Byla 2-1326/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Marytės Mitkuvienės ir Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „EPST“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gegužės 19 d. nutarties, kuria nutarta atsakovui iškelti bankroto bylą, civilinėje byloje Nr. B2-748-212/2010 pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „EPST“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

3

Nustatė

4Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą su ieškiniu ir prašė atsakovui UAB „EPST“ iškelti bankroto bylą, bendrovės administratoriumi paskirti Vidmantą Paludnevičių.

5Nurodė, kad bendrovė, kuri užsiima statybos darbais, yra nemoki, pavėluotai mokėjo Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatytas įmokas už samdomus darbuotojus. Bendrovėje dirba 8 darbuotojai. Jai buvo taikytos sankcijos dėl įmokų išieškojimo, tačiau jos teigiamų rezultatų nedavė. Įsiskolinimas biudžetui sudaro 36 065,94 Lt. Bendrovei 2009 m. spalio 28 d. buvo įteiktas reikalavimas sumokėti pradelstą įsiskolinimą per 30 dienų ir įspėjimas, kad bus keliama bankroto byla. Šio reikalavimo bendrovė neįvykdė, nevyko ir nesugebės įvykdyti. Bendrovė yra nemoki, nepajėgi sumokėti skolą biudžetui. Bendrovės turto vertė 2008 m. gruodžio 31 d. duomenimis buvo 2 072 786 Lt, o pradelsti įsipareigojimai sudaro 1 090 114 Lt, t. y. viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės.

6Panevėžio apygardos teismas 2010 m. gegužės 19 d. nutartimi nutarė UAB „EPST“ iškelti bankroto bylą, bendrovės bankroto administratoriumi paskirti Vidmantą Paludnevičių.

7Teismas, įvertinęs byloje esančius dokumentus – 2008 m., 2009 m. ir 2010 m. balandžio 30 d. balansus ir pelno (nuostolių) ataskaitas, kreditorių sąrašus, kitus dokumentus, padarė išvadą, kad bendrovė yra nemoki (ĮBĮ 2 str. 8 p., 9 str. 5 d., 1 p.).

8Atsakovas UAB „EPST“ atskiruoju skundu prašo Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gegužės 19 d. nutartį panaikinti ir ieškinį atmesti.

9Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

101.

11Teismas nenustatė atsakovo tikrosios finansinės padėties, nesiaiškino, kurie balanse nurodyti įsipareigojimai yra pradelsti. Įmonės balanse nurodytos visos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai negali būti suprantami kaip visi pradelsti įmonės įsipareigojimai ir negali būti vertinami, sprendžiant įmonės mokumo klausimą. 2008 m. gruodžio 31 d. balanse nurodyta

121 090 114 Lt suma yra ne pradelsti, o visi įmonės įsipareigojimai, įskaitant ir nepradelstus. Teismas nepagrįstai aiškinosi įmonės finansinę būklę tik 2008 m. gruodžio 31 dienai. Sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, teismas privalo išsiaiškinti, kokia yra įmonės finansinė būklė bankroto bylos iškėlimo dieną.

132. Bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik toms įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti prievolių kreditoriams. Įmonės atsiskaitymų su kreditoriais sutrikimai yra laikini ir juos įtakoja UAB „EPST“ kreditorių delsimas sumokėti. Atsakovas UAB „EPST“ ieškovui nuo 2009 m. gegužės mėnesio iki 2010 m. gegužės 28 d. sumokėjo 17 583,64 Lt, tad nėra pagrindo teigti, kad atsakovas nesugeba vykdyti savo įsipareigojimų.

143. Teismas nesiaiškino, jog kitos įmonės yra skolingos UAB „ESPT“ 1 506 347,26 Lt sumą. Dėl Islandijos įmonės Hamrahlid ehf atsakovas yra sudaręs skolų išieškojimo sutartį, tikėtina, kad skola bus atgauta. Su skolininku UAB „Baltijos pirkliai“ yra pasirašytos preliminarios apartamentų pirkimo-pardavimo sutartys, užskaitos aktai, kurių pagrindu atsakovas įgis nuosavybės teises į apartamentus, kuriuos realizavus taip pat atsiras apyvartinių lėšų, kuriomis atsiskaitymai su kreditoriais bus toliau vykdomi.

154. Atsakovas vykdo veiklą, veda derybas su potencialiais užsakovais. UAB „EPST“ ir UAB „IRMUS“ 2009 m. liepos 17 d. sudarė statybos darbų rangos sutartį Nr. 2009/07/15, pagal kurią UAB „EPST“ kontrahentui70 namų atlieka lauko ir vidaus sienų, stogo skydų ir grindų perdangų bei stogo konstrukcijų rangos darbus. UAB „EPST“ ir UAB „IRMUS“ taip pat yra sudarę 2009 m. gruodžio 10 d. sutartį Nr. 09/1210, pagal kurią vykdo medienos gaminių obliavimo, pjovimo ir klijavimo darbus, už kuriuos UAB „IRMUS“ atsiskaito, ką patvirtina ir ta aplinkybė, jog UAB „EPST“ nuolat moka savo įsiskolinimą ieškovui. 2010 m. sausio 4 d. su UAB „IRMUS“ atsakovas taip pat yra sudaręs ir įrenginių, įrangos, prietaisų ir įrankių nuomos sutartį Nr. 1001/04, pagal kurią nuomoja įrenginius. Bankroto bylos iškėlimas pažeistų tiek atsakovo, tiek ir viešąjį interesą, kadangi valstybei nebebus mokami mokesčiai, darbuotojai praras darbo vietas, atsiras kitų neigiamų pasekmių.

16Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

17Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (2001 m. kovo 20 d. įstatymo Nr. X-1557 redakcija) (toliau tekste ĮBĮ) 9 straipsnio penktosios dalies nuostatą, bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą, arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo teismas turi spręsti, remdamasis duomenimis apie įmonės finansinę būklę, susiklosčiusią šio klausimo sprendimo momentu.

18Pirmosios instancijos teismas atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „EPST“ iškėlė bankroto bylą, padaręs išvadą, kad bendrovė yra nemoki (ĮBĮ 2 str. 8 p., 9 str. 5 d., 1 p.).

19Įmonės nemokumą apibrėžia Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste ĮBĮ) 2 straipsnio aštuntoji dalis. Šioje teisės normoje nustatyta, jog įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

20Įmonės nemokumas gali būti nustatytas tik išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, atspindėtus finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę. Spręsdamas klausimą apie įmonės pradelstų įsipareigojimų ir jos balansinio turto vertės santykį, teismas vadovaujasi tiek prie pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pridėtais dokumentais, tiek ĮBĮ 9 straipsnio antrojoje dalyje numatyta tvarka gautais finansiniais įmonės dokumentais ir duomenimis. Bankroto bylose teismas privalo aktyviai veikti ex officio, nes pagal įstatymą jam suteiktos didesnės galimybės veikti bylos aplinkybių nustatymą (ĮBĮ 9 str. 2 d., 10 str. 1 d., CPK 159 str. 1 d., 179 str. 2 d.).

21Bankroto procesą reglamentuojančios teisės normos iš esmės yra viešosios teisės normos ir jų tikslas – pašalinti iš apyvartos nemokius rinkos dalyvius. Tačiau pradedant šį procesą, t.y. iškeliant bankroto bylą, yra svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę, kaip veikiantį rinkos dalyvį.

22Įmonės nemokumą teismas nustato, išanalizavęs ieškovo, atsakovo pateiktus ir kitus į bylą išreikalautus dokumentus ir duomenis. Vertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar įrodymai yra patikimi ir kt. Byloje nesant duomenų apie realią atsakovo finansinę būklę, teismas turi išnaudoti visas galimybes, nurodytas ĮBĮ bei CPK, nustatyti atsakovo finansinę būklę bankroto bylos iškėlimo dienai. Prireikus, teismas gali įmonei skirti auditą, ekspertizę įmonės turto vertei patikslinti.

23Taigi, pagal ĮBĮ nuostatas, vertinant, ar įmonė yra nemoki, t.y. ar yra pagrindas jai iškelti bankroto bylą, turi būti nustatyti pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) ir jos turimo turto vertė.

24Atskirajame skunde atsakovas UAB „EPST“ nurodo, kad teismas nenustatė atsakovo tikrosios finansinės padėties, pradelstų įmonės įsipareigojimų, nesiaiškino, kad įmonės atsiskaitymų su kreditoriais sutrikimai yra laikini. Teigia, kad atsakovas vykdo veiklą, veda derybas su potencialiais užsakovais.

25Kaip matyti iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties, teismas nutarties motyvuojamojoje dalyje nenurodė jokių argumentų, pagrindžiančių išvadą, kad atsakovas UAB ,,EPST“ yra nemoki įmonė, o apsiribojo vien dokumentų, kuriuos vertino, nurodymu. Teismas iš esmės neištyrė atsakovo finansinės padėties, nesiaiškino, ar atsakovas turi laikinų, ar nuolatinių sunkumų, t.y. faktiškai neatskleidė bylos esmės.

26Pagal atsakovo UAB „EPST“ 2010 m. balandžio 30 d. balanso duomenis (b.l. 62), atsakovo turtas sudarė 1 628 395 Lt: 57 420 Lt vertės ilgalaikis turtas ir 1 570 975 Lt vertės trumpalaikis turtas, kurio didžiąją dalį sudarė per vienerius metus gautinos sumos (1 402 189 Lt) ir atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys (168 643 Lt). Atsakovo per vienerius metus mokėtinos sumos sudarė 1 017 961 Lt, iš kurių skolos tiekėjams - 469 951 Lt.

27Iš 2010 m. balandžio 29 d. sąrašo apie kreditorinius ir debitorinius įsipareigojimus (b.l. 66-67) matyti, kad atsakovo pradelsti kreditoriniai įsiskolinimai 2010 m. balandžio 29 d. sudarė

28470 064,96 Lt. Tačiau, įvertinus šį sąrašą, galima daryti išvadą, kad kreditorių sąraše yra nurodyta tik dalis kreditorių ir jų reikalavimų. Atsakovas savo atskirajame skunde pripažįsta, kad ieškovui VSDFV sumokėjo tik dalį skolos, t. y. 17 583,64 Lt, tačiau likusi suma nėra įtraukta į kreditorinių reikalavimų sąrašą. Taip pat nėra aišku, ar balanso E skilties II dalyje nurodytos kitos per vienerius metus mokėtinos sumos (pelno mokesčio įsipareigojimai, kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai) yra nepradelsti. Pagal šias aplinkybes spręsti apie atsakovo pradelstų įsipareigojimų sumą ir daryti išvadą apie jo mokumą ar nemokumą negalima.

29Kaip matyti iš 2010 m. balandžio 29 d. sąrašo apie kreditorinius ir debitorinius įsipareigojimus (b.l. 66-67), atsakovo skolininkai jam yra skolingi 1 503 287,98 Lt sumą. Atskirajame skunde UAB „EPST“ nurodo, kad dėl Islandijos įmonės Hamrahlid ehf jis yra sudaręs skolų išieškojimo sutartį. Iš tiesų, byloje esanti tarp UAB „EPST“ ir UAB „Euler Hermes Services Lietuva“ 2008 m. spalio 7 d. pasirašyta skolų išieškojimo sutartis ir pavedimas išieškoti skolą (b.l. 90, 91) patvirtina, kad atsakovas pavedė minėtai bendrovei išieškoti 755 038,33 Lt skolą iš Hamrahlid ehf. Nors 2010 m. balandžio 29 d. sąraše apie kreditorinius ir debitorinius įsipareigojimus atsakovas nurodo, kad minėtos užsienio bendrovės skola yra 537 184,21 Lt, t.y. sumažėjo, tačiau į bylą nepateikta duomenų apie tai, ar yra galimybė susigrąžinti likusią skolos dalį, ar pastaruoju metu ši bendrovė dalimis mokėjo skolą.

30Nors byloje buvo pateikti duomenys apie tai, kad atsakovui yra skolingi ne tik Lietuvos, bet ir užsienio subjektai (2010 m. balandžio 29 d. sąrašas), tačiau pirmosios instancijos teismas nesiaiškino apie galimybes išieškoti šias skolas. Byloje nėra pateikti duomenys apie atsakovo skolininkų skolų atsiradimą bei apie tai, ar atsakovas ėmėsi veiksmų susigrąžinti tokias skolas. Taigi, pagal byloje esančius duomenis spręsti, ar į balansą įrašyta per vienerius metus gautina suma yra realus atsakovo turtas, kuris gali atspindėti tikrąją atsakovo finansinę padėtį, negalima.

31Atsakovas UAB „EPST“ atskirajame skunde taip pat teigia, kad jis vykdo ūkinę-komercinę veiklą ir pateikė tai patvirtinančias sutartis. Tačiau nesant duomenų apie šių sutarčių vykdymą, apie pagal jas vykdomus atsiskaitymus ir gaunamas pajamas, pats tokių sutarčių sudarymo faktas taip pat negali atspindėti realios finansinės įmonės padėties. Siekiant išsiaiškinti, ar bendrovė iš tiesų turi tik laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę, kaip veikiantį rinkos dalyvį, būtina išreikalauti papildomus duomenis apie tai, ar su kitomis bendrovėmis 2009 m. ir 2010 m. atsakovo pasirašytos sutartys yra vykdomos (pvz. priėmimo perdavimo aktai, sąskaitos, išrašai iš banko sąskaitų ir kt.). Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas uždarajai akcinei bendrovei „EPST“ iškėlė bankroto bylą, negali būti laikoma teisėta ir pagrįsta, todėl naikinama, nes, nenustačius visų aplinkybių, susijusių su įmonės nemokumu, liko neatskleista bylos esmė ir todėl klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo galėjo būti išspręstas neteisingai (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d.).

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio trečiuoju punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

33Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gegužės 19 d. nutartį ir bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „EPST“ klausimą perduoti Panevėžio apygardos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. ... 4. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius... 5. Nurodė, kad bendrovė, kuri užsiima statybos darbais, yra nemoki, pavėluotai... 6. Panevėžio apygardos teismas 2010 m. gegužės 19 d. nutartimi nutarė UAB... 7. Teismas, įvertinęs byloje esančius dokumentus – 2008 m., 2009 m. ir 2010... 8. Atsakovas UAB „EPST“ atskiruoju skundu prašo Panevėžio apygardos teismo... 9. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 10. 1.... 11. Teismas nenustatė atsakovo tikrosios finansinės padėties, nesiaiškino,... 12. 1 090 114 Lt suma yra ne pradelsti, o visi įmonės įsipareigojimai,... 13. 2. Bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik toms įmonėms, kurios... 14. 3. Teismas nesiaiškino, jog kitos įmonės yra skolingos UAB „ESPT“ 1 506... 15. 4. Atsakovas vykdo veiklą, veda derybas su potencialiais užsakovais. UAB... 16. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 17. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (2001 m. kovo 20 d.... 18. Pirmosios instancijos teismas atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „EPST“... 19. Įmonės nemokumą apibrėžia Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste... 20. Įmonės nemokumas gali būti nustatytas tik išanalizavus jos ūkinės... 21. Bankroto procesą reglamentuojančios teisės normos iš esmės yra viešosios... 22. Įmonės nemokumą teismas nustato, išanalizavęs ieškovo, atsakovo pateiktus... 23. Taigi, pagal ĮBĮ nuostatas, vertinant, ar įmonė yra nemoki, t.y. ar yra... 24. Atskirajame skunde atsakovas UAB „EPST“ nurodo, kad teismas nenustatė... 25. Kaip matyti iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties, teismas... 26. Pagal atsakovo UAB „EPST“ 2010 m. balandžio 30 d. balanso duomenis (b.l.... 27. Iš 2010 m. balandžio 29 d. sąrašo apie kreditorinius ir debitorinius... 28. 470 064,96 Lt. Tačiau, įvertinus šį sąrašą, galima daryti išvadą, kad... 29. Kaip matyti iš 2010 m. balandžio 29 d. sąrašo apie kreditorinius ir... 30. Nors byloje buvo pateikti duomenys apie tai, kad atsakovui yra skolingi ne tik... 31. Atsakovas UAB „EPST“ atskirajame skunde taip pat teigia, kad jis vykdo... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 33. Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gegužės 19 d. nutartį ir...