Byla 2A-816-605/2009

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Neringos Venckienės, kolegijos teisėjų Algimanto Kukalio, Ramūno Mitkaus, sekretoriaujant V. M., dalyvaujant ieškovei T. N. S., atstovui adv. Z. Juknevičiui, atsakovei V. M., atstovei adv. E. Gorskienei, atsakovo Kauno apskrities viršininko administracijos atstovei J. S., trečiojo asmens Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovei V. B., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės T. N. S. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. sausio 30 d. sprendimo panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-74-774/2009 pagal ieškovės T. N. S. ieškinį atsakovams V. M., Kauno apskrities viršininko administracijai, tretiesiems asmenims Kauno miesto savivaldybės administracijai, V. K., A. D., E. D., A. B., B. D., S. D., B. Z., B. K., I. M. dėl įpareigojimo nugriauti statinius. Teisėjų kolegija

Nustatė

2Ieškovė prašė (I tomas, b.l.159-163) įpareigoti atsakovės V. M. lėšomis nugriauti jai nuosavybės teise priklausantį pastatą gyvenamąjį namą, kurio unikalus Nr. 1900-3024-1016, žymėjimas 1A0, kurio baigtumas yra 13 procentų, esantį ( - ); nugriauti kitus atsakovei V. M. priklausančius statinius šiame sklype-tvorą ir vartus, kurių unikalus Nr. 1900-3024-1027 ir išregistruoti statinius VĮ „Registrų centras“ Kauno filiale.

3Ieškovė nurodė, jog Kauno miesto apylinkės teismo 2000-11-03 sprendimu yra nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad žemės sklypas ( - ) iki nacionalizacijos priklausė ieškovės seneliui J. D.. Prašymą atkurti nuosavybės teises į jį ieškovės motina Z. M. pateikė Kauno miesto valdybai 1991-11-21. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003-04-17 nutartimi buvo panaikintas Kauno miesto valdybos 1993-10-05 potvarkio Nr. 1208-v 1.31 punktas, kuriuo J. N. atkurta nuosavybės teisė į žemę ir neatlygintinai suteiktas 0,187 ha ploto žemės sklypas, esantis ( - ), į kurį J. D. nuosavybė nustatyta įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Ieškovė ir kiti J. D. įpėdiniai turi neginčijamą pirmenybės teisę į nuosavybės teisės atkūrimą. Į nuosavybės teisės atkūrimą į sklypą, kuriame, kaip nurodyta Kauno apskrities viršininko 2006-10-11 įsakyme Nr. V-375 "D. T. N. S. prašymo" yra nebaigtas statyti V. M. gyvenamasis namas. Visi tretieji asmenys yra pretendentai į nuosavybės teisių atkūrimą. Kauno apskrities viršininko administracija V. M. sklype žada suformuoti žemės sklypą jai nuosavybės teise priklausančiam statiniui - nebaigtam statyti gyvenamajam namui eksploatuoti ir nurodo, kad sklypas prie įrengtų pamatų bus projektuojamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 "Dėl naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai)". Lietuvos Aukščiausiasis Teismas panaikino 0,187 ha žemės sklypo teisinę registraciją VĮ Registrų centras Kauno filiale V. M. vardu ir taikė restituciją bei grąžino valstybei valdymui. Dabartinis sklypo savininkas - valstybė, Kauno apskrities viršininko administracijos asmenyje, ir šio sklypo negali nei išpirkti, nei perleisti jį kam nors kitam. Į šį sklypą privalo būti atkurtos nuosavybės teisės jo buvusio savininko J. D. įpėdiniams.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. sausio 30 d. sprendimu (II tomas, b.l.142-146) ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovės atsakovės V. M. naudai 500 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti; priteisė iš ieškovės 288,50 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei.

5Teismas sprendime nurodė, jog Z. M. 1991-11-12 pateikė prašymą Kauno miesto valdybai dėl nuosavybės teisių atkūrimo į jos tėvui J. D. priklausiusią žemę - 0,2993 ha žemės sklypą, buvusį ( - ). Teresė N. S. yra Z. M. įpėdinė. Kauno miesto valdyba 1993-10-05 potvarkiu Nr.1208-v atkūrė nuosavybės teises J. N. suteikiant neatlygintinai naują 0,187 ha žemės sklypą ( - ). J. N. 1998-08-13 pirkimo - pardavimo sutartimi šį žemės sklypą perleido savo sūnui G. N., o šis 1998-11-27 sutartimi žemės sklypą pardavė V. M.. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2003-04-17 nutartimi patenkino T. N. S. ieškinį ir panaikino Kauno miesto valdybos 1993-10-05 potvarkį Nr.1208-v dalyje dėl nuosavybės teisių atkūrimo J. N.. Kauno miesto apylinkės teismo 2004-05-10 sprendimu, Kauno apygardos teismo 2005-11-22 nutartimi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-05-15 nutartimi buvo pripažintos negaliojančiomis 1998-08-13 pirkimo - pardavimo sutartis, kuria J. N. žemės sklypą perleido savo sūnui G. N., 1998-11-27 sutartis, kuria G. N. žemės sklypą pardavė V. M., panaikinta 0,187 ha žemės sklypo ( - ) teisinė registracija V. M. vardu, taikyta restitucija ir grąžintas valstybės valdymui 0,187 ha žemės sklypas. Teismas konstatavo, jog byloje nėra duomenų, kad ginčo žemės sklype esantys atsakovei nuosavybės teise priklausantys statiniai pastatyti neteisėtai. Todėl jos teisės dėl nuosavybės teisių atkūrimo nėra pažeistos ir į likusią laisvą (neužstatytą) žemės sklypo ( - ) dalį ieškovei galės būti atkuriamos nuosavybės teisės natūra įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis. Atsakovė Kauno apskrities viršininko administracija pradėjo detalaus plano rengimo, tikslu atkurti ieškovei nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą procedūrą. Kol Kauno miesto savivaldybė nesuformuos žemės sklypo būtino V. M. priklausančio statinio eksploatacijai, ir kol nebus pateikta informacija apie laisvą (neužstatytą) žemę J. D. turėtos žemės Kauno m. ribose, Kauno apskrities viršininkas negali priimti sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo natūra. Teismas padarė išvadą, kad žemės sklypo suformavimas po atsakovės statiniais ieškovės teisių nepažeidžia. Ieškovės reikalavimas nepagrįstas ir neįrodytas. Ieškinyje ieškovė nenurodo jokių aplinkybių ir teisės normų, kurių pagrindu reiškiamas reikalavimas Kauno apskrities viršininko administracijai nugriauti V. M. nuosavybės teise priklausančius statinius.

6Ieškovė apeliaciniu skundu (II tomas, b.l.163-165) prašo pirmosios instancijos teismo 2009 m. sausio 30 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškinį patenkinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

7Apeliantė nurodo, jog teismo išvada, kad jos teisės dėl nuosavybės teisių atkūrimo nėra pažeistos ir į likusią laisvą (neužstatytą) žemės sklypo ( - ) dalį galės būti atkuriamos nuosavybės teisės, prieštarauja faktinėms bylos aplinkybėms. Teismas nepagrįstai ieškinio juridinį pagrindą, o būtent, CK 4.105 straipsnio-teisės į žemės sklypą praradimo pasekmės- nuostatas susiejo su tokia aplinkybe, kad byloje nėra duomenų, kad ginčo žemės sklype esantys atsakovei V. M. priklausantys statiniai pastatyti neteisėtai ir ieškovė šių aplinkybių neginčija. Šiame straipsnyje kalbama tik apie kaltę, dėl kurios statinių savininkas praranda teisę naudotis žemės sklypu, tačiau ne apie statinių statymo teisėtumą. Atsakovės V. M. kaltė dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu konstatuota teismo. Byloje nėra duomenų, kad statinius ketintų įsigyti žemės sklypo savininkas, ir kad jie galėtų būti perleidžiami trečiajam asmeniui. Teismas reikiamai neatsižvelgė į tai, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2003-04-17 nutartimi panaikindamas Kauno miesto valdybos 1993-10-05 potvarkį Nr. 1208-v dalyje dėl nuosavybės teisių atkūrimo į ginčo sklypą J. N., pažymėjo, kad žemės sklypo, į kurį prašoma atkurti nuosavybę, negalima traktuoti, jog tai yra valstybinės laisvos žemės fondas. Teismas neteisingai taikė materialinę teisės normą ir tokiu būdu legalizavo neteisėtus Kauno miesto savivaldybės ir Kauno apskrities veiksmus, kuriais siekiama įteisinti šį sklypą V. M.. Teismo sprendimas yra nepagrįstas, neteisėtas ir turi būti panaikintas.

8Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas Kauno apskrities viršininko administracija prašo apeliacinį skundą atmesti, Kauno miesto apylinkės teismo 2009-01-30 sprendimą palikti nepakeistą.

9Atsiliepime nurodo, jog apeliacinis skundas yra nepagrįstas, pirmosios instancijos teismo sprendimas priimtas tinkamai pritaikius materialinės teisės normas. Nors atsakovė V. M. prarado teisę į 0,187 ha žemės sklypą 2005-11-22 Kauno apygardos teismo nutarties pagrindu, jai išliko teisė naudotis žemės sklypu vadovaujantis LR žemės įstatymo 10 str. 5 d. 1 p., LR Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių 2.4 punktu, kadangi V. M. turi teisę išsipirkti žemės sklypą, esantį po jai nuosavybės teise priklausančiais pastatais. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė taikyti CK 4.105 str. 3 d., kadangi V. M. suteikta teisė kitu teisėtu būdu naudotis žemės sklypu. Teismas pažymėjo, kad ieškovė nenurodė jokių aplinkybių ir teisės normų, kurių pagrindu reiškiamas reikalavimas Kauno apskrities viršininko administracijai nugriauti V. M. nuosavybės teise priklausančius statinius. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad Kauno miesto žemėtvarkos skyrius 2006-09-12 raštu kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės administraciją prašydamas suformuoti žemės sklypą po V. M. nuosavybės teise priklausančiais statiniais. Suformavus tokį žemės sklypą, Kauno miesto savivaldybės administracijai pateikus informaciją apie likusią laisvą žemę, nuosavybės teisių atkūrimo klausimas ieškovei grąžinant žemę natūra bus sprendžiamas iš naujo.

10Atsiliepime į apeliacinį skundą tretysis asmuo Kauno miesto savivaldybės administracija prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2009-01-30 sprendimą palikti nepakeistą, ieškovės apeliacinį skundą atmesti.

11Atsiliepime nurodo, jog su apeliaciniu skundu nesutinka. Apeliantė savo reikalavimą grindė CK 4.105 str. 3 d. nuostata ir kaip teigiama apeliaciniame skunde, šiame straipsnyje kalbama apie kaltę, dėl kurios statinių savininkas praranda teisę naudotis žemės sklypu. Tačiau V. M. kaltė nėra konstatuota. Apeliantė nesutikdama su teismo sprendimu, nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nesivadovavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika. Tačiau atsakovei V. M. ginčo teritorijoje nėra planuojama suteikti naujo žemės sklypo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-05-15 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-328/2006 buvo panaikinta žemės sklypo ( - ), 1998-11-27 pirkimo-pardavimo sutartis, sudaryta tarp G. N. ir V. M., t.y. pagrindas, kuriuo žemės sklypo savininke tapo V. M.. Tačiau nei vienoje byloje nebuvo ginčijamas ir nagrinėjamas statinių teisėtumo klausimas. Teismas teisingai nustatė, jog prie V. M. nuosavybės teise priklausančių statinių suformavus žemės sklypą tokio dydžio, kuris reikalingas šių statinių eksploatacijai, į likusią laisvą žemę ieškovei galės būti atkurtos nuosavybės teisės natūra.

12Atsakovės ir kitų trečiųjų asmenų atsiliepimai į apeliacinį skundą negauti.

13Apeliacinės instancijos teisme apeliantė ir jos atstovas apeliacinį skundą palaikė, atsakovė ir jos atstovė su apeliaciniu skundu nesutiko.

14Apeliacinis skundas tenkintinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Kolegija konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

16Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovė Teresė N. S. yra pretendentės atkurti nuosavybės teises į žemės sklypą, esantį ( - ), Z. M. įpėdinė (prijungta nuosavybės teisių atkūrimo byla). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. balandžio 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-267/2003 (I tomas, b.l.76-78) buvo panaikinta Kauno miesto valdybos 1993 m. spalio 5 d. potvarkio Nr. 1208-v 1.31 punktas, kuriuo J. N. atstatyta nuosavybės teisė į žemę ir suteiktas neatlygintinai 1870 kv.m. žemės sklypas ( - ), bei panaikinta žemės sklypo, esančio ( - ), 1993 m. lapkričio 3 d. registracija Nr. 19/545-1 Valstybės žemės kadastro duomenų registre. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartyje konstatavo, kad suteikiant J. N. žemės sklypą, į kurį nuosavybės teisę siekė atkurti ieškovės, buvo pažeistas Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ įtvirtintas žemės sugrąžinimo natūra principas. Žemės sklypas, į kurį nuosavybės teisę siekė atkurti Z. M., neatlygintinai, ekvivalentine natūra buvo suteiktas atsakovei J. N., leidžia daryti išvadą, jog ginčo sklypas nebuvo reikalingas valstybės reikmėms, jis buvo panaudotas nuosavybės teisėms atkurti, todėl jo likimas negalėjo būti išspręstas, neišnagrinėjus pretendentės į šį žemės sklypą prašymo pagrįstumo. Z. M. 1996-01-06 mirė. I. T. N. S. yra Z. M. dukra, todėl pagal įstatymą nuosavybės teisė į žemės sklypą turi būti atkurta jai (ir jos seseriai V. K.). Nurodytų motyvų pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, kad Kauno miesto valdybos 1993-10-05 potvarkio Nr. 1208-v 1.31 punktas, kuriuo atkurta nuosavybės teisė J. N., yra neteisėtas, priimtas pažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ įtvirtintą nuosavybės teisių atkūrimo natūra principą, todėl negali būti paliktas galioti ir naaikintinas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-328/2006 (I tomas, b.l.70-74) buvo panaikinta 0,187 ha žemės sklypo, esančio ( - ), sklypo kadastrinis Nr. 1901/0024:2, teisinė registracija VĮ Registrų centras Kauno filiale V. M. vardu; taikyta restitucija ir grąžinta valstybės valdymui 0,187 ha žemės sklypas, esantis ( - ), sklypo kadastrinis Nr. 1901/0024:2; priteista iš atsakovo G. N. atsakovei V. M. 42000 Lt; priteista iš atsakovės J. N. atsakovui G. N. 41738 Lt. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartyje konstatavo, kad G. N. ir V. M. yra nesąžiningi, todėl atmetami argumentai dėl sąžiningo įgijėjo teisių gynimo. Šie asmenys nėra sąžiningi įgijėjai ir jiems pirmiau nurodytos nuostatos netaikomos.

17Taigi nagrinėjant šią civilinę bylą pagal ieškovės T. N. S. ieškinį atsakovams V. M. ir Kauno apskrities viršininko administracijai dėl įpareigojimo nugriauti statinius, pirmosios instancijos teismas analizavo bylos faktines aplinkybes tik vienu pagrindu – ar atsakovė prašomus nugriauti statinius pastatė savavališkai ar ne (CK 4.103 straipsnis), o kito pagrindo (CK 4.105 straipsnis), kuris nagrinėjamoje byloje yra esminis, visiškai nesvarstė. Taigi teismo sprendimu pripažinus negaliojančiu sandorį (Kauno apygardos teismo 2005-11-22 nutartis dėl 1998-11-27 žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos V. M. ir G. N., panaikinimo), kurio pagrindu buvo naudojamasi žemės sklypu, dėl statinių savininko, t.y. V. M., kaltės, taikytinos CK 4.105 straipsnyje nustatytos teisės į žemės sklypą praradimo pasekmės. Pagal minėto straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatas teisės į žemės sklypą praradimo pasekmės priklauso nuo to, ar sandoris, kurio pagrindu buvo naudojamasi žemės sklypu, teismo tvarka pripažintas negaliojančiu ne dėl statinio savininko ar dėl pastarojo kaltės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. M. v. J. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-509/2006). Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė, kad nenustatyta, jog atsakovė visus ginčo sklype esančius statinius 1999 m. pradėjo statyti ir pasistatė neteisėtai ar savavališkai, tokių reikalavimų ieškovė nepareiškė ir statinių projektavimo bei statybos procedūrų teisėtumo neginčija. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas analizavo visiškai nereikšmingus bylai faktus, tačiau netyrė statinių savininko kaltės dėl pripažinimo negaliojančiu sandorio, kurio pagrindu buvo naudojamasi žemės sklypu. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas nenustatė prejudicinio ryšio tarp šios nagrinėjamos bylos ir minėtų išnagrinėtų civilinių bylų (I tomas, b.l.70-74, 76-78). Būtent Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-328/2006 (I tomas, b.l.70-74) buvo panaikinta 0,187 ha žemės sklypo, esančio Kaune, Strazdo g. 44, sklypo kadastrinis Nr. 1901/0024:2, teisinė registracija VĮ Registrų centras Kauno filiale V. M. vardu; taikyta restitucija ir grąžinta valstybės valdymui 0,187 ha žemės sklypas, esantis ( - ). Nutartyje buvo konstatuota, kad G. N. ir V. M. yra nesąžiningi, todėl atmetami argumentai dėl sąžiningo įgijėjo teisių gynimo, šie asmenys nėra sąžiningi įgijėjai ir jiems nurodytos nuostatos dėl sąžiningumo netaikomos. Atsakovės V. M. atstovės paaiškinimai apeliacinės instancijos teismo posėdyje, kad nėra duomenų, jog atsakovė kalta, todėl netaikoma 4.105 straipsnio 3 dalis, laikytini nepagrįstais. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-05-15 nutartyje (I tomas, b.l.70-74) nurodyta, kad asmuo gali būti pripažintas nesąžiningu ne tik dėl to, kad atliko kaltus ar priešingus teisei veiksmus, asmens nesąžiningumas siejamas su žinojimu ar turėjimu žinoti apie kitų asmenų interesus ar galimas teisių įgijimo kliūtis. Šiuo atveju kolegija daro išvadą, kad buvo atsakovės V. M. kaltė, dėl ko žemės sklypo sandoris buvo pripažintas negaliojančiu.

18Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kasacine tvarka priimtose nutartyse, pasisakydamas dėl sąžiningo įgijėjo teisių apsaugos, yra konstatavęs, kad civilinėje teisėje galioja bendrasis sąžiningumo principas (CK 1.5 straipsnis), kuris, be kita ko, reiškia, kad kiekvienas asmuo laikomas sąžiningu, jeigu neįrodyta kitaip. Įrodinėjimo požiūriu kiekvienam asmeniui nereikia įrodinėti savo sąžiningumo, jeigu įstatymas nepreziumuoja konkretaus subjekto kaip nesąžiningo arba kalto (pavyzdžiui, preziumuojamas skolininko nesąžiningumas actio Pauliana atveju pagal CK 6.67 straipsnio atvejus, skolininko kaltė taikant civilinę atsakomybę – pagal CK 6.248 straipsnį). Jeigu asmuo yra turto valdytojas, tai jo valdymas laikomas atsiradęs sąžiningai, kol neįrodyta priešingai (CK 4.26 straipsnio 2 dalis). Asmuo, ketinantis nutraukti valdymą ar turintis kitokių reikalavimų turto valdytojui, jeigu tai yra nagrinėjamos bylos dalykas, turi įrodyti aplinkybę, kad valdymas yra nesąžiningas. Sąžiningumas gali būti nuginčytas, nes tai nuginčijamoji prezumpcija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje T. N. S. v. J. N. ir kt., bylos Nr. 3K-3-328/2008). Sąžiningu gali būti laikomas tas įgijėjas, kuris jam prieinamomis priemonėmis pasidomėjo, ar sandorį ketinantis sudaryti asmuo neturi kreditorių ir ar sudarant sandorį nebus pažeisti jų interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Neringos žuvis“ v. A. P. individuali įmonė „Altana“, bylos Nr. 3K-3-168/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. C. v. V. M., V. B., bylos Nr. 3K-3-535/2007).

19Šioje nagrinėjamoje byloje svarbus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-05-15 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-328/2006 atsakovės V. M. pripažinimas nesąžininga įgijėja, kuris neatsiejamas nuo kaltės. Kaltės formos yra tyčia ir neatsargumas. Būtent atsakovės V. M. žemės sklypo įgijimas iš giminaičio, vykstant ginčams dėl žemės sklypo, atsakovės veiksmus leidžia pripažinti nesąžiningais, o tuo pačiu kaltais.

20Įvertinusi visus byloje ištirtus įrodymus, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra nepagrįstas. Teismas, aiškindamas įstatymus ir juos taikydamas, privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CK 1.5 straipsnio 4 d.). Atmetus šį ieškinį, ieškovės T. N. S. bylinėjimasis dėl nuosavybės teisių atkūrimo daugiau kaip dešimt metų tampa visiškai beprasmišku. Ieškinys yra pagrįstas ir įrodytas, todėl turi būti patenkintas. Nugriovus statinius, ieškovė įpareigotina išregistruoti juos VĮ Registrų centras Kauno filiale.

21Teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada ir nurodo, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė ieškovės reikalavimus. Pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas, priimtinas naujas sprendimas, ieškovės ieškinys tenkintinas visiškai (CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Nugriauti statinius ir juos išregistruoti įpareigotina atsakovė V. M., nes ji, bet ne atsakovė Kauno apskrities viršininko administracija, yra statinių savininkė (CK 4.105 str. 3 d. ir 4 d.).

22Panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priėmus naują sprendimą, atitinkamai keistinas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas (CPK 88, 93, 96 str.; I tomas, b.l.56, II tomas, b.l.103, 104, 166, 171).

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

24Apeliacinį skundą patenkinti.

25Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. sausio 30 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškinį patenkinti visiškai.

26Įpareigoti atsakovę V. M., a.k. ( - ) jos lėšomis nugriauti jai nuosavybės teise priklausantį pastatą – nebaigtą statyti gyvenamąjį namą, unikalus Nr. 1900-3024-1016, kurio baigtumas yra 13 procentų, kitus statinius (inžineriniai) – kiemo statinius (tvora), unikalus Nr. 1900-3024-1027, esančius ( - ), ir išregistruoti statinius VĮ Registrų centras Kauno filiale.

27Priteisti iš V. M., asmens kodas ( - ) 2000 Lt (du tūkstančius litų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti, 228 Lt (du šimtus dvidešimt aštuonis litus) žyminio mokesčio ir 160 Lt (vieną šimtą šešiasdešimt litų) vykdymo išlaidų Teresės N. S., asmens kodas ( - ) naudai.

28Priteisti iš V. M., asmens kodas ( - ) 300 Lt (tris šimtus litų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovė prašė (I tomas, b.l.159-163) įpareigoti atsakovės V. M. lėšomis... 3. Ieškovė nurodė, jog Kauno miesto apylinkės teismo 2000-11-03 sprendimu yra... 4. Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. sausio 30 d. sprendimu (II tomas,... 5. Teismas sprendime nurodė, jog Z. M. 1991-11-12 pateikė prašymą Kauno miesto... 6. Ieškovė apeliaciniu skundu (II tomas, b.l.163-165) prašo pirmosios... 7. Apeliantė nurodo, jog teismo išvada, kad jos teisės dėl nuosavybės teisių... 8. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas Kauno apskrities viršininko... 9. Atsiliepime nurodo, jog apeliacinis skundas yra nepagrįstas, pirmosios... 10. Atsiliepime į apeliacinį skundą tretysis asmuo Kauno miesto savivaldybės... 11. Atsiliepime nurodo, jog su apeliaciniu skundu nesutinka. Apeliantė savo... 12. Atsakovės ir kitų trečiųjų asmenų atsiliepimai į apeliacinį skundą... 13. Apeliacinės instancijos teisme apeliantė ir jos atstovas apeliacinį skundą... 14. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 16. Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovė Teresė N. S. yra pretendentės... 17. Taigi nagrinėjant šią civilinę bylą pagal ieškovės T. N. S. ieškinį... 18. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kasacine tvarka priimtose nutartyse,... 19. Šioje nagrinėjamoje byloje svarbus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-05-15... 20. Įvertinusi visus byloje ištirtus įrodymus, teisėjų kolegija daro išvadą,... 21. Teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada ir nurodo,... 22. Panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priėmus naują... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 24. Apeliacinį skundą patenkinti.... 25. Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. sausio 30 d. sprendimą ir... 26. Įpareigoti atsakovę V. M., a.k. ( - ) jos lėšomis nugriauti jai nuosavybės... 27. Priteisti iš V. M., asmens kodas ( - ) 2000 Lt (du tūkstančius litų)... 28. Priteisti iš V. M., asmens kodas ( - ) 300 Lt (tris šimtus litų) išlaidų,...