Byla 2S-1579-485/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Algirdo Remeikos, kolegijos teisėjų Arūno Rudzinsko ir Albino Čeplinsko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens J. D. atskirąjį skundą dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 18 d. nutarties, kuria sustabdyta civilinė byla Nr. 2-239-214/2010 pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui A. K., trečiajam asmeniui J. D. dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo.

2Kolegija

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė įpareigoti atsakovą per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos vykdyti Kauno apskrities viršininko 2008-07-16 įsakymą Nr. V-459 „Dėl savavališkai įrengto fekalinės kanalizacijos šulinio namų valdos, esančios ( - ), bendro naudojimo kieme šalinimo“ – išmontuoti savavališkai įrengtą namų valdos, ( - ) bendro naudojimo kieme fekalinės kanalizacijos šulinį, o jei šio įpareigojimo atsakovas teismo sprendimu neįvykdys – įpareigoti inspekciją išmontuoti savavališkai įrengtą namų valdos, ( - ), bendro naudojimo kieme fekalinės kanalizacijos šulinį ir sutvarkyti statybvietę, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo. Ieškinyje ieškovė prašė prie bylos prijungti Kauno rajono apylinkės teismo civilinę bylą Nr. 2-341-358/2009.

4Kauno rajono apylinkės teismas 2011 m. gegužės 18 d. nutartimi sustabdė bylos nagrinėjimą kol bus apeliacine tvarka Kauno apygardos teisme išnagrinėta Kauno rajono apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-353-720/2011.

5Teismas nurodė, jog 2011-03-28 Kauno rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-353-720/2011 priėmė sprendimą, kuriuo nustatyta ieškovams A. K., R. K. ir atsakovei J. D. priklausančio žemės sklypo naudojimosi tvarka, paskiriant naudotis konkrečiomis sklypo dalimis, ir bendro naudojimo sklypo dalimi pagal planą, pripažinta ieškovams teisė atlikti statybos darbus, įsirengti atskirą nuotekų sistemą, renovuoti ūkinį pastatą , atlikti kapitalinį remontą dvejiems lauko laiptams į gyvenamąsias patalpas, nesant bendraturčio sutikimo, taip pat atidalintos ieškovams patalpos iš bendros nuosavybės. Teismas vertino, kad priimtas sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-353-720/2011 gali turėti tiesioginę reikšmę sprendžiant nagrinėjamą civilinę bylą. Civilinė byla Nr. 2-353-720/2011 kartu su prijungta prie jos civiline byla Nr.2-341-358/2009, išsiųsta į Kauno apygardos teismą nagrinėti apeliacine tvarka, todėl teismas neturi galimybės pasinaudoti minėtos bylos medžiaga šioje byloje, prijungti jos prie šios bylos, dėl to spręsti šioje byloje keliamo reikalavimo dėl atsakovo A. K. įpareigojimo išmontuoti namų valdos bendro naudojimo kieme kanalizacijos šulinį, nes minėtoje byloje yra išspręsta žemės sklypo naudojimosi tvarka. Teismas vertino, kad šis sprendimas gali turėti reikšmės sprendžiant reikalavimą dėl savavališkos statybos padarinių nagrinėjamoje byloje.

6Trečiasis asmuo atskiruoju skundu prašo Kauno rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 18 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – prašymą stabdyti bylą atmesti.

7Trečiasis asmuo nurodo, jog civilinėje byloje Nr. 2-341-358/2009 buvo atmestas A. K. ieškinys dėl įsakymo panaikinimo. Šiuo ieškiniu A. K. prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti Kauno apskrities viršininko 2008-07-16 įsakymą Nr. V-459 dėl savavališkai įrengto fekalinės kanalizacijos šulinio namų valdos, esančios ( - ), bendro naudojimo kieme šalinimo. Šioje byloje buvo konstatuota, kad vykdydamas fekalinės kanalizacijos šulinio statybos darbus, A. K. neturėjo bendrasavininkės J. D. sutikimo, be to, statybos darbus vykdė neturėdamas ir valstybės tarnautojo sutikimo, todėl pripažinus šiuos darbus savavališkais, Kauno apskrities viršininkas pareikalavo šių savavališkų statybos padarinių šalinimo būdą — nugriovimą. Kadangi A. K. savavališkos statybos padarinių nepašalino, Valstybinių teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius kreipėsi su ieškiniu, ko pasėkoje buvo iškelta ši civiline byla Nr. 2-239-214/2011, kuria prašoma įpareigoti A. K. per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išmontuoti savavališkai įrengtą namų valdos, ( - ), bendro naudojimo kieme fekalinės kanalizacijos šulinį, o šiam neįvykdžius įpareigoti tai padaryti ieškovą. A. K. kreipėsi su patikslintu ieškiniu dėl žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo, teisės atlikti statybos darbus, nesant bendraturčio sutikimo, pripažinimo, dėl gyvenamojo namo dalių atidalijimo iš bendrosios dalines nuosavybės, ko pasėkoje buvo iškelta civilinė byla Nr. 2-353-720/2011. Šioje byloje A. K. prašė leisti jam įsirengti (ne įteisinti jau esamą savavališką) atskirą nuotekų sistemą. 2011-03-28 Kauno rajono apylinkės teismas priėmė sprendimą, kuriuo iš dalies buvo patenkintas A. K. ieškinys, tame tarpe reikalavimas įsirengti atskirą nuotekų sistemą. A. K. ieškinyje nurodė, kad ketina įrengti atskirą nuotekų sistemą, tačiau neprašė įteisinti jau esamą. Civilinės bylos Nr. 2-353-720/2011 ir Nr. 2-341-358/2009 neturi įtakos šios bylos išnagrinėjimui iš esmės, kadangi jau įsiteisėjusiu teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-341-358/2009 yra konstatuota savavališkas nuotekų sistemos įrengimas, šioje byloje prašoma šią savavališką statybą pašalinti, o civilinėje byloje Nr. 2-353-720/2011 ieškovui leista be bendraturčio sutikimo įsirengti atskirą nuotekų sistemą, todėl akivaizdu, kad šiai bylai civilinės bylos Nr. 2-353-720/2011 sprendimas įtakos neturės, o civilinėje byloje Nr. 2-341-358/2009, nustatytomis aplinkybėmis bei teismo sprendimu, kuris jau yra įsiteisėjęs, teismas gali remtis ir prijungęs šio dokumento kopijas. Esamos savavališkos statybos įteisinti ir nebūtų galima, kadangi esama savavališkos nuotekų sistema įrengta nesilaikant teisės aktų reikalavimų, o esant šiems pažeidimams negali būti duotas leidimas atlikti kasinėjimo darbus, todėl civilinės bylos Nr. 2-353-720/2011 sprendimas neturės jokios įtakos šios bylos išnagrinėjimui. Nepagrįstas teismo motyvas, kad civilines bylas Nr. 2-353-720/2011 ir Nr. 2-341-358/2009 išsiuntus Kauno apygardos teismui, teismas neturi galimybės remtis šių bylų medžiaga, kadangi civilinės bylos išnagrinėjimui nebūtinas kitos civilinės bylos prijungimas, juo labiau, kad A. K. nenurodė kokiais duomenimis iš šios bylos naudosis.

8Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, Kauno rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

9Atsakovas nurodo, jog tretysis asmuo siekia, jog ši civilinė byla būtų nagrinėjama, nelaukiant apeliacinio skundo išnagrinėjimo, kas leidžia manyti, kad J. D. nėra tikra, jog jos apeliaciniame skunde nurodyti motyvai yra pagrįsti ir teisėti. Tuo trečiasis asmuo nori pakenkti šios bylos objektyviam ir teisingam išnagrinėjimui, kadangi nesant prijungtų civilinių bylų Nr. 2-341-358/2009 ir 2-353-720/2011 medžiagos, daug reikalingų ir svarbių faktų, aplinkybių, bei jos piktybiškų veiksmų eigos nebūtų atskleista. Minėtose civilinėse bylose yra daug svarbių liudytojų parodymų ir įvairių dokumentų, įrodančių tikrąją tiesą, paneigiančių J. D. teiginius ir tvirtinimus. Trečiasis asmuo bando suklaidinti teismą, pateikdama priešingą informaciją nei nustatyta jau išnagrinėtose civilinėse bylose, nei liudija UAB „Kauno vandenys“ paruoštas kanalizacijos sistemos projektas ir kita techninė dokumentacija pridėta prie šių civilinių bylų. Inžinerinėje geodezijoje kuri suderinta Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus ir sudaryta atlikus kanalizacijos sistemos įrengimo darbus, nurodyti tikslūs atstumai, tai yra pažymėta, kad nuo buvusio kanalizacijos šulinio iki namo pamatų atstumas 1,65 metrų, ir nėra prigludusi prie pamatų, nustatyta jog įrengtas kanalizacijos tinklas visiškai atitinka nustatytus Statybos įstatymo normatyvus ir reikalavimus, darbai atlikti tiksliai pagal UAB „Kauno vandenys“ paruoštą kanalizacijos sistemos projektą, kuris visiškai suderintas. Civilinėje byloje Nr. 2-353-720-2011 išspręsta žemės sklypo naudojimosi tvarka, pagal kurią, vieta, kur pagal UAB „Kauno vandenys“ kanalizacijos sistemos projektą turi stovėti kanalizacijos šulinys ir pratiestas vamzdynas, priklauso man ir mano sutuoktinei R. K., todėl ir J. D. sutikimas nebereikalingas. I. V. teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, sulaukus galutinio ir neskundžiamo teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-353-720/2011, su ja susipažins ir šioje civilinėje byloje ieškinį atsiims, o tam bus teisėtas pagrindas.

10Ieškovė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį nagrinėti teismo nuožiūra.

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 straipsnis). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pagrindų, nurodytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti panaikinta atskirajame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

13Pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą teismas privalo sustabdyti nagrinėjamą civilinę bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Vadinasi, remiantis nurodyta CPK norma ir susiklosčiusia teismų praktika yra teisinis pagrindas sustabdyti civilinę bylą tada, jei tarp teisme nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje nagrinėjamoje byloje yra tiesioginis prejudicinis ryšys, t. y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinės reikšmės teismo sprendimui nagrinėjamoje civilinėje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000-10-02 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-942/2000, kat. 42).

14Trečiasis asmuo nesutinka su teismo išvada, jog tarp Kauno rajono apylinkės teismo išnagrinėtų civilinių bylų Nr. 2-353-720/2011 ir Nr. 2-341-358/2009 bei šios nagrinėjamos bylos pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui A. K., trečiajam asmeniui J. D. dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo yra tiesioginis ryšis ir šiose bylose priimti sprendimai gali turėti prejudicinę reikšmę nagrinėjamai bylai. Kolegija su tokia trečiojo asmens pozicija nesutinka, kadangi, kaip matyti ir iš paties ieškinio, ieškovė pareiškė teismui prašymą prie nagrinėjamos bylos prijungti Kauno rajono apylinkės teismo civilinę bylą Nr. 2-341-358/2009. CPK 182 straipsnio 2 punktas numato, kad nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (prejudiciniai faktai). Taigi civilinę bylą pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą sustabdyti yra teisinis pagrindas tada, kai tarp nagrinėjamos teisme civilinės bylos ir kitos civilinės bylos yra tiesioginis prejudicinis ryšys, t.y. kai kitoje byloje nustatytos aplinkybės turės tiesioginės teisinės reikšmės sprendimui nagrinėjamoje civilinėje byloje. Teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, turi teisę savo nuožiūra nuspręsti, ar galima išnagrinėti civilinę bylą, kol neišspręsti su ja susiję klausimai kitoje byloje. Būtinumą sustabdyti bylą, kol teisme bus išnagrinėta kita byla, kaip rodo teismų praktika, lemia tiek faktų prejudicinė reikšmė ir įsiteisėjusių teismo sprendimų privalomumas, tiek kiti įsiteisėjusių teismo sprendimų res judicata galios aspektai. Vieningos teismų sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, jog Kauno apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 5 d. civilinėje byloje Nr. 2A-1462-254/2011 nagrinės apeliacinį skundą dėl 2011-04-15 sprendimo ir 2011-04-15 papildomo sprendimo Kauno rajono apylinkės teismo byloje Nr. 2-353-720/2011. Kaip nustatyta, šioje byloje teismas patenkino ieškovų A. K. ir R. K. patikslintą ieškinį iš dalies, nustatė ieškovams teisę naudotis 565 kv.m. ploto žemės sklypu, plane pažymėtomis raidėmis „B1“, „B2“, „B3“; atsakovei J. D. suteikė naudotis 551 kv.m. ploto žemės sklypu, plane pažymėtu raidėmis „C1“, „C2“, o 151 kv.m. ploto žemės sklypą, plane pažymėtomis raidėmis „A1“, „A2“, priskyrė naudotis bendrai. Taip pat nustatė žemės ribas po pastatais ir žemę prie pastatų. Teismas pripažino ieškovams teisę atlikti statybos darbus: įsirengti atskirą nuotekų sistemą, renovuoti ūkinį pastatą, atlikti kapitalinį remontą dvejiems lauko laiptams į gyvenamąsias patalpas, neesant bendraturčio sutikimo. Taip pat teismas atidalino bendraturčių turtą. Atsižvelgdama į tokį teismo sprendimą, kolegija daro išvadą, jog tokio teismo sprendimo patikrinimas apeliacine tvarka bei byloje nustatytų faktų patvirtinimas arba paneigimas turi tiesioginę prejudicinę reikšmę t.y. priimti procesiniai sprendimai ir nustatyti faktai gali turėti ir prejudicinę, ir įrodomąją reikšmę nagrinėjamoje civilinėje byloje, kadangi nuo įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytų aplinkybių minėtoje byloje gali priklausyti ir ieškovės reikalavimo pagrįstumas nagrinėjamoje civilinėje byloje.

15Remiantis išdėstytais motyvais, atskirasis skundas atmetamas, o Kauno rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 18 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

16Kolegija, vadovaudamasi CPK 290-292 str., 337 str. 1 d.,

Nutarė

17atskirąjį skundą atmesti.

18Kauno rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai