Byla 2-136-82/2011
Dėl skolos priteisimo

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas Eduardas Meidus, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Nordea Bank Finland PLC, veikiančio per Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyrių, ieškinį atsakovams R. K. ir G. K. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas prašė priteisti iš atsakovų pagal Kreditavimo sutartį Nr. KK 07/07/59J 4002,91 Lt negrąžinto kredito, 151,21 Lt nesumokėtų palūkanų, 16 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas. Prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovai nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Atsakovams procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo spaudoje būdu, jie per nustatytą terminą atsiliepimų į ieškinį nepateikė, todėl priimamas teismo sprendimas už akių (LR CPK 142 str. 4 d., 285 str.).

4Ieškovo ieškinys, atlikus formalų pateiktų rašytinių įrodymų (mokėjimo pažymos (6 b.l.), kreditavimo sutarties Nr. KK 07/07/59J, kurios pagrindu atsakovams buvo suteikta 10.000,00 Lt kredito suma, sulygta dėl palūkanų, kurios lygios 12 mėnesių VILIBOR palūkanų normai, kredito grąžinimo terminas – 2010-06-27 (7-17 b.l.), 2008-04-01 ieškovo pranešimo apie sutarties nutraukimą (18 b.l.), Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo Hipotekos skyriaus 2010-07-08 nutarties (19 b.l.), pažymos apie skolos dydį (20 b.l.), skelbimų laikraščiuose, PVM sąskaitos faktūros ir mokėjimo pažymos) vertinimą, tenkintinas visiškai, nes pasitvirtinus šių rašytinių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą ir iš atsakovų ieškovui solidariai priteisti 4154,12 Lt skolą ir palūkanas, 16 proc. dydžio metines palūkanas nuo 4154,12 Lt sumos už laikotarpį nuo 2010-10-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo .

5Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas prievolės, kylančios iš sutarties (LR CK 6.2. str.), turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str., 6.200 str.), draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (LR CK 6.59 str.), o sutarties nevykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.).

6Skolininkų solidarioji pareiga nepreziumuojama, ji atsiranda tik įstatymų ar sutarties nustatytais atvejais. Nors kreditavimo sutartyje šalys neįrašė sąlygos, kad už kredito grąžinimą skolininkai atsako solidariai, tačiau konstatuoti šalių ketinimą nustatyti solidariąją prievolę galima ir be šių žodžių (CK 6.193 str. 1 d.). Kadangi kredito suma suteikta atsakovams jų šeimos poreikiams tenkinti ir kreditavimo sutartį pasirašė abu atsakovai, todėl šios aplinkybės yra pakankamas pagrindas pripažinti šalis susitarus dėl solidariosios prievolės. Taigi, atsakovų prievolė ieškovui yra solidari, kilusi sutarties pagrindu, t.y. kaip solidariojo skolininko pagal sutartį (LR CK 6.6 straipsnio 1 dalis).

7Atsakovai nevykdė jiems pagal sutartį tekusios prievolės grąžinti kreditą, mokėti palūkanas ir kitus Sutartyje numatytus mokėjimus sutartimi nustatytais terminais, o ieškovui pateikus pretenzijas dėl įsiskolinimų sumokėjimo bei nutraukus sutartį (LR CK 6.222 str.) – nepadengė įsiskolinimų (LR CK 6.881 str., 6.873 str. 1 d.). Priverstine tvarka realizavus turtą, kurio įkeitimu buvo užtikrintas įsipareigojimų pagal Kredito sutartį vykdymas, ieškovui buvo išmokėta 7500 Lt suma, likusio įsiskolinimo atsakovai nepadengė. Pagal LR CK 4.193 str. 1 d. nuostatas, jei pardavus įkeistą daiktą varžytinėse gaunama mažesnė suma, nei priklauso kreditoriui, jis turi teisę reikalauti išieškoti iš kito skolininko turto bendra įstatymų nustatyta tvarka. Todėl iš atsakovų ieškovui solidariai priteistina 4002,91 Lt skolos (LR CK 6.881 str. 1 d., 2 d., 6.873 str. 1 d.) ir 154,12 Lt palūkanų dėl kurių susitarė rašytine sutartimi (sutarties 5.2.2 p., 8.2. p.).

8LR CK 6.261 str. nustato, kad praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais, todėl ieškovui nuo priteistos 4154,12 Lt sumos priteistinos 16 procentų dydžio sutartyje numatytos palūkanos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra 2010-10-27, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Kreditavimo sutarties 8.2. p., LR CK 6.37 str.).

9Tenkinant ieškovo ieškinį, solidariai priteistinos iš atsakovų ieškovui bylinėjimosi išlaidos: žyminis mokestis, išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu viešo paskelbimo būdu, o į valstybės biudžetą priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 88 str.1d.3 p., 6 p., 93 str., 96 str.)

10Teismas, vadovaudamasis LR CPK 246, 270, 285, 286, 287 straipsniais,

Nutarė

11Ieškinį patenkinti visiškai.

12Priteisti solidariai iš atsakovo R. K., asmens kodas ( - ) ir atsakovės G. K., asmens kodas ( - ) ieškovo Nordea Bank Finland PLC AB, kodas 1680235-8, veikiančio per Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyrių, įmonės kodas 112025592, naudai: 4154,12 Lt skolą ir palūkanas, 16 proc. dydžio metines palūkanas nuo 4154,12 Lt sumos už laikotarpį nuo 2010-10-27 iki visiško kredito grąžinimo dienos, 125,00 Lt žyminio mokesčio, 272,25 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu viešo paskelbimo būdu.

13Priteisti solidariai iš atsakovo R. K., asmens kodas ( - ) ir atsakovės G. K., asmens kodas ( - ) į valstybės biudžetą 22,18 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

14(Į valstybės biudžetą priteistas išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu (įmokos kodas - 5660), privalu sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“, AB, įrodymą pateikti teismui).

15Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Utenos rajono apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2-3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai