Byla e2-17581-465/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Margarita Ambrazaitienė, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Ramirent Baltic AS, veikiančio per Ramirent Baltic AS Vilniaus filialą ieškinį atsakovui „SIV statyba“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 5259,71 EUR skolą, 371,64 EUR delspinigių, 8,05 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų patvirtintos kopijos ir teismo pranešimai įteikti Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Per teismo nustatyta 14 dienų laikotarpį atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl sutinkamai su CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui teismas priima sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas Ramirent Baltic AS, veikiantis per Ramirent Baltic AS Vilniaus filialą ir atsakovas UAB ,,SIV statyba“ 2011-09-06 sudarė Nuomos sutartį Nr. 2011/383/N (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovas įsipareigojo atsakovui perduoti laikinai valdyti ir naudotis šalių atskiru susitarimu sudaromuose įrangos perdavimo-priėmimo aktuose nurodytą įrangą, o atstovas mokėti ieškovui nuomos mokestį sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka (elektroninės bylos priedo l. 6-10). Ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai, perdavė atsakovui įrangą ir išrašė PVM sąskaitas - faktūras. Šias aplinkybes patvirtina ieškovo teismui pateikti priėmimo – perdavimo aktai (elektroninės bylos priedo l. 11-18) ir PVM sąskaitos – faktūros (elektroninės bylos priedo l. 19-32). Atsakovas savo įsipareigojimų tinkamai neįvykdė, per nustatytą terminą išrašytas PVM sąskaitas – faktūras apmokėjo tik iš dalies ir liko skolingas ieškovui 5259,71 EUR. Duomenų, kad atsakovas atsiskaitė su ieškovu byloje nėra (CPK 178 str.).

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.477 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. Nuomininkas privalo laiku mokėti nuomos mokestį ( CK 6.487 str. 1 d.). CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais, pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str.). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų visiškai atsiskaitęs su ieškovu, todėl iš jo priteistina 5259,71 EUR skola ieškovo naudai (CK 6.200 str., 6.205 str.).

8CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai. Sutartimi šalys susitarė, jog nuomininkui uždelsus sumokėti sutartyje numatytus mokėjimus sutartyje nustatytais terminais, nuomotojas turi teisę reikalauti, kad nuomininkas sumokėtų 0,06 proc. dydžio delspinigius nuo uždelstos sumokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną (Sutarties 7.1. p.). Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo pagal PVM sąskaitas – faktūras priteistina 371,64 EUR delspinigių suma (delspinigių paskaičiavimas elektroninės bylos priedo l. 49).

9Sutinkamai su CK 6.37 straipsnio 2 dalimi skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Iš atsakovo priteistinos 8,05 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą (5631,35 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-03-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 str. 2 d., Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius vėlavimo prevencijos įstatymo 3 str. 2 d.).

10Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinas 127,00 EUR žyminis mokestis.

11Kadangi iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės negu LR Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/ 1K-355 nustatyta minimali 3,00 EUR suma, todėl nepriteisiamos.

12Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

13ieškinį patenkinti.

14Priteisti iš atsakovo UAB ,,SIV statyba“, juridinio asmens kodas 302137538, 5259,71 EUR (penkis tūkstančius du šimtus penkiasdešimt devynis eurus 71 ct) skolą, 371,64 EUR (tris šimtus septyniasdešimt vieną eurą 64 ct), 8,05 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (5631,35 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-03-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 127,00 EUR (vieną šimtą dvidešimt septynis eurus 00 ct) bylinėjimosi išlaidas ieškovo Ramirent Baltic AS, veikiančio per Ramirent Baltic AS Vilniaus filialą, juridinio asmens kodas 302431034, naudai.

15Išaiškinti, kad per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovas turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti CPK 287 straipsnio reikalavimus.

16Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

17Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai