Byla e2-6151-868/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vanda Višnevska, spręsdama sprendimo už akių priėmimo klausimą civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kapitalo valda“ ieškinį atsakovei D. K. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 77,69 Eur skolos, 7,77 Eur baudos, 138,32 Eur delspinigių, 5 procentų metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jei nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį.

4Atsakovei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio reikalavimais, buvo išsiųstas pranešimas pateikti atsiliepimus į ieškinį, tačiau tinkamai įteikus procesinius dokumentus CPK 123 straipsnio tvarka, ji atsiliepimo į ieškinį per nustatytą terminą teismui nepateikė.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6CPK 142 straipsnio 4 dalis numato, kad jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Atsižvelgiant į tai, kad tokį prašymą ieškovas savo ieškinyje yra pareiškęs, CPK 285 straipsnio 3 dalyje numatytų kliūčių priimti sprendimą už akių nėra, toks sprendimas dėl ieškovo pareikštų reikalavimų priimtinas. Sprendimas už akių priimtinas dėl visų ieškovo pareikštų reikalavimų, nes apie juos atsakovė buvo tinkamai informuota.

7Priimant sprendimą už akių, atliktinas formalus byloje pateiktų įrodymų vertinimas, išdėstytini sutrumpinti motyvai (CPK 285 straipsnio 2 dalis, 286 straipsnio 1 dalis).

8Iš ieškovės reikalavimų ir byloje esančių įrodymų matyti, kas atsakovė 2006-07-06 sudarė išperkamosios nuomos sutartį Nr. 607478276 ir pagal sutartį liko skolinga 77,69 Eur. Iš byloje esančios reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 09/03/04-1 matyti, kad uždaroji akcinė bendrovė „Ūkio banko lizingas“ ieškovei perleido reikalavimo teisę į atsakovę D. K.. Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, byloje nėra duomenų apie atsakovės prievolės įvykdymą ieškovei (CPK178 straipsnis).

9Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalis). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos, skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1-2 punktai). Kadangi atsakovė nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų, ji laikoma pažeidusia prievolę šalimi, todėl ieškovo reikalavimas priteisti 77,69 Eur skolos yra laikomas pagrįstu ir tenkintinas.

10Ieškovė prašo iš atsakovės priteisti 7,77 Eur baudą, už sutarties 5.2 p., 5.5 p. pažeidimą. Nurodo, kad atsakovė nepranešė apie savo adreso, telefono numerio pasikeitimą. Teismas nagrinėjamu atveju atsižvelgdamas į tai, kad sutartis sudaryta tarp juridinio asmens ir fizinio asmens – silpnesnės šalies – vartotojo, taip, pat į tai, kad ieškovas nepateikė jokių duomenų, kad atsakovė būtų pažeidusi savo pareigą, daro išvadą, kad šis ieškovo reikalavimas yra nepagrįstas, todėl netenkintinas.

11Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį, netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Pagal CK 6.72 straipsnį, susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. CK 6.101 straipsnio 2 dalis nustato, kad reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. Ieškovė prašo priteisti delspinigius už 3592 dienų (nuo 2007-03-06 iki 2017-01-04). Sutarties 11.1 punkte yra numatyta, kad pažeidus mokėjimų grafiką vėluojant mokėti mokėjimus ar jų dalį, nuomininkas įsipareigoja mokėti lizingo įmonei 0,2 procento delspinigius nuo vėluojamos mokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną, tačiau ieškovas sumažino delspinigius iki 0,05 proc.

12CK 1.125 straipsnis numato, kad delspinigiams yra taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Nustatant, ar netesybos nėra pernelyg didelės, atsižvelgiama į įvairias aplinkybes, kurių sąrašas nebaigtinis, pavyzdžiui, šalių sutartinių santykių pobūdį ir sutarties tikslus, tikruosius sutarties šalių ketinimus, sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, šalių statusą, t.y. į tai, ar šalys yra vartotojos ar ne, į faktines bylos aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, CK 1.5 str. įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-12-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2012). Teismas nagrinėjamu atveju atsižvelgia į tai, kad sutartis sudaryta tarp juridinio asmens ir fizinio asmens – silpnesnės šalies – vartotojo, į tai, kad ieškovas, perėmęs reikalavimo teisę į atsakovės skolą 2009-03-04, dėl skolos išieškojimo į teismą kreipėsi tik 2017-01-04, tai yra po aštuonerių metų. Teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką bei CK nuostatas sprendžia, kad tinkami ir protingi būtų 0,05 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną (iš viso už 180 dienų), kurie sudarytų 7,00 Eur (139,53 Eur * 180 d. / 3592 d.). Todėl, siekiant užtikrinti prievolės šalių interesų pusiausvyrą, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 139,53 Eur delspinigių tenkintinas iš dalies, priteisiant iš atsakovės 7,00 Eur delspinigių sumą (CK 1.5 straipsnis, 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis).

13Atsakovė privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas, jei įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis). Tenkinus uždarosios akcinės bendrovės „Kapitalo valda“ reikalavimą dėl pagrindinės skolos priteisimo, iš atsakovės ieškovo naudai taip pat priteistina 5 procentai metinių palūkanų nuo priteistos sumos (84,69 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2017-02-10, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Ieškovas prašo priteisti jam iš atsakovės 15,00 Eur žyminio mokesčio. Ieškinį tenkinus 37,64 proc., bylinėjimosi išlaidos tarp šalių paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis), todėl iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 5,65 Eur sumokėto žyminio mokesčio (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

15Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi CPK 93 straipsniu, 197 straipsniu, 259 straipsniu, 285 straipsniu, 286 straipsniu, 287 straipsniu,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovės D. K., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kapitalo valda“, juridinio asmens kodas 126308223, naudai 77,69 Eur skolos, 7,00 Eur delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2017-02-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 5,65 Eur bylinėjimosi išlaidų.

18Likusią ieškinio dalį atmesti.

19Išaiškinti atsakovei, jog jie negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovė per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai