Byla e2-4373-345/2017
Dėl viešojo pirkimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Atea“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Henrichas Jaglinskis,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Fima“ ieškinį atsakovei Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl viešojo pirkimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Atea“,

Nustatė

3

 1. Ieškovė UAB „Fima“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo pripažinti neteisėtu ir panaikinti Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos viešojo pirkimo komisijos 2017-03-22 rašte Nr. (21)-14-1182 užfiksuotą sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymo.
 2. Nurodo, kad atsakovė vykdo atvirą konkursą „Bevielio ryšio (Wi-Fi) įdiegimas Kybartų geležinkelio pasienio kontrolės punkte“, kuriame pasiūlymą pateikė ir ieškovė. 2017-03-22 perkančioji organizacija paskelbė pasiūlymų eilę ir pripažino UAB „Atea“ pasiūlymą laimėjusiu. Vykdant Pirkimo sutartį bus būtina atlikti bendruosius statybos darbus (žemės darbus), kadangi siekiant prie Wi-Fi įrenginių prijungti Vidaus reikalų telekomunikacinį tinklą (toliau – VRTT) bei elektrą bus būtina iki Wi-Fi įrenginių įrengimo vietos (apšvietimo stulpų) iškasti tranšėjas kompiuterinio tinklo bei elektros kabeliams tiesti. Bendruosius statybos darbus (žemės darbus) kasant tranšėjas kompiuterinio tinklo bei elektros kabeliams tiesti reikės, be kita ko, atlikti ir geležinkelio kelio dalyje, kuris priskirtas ypatingo kelio kategorijai – perone. Ieškovas teigia, kad pagal viešai prieinamus duomenis, UAB „Atea“ susisiekimo komunikacijose gali atlikti tik elektrotechnikos darbus ir neturi teisės atlikti bendrųjų statybos (žemės ) darbų, todėl trečiojo asmens pasiūlymas turėjo būti atmestas kaip neatitinkantis Pirkimo sąlygų bei teisės aktų reikalavimų.
 3. Atsakovė Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos prašo ieškinį atmesti.
 4. Nurodo, kad ieškovė nepagrįstai vartoja sąvoką „peronas“, tuo klaidindama teismą ir atsakovę. Pagal Statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 8.3 punktą sąvokos „peronas“ nėra. Atsakovė neprieštarauja, kad statybos darbai atliekami geležinkelio kelyje priskirtini ypatingam statiniui, tačiau teigti, kad statybos darbai bus atliekami ypatingame statinyje – geležinkelio dalyje, kurios dalis yra platforma (peronai), negalima, nes UAB „Atea“ vykdydama darbus pati spręs, kokiu būdu ji turi juos atlikti. Pažymi, kad peronas nėra ypatingas statinys, o priskiriamas tik oro uosto statiniams. Atkreipia dėmesį, kad kabelio tiesimas nėra statybos darbai. Atsakovė nesutinka su ieškove dėl pirkimo laimėtojos leidimo atlikti bendruosius statybos (žemių) darbus, kadangi pirkimo laimėtoja savo pasiūlyme pateikė kvalifikacijos atestatą, kuriame nurodyta, jog jai suteikta teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu. UAB „Atea“ taip pat pateikė O. C. vardu išduotą kvalifikacijos atestatą, kuriame nurodoma, jog pastarajam suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, priežiūros vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.
 5. Dubliku ieškovė UAB „Fima“ prašo ieškinį tenkinti. Paaiškina, kad sąvoka „peronas“ egzistuoja ir šią sąvoką atsakovė naudoja Pirkimo sąlygose. Pagal STR 1.01.03:2017 „Statybinių klasifikavimas“ 8.3 punkte pateiktas nebaigtinis geležinkelio kelią sudarančių inžinierinių pastatų sąrašas. Kituose teisės aktuose peronai ir platformos nurodomi kaip geležinkelio kelio dalis. AB „Lietuvos geležinkeliai“ rašte, kuri pridėjo atsakovė, nurodė, kad I bei II peronai priskirtini ypatingų statinių kategorijai. Ieškovės teigimu perkančioji organizacija supainiojo du skirtingus rangovo kvalifikacijos parametrus: statinio grupę ir statybos darbų sritį. Kabelio tiesimas yra statybos darbai ir negali būti įtrauktas į statinių klasifikavimo sąrašą, nes tai yra darbai, o ne statiniai. Ieškovė pateikė UAB „Alna Intelligence“ pažymą, kuri tvirtina, kad būtina atlikti žemės kasimo darbus geležinkelio keleivinėje platformoje (perone). Ieškovė mano, kad UAB „Atea“ neturi teisės atlikti bendrųjų statybos darbų susisiekimo komunikacijoje: geležinkelio kelyje, kadangi UAB „Atea“ kvalifikacijos atestate nurodyta, kad UAB „Atea“ gali atlikti tik elektrotechnikos darbus, tačiau neturi teisės atlikti bendrųjų statybos (žemės) darbų.
 6. Tripliku atsakovė Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos prašo ieškinį ir dubliką atmesti kaip nepagrįstus.
 7. Nurodo, kad trečiais asmuo pateikė kvalifikacijos atestatą, kuriame nurodyta, kad UAB „Atea“ suteikta teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu. UAB „Alna Intelligence“ nuomonė gali būti vertinama tik kaip atskira nuomonė, o ne ekspertų išvada.
 8. Tripliku trečiasis asmuo UAB „Atea“ prašo ieškinį atmesti.
 9. Nurodo, kad ieškovas nepagrįstai teigia, kad peronas yra ypatingas statinys ir geležinkelio kelio dalis, kadangi pagal Geležinkelio stočių taisykles peronas priskiriamas stoties rūmams. Pagal trečiojo asmens pateiktą kvalifikacijos atestatą jis perone, kuris patenka į stoties rūmų sąvoką, turi teisę atlikti darbus. Teigia, kad statybos (žemės kasimo) darbai turės būti atliekami ypatingame statinyje – geležinkelio dalyje, o teiginys, kad trečiasis asmuo neturi tinkamos kvalifikacijos, yra nepagrįsti, nes perkančioji organizacija nedetalizavo, kuriuose stoties teritorijos vietose turės būti klojami kabeliai ir/ar įrengiami įrenginiai. Ieškovės pateikta UAB „Alna Intelligence“ nuomonė yra deklaratyvi. UAB „Alna Intelligence“ yra vienas pagrindinių trečiojo asmens konkurentų viešuosiuose pirkimuose ir ieškovės partneris viešuosiuose pirkimuose.

4Ieškinys atmestinas.

 1. Nustatyta, atsakovė paskelbė viešąjį pirkimą „Bevielio ryšio (Wi-Fi) įdiegimas Kybartų geležinkelio pasienio kontrolės punkte, pirkimo Nr. 181168“ (toliau – Pirkimas), kuriam pasiūlymą pateikė ir ieškovė. Perkančioji organizacija 2017-03-22 įvertinusi tiekėjų pasiūlymus, nustatė pasiūlymų eilę ir Pirkimą laimėjusiu pasiūlymu pripažino UAB „Atea“ pasiūlymą. Ieškovė nesutikdama su perkančiosios organizacijos sprendimu, 2017-03-30 kreipėsi į perkančiąją organizaciją pretenzija, kuria prašė pakartotinai įvertinti UAB „Atea“ pasiūlymą ir jį atmesti, kadangi jis neatitinka Pirkimo sąlygų reikalavimų. Perkančioji organizacija 2017-05-03 ieškovės pretenziją atmetė.
 2. Ieškovė teigia, kad pagal Pirkimo sąlygas ir perkančiosios organizacijos paaiškinimus tiekėjas, laimėjęs Pirkimą, privalės atlikti bendruosius statybos žemės darbus tam, kad iki Wi-Fi įrenginių įrengimo vietos (apšvietimo stulpų) iškasti tranšėjas kompiuterinio tinklo bei elektros kabeliams tiesti. Pažymi, kad žemės kasimo darbus reikės atlikti geležinkelio kelio dalyje – perone, kuris yra ypatingas statinys, todėl tokiems darbams reikalingas atestatas, kurio Pirkimą laimėjęs trečiasis asmuo neturi. Teismas su tokia ieškovės argumentacija nesutinka, laiko ją nepagrįsta, todėl atmestina.
 3. Ieškovė iš esmės mano, kad peronas laikytinas ypatinguoju statiniu vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-10-27 įsakymu Nr. D1-713 (toliau - STR1.01.03:2017), 8.3 p. pagrindu. Tačiau STR 1.01.03:2017 8.3 papunktis tiesiogiai nenurodo, kad peronas yra geležinkelio kelio dalis. STR 1.01.03:2017 13 punktas apibrėžia, kokie statiniai priskirtini ypatingųjų statinių kategorijai ir šio Statybos techninio reglamento II skirsnyje „Ypatingųjų statinių kategorijai priskirtini statiniai“ peronas nenurodomas kaip ypatingas statinys. Kaip teisingai nurodo trečiasis asmuo, pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-05-05 įsakymu Nr. 3-250/D1-249 patvirtintų Geležinkelio stočių projektavimo taisyklių 2 punktą, peronai - geležinkelio stotyje šalia kelio specialiai įrengta aikštelė, skirta keleiviams laukti atvykstančio traukinio, eiti prie vagono, įlipti į vagoną ir išlipti iš jo, ir yra stoties rūmų dalis. Aplinkybę, jog peronas yra ne geležinkelio kelio dalis, kaip kad teigia ieškovas, patvirtina ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996-09-20 įsakymu Nr. 297 patvirtintų Techninio geležinkelio naudojimo nuostatų VII skirsnyje peronas įvardijamas kaip stoties statinys (7.1 p.).
 4. Ieškovė aiškindama šią aplinkybę remiasi ir AB "Lietuvos geležinkeliai“ raštu, kuriame, pasak ieškovės, patvirtinama, jog peronai yra geležinkelio kelio dalis, atitinkanti ypatingo statinio kategoriją. Tačiau, priešingai nei teigia ieškovė, AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2017-04-27 rašte Nr. 2(DI)-933 vienareikšmiškai nepatvirtino, jog peronai priskirtini ypatingųjų statinių grupei, o tik padarė prielaidą, jog I ir II peronai gali būti priskirtini ypatingųjų statinių kategorijai. Teismas taip pat nesivadovauja ieškovės pateiktu Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 2017-06-29 išaiškinimu Nr. (14-5)-D8-4649, kadangi joje taip pat daroma prielaida vadovaujantis „Dabartinės lietuvių kalbos žodynu“, be to, kaip nurodo pati Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, jos kompetencijai nepriskirtas teisės aktų ir jų taikymo oficialus aiškinimas ar konkrečios situacijos nagrinėjimas.
 5. Pažymėtina, kad ieškovė akcentuoja ir tai, jog pastatas – geležinkelio stotis yra priskiriamas ypatingų statinių kategorijai, kurį įregistruota VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto kadastre ir registre, tačiau tarp šalių nėra ginčo, kad geležinkelio stotis yra priskiriama ypatingųjų statinių kategorijai, o aplinkybė, jog peronas įregistruotas VĮ Registro centre neleidžia jo automatiškai priskirti ypatingųjų statinių kategorijai dėl prieš tai nurodytų aplinkybių. Atsižvelgiant į teisės aktų analizę ir ieškovės pateiktus įrodymus, teismas daro išvadą, kad peronas nėra geležinkelio kelio dalis ir nėra priskirtinas ypatingojo statinio kategorijai, todėl šis ieškovės argumentas atmestinas kaip nepagrįstas.
 6. Ieškovė taip pat nurodo, kad siekiant sumontuoti Wi-Fi įrenginius ant apšvietimo stulpų, esančių geležinkelio kelio dalyje – perone, reikės atlikti žemės kasimo darbus ypatingajame statinyje, tačiau Pirkimą laimėjęs trečiasis asmuo UAB „Atea“ neturi tinkamo atestato. Teismas su tokia ieškovės argumentacija nesutinka, kadangi, pirma, Pirkimo sąlygose nėra privalomai nurodyta, kad bevielio ryšio įrenginiai bus montuojami ant apšvietimo stulpų; antra, trečiasis asmuo perkančiajai organizacijai pateikė reikalaujamą bendrovės kvalifikaciją patvirtinantį atestatą.
 7. Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 2 dalyje nurodoma, kad tiekėjas privalo suprojektuoti, parengti techninį projektą, jį suderinti su VSAT, AB „Lietuvos geležinkeliai“ bei kitomis suinteresuotomis institucijomis, gauti reikiamus leidimus ir remiantis parengtu projektu įdiegti (Wi-Fi) ryšio duomenų perdavimo tinklą Kybartų geležinkelio stotyje adresu: Kudirkos Naumiesčio g. 4 Kybartai (toliau - Tinklas). Tinklas turi būti suprojektuotas taip, kad būtų užtikrintas patikimas Tinklo veikimas geležinkelio stoties 1-ame ir 2–ame peronuose, ir traukinių vagonuose, duomenų perdavimo greitaveika ne mažiau nei 10 Mbps (geležinkelio stoties perone, traukinių vagonuose, nepriklausomai nuo traukinio sustojimo stotyje vietos ir vagono eilės numerio). Taip pat perkančioji organizacija nurodo, kad Tinklą sudaro prieigos taškų (angl. Access Point - AP), valdiklių ir ugniasienių visuma; Tinklo prieigos taškų turi būti ne mažiau kaip 40 vnt.; naujos kabelinės linijos turi būti klojamos vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimais. (2.1 p., 2.5 p., 6 eilutė). Perkančioji organizacija tiekėjams paaiškino, kad tiekėjas privalo pats įvertinti situaciją Tinklo įrengimo vietoje, privalės atlikti esamos infrastruktūros analizę, parengti techninį projektą (į jį įtraukiant inžinierinių tinklų įrengimo it esamos teritorijos sutvarkymo darbus (2017-01-12 perkančiosios organizacijos raštas Nr. (21)-14-132 raštas tiekėjams). Taigi perkančioji organizacija Pirkimo sąlygomis nedetalizuodama suteikė teisę pačiam tiekėjui savarankiškai įvertinti ir nuspręsti, kur bus montuojami bevielio ryšio įrenginiai.
 8. Ieškovės nuomone, pati perkančioji organizacija 2017 m. kovo 21 d. raštu Nr. (21)-14-1160 patvirtino, kad Wi-Fi įrenginiai bus montuojami ant apšvietimo stulpų bei kad vykdant sutartį bus būtina atlikti žemės kasimo darbus. Šią aplinkybę pagrįsti ieškovė taip pat pateikė UAB „Alna Intelligence“ 2017 m. birželio 2 d. pažymą, kurioje nurodo, kad siekiant tinkamai įdiegti bevielį ryšį Kybartų geležinkelio stotyje reikia atvesti elektros ir kompiuterinio tinklo kabelius iki tinklo prieigos taškų, kurie turi būti montuojami ant stulpų perone arba šalia perono, dėl būtina atlikti žemės kasimo darbus perone. Tačiau iš perkančiosios organizacijos 2017 m. kovo 21 d. atsakymo Nr. (21)-14-1160 