Byla 2-512-399/2012
Dėl CK 3.180 straipsnyje nurodytų sąlygų, vaikas gali būti atskiriamas nuo tėvų (CK 3.179 straipsnis)

Nustatė

1Ieškovas ir jo atstovas palaiko ieškinį pilnai ir prašo panaikinti ieškovo tėvo valdžios ribojimą vaiko atžvilgiu bei tenkinti kitus reikalavimus išdėstytus ieškinyje bei panaikinti vaikui nustatytą globą.

2Atsakovo Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė R.Vaiginienė sutiko su ieškovo reikalavimais bei nurodė, kad vaiko motina ir globėja yra mirę, vaikas gyvena su tėvu nuo 2011m. rugpjūčio mėnesio ir tėvas tinkamai vykdo tėvo valdžią. Sutinka, kad būtų nutrauktas išlaikymo išieškojimas iš ieškovo ir jis atleistas nuo išlaikymo įsiskolinimo, nes šiuo metu išlaikymą vaikui jis teikia pats ir būtų tuo pačiu tiek išlaikymo teikėjas, tiek gavėjas.

3Ieškinys tenkintinas.

4Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas yra nepilnamečio vaiko A. P., gimusio 1998-11-07, tėvas, vaiko motina L. E. (buvusi P.) mirė 2008-07-31, ir šio vaiko atžvilgiu tėvo valdžia apribota neterminuotai 2010-03-22 Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu (civilinė byla nr. 2-535-399/2010), b.l. 12-14). Vaikui buvo nustatyta nuolatinė globa, gyvenamoji vieta nustatyta su globėja, kuria paskirta M. S. . Vaiko išlaikymas buvo priteistas 2002-09-24 Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu (civilinė byla Nr. N2-2105-2002) ir 2010-03-22 teismo sprendimu išlaikymo dydis ir forma nebuvo keičiami tik nustatyta, kad išlaikymą uzufrukto teise valdo naudoja globėja paskirta M. S., kuri 2011-08-04 mirė ir vaikas 2011-08-09 Marijampolės savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus aktu (b.l. 9) buvo grąžintas tėvui, ir nuo to laiko nuolat su juo gyvena.

5Ieškovas charakterizuojamas teigiamai buvusio darbdavio, gyvena pagal panaudos sutartį sudarytą neribotam laikui, būstą prižiūri, psichiatro ir narkologo įskaitose neįrašytas, nuo 2011-12-21 registruotas darbo biržoje, pagal esančius byloje duomenis dirbo UAB „Alkesta“ ir prasidėjus pavasario darbų sezonui vėl bus priimtas į tą patį darbą, nusiskundimų sūnaus elgesiu ir pažangumu laikotarpiu kai jis gyvena su tėvu nėra (b.l. 5-11, 17-19)

6Ieškovas yra nesumokėjęs pilnai priteisto 2002-09-24 teismo sprendimu išlaikymo sūnui.

7Išklausytas teismo posėdžio metu nepilnametis A. P., gimęs 1998-11-07, ir sugebantis suformuluoti savo nuomonę, paaiškino, kad gyvena ir nori gyventi su tėte, nes su juo dabar smagu, jis rūpinasi valgio gaminimu, pakuria krosnį, tvarko namus.

8Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas – vaiko tėvas bendrauja su sūnum ir jo emociniai ryšiai su vaiku nenutrūkę.

9Tėvų valdžia ribojama, kai tėvai vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus, piktnaudžiauja tėvų valdžia, žiauriai elgiasi su vaikais, daro žalingą įtaką vaikams, nesirūpina vaikais (LR CK 3.180 str. 1 d.). Tėvų valdžia neterminuotai apribojama tada kai teismas padaro išvadą, kad tėvai daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina ir nėra duomenų, kad susidariusi padėtis gali pasikeisti (LR CK 3.180 str. 2 d.). Tėvų valdžia gali būti ribojama esant tėvų kaltei. Atsižvelgiant į tėvų kaltės pobūdį, pasirenkamas ir tėvų valdžios ribojimo būdas, ar taikomas laikinas, ar neterminuotas ribojimas. Nesant tėvų kaltės dėl CK 3.180 straipsnyje nurodytų sąlygų, vaikas gali būti atskiriamas nuo tėvų (CK 3.179 straipsnis).

10Teismo sprendimas dėl tėvų valdžios ribojimo res judicata galios neįgyja.

11Ieškovo tėvo valdžia yra apribota neterminuotai ir jis pareiškęs ieškinį dėl tokio ribojimo panaikinimo. Ieškovas reikalavimo teisę turi. Tėvo valdžios ribojimas gali būti panaikintas tik nustačius, kad išnyko tėvo valdžios ribojimo pagrindai, tai yra pasikeitė tėvo elgesys tiek, kad jis tinkamai gali rūpintis savo vaiku (LR CK 3.182 str. 3 d.). Ieškovo tėvo valdžia buvo apribota dėl to, kad jis buvo nusišalinęs nuo vaiko išlaikymo ir auklėjimo. Šios bylos duomenys patvirtina, kad ieškovo elgesys pasikeitė, jis išlaiko vaiką, rūpinasi jo auklėjimu, turi tinkamas gyventi sąlygas, rūpinasi socialinio būsto gavimu, vaikas taip pat nori gyventi su tėvu ir nustačius, kad tai geriausia atitinka nepilnamečio vaiko interesus (LR CK 3.3 str., LR CPK 376 str.) naikinamas ieškovo tėvo valdžios neterminuotas ribojimas vaiko A. P. atžvilgiu.

12Panaikinus tėvo valdžios ribojimą, atsiranda galimybė vaikui nuolat gyventi su tėvu ir nustačius, kad tai atitinka vaiko norą ir neprieštarauja jo interesams, A. P. gyvenamoji vieta nustatoma su tėvu (LR CK 3.161 str. 3 d.), vaiką grąžinus tėvui panaikinama nuolatinė globa A. P. (LR CK 3.258 str. 2 p., globėja M. S. mirusi, kitas globėjas nepaskirtas, todėl nėra ką atleisti nuo globėjos pareigų (LR CK 3.246 str..).

13Nustačius vaiko gyvenamąją vietą su tėvu, tai yra vaiką grąžinus tėvui, nutraukiamas išlaikymo išieškojimas iš D. P. pagal Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimą 2002-09-24 civilinėje byloje Nr. N2-2105/2002 nuo 2011-08-09 ir atleidžiamas nuo susidariusio iki 2011-08-09 išlaikymo įsiskolinimo mokėjimo.

14Ieškovui išaiškinama, kad Tėvai turi teisę ir pareigą auklėti savo vaikus ir yra atsakingi už savo vaikų auklėjimą ir vystymą, privalo rūpintis savo vaikų sveikata, jų dvasiniu ir moraliniu ugdymu, privalo sudaryti sąlygas vaikams mokytis iki įstatymuose nustatyto amžiaus. Tėvai atlikdami šias pareigas turi pirmumo teisę prieš kitus asmenis. (LR CK 3.165 str. 1 d., 2 d). Vaikui skirtos lėšos turi būti naudojamos tik jo interesais uzufrukto teise (LR CK 3.190 str. 3.203 str.).

15 Tėvams netinkamai vykdant (visiškai nevykdant) tėvų valdžios ji gali būti ribojama pakartotinai.

16Ieškovas ir atsakovas atleisti nuo bylinėjimosi išlaidų valstybei ir jos nepriteisiamos bei apmokamos iš valstybės biudžeto lėšų ( b.l. 4, LR CPK 83 str., 96 str. 4 d.).

17Vadovaujantis išdėstytu ir LR CPK 259 str., 268 str., 270 str., 376 str. teismas

Nutarė

18ieškinį tenkinti.

19panaikinti neribotą ieškovo D. P., asmens kodas ( - ) tėvo valdžios apribojimą nepilnamečio vaiko A. P., gimusio 1998-11-07, atžvilgiu.

20Panaikinti A. P., gimusiam 1998-11-07 nuolatinę globą ir vaiką grąžinti tėvui D. P..

21Nustatyti nepilnamečio A. P., gimusio 1998-11-07, gyvenamąją vietą su tėvu D. P.

22Nutraukti išlaikymo A. P., gimusiam 1998-11-07, išieškojimą iš tėvo D. P., asmens kodas ( - ) pagal Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimą 2002-09-24 (civilinė byla nr. N2-2105/2002 nuo 2011-08-09.

23Atleisti ieškovą D. P. nuo išlaikymo įsiskolinimo sūnui A. P., gimusiam 1998-11-07, mokėjimo pagal Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimą 2002-09-24 (civilinė byla nr. N2-2105/2002, susidariusio iki 2011-08-09.

24Ieškovas ir atsakovas atleisti nuo bylinėjimosi išlaidų valstybei ir jos nepriteisiamos bei apmokamos iš valstybės biudžeto lėšų

25Įsiteisėjusio sprendimo nuorašą siųsti antstolei Astai Lukšienei (žiniai).

26Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Ieškovas ir jo atstovas palaiko ieškinį pilnai ir prašo panaikinti ieškovo... 2. Atsakovo Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos... 3. Ieškinys tenkintinas.... 4. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas yra nepilnamečio vaiko A. P.,... 5. Ieškovas charakterizuojamas teigiamai buvusio darbdavio, gyvena pagal panaudos... 6. Ieškovas yra nesumokėjęs pilnai priteisto 2002-09-24 teismo sprendimu... 7. Išklausytas teismo posėdžio metu nepilnametis A. P., gimęs 1998-11-07, ir... 8. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas – vaiko tėvas bendrauja su sūnum... 9. Tėvų valdžia ribojama, kai tėvai vengia atlikti savo pareigas auklėti... 10. Teismo sprendimas dėl tėvų valdžios ribojimo res judicata galios neįgyja.... 11. Ieškovo tėvo valdžia yra apribota neterminuotai ir jis pareiškęs ieškinį... 12. Panaikinus tėvo valdžios ribojimą, atsiranda galimybė vaikui nuolat gyventi... 13. Nustačius vaiko gyvenamąją vietą su tėvu, tai yra vaiką grąžinus... 14. Ieškovui išaiškinama, kad Tėvai turi teisę ir pareigą auklėti savo... 15. Tėvams netinkamai vykdant (visiškai nevykdant) tėvų valdžios ji gali... 16. Ieškovas ir atsakovas atleisti nuo bylinėjimosi išlaidų valstybei ir jos... 17. Vadovaujantis išdėstytu ir LR CPK 259 str., 268 str., 270 str., 376 str.... 18. ieškinį tenkinti.... 19. panaikinti neribotą ieškovo D. P., asmens kodas ( - ) tėvo valdžios... 20. Panaikinti A. P., gimusiam 1998-11-07 nuolatinę globą ir vaiką grąžinti... 21. Nustatyti nepilnamečio A. P., gimusio 1998-11-07, gyvenamąją vietą su tėvu... 22. Nutraukti išlaikymo A. P., gimusiam 1998-11-07, išieškojimą iš tėvo D.... 23. Atleisti ieškovą D. P. nuo išlaikymo įsiskolinimo sūnui A. P., gimusiam... 24. Ieškovas ir atsakovas atleisti nuo bylinėjimosi išlaidų valstybei ir jos... 25. Įsiteisėjusio sprendimo nuorašą siųsti antstolei Astai Lukšienei... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...