dėl to padaryta kokia nors žala jai, kadangi pagrindinis iš administraciniam teisės pažeidimui būdingų požymių yra pavojingumas ir žalingumas visuomenei, o žala administracinėje teisėje yra tik padaryto pažeidimo visuomenei pasekmė, bet ne pagrindas taikyti ar netaikyti administracinę atsakomybę. Teismas, išsiaiškinęs žemės ūkio paskirties sklypo savininką bei nukentėjusiojo padėtį, nesprendė kviesti savininkę liudytoja ar keisti proceso šalį. Nukentėjusysis A. B. teismui nurodė, kad 2012-09-30 matė pareiškėją be leidimo važinėjant keturračiu jo šeimai priklausančiais laukais ir mišku. 2012-09-30 dienos pasivažinėjimus matė ir trys liudytojai (A. B., M. C., J. C.), tačiau jų parodymus teismas atmetė kaip nepagrįstus. Teismas išvadą, kad įrodymų nėra tiek, kad jų pagrindu būtų galima inkriminuoti padarytą pažeidimą, nepagrįstai grindė tik pareiškėjo parodymais.

7Atsiliepime į apeliacinį skundą M. B. nurodo, kad apelianto teiginiai neatitinka tikrovės. Byloje nėra nei vieno įrodymo, patvirtinančio, kad jis padarė inkriminuojamą pažeidimą. Administracinio teisės pažeidimo protokolas jam surašytas nepagrįstai, o bauda paskirta pažeidžiant ATPK reikalavimus.

8Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

9Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ATPK 248, 257, 284 straipsnių nuostatomis, byloje priimtas procesinis sprendimas laikytinas teisėtu ir pagrįstu tik tuomet, kai visapusiškai, pilnutinai ir objektyviai išaiškinamos bei įvertinamos visos reikšmingos bylai aplinkybės.

10Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2008 m. gegužės 28 d. nutarime yra konstatavęs, jog administracinių teisės pažeidimų bylų teisenoje teismas negali būti suprantamas kaip „pasyvus“ bylų proceso stebėtojas, o teisingumo vykdymas negali priklausyti tik nuo to, kokia medžiaga teismui yra pateikta. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo metu bet kokios abejonės ar prieštaravimai dėl jo kaltumo turi būti pašalinti tiesiogiai apklausiant liudytojus, aktyviai tiriant įrodymus ir siekiant nustatyti tikrąsias galimo pažeidimo padarymo aplinkybes (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. N62-1830/2011).

11Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nepagrįstai apsiribodamas teiginiu, kad žemės sklypo savininkė D. P. nėra apklausta dėl leidimo naudotis žemės sklypu A. B. suteikimo bei kokiu pagrindu, o taip pat, ar ji yra leidusi kam nors, ar leidusi M. B. važinėti per jai priklausantį žemės sklypą, ar buvo kokia padaryta žala, nepagrįstai buvo pasyvus ir dėl šių aplinkybių neapklausė pačios žemės sklypo savininkės D. P.. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, tirdamas įrodymus ir siekdamas nustatyti tikrąsias galimo pažeidimo padarymo aplinkybes, nebuvo aktyvus, nepilnai, nevisapusiškai ir neišsamiai išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą, dėl ko pažeidė ATPK 257 str. nuostatas.

12Pažymėtina, kad pagal suformuotą teismų praktiką teismas priimame procesiniame sprendime privalo ne tik išvardinti įrodymus, bet ir išdėstyti jų turinį, nurodant įrodomąją reikšmę. Iš 2013-01-07 - 2013-01-28 teismo posėdžio protokolo matyti, kad pirmosios instancijos teismas liudytojais apklausė G. Ž., M. C., J. C., tačiau šių asmenų parodymų skundžiamoje nutartyje neišvardino, neišdėstė jų turinio, nepasisakė dėl jų įrodomosios reikšmės, dėl ko darytina išvada, kad skundžiama nutartis nėra pakankamai motyvuota.

13Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir byla grąžintina iš naujo nagrinėti apylinkės teisme. Kadangi grąžinus nagrinėti šią bylą apylinkės teismui visos bylos aplinkybės bus tiriamos ir vertinamos iš naujo, apeliacinės instancijos teismas dėl bylos esmės nepasisako.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 30212 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

15Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

16Varėnos rajono apylinkės teismo 2013 m. sausio 28 d. nutartį panaikinti ir grąžinti bylą iš naujo nagrinėti apylinkės teisme.

17Nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną ir yra neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai