Byla 2S-652-368/2013
Dėl antstolio veiksmų

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Čelta“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. gegužės 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-4239-569/2013 pagal pareiškėjo (skolininko) UAB „Čelta“ skundą dėl antstolio veiksmų, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas (skolininkas) UAB „Čelta“ kreipėsi į antstolį A. B., prašydamas panaikinti antstolio A. B. 2013-04-02 patvarkymą dėl areštuoto turto pervertinimo Nr. BLO 188857, priimtą vykdomojoje byloje Nr. 0041/10/01020. Teigė, kad antstolis 2013-04-02 patvarkymu dėl areštuoto turto pervertinimo pakeitė areštuoto žemės sklypo vertę iš 1 000 000 Lt į 556 207 Lt. Pažymėjo, kad UAB „Verslo konsultacija“ atliko nekilnojamojo turto vertės ekspertizę ir 2013-03-19 turto ekspertizės aktu Nr. 13/03-03 konstatavo, jog areštuoto žemės sklypo vertė yra 556 207 Lt. Mano, kad UAB „Verslo konsultacija“ ekspertizės aktu nustatyta žemės sklypo vertė neatitinka žemės sklypo realios rinkos vertės, ir antstolis sumažindamas nustatytą žemės sklypo vertę, pažeidė teisės aktų jam nustatytas pareigas tinkamai įvertinti areštuojamą turtą, užtikrinti ne tik išieškotojo, bet ir skolininko interesų gynimą.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Šiaulių apylinkės teismas 2013 m. gegužės 20 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Čelta“ skundo netenkino. Sprendė, kad vykdymo procese areštuotas turtas įkainotas objektyviai. Nurodė, kad vykdomojoje byloje nėra jokių duomenų, kad skolininkas UAB „Čelta“ būtų pateikęs antstoliui motyvuotą prieštaravimą dėl areštuoto turto įkainojimo ir prašęs jo skirti turto vertės nustatymo papildomą ar pakartotinę ekspertizę.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Skųsdamas Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. gegužės 20 d. nutartį, apeliantas (pareiškėjas) UAB „Čelta“ prašo panaikinti teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti jo skundą. Atskirajame skunde teigiama, kad antstoliui turėjo kilti abejonių dėl ekspertizės aktu nustatytos turto vertės pagrįstumo. Tvirtinama, kad teismas nevertino antstolio veiksmų teisėtumo. Mano, kad sumažindamas areštuoto žemės sklypo vertę, antstolis pažeidė teisės aktų jam nustatytas pareigas.

8Atsiliepdamas į apelianto atskirąjį skundą, antstolis A. B. prašo skundą atmesti. Atsiliepime nurodoma, kad antstolis laikėsi pareigos tinkamai įkainuoti areštuotą turtą. Pažymima, kad apeliantas nereiškė prieštaravimų dėl ekspertizės ir prašymo paskirti naują ekspertizę. Atkreipia dėmesį į tai, kad nustatant areštuoto turto vertę, turi būti atsižvelgiama į rinkos kainos dinamiką. Pabrėžia, kad neturėjo pagrindo abejoti UAB „Verslo konsultacija“ pateiktu turto ekspertizės aktu.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

10teisiniai argumentai ir išvados

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

12Apelianto (pareiškėjo) UAB „Čelta“ atskirasis skundas netenkintinas.

13Apelianto skundo turinys patvirtina, kad skunde apeliantas kelia turto įkainojimo klausimą.

14Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad antstolio kontoroje vykdoma vykdomoji byla dėl 2 197 998,26 Lt skolos ir 8 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš apelianto, išieškant iš įkeisto nekilnojamojo turto, pagal Šiaulių miesto apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2009-09-18 išduotą vykdomąjį raštą (1 v. b. l., bylos priedai).

152013-03-19 patvarkymu antstolis skyrė ekspertizę žemės sklypui įvertinti ir ekspertizės įstaiga paskyrė UAB „Verslo konsultacija“ (61 v. b. l.).

16Antstolis, remdamasis UAB „Verslo konsultacija“ 2013-03-19 turto ekspertizės aktu, kuriuo buvo nustatyta areštuoto turto rinkos vertė, 2013-04-02 patvarkymu pakeitė žemės sklypo vertę iš 1000 000 Lt į 556 207 Lt (65–66 v. b. l.).

17Apeliantas nesutinka su areštuoto turto įkainojimu.

18Visų pirma, įstatymo leidėjas suteikė antstoliui teisę vykdymo proceso metu, įkainoto turto vertei pasikeitus, patvarkymu perkainoti turtą (CPK 681 str. 2 d.). Minėta, kad 2013-03-19 antstolio patvarkymu nuspręsta atlikti ekspertizę žemės sklypui įvertinti ir ekspertizės įstaiga paskirti UAB „Verslo konsultacija“. Taigi, antstolis pasinaudojo įstatyme įtvirtinta teise pasitelkti ekspertą turto rinkos vertei nustatyti. Apie patvarkymą dėl ekspertizės turto vertei nustatyti skyrimo apeliantui buvo pranešta tinkamai (60 v. b. l.). Vykdomosios bylos duomenimis, apeliantas šio antstolio atlikto procesinio veiksmo įstatyme nustatytais terminais neskundė, ir būdamas supažindintas su juo nepasinaudojo teise CPK 598 straipsnyje nustatyta tvarka pareikšti antstolio patvarkymu paskirtam ekspertui nušalinimą. Esant šioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad apeliantas neprieštaravo nei ekspertizės skyrimui, nei tam, jog ekspertizę buvo pavesta atlikti UAB „Verslo konsultacija“.

19Antra, pagal CPK 681 straipsnio 4 dalį, jei turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė. Antstolis, gavęs UAB „Verslo konsultacija“ ekspertizės aktą, 2013-04-02 priėmė patvarkymą, kuriuo perkainojo turtą.

20Pagal CPK 682 straipsnio 2 dalį, jeigu išieškotojas ar skolininkas pareiškia motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados, jų prašymu antstolis patvarkymu gali skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę.

21Prieš tai minėtame patvarkyme antstolis išaiškino vykdomosios bylos šalims, kad dėl turto įvertinimo per 20 dienų terminą, skaičiuojant nuo patvarkymo gavimo dienos, šalys gali pareikšti motyvuotus prieštaravimus dėl turto įvertinimo. Byloje nėra duomenų, kad apeliantas būtų pateikęs antstoliui motyvuotus prieštaravimus dėl turto įkainojimo ar būtų prašęs skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę.

22Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pats apeliantas nebuvo aktyvus ir aktyviai nesidomėjo vykdymo proceso eiga (CPK 644 str. 4 p.), laiku nereiškė prieštaravimų dėl ekspertize atlikto turto įkainojimo (CPK 682 str. 2 d.), sprendžia, jog apeliantas prarado savo procesinę teisę ginčyti turto įvertinimą.

23Trečia, apeliantas keldamas ekspertizės aktu nustatytos turto vertės pagrįstumo klausimą, nepateikė jokių objektyvių duomenų (įrodymų), kad turto rinkos vertė nustatyta netinkamai. Teismo vertinimu, negalima remtis 2009-03-12 turto vertės nustatymo pažyma (6 b. l.), kadangi ji neparodo realios turto rinkos kainos. Pats apeliantas skunde sutiko, kad turto vertė dėl rinkos konjunktūros galėjo pasikeisti.

24Ketvirta, sutiktina su antstolio atsiliepimo argumentais, kad pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą parengta turto vertinimo ataskaita turi juridinę galią ir laikoma teisinga (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2010, 2006 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2007). Taigi UAB „Verslo konsultacija“ ekspertizės aktas laikomas teisingu, kol jis nenuginčytas įstatymų nustatyta tvarka (Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 23 str.).

25Penkta, teismas sprendžia, kad antstolis neturėjo pagrindo abejoti ekspertizės akte nurodyta nekilnojamojo turto verte, todėl, nesant apelianto (skolininko) ar išieškotojo pateiktų prieštaravimų dėl ekspertizės akto ir juo nustatytos turto vertės, antstolis neturėjo pagrindo spręsti klausimo dėl pakartotinės ar papildomos ekspertizės skyrimo.

26Esant šioms aplinkybėms, apelianto skundas yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

27Kiti skundo teiginiai, įvertinant jų esmę, šios bylos kontekste neturi teisinės reikšmės.

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

29Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. gegužės 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas (skolininkas) UAB „Čelta“ kreipėsi į antstolį A. B.,... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Šiaulių apylinkės teismas 2013 m. gegužės 20 d. nutartimi pareiškėjo UAB... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 7. Skųsdamas Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. gegužės 20 d. nutartį,... 8. Atsiliepdamas į apelianto atskirąjį skundą, antstolis A. B. prašo skundą... 9. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 10. teisiniai argumentai ir išvados... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 12. Apelianto (pareiškėjo) UAB „Čelta“ atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Apelianto skundo turinys patvirtina, kad skunde apeliantas kelia turto... 14. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad antstolio kontoroje vykdoma... 15. 2013-03-19 patvarkymu antstolis skyrė ekspertizę žemės sklypui įvertinti... 16. Antstolis, remdamasis UAB „Verslo konsultacija“ 2013-03-19 turto... 17. Apeliantas nesutinka su areštuoto turto įkainojimu.... 18. Visų pirma, įstatymo leidėjas suteikė antstoliui teisę vykdymo proceso... 19. Antra, pagal CPK 681 straipsnio 4 dalį, jei turto vertę nustatė ekspertas,... 20. Pagal CPK 682 straipsnio 2 dalį, jeigu išieškotojas ar skolininkas... 21. Prieš tai minėtame patvarkyme antstolis išaiškino vykdomosios bylos... 22. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pats apeliantas nebuvo aktyvus ir aktyviai... 23. Trečia, apeliantas keldamas ekspertizės aktu nustatytos turto vertės... 24. Ketvirta, sutiktina su antstolio atsiliepimo argumentais, kad pagal Turto ir... 25. Penkta, teismas sprendžia, kad antstolis neturėjo pagrindo abejoti... 26. Esant šioms aplinkybėms, apelianto skundas yra nepagrįstas, todėl... 27. Kiti skundo teiginiai, įvertinant jų esmę, šios bylos kontekste neturi... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 29. Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. gegužės 20 d. nutartį palikti...