Byla 2-5496-571/2017
Dėl skolos išieškojimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Gadiškienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Marijampolės butų ūkis” ieškinį atsakovei S. D. dėl skolos išieškojimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės 1079,71 Eur skolą, kurią sudaro 477,98 Eur skola už gyvenamosios patalpos nuomos mokestį, 491,02 Eur skola už eksploatacijos išlaidas ir komunalinius patarnavimus, 110,71 Eur delspinigiai, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas: 32 Eur žyminį mokestį.

5Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas arba parengiamasis procesinis dokumentas.

6Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, 2017 m. rugpjūčio 31 d. įteikti tinkamai, procesinius dokumentus įteikiant atsakovei asmeniškai pasirašytinai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. 1 d.). Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, termino atsiliepimui pateikti pratęsti neprašė. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad gyvenamosios patalpos, esančios adresu ( - ), savininkė yra Marijampolės savivaldybė. 2008 m. gruodžio 15 d. su atsakove buvo sudaryta Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis Nr. 29-475-(2.8) kurios 1 punkte numatyta, kad atsakovė, kaip nuomininkas, yra įsipareigojusi naudotis gyvenamąja patalpa pagal paskirtį ir mokėti už ją nuomos mokestį, o sutarties 5 ir 7 punktuose numatyta, kad atsakovė už naudojimąsi gyvenamąja patalpa privalo mokėti nuomos mokestį, kuris turi būti sumokėtas kas mėnesį, ne vėliau kaip iki kito po išgyvento, mėnesio dvidešimtos kalendorinės dienos. Sutinkamai su minėtos sutarties 8 p., atsakovė kaip nuomininkė, taip pat nustatyta tvarka privalo mokėti mokesčius už elektros energiją, komunalines paslaugas (bendro naudojimo patalpas, teritorijos valymą ir kt.), kas mėnesį ne vėliau kaip iki kito, po išgyvento mėnesio dvidešimtos kalendorinės dienos.

10Marijampolės savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. 1-849 patvirtinto Marijampolės savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio – kaupiamųjų lėšų skaičiavimo, mokėjimo ir surinkimo tvarkos aprašo 3 p., 4 p., 9 p. pagrindu ieškovė renka Marijampolės savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokestį – kaupiamąsias lėšas. Atsakovė nevykdė 2008 m. gruodžio 15 d. Gyvenamosios patalpos nuomos sutartimi nustatytų įsipareigojimų – mokėti buto nuomos mokestį, mokestį už komunalines paslaugas (bendro naudojimo patalpų, teritorijos valymą ir kitas) ir laikotarpiu nuo 2014 m. kovo 1 d. iki 2017 m. liepos 31 d. liko įsiskolinusi: 477,98 Eur neatsiskaičius už gyvenamosios patalpos nuomą, 491,02 Eur neatsiskaičius už patalpų nuomos administravimą ir patalpų kaip nuosavybės teisės objekto valdymą.

11Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku.

12Šios aplinkybės grindžiamos: ieškiniu (b.l.1-3), mokėjimo nurodymu apie sumokėtą žyminį mokestį (b.l.4-5), valdybos posėdžio protokolo išrašu (b.l.6), skolos ir delspinigių paskaičiavimu (b.l.7-8), Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu ir patvirtintu tvarkos aprašu (b.l.9-11), Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu (b.l.12-13), nekilnojamojo turto registro išrašu (b.l.14-15), gyvenamosios patalpos nuomos sutartimi (b.l.16-18), kita bylos medžiaga.

13Esant nurodytoms aplinkybėms iš atsakovės ieškovei priteistina 477,98 Eur skola už gyvenamosios patalpos nuomos mokestį, 491,02 Eur skola neatsiskaičius už patalpų nuomos administravimą ir patalpų kaip nuosavybės teisės objekto valdymą, viso 969 Eur.

14Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims” 2 straipsnyje numatyta, jog fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka laiku nesumokėję gyvenamųjų patalpų nuomos bei eksploatavimo išlaidų, ryšių bei komunalinių paslaugų mokesčių, už kiekvieną praleistą atsiskaityti dieną moka 0,02 proc. dydžio delspinigių, todėl iš atsakovės priteistini delspinigiai – 110,71 Eur.

15CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl ieškovės prašymu iš atsakovės priteistina įstatymo nustatytos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2017 m. rugpjūčio 29 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Sutinkamai su CPK 93 str. 1 d., iš atsakovės ieškovei priteistina bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 32 Eur valstybei sumokėtas žyminis mokestis (CPK 88 str. 1 d. 9 p., 93 str.).

17Atsižvelgiant į tai, kad LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymo Nr.1R-261/1K-355 ,,Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur, šioje byloje susidariusios mažesnės nei 3 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės valstybei nepriteistinos.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str. 1 d., teismas,

Nutarė

19ieškinį tenkinti visiškai.

20Priteisti ieškovei UAB „Marijampolės butų ūkis”, juridinio asmens kodas 151005356, buveinės adresas Marijampolė, Šaulių g. 4, a.s. Nr. ( - ), AB DNB bankas, b.k. 40100, iš atsakovės S. D., asmens kodas ( - ) 1079,71 Eur (vieno tūkstančio septyniasdešimt devynių eurų 71 ct) skolą su netesybomis, 5 (penkių) proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. rugpjūčio 29 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 32 Eur (trisdešimt dviejų eurų) bylinėjimosi išlaidas.

21Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 str. 1-4 d. d., 80 str. 3 d. reikalavimus.

22Ieškovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Gadiškienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės... 5. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas... 6. Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas,... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai. ... 8. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 9. Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad gyvenamosios patalpos, esančios adresu ( -... 10. Marijampolės savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. 1-849... 11. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. numato, kad... 12. Šios aplinkybės grindžiamos: ieškiniu (b.l.1-3), mokėjimo nurodymu apie... 13. Esant nurodytoms aplinkybėms iš atsakovės ieškovei priteistina 477,98 Eur... 14. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų... 15. CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už... 16. Sutinkamai su CPK 93 str. 1 d., iš atsakovės ieškovei priteistina... 17. Atsižvelgiant į tai, kad LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2014-09-23... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d.,... 19. ieškinį tenkinti visiškai.... 20. Priteisti ieškovei UAB „Marijampolės butų ūkis”, juridinio asmens kodas... 21. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 22. Ieškovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi...