Byla T-XX-82-10

1Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Janinos Stripeikienės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Romano Klišausko, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Česlovo Jokūbausko ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Kauno apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjo Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo prašymą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui ir D. A., dėl įsakymo panaikinimo rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3Pareiškėjas prašymu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Alytaus apskrities viršininko 2009 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. Ž-3487-(1.3.) „Dėl žemės sklypo nekilnojamojo turto kadastro duomenų keitimo“.

4Pareiškėjas nurodė, kad, 2004 metais atlikus žemės sklypo atidalijimą, nekilnojamojo turto registre buvo įregistruotas D. A. nuosavybės teise priklausantis 5,93 ha miškų ūkio paskirties žemės sklypas, esantis Grūto kaime, Druskininkų savivaldybėje, kurį visą sudarė miško žemė. Atlikus šio sklypo kadastrinius matavimus, ginčijamu Alytaus apskrities viršininko 2009 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. Ž-3487-(1.3.) buvo patikslinti sklypo kadastro duomenys ir nustatyta, kad sklypo plotas yra 6,0271 ha, iš kurių 5,3 ha yra miškas, o 0,7271 ha - žemės ūkio naudmenos (pievos ir ganyklos). Pareiškėjas nurodė, kad, atlikus tyrimą, buvo nustatyta, jog dalyje minėto D. A. sklypo pagal išduotus atitinkamus leidimus buvo iškirstas miškas. Ginčijamu apskrities viršininko įsakymu patikslinant sklypo kadastro duomenis, toje vietoje, kur buvo iškirstas miškas, miško žemė buvo priskirta žemės ūkio naudmenoms. Tačiau toks sklypo kadastro duomenų pakeitimas yra neteisėtas. Pareiškėjas nurodė, kad, pagal Miškų įstatymo 11 straipsnio 1 dalį, Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 641 patvirtintą Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis tvarkos aprašą, miško žemė kitomis naudmenomis gali būti paverčiama išimtinais atvejais, laikantis šiuose teisės aktuose numatytos specialios procedūros. Aptariamu atveju ši speciali procedūra nebuvo atlikta, o miško žemė kitomis naudmenomis neteisėtai buvo paversta vien tik atlikus kadastrinius matavimus.

5Kauno apygardos administracinis teismas, spręsdamas prašymo priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Kauno apygardos administracinis teismas nurodo, kad ginčijamu apskrities viršininko įsakymu buvo padidintas D. A. žemės sklypo plotas. Tuo tarpu sklypo ploto padidėjimas šiuo atveju reiškia ir sklypo ribų pakeitimą. Todėl aptariamo ginčo išsprendimas yra susijęs ir su sklypo ribų nustatymu, t. y. civiliniais teisiniais santykiais. Dėl tokio ginčo pobūdžio jis turėtų būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme.

6Specialioji teisėjų kolegija

konstatuoja:

7Byla teisminga administraciniam teismui.

8Šioje byloje ginčijamas apskrities viršininko įsakymas yra viešojo administravimo subjekto priimtas administracinis aktas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 1, 3, 4, 15 dalys). Pareiškėjas šį įsakymą ginčija remdamasis administracinio teisinio pobūdžio argumentais, t. y. pareiškėjas teigia, jog šis įsakymas buvo priimtas pažeidžiant specialių viešosios teisės aktų (Miškų įstatymo ir Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 641 patvirtinto Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis tvarkos aprašo) numatytas miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis procedūras bei reikalavimus. Kokių nors civilinių teisinių reikalavimų ar argumentų pareiškėjas savo prašyme nenurodo. Šioje byloje taip pat nėra keliamų civilinio teisinio pobūdžio klausimų dėl žemės sklypo ribų. Keliamo ginčo esmė yra susijusi su viešojo administravimo procedūrų, kurių metu yra tvirtinamas žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimas ar sprendžiamas miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis klausimas, vykdymu.

9Taigi aptariamas ginčas kyla viešojo administravimo srityje, šios srities ribų neperžengia, todėl turi būti nagrinėjamas administraciniame teisme (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalis, 15 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

10Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio 2-4 dalimis, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu,

Nutarė

11Byla teisminga administraciniam teismui.

12Bylą pagal pareiškėjo Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo prašymą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui ir D. A., dėl įsakymo panaikinimo grąžinti Kauno apygardos administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka spręsti prašymo priėmimo klausimą.

13Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai