Byla e2SP-2669-814/2016
Dėl taikos sutarties patvirtinimo supaprastinto proceso tvarka

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Lina Šafronienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų UAB „SANISTAL“ ir UAB „( - )“ prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo supaprastinto proceso tvarka.

3Teismas

Nustatė

4Teisme gautas pareiškėjų UAB „SANISTAL“ ir UAB „( - )“ prašymas patvirtinti supaprastinto proceso tvarka taikos sutartį, sudarytą tarp UAB „SANISTAL“ ir UAB „( - )“. Prašyme nurodoma, kad kilus tarp šalių ginčui dėl atsiskaitymo ir prekių tiekimo bei kredito sutarties vykdymo, šalys abipusių nuolaidų keliu susitarė taikiai, dėl ko pasirašė 2016 m. rugpjūčio 29 d. taikos sutartį.

5Prašymas tenkintinas.

6Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.983 str. 1 d. numatyta, kad taikos sutartimis šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Remiantis CK 6.985 str. 1 d. nuostatomis, tik teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. balandžio 8 d. konsultaciją, tokias taikos sutartis teismas tvirtina Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso XXXIX skyriuje nustatyta supaprastinto proceso tvarka (CPK 579–582 str.).

7Šalys taikos sutartyje (7 p.) patvirtino, kad joms žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo, jos patvirtinimo teisinės pasekmės. Skolininkas patvirtino, kad jis neturi pradelstų įsipareigojimų kitiems kreditoriams ir šios sutarties vykdymas nesukels Skolininko nemokumo, o taip pat pažymėjo, kad patvirtinus taikos sutartį, teisme nebus pažeistos imperatyvios įstatymo nuostatos – CK 6.9301 str. numatytas mokėjimų eiliškumas ir kitų kreditorių, trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai.

8Įvertinęs pateiktos tvirtinti taikos sutarties nuostatas teismas konstatuoja, kad pateikta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, nepažeidžia kitų asmenų teisių nei įstatymo saugomų interesų, todėl ši taikos sutartis tvirtinama (CK 6.983-6.986 straipsniai).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 579-582 straipsniais, teismas

Nutarė

10Patvirtinti UAB „SANISTAL“, kodas: 111802839, buveinės adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 129B, ir UAB „( - )“, kodas: ( - ), buveinės adresas: ( - ), 2016 m. rugpjūčio 29 d. sudarytą taikos sutartį:

11„UAB „SANISTAL“, kodas: 111802839, buveinės adresas: Raudondvario pl. 129B, Kaunas, už kurią veikia ir kuriai pagal įstatus atstovauja direktorius T. A. (toliau — Kreditorius), ir uždaroji akcinė bendrovė „( - )“, kodas: ( - ), buveinės adresas: ( - ), už kurią veikia ir kuriai pagal įstatus atstovauja direktorius Š. N. (toliau – Skolininkas), toliau kartu vadinamos šalimis, o atskirai — šalimi, sudarė šią taikos sutartį, kuria susitarė:

121. Taikiai išspręsti susidariusią situaciją dėl uždarosios akcinės bendrovės „( - )“, įsiskolinimo UAB „SANISTAL“ ir nuostolių, susidariusių pagal 2009-05-07 prekių kredito ir tiekimo sutartį Nr. SKT-400/124/09/5/7/005, su visais pakeitimais ir papildymais, o taip pasirašytas ir neapmokėtas PVM sąskaitas – faktūras: 2016-03-16 PVM sąskaita-faktūra Nr. AAA16000708381, 2016-03-22 PVM sąskaita-faktūra Nr. AAA16000709283, 2016-03-23 PVM sąskaita-faktūra Nr. AAA16000709425, 2016-03-24 PVM sąskaita-faktūra Nr. AAA16000709632, 2016-03-30 PVM sąskaita-faktūra Nr. AAA16000710247, 2016-03-30 PVM sąskaita-faktūra Nr. AAA16000710323, 2016-03-31 PVM sąskaita-faktūra Nr. AAA16000710873, 2016-04-04 PVM sąskaita-faktūra Nr. AAA16000711178, 2016-04-04 PVM sąskaita-faktūra Nr. AAA16000711259, 2016-04-19 PVM sąskaita-faktūra Nr. AAA16000712717, 2016-04-21 PVM sąskaita-faktūra Nr. AAA1600071371, 2016-04-28 PVM sąskaita-faktūra Nr. AAA16000714435, 2016-05-31 PVM sąskaita-faktūra Nr. AAA16000718935, 2016-06-13 PVM sąskaita-faktūra Nr. AAA16000720642, 2016-06-13 PVM sąskaita-faktūra Nr. AAA16000720730, 2016-06-15 PVM sąskaita-faktūra Nr. AAA1600072096, 2016-06-15 PVM sąskaita-faktūra Nr. AAA1600072096, 2016-06-21 PVM sąskaita-faktūra Nr. AAA16000721761, 2016-06-21 PVM sąskaita-faktūra Nr. AAA16000721768, 2016-07-22 delspinigių sąskaita Nr. AAA240415.

132. Šia sutartimi uždaroji akcinė bendrovė „( - )“, įsipareigoja susidariusį įsiskolinimą, kurio suma šios sutarties pasirašymo dieną yra 9392,94 Eur (devyni tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt du eurai 94 euro centai), sumokėti į UAB „SANISTAL“ sąskaitą Nr. LT942140030000075361, esančią Nordea Bank AB Lietuvos skyriuje, ne vėliau kaip iki 2016 m. rugsėjo 30 d. tokiu mokėjimo grafiku:

14- 2000,00 Eur (du tūkstančiai eurų 00 euro centų) iki 2016 m. rugsėjo 2 d.;

15- 7392,94 Eur (septyni tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt du eurai 94 euro cento) iki 2016 m. rugsėjo 30 d.;

16Viso: 9392,94 Eur (devyni tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt du eurai 94 euro centai).

173. Skolininkas, neatlikęs Taikos sutarties 2 punkte nurodytų mokėjimų arba bent vieno iš jų nustatytais terminais, įsipareigoja mokėti Kreditoriui 8,05 (aštuonių ir penkių dešimtųjų) procentų dydžio metines palūkanas nuo neapmokėtos sumos.

184. Kreditorius patvirtina, kad Skolininkui sumokėjus Taikos sutarties 2 punkte nurodytas sumas, Kreditorius nereikš Skolininkui jokių pretenzijų.

195. Skolininkas turi teisę grąžinti skolą Kreditoriui anksčiau nustatyto termino.

206. Šalys, atsižvelgdamos į LR civilinio proceso kodekso 32 str., leidžiančio šalims tarpusavio susitarimu susitarti dėl teritorinio bylos teismingumo nuostatas, turi teisę prašyti Jonavos rajono apylinkes teismo LR civilinio proceso kodekso XXXIX skyriuje nustatyta supaprastinto proceso tvarka patvirtinti taikos sutartį.

217. Šalys patvirtina, kad Taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme pasekmės joms yra žinomos. Skolininkas taip pat patvirtina, kad neturi pradelstų įsipareigojimų kitiems kreditoriams ir šios sutarties vykdymas nesukels Skolininko nemokumo, o taip pat jis pažymi, kad patvirtinus taikos sutartį, teisme nebus pažeistos imperatyvios įstatymo nuostatos – LR CK 6.930 (1) str. numatytas mokėjimų eiliškumas ir kitų kreditorių, trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai.

228. Teismo patvirtinta sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią.

239. Pažeidus Taikos sutarties sąlygas, Kreditorius kreipsis į Jonavos rajono apylinkės teismą, kad būtų išduotas vykdomasis dokumentas dėl priverstinio Taikos sutarties vykdymo, visos skolos išieškojimo.

2410. Visa su Taikos sutartimi ir/ar jos vykdymu susijusi informacija yra konfidenciali ir negali būti atskleista tretiesiems asmenims be išankstinio rašytinio kitos šalies sutikimo, išskyrus, kai informacija turi būti perduodama teismui ginčo tarp šalių, susijusio su Taikos sutartimi, sprendimui ir kitais LR teisės aktuose numatytais atvejais.

2511. Įvykdžius visus Taikos sutarties įsipareigojimus, šalys jokių pretenzijų viena kitai nebeturės.

2612. Ši sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos.

2713. Ši sutartis sudaryta 3 (trimis) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai jo šaliai, ir teismui (jeigu prireiktų teikti tvirtinu teismui). Teismui patvirtinti šią Taikos sutartį pateikia UAB „SANISTAL“.

2814. Ši sutartis sudaryta ir ginčai dėl jo vykdymo sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teises aktais Jonavos rajono apylinkės teisme.“.

29Nutarties kopijas išsiųsti pareiškėjams.

30Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Lina Šafronienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų UAB „SANISTAL“ ir UAB... 3. Teismas... 4. Teisme gautas pareiškėjų UAB „SANISTAL“ ir UAB „( - )“ prašymas... 5. Prašymas tenkintinas.... 6. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.983 str. 1 d. numatyta, kad taikos... 7. Šalys taikos sutartyje (7 p.) patvirtino, kad joms žinomos ir suprantamos... 8. Įvertinęs pateiktos tvirtinti taikos sutarties nuostatas teismas konstatuoja,... 9. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 579-582... 10. Patvirtinti UAB „SANISTAL“, kodas: 111802839, buveinės adresas: Kaunas,... 11. „UAB „SANISTAL“, kodas: 111802839, buveinės adresas: Raudondvario pl.... 12. 1. Taikiai išspręsti susidariusią situaciją dėl uždarosios akcinės... 13. 2. Šia sutartimi uždaroji akcinė bendrovė „( - )“, įsipareigoja... 14. - 2000,00 Eur (du tūkstančiai eurų 00 euro centų) iki 2016 m. rugsėjo 2... 15. - 7392,94 Eur (septyni tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt du eurai 94... 16. Viso: 9392,94 Eur (devyni tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt du eurai... 17. 3. Skolininkas, neatlikęs Taikos sutarties 2 punkte nurodytų mokėjimų arba... 18. 4. Kreditorius patvirtina, kad Skolininkui sumokėjus Taikos sutarties 2 punkte... 19. 5. Skolininkas turi teisę grąžinti skolą Kreditoriui anksčiau nustatyto... 20. 6. Šalys, atsižvelgdamos į LR civilinio proceso kodekso 32 str.,... 21. 7. Šalys patvirtina, kad Taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme... 22. 8. Teismo patvirtinta sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res... 23. 9. Pažeidus Taikos sutarties sąlygas, Kreditorius kreipsis į Jonavos rajono... 24. 10. Visa su Taikos sutartimi ir/ar jos vykdymu susijusi informacija yra... 25. 11. Įvykdžius visus Taikos sutarties įsipareigojimus, šalys jokių... 26. 12. Ši sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos.... 27. 13. Ši sutartis sudaryta 3 (trimis) vienodą juridinę galią turinčiais... 28. 14. Ši sutartis sudaryta ir ginčai dėl jo vykdymo sprendžiami remiantis... 29. Nutarties kopijas išsiųsti pareiškėjams.... 30. Nutartis neskundžiama....