Byla 2A-1407-392/2015
Dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus Kairevičius teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo ribotos atsakomybės bendrovės „Daedalic Entertainment“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo ribotos atsakomybės bendrovės „Daedalic Entertainment“ ieškinį atsakovui UAB „Cgates“ dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas ribotos atsakomybės bendrovė Daedalic Entertainment kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo 966 Lt turtinės ir 500 Lt neturtinės žalos atlyginimą bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad ieškovas yra kompiuterinio žaidimo CHAOS ON DEPONIA, išleisto 2012-10-12, kompiuterių programos autorinių teisių turėtojas. Ieškovas turi sudaręs autorių teisių pažeidimų peer 2 peer internetiniuose tinkluose monitoringo sutartį su Vokietijos ribotos atsakomybės bendrove Firma Baseprotect, kuri sukūrė ir taiko specialią kompiuterių programą prisijungimams internete nustatyti. Ribotos atsakomybės bendrovė Baseprotect užfiksavo pažeidimus, siunčiant neteisėtas Chaos on deponia kompiuterinių žaidimų kopijas per atsakovo vartotojus. Laikotarpiu nuo 2013-12-01 iki 2013-12-15 interneto paslaugų tiekėjo-atsakovo vartotojas net 14 kartų neteisėtai per peer 2 peer internetinius tinklus įvykdė prisijungimus ir siuntė kompiuterinio žaidimo Chaos on deponia kopijas be ieškovo sutikimo. Ieškinio parengimo dieną vienas vienetas kompiuterinio žaidimo kainuoja 19,99 eurų. Kompiuterinio žaidimo Chaos on deponia prisijungimai, siuntimai, dalinimasis peer 2 peer interneto tinkluose ir tuo pačiu atgaminimai pažeidžia Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 4 str. 2 d. 1 p. įtvirtinto autorių teisių objekto – kompiuterių programų autoriaus ir autoriaus teisių turėtojo – ieškovo interesus bei yra neteisėti, ieškovui padaryta turtinė ir neturtinė žala. Kompiuterio programos atgaminimas, persiunčiant juos per peer 2 peer internetinius tinklus, kurie įvyko dėl atsakovo teikiamų interneto paslaugų vartotojų kaltės buvo atliktas išvengiant autorinio atlyginimo mokėjimo, todėl pažeidė autorių teises. Dėl neteisėto kompiuterio programos siuntimo ieškovas galimai prarado 966 Lt pajamų, kas ieškovo nuomone laikytina žala CK 6.249 str. prasme. Neteisėtas kopijų darymas peer 2 peer internetinių tinklų pagalba pakenkė ieškovo reputacijai ir geram vardui, nes neatlygintinas intelektinės veiklos metu sukurtų kūrinių pasisavinimas ir naudojimas pašalina galimybę ieškovui parduodant produktą atgauti lėšas, įdėtas kompiuterinių programų sukūrimui, pašalina galimybę gauti pelną, menkina autorinio kūrinio vertingumą, yra nesąžiningas ir savanaudiškas. Žalos, padarytos ieškovui dydis yra esmingai kenksmingas tuo, kad peer 2 peer yra toks tinklo modelis, kuriame keitimasis resursais vyksta tiesiogiai tarp vartotojų, susijungę vartotojai yra lygiaverčiai, t. y. kiekvienas veikia ir kaip klientas, ir kaip serveris. Peer 2 peer tinkle resursų (atminties, tinklo, procesoriaus) naudojimas yra tolygiai paskirstytas tarp visų tinklo narių, kurie gali naudoti ir vienas kito resursus. Šių resursų naudojimą peer 2 peer tinkle kiekvienas narys kontroliuoja autonomiškai. Tinklo nariai sujungti internetu, kuriame nario IP adresas laikui bėgant gali keistis. Nuolat vyksta narių kaita: vieni pasitraukia, ateina kiti. Nariai susisiekia vienas su kitu tiesiogiai, be centralizuotos kontrolės ar koordinacijos. Visa sistema kuriama taip, kad veiktų savaime. 14 prisijungimų sudarė tolesnes sąlygas neteisėtiems kompiuterio žaidimo kopijų darymui, jų platinimui ir kitiems, lentelėse nenurodytiems vartotojams. Ieškovas nurodė, kad jam neprieinama informacija, koks konkretus fizinis ar juridinis asmuo yra ieškinio priede Nr. 6 nurodyto interneto IP adreso naudotojas, nes šiuo atveju jam taikytini duomenų apsaugos įstatyminiai apribojimai. Atsakovui atskleidus jos teikiamų interneto paslaugų pagalba pažeidimus įvykdžiusio asmens – paslaugų vartotojo tapatybę, ieškovas žalos atlyginimo reikalavimą galimai koreguos, pakeisdamas atsakovą. Jeigu atsakovas, sudarydamas viešąsias sutartis su jo teikiamų interneto paslaugų vartotojais neįtvirtino sąlygos dėl imperatyvios teisės normose įtvirtintų pažeidimų uždraudimo vartotojams naudojantis interneto paslaugomis, tuomet civilinė atsakomybė (CK 6.156 str. 4 d.) taikytina ir žalos atlyginiams priteistinas iš atsakovo. Atsakovui atsisakius atskleisti IP kodo vartotoją, kuris gali būti ne tik fizinis, bet ir juridinis asmuo, teigtina, kad atsakovas pripažįsta, kad jis pats yra IP kodo vartotojas ir privalo atlyginti ieškovui turtinę ir neturtinę žalą.

4Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašė jį atmesti, skirti ieškovui 20000 Lt baudą ir priteisti atsakovui iš ieškovo 321,75 Lt turtinės žalos ir 10000 Lt neturtinės žalos, viso 10321,75 Lt nuostolių.

5Nurodė, kad ieškinio reikalavimai yra nepagrįsti ir atmestini, nes atsakovas, kaip prieigos prie interneto teikėjas, negali būti atsakingas už vartotojo veiksmus. Byloje nėra pagrįstų duomenų, kad atsakovo vartotojas pažeidė ieškovo autorines teises, todėl nėra pagrindo teismui reikalauti, o atsakovui atskleisti vartotojo tapatybę. Lietuvoje suformuota praktika, kad dėl nelegalios informacijos dalijimosi peer 2 peer tinklais, atsakomybėn traukiamas tarpinis paslaugų teikėjas (interneto puslapio savininkas). Atsakovo manymu, ieškovas netinkamai aiškina elektroninių ryšių paslaugų (interneto prieigos) teikėjų atsakomybę. Atsakovas yra Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo, kuris įrengęs vietinį elektroninių ryšių tinklą, suteikia galimybę (pasirašius su atsakovu sutartį) vartotojams prisijungti prie interneto. Atsakovas, suteikdamas vartotojui prieigą prie interneto neinicijuoja informacijos perdavimo (tai padaro pats vartotojas), neparenka informacijos gavėjo (tai atlieka vartotojas arba pats informacijos gavėjas), neparenka ir nekeičia perduodamos informacijos, nes tokių techninių galimybių atsakovas neturi. Atsakovo su vartotojais sudaromose sutartyse, yra nuostatos, numatančios vartotojų atsakomybę už įstatymų pažeidimus, naudojantis paslaugomis. Atsakovas mano, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų ar kitos informacijos, jog atsakovas pažeidė jo teises, priešingai, ieškovas ieškinyje pripažįsta, kad atsakovui atskleidus vartotojo duomenis, koreguos ieškinį pakeisdamas atsakovą, tokiu būdu ieškovas pripažįsta, kad ne atsakovas, kaip prieigos prie interneto tiekėjas, yra atsakingas dėl galimai pažeistų ieškovo teisių. Atsakovo nuomone ieškovas nepagrįstai teigia, kad vartotojas pažeidė turtines autoriaus teises ir dėl tokių veiksmų ieškovas patyrė žalą. Ieškovo teisių pažeidimui ir žalai atlyginti, būtina nustatyti visas civilinės atsakomybės sąlygas. Iš pateiktų duomenų neįmanoma nustatyti, ar vartotojas parsisiuntė ar išsiuntė tam tikrą failą, kurio pavadinimas atitinka ieškovui priklausančio žaidimo pavadinimui, neįmanoma nustatyti, kad vartotojo išsiųstas/parsisiųstas failas (ar programa) yra būtent ieškovo nurodytas ir ieškovui priklausantis žaidimas Chaos on deponia, bet kokį turimą kompiuteryje failą, dokumentą ar programą, vartotojas gali pavadinti bet kokiu, jo sugalvotu pavadinimu. Yra pagrindo teigti, kad vartotojo siunčiamo dokumento ar programos pavadinimas neatitinka turinio, t.y. vartotojas galimai siuntė programą, kurios pavadinimas atitinka ieškinyje nurodytą žaidimą, bet programos turinys yra kitas. Ieškovas nurodo, kad žaidimą Chaos on deponia platina internete. Byloje nėra duomenų, kad vartotojas šio žaidimo nepirko. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme 20 str. 1 d. nustato autorių turtinių teisių apribojimą, kuriuo leidžiama fiziniam asmeniui, išimtinai savo asmeniniam naudojimui, nekomerciniais tikslais atgaminti teisėtai išleisto ar viešai paskelbto kūrinio (šiuo atveju žaidimo) egzempliorių. Atsakovo nuomone tarp vartotojo veiksmų ir galimai ieškovo patirtos žalos, nėra priežastinio ryšio. Tai, kad vartotojas galimai parsisiuntė žaidimo kopiją, o taip pat tai, kad atitinkamai kiti interneto vartotojai sau galimai atsisiuntę dar po vieną žaidimo kopiją, neįrodo fakto, kad šie vartotojai, neturėdami galimybės kitaip gauti žaidimo, būtų pirkę žaidimą iš ieškovo. Vienos kopijos, nekomerciniams tikslams padarymas, yra teisėtas. Vartotojas, pirkdamas kompiuterį ar kitą patalpinti ar atgaminti kūrinį gebantį įrenginį, netiesiogiai jau sumoka autorinius mokesčius. Šioje byloje, vartotojas turėtų būti vertinamas kaip neturintis specialių žinių, savo individualiems poreikiams tenkinti, besinaudojantis prieigos prie interneto paslaugomis, asmuo, t.y. kaip vidutinis vartotojas. Kiekvienam žinoma, kad prisijungus prie interneto, galima pasiekti ir rasti neaprėpiamą informacijos gausą, vidutiniam vartotojui objektyviai yra neįmanoma žinoti, kokia informacija internete yra teisėta, o kokia ne. Į paieškos sistemą google įvedus ieškovo žaidimo pavadinimą Chaos on deponia, puslapyje atsiranda šimtai nuorodų į kitus puslapius, kuriuose yra informacija susijusi su paminėtu žaidimu. Kai kuriuose jų, suteikiama galimybė šį žaidimą parsisiųsti nemokamai. Tokiu būdu nėra pagrindo konstatuoti vartotojo kaltės, kai jis iš interneto (iš legaliai veikiančių interneto svetainių) parsisiunčia informaciją ar programą. Taikant atsakomybę vartotojui, būtų sukurta visuotinė baimės atmosfera, kuri ribotų konstitucinę vartotojų teisę gauti ir skleisti informaciją viešoje erdvėje. Lietuvoje, kaip ir kitose Europos Sąjungos valstybėse (pvz., Danijoje) yra suformuota kita, kovos su piratavimu internete, praktika. Vartotojui naudojantis peer 2 peer sistema yra būtinas tam tikras internetinis torrent puslapis (pvz. linkomanija.net), kuriame yra nuorodos į vartotojų turimus failus. Toks internetinis torrent puslapis būtent ir yra tarpininkas, kuris teikia tarpininko paslaugas, kad vartotojai galėtų keistis informacija. Taigi, autorių teisių turėtojai, kurių teisės galimai pažeistos keičiantis programomis torrent puslapių pagalba, kreipiasi į tokio puslapio administratorių arba į teismą su reikalavimu nutraukti tarpininko paslaugų teikimą. Teismai, esant pagrįstiems įrodymams dėl autorių teisių pažeidimo, suformavo praktiką, kad tokiais atvejais atsakomybė kyla būtent internetinių torrent puslapių savininkams (2012-12-10 Vilniaus apygardos teismo sprendimas byloje Microsoft Korporacija v UAB N5 ir K.E.). Rūpestingi, atidūs ir apdairūs verslininkai (koks turėtų būti ieškovas), imasi visų galimų ir būtinų priemonių (pvz., kodavimas ir kt.) savo intelektiniai nuosavybei apsaugoti. Byloje nėra duomenų, kad ieškovas ėmėsi apsaugos priemonių savo intelektinei nuosavybei apsaugoti, todėl ieškovas, elgėsi nerūpestingai ir neapdairiai, todėl internete atsirado galimybė vartotojams žaidimą parsisiųsti. Ieškovas siekia prisiteisti negautas pajamas, t.y. ieškovas mano, kad atsakovo (ar vartotojo) galimai gauta nauda būtų pripažinta ieškovo nuostoliais. Tačiau, byloje nėra jokių duomenų, kad atsakovas ar vartotojas būtų gavęs bent minimalios materialios ar nematerialios naudos. Ieškovas jokių įrodymų dėl dalykinės reputacijos pakenkimo nepateikia. Vien tik ieškovo subjektyvus pareiškimas (suvokimas), kad buvo pažeista jo dalykinė reputacija, negali būti pagrindas priteisti neturtinę žalą. Ieškovas pareikšdamas atsakovui aiškiai nepagrįstą ieškinį piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis. Ieškovo teiginys, kad jam neprieinama informacija, koks konkretus fizinis asmuo yra IP adreso ( - ) naudotojas, nes šiuo atveju jam taikytini asmens duomenų apsaugos įstatyminiai apribojimai yra nepagrįsti. Ieškovas nesiėmė jokių priemonių sužinoti asmens, kuris galimai pažeidė ieškovo teises, tapatybės. Ieškovas nesikreipė į atsakovą, kaip paslaugų teikėją, dėl informacijos suteikimo. Ieškovas turi galimybę kreiptis į teisėsaugos institucijas dėl jo pažeistų teisių ir taip nustatyti pažeidėjo tapatybę. Jokių iš aukščiau paminėtų teisėtų veiksmų ieškovas nesiėmė, o kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui su vienintele priežastimi sužinoti vartotojo, kuris galimai pažeidė ieškovo interesus, tapatybę. Ieškovas piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, nes pareikšdamas nepagrįstą ieškinį, naudojasi procesine teise ne pagal jos paskirtį. Vadovaujantis CPK 95 str. 1 d. prašo atlyginti atsakovo patirtus nuostolius, kadangi atsakovo darbuotojai buvo priversti gaišti laiką atsiliepimo rašymui, dokumentų ieškojimui. 321,75 litai nuostolių atlyginimas dėl atsakovo teisininko 5 darbo valandų, sugaištų atsiliepimui į ieškinį, rašyti. Be to, ieškovui pareiškus aiškiai nepagrįstą ieškinį, atsakovas yra įtrauktas į bereikalingą bylinėjimąsi, ko pasekoje vieša informacija tampa tai, kad neva atsakovas yra teisių pažeidėjas. Tokiu būdu nukenčia atsakovo, kaip sąžiningo ūkio subjekto, dalykinė reputacija partnerių bei klientų akyse, todėl atsakovas patiria ir neturtinę žalą, kurią šiuo konkrečiu atveju vertina 10 000 litų suma.

6Išvadą teikianti valstybės institucija-Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, pateikė į bylą išvadą dėl Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau- ADTAĮ) ir Elektroninių ryšių įstatymo (toliau ERĮ) nuostatų taikymo. Išvadoje nurodoma, kad interneto protokolo adresas (toliau-IP adresas) - tai unikalus numeris, identifikuojantis prisijungimo prie elektroninių ryšių tinklo įrenginį, pvz., prie interneto besijungiantį kompiuterį. Gali būti paskiriamas nuolatinis (statinis) arba kintamasis (dinaminis) IP adresas. IP adresas pagal ADTAĮ 2 str. 1 d. daugeliu atvejų yra laikomas asmens duomenimis, t. y., informacija, susijusiu su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, o IP adreso ar/ir su IP adresu susijusių kitų asmens duomenų teikimas tretiesiems asmenims būtų laikomas asmens duomenų tvarkymo veiksmu (ADTAĮ 2 str. 3, 4 d.). Ieškinyje nėra informacijos apie tai, kad ieškovė būtų prašymu, atitinkančiu ADTAĮ 6 str. reikalavimus, kreipusis į atsakovą dėl aukščiau minėto IP adreso naudotojo asmens duomenų pateikimo, siekdama sužinoti kas yra IP adreso ( - ) naudotojas. Nesant ieškovo prašymo, atsakovas negalėjo ieškovei pateikti informacijos kas yra IP adreso ( - ) naudotojas. Asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas, jeigu jis yra pagrįstas bent vienu ADTAĮ 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijumi. ADTAĮ 5 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad asmens duomenys gali būti tvarkomi, jeigu pagal įstatymus duomenų valdytojas yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis. ERĮ 65 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai gali generuoti, kaupti ir tvarkyti tik tuos abonentų ir registruotų elektroninių ryšių paslaugų naudotojų asmens, srauto ir susijusius duomenis, kurie yra būtini abonentams ir paslaugų naudotojams identifikuoti, paslaugoms teikti, apskaitai ir atsiskaitymams. Ši nuostata netaikoma šio straipsnio 2 dalyje nurodytoms duomenų kategorijoms. Pagal šio straipsnio 2 dalį siekiant užtikrinti, kad duomenys būtų prieinami sunkių ir labai sunkių nusikaltimų, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse, tyrimo, atskleidimo ir baudžiamojo persekiojimo tikslais, viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai privalo išsaugoti ir įstatymų nustatyta tvarka neatlygintinai teikti kompetentingoms institucijoms jų generuojamus arba tvarkomus šio Įstatymo 1 priede išvardytus duomenis. ERĮ 1 priedo 1.2.3 punkte kaip viena iš duomenų, kurie turi būti saugomi, kategorijų nurodyta abonento ar registruoto elektroninių ryšių paslaugų naudotojo, kuriam ryšio metu buvo suteiktas IP adresas, vardas ir pavardė (pavadinimas) ir adresas. Atsižvelgiant į šias teisės normas, darytina išvada, kad ERĮ neįpareigoja atsakovės teikti informacijos kas yra IP adreso ( - ) naudotojas tiesiogiai ieškovei.

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 29 d. sprendimu ieškinį atmetė, nes ieškovas neįrodė nei vienos atsakovo civilinės atsakomybės sąlygos.

8Sprendime nurodė, kad ieškovas yra kompiuterinio žaidimo Chaos on deponia, išleisto 2012-10-12, kompiuterių programos autorinių teisių turėtojas. Ieškovas nurodo, kad yra sudaręs autorių teisių pažeidimų peer 2 peer internetiniuose tinkluose monitoringo sutartį su Vokietijos ribotos atsakomybės bendrove Firma Baseprotect, kuri sukūrė ir taiko specialią kompiuterių programą prisijungimams internete nustatyti. Baseprotect užfiksavo pažeidimus siunčiant Chaos on deponia kompiuterinių žaidimų kopijas per atsakovo internetinių paslaugų vartotojus-laikotarpiu nuo 2013-12-01 iki 2013-12-15 interneto paslaugų tiekėjo-atsakovo vartotojas 14 kartų neteisėtai per peer 2 peer internetinius tinklus įvykdė prisijungimus ir siuntė kompiuterinio žaidimo Chaos on deponia kopijas be ieškovo sutikimo.

9Atsakovas yra elektroninių ryšių tinklų ir elektroninių ryšių paslaugų tiekėjas, tai yra, interneto ryšio prieigos paslaugų teikėjas, kuris pagal sutartis sudaromas su vartotojais teikia jiems prieigą prie interneto, tačiau atsakovas, kaip interneto ryšio prieigos paslaugų tiekėjas, nėra atsakingas už vartotojų veiksmus ir interneto ryšiu teikiamos informacijos turinio atitikimą galiojantiems teisės aktams. Pagal IVPĮ 12 str. paslaugų teikėjas neatsako už paslaugų gavėjų perduodamą informaciją, jeigu paslaugos teikėjas: a) neinicijuoja informacijos perdavimo; b) neparenka perduodamos informacijos gavėjo; c) neparenka ir nekeičia perduodamos informacijos. Pagal ERĮ 3 str. 15 d. elektroninių ryšių paslaugos neapima elektroninių ryšių tinklais ar naudojant elektroninių ryšių paslaugas perduodamos informacijos turinio teikimo ar redakcinės turinio kontrolės paslaugų. Atsakovas savo vartotojams siunčia tik signalus ir neatsako už vartotojo informacijos turinį bei nekontroliuoja šio turinio. Atsakovas taip pat neatsako už tai, kokias programas vartotojas naudoja, kokios programos yra instaliuotos vartotojo kompiuteryje. ERĮ 65 str. 1 d. yra nurodoma, jog elektroninių ryšių paslaugų teikėjai gali generuoti, kaupti ir tvarkyti tik tuos abonentų ir registruotų elektroninių ryšių paslaugų naudotojų asmens, srauto ir susijusius duomenis, kurie yra būtini abonentams ir paslaugų naudotojams identifikuoti, paslaugoms teikti, apskaitai ir atsiskaitymams. Nei viena iš šių duomenų kategorijų neapima interneto turinio kontrolės. Ši ERĮ 65 str. 1 d. nuostata nėra taikoma šio straipsnio 2 dalyje nurodytoms duomenų kategorijoms. ERĮ 65 str. 2 d. yra nurodomos duomenų kategorijos, kurios yra privalomos išsaugoti siekiant tirti ar atskleisti sunkius ir labai sunkius nusikaltimus. Tačiau, net ir šios duomenų kategorijos neapima interneto turinio kontrolės, kadangi ERĮ 1 priede nurodomos tokios saugomos duomenų kategorijos: duomenys, būtini ryšio šaltiniui išaiškinti ir nustatyti, duomenys, būtini ryšio paskirties taškui nustatyti, duomenys, būtini ryšio datai, laikui ir trukmei nustatyti, duomenys, būtini ryšio tipui nustatyti, duomenys, būtini naudotojų ryšio įrangai ar tam, kas turėtų būti ryšio įranga, nustatyti, duomenys, būtini judriojo ryšio įrangos vietai nustatyti. Pagal atsakovo ir jo vartotojų sudarytas paslaugų teikimo sutartis klientas, įsipareigoja naudotis paslaugomis tik teisėtiems tikslams, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų bei trečiųjų asmenų teisių (sutarties 9 punktas), pagal sutarties 27.10 punktą klientas įsipareigoja nenaudoti paslaugos Lietuvos Respublikos įstatymais draudžiamai veiklai, kompiuterių virusams, masinei piktybiškai informacijai talpinti į duomenų talpyklą, klientas pilnai atsako už tokios informacijos teisėtumą ir užtikrina, kad kliento patalpinta informacija nepažeidžia Cgates ar trečiųjų asmenų autorinių, gretutinių ir kitų teisių ir teisėtų interesų. 46 punktas nustato, kad naudodamasis paslaugomis, klientas pilnai atsako už bet kokios informacijos, kurią jis teikia ar gauna, naudodamsisis Cgates paslaugomis turinį, įskaitant, bet neapsiribojant teisės aktų reglamentuojančių intelektinę nuosavybę, asmens duomenų apsaugą, reklamos paslaugų teikimą ir kitų, pažeidimą. Pagal sutarties 45 punktą klientas pilnai atsako už savo ir kitų asmenų, kurie naudojasi jam teikiamomis paslaugomis, veiksmus bei padarytą žalą, įskaitant ir žalą padarytą tretiesiems asmenims. Iš bylos medžiagos akivaizdu, kad atsakovas, sudarydamas su vartotojais interneto prieigos tiekimo sutartis, susitarė dėl vartotojų visiškos atsakomybės už interneto tinklais tiekiamos informacijos turinio atitikimą galiojančių teisės aktų reikalavimams, todėl nėra jokio teisinio pagrindo teikti, kad atsakovas kaip internetinės prieigos tiekėjas būtų atsakingas už savo vartotojų neteisėtus veiksmus. Teismas nurodė, kad pats ieškovas, talpindamas kompiuterinį žaidimą internete, nesiėmė pakankamų priemonių užtikrinti, jog kompiuteriniu žaidimu būtų naudojamasi tik sumokėjus ieškovo nustatytą kainą, taip pat kad interneto ryšio vartotojai buvo tinkamai informuoti apie šios programos atlygintinį naudojimą bei jos kopijavimo, naudojimo sąlygas.

10Pirmosios instancijos teismas pabrėžė, kad negalima konstatuoti, jog atsakovo vartotojas parsisiuntė ar išsiuntė būtent ieškovui priklausantį žaidimą, iš pateiktos lentelės galima konstatuoti, kad iš atsakovo vartotojo, kurio IP adresas ( - ) buvo siunčiamas tam tikras failas, kurio pavadinimas atitinka ieškovui priklausančio žaidimo pavadinimą, tačiau nėra jokio pagrindo konstatuoti, kad vartotojo išsiųstas/parsisiųstas failas (ar programa) yra būtent ieškovo nurodytas ir ieškovui priklausantis žaidimas Chaos on deponia. Į bylą pateiktas tik siuntimo faktą patvirtinantis įrodymas. Tačiau programos įdiegimo faktas neįrodytas, nėra įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovo kompiuterinė programa buvo įrašyta atsakovo vartotojo kietajame diske, kad ji buvo atsiųsta pilnai ir ja vartotojas galėjo naudotis. Į bylą nepateikta įrodymų, kad atsakovo vartotojas negalėjo būti teisėtai įgijęs ieškovo kompiuterinio žaidimo. Neteisėti veiksmai buvo atlikti internetinių tinklų peer 2 peer tinklais. Tačiau norint pasinaudoti peer 2 peer sistema yra būtinas tam tikras internetinis torrent puslapis, kuriame būtų nuorodos į vartotojų turimus failus, kad vartotojai galėtų keistis informacija, toks puslapis teikia tarpininko paslaugas. Atsakomybė tokiu atveju turėtų būti taikoma torrent puslapių savininkams.

11Vertinant ieškovo pateiktą informaciją neaišku kokiu pagrindu ieškovo pasamdyta bendrovė tvarkė Lietuvos Respublikos asmenų duomenis, kadangi pagal ADTAĮ 2 str. 4 d. duomenų tvarkymas - tai bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas įskaitant rinkimą, užrašymą, kaupimą ar kitoks veiksmas, kuriuos atlikti galima tik su asmens, kurio duomenys tvarkomi, sutikimu. IP adresas ADTAĮ 2 str. 1 d. prasme yra laikomas asmens duomenimis, tai yra informacija susijusi su fiziniu asmeniu duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, o IP adreso ar su šiuo adrsu susijusių kitų asmens duomenų teikimas tretiesiems asmenims yra laikomas asmens duomenų tvarkymo veiksmu. Asmens duomenų tvarkytojas duomenis tretiesiems asmenims gali perduoti tik įstatymo nustatyta tvarka. Ieškovas nepateikė įrodymų, jog iki ieškinio pateikimo teismui dienos jis būtų kreipęsis į atsakovą su teisės aktų nustatytu prašymu dėl vartotojo, kuris galimai siuntėsi kompiuterinį žaidimą, asmens duomenų pateikimo. Atsakovas gali pateikti turimus duomenis tik teisėsaugos institucijų reikalavimu, kitoks duomenų atskleidimas prieštarautų teisės aktų reikalavimams ir pažeistų atsakovo teikiamų paslaugų vartotojų teises į jų asmens duomenų slaptumą. Tokią išvadą padarė ir asmens duomenų apsaugą užtikrinanti valstybės institucija - Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. Aplinkybė, kad atsakovas turi atlyginti turtinę ir neturtinę žalą, kadangi jis ieškovui neatskleidė informacijos apie vartotoją, kuris galimai pažeidė ieškovo autorines teises, laikytina teisiškai nepagrįsta, kadangi iš bylos medžiagos nenustatyta aplinkybių, jog ieškovas iki ieškinio pateikimo teismui dienos būtų kreipęsis į atsakovą teisės aktų nustatytu tvarka su prašymu dėl vartotojo duomenų pateikimo. Teismas civiliniame procese nėra įgaliotas tirti ieškovo teisės pažeidimų ir nustatyti kaltų asmenų tapatybės. Todėl

12nėra teisinio pagrindo priteisti iš atsakovo turtinę bei neturtinę žalą už autorių teisių pažeidimą, kadangi nenustatytos atsakovo civilinei atsakomybei taikyti būtinos sąlygos.

13Ieškovas ribotos atsakomybės bendrovė Daedalic Entertainment apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai, arba bylą perduoti pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

14Ieškovo nuomone, bylą pirmos instancijos teismas neatskleidė bylos esmės. Teismas sprendime pasisakė dėl į bylos nagrinėjimą neįtrauktų asmenų teisių ir pareigų, neprofesionaliai pasisakė specialių žinių reikalaujančiais klausimais, netinkamai taikė susijusius įstatymus, netaikė Europos Sąjungos teisės normų.

15Ieškovės teisių pažeidimas buvo įvykdytas iš IP adreso ( - ), kurį ginčo laikotarpiu buvo įsigijusi ir disponavo atsakovė. Atsakovė turi ir valdo absoliučiai visą su ginčo IP adresu ( - ) susijusią informaciją ji ERĮ 66 straipsnio tvarka visų interneto paslaugų naudotojų srauto duomenis įpareigota saugoti 6 mėnesius nuo ryšio datos. Tačiau nei gavusi ieškinio pareiškimą, nei bylos proceso metu, atsakovė nepateikė įrodymų, paneigiančių, kad ginčo EP adresą ( - ) naudoja ne ji pati. Atsakovei nepateikus įrodymų, kad IP adresu ( - ) naudojasi ne ji, o kitas asmuo, darytina išvada, kad žalos atlyginimo reikalavimas pagrįstai nukreiptas į atsakovę. Teismas atmetė ieškovės 2014-06-26 prašymą išreikalauti iš atsakovės rašytini įrodymą - interneto paslaugos sutartį su atsakovei priskirto IP adreso ( - ) naudotoju. Tačiau sprendimo motyvuose daroma išvada, kad pažeidimus padarė ne atsakovė, o atsakovės interneto paslaugos vartotojas. Vadinasi teismas turėjo pareigą įtraukti į bylos nagrinėjimą šį asmenį ir tik po to vertinti reikalaujamos žalos padarymo aplinkybes. Ši aplinkybė patvirtina bylos esmės neatskleidimą, teisės į teisingą teismą ieškovei neužtikrinimą ir procesinį pažeidimą sprendžiant klausimus dėl į bylos nagrinėjimą neįtrauktų asmenų teisių, todėl sprendimas naikintinas.

16Sprendime nepagrįstai vadovaujamasi atsakovės pateiktos tipinės sutarties su jos paslaugų vartotojais šablono nuostatomis, nes tipinės sutarties šablonas neturi jokios įrodomosios vertės šiuo konkrečiu žalos padarymo atveju. Nepagrįsta pripažintina ir sprendimo išvada, kad vadovaujantis CK 1.53 straipsnio 1 dalimi, intelektinės nuosavybės teisėms ir jų gynimui taikoma valstybės, kurioje prašoma apginti šias teises, teisė. ES teisė nėra užsienio teisė Lietuvos Respublikoje CK 1.10 straipsnio prasme, nagrinėjamu klausimu ji turi viršenybę nacionalinės teisės atžvilgiu ir yra LR teisės šaltinis. Priimant sprendimą nebuvo vadovaujamasi į bylą pateiktu rašytiniu įrodymu - BASEPROTECT SHAREAZA veikimo analizės ataskaita, surašyta Paryžiuje 2014-04-28 eksperto S. L., kurioje smulkiai paaiškintas ir atskleistas pažeidimų užfiksavimo peer 2 peer tinkle mechanizmas. Sprendime pateiktos tik teismo prielaidos (kad negalima konstatuoti, kad atsakovo vartotojas parsisiuntė ar išsiuntė būtent ieškovui priklausantį žaidimą Chaos on deponia; kad programos įdiegimo faktas neįrodytas; kad nėra įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovo kompiuterinė programa buvo įrašyta atsakovo vartotojo kietajame diske ir kita) specialių technologinių žinių reikalaujančiais klausimais, kurių teismas neturi. Toks teismo sprendimas negali būti laikomas teisėtu.

17Atsakovas UAB „Cgates“ su apeliaciniu skundu nesutiko, todėl prašė pirmos instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad atsakovo nuomone, ne pirmos instancijos teismas, o apeliantas neįsigilinęs į specifinių teisinių santykių reglamentavimą, be jokio objektyvaus pagrindo inicijuoja teisminius procesus. Ieškovas yra inicijavęs mažiausiai keturis teisminius procesus įvairiuose Lietuvos miestuose dėl turtinės ir neturtinės žalos, patirtos dėl interaeto abonentų (vartotojų) atliktų veiksmų, susijusių su autorių teisių pažeidimais, atlyginimo. Nei vienoje iš šių bylų atsakovu nėra patrauktas tariamai neteisėtus veiksmus atlikęs interaeto vartotojas. Visais atvejais atsakovais, kurie yra kaltinami turtinės bei neturtinės žalos padarymu ieškovui, yra patraukti prieigą prie interneto suteikiančios įmonės, t. y. paslaugos teikėjai. Ryšio paslaugų teikėjai nėra ir negali būti įpareigoti stebėti bei kontroliuoti (filtruoti ar blokuoti) paslaugų gavėjų veiklą, kuri atliekama naudojantis jų suteikiamomis priemonėmis. Ieškovas, pareikšdamas ieškinį, nurodė, kad atsakovo vartotojas peer 2 peer tinklu iš IP adreso ( - ) siuntėsi ieškovui priklausančiais žaidimo kopijas. Be to, ieškovas ieškinyje nurodė, kad atsakovui atskleidus paslaugų vartotojo, kuriam priskirtas IP adresas ( - ) tapatybę, ieškinį tikslins pakeisdamas atsakovą. Tokiu būdu, ieškovas iš esmės pripažino, kad ne atsakovas, o vartotojas galimai pažeidė ieškovo teises ir interesus. Atsakovas visada pripažino, jog byloje nurodytas IP adresas yra suteiktas vartotojui ir nenaudojamas įmonės ar jos darbuotojų.

18Atsakovas mano, kad Baseprotect kompiuterinės programos pagalba surinkti ir byloje pateikti duomenys, negali būti vertinami kaip įrodymai. Lietuvos respublikos civilinio proceso kodekso 177 straipsnyje numatyta, kad įrodymai yra bet kokie faktiniai duomenys, tačiau jiems keliamas specifinis reikalavimas - jie turi būti gauti nepažeidžiant įstatymų. Ieškovas, Baseprotect kompiuterinės programos pagalba rinko IP duomenis. Pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 2 straipsnio 4 dalį duomenų tvarkymas - tai bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas įskaitant rinkimą, užrašymą, kaupimą ar kitoks veiksmas, kuriuos atlikti galima tik su asmens, kurio duomenys tvarkomi, sutikimu. Asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas, jeigu jis yra pagrįstas bent vienu ADTAĮ 5 str. 1 d. įtvirtintu asmens duomenų tvarkymo kriterijumi. IP adresas yra ir srauto duomenys ir asmens duomenys. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 61 straipsnio 1 dalis numato, kad draudžiama be faktinių elektroninių ryšių paslaugų naudotojų sutikimo klausytis, įrašyti, kaupti ar kitu būdu perimti pranešimų turinį ir srauto duomenis ar su jais susipažinti, išskyrus atvejus, kai tai galima teisėtai daryti pagal šio Įstatymo 66 ir 77 straipsnius. Minėti įstatymo 66 straipsnis susijęs su paslaugų teikėjo (atsakovo) galimybe rinkti, tvarkyti ir teikti savo klientų duomenis susijusius su jiems suteiktais IP adresais, o 77 straipsnis susijęs su paslaugų teikėjų pareiga teikti informaciją, taip pat ir IP, tik teisėsaugos institucijoms. Taigi, jokios galimybės rinkti, kaupti, naudoti interneto vartotojų asmens duomenis (IP adresus) nenumatyta tokioms privačioms organizacijoms kaip Baseprotect. Tai patvirtina ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika. ES Teismas 2014 m. balandžio 8 d. priėmė sprendimą, kuriuo pripažino, kad srauto duomenų rinkimas grubiai pažeidžia žmogaus pagrindines teises į privataus gyvenimo gerbimą ir asmens duomenų apsaugą, todėl yra neproporcingas ir pažeidžia ES teisę. Teismas pažymėjo, kad toks duomenų kaupimas gali sukelti jausmą, kad žmogus yra nuolat stebimas, iš jų galima sužinoti konkretaus žmogaus gyvenimo įpročius, gyvenamąją ir lankymosi vietas, kasdieninį judėjimą, vykdomą veiklą, turimus socialinius ryšius ir kitą asmeninę informaciją.

19Skundas atmestinas.

20Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Nagrinėjamu atveju absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, nes, priešingai nei teigia apeliantas, nėra pagrindo konstatuoti, kad teismas pasisakė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ir pareigų.

21Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas iš atsakovo prašo priteisti turtinę ir neturtinę žalą. Kaip neteisėtus veiksmus, sąlygojusius žalą, ieškovas nurodo atsakovo UAB „Cgates“ vartotojo prisijungimą per Peer 2 Peer (P2P) sistemą ir siuntimą ieškovo sukurtų kompiuterinių programų, į kurias autorinės teisės priklauso ieškovui. Ieškovas nurodo, kad laikotarpiu nuo 2013-12-01 iki 2013-12-15 interneto paslaugų tiekėjo - atsakovo vartotojas net 14 kartų neteisėtai per peer 2 peer internetinius tinklus įvykdė prisijungimus ir siuntė kompiuterinio žaidimo Chaos on deponia kopijas be ieškovo sutikimo. Ieškinio parengimo dieną vienas vienetas kompiuterinio žaidimo Chaos on deponia kainuoja 19,99 eurų. Kompiuterio programos atgaminimas, persiunčiant juos per P2P internetinius tinklus, kurie įvyko dėl atsakovo teikiamų interneto paslaugų vartotojų kaltės buvo atliktas išvengiant autorinio atlyginimo mokėjimo, todėl pažeidė autorių teises ir, pasak ieškovo, sąlygojo jam 966 Lt pajamų praradimą. Tuo tarpu atsakovas kategoriškai tvirtina, kad kompiuterinius žaidimus persisiuntė, kopijavo ir platino ne atsakovas, o interneto paslaugų vartotojas, todėl jis (vartotojas) ir turi atsakyti už galimai neteisėtus savo veiksmus. Pirmos instancijos teismas ieškovo ieškinį atmetė kaip nepagrįstą. Ieškovas su tokiu pirmos instancijos teismo sprendimu nesutinka, apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 11 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai, arba bylą perduoti pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad nebuvo atskleista ginčo esmė, t.y. buvo atsisakyta išreikalauti atsakovo disponuojamus rašytinius įrodymus, buvo nepagrįstai atmesti eksperto surašyti įrodymai, nebuvo nustatytas tinkamas atsakovas.

22Taigi nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl turtinės ir neturtinės žalos, kylančios iš autorių teisių pažeidimo, atlyginimo. Šiuo atveju šalių teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas, Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymas, bei Europos Sąjungos teisės aktai. Ieškovas prašo taikyti atsakovui civilinę atsakomybę dėl autorių teisių pažeidimo. Ieškovas pareiškė ieškinį UAB „Cgates“, kaip prieigos prie interneto tiekėjui, kurio vartotojas, pasak ieškovo, neteisėtai per P2P internetinius tinklus vykdė prisijungimus ir neteisėtai siuntė kompiuterinių žaidimų Deponia ir Chaos on Deponia kopijas be ieškovo sutikimo ir nemokėdamas jokio autorinio mokesčio. Minėtų kompiuterio programų neteisėto siuntimo faktą ieškovas grindžia ieškovo ir ribotos atsakomybės bendrovės „Baseprotect“ sudaryta autorių teisių pažeidimų P2P internetiniuose tinkluose monitoringo sutartimi, tačiau į bylą nebuvo pateikti įrodymai, patvirtinantys tai, jog ribotos atsakomybės bendrovės „Baseprotect“ sukurta programa prisijungimams internete nustatyti yra skirta ir atlieka ieškovo nurodytą funkciją, taip pat iš bylos medžiagos neaišku, kokiu pagrindu ieškovo pasamdyta bendrovė tvarkė Lietuvos Respublikos asmenų duomenis. Ieškovas, siekdamas pagrįsti savo reikalavimą, į bylą pateikė lenteles, iš kurių matyti interneto protokolo adresas, prisijungimo prie interneto laikas, data ir failo pavadinimas. Šie duomenys, ieškovo teigimu, buvo užfiksuoti ribotos atsakomybės bendrovės „Baseprotect“ sukurta programa prisijungimams internete nustatyti. Tačiau minėtose lentelėse nenurodytas jų sudarytojas, taip pat nepateikti įrodymai, patvirtinantys lentelėse nurodytų duomenų tikrumą, todėl minėti įrodymai vertintini kritiškai.

23Ieškovas, kreipdamasis į teismą, pateikė duomenis, kad Baseprotect kompiuterinės programos pagalba buvo fiksuojami vartotojų prisijungimai prie intemeto, o apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas sprendime nevertino ieškovo užsakymu atliktos Baseprotect shareaza veikimo analizės ataskaitos. Tokie skundo argumentai nėra pagrįsti. Pirmos instancijos teismas visiškai pagrįstai nurodė, kad iš į bylą pateiktų įrodymų negalima konstatuoti, kad atsakovo vartotojas parsisiuntė ar išsiuntė būtent ieškovui priklausantį žaidimą Chaos on deponia, iš pateiktų įrodymų galima tik konstatuoti, kad iš atsakovo vartotojo, kurio IP adresas ( - ) buvo siunčiamas tam tikras failas, kurio pavadinimas atitinka ieškovui priklausančio žaidimo pavadinimą, tačiau nėra jokio pagrindo konstatuoti, kad vartotojo išsiųstas/parsisiųstas failas (ar programa) yra būtent ieškovo nurodytas ir ieškovui priklausantis žaidimas Chaos on deponia.

24CK 6.246 - 6.249 str. yra numatytos sąlygos civilinei atsakomybei atsirasti. Būtinos civilinės atsakomybės sąlygos yra neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų bei atsiradusios žalos, taip pat kaltė. Žalą padariusio asmens kaltė civilinėje teisėje preziumuojama (CK 6.248 str.1 d.), tačiau kitas civilinės atsakomybės sąlygas privalo įrodyti žalos atlyginimo reikalaujantis asmuo, t.y. ieškovas. CK 6.247 str. numato, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie yra susiję su veiksmais (veikimu/neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo/neveikimo) rezultatu. Sutiktina su atsakovo pozicija, kad nagrinėjamu atveju ieškovas neįrodė priežastinio ryšio tarp atsakovo veiksmų ir galimai jo patirtos žalos.

25Nagrinėjamu atveju atsakovas yra elektroninių ryšių tinklų ir elektroninių ryšių paslaugų tiekėjas, t.y. interneto ryšio prieigos paslaugų teikėjas, kuris pagal sutartis sudaromas su vartotojais teikia jiems prieigą prie interneto. Į bylą nėra pateikta jokių įrodymų, kurie patvirtintų, jog atsakovas teikia P2P paslaugas vartotojams ar paslaugų gavėjams. Pagal IVPĮ 12 str. paslaugų teikėjas neatsako už paslaugų gavėjų perduodamą informaciją, jeigu paslaugos teikėjas: a) neinicijuoja informacijos perdavimo; b) neparenka perduodamos informacijos gavėjo; c) neparenka ir nekeičia perduodamos informacijos. Pagal ERĮ 3 str. 15 d. elektroninių ryšių paslaugos neapima elektroninių ryšių tinklais ar naudojant elektroninių ryšių paslaugas perduodamos informacijos turinio teikimo ar redakcinės turinio kontrolės paslaugų. Atsakovas savo vartotojams siunčia tik signalus ir neturi pareigos atsakyti už vartotojo informacijos turinį bei nekontroliuoja šio turinio. Atsakovas taip pat neatsako už tai, kokias programas vartotojas naudoja, kokios programos yra instaliuotos jo kompiuteryje. ERĮ 65 str. 1 d. yra nurodoma, jog elektroninių ryšių paslaugų teikėjai gali generuoti, kaupti ir tvarkyti tik tuos abonentų ir registruotų elektroninių ryšių paslaugų naudotojų asmens, srauto ir susijusius duomenis, kurie yra būtini abonementams ir paslaugų naudotojams identifikuoti, paslaugoms teikti, apskaitai ir atsiskaitymams. Nei viena iš šių duomenų kategorijų neapima interneto turinio kontrolės. Ši ERĮ 65 str. 1 d. nuostata nėra taikoma šio straipsnio 2 dalyje nurodytoms duomenų kategorijoms. ERĮ 65 str. 2 d. yra nurodomos duomenų kategorijos, kurios yra privalomos išsaugoti siekiant tirti ar atskleisti sunkius ir labai sunkius nusikaltimus, tačiau net ir šios duomenų kategorijos neapima interneto turinio kontrolės, kadangi ERĮ 1 priede nurodomos tokios saugomos duomenų kategorijos: duomenys, būtini ryšio šaltiniui išaiškinti ir nustatyti, duomenys, būtini ryšio paskirties taškui nustatyti, duomenys, būtini ryšio datai, laikui ir trukmei nustatyti, duomenys, būtini ryšio tipui nustatyti, duomenys, būtini naudotojų ryšio įrangai ar tam, kas turėtų būti ryšio įranga, nustatyti, duomenys, būtini judriojo ryšio įrangos vietai nustatyti.

26Iš bylos medžiagos nustatyta, jog pagal tipines atsakovo ir jo vartotojų sudarytas paslaugų teikimo sutartis klientas, įsipareigoja naudotis paslaugomis tik teisėtiems tikslams, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų bei trečiųjų asmenų teisių (sutarties 9 punktas), pagal sutarties 27.10 punktą klientas įsipareigoja nenaudoti paslaugos Lietuvos Respublikos įstatymais draudžiamai veiklai, kompiuterių virusams, masinei piktybiškai informacijai talpinti į duomenų talpyklą, klientas pilnai atsako už tokios informacijos teisėtumą ir užtikrina, kad kliento patalpinta informacija nepažeidžia Cgates ar trečiųjų asmenų autorinių, gretutinių ir kitų teisių ir teisėtų interesų. 46 punktas nustato, kad naudodamasis paslaugomis, klientas pilnai atsako už bet kokios informacijos, kurią jis teikia ar gauna, naudodamsisis Cgates paslaugomis turinį, įskaitant, bet neapsiribojant teisės aktų reglamentuojančių intelektinę nuosavybę, asmens duomenų apsaugą, reklamos paslaugų teikimą ir kitų, pažeidimą. Pagal sutarties 45 punktą klientas pilnai atsako už savo ir kitų asmenų, kurie naudojasi jam teikiamomis paslaugomis, veiksmus bei padarytą žalą, įskaitant ir žalą padarytą tretiesiems asmenims. Taigi atsakovas, sudarydamas su vartotojais interneto prieigos tiekimo sutartis, susitarė dėl vartotojų visiškos atsakomybės už interneto tinklais tiekiamos informacijos turinio atitikimą galiojančių teisės aktų reikalavimams. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismo nuomone, nėra jokio teisinio pagrindo išvadai, kad atsakovas, kaip internetinės prieigos tiekėjas, gali būti laikomas atsakingu už savo vartotojų neteisėtus veiksmus.

27Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad atsakovas teikia už užmokestį elektroninių ryšių paslaugas vartotojams, t.y. siunčia signalus, ir neatsako už tai, kokias programas vartotojas naudoja, kokios programos yra instaliuotos vartotojo kompiuteryje, kokiomis programomis vartotojai dalijasi ar keičiasi su kitais vartotojais ir kokiu turiniu jis pats disponuoja ar dalinasi su kitais vartotojais, todėl jam negali kilti civilinė atsakomybė už vartotojų veiksmus ir interneto ryšiu teikiamos informacijos turinio atitikimą galiojantiems teisės aktams.

28Taip pat ieškovas savo apeliaciniame skunde kelia klausimą dėl to, jog pirmos instancijos teismas nepagrįstai atsisakė išreikalauti iš atsakovo jo turimus duomenis, t.y. interneto paslaugų sutartis su asmeniu, kuris naudojosi IP adresu ( - ). ADTAĮ 2 str. 1 d. apibrėžia, jog asmens duomenys tai bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu - duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai. IP adresas ADTAĮ 2 str. 1 d. prasme yra laikomas asmens duomenimis, tai yra informacija, susijusia su fiziniu asmeniu duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, o IP adreso ar su šiuo adresu susijusių kitų asmens duomenų teikimas tretiesiems asmenims yra laikomas asmens duomenų tvarkymo veiksmu. Elektroninių ryšių tiekėjų tvarkomų elektroninių ryšių duomenų saugojimą ir atskleidimą reglamentuoja ERĮ bei ADTAĮ. Taigi asmens duomenų tvarkytojas duomenis tretiesiems asmenims gali perduoti tik įstatymo nustatyta tvarka. Asmens duomenų, įskaitant IP adresų, tvarkymas laikomas teisėtu tik tuo atveju, jeigu jis atitinka ADTAĮ 3 ir 5 straipsnių reikalavimus, t.y. asmens duomenys tvarkomi esant iš anksto apibrėžtam ir teisėtam tikslui, tik tokios apimties, kurios reikia nustatytam tikslui pasiekti, ir tik esant nors vienam iš ADTAĮ 5 straipsnio 1 dalyje numatytų teisėto tvarkymo kriterijų. ADTAĮ 30 str. l d. numato, kad duomenų valdytojas privalo įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atsakovas gali pateikti turimus duomenis tik teisėsaugos institucijų reikalavimu, kitoks duomenų atskleidimas prieštarautų teisės aktų reikalavimams ir pažeistų atsakovo teikiamų paslaugų vartotojų teises į jų asmens duomenų slaptumą.

29Civiliniame procese teismas nagrinėja bylą ieškovo pareikštų reikalavimų ribose, taip pat tų asmenų, kuriems pareikšti ieškovo reikalavimai, atžvilgiu. Atsakovą privalo nurodyti ieškovas. Ieškovas nurodė, kad, atsakovui atskleidus jo teikiamos interneto paslaugos pagalba pažeidimus įvykdžiusį asmenį – paslaugų vartotojo tapatybę, ieškinys bus tikslinamas pakeičiant atsakovą. Taip ieškovas iš esmės pripažįsta, kad ne atsakovas, o būtent vartotojai pažeidė jo teises ir interesus bei kad būtent jie už tokius savo veiksmus ir turi atsakyti. Nagrinėjamu atveju pats ieškovas pasirinko savo pažeistų teisių gynimo būdą ir pareiškė ieškinį dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo UAB „Cgates“ kaip internetinės prieigos tiekėjui, kurio vartotojai galimai neteisėtai naudojosi jo autoriniu kūriniu. Ieškovo veiksmai, pareiškiant ieškinį žinomai netinkamam atsakovui, siekiant įstatymo nenumatytomis priemonėmis ir pažeidžiant civilinio proceso principus išreikalauti iš atsakovo duomenis, identifikuojančius atsakovo teikiamų paslaugų vartotojų asmenis, laikytini piktnaudžiavimu savo procesinėmis teisėmis, todėl tokie ieškovo interesai yra neteisėti ir negali būti ginami įstatymo. Atsižvelgiant į tai, spręstina, kad atsakovas pagrįstai atsisakė teikti ieškovui informaciją apie jo teikiamų paslaugų vartotojo asmens duomenis.

30Konstatavus, jog ieškinys buvo pareikštas netinkamam atsakovui, kiti apeliacinio skundo argumentai tampa teisiškai nebereikšmingi, todėl dėl jų atskirai nepasisakoma. Pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, jog įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą, o atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

31Vadovaudamasis CPK 326–331 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

32Skundą atmesti.

33Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. Ieškovas ribotos atsakomybės bendrovė Daedalic Entertainment kreipėsi į... 4. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašė jį atmesti, skirti ieškovui 20000... 5. Nurodė, kad ieškinio reikalavimai yra nepagrįsti ir atmestini, nes... 6. Išvadą teikianti valstybės institucija-Valstybinė duomenų apsaugos... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 29 d. sprendimu ieškinį... 8. Sprendime nurodė, kad ieškovas yra kompiuterinio žaidimo Chaos on deponia,... 9. Atsakovas yra elektroninių ryšių tinklų ir elektroninių ryšių paslaugų... 10. Pirmosios instancijos teismas pabrėžė, kad negalima konstatuoti, jog... 11. Vertinant ieškovo pateiktą informaciją neaišku kokiu pagrindu ieškovo... 12. nėra teisinio pagrindo priteisti iš atsakovo turtinę bei neturtinę žalą... 13. Ieškovas ribotos atsakomybės bendrovė Daedalic Entertainment apeliaciniu... 14. Ieškovo nuomone, bylą pirmos instancijos teismas neatskleidė bylos esmės.... 15. Ieškovės teisių pažeidimas buvo įvykdytas iš IP adreso ( - ), kurį... 16. Sprendime nepagrįstai vadovaujamasi atsakovės pateiktos tipinės sutarties su... 17. Atsakovas UAB „Cgates“ su apeliaciniu skundu nesutiko, todėl prašė... 18. Atsakovas mano, kad Baseprotect kompiuterinės programos pagalba surinkti ir... 19. Skundas atmestinas.... 20. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 21. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas iš atsakovo prašo priteisti... 22. Taigi nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl turtinės ir neturtinės žalos,... 23. Ieškovas, kreipdamasis į teismą, pateikė duomenis, kad Baseprotect... 24. CK 6.246 - 6.249 str. yra numatytos sąlygos civilinei atsakomybei atsirasti.... 25. Nagrinėjamu atveju atsakovas yra elektroninių ryšių tinklų ir... 26. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog pagal tipines atsakovo ir jo vartotojų... 27. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad atsakovas teikia už... 28. Taip pat ieškovas savo apeliaciniame skunde kelia klausimą dėl to, jog... 29. Civiliniame procese teismas nagrinėja bylą ieškovo pareikštų reikalavimų... 30. Konstatavus, jog ieškinys buvo pareikštas netinkamam atsakovui, kiti... 31. Vadovaudamasis CPK 326–331 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas... 32. Skundą atmesti.... 33. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. sprendimą palikti...