Byla eII-52-477/2020
Dėl Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus, 2020-05-20 nutarimo, administracinio nusižengimo byloje Nr. 58-ANR_N-428-2020 administracinio panaikinimo

1Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmų teisėjas Rimvydas Žukauskas, sekretoriaujant Jolantai Veličkienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui A. T., jo atstovui advokatui Algirdui Misevičiui, Institucijos, surašiusios skundžiamą nutarimą, atstovui Editai Arminaitei-Šinkūnienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo A. T., asmens kodas ( - ), gyvenančio ( - ), skundą dėl Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus, 2020-05-20 nutarimo, administracinio nusižengimo byloje Nr. 58-ANR_N-428-2020 administracinio panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4Utenos apskrities VPK Zarasų rajono PK Veiklos skyriaus 2020-05-20 nutarimu A. T. pripažintas kaltu padaręs administracinį nusižengimą, numatytą LR ANK 422 str. 5 d., už tai, kad jis 2019-12-13 apie 12.05 val. vairavo transporto priemonę apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų. A. T. paskirta administracinė nuobauda 800 Eur bauda su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu vieneriems metams.

52020-06-02 Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmuose gautas A. T. skundas dėl 2020-05-20 nutarimo panaikinimo ir administracinio nusižengimo bylos jo atžvilgiu nutraukimo. Skunde nurodė, kad jis nepagrįstai apkaltintas tuo, kad 2019-12-13 apie 12.05 val. vairavo transporto priemonę apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų. Medžiagų, kurių pėdsakų rasta jo biologiniuose skysčiuose, jis galėjo nedidelį kiekį vartoti apie 2019-12-07. Šias aplinkybes jis nurodė policijos pareigūnams sustabdžiusiems jį. Sustabdę pareigūnai nurodė, kad atliks kratą ir ieškos narkotinių medžiagų, tačiau narkotinių medžiagų neradus - nurodė vykti tikrintis dėl narkotinių medžiagų vartojimo. Policijos pareigūnams jis neatrodė apsvaigęs, nes nuo vairavimo jo nenušalino, taip pat leido savarankiškai nuvykti iki asmens sveikatos priežiūros įstaigos, taip pat leido važiuoti su transporto priemone ir po patikrinimo. Tokia susiklosčiusi situacija reiškia, kad jo biologiniuose skysčiuose buvo rasti tik narkotinės medžiagos pėdsakai indukuojantys, kad tokios medžiagos buvo vartotos prieš kurį laiką, tačiau ne jo apsvaigimą tikrinimo metu.

6Institucija, priėmusi skundžiamą nutarimą – Utenos apskrities VPK Zarasų rajono PK – atsiliepimu į skundą nurodė, kad susipažinusi su A. T. skundu, laiko jį nepagrįstu. A. T. administracinės bylos nagrinėjimo dieną pažeidimo neneigė ir pabrėžė, kad narkotines psichiką veikiančias medžiagas naudojo. Gautoje specialisto išvadoje yra pažymėta, kad A. T. kraujyje yra rasta amfetamino, tačiau tikslaus kiekio specialisto išvadoje nepateikta, bet konstatuotina, kad jo yra rasta. Tai leido daryti pagrįstą išvadą, kad A. T. vairavo transporto priemonę būdamas apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų.

7Teismo posėdžio metu, administracinėn atsakomybėn patrauktas A. T. ir jo atstovas palaikė skundą jame išdėstytais motyvais.

8Valstybinės teismo medicinos tarnybos ekspertas V. Mikeliūnas teismo posėdžio metu paaiškino, kad atlikus A. T. kraujo tyrimą, buvo nustatyta, kad kraujyje yra rasta narkotinės medžiagos – amfetamino. Kiekybinių tyrimų ekspertas neatliko, nes tai ne jo kompetencijos klau- simas. Kalibracinės ribos buvo viršytos, todėl tyrimas toliau nebuvo tęsiamas. Buvo atlikti du A. T. kraujo tyrimai ir abu buvo teigiami. Ar A. T. vairavo apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų, ekspertas nurodyti negalėjo.

9Teismo posėdžio metu liudytojai Jūris Šuša, Domantas Golubovas ir Vytautas Steponavičius parodė, kad jie dirba Utenos apskrities VPK Zarasų rajono PK. Jiems buvo duotas nurodymas sustabdyti A. T. vairuojamą automobilį ir patikrinti ar jame nėra narkotinių medžiagų. Patikrinus automobilį jame narkotinių medžiagų rasta nebuvo. Kad A. T. buvo apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų įtarimų jiems nekilo. A. T. elgėsi adekvačiai, mandagiai klausė visų jų nurodymų. Pareigūnai A. T. surašė pavedimą atlikti toksikologinius tyrimus. Po kraujo mėginio paėmimo, A. T. buvo leista pačiam vykti savo automobiliu.

10Skundas tenkintinas.

11Teismas, nagrinėdamas skundą dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusi-žengimo byloje, patikrina institucijos priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą (ANK 641 str.). Nutarimas laikomas teisėtu, kai administracinio nusižengimo byla išnagrinėta ir nuobauda paskirta pagal įstatymus, ją paskyrė organas (pareigūnas), turintis teisę spręsti tos kategorijos bylas, buvo laikomasi nustatytos nagrinėjimo ir administracinės nuobaudos skyrimo tvarkos. Nutarimas laikomas pagrįstu, kai išaiškintos faktinės aplinkybės, kurių buvimas įstatymo siejamas su administracine atsakomybe.

12ANK 422 str. 5 d. atsakomybė numatyta už transporto priemonių vairavimą, kai tai daro apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys.

13Institucijos 2020-05-20 nutarimu A. T. už nusižengimą, numatytą ANK 422 str. 5 d., paskirta 800 Eur bauda su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu vieneriems metams, dėl to, kad jis 2019-12-13 apie 12.05 val. vairavo transporto priemonę apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų. A. T., nesutikdamas su šiuo nutarimu ir jam paskirta nuobauda bei administra-cinio poveikio priemone, kreipėsi į teismą su skundu, teigdamas, kad vairuodamas automobilį apsvaigęs nesijautė, vairavo saugiai, po atlikos automobilio apžiūros policijos pareigūnai jam toliau leido vairuoti, paskutinį kartą amfetaminą vartojo prieš 6 dienas, iki buvo sulaikytas policijos pareigūnų. Medicininė apžiūra jam nebuvo atlikta, buvo tik ištirtas kraujo mėginys, iš kurio matyti, kad kraujyje rasta amfetamino.

14Administracinės atsakomybės pagrindas – administracinis nusižengimas. Asmens veika pripažįstama administraciniu nusižengimu, kai įrodoma, kad asmens veiksmuose yra administracinio nusižengimo, numatyto ANK ypatingoje dalyje, sudėtis. Būtina įrodyti nusižengimo subjektą, subjektyviąją pusę, objektą, objektyviąją pusę. Administracinio nusižengimo sudėties įrodymas sudaro pagrindą kilti administracinei atsakomybei, priešingu atveju pagrindo taikyti administracinės atsakomybės priemones nėra. Nors vieno iš minėtų administracinio nusižengimo sudėties elementų nebuvimas paneigia ir administracinės atsakomybės taikymo instituto taikymą. Asmens kaltė gali būti konstatuota, kai, ištyrus proceso metu surinktus įrodymus, nelieka jokios protingos abejonės, kad traukiamas atsakomybėn asmuo padarė veiką, už kurią turi būti skiriama nuobauda.

15Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006-06-20 įsakymu Nr. V-505 patvir-tintos Bendros asmens būklės įvertinimo metodikos 2 punkte numatyta, jog ar asmuo yra neblaivus ir (ar) apsvaigęs, vertinama pagal šiuos požymius: iš burnos sklindantį alkoholio kvapą; neadekvačią elgseną; nerišlią kalbą; nekoordinuotus judesius. Esant nurodytiems požymiams, vertinama bendra asmens būklė (išskyrus atvejus, kai teisės aktai nustato kitaip arba to neįmanoma atlikti dėl asmens sveikatos būklės): ar gali eiti tiesia linija – pėda po pėdos; ar stovėdamas gali pirštu pataikyti į nosies galą (atsimerkęs ir užsimerkęs). Kaip matyti iš bylos medžiagos, toks tyrimas su A. T. nebuvo atliktas, taigi nebuvo nustatyta, ar jis automobilį vairavo apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Be to, atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad liudytojai J. Šuša, D. Golubovas ir V. Steponavičius patvirtino, kad A. T. būtų apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų įtarimų jiems nekilo - jis elgėsi adekvačiai, mandagiai klausė visų jų nurodymų ir po atliktos automobilio apžiūros ir kraujo mėginio paėmimo, leido jam toliau vairuoti transporto priemonę. Teismo posėdžio metu A. T. atstovas nurodė, kad A. T. iki šiol nėra sustabdyta teisė vairuoti transporto priemones.

16Specialisto išvada Nr. T-N 3435/2019(01), kad A. T. kraujyje rasta amfetamino, kuria yra remiamasi skundžiamame nutarime, savaime neįrodo nusižengimo padarymo fakto, nes apsvaigimui nustatyti, kaip jau aptarta aukščiau, atliekama medicininė apžiūra neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nustatyti. Taigi, specialisto išvada nustatyta aplinkybė, kad A. T. kraujyje buvo surasta amfetamino nepagrindžia nusižengimo padarymo fakto ir neduoda pagrindo išvadai, jog A. T. automobilį vairavo apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Nepakanka nustatyti, kad kelių transporto priemonę vairavęs asmuo iki eismo įvykio buvo vartojęs alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas. Būtina nustatyti, kad įvykio metu tas asmuo nuo tų medžiagų buvo apsvaigęs. Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (pvz. LAT 2013-04-09 nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-184/2013).

17Bylos nagrinėjimo metu, buvo sprendžiama dėl ekspertizės atlikimo, tikslu nustatyti A. T. apsvaigimo mastą. Valstybinė teismo medicinos tarnyba pateikė išaiškinimą, kad neatlikus asmens medicininės apžiūros iš karto jį įtarus esant apsvaigus psichiką veikiančiomis medžiagomis, teismo medicinos ekspertai negalėtų nustatyti asmens apsvaigimo laipsnio, paskirus teismo medicinos ekspertizę.

18Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad byloje nėra neabejotinų įrodymų, patvirtinančių, kad A. T. apsvaigęs psichiką veikiančiomis medžiagomis vairavo automobilį, o visos abejonės vertintinos administracinėn atsakomybėn patraukto asmens naudai. Kaltu dėl administracinio nusižengimo padarymo asmuo gali būti pripažintas tik surinkus pakankamai neabejotinų to asmens kaltės įrodymų. Duomenų, remiantis kuriais tik galima manyti, kad teisės pažeidimas galėjo būti padarytas, nepakanka išvadoms apie asmens kaltumą padaryti ir skirti administracinę nuobaudą. Asmens kaltė gali būti konstatuota, kai, ištyrus proceso metu surinktus įrodymus, nelieka jokios protingos abejonės, kad traukiamas atsakomybėn asmuo padarė veiką, už kurią turi būti skiriama nuobauda. Atsižvelgdamas į aukščiau aptartas aplinkybes, teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, nesutinka su skundžiamame nutarime padaryta išvada, kad A. T. padarė ANK 422 str. 5 d. numatytą administracinį nusižengimą.

19Skundžiamu Utenos apskrities VPK Zarasų rajono PK Veiklos skyriaus 2020-05-20 nutarimu A. T. buvo nubaustas nepagrįstai, nes neįrodyta, kad A. T. padarė administracinį nusižengimą, todėl A. T. skundas tenkintinas, nutarimas panaikintinas ir administracinio nusižengimo teisena jo atžvilgiu nutrauktina (ANK 642 str. 1 d. 2 p.).

20Teismas, vadovaudamasis LR ANK 642 str. 1 d. 2 p.,

Nutarė

21Panaikinti Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus, 2020-05-20 nutarimą administracinio nusižengimo byloje Nr. 58-ANR_N-428-2020 ir administracinio nusižengimo teiseną A. T. atžvilgiu nutraukti.

22Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmų teisėjas Rimvydas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo A. T., asmens... 3. Teismas... 4. Utenos apskrities VPK Zarasų rajono PK Veiklos skyriaus 2020-05-20 nutarimu A.... 5. 2020-06-02 Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmuose gautas A. T. skundas dėl... 6. Institucija, priėmusi skundžiamą nutarimą – Utenos apskrities VPK Zarasų... 7. Teismo posėdžio metu, administracinėn atsakomybėn patrauktas A. T. ir jo... 8. Valstybinės teismo medicinos tarnybos ekspertas V. Mikeliūnas teismo... 9. Teismo posėdžio metu liudytojai Jūris Šuša, Domantas Golubovas ir Vytautas... 10. Skundas tenkintinas.... 11. Teismas, nagrinėdamas skundą dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo... 12. ANK 422 str. 5 d. atsakomybė numatyta už transporto priemonių vairavimą,... 13. Institucijos 2020-05-20 nutarimu A. T. už nusižengimą, numatytą ANK 422... 14. Administracinės atsakomybės pagrindas – administracinis nusižengimas.... 15. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006-06-20 įsakymu Nr. V-505... 16. Specialisto išvada Nr. T-N 3435/2019(01), kad A. T. kraujyje rasta amfetamino,... 17. Bylos nagrinėjimo metu, buvo sprendžiama dėl ekspertizės atlikimo, tikslu... 18. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad byloje nėra... 19. Skundžiamu Utenos apskrities VPK Zarasų rajono PK Veiklos skyriaus 2020-05-20... 20. Teismas, vadovaudamasis LR ANK 642 str. 1 d. 2 p.,... 21. Panaikinti Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono... 22. Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiama...