Byla 2A-8/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio, sekretoriaujant Vaidai Stepanavičiūtei, dalyvaujant ieškovo AB ,,Vakarų laivų gamykla“ atstovams G. Š. , A. G. , adv. Jonui Masiokui, adv. Dainiui Burduliui, atsakovo ,,Fonnship AS“ atstovams F. G. , adv. Vytui Ramanauskui, adv. Pranui Makauskui, vertėjoms Alvyrai Klipčiuvienei, L. K. , ekspertams Rimai Mickevičienei, Vasilij Djačkov, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo ,,Fonnship AS“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2005 m. lapkričio 24 d. sprendimo, kuriuo ieškinys ir priešieškinis tenkinti iš dalies, civilinėje byloje Nr. 2-41-159/2005 pagal ieškovo akcinės bendrovės ,,Vakarų laivų gamykla“ patikslintą ieškinį atsakovui ,,Fonnship AS“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo bei atsakovo ,,Fonnship AS“ patikslintą priešieškinį ieškovui akcinei bendrovei ,,Vakarų laivų gamykla“, atsakovui BLRT GRUPP AS dėl nuostolių, nuomos mokesčio, įrangos, medžiagų bei atsarginių dalių priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas AB ,,Vakarų laivų gamykla“ 2005 m. balandžio 22 d. patikslintu ieškinio pareiškimu prašė priteisti iš ,,Fonnship AS“ 739 376,40 eurų (2 552 918,83 Lt): 580 868 eurų už laivo rekonstravimo darbus; 5 159,25 eurų delspinigių už laikotarpį nuo 2003 m. rugsėjo 25 d. iki 2003 m. lapkričio 14 d., 153 349,15 eurų delspinigių už laikotarpį nuo 2003 m. lapkričio 15 d. iki 2005 balandžio 25 d.; bylinėjimosi išlaidas; alternatyviai arba 0,05 proc. dydžio delspinigius, arba 6 proc. dydžio metines palūkanas už piniginės prievolės įvykdymo praleidimą nuo 2005 m. balandžio 26 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad ieškovas su atsakovu 2003 m. liepos 14 d. pasirašė sutartį, pagal kurią ieškovas AB „Vakarų laivų gamykla“ įsipareigojo iki 2003 m. spalio 14 d. rekonstruoti atsakovui „Fonnship AS“ priklausantį laivą „Sava Star“ (laivo pavadinimas pakeistas į „Orastar“) iš sausakrūvio į tanklaivį, o atsakovas „Fonnship AS“ įsipareigojo už laivo pertvarkymą sumokėti 1 031 851 eurų, šią sumą sumokant keturiais įnašais. AB „Vakarų laivų gamykla“, pateikusi sutarties įvykdymo garantiją bei atlikusi 30 proc. metalo konstrukcijų ir įrangos montavimo darbų, 2003 m. liepos 17 d. ir 2003 m. rugpjūčio 12 d. „Fonnship AS“ išrašė sąskaitas Nr. 1 ir Nr. 2 dėl 103 185 eurų pirmojo įnašo bei dėl 206 370 eurų antrojo įnašo sumokėjimo. Šias sąskaitas atsakovas apmokėjo. Ieškovas, atlikęs 50 proc. metalo konstrukcijų ir įrangos montavimo darbų, atsakovui pateikė 206 370 eurų sąskaitą Nr. 3 sumokėti už laivo rekonstravimo darbus. Atsakovo „Fonnship AS“ atstovas F. G. vienašališkai atsisakė patvirtinti ieškovo pagal sutartį atliktus laivo pertvarkymo darbus ir nesumokėjo iki 2003 m. rugsėjo 25 d. sąskaitoje Nr. 3 nurodyto trečiojo įnašo – 206 370 eurų, nepagrįstai šioje sąskaitoje padaręs prierašą, kad trūksta 50 proc. įrangos ir kad atliktų darbų nepatvirtino klasifikacinė bendrovė „Bureau Veritas“ (toliau tekste - ,,BV“). Atsakovas vienašališkai nutraukė sutartį ir laivą išplukdė į Danijos laivų gamyklą „Orskov Jard AS“ tęsti pertvarkymo darbų. AB „Vakarų laivų gamykla“ 2004 m. sausio 27 d. sutartimi Danijos laivų gamyklai ,,Orskov Jard AS“ pardavė metalo konstrukcijas ir įrangą, pagamintas laivui „Orastar“ pertvarkyti, už 130 969 eurų, todėl šia suma, gauta už parduotą įrangą, sumažino ieškinio reikalavimus.

4Atsakovas „Fonnship AS“ 2005 m. rugpjūčio 31 d. pateiktu patikslintu priešieškinio pareiškimu prašė: patraukti bendraatsakovu pagal priešieškinį bendrovę BLRT GRUPP AS; AB ,,Vakarų laivų gamykla“ ieškinį ,,Fonnship AS“ atmesti; priteisti solidariai iš AB ,,Vakarų laivų gamykla“ ir BLRT GRUPP AS: 1) 783 590,51 eurų nuostolius dėl laivo ,,Orastar“ rekonstrukcijos 2003 m. liepos 14 d. sutartyje numatytos kainos padidėjimo; 2) alternatyviai arba 1 460 625 eurų negautą laivo „Orastar“ nuomos mokestį už laikotarpį nuo 2003 m. spalio 15 d. iki 2004 m. spalio 24 d., iš viso už 375 dienas, arba baudą dėl šio laivo 2003 m. liepos 14 d. rekonstrukcijos sutartyje numatyto darbų užbaigimo termino pažeidimo, skaičiuojant po 3 900 eurų už kiekvieną pavėluotą dieną nuo 2003 m. spalio 15 d. iki 2004 m. spalio 24 d.; 3) 278 403,37 eurų įskaitymu nepadengtus nuostolius, ieškovui pasisavinus atsakovo jam patikėtą įrangą, medžiagas ir atsargines dalis; 4) 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo reikalaujamos priteisti 1 061 993,88 eurų sumos už laikotarpį nuo 2004 m. sausio 9 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 5) 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo reikalaujamos priteisti 1 460 625 eurų sumos už laikotarpį nuo 2004 m. spalio 25 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 6) visas teismo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas, 2003 m. liepos 14 d. sutartimi įsipareigojęs iki 2003 m. spalio 15 d. už 1 031 851 eurą rekonstruoti „Fonnship AS“ laivą „Orastar“ iš sausakrūvio į tanklaivį, laivo rekonstravimo darbus realiai pradėjo 2003 m. liepos 14 d. Ieškovas, laivo savininkui pagal sutartį atlikus du mokėjimus - 103 185 eurų ir 206 370 eurų, sulėtino atliekamus darbus. Ieškovas 2003 m. rugsėjo 9 d. faksu pranešė atsakovui, kad neturi galimybių per sutartyje numatytą laiką atlikti papildomų darbų, ir dėl šių priežasčių pareikalavo papildomų 42 dienų termino ieškovo specifikacijoje nurodytiems darbams, kurių kaina 266 018 eurų, atlikti. Ieškovas, pažeisdamas CK 6.653 straipsnio 5 dalies nuostatas, nuo 2003 m. rugsėjo 9 d. pradėjo siekti vienašališkai iš esmės pakeisti sutarties sąlygas - padidinti galutinę laivo rekonstravimo darbų kainą bei pratęsti atliktinų darbų terminus. Laivo savininkas F. G. atsisakė apmokėti 2003 m. rugsėjo 19 d. ieškovo pateiktą sąskaitą Nr. 3 ir raštu informavo ieškovą, kad laive neatlikta 50 proc. konstrukcijų ir įrangos sumontavimo darbų. Be to, gamyklos atliktų laive darbų nepriėmė nei klasifikacinė bendrovė „BV“, nei gamyklos techninė kontrolė. Atsakovo pasamdytas specialistas O. P. 2003 m. spalio 15 d., remdamasis 2003 m. rugsėjo 25 d. pateiktu atliktų darbų sąrašu, vizualiai patikrinęs faktiškai laive atliktus darbus, nurodė, kad faktiškai laive sumontuoto plieno ir įrangos kiekis, atsižvelgus į montavimo išbaigtumo laipsnį, sąlyginėmis ieškovo pasiūlyme nurodytomis kainomis tesudarė 415 381 eurų sumą, o tai sudaro 40,26 proc. visos sutarties kainos. Ieškovas neįvykdė prievolės atlikti nustatytos apimties darbų, todėl atsakovui neatsirado prievolės sumokėti už nevisiškai atliktus darbus. Atsakovas, turėdamas tikslą ir siekdamas, kad sutarties vykdymas būtų atnaujintas ir tęsiamas, 2003 m. spalio 7 d. pranešė ieškovui, kad yra pasirengęs sumokėti pusę trečiosios įmokos sumos, o kitą šios sumos pusę įsipareigojo sumokėti per 7 dienas nuo darbų atnaujinimo pradžios. Ieškovas atmetė šį pasiūlymą ir nurodė, kad darbai bus atnaujinti išsprendus pagrindinį klausimą, dėl kurio kilo ginčas, t. y. dėl sumokėjimo už papildomus darbus. Atsakovui „Fonnship AS“ galutinė laivo „Orastar“ rekonstrukcija kainavo 16 981 358,69 Norvegijos kronų arba 2 142 707,45 eurų, iš kurių laivo savininko atlikti mokėjimai AB „Vakarų laivų gamykla“ sudarė 309 555 eurus, o medžiagų bei įrangos pirkimas pagal 2003 m. liepos 14 d. sutarties sąlygas laivo savininkui kainavo 232 458,36 eurų. Ieškovas 2003 m. rugsėjo 25 d. atliko tik 43 proc. sutartyje numatytų darbų, kas pinigine išraiška nuo sutarties kainos, t. y. 1 031 851 euro, sudarė 443 695,93 eurus, todėl atsakovas „Fonnship AS“ pripažįsta, kad, nutraukęs sutartį, liko skolingas ieškovui už atliktus rekonstravimo darbus 134 140,63 eurų. Dėl ieškovo AB „Vakarų laivų gamykla“ kaltės laivo „Orastar“ rekonstrukcijos sutartyje numatyta kaina padidėjo 783 590,51 eurų, todėl ši suma sudaro tiesioginius atsakovo nuostolius, kuriuos patyrė ieškovui neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų. Laivo „Orastar“ rekonstrukcijos darbai buvo užbaigti 2004 m. spalio 24 d., kitą dieną šis laivas buvo perduotas fraktuotojui - Danijos Karalystės bendrovei SIMONSEN CHARTERING AS pagal 2003 m. kovo 11 d. sutarties sąlygas. Laivas šiam fraktuotojui išnuomotas iki šiol, o atsakovas „Fonnship AS“ reguliariai gauna sutartyje numatytą nuomos mokestį, t. y. 3 895 eurus kas dieną. Iš bendrovės SIMONSEN CHARTERING AS už laivo „Orastar“ nuomą laikotarpiu nuo 2003 m. spalio 15 d. iki 2004 m. spalio 24 d. „Fonnship AS“ būtų gavęs už 375 d. 1 460 625 eurus. Be to, AB „Vakarų laivų gamykla“ pasisavino arba sugadino atsakovui „Fonnship AS“ priklausančią 93 344 eurų vertės įrangą, 224 000 eurų vertės aštuonias sekcijas laivo triumų dangčių. Atsakovas sutiko, kad ieškovas turi teisę įskaityti atsakovo „Fonnship AS“ nesumokėtą 134 140,63 eurų sumą už faktiškai pagal sutartį atliktus 13 proc. vertės darbus. Ieškovas tyčia pažeidė visas esmines sutarties sąlygas, nes nuo pat laivo rekonstravimo pradžios reikalavo, kad „Fonnship AS“ atstovas užsakytų papildomus darbus, nenumatytus „Sawicon AS“ specifikacijoje, vėlavo vykdyti rekonstravimo darbus, nes likus tik vienuolikai dienų iki sutartyje numatytos darbų užbaigimo pabaigos realiai nebuvo atlikta net 50 proc. sutartyje numatytų darbų, o 2003 m. spalio 3 d. visiškai nutraukė darbus bei laivo savininko atstovui F. G. primygtinai siūlė pasirašyti papildomų darbų užsakymus už papildomą užmokestį, tuo iš esmės didindamas sutarties kainą, bei nepagrįstai dar 2003 m. rugsėjo 19 d. pareikalavo sumokėti trečiąjį įnašą, numatytą sutartyje. Atsakovas turėjo teisę vienašališkai nutraukti sutartį, nes ieškovo neteisėti veiksmai buvo pagrindas „Fonnship AS“ nesitikėti, kad prievolė už sutartyje numatytą konkrečią kainą ir nustatytu terminu bus įvykdyta (CK 6.217 str. 2 d.).

5Klaipėdos apygardos teismas 2005 m. lapkričio 24 d. sprendimu nusprendė ieškinį ir priešieškinį tenkinti iš dalies: 1) priteisti iš atsakovo „Fonnship AS“ ieškovui „Vakarų laivų gamykla“ 458 301 eurą arba 1 582 421,60 Lt už laivo rekonstravimo darbus, 1 500 eurų delspinigių už laikotarpį nuo 2003 m. rugsėjo 25 d. iki 2003 m. lapkričio 14 d., 10 000 eurų delspinigių už laikotarpį nuo 2003 m. lapkričio 15 d. iki 2005 m. balandžio 25 d., 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos 458 301 euro sumos nuo 2005 m. balandžio 26 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 2) įpareigoti AB „Vakarų laivų gamykla“ sugrąžinti „Fonnship AS“ 224 000 eurų vertės aštuonias sekcijas laivo triumų dangčių, o jų negrąžinus išieškoti jų vertę - 224 000 eurų, priteisti iš AB „Vakarų laivų gamykla“ „Fonnship AS“ 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo negrąžintos įrangos vertės - 224 000 eurų - nuo 2004 m. gegužės 6 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos. Teismas, remdamasis liudytojų G. Š. , G. M. , A. B. parodymais, konstatavo, kad buvo pakeista šalių 2003 m. liepos 14 d. sudarytos sutarties sudedamoji dalis – laivo ,,Sava Star“ perstatymo bendro išdėstymo brėžinys B 575 ,,E“ į brėžinį ,,F“, dėl šio fakto pasikeitus laivo rekonstravimo darbų apimtims buvo būtina atlikti papildomų darbų, kurie nebuvo numatyti 2003 m. liepos 11 d. specifikacijoje–sąmatoje (teismo įvertintoje kaip apytikrė sąmata). Teismas padarė išvadą, kad yra pagrindas taikyti CK 6.653 straipsnio ketvirtosios dalies nuostatas, nes byloje įrodyta, kad rangovui buvo būtina atlikti papildomus darbus, tačiau atsakovas nesutiko nei užsakyti papildomų darbų, nei dėl būtinų atlikti papildomų darbų padidinti sutartimi nustatytą kainą. Teismas konstatavo, kad atsakovas neįrodė patikslintame priešieškinyje nurodytų aplinkybių, jog ieškovas tyčia nuo pat laivo rekonstravimo darbų pradžios pradėjo reikalauti, kad laivo savininko atstovas užsakytų papildomus darbus, nenumatytus „Sawicon AS“ specifikacijoje bei nenurodytus 2003 m. liepos 11 d. specifikacijoje-sąmatoje, kad nuo pat sutarties vykdymo pradžios primygtinai siūlė laivo savininko atstovui F. G. pasirašyti papildomų darbų užsakymus už papildomą mokestį, kad tyčia vėlavo vykdyti laivo rekonstravimo darbus, nes įrodyta priešingai (CPK 178 str.). Teismas nurodė, kad tarp šalių vykdant sutartį iškilo ginčas dėl pagal sutartį atliktų darbų apimties. Šalių 2003 m. liepos 14 d. sudarytą sutartį teismas kvalifikavo kaip rangos sutartį, todėl su šios sutarties vykdymu susijusiems faktiniams santykiams taikė teisės normas, reglamentuojančias rangos teisinius santykius, o ne bendrąsias sutarčių pabaigą reglamentuojančias teisės normas, kuriomis vadovavosi atsakovas. Teismas nurodė, jog neturi pagrindo netikėti UAB „Gridinsenta“ dokumentinės ekspertizės išvada, remiantis atsakovo „Fonnship AS“ nurodytais teiginiais, kad šią ekspertizę atlikę asmenys yra buvę ieškovo darbuotojai ir kad šiame akte matyti akivaizdžių metodinių darbų išbaigtumo skaičiavimo klaidų, kadangi ir O. P. , UAB „Klaipėdos Netas“ ekspertas, taip pat dirbo pas ieškovą. Remdamasis šia dokumentinės ekspertizės išvada, teismas konstatavo, kad 2003 m. rugsėjo 25 d. ieškovas buvo atlikęs pagal sutartį daugiau nei 50 proc. visų metalo konstrukcijų ir įrangos montavimo darbų. Teismas padarė išvadą, kad atsakovas neįrodė ir patikslintame priešieškinyje nurodytos aplinkybės, jog ieškovas, tyčia pažeisdamas esmines sutarties sąlygas, neatlikęs 50 proc. plieno ir įrangos montavimo darbų, dar 2003 m. rugsėjo 19 d. iš laivo savininko nepagrįstai reikalavo sumokėti sutartyje numatytą trečiąjį įnašą, t. y. 206 370 eurų. Teismas nurodė, jog nustatytos bei sprendimu aptartos faktinės aplinkybės suteikė rangovui AB „Vakarų laivų gamykla“ teisę atsisakyti sutarties vykdymo bei reikalauti iš užsakovo „Fonnship AS“ sumokėti už faktiškai atliktus darbus (CK 6.653 str. 4 d.). Taip pat nurodė, jog bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas, vykdydamas 2003 m. liepos 14 d. sutartį, faktiškai atliko darbų už 898 825 eurus (pritaikius sutarties 4 dalyje numatytą 12 proc. nuolaidą), atsakovas ieškovui sumokėjo 309 555 eurus, todėl už atliktus darbus dar privalo sumokėti 589 270 eurų. Pažymėjęs, jog pirkimo-pardavimo sutartimi nustatyta, kad ieškovas Norvegijos bendrovei „Orskov Jard AS“ pardavė laivo „Orastar“ rekonstrukcijai paruoštas metalo konstrukcijas, vamzdžius, atsargines dalis už 130 969 eurų sumą, teismas šia suma sumažino iš atsakovo ieškovui priteistiną sumą iki 458 301 eurų. Teismas, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo principais, nusprendė, jog atsakovas turėtų atlyginti 50 proc. ieškovo turėtų išlaidų, 38 338,50 Lt, už UAB ,,Gridinsenta“ ekspertizės atlikimą bei kad atsakovo įvardintas: 783 590,51 eurų nuostolių atsiradimas dėl laivo ,,Sava Star“ rekonstrukcijos kainos padidėjimo, nuostolių atsiradimas, negavus 1 460 625 eurų nuomos mokesčių už laivo ,,Orastar“ nuomą laikotarpiu nuo 2003 m. spalio 15 d. iki 2004 m. spalio 24 d. apskritai nebuvo susijęs su ieškovo AB ,,Vakarų laivų gamykla“ veiksmais.

6Apeliaciniu skundu atsakovas ,,Fonnship AS“ prašo alternatyviai: arba 1) panaikinti Klaipėdos apygardos teismo sprendimą, išskyrus dalį, kuria iš dalies patenkintas ,,Fonnship AS“ reikalavimas dėl laivo triumų dangčių grąžinimo ir palūkanų už juos priteisimo, atmesti AB ,,Vakarų laivų gamykla“ ieškinio reikalavimus, patenkinti ,,Fonnship AS“ likusius reikalavimus, nurodytus 2005 m. rugpjūčio 31 d. patikslintame priešieškinyje, priteisti iš AB ,,Vakarų laivų gamykla“ teismo ir atstovavimo išlaidas, arba 2) panaikinti Klaipėdos apygardos teismo sprendimą ir grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, nes pirmosios instancijos teismas neištyrė ir sprendime nepasisakė dėl daugelio bylai svarbių aplinkybių. Nurodo šiuos argumentus:

71. Teismas padarė neteisingą išvadą, kad šalys nebuvo susitarę dėl konkrečios darbų kainos, ir jų santykiams, spręsdamas kilusį ginčą, neteisėtai taikė CK 6.653 straipsnio ketvirtąją dalį, pripažindamas rangovui teisę tam tikrus darbus laikyti papildomais, be užsakovo sutikimo juos atlikti, reikalauti didesnio mokesčio nei nurodyta sutartyje ir atsisakyti sutarties, neužbaigus laivo rekonstrukcijos darbų. Laivo rekonstrukcijos 2003 m. liepos 14 d. sutarties 4 straipsnyje šalys susitarė dėl laivo rekonstrukcijos darbų kainos. Taip pat susitarė, kad užsakovas turės teisę užsakyti papildomus darbus ir juos bus galima atlikti tik raštu užsakius laivo savininkui; pakeitimo užsakyme privalės būti nurodyta papildomų darbų kaina ir įvykdymo terminas; pakeitimai, pradėti dėl jų nepasirašius užsakovo atstovui, nedidins sutarties kainos. Laivo savininkas nėra pasirašęs nė vieno užsakymo dėl papildomų darbų atlikimo, tai teisme paliudijo ir ieškovo kviesti liudytojai G. M. bei D. K. .

82. Teismas klaidingai įvertino laivo bendro išdėstymo brėžinio B 575 ,,E“ pakeitimo į versiją B 575 ,,F“ reikšmę sutarties šalių tarpusavio teisėms ir pareigoms, neteisėtai pripažino brėžinio pakeitimo faktą kaip šalių valios pasikeitimą dėl esminės sutarties sąlygos – sutarties kainos. Teismas klaidingai konstatavo, kad, pakeitus laivo bendro išdėstymo brėžinio B 575 versiją ,,E“ į versiją ,,F“, atsirado būtinybė atlikti daug papildomų darbų, kurių ieškovas negalėjo numatyti, remdamasis brėžinio versija ,,E“. Nurodo, kad pagal brėžinio versiją ,,F“ laivo denis ,,C“ laivagalyje buvo pailgintas 28 centimetrais, atsižvelgiant į rangovo AB ,,Vakarų laivų gamykla“ pageidavimą. Šis pakeitimas neturėjo įtakos nei rangovo darbų grafikui, nes buvo atliktas per 10 dienų nuo laivo rekonstrukcijos darbų pradžios, rangovui vykdant senų konstrukcijų išmontavimą laive, nei medžiagų, reikalingų laivo rekonstrukcijai atlikti, kiekiui, nes laivų statyboje yra įprasta, kad, gaminant laivo konstrukcijas, metalas pjaunamas su 30-50 centimetrų atsarga. Ieškovo nurodytame 2003 m. rugsėjo 9 d. pateiktame darbų sąraše nėra nė vienos pozicijos dėl darbų, kurių būtinybė būtų atsiradusi dėl bendro išdėstymo brėžinio versijos ,,E“ pakeitimo į versiją ,,F“. Ginčas tarp šalių kilo ne dėl laivo bendro išdėstymo brėžinio pakeitimo ir dėl to atsiradusių papildomų darbų, o dėl nesumokėtos trečiosios įmokos. Bendro išdėstymo brėžinio pakeitimas reiškė tik šalių kooperavimąsi, užsakovo pagalbą rangovui atlikti darbą greičiau, patogiau.

93. Teismas vienpusiškai ir tendencingai ieškovo naudai įvertino ieškovo ir atsakovo liudytojų parodymus. Ieškovo liudytojai G. Š. , G. M. , D. K. , kurių parodymais teismas grindė sprendimą, buvo suinteresuoti bylos baigtimi asmenys, nes už laivo rekonstrukcijos darbus buvo tiesiogiai atsakingi, dėl jų kaltės rangovas būtų patyręs didelių nuostolių. Teismas neteisingai vertino ir atsakovo liudytojo A. B. parodymus, juos tendencingai sugrupavo paimdamas iš konteksto.

104. Teismas nepagrįstai, remdamasis vien ieškovo darbuotojo, atsakingo už laivo rekonstrukciją, parodymais, konstatavo, kad atsakovas vėlavo pateikti laivo įrangą, nekreipdamas dėmesio į tai, kad laivo savininko pristatyta ieškovui įranga net nebuvo pradėta montuoti laive, kad šalys apskritai nebuvo susitarę dėl įrangos tiekimo terminų. Nurodo, kad ieškovas nevykdė ir tų darbų, kurie nebuvo susiję su atsakovo įrangos pristatymu. Laivo rekonstrukcijos darbai, iki ieškovui jų vykdymą nutraukiant, nebuvo net įpusėti, ieškovas vėlavo juos atlikti.

115. Teismas nepagrįstai, ieškovui teisminio posėdžio metu paprašius, iš karto patenkino ieškovo atstovų prašymą ir pavedė UAB ,,Gridinsenta“ atlikti dokumentinę laivo ,,Sava Star“ rekonstrukcijos darbų įvertinimo ekspertizę, nepaisė kategoriško atsakovo nesutikimo su pasirinktais ekspertais dėl jų galimo šališkumo, nepasiūlė šalims susitarti dėl joms priimtinų kitų ekspertų. Teismas leido ieškovui tiesiogiai ir nekontroliuojamai bendrauti su ekspertizę atliekančiais asmenimis, savarankiškai susitarti dėl nepagrįstai didelės ekspertizės kainos ir už ją tiesiogiai sumokėti. Visi ieškovo pasiūlyti UAB ,,Gridinsenta“ specialistai, įskaitant bendrovės administraciją, buvo ilgamečiai AB ,,Vakarų laivų gamykla“ darbuotojai. Eskpertizę atlikęs specialistas A. A. pas ieškovą dirbo iki 2003 m. spalio 27 d., pats dalyvavo vykdant sutartį su atsakovu. Ekspertizės užsakovas faktiškai buvo ieškovas, todėl ji negali būti laikoma teismo ekspertize. Teismas nemotyvavo, kodėl pripažino UAB ,,Gridinsenta“ išvadą teisinga, o šalių susitarimu paskirtos ekspertizės išvadą, kurioje nurodyta, kad laivo rekonstravimo darbų užbaigtumas yra tik 43,8 proc., laiko neteisinga. O. P. ir trijų ekspertų Danijoje atliktas laivo rekonstrukcijos darbų išbaigtumo laipsnio nustatymas atitinka ieškovo dokumentuose nurodytus darbus, o UAB ,,Gridinsenta“ surašė nepagrįstą išvadą.

126. Teismas beveik nevertino aplinkybės, kad ieškovas savo ieškinį grindė teise sustabdyti sutarties vykdymą dėl to, kad atsakovas laiku nesumokėjo trečiosios įmokos, konstatuodamas, kad ieškovas turėjo teisę sustabdyti sutarties vykdymą ir ją nutraukti CK 6.653 straipsnio ketvirtosios dalies pagrindu, nes atsakovas atsisakė mokėti už papildomus darbus. Areštavus laivą, ieškovas informavo atsakovą, kad jis ne atsisako sutarties, o sustabdo darbų vykdymą, remdamasis CK 6.207 straipsnio antrosios dalies pagrindu. Tokie ieškovo veiksmai neteisėti pagal CK 6.207 straipsnio trečiąją dalį ir CK 6.58 straipsnio penktą ir septintą dalis, nes ieškovas, areštavus laivą, visiškai užtikrino savo reikalavimą, kuris tuo metu sudarė tik 206 370,2 eurų sumą, ir privalėjo atnaujinti rekonstrukcijos darbus bei vykdyti sutartį.

137. Teismas be pagrindo konstatavo, kad ieškovas faktiškai atliko ir užsakovui perdavė darbų net už 898 825 eurus, ir nenurodė teisinio pagrindo, kodėl atsakovas turėjo sumokėti už darbus, ieškovo nurodytus kaip papildomus, kurių atsakovas neužsakė. Nurodo, kad, esant CK 6.653 straipsnio trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse numatytoms sąlygoms, atsisakymas užsakyti papildomus darbus suteikia teisę rangovui atsisakyti sutarties ir gauti atlyginimą už atliktus darbus, kurie užsakovo buvo užsakyti. Pagal UAB ,,Gridinsenta“ išvadą, kuria teismas vadovavosi savo sprendime, rekonstravimo darbų, už kuriuos nebuvo sumokėta, vertė yra ne 458 301 euras, o tik 200 711,50 eurų.

148. Teismas neteisėtai konstatavo, kad ieškovas nėra atsakingas už atsakovo nuostolius, kuriuos atsakovas patyrė dėl to, kad ieškovas neįvykdė laivo rekonstrukcijos sutartyje sutartu laiku ir už sutartą kainą, ir padarė neteisėtą išvadą, kad ieškovas veikė teisėtai. Teismas neteisingai paskirstė šalims bylos aplinkybių įrodinėjimo pareigas, konstatuodamas, kad atsakovas privalėjo įrodyti priešieškinyje nurodytas aplinkybes, jog ieškovas tyčia netinkamai vykdė sutartį. Atsakovas priešieškinyje nurodė, kad ieškovas tyčia pažeidinėjo sutartį, tačiau tai nereiškia, kad atsakovas privalėjo įrodinėti ieškovo tyčią dėl netinkamo sutarties vykdymo, nes iš visų byloje esančių įrodymų yra akivaizdu, kad ieškovas neužbaigė laivo rekonstrukcijos darbų ir neperdavė atsakovui laivo, tinkamo naudoti skystiems kroviniams, tyčia areštavo laivą ir nutraukė darbus.

159. Teismas neteisėtai pripažino ieškovo teisę pagrobti dalį atsakovo įrangos, už ją neatlyginant. Ieškovas pasisavino atsakovo pristatytus ir laivo rekonstrukcijai skirtus specialius vamzdžius, kuriuos vėliau pardavė „Orskov Yard AS“.

1610. Teismas atmetė atsakovo pradiniame priešieškinyje pareikštą reikalavimą dėl ieškovo darbuotojų laive sukelto gaisro laivui padarytos žalos atlyginimo, nors šio reikalavimo atsakovas buvo atsisakęs, pareikšdamas reikalavimą ieškovui atlyginti skirtumą tarp laivo rekonstrukcijos kainos, sutartos su ieškovu, ir galutinės laivo rekonstrukcijos kainos, į kurią įeina ir žalos likvidavimo kaina. Taip pat teismas atmetė atsakovo reikalavimą atlyginti laivo triumų aptvarų vertę, nors atsakovas šio reikalavimo buvo atsisakęs teismo posėdžio metu ir tai įrašyta į teismo posėdžio protokolą.

1711. Teismas neteisėtai priteisė iš atsakovo ieškovo naudai 38 338,50 litų už UAB ,,Gridinsenta“ atliktą ekspertizę, nepaisydamas, kad atsakovas pateikė turto vertintojo V. Č. išvadą, jog už analogišką ekspertizę įprasta kaina galėtų būti tik 20 000 litų.

18Ieškovas AB ,,Vakarų laivų gamykla“ atsiliepimu į atsakovo ,,Fonnship AS“ apeliacinį skundą ginčija apeliacinio skundo argumentus, prašo apeliacinį skundą atmesti ir priteisti iš atsakovo ieškovo turėtas išlaidas advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme. Nurodo šiuos argumentus:

191. Pagrindinio laivo rekonstrukcijos brėžinio B 575 versiją ,,E“ perdarius į versiją ,,F“, pasikeitė laivo rekonstrukcijos techninė užduotis: pasikeitė laivo galas, trapai, inkaro mechanizmo padėtis, visų liukų padėtis, garo generatorių padėtis, trapų pagrindiniame denyje išdėstymas. Atlikus šiuos pakeitimus, turėjo kisti ir rekonstrukcijos darbų kaina. Sutarties sudarymo aplinkybės rodo, kad ieškovas už fiksuotą 1 031 851 euro sumą įsipareigojo atlikti tik tuos laivo rekonstrukcijos darbus, kurie galėjo būti numatyti ir įvertinti sutarties pasirašymo metu. Sutarties sudarymo metu ieškovui buvo pateikti tik bendrieji laivo brėžiniai, o detalesnius laivo brėžinius laivo savininkas nurodė parengti „Sawicon AS“. Nesant šių brėžinių, tam tikri darbai ir jų apimtys ieškovo negalėjo būti įvertinti, todėl dėl jų apimties ir kainos ieškovas negalėjo susitarti. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais ir liudytojų parodymais nustatyta, kad ieškovas dėjo visas pastangas, kad papildomi darbai būtų suderinti su atsakovu. Dėl vykstančio rekonstrukcijos proceso ieškovas negalėjo nutraukti darbų ir juos tęsė negavęs atsakovo parašo, tikėdamasis, kad dėl šių darbų bus susitarta ir už juos atlyginta iki baigiant visus rekonstrukcijos darbus.

202. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų (t. 6, b. l. 186) bei liudytojų parodymų (t. 10, b. l. 43) matyti, kad atsakovas nepateikė ieškovui įrenginių ir laivo dalių pristatymo grafiko, todėl ieškovas negalėjo planuoti ir paskirstyti rekonstrukcijos darbų. Atsakovas nesistemingai ir neplanuotai teikė įrangą bei dalis, pateikė netinkamos sudėties dalis, tinkamai nebendradarbiavo su ieškovu. Didelė dalis įrangos buvo tiekiama tik 2003 m. rugsėjo mėnesį. Atsakovas pats yra atsakingas už darbų vėlavimą, todėl negali remtis kitos šalies sutarties nevykdymu (CK 6.206 str.). Nėra pagrindo abejoti liudytojų parodymais, nes kaip liudytojai buvo apklausiami asmenys, tiesiogiai dirbę šį darbą, nes su vykdomu projektu nesusiję asmenys nežinotų su laivo rekonstrukcijos darbais susijusių aplinkybių ir negalėtų jų paliudyti.

213. UAB ,,Gridinsenta“ yra vienintelė žinoma ieškovui nepriklausoma bendrovė, galinti atlikti tokį sudėtingą įvertinimą. Užsienio įmonių šiam darbui samdyti nebuvo galimybių, nes ekspertai turėjo išnagrinėti labai didelės apimties dokumentus lietuvių kalba. Atsakovas ginčijo eksperto kandidatūrą, tačiau neteikė teismui kito pasiūlymo. Atsakovo argumentai dėl ekspertizę atlikusių asmenų šališkumo yra nepagrįsti, nes UAB ,,Gridinsenta“ nevykdė ir nevykdo jokių subrangos darbų ar kitokių darbų, už kuriuos sumokėjo ieškovas. Atsakovo teiginiai apie šios bendrovės ekonominį priklausomumą nuo ieškovo nepagrįsti jokiais įrodymais. Nėra pagrindo vadovautis 2004 m. vasario 10 d. Danijoje atlikta ekspertize, nes pagal sutartį, kaip sąlyga trečiajai įmokai gauti, buvo nustatyta, kad turi būti atlikta 50 procentų visų metalo konstrukcijų ir įrangos montavimo darbų, o ekspertai Danijoje vertino bendrą laivo rekonstrukcijos išbaigtumą.

224. Laivo areštas buvo būtina priemonė užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą, nes atsakovas yra ne Lietuvos Respublikoje registruota ir veiklą vykdanti bendrovė ir kito turto Lietuvoje neturėjo. Ieškovas neprieštaravo šios laikinosios apsaugos priemonės pakeitimui kita ir laivo areštas buvo panaikintas, atsakovui pateikus sutarto dydžio banko garantiją. Areštavus laivą, su atsakovu vyko derybos dėl laivo bendro išdėstymo brėžinio pakeitimo iš versijos B 575 ,,F“ į versiją ,,K“, todėl darbai laive buvo pristabdyti.

235. Atsakovas neteisingai nurodo UAB ,,Gridinsenta“ ekspertų padarytas išvadas dėl atliktų darbų vertės. 2005 m. rugsėjo 25 d. ekspertai nustatė, kad iš viso atlikta darbų už 757 825,3 eurų. Ekspertizės priede Nr. 7 yra pateiktas ieškovo atliktų darbų įvertinimas iki 2003 m. spalio 16 d., kur nustatyta, kad iki šios datos ieškovas atliko darbų dar už 20 421,71 eurų. Be to, teismas vadovavosi ir ieškovo pateiktais skaičiavimais dėl patirtų išlaidų, nes UAB ,,Gridinsenta“ ekspertai atliko techninių ir sutartinių dokumentų analizę, tačiau nevertino ir netyrė ieškovo finansinių dokumentų, todėl dalis ieškovo patirtų išlaidų neatsispindi. UAB ,,Gridinsenta“ ekspertizės išvados yra reikšmingos nustatant, ar ieškovas buvo atlikęs 50 proc. metalo konstrukcijų ir įrangos montavimo darbų, tačiau, įvertinant darbų atlikimą pinigine išraiška, dokumentinės ekspertizės rezultatai nėra visiškai tikslūs.

246. Ieškovas teismui yra pateikęs įrodymus, kad beveik visa ieškovui atsakovo pateikta įranga buvo grąžinta atsakovui, kai tik šalys susitarė dėl grąžinimo kaštų padengimo ir tvarkos (t. 6, b. l. 210-221). Nedidelė atsakovo pateiktos įrangos dalis ieškovo buvo perdirbta ir modifikuota, sukuriant pridėtinę vertę, gerokai viršijančią atsakovo pateiktos įrangos vertę. Šios perdirbtos laivo įrangos dalys buvo parduotos kartu su ieškovo pagamintomis dalimis „Orskov Yard AS“, už kurias iš viso ieškovas gavo 130 000 eurų.

257. UAB ,,Gridinsenta“ ekspertizė buvo dokumentinė, skirtingai nuo kitų byloje atliktų ekspertizių, kurios buvo daromos apžiūrint laivą, todėl negali būti lyginamos šių ekspertizių kainos, kadangi visiškai skiriasi tyrimo objektas bei darbų apimtis. Laivo apžiūra trunka keletą valandų, o visų su laivo rekonstrukcija susijusių dokumentų peržiūrėjimas užtruko daugiau nei pusę metų. Šios ekspertizės metu specialistai išnagrinėjo didelį kiekį dokumentų ir atliko didelės apimties tiriamąjį darbą, kurio negalima lyginti su laivo apžiūra, todėl nėra pagrindo laikyti atsakovo argumentų pagrįstais.

26Apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas.

27Tarp ieškovo AB ,,Vakarų laivų gamykla“ ir atsakovo ,,Fonnship AS“ 2003 m. liepos 14 d. buvo sudaryta sutartis dėl laivo „M/L Sava Star“ rekonstrukcijos. Šia sutartimi buvo susitarta, kad ieškovas (pagal sutartį pavadintas ,,Laivų statykla“) atliks atsakovui (pagal sutartį ,,savininkui“) laivo „M/L Sava Star“ rekonstrukciją (t. 2, b. l. 32-44). Prie šios sutarties yra pridėti dokumentai, kurie pagal sutarties sąlygas yra laikomi sutarties dalimi: 1) specifikacija Nr. B 585, 2003-07-24 pataisa l, parengta „Sawicon AS“ (toliau – specifikacija, b. l. 44-158, t. 2);

282) brėžiniai – 03022-001-A Bendras išdėstymas (esantis) B 575 pataisytas E leidimas bendras išdėstymas (toliau Bendras brėžinys, b. l. 160, t. 2);

293) 2003 m. liepos 11 d. laivų statybos sutarties specifikacija (toliau – ieškovo specifikacija, b. l. 162-186, t. 2);

304) bendrosios AB ,,Vakarų laivų gamykla“ darbų atlikimo sąlygos (b. l. 188-192, t. 2);

315) atlyginimo garantijos forma sutartyje numatytiems darbams atlikti buvo numatyta konkreti kaina – 1 031 851 eurų ir sumokėjimo už atliktus darbus tvarka (Sutarties 4 punktas).

32Vykdant laivo rekonstrukcijos sutartį tarp ieškovo ir atsakovo kilo ginčas, kai atsakovas atsisakė ieškovui apmokėti 2003 m. rugpjūčio 25 d. pateiktą 206 370 eurų sumos sąskaitą Nr. 3 (b. l. 199-200, t. 2).

33Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ginčą, taikė teisės normas, reglamentuojančias rangos teisinius santykius. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad tarp šalių sudarytą sutartis, dėl kurios vykdymo tarp ieškovo ir atsakovo kilo ginčas, yra rangos sutartis.

34Rangos sutartis sudaroma pagaminti arba perduoti tam tikrą darbo rezultatą arba atlikti kitokius darbus, kurių metu sukurtas daiktas perduodamas užsakovui. Užsakovas sutartyje nustatytais terminais ir tvarka, dalyvaujant rangovui, turi apžiūrėti ir priimti atliktą darbą (rezultatą) (CK 6.645 str. 1 d., 6.662 str. 1 d.). Atliktų darbų priėmimas yra įforminamas aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas perdavęs atliktus darbus. Pagal laivo rekonstrukcijos sąlygas trečiasis 20 proc. sutarties kainos sumokėjimas atliekamas per 60 dienų nuo darbų pradžios, atlikus 50 proc. laivo plieno montavimo bei įrangos darbų, patvirtintų savininko. Kaip matyti iš atsakovo ir ieškovo paaiškinimų, atsakovas nepatvirtino atliktų darbų ir atsisakė apmokėti trečią sąskaitą (206 375 eurų), motyvuodamas tuo, kad ieškovas pagal sutarties sąlygas nebuvo atlikęs 50 proc. darbų.

35Šalys sutartį privalo vykdyti tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d.). Kaip jau buvo pasakyta, užsakovas privalo apžiūrėti, priimti darbus ir šį veiksmą įforminti aktu. Darbų nepriėmimas ir neįforminimas aktu neatleidžia užsakovo nuo pareigos sumokėti rangovui už atliktus darbus. Įstatymas numato, kad užsakovas gali darbus priimti be išlygų, tačiau užsakovas priimdamas darbą turi teisę jį tikrinti ir pareikšti išlygas (pvz., dėl darbų kiekio, kokybės). Įstatymas nekonkretizuoja išlygų pobūdžio. Byloje nustatyta, kad atsakovas (užsakovas) atliktų darbų nepriėmė ir atsisakė ieškovui atlikti trečiąjį mokėjimą – 20 proc. sutarties kainos. Taigi, sprendžiant klausimą, ar atsakovas pagrįstai atsisakė vykdyti sutarties sąlygas, t. y. atklikti trečiąjį mokėjimą, svarbu nustatyti, ar ieškovas, reikalaudamas sumokėti 206 375 eurų, buvo tinkamai įvykdęs sutartį, t. y. atlikęs 50 proc. laivo montavimo bei įrangos darbų, nes atsakovas pagal sutarties 4 punkto sąlygas trečiąjį mokėjimą turi įvykdyti po to, kai ieškovas įvykdo savo prievolę.

36Kai ieškovas pateikė teismui ieškinį ir ieškiniui užtikrinti atsakovui buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, atsakovas teismui pateikė laivo ,,Sava Star“ apžiūros, atliktos atsakovo užsakymu, 2003 m. spalio 15 d. raportą. Laivo apžiūrą atliko UAB ,,Netas“ darbuotojas O. P. . Atsakovas šiuo apžiūros raportu įrodinėja atliktų laivo rekonstrukcijos darbų apimtį ir kainą. O. P. nustatė, kad apytikrė remonto darbų ir paslaugų, kurias suteikė ieškovas atsakovui, kaina sudaro 415 381,10 eurų ir kad galima apie 5-7 % paklaida (b. l. 169-216, t. 4). Iš apžiūros raporto turinio matyti, kad UAB ,,Netas“ darbuotojas pagal ieškovo 2003 m. rugsėjo 25 d. atliktų darbų specifikaciją laive patikrino atliktus darbus, nustatė kiekvieno atlikto darbo užbaigtumo procentą ir nustatė atliktų darbų kainą.

37Ieškovo užsakymu Lietuvos ir Latvijos UAB ,,Baltik Kontor Klaipėda Ltd.“ konstatavo, kad pagal 2003 m. liepos 11 d. ieškovo (gamyklos) specifikaciją metalo konstrukcijos ir įrangos montavimo darbų buvo numatyta atlikti už 844 392 eurų, faktiškai atlikta už 541 685 eurų, t. y. darbų baigtumas 64,15 proc. (b. l. 76-96, t. 9).

382004 m. vasario 11 d. trijų specialistų ataskaitoje nurodyta, kad metalo konstrukcijos darbų baigtumas artėja prie 100 proc., o įrengimų – mažiau kaip 50 proc. yra arčiau 0 proc., darbų baigtumas, įvertintas pagal ieškovo 2003 m. liepos 11 d. specifikaciją, sudaro 43,8 proc. (b. l. 12–14, t. 7).

39Klaipėdos apygardos teismas 2004 m. birželio 29 d. nutartimi paskyrė ekspertizę dėl laivo „Sava Star“ rekonstrukcijos darbų apimties nustatymo ir pavedė ją atlikti UAB ,,Gridinsenta“ (b. l. 58, t. 10). Ekspertizės aktu konstatuota, kad ieškovas sumontavo 93,7 proc. metalo konstrukcijų, atliko 62,7 proc. visų montavimo darbų (b. l. 131-213, t. 10).

40Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl atliktų laivo plieno bei įrangos montavimo darbų dydžio (procentais), rėmėsi teismo paskirtos ekspertizės UAB ,,Gridinsenta“ išvadomis ir konstatavo, kad ieškovas 2003 m. rugsėjo 25 d. buvo atlikęs daugiau nei 50 proc. visų metalo konstrukcijų ir įrangos montavimo darbų. Apeliantas teigia, kad teismas nepagrįstai vadovavosi UAB ,,Gridinsenta“ išvada, nes ji prieštarauja 2004 m. vasario 11 d. ieškovo ir atsakovo pasirinktų specialistų išvadai (b. l. 51-54, t. 7) bei atsakovo pasamdyto specialisto O. P. išvadai, yra šališka.

41Vadovaujantis CPK 218 straipsniu eksperto išvada teismui nėra privaloma. Ekspertizės išvada yra vertinama išsamiai ištiriant byloje esančius įrodymus. Minėta, kad byloje šalys pateikė keletą rašytinių įrodymų, kurie savo prigimtimi yra panašūs į ekspertizės aktus, nes buvo surašyti atliekant kai kuriuos tyrimus ir turint specialiąsias žinias. Tačiau, kaip matyti iš minėtų įrodymų, vienuose iš jų konstatuota, kad montavimo darbų atlikta mažiau nei 50 proc., kituose – daugiau nei 50 proc. Todėl teismas, esant skirtingiems duomenims apie darbų baigtumą, pagrįstai skyrė ekspertizę.

42Pagal 2003 m. liepos 14 d. laivo rekonstrukcijos sutarties sąlygas atsakovas (užsakovas) finansavo laivo rekonstrukcijos darbus ir trečiąjį 20 proc. sutarties kainos finansavimą turėjo suteikti, kai bus atlikta 50 proc. laivo plieno montavimo bei įrangos darbų, patvirtintų savininko. Taigi, sutartimi nustatyta, kad atsakovas trečią kartą turi finansuoti ieškovą, kai yra atlikta ne 50 proc. visų laivo rekonstrukcijos darbų, bet 50 proc. plieno montavimo bei įrangos darbų. 2004 m. vasario 11 d. akte (b. l. 12-43, t. 7) yra konstatuotas laivo rekonstrukcijos darbų baigtumas 43,8 proc., UAB ,,Netas“ apžiūros raporte nurodyta, kad ieškovas iš viso atliko darbų už 435 381 eurų (5-7 proc. paklaida). Pagal 2004 m. vasario 11 d. apžiūros aktą 43,8 proc. darbų baigtumas sudaro ne plieno montavimo bei įrangos darbų baigtumas, o visų laivo rekonstrukcijos darbų baigtumas. Visų plieninių konstrukcijų darbų atlikimo baigtumas pagal šį aktą sudaro daugiau nei 50 proc. ir artėja prie 100 proc. Teismo paskirta UAB ,,Gridinsenta“ nustatė, kad metalo konstrukcijų laive sumontuota 93,7 proc., visų montavimo darbų – 62,7 proc. UAB ,,Netas“ pažymėjo, kad apžiūros metu nenustatė, kokį procentą plieno ir įrenginių gamykla įrengė laive, nes tai techniškai yra neįmanoma. UAB ,,Baltik Kontor Klaipėda Ltd“ nustatė, kad atlikta 64,15 proc. metalo konstrukcijų ir įrangos montavimo darbų.

43Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs išvardintus atsakovo ir ieškovo pateiktus įrodymus apie plieno montavimo įrangos darbų atlikimą bei teismo paskirtos ekspertizės duomenis, sprendžia, kad ieškovas trečią sąskaitą apmokėti pateikė atlikęs 50 proc. plieno ir įrangos montavimo darbų. Specialistų duomenys apie atliktus plieno ir įrangos montavimo darbus procentine išraiška yra skirtingi. 2004 m. vasario 11 d. specialistų apžiūros akte bei teismo paskirtos UAB ,,Gridinsenta“ ekspertizės akte yra pasakyta, kad metalo konstrukcijų laive yra sumontuota beveik 100 proc. UAB ,,Gridinsenta“ ekspertizės aktu nustatyta, kad ieškovas atliko 62,7 proc. visų montavimo darbų. 2004 m. vasario 11 d. specialisto apžiūros akte pažymėta, kad įrangos montavimo darbų laive yra mažiau nei 50 proc. Atsakovų teigimu, metalo ir įrangos montavimo darbai turi būti skaičiuojami atskirai. Teisėjų kolegijos nuomone, ta aplinkybė, kad metalo montavimo darbai buvo beveik atlikti (93,7 proc.), turi reikšmės nustatant metalo ir įrangos montavimo darbų atlikimą procentine išraiška. „Baltic Kontor Klaipėda Ltd.“ raporte pasakyta, kad rekonstruojant laivą techniškai yra neįmanoma atlikti 50 proc. įrangos montavimo darbų, kai yra atlikta 50 proc. metalo konstrukcijos darbų. Specialistas nurodo, kad tam, jog būtų galima pradėti montuoti įrangą, reikalinga atlikti 60–80 proc. metalo montavimo darbų. 2004 m. vasario 11 d. akte specialistai taip pat pažymėjo, kad turi būti atlikta daugiau kaip 50 proc. metalo konstrukcijos darbų. Daugelis specialistų (UAB ,,Netas“, UAB ,,Verslavita“, b. l. 184, t. 4, b. l. 183-191, t. 5) pasisakė, kad techniškai yra neįmanoma nustatyti, kokį procentą plieno ir įrenginių ieškovas sumontavo. UAB ,,Gridinsenta“ ekspertizės akte taip pat yra pažymėta, kad atsakyti vienareikšmiškai į šį klausimą yra techniškai sudėtinga dėl to, kad dalį įrenginių tiekė ieškovas, dalį atsakovas, kad sutartyje nėra aptarta, kas yra laikoma įranga, kad kainą sudaro skirtingi rodikliai (kg, m/m, vnt ir kt.). Pažymėtina, kad UAB ,,Gridinsenta“ ekspertizės aktas yra vienintelis, kuriame yra nurodyti metodai, kuriais buvo apskaičiuotas visų montavimo darbų atlikimas procentine išraiška – 62,7 proc. Taigi, įvertinęs aptartas specialistų išvadas bei teismo paskirtos ekspertizės išvadas, teismas daro išvadą, kad ieškovui pateikus trečią sąskaitą apmokėti, buvo atlikta 50 proc. metalo konstrukcijų montavimo ir įrangos darbų (CPK 185 str.).

44Kai šalys savo prievoles turi įvykdyti viena paskui kitą, tai šalis, turinti sutartį įvykdyti vėliau, gali sustabdyti vykdymą tol, kol kita šalis neįvykdo savo prievolių (CK 6.207 str. 2 d.). Ieškovui įvykdžius 50 proc. metalo konstrukcijų ir įrangos darbų, atsakovui atsirado prievolė toliau vykdyti laivo rekonstrukcijos finansavimą – sumokėti ieškovui 206 370 eurų. Apeliacinės instancijos teismas išdėstytų argumentų pagrindu sprendžia, kad ieškovas sutarties vykdymą pagrįstai sustabdė (CK 6.207 str. 2 d.).

45Ieškovas 2003 m. spalio 10 d. teismui pateikė ieškinį dėl 591 643 eurų už atliktus darbus priteisimo iš atsakovo (b. l. 4-204, t. 1, b. l. 21-273, t. 2). Atsakovo laivas ,,Sava Star“ 2003 m. spalio 3 d. pirmosios instancijos teismo nutartimi būsimam ieškiniui užtikrinti buvo areštuotas (b. l. 205-206, t. 1). Darbų vykdymas buvo sustabdytas dar ir tuo pagrindu, kad buvo būtina atlikti papildomus darbus. Rangovas turi teisę sustabdyti darbus, jeigu padaro išvadą, kad reikalinga atlikti normatyviniuose statybos dokumentuose nenumatytus darbus, dėl kurių būtina atlikti papildomus darbus ir atitinkamai padidinti statybos kainą (CK 6.684 str. 4 d., 6.653 str. 4 d.).

46Byloje esanti medžiaga patvirtina, kad ieškovas tai, jog dėl darbų apimčių padidėjimo didėja kaina, atsakovui pranešė (b. l. 145-150, 153-155, t. 4). Iš ieškovo pranešimų atsakovui turinio matyti, kad ieškovas pranešė apie tai, jog turi atlikti darbus, kurie nėra numatyti sutarties priede Nr. 3 (tai yra ieškovo specifikacija), ir kad tokių darbų iki 2003 m. rugpjūčio 10 d. yra atlikta už 266 018 eurų. Atsakovas pranešė ieškovui, kad jokių susitarimų dėl papildomų darbų nėra ir tokie darbai turi būti ,,ištrinti“ (b. l. 152, t. 4).

47Šalių sudaryta sutartimi yra nustatyta konkreti kaina – 1 031 851 eurų. Viena iš šalių pasirašytos sutarties sudėtinių dalių yra ieškovo 2003 m. liepos 11 d. specifikacija. Šioje specifikacijoje yra numatyta, kokius darbus ieškovas (rangovas), vykdydamas sutartį, atliks, tų darbų kiekis ir kaina. 1 031 851 eurų sutarties kaina sąlygota minėtoje specifikacijoje numatytų darbų apimties ir jų kainos. Tai reiškia, kad nustatant konkrečią sutarties kainą buvo susitarta, kokius darbus rangovas atliks, darbų kiekis ir jų kaina. Ieškovas papildomų darbų atsiradimą grindžia tuo, kad jų reikalingumas atsirado pakeitus sutarties dokumentus (brėžinius). Pagal sutarties sąlygas (laivo perstatymo specifikaciją - toliau vadinama „Sawicon AS“ specifikacija), kurias paruošė „Sawicon AS“ įmonės architektai ir inžinieriai, 0.7 punktą už Bendrą brėžinį buvo atsakingas atsakovas. Bendras brėžinys yra sutarties sudėtinė dalis. Byloje nustatyta, kad Bendras brėžinys po sutarties pasirašymo buvo pakeistas ir darbai faktiškai buvo vykdomi pagal pakeistą Bendrą brėžinį. Buvo pakeista Brėžinio 575BE versija į versiją 575BF. Spręsdamas klausimą, ar ieškovas pagrįstai sustabdė darbus dėl tos priežasties, kad buvo būtina atlikti papildomus (nenumatytus) sutarties dokumentuose (Bendrame brėžinyje) darbus, kadangi buvo pakeisti brėžiniai, apeliacinės instancijos teismas skyrė ekspertizę, kurią atliko Klaipėdos universiteto Jūrų technikos fakultetas. Iš Klaipėdos universiteto ekspertizės akto, ekspertų paaiškinimų ir atsakymų į šalių pateiktus klausimus apeliacinės instancijos teisme matyti, kad pakeitus Brėžinį B575E į Brėžinį B575F buvo pakeistas laivo ilgis, denio ,,C“ aukštis, borto tarp denio „B“ ir „C“ konfigūracijų, patalpų išdėstymas denyje „C“, šulinių išdėstymas krovininiuose tankuose, trapo konfigūracija krovininiuose tankuose, trapo konfigūracija laivapriekyje, krovininių tankų liukų bei ventiliacijos sistemos konfigūracija, papildomų konstrukcijų atsiradimas laivagalyje, denyje ,,A“, knechto perkėlimas denyje ,,B“, laivagalio dalyje, išmetimo vamzdžio šachtos konfigūracija. Šie pakeitimai yra pažymėti brėžinyje. Ekspertai taip pat darė išvadą, kad kai kurie pakeitimai yra Brėžinyje B575F nepažymėti, bet jų būtinumą sąlygojo Bendro brėžinio pakeitimas į versiją B575F ir todėl juos naujausiose versijose pateikė kompanija „Sawicon AS“. Ekspertai taip pat pažymėjo, kad Bendro brėžinio B575F išdėstymas sąlygojo būtinumą dalies papildomų darbų, kurių neįmanoma parodyti nei Brėžinyje B575F ir kurie nėra parodyti net „Sawicon AS“ kompanijos brėžiniuose. Kituose tiek atsakovo, tiek ieškovo pateiktuose ekspertų bei specialistų išvadose klausimas dėl papildomų darbų nebuvo tiriamas, išskyrus 2004 m. vasario 11 d. trijų specialistų (b. l. 12-50, t. 7). Šie specialistai pasiūlė šalims pasiskirstyti kai kuriuos papildomų darbų kaštus.

48Taigi, apeliacinės instancijos teismas, remdamasis Klaipėdos universiteto Jūrų technikos fakulteto ekspertų išvadomis, sprendžia, kad dėl sutarties dokumento – Bendro brėžinio – pakeitimo buvo būtina atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo numatyti sutarties dokumentuose. Sutarties dokumento (Bendro brėžinio) pakeitimą apeliacinės instancijos teismas pripažįsta svarbia priežastimi, dėl kurios atsirado būtinumas atlikti papildomus darbus, dėl kurių didėjo laivo rekonstrukcijos kaina. Atsakovui atsisakius sumokėti už papildomus darbus, ieškovas turėjo teisę sustabdyti darbus arba nutraukti sutartį (CK 6.653 str. 4 d., 6.684 str. 4 d.).

49Minėta, kad 2004 m. vasario 11 d. aktu specialistai, apžiūrėję laivą, nustatė, kad visų darbų baigtumas, procentine išraiška apskaičiuotas nuo visos sutarties kainos, sudaro 43,8 proc. Apeliacinės instancijos teismas, nustatydamas darbų baigtumą, vadovaujasi šia išvada, pagal kurią atliktų darbų apimtys ir kaina apskaičiuota pagal ieškovo 2003 m. liepos 11 d. specifikacijoje pateiktas darbų apimtis ir kainas. Pinigine išraiška 43,8 proc. nuo visos 1 031 851 eurų sutarties kainos sudaro 451 950,73 eurų arba 1 560 495,40 Lt (skaičiuojant 3,4528 euro už litą kursu). Pagal 2003 m. liepos 11 d. ieškovo specifikaciją yra taikoma 12 proc. nuolaida. Tai reiškia, kad atsakovas ieškovui turi sumokėti už pagal 2003 m. liepos 11 d. sutarties dokumentą (ieškovo specifikaciją) atliktus darbus 397 716,63 eurų arba 1 373 236 Lt .

50Minėta, kad Klaipėdos universiteto ekspertize nustatyta, jog dėl sutarties dokumento (Bendro brėžinio) pakeitimo buvo būtina atlikti papildomus darbus. Už Bendrą brėžinį, pagal kurį buvo suprojektuota laivo rekonstrukcija, buvo atsakingas atsakovas, jis ir inicijavo jo pakeitimą. Pagal Bendro brėžinio reikalavimus buvo atliekami techniniai brėžiniai, kuriuos atliko kompanija „Sawicon AS“, juos patvirtindavo atsakovas, bet pagal sutarties sąlygas jie buvo ruošiami ieškovo vardu ir ieškovas buvo už juos atsakingas („Sawicon AS“ specifikacijos 0.7 punktas). Taigi, nors ieškovas ir buvo atsakingas už brėžinius, bet negalėjo daryti jokios įtakos šių brėžinių sudarymui ir kontrolei. Bylos nagrinėjimo metu tarp šalių nekilo ginčo, kad Brėžinys B575E buvo pakeistas į B575F.

51Kaip nurodė atsakovas savo procesiniuose dokumentuose (priešieškinyje ir jo papildymuose), ieškovas apie tai, kad reikia atlikti papildomus darbus ir dėl to didėja sutarties kaina, ne kartą yra atsakovą informavęs (b. l. 14-34, 145-149, 154, t. 4, 102-112, t. 11). Pagal CK 6.653 straipsnio 4 dalį, kai būtina atlikti papildomus darbus arba dėl kitų svarbių priežasčių rangovui tenka didinti kai kurių darbų kainą ir rangovas apie tai laiku praneša užsakovui, rangovas turi teisę reikalauti sumokėti už faktiškai atliktus darbus. Sutarties dokumento (Bendro brėžinio) pakeitimą apeliacinės instancijos teismas laiko svarbia, nepriklausoma nuo ieškovo priežastimi, dėl kurios atsirado būtinybė didinti darbų apimtis ir kiekius, ką nustatė Klaipėdos universiteto ekspertizė (CPK 185 straipsnis).

52Pagal sutarties 4 straipsnio sąlygas, specifikacijos 017 punktą, savininkas gali reikalauti atlikti papildomus darbus ar pakeitimus. Visas toks darbas bus atliekamas tik pagal atskirą rašytinį susitarimą, kuris vadinsis užsakymo pakeitimu (UP). Už tokį darbą bus paskaičiuoti priedai ar sumažintos laivų statybos išlaidos, remiantis sutarties kainomis, „Laivų gamykla“ negalės reikalauti papildomo užmokesčio už darbą, jeigu UP nebus pasirašyti savininko atstovo, ir kad savininkui nebus priskaičiuojamas išlaidų padidėjimas už pakitimus, kurie bus pradėti be UP, t. y. be atskiro ieškovo ir atsakovo rašytinio susitarimo. Taigi pagal sutarties sąlygas papildomi darbai yra tie, kuriuos atsakovas reikalauja atlikti ir jeigu jie atliekami pagal atskirą šalių rašytinį susitarimą, o jeigu tokio rašytinio susitarimo nėra, atsakovas už papildomus darbus nesumoka. Atsakovas nesutinka sumokėti už papildomus darbus, nes, jo manymu, darbai, kuriuos ieškovas laiko papildomais, nėra papildomi darbai, kadangi dėl sumokėjimo už juos nebuvo raštu susitarta, juos ieškovas turėjo atlikti, vykdydamas laivo rekonstrukcijos sutartį. „Sawicon AS“ specifikacijos 0.10 punktu yra nustatyta, kad į ieškovo sutarties specifikaciją turi būti įtrauktas visas darbas ir paslaugos, kuriuos reikia atlikti nurodytam darbui šioje specifikacijoje ar parodytame brėžinyje darbui (viskas įskaičiuota).

53Aiškinant laivo rekonstrukcijos sutarties sąlygas atsižvelgiama į jų tarpusavyje ryšį, sutarties vykdymą (CK 6.193 straipsnis). Minėta, kad sutartis sudaryta iš kelių dalių. Laivo perstatymas į FLS tankerį buvo vykdomas pagal atitinkamą projektą, kuris sutartyje yra pavadintas Bendru brėžiniu B575E. Šis Brėžinys yra sutarties sudėtinė dalis, už jį atsakingas atsakovas. Specifikacija, kurią parengė kompanija „Sawicon AS“, taip pat yra sutarties sudėtinė dalis. Ši specifikacija yra parengta pagal Bendrą brėžinį, kuris, kaip jau buvo pasakyta, taip pat yra sutarties sudėtinė dalis. „Sawicon AS“ specifikacija yra bendresnio pobūdžio negu ieškovo specifikacija (pasiūlymas). Ieškovo specifikacija (pasiūlymas) yra detali, joje numatyta, kokie konkretūs darbai turi būti atlikti, jų apimtys bei kainos. Ši specifikacija taip pat yra sutarties sudėtinė dalis. Minėta, kad vieną iš sutarties dalių – Bendrą brėžinį – atsakovas pakeitė. Suprantama, kad, tiek kompanijai „Sawicon AS“ sudarant specifikaciją, tiek ieškovui sudarant specifikaciją, buvo orientuojamasi į laivo rekonstrukcijos projektą (Bendrą brėžinį), nes jis buvo pagrindas, kuris lėmė, kokius rekonstrukcijos darbus reikia atlikti, norint laivą perstatyti į FLS tankerio tipą, darbų apimtis, jų pobūdį ir kiekius. Klaipėdos universiteto ekspertai konstatavo, kad, pakeitus Bendrą brėžinį, atsirado papildomų darbų, kurie nebuvo numatyti Bendrame brėžinyje B 75E sutarties sudarymo metu. Sutarties 2 straipsniu nustatyta jos dokumentų viršenybė prieš kitus. Tuo atveju, jeigu tarp jų iškyla konfliktas, aukščiausią galią visų kitų dokumentų atžvilgiu turi sutartis. „Sawicon AS“ specifikacija konflikto atveju turi viršenybę prieš brėžinius ir ieškovo specifikaciją, brėžiniai – prieš ieškovo specifikaciją. Sutartis yra aiškinama atsižvelgiant į visą sutarties kontekstą. Šiuo atveju, sutarties vykdymo metu pakeitus Bendrą brėžinį, kurio pagrindu buvo sudaryta kompanijos „Sawicon AS“ specifikacija, laikyti šią specifikaciją viršesne prieš pakeistą Bendrą brėžinį ir aiškinti darbų priskyrimą papildomiems darbams taip, kaip numatyta specifikacijoje, ignoruojant tą aplinkybę, kad dėl Bendro brėžinio pakeitimo atsirado papildomų darbų, būtų neteisinga ir nesąžininga.

54Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgė į tas aplinkybes, kad atsakovas pagal laivo rekonstrukcijos sutarties sąlygas įgijo didesnį pranašumą ieškovo atžvilgiu, kas prieštarauja teisingumo ir sąžiningumo principų laikymuisi. Perdėtas pranašumas pagal sutarties sąlygas atsakovui yra suteiktas dėl brėžinių. Už visus brėžinius, išskyrus Bendrą brėžinį, yra atsakingas ir moka už jų paruošimą ieškovas. Brėžiniai pagal sutarties sąlygas negalioja, jeigu jų nepatvirtina savininkas. Netgi „Marine and Company Limited“, kurią instruktavo atsakovo advokatų kontora, paprašyta išnagrinėti laivo rekonstrukcijos dokumentus ir įvertinti kilusį ginčą, 2008 m. spalio 8 d. pateikė atsakovui ataskaitą, kurios 4.7 punkte nurodė, kad sutarties 0.7 punkto sąlygos, pagal kurias už visus brėžinius (išskyrus Bendrą brėžinį) yra atsakingas ieškovas, kad jie turi būti patvirtinti laivo savininko ir visais atžvilgiais yra laikoma, kad jie yra parengti ieškovo, uždeda didelę naštą laivų statyklai.

55Minėta, kad darbai, jų kiekis, darbų kaina nurodyti sutarties dokumente – 2003 m. liepos 11 d. ieškovo pasiūlyme. Kaip nurodė atsakovas, ieškovo prašymu šis pasiūlymas buvo pridėtas prie sutarties, padarius įrašą: ,,visi perstatymo specifikacijoje nurodyti darbai yra 2003 m. liepos 10 d. specifikacijoje.“ Atsakovas, gavęs iš ieškovo minėtą įrašą, sutarties sąlygas aiškino taip, kad šis įrašas garantuoja, jog ieškovas į savo specifikaciją įtraukė visus „Sawicon AS“ kompanijos specifikacijoje išvardintus darbus ir visa tai, kas reikalinga laivui rekonstruoti į tankerį. Tuo tarpu kaip matyti iš ieškovo pateiktos specifikacijos, joje numatyta, kokie darbai bus atlikti rekonstruojant laivą, koks jų kiekis, kiek medžiagų bus sunaudota ir kt. O „Sawicon AS“ specifikacija yra bendresnio pobūdžio ir remiantis ja, nesant detalesnės darbų atlikimo sąmatos, susidaro galimybė plečiamai aiškinti darbų apimtis, reikalingų medžiagų kiekius. Iš sutarties sudarymo faktinių aplinkybių matyti, kad sutarties dokumentus paruošė atsakovas ir, tik ieškovo prašymu sutikus atsakovui, į sutartį buvo įtraukta jo darbų specifikacija (pasiūlymas), kuri faktiškai yra ieškovo (rangovo) sudaryta darbų sąmata – kokius darbus ieškovas atliks, jų apimtys, kaina. Tačiau, atsakovui sutikus pridėti prie sutarties ieškovo darbų sąmatą, tik padarius minėtą įrašą, kaip teigė atsakovas, papildomų darbų galimybė galėjo atsirasti tik jam (atsakovui) pageidaujant. Apeliacinės instancijos teismas dėl išdėstytų argumentų, atsižvelgęs ir įvertinęs tą aplinkybę, kad ieškovas dėl patirties laivų į tankerius rekonstrukcijos srityje neturėjimo, sudarydamas tokiomis sąlygomis su atsakovu sutartį, suteikė jam didelį pranašumą.

56Išdėstytų argumentų pagrindu apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ieškovo reikalavimas sumokėti už papildomus darbus yra pagrįstas (CK 6.653 str. 4 d.). Pagal ieškovo apeliacinės instancijos teismui pateiktus paskaičiavimus, papildomų darbų buvo atlikta už 242 142 eurų, ši suma yra įtraukta į bendrą ieškinio sumą. Tačiau teisėjų kolegija, įvertinusi Klaipėdos universiteto Jūrų technikos fakulteto ekspertų išvadas ir remdamasi tomis išvadomis, kuriomis yra konstatuota, kokių papildomų darbų atsirado atsakovui pakeitus Bendrą brėžinį, bei 2004 m. vasario 11 d. specialistų išvadomis dėl papildomų darbų, iš ieškovo darbų, kuriuos jis laiko papildomais, papildomais darbais pripažįsta darbus už 111 001,4 eurų sumą (su 12 proc. nuolaida).

57Minėta, kad ieškovas yra atlikęs darbų už 397 716,63 eurų, kas sudaro 43,8 proc. darbų baigtumo, ir papildomų darbų už 115 001,40 eurų. Atsakovas yra ieškovui sumokėjęs 309 555 eurus ir gavęs už atsakovo parduotą` įrangą 130 969 eurų. Tokiu būdu atsakovas ieškovui už atliktus darbus yra nesumokėjęs 72 194,03 eurų arba 249 271,55 litų (397 716,63 eurų + 115 001,4 eurų – 309 555 eurus – 130 969 eurus = 72 194,03 eurai).

58Dėl išdėstytų argumentų pirmosios instancijos teismo ieškovui priteista suma už atliktus darbus yra mažinama iki 249 271,55 litų. Priteista palūkanų suma paliekama ta pati, ji yra sumažinta, todėl dar daugiau apeliacinės instancijos teismas palūkanų dydžio nemažina. Atsakovo reikalavimas dėl laivų triumo aptvarų vertės atlyginimo, kurio jis pirmosios instancijos teisme atsisakė, turėjo būti priimtas ir byla dėl tos dalies nutraukta. Todėl teismo sprendimo dalis, kuria atsakovo minėti reikalavimai buvo atmesti, naikintina. Atsakovo atsisakymas nuo minėto reikalavimo priimamas ir ši bylos dalis nutraukiama (CPK 293 str. 4 p.) Atsakovas, teigdamas, kad atsisakė reikalavimo dėl žalos, atsiradusios gaisro metu, atlyginimo, tuo pačiu metu nurodo, kad šio reikalavimo dydis yra įtrauktas į reikalavimą atlyginti skirtumą tarp laivo rekonstrukcijos kainos, sutartos su ieškovu, ir galutinės laivo rekonstrukcijos kainos. Todėl nepagrįstas atsakovo motyvas, kad ši bylos dalis dėl žalos, atsiradusios gaisro metu, atlyginimo turėjo būti nutraukta. Atsakovas nėra atsisakęs reikalavimo ieškovui dėl skirtumo tarp laivo rekonstrukcijos kainos, sutartos su ieškovu, ir galutinės laivo rekonstrukcijos kainos, į kurią, kaip nurodo pats atsakovas, įeina ir žalos likvidavimo kaina, atlyginimo.

59CK 6.217 straipsnio 1 dalyje numatyta sutarties šalies teisė nutraukti sutartį, kai kita šalis nevykdo ar netinkamai įvykdo sutartį ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Tarp šalių kilus ginčui teismas turi nustatyti, ar sutarties pažeidimas yra esminis. Minėta, kad ieškovas pagrįstai sustabdė laivo rekonstrukcijos darbus, nes atsakovas atsisakė vykdyti laivo finansavimą bei sumokėti

60už papildomus darbus (CK 6.207 str. 2 d., 6.684 str. 4 d.). Ieškovui pateikus ieškinį dėl sumokėjimo už atliktus darbus ir teismui pritaikius sprendimo įvykdymui užtikrinti laikinąsias apsaugos priemones – laivo areštą, atsakovas reiškė ne vieną prašymą pakeisti laikinąsias apsaugos priemones – areštą į banko garantiją (b. l. 8-19, t. 2, b. l. 37-39, 75-78, t. 3). Teismui 2004 m. vasario 5 d. nutartimi patenkinus atsakovo prašymą ir areštą pakeitus į 716 995 eurų banko garantiją (b. l. 137-138, t. 5), atsakovas laivą iš Klaipėdos išplukdė. Šie atsakovo veiksmai, kuriuos jis atliko po to, kai ieškovas sustabdė darbus ir kreipėsi į teismą, patvirtina, kad sutartį nutraukė ne ieškovas, o atsakovas. Atsakovas priešieškinyje nurodo, kad ieškovas sutarties vykdymą sustabdė nepagrįstai, tyčia ir jo veiksmai atitiko CK 6.217 straipsnio 2 dalyje nurodytas sąlygas atsakovui vienašališkai nutraukti sutartį. Dėl jau išdėstytų argumentų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad sutartį iš esmės pažeidė ne ieškovas, o atsakovas. Ieškovas sutarties nenutraukė, tačiau sustabdė jos vykdymą, nes atsakovas atsisakė finansuoti darbus bei sumokėti už papildomus darbus.

61Šalių sutartis dėl laivo rekonstrukcijos numatė atsakovo (užsakovo) lėšų panaudojimą vykdant laivo rekonstrukcijos darbus, t. y. pagal sutartį iš dalies buvo sumokėjimas už atliekamus darbus etapais iš anksto ir tik ketvirtas mokėjimas buvo numatytas po to, kai bus priimtas galutinis rezultatas. Sumokėjimas už darbus laikytinas viena iš esminių sutarties sąlygų. Todėl atsakovas, atsisakydamas pagal sutarties sąlygas įvykdyti trečiąjį mokėjimą, pažeidė vieną iš esminių sutarčių sąlygų.

62Atsakovo atstovas 2003 m. spalio 7 d. raštu pranešė ieškovui, kad atsakovas yra pasirengęs trečiąjį mokėjimą atlikti dalimis, tačiau pabrėžė, kad kitų pretenzijų nelaikys teisėtomis (b. l. 76, t. 5). Tačiau, kaip matyti iš atsakovo priešieškinyje nurodytų argumentų, šalys kompromiso nepasiekė ne vien dėl tos priežasties, kad atsakovas nesutiko atlikti viso, o ne dalimis, trečiojo mokėjimo, bet dėl mokėjimo už papildomus darbus. Iš esmės ginčas tarp šalių dėl papildomų darbų kilo dėl skirtingo papildomų darbų vertinimo, t. y. dėl jų įskaitymo į sutarties kainą.

63Dėl jau aptartų argumentų ieškovui buvo būtina atlikti papildomus darbus. Ieškovas, atsakovui atsisakius įvykdyti trečiąjį mokėjimą bei sumokėti už papildomus darbus, ėmėsi teisinių priemonių atkurti sutartinių prievolių pusiausvyrą – sustabdė darbus, kreipėsi į teismą. Atsakovas nepagrįstai teigia, kad ieškovas negalėjo sustabdyti sutarties vykdymo, nes atsakovas siūlė banko garantiją kaip galimų reikalavimų pagal ginčytinus nukrypimus nuo sutarties užtikrinimą. Iš atsakovo atstovo 2003 m. spalio 7 d. rašto turinio matyti, kad atsakovas pasiūlė pateikti banko garantiją tik po to, jeigu šalys neišspręs teisinio ginčo iki laivo perdavimo, o ne dėl to, kad ieškovas tęstų darbus ginčo laikotarpiu. Kaip matyti iš tolesnių atsakovo veiksmų, banko garantija buvo pateikta siekiant panaikinti areštą laivui ir jį išplukdyti iš Klaipėdos, o ne tuo tikslu, kad ieškovas tęstų laivo rekonstrukcijos darbus.

64Atsakovas 8 710 098 Lt nuostolių, kuriuos jis prašo priteisti iš ieškovo (b. l. 102-112, t. 11), atsiradimą grindžia tuo, kad ieškovas neteisėtai sustabdė sutarties vykdymą, neketino jos atnaujinti, todėl atsakovas įgijo teisę nutraukti sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius. Minėta, kad ieškovas pagrįstai sustabdė sutarties vykdymą ir ėmėsi teisinių priemonių atkurti sutartinių santykių pusiausvyrą. Todėl atsakovo prašymas priteisti iš ieškovo 8 710 098 Lt nuostolius, kuriuos jis grindžia neteisėtu sutarties sustabdymu ir nenoru atnaujinti darbų vykdymą, yra netenkintinas.

65Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 293 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 326 straipsnio pirmosios dalies 3 punktu,

Nutarė

66Klaipėdos apygardos teismo 2005 m. lapkričio 24 d. sprendimo dalį pakeisti ir ją išdėstyti taip: „Priteisti iš atsakovo „Fonnship AS“, įmonės identifikavimo kodas Nr. 945075929, ieškovui akcinei bendrovei „Vakarų laivų gamykla“, įmonės kodas 4034588, 72 194,03 eurus (septyniasdešimt du tūkstančius vieną šimtą devyniasdešimt keturis eurus 3 euro centus) (249 271,55 Lt) už laivo rekonstrukciją, 1 500 eurų (vieną tūkstantį penkis šimtus eurų) delspinigių už laikotarpį nuo 2003 m. rugsėjo 25 d. iki 2003 m. lapkričio 14 d. ir 10 000 eurų (dešimt tūkstančių eurų) delspinigių už laikotarpį nuo 2003 m. lapkričio 15 d. iki 2005 m. balandžio 25 d., 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 72 194,03 eurų sumos nuo 2005 m. balandžio 26 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kitus ieškinio reikalavimus atmesti.“

67Sprendimo dalį, kuria atmestas priešieškinio reikalavimas dėl laivo triumo aptvarų vertės atlyginimo, panaikinti, priimti atsisakymą nuo šio reikalavimo bei bylos dalį dėl šio reikalavimo nutraukti.

68Kitas sprendimo dalis, kuriomis akcinė bendrovė „Vakarų laivų gamykla“ įpareigota sugrąžinti „Fonnship AS“ 224 000 eurų vertės aštuonias sekcijas laivo triumų dangčių, o, jų negrąžinus, išieškoti jų vertę – 224 000 eurų, bei priešieškinio kiti reikalavimai atmesti, palikti nepakeistas.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas AB ,,Vakarų laivų gamykla“ 2005 m. balandžio 22 d. patikslintu... 4. Atsakovas „Fonnship AS“ 2005 m. rugpjūčio 31 d. pateiktu patikslintu... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2005 m. lapkričio 24 d. sprendimu nusprendė... 6. Apeliaciniu skundu atsakovas ,,Fonnship AS“ prašo alternatyviai: arba 1)... 7. 1. Teismas padarė neteisingą išvadą, kad šalys nebuvo susitarę dėl... 8. 2. Teismas klaidingai įvertino laivo bendro išdėstymo brėžinio B 575... 9. 3. Teismas vienpusiškai ir tendencingai ieškovo naudai įvertino ieškovo ir... 10. 4. Teismas nepagrįstai, remdamasis vien ieškovo darbuotojo, atsakingo už... 11. 5. Teismas nepagrįstai, ieškovui teisminio posėdžio metu paprašius, iš... 12. 6. Teismas beveik nevertino aplinkybės, kad ieškovas savo ieškinį grindė... 13. 7. Teismas be pagrindo konstatavo, kad ieškovas faktiškai atliko ir... 14. 8. Teismas neteisėtai konstatavo, kad ieškovas nėra atsakingas už atsakovo... 15. 9. Teismas neteisėtai pripažino ieškovo teisę pagrobti dalį atsakovo... 16. 10. Teismas atmetė atsakovo pradiniame priešieškinyje pareikštą... 17. 11. Teismas neteisėtai priteisė iš atsakovo ieškovo naudai 38 338,50 litų... 18. Ieškovas AB ,,Vakarų laivų gamykla“ atsiliepimu į atsakovo ,,Fonnship... 19. 1. Pagrindinio laivo rekonstrukcijos brėžinio B 575 versiją ,,E“ perdarius... 20. 2. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų (t. 6, b. l. 186) bei liudytojų... 21. 3. UAB ,,Gridinsenta“ yra vienintelė žinoma ieškovui nepriklausoma... 22. 4. Laivo areštas buvo būtina priemonė užtikrinti teismo sprendimo... 23. 5. Atsakovas neteisingai nurodo UAB ,,Gridinsenta“ ekspertų padarytas... 24. 6. Ieškovas teismui yra pateikęs įrodymus, kad beveik visa ieškovui... 25. 7. UAB ,,Gridinsenta“ ekspertizė buvo dokumentinė, skirtingai nuo kitų... 26. Apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas.... 27. Tarp ieškovo AB ,,Vakarų laivų gamykla“ ir atsakovo ,,Fonnship AS“ 2003... 28. 2) brėžiniai – 03022-001-A Bendras išdėstymas (esantis) B 575 pataisytas... 29. 3) 2003 m. liepos 11 d. laivų statybos sutarties specifikacija (toliau –... 30. 4) bendrosios AB ,,Vakarų laivų gamykla“ darbų atlikimo sąlygos (b. l.... 31. 5) atlyginimo garantijos forma sutartyje numatytiems darbams atlikti buvo... 32. Vykdant laivo rekonstrukcijos sutartį tarp ieškovo ir atsakovo kilo ginčas,... 33. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ginčą, taikė teisės normas,... 34. Rangos sutartis sudaroma pagaminti arba perduoti tam tikrą darbo rezultatą... 35. Šalys sutartį privalo vykdyti tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d.).... 36. Kai ieškovas pateikė teismui ieškinį ir ieškiniui užtikrinti atsakovui... 37. Ieškovo užsakymu Lietuvos ir Latvijos UAB ,,Baltik Kontor Klaipėda Ltd.“... 38. 2004 m. vasario 11 d. trijų specialistų ataskaitoje nurodyta, kad metalo... 39. Klaipėdos apygardos teismas 2004 m. birželio 29 d. nutartimi paskyrė... 40. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl atliktų laivo plieno... 41. Vadovaujantis CPK 218 straipsniu eksperto išvada teismui nėra privaloma.... 42. Pagal 2003 m. liepos 14 d. laivo rekonstrukcijos sutarties sąlygas atsakovas... 43. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs išvardintus atsakovo ir ieškovo... 44. Kai šalys savo prievoles turi įvykdyti viena paskui kitą, tai šalis,... 45. Ieškovas 2003 m. spalio 10 d. teismui pateikė ieškinį dėl 591 643 eurų... 46. Byloje esanti medžiaga patvirtina, kad ieškovas tai, jog dėl darbų... 47. Šalių sudaryta sutartimi yra nustatyta konkreti kaina – 1 031 851 eurų.... 48. Taigi, apeliacinės instancijos teismas, remdamasis Klaipėdos universiteto... 49. Minėta, kad 2004 m. vasario 11 d. aktu specialistai, apžiūrėję laivą,... 50. Minėta, kad Klaipėdos universiteto ekspertize nustatyta, jog dėl sutarties... 51. Kaip nurodė atsakovas savo procesiniuose dokumentuose (priešieškinyje ir jo... 52. Pagal sutarties 4 straipsnio sąlygas, specifikacijos 017 punktą, savininkas... 53. Aiškinant laivo rekonstrukcijos sutarties sąlygas atsižvelgiama į jų... 54. Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgė į tas aplinkybes, kad atsakovas... 55. Minėta, kad darbai, jų kiekis, darbų kaina nurodyti sutarties dokumente –... 56. Išdėstytų argumentų pagrindu apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 57. Minėta, kad ieškovas yra atlikęs darbų už 397 716,63 eurų, kas sudaro... 58. Dėl išdėstytų argumentų pirmosios instancijos teismo ieškovui priteista... 59. CK 6.217 straipsnio 1 dalyje numatyta sutarties šalies teisė nutraukti... 60. už papildomus darbus (CK 6.207 str. 2 d., 6.684 str. 4 d.). Ieškovui pateikus... 61. Šalių sutartis dėl laivo rekonstrukcijos numatė atsakovo (užsakovo)... 62. Atsakovo atstovas 2003 m. spalio 7 d. raštu pranešė ieškovui, kad atsakovas... 63. Dėl jau aptartų argumentų ieškovui buvo būtina atlikti papildomus darbus.... 64. Atsakovas 8 710 098 Lt nuostolių, kuriuos jis prašo priteisti iš ieškovo... 65. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 293 straipsnio 1... 66. Klaipėdos apygardos teismo 2005 m. lapkričio 24 d. sprendimo dalį pakeisti... 67. Sprendimo dalį, kuria atmestas priešieškinio reikalavimas dėl laivo triumo... 68. Kitas sprendimo dalis, kuriomis akcinė bendrovė „Vakarų laivų gamykla“...