Byla e2-12643-987/2019
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo dokumentinio proceso tvarka

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rūta Poniškaitytė-Liatukė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ainava“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Mechel Nemunas“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo dokumentinio proceso tvarka.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „Ainava“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Mechel Nemunas“ 6 533,90 Eur skolą, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinys grindžiamas tarp ieškovo ir atsakovo 2013 m. balandžio 18 d. sudaryta Paslaugų teikimo sutartimi Nr. ( - ) su vėlesniais pakeitimais: 2015 m. liepos 1 d. Nr. ( - ), 2016 m. sausio 1 d. Nr. ( - ), 2016 m. liepos 1 d. Nr. ( - ), 2017 m. lapkričio 23 d. Nr. ( - ), 2019 m. sausio 1 d. Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas įsipareigojo teikti atsakovui valymo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo apmokėti už suteiktas paslaugas sutartyje nustatyta tvarka. Už suteiktas paslaugas ieškovas 2019 m. sausio 31 d. pateikė atsakovui PVM sąskaitą-faktūrą Serija su Nr. ( - ) bendrai 6 533,90 Eur sumai, kurios atsakovas nėra apmokėjęs.

5Ieškinys tenkinamas visiškai.

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 424 straipsnio 1 dalimi, ieškinys, kurio dalykas yra piniginiai reikalavimai, ieškovo prašymu gali būti išspręstas dokumentinio proceso tvarka, jeigu visi reikalavimai yra pagrindžiami leistinais rašytiniais įrodymais. Nagrinėjamu atveju teismas iš ieškinio reikalavimų pobūdžio ir juos pagrindžiančių rašytinių įrodymų viseto nustatęs, jog yra pagrindas pagal pateiktus įrodymus ieškinį tenkinti visiškai, priima preliminarų sprendimą dokumentinio proceso tvarka (CPK 428 straipsnio 1 dalis).

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2013 m. balandžio 18 d. tarp ieškovo ir atsakovo buvo pasirašyta Paslaugų teikimo sutartis Nr. ( - ), su vėlesniais pakeitimais: 2015 m. liepos 1 d. Nr. ( - ), 2016 m. sausio 1 d. Nr. ( - ), 2016 m. liepos 1 d. Nr. ( - ), 2017 m. lapkričio 23 d. Nr. ( - ), 2019 m. sausio 1 d. Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas įsipareigojo teikti atsakovui valymo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo apmokėti už suteiktas paslaugas sutartyje nustatyta tvarka (el.b.l. 5-13). Už suteiktas paslaugas ieškovas 2019 m. sausio 31 d. išrašė ir pateikė atsakovui PVM sąskaitą-faktūrą Serija su Nr. ( - ) bendrai 6 533,90 Eur sumai (el.b.l. 14). Ieškovas 2019 m. kovo 7 d. raštu Nr. 1 dėl susidariusio įsiskolinimo kreipėsi į atsakovą (el.b.l. 15-16). Byloje nėra duomenų apie atsiskaitymą.

8Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas tinkamai neįvykdė savo piniginės prievolės, atsakovas laikomas pažeidusiu piniginę prievolę ir dėl šios priežasties teismas ieškovo reikalavimą iš atsakovo priteisti 6 533,90 Eur skolos tenkina (CK 6.38 straipsnis, 6.59 straipsnis, 6.716 straipsnio 1 dalis, 6.720 straipsnis).

9Ieškinį tenkinus visiškai, ieškovui iš atsakovo priteisiamos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už 6 533,90 Eur priteistą bendrą sumą, skaičiuojamos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. kovo 13 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CPK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

10Ieškinį tenkinus visa apimtimi, ieškovui iš atsakovo priteisiamos 346,25 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 74,00 Eur žyminis mokestis bei 272,25 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 80 straipsnio 1 dalies 7 punktas, 7 dalis, 93 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 98 straipsnio 1 dalis).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424-428 straipsniais,

Nutarė

12ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ainava“ ieškinį tenkinti visiškai.

13Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Ainava“ (į. k. 123875414) iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Mechel Nemunas“ (į. k. 111790066) 6 533,90 Eur (šešių tūkstančių penkių šimtų trisdešimt trijų eurų ir 90 ct) skolą, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (6 533,90 Eur), skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. kovo 13 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 346,25 Eur (trijų šimtų keturiasdešimt šešių eurų ir 25 ct) bylinėjimosi išlaidas.

14Atsakovas per 20 dienų nuo preliminaraus teismo sprendimo įteikimo privalo įvykdyti sprendimą arba jį priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, pagrįstus leistinomis įrodinėjimo priemonėmis.

15Jeigu atsakovas per 20 dienų nuo preliminaraus teismo sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus arba bylos šalys sudaro taikos sutartį ir teismas ją patvirtina, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

16Jeigu per 20 dienų nuo preliminaraus teismo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus teismo sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui bus išduotas vykdomasis raštas.

17Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai