Byla 2-820/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Piškinaitės ir Dalios Vasarienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens AB DNB banko atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. sausio 26 d. nutarties, kuria patenkintas pareiškėjo bankrutavusios individualios įmonės „Stanista“ administratoriaus skundas dėl bankrutavusios individualios įmonės „Stanista“ 2011 m. lapkričio 3 d. kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu; suinteresuoti asmenys: V. A., AS „Ramirent“, uždaroji akcinė bendrovė „Gręžimo darbų sistemos“. R. R. individuali firma „Agrotech“, uždaroji akcinė bendrovė „Transmeka“, akcinė bendrovė DNB bankas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžios skyrius, uždaroji akcinė bendrovė „Vairotas“, uždaroji akcinė bendrovė „Jonosfera“, uždaroji akcinė bendrovė „Baltikos polistirenas“ ir akcinė bendrovė Ūkio bankas.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas BIĮ „Stanista“, atstovaujamas bankroto administratoriaus, pateikė bankroto bylą nagrinėjančiam teismui skundą, prašydamas: 1) pripažinti negaliojančiu BIĮ „Stanista“ 2011 m. lapkričio 3 d. kreditorių susirinkimo penktuoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą (toliau – ginčijamas nutarimas) dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo, kuriuo nutarta nustatyti 10 000 Lt (įskaitant mokesčius) kitoms administravimo išlaidoms už visą bankroto procedūrą nuo bankroto bylos iškėlimo teisme iki įmonės išregistravimo; 2) įpareigoti kreditorių susirinkimą iš naujo svarstyti administravimo išlaidų sąmatą, įskaitant jau turėtas 11 984,95 Lt administravimo išlaidas iki pirmojo kreditorių susirinkimo; 3) patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą iki kito kreditorių susirinkimo, leidžiant administratoriui per mėnesį naudoti 3 368,23 Lt administravimo išlaidoms. Pareiškėjo nuomone, ginčijamas nutarimas yra neteisėtas, nes Šiaulių apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi buvo patvirtinta 7 000 Lt mėnesiui skirta administravimo išlaidų suma, kurią administratorius turėjo teisę naudoti nuo bankroto bylos iškėlimo iki pirmojo kreditorių susirinkimo. Per tris mėnesius, kurie praėjo nuo bankroto bylos iškėlimo iki pirmojo kreditorių susirinkimo, administratorius turėjo 11 984,95 Lt administravimo išlaidų, kurių dalį administratorius apmokėjo iš savo lėšų, o dalis liko dar neapmokėta. Kreditorių susirinkimas į administratoriaus jau turėtas administravimo išlaidas neatsižvelgė.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Šiaulių apygardos teismas 2012 m. sausio 26 d. nutartimi skundą patenkino: pripažino negaliojančiu BIĮ „Stanista“ 2011 m. lapkričio 3 d. kreditorių susirinkimo penktuoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo, kuriuo nutarta nustatyti 10 000 Lt (įskaitant mokesčius) kitoms administravimo išlaidoms už visą bankroto procedūrą nuo bankroto bylos iškėlimo teisme iki įmonės išregistravimo; įpareigoti kreditorių susirinkimą iš naujo svarstyti administravimo išlaidų sąmatą, įskaitant jau turėtas 11 984,95 Lt administravimo išlaidas iki pirmojo kreditorių susirinkimo; patvirtino administravimo išlaidų sąmatą iki kito kreditorių susirinkimo, leidžiant administratoriui per mėnesį naudoti 3 368,23 Lt administravimo išlaidoms.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo AB DNB bankas (atsakovo kreditorius) prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. sausio 26 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – skundą atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

91. Teismas nepagrįstai sprendė dėl teismo iki pirmojo kreditorių susirinkimo patvirtintos preliminarios išlaidų sąmatos privalomumo. Nors ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 7 punkte numatyta, kad iki pirmojo kreditorių susirinkimo sušaukimo lėšas administravimo išlaidoms apmokėti tvirtina teismas, tačiau vėliau galutinę administravimo išlaidų sąmatą tvirtina pirmasis kreditorių susirinkimas, įvertinęs administratoriaus nurodytas jau patirtas ir būsimas išlaidas, bankroto procedūros apimtį ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad teismo nutartis, kuria patvirtinta preliminari administravimo išlaidų iki pirmojo kreditorių susirinkimo suma, neturi imperatyvaus pobūdžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010).

102. Administravimo išlaidų sąmata reiškia išlaidų ribas, kurios turės būti apmokamos iš bankrutavusios įmonės turto vertės, o administratorius šias lėšas turi naudoti efektyviai ir pagal jų paskirtį. Minėtoje kasacinio teismo nutartyje pateikti išaiškinimai leidžia pagrįstai teigti, kad administratoriui neužtenka tik nurodyti, jog faktiškai patirtos administravimo išlaidos neviršija teismo nustatytos laikinos ar kreditorių patvirtintos galutinės administravimo išlaidų sąmatos, bet jis turi ir įrodyti, kad šios išlaidos buvo būtinos bankroto procedūrų vykdymui ir panaudotos efektyviai. Administratoriui šios pareigos neįvykdžius, jis prisiima riziką, kad jo nurodomos patirtos administravimo išlaidos kreditorių susirinkimo nebus pripažintos pagrįstomis ir nebus dengiamos iš bankrutuojančios įmonės lėšų. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju bankroto administratoriaus nurodomos iki pirmojo kreditorių susirinkimo faktiškai patirtos 11 984,95 Lt administravimo išlaidos kelia abejonių dėl jų pagrįstumo. Visos faktinės aplinkybės, patvirtinančios dalies administratoriaus nurodomų faktiškai patirtų išlaidų nepagrįstumą, buvo nurodytos atsiliepime į administratoriaus skundą, tačiau teismas dėl jų nepasisakė.

113. Teismas nepagrįstai sprendė, kad ginčijamu nutarimu patvirtinta administravimo išlaidų sąmata yra labai maža ir jos neužteks visam bankroto laikotarpiui. Teismų praktikoje vienareikšmiškai pripažįstama, kad įrodinėjimo našta visais su administravimo išlaidomis susijusiais klausimais tenka bankroto administratoriui. Nagrinėjamu atveju administratorius ne tik neįrodė visų iki pirmojo kreditorių susirinkimo patirtų administravimo išlaidų pagrįstumo, bet ir nepagrindė jo prašomos patvirtinti administravimo išlaidų sąmatos konkrečiomis šios bankroto bylos aplinkybėmis ir skaičiavimais. Apeliantas, siūlydamas balsuoti už ginčijamą nutarimą, įvertino visas teisiškai reikšmingas IĮ „Stanista“ bankroto bylos aplinkybes, lemiančias administravimo išlaidų poreikį. Be to, buvo atsižvelgta ir į tai, kiek pagrįstų administravimo išlaidų jau buvo patirta iki pirmojo kreditorių susirinkimo, todėl ginčijamu nutarimu nustatyta administravimo išlaidų suma yra protinga ir pagrįsta.

124. Nėra jokio pagrindo sutikti su teismo išvada, kad kreditorių susirinkimo nutarime dėl būsimų įmonės administravimo išlaidų tvirtinimo turi būti nustatytos atskiros išlaidų rūšys ir jų dydžiai. Joks teisės aktas nedraudžia kreditorių susirinkimui patvirtinti bendrą kitų administravimo išlaidų sumą (t. y. išskyrus bankroto administratoriaus atlyginimą) visam bankroto bylos laikotarpiui.

135. Teismas nurodė, kad kreditorių susirinkimas neturi teisės kontroliuoti administratoriaus atliekamo kiekvieno veiksmo, įskaitant ir administratoriaus disponavimo administravimo išlaidomis, ir kad kreditoriai negali nustatyti tokios taisyklės, jog administratorius kiekvieną kartą, kai atsiranda tam tikrų išlaidų poreikis, turi gauti kreditorių susirinkimo sutikimą šias lėšas naudoti. Pažymėtina, kad kreditorių susirinkimas tokios taisyklės ginčijamame nutarime nenustatė, taip pat nesiekia kontroliuoti administratoriaus veiksmų labiau nei tokią teisę kreditorių susirinkimui suteikia ĮBĮ.

146. Teismas nepagrįstai patvirtino administravimo išlaidų sąmatą iki kito kreditorių susirinkimo, leidžiant administratoriui per mėnesį naudoti 3 368,23 Lt sumą, nes administratorius neįrodė tokio dydžio administravimo išlaidų poreikio. Be to, teismas išėjo iš savo kompetencijos ribų, nes pagal ĮBĮ teismui suteikiama teisė tvirtinti preliminarią administravimo išlaidų sąmatą iki pirmojo kreditorių susirinkimo.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas BIĮ „Stanista“ bankroto administratorius prašo atskirąjį skundą atmesti ir Šiaulių apygardos teismo 2012 m. sausio 26 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

161. Skundžiamoje nutartyje išvis nėra išvados dėl teismo iki pirmojo kreditorių susirinkimo patvirtintos preliminarios išlaidų sąmatos privalomumo.

172. Visas išlaidas administratorius pagrindė dokumentais, todėl apelianto argumentas, kad administravimo išlaidos kelia abejonių, yra nepagrįstas.

183. Kreditorių susirinkimas, tvirtindamas administravimo išlaidų sąmatą, turi nustatyti tokias šių išlaidų ribas, kurios leistų administratoriui sklandžiai atlikti administravimo procedūras ir netrukdytų bankroto bylos nagrinėjimo eigos. Ginčijamu nutarimu patvirtina 10 000 Lt suma už visą bankroto procedūrą, kai administratoriaus jau yra patyręs 11 984,95 Lt sumą, yra labai maža, prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijams.

194. Nepagrįstas apelianto argumentas, kad teismas pasisakė dėl būsimų administravimo išlaidų detalizavimo jas tvirtinant.

205. Kol vyksta šis teisminis ginčas ir kol kreditoriai nepriims kito nutarimo dėl administravimo išlaidų, administratorius privalo vykdyti bankroto procedūrą. Atsižvelgiant į tai, teismas pagrįstai patvirtino administravimo išlaidų sąmatą iki kito kreditorių susirinkimo.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Byloje kilo ginčas dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių komiteto priimto nutarimo, kuriuo kreditorių komitetas nutarė patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą. Apelianto (įmonės bankroto administratoriaus) teigimu, ginčijamas kreditorių komiteto nutarimas dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo, kuriuo nutarta nustatyti 10 000 Lt (įskaitant mokesčius) kitoms administravimo išlaidoms už visą bankroto procedūrą nuo bankroto bylos iškėlimo teisme iki įmonės išregistravimo, priimtas kreditorių susirinkimui neatsižvelgus į administratoriaus jau turėtas administravimo išlaidas, kurių preliminarią sumą teismas buvo patvirtinęs iki pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimo.

23Bylos duomenis, pirmosios instancijos teismas po bankroto bylos IĮ „Stanista“ iškėlimo pagal administratoriaus pateiktą sąmatą patvirtino 7 000 Lt per mėnesį lėšų sumą, kurią administratorius turėjo teisę naudoti bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms apmokėti, kol kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 7 punktas). Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad administratoriaus teisė naudoti minėtą teismo patvirtina lėšų sumą administravimo išlaidoms apmokėti nereiškia, kad administratorius yra laisvas disponuoti sumomis, skirtomis atskirų rūšių administravimo išlaidoms padengti, ir nevaržomas pareigos atsiskaityti. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administratorius, veikdamas bankrutuojančios įmonės ir kreditorių interesais, turi efektyviai naudoti išlaidas pagal jų paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-354/2009). Pripažintinas pagrįstu ir kitas apelianto argumentas, kad administratoriui neužtenka tik nurodyti, jog faktiškai iki pirmojo kreditorių susirinkimo patirtos administravimo išlaidos neviršija teismo nustatytos laikinos lėšų sumos, skirtos administravimo išlaidoms padengti, nes administratorius turi įrodyti, kad šios išlaidos, nors ir neviršija teismo nustatytos sumos, buvo būtinos bankroto procedūrų vykdymui ir buvo panaudotos efektyviai. Ši aplinkybė yra labai svarbi, kadangi kreditorių susirinkimas, tvirtindamas administravimo išlaidų sąmatą už visą laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro, privalo atsižvelgti į jau faktiškai patirtų administratoriaus išlaidų dydį, kurį administratorius sugebėjo pagrįsti atitinkamais dokumentais.

24Apelianto teigimu, bankroto administratoriaus nurodomos iki pirmojo kreditorių susirinkimo faktiškai patirtos 11 984,95 Lt administravimo išlaidos kelia abejonių dėl jų pagrįstumo. Apeliacinės instancijos teismas šioje byloje iš bankroto administratoriaus išreikalavo duomenis, reikšmingus sprendžiant byloje kilusį ginčą, t. y. administratoriaus teismui pateiktą prašymą ir sąmatą dėl preliminarios lėšų sumos, skirtos administravimo išlaidoms padengti, patvirtinimo, taip pat kitus duomenis, pagrindžiančius faktiškai patirtų išlaidų dydį.

25Iš apeliacinės instancijos teismui administratoriaus pateiktos medžiagos matyti, kad nagrinėjamu atveju administratorius IĮ „Stanista“ bankroto bylą nagrinėjančiam teismui buvo pateikęs prašymą patvirtinti 14 755 Lt per mėnesį sumą, kurią administratorius turi teisę naudoti, kol kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 7 punktas). Šiaulių apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi patvirtino perpus mažesnę lėšų sumą, t. y. 7 000 Lt per mėnesį. Bankroto administratorius per tris mėnesius, kurie praėjo nuo teismo patvirtintos lėtų sumos iki pirmojo kreditorių susirinkimo, per kuriuos jis teoriškai galėjo išleisti 21 000 Lt sumą, faktiškai išleido beveik perpus mažiau – 11 984,95 Lt (tokius duomenis jis buvo pateikęs pirmajam kreditorių susirinkimui). Apeliacinės instancijos teismui administratorius pateikė patikslintą pažymą apie faktiškai patirtas ir apmokėtas išlaidas, iš kurios matyti, kad administratorius per minėtą trijų mėnesių laikotarpį iki pirmojo kreditorių susirinkimo faktiškai patyrė 9 506,73 Lt išlaidų, iš kurių BIĮ „Stanista“ lėšomis buvo apmokėta tik 5 803,22 Lt išlaidų. Minėtas faktiškai patirtas išlaidas sudaro: buhalterio atlyginimas – 1 600 Lt; vadybininko atlyginimas (atleistas 2011 m. lapkričio 7 ) – 1 907,53 Lt; Sodra – 1402,31 Lt, mokesčiai – 526,13 Lt; garantinio fondo įmokos – 35,07 Lt; transporto priemonių panauda – 1 500 Lt; patalpų nuoma ir komunalinės paslaugos – 900 Lt; ryšio paslaugos – 450 Lt; transporto priemonių saugojimas – 1 440 Lt; transporto priemonių transportavimas – 500 Lt; VĮ Registrų centro ir VĮ „Regitra“ paslaugos – 85 Lt; banko paslaugos – 2,50 Lt. Teisėjų kolegija pažymi, kad visos nurodytos išlaidos yra patvirtintos apeliacinės instancijos teismui pateiktais finansinės atskaitomybės dokumentais. Nepaisant to, kad faktiškai patirtos išlaidos yra patvirtintos administratoriaus pateiktais finansinės atskaitomybės dokumentais, svarbu nustatyti, ar šios išlaidos buvo būtinos.

26Apelianto nuomone, kad 800 Lt per mėnesį atlyginimas buhalteriui yra sąlyginai didelis įvertinus buhalterio darbo apimtis. Teisėjų kolegijos vertinimu, 800 Lt mėnesinis darbo užmokestis buhalteriui nėra neprotingai didelis ir neišsiskiria iš panašių įmonių bankroto procesuose buhalteriams mokamo atlyginimo. Apeliantas nurodo, kad 800 Lt per mėnesį atlyginimas vadybininkui išvis yra nepagrįstas, nes kreditorių susirinkimas atsisakė patvirtinti vadybininko etatą. Teisėjų kolegija pažymi, kad vadybininko etato atsisakyta patvirtinti tik BIĮ „Stanista“ 2011 m. lapkričio 3 d. kreditorių susirinkime. Iš minėtos administratoriaus patiktos pažymos matyti, kad vadybininkas nuo 2011 m. lapkričio 7 d. buvo atleistas. Iki šios datos vadybininkas dirbo, todėl atlyginimą vadybininkui administratorius privalėjo sumokėti. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto teiginiais, kad išlaidos už administratoriaus veiklos vykdymui reikalingas patalpas (nuomos ir komunaliniai mokesčiai) turi būti apmokamos iš administratoriaus atlyginimo, o ne iš administravimo išlaidoms skirtų lėšų. Administratoriui atlyginimas mokamas už jo darbą, bet ne už įmonės administravimui reikalingų patalpų nuomą. Atmestini apelianto argumentai, kad administratoriaus faktiškai patirtos išlaidos ryšio, kanceliarinėms, pašto paslaugoms, transporto, VĮ Registro centro ir VĮ „Regitra“ paslaugoms nepagrįsti dokumentais. Minėta, kad bankroto administratorius pateikė apeliacinės instancijos teismui ir šias išlaidas patvirtinančius dokumentus. Be to, iš šių dokumentų matyti, kad šioms išlaidoms buvo išleista mažiau lėšų, negu buvo pranešta kreditoriams prieš pirmąjį kreditorių susirinkimą.

27Atsižvelgdama į administratoriaus nurodytų išlaidų rūšį ir sumas, teisėjų kolegija daro išvadą, kad nėra pagrindo konstatuoti, jog visos šios išlaidos nebuvo būtinos. Minėta, kreditorių susirinkimas, tvirtindamas administravimo išlaidų sąmatą už visą laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro, privalo atsižvelgti į jau faktiškai patirtų administratoriaus išlaidų dydį, kurį administratorius sugebėjo pagrįsti atitinkamais dokumentais. Nagrinėjamoje byloje pripažinus, kad administratorius iki pirmojo kreditorių susirinkimo patirtos 9 506,73 Lt administravimo išlaidos buvo būtinos ir yra pagrįstos finansinės atskaitomybės dokumentais, darytina išvada, kad skundžiamu nutarimu patvirtina 10 000 Lt administravimo išlaidų sąmata nuo bankroto bylos iškėlimo iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro neužtikrina tinkamą BIĮ „Stanista“ administravimą. Todėl pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria skundžiamas nutarimas buvo panaikintas ir kreditorių susirinkimas įpareigotas iš naujo svarstyti administravimo išlaidų sąmatą, paliktina nepakeista.

28Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentu, kad pirmosios instancijos teismas, panaikindamas skundžiamą nutarimą ir įpareigodamas kreditorių susirinkimą iš naujo svarstyti administravimo išlaidų sąmatą, neturėjo teisės nustatyti laikinos administravimo lėšų sąmatos iki kito susirinkimo. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 7 punkte numatyta teismo teisė tvirtinti lėšų sumą, kurią administratorius turi teisę naudoti bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms apmokėti, kol kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą. Šioje teisės normoje nenurodyta, kad teismas tvirtina minėtą lėšų sumą tik iki pirmojo kreditorių susirinkimo. Esant tokiai situacijai, kai dėl pirmojo kreditorių susirinkimo patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos vyksta ginčai, teismas gali patvirtinti preliminarią sąmatą iki kreditorių susirinkimas išspręs šį klausimą, nes, nepaisant tokio pobūdžio ginčų, bankroto administratorius privalo toliau vykdyti bankroto procedūras, o tam reikalingos lėšos. Be to, bankroto administratoriaus teigimu, po suinteresuoto asmens AB DNB banko skundo gavimo administratorius BIĮ „Stanista“ lėšų administravimo išlaidoms nenaudoja.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

30Šiaulių apygardos teismo 2012 m. sausio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas BIĮ „Stanista“, atstovaujamas bankroto administratoriaus,... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. sausio 26 d. nutartimi skundą patenkino:... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo AB DNB bankas (atsakovo kreditorius)... 9. 1. Teismas nepagrįstai sprendė dėl teismo iki pirmojo kreditorių... 10. 2. Administravimo išlaidų sąmata reiškia išlaidų ribas, kurios turės... 11. 3. Teismas nepagrįstai sprendė, kad ginčijamu nutarimu patvirtinta... 12. 4. Nėra jokio pagrindo sutikti su teismo išvada, kad kreditorių susirinkimo... 13. 5. Teismas nurodė, kad kreditorių susirinkimas neturi teisės kontroliuoti... 14. 6. Teismas nepagrįstai patvirtino administravimo išlaidų sąmatą iki kito... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas BIĮ „Stanista“ bankroto... 16. 1. Skundžiamoje nutartyje išvis nėra išvados dėl teismo iki pirmojo... 17. 2. Visas išlaidas administratorius pagrindė dokumentais, todėl apelianto... 18. 3. Kreditorių susirinkimas, tvirtindamas administravimo išlaidų sąmatą,... 19. 4. Nepagrįstas apelianto argumentas, kad teismas pasisakė dėl būsimų... 20. 5. Kol vyksta šis teisminis ginčas ir kol kreditoriai nepriims kito nutarimo... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. Byloje kilo ginčas dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių komiteto... 23. Bylos duomenis, pirmosios instancijos teismas po bankroto bylos IĮ... 24. Apelianto teigimu, bankroto administratoriaus nurodomos iki pirmojo kreditorių... 25. Iš apeliacinės instancijos teismui administratoriaus pateiktos medžiagos... 26. Apelianto nuomone, kad 800 Lt per mėnesį atlyginimas buhalteriui yra... 27. Atsižvelgdama į administratoriaus nurodytų išlaidų rūšį ir sumas,... 28. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentu, kad pirmosios instancijos... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 30. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. sausio 26 d. nutartį palikti nepakeistą....