ieškovei matyti, kad, priešingai nei teigia ieškovė, perkančioji organizacija paaiškino, jog Tinklo įrengimo darbai bus vykdomi ne geležinkelio kelyje, o šalia kelio teritorijos ir netgi ne perone, WI-Fi įrenginiai bus montuojami ant apšvietimo stulpų, teritorijoje-kur auga medžiai, krūmai, parke tarp peronų. Todėl sutikta su trečiuoju asmeniu, kad perkančioji organizacija tiekėjams suteikė įvairias galimybes pasirinkti Pirkimo tikslui pasiekti ir kurios nebūtinai turi sutapti su ieškovės subjektyviu vertinimu, kur būtinai turi būti įrengti bevielio ryšio įrenginiai. Kaip minėta, ieškovė pateikė UAB „Alna Intelligence“ 2017 m. birželio 2 d. ekspertinę nuomonę dėl bevielio ryšio prieigos taškų montavimo ant perone esančių stulpų, tačiau UAB „Alna Intelligence“ yra ieškovės partnerė kituose projektuose rengiant vaizdo konferencijų įrangas Baltijos šalyse, taip pat įmonė viešai skelbia, jog UAB „Alna Intelligence“ viešuosiuose pirkimuose konkuruoja su UAB „Atea“ (b.l. 71,72), todėl teismas laiko šią ekspertinę nuomonę neobjektyvia, šališka. Be to, pačioje UAB „Alna Intelligence“ ekspertinėje nuomonėje nurodoma ir alternatyvi galimybė WI-Fi prieigos taškus montuoti šalia perono.
 9. Taip pat atmestinas ieškovės argumentas, kad UAB „Atea“ kvalifikacija neatitinka Pirkimo sąlygų reikalavimų, kadangi įmonė neturi teisės atlikti bendrųjų statybos (žemės) darbų. Nustatyta, kad UAB „Atea“ perkančiajai organizacijai pateikė kvalifikacijos atestatą Nr. 5872, iš kurio matyti, jog UAB „Atea“ suteikta teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu, taip pat atestate išskirtos statybos darbų sritys, tarp kurių nurodyta bendrieji statybos darbai ir ryšio (telekomunikacijų) inžinierinių sistemų įrengimas, kurios pagal LT Statybos įstatymo 2 straipsnio 104 dalį, apima elektroninių ryšių ir informacijos sistemas. UAB „Atea“ taip pat pateikė O. C. išduotą kvalifikacijos atestatą Nr. 32930, suteikianti teisę eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, priežiūros vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas visuose statiniuose. O. C. atestate taip pat nurodytos darbo sritys ir statybos darbai, nedetalizuojant statinių pogrupių taip, kad ir nurodo pati Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 2017-05-18 išaiškinime Nr. (14-5)-D8-3693. Šiame atestate detalizuojami projekto dalys ir specialieji statybos darbai, tarp kurių nurodyta, jog statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinierinių sistemų įrengimas. Taigi nagrinėjamu atveju trečiasis asmuo pateikęs duomenis apie savo kvalifikaciją, suteikiančią teisę atlikti reikalaujamus darbus, todėl perkančioji organizacija pagrįstai laikė, jog trečiojo asmens pasiūlymas atitinka Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus.
 10. Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas daro išvadą, kad perkančioji organizacija vertindama tiekėjų pasiūlymus nepažeidė lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų (VPĮ 3 str. 1 d.), neapribojo tiekėjų konkurencijos (VPĮ 32 str.) bei nepažeidė VPĮ tikslo, todėl ieškovės ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 178 str., 185 str.).

5Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259 straipsniais, 269-270 straipsniais,423¹-4238 straipsniais, teismas

Nutarė

6ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Fima“ ieškinį atsakovei Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl viešojo pirkimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Atea“, atmesti.

7Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai