Byla 2S-808-590/2015
Dėl baudos skyrimo už antstolio reikalavimo nevykdymą, suinteresuoti asmenys – skolininkas A. S., išieškotojas Lietuvos Respublika, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos, UAB „BQ Solutions“, UAB „BQ Solutions“ vadovė I. V

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vidas Stankevičius,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos antstolės N. Š. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 10 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos antstolės N. Š. prašymą dėl baudos skyrimo už antstolio reikalavimo nevykdymą, suinteresuoti asmenys – skolininkas A. S., išieškotojas Lietuvos Respublika, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos, UAB „BQ Solutions“, UAB „BQ Solutions“ vadovė I. V., ir

Nustatė

3Antstolė N. Š. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydama nubausti UAB „BQ Solutions“ vadovę I. V. po 100,00 Lt dydžio bauda už kiekvieną antstolio reikalavimo nevykdymo dieną, taip pat išaiškinti nubaustajam asmeniui, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo antstolio reikalavimų vykdymo. Nurodė, kad antstolei vykdant Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-10-18 išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 1-1456-873/2010 dėl skolos išieškojimo iš skolininko A. S. išieškotojo valstybės naudai, antstolė 2014-06-09 išsiuntė į skolininko darbovietę UAB „BQ Solutions“ patvarkymą dėl skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimo iš A. S. darbo užmokesčio, išskaičiuotas lėšas pervedant į antstolės N. Š. depozitinę sąskaitą, tačiau lėšos iš skolininko darbo užmokesčio kas mėnesį nėra išskaitomos ir nepervedamos į antstolės depozitinę sąskaitą. Antstolė 2014-07-31 išsiuntė patvarkymą dėl neišieškomos skolos, kuriuo pareikalavo per penkias dienas nuo šio rašto gavimo dienos raštu informuoti antstolę, kodėl nėra išskaitoma skola. Antstolės reikalavimai iki 2014-08-26 nebuvo įvykdyti, atsakymas nepateiktas ir skola neišieškoma. Juridinių asmenų registro duomenimis UAB „BQ Solutions“ vadovė yra I. V..

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-09-10 nutartimi antstolės N. Š. prašymą tenkino iš dalies ir paskyrė UAB „BQ Solutions“ direktorei I. V. 770 Lt baudą už antstolės N. Š. reikalavimo nevykdymą; kitoje dalyje prašymą atmetė. Teismas, atsižvelgdamas į antstolio galimybių vykdyti vykdomąjį dokumentą apsunkinimo antstolio patvarkymo nevykdymu mastą, į išieškotiną sumą, taip pat į tai, kad reikalavimo nevykdymo laikotarpis nėra ilgas ir kad išieškojimas nukreiptas ir į kitą skolininko turtą bei turtines teises, sprendė, jog šiuo atveju yra pagrindas UAB „BQ Solutions“ vadovei I. V. už antstolio patvarkymo nevykdymą skirti baudą po 10 Lt už kiekvieną antstolio patvarkymo nevykdymo dieną už visą antstolio patvarkymo nevykdymo laikotarpį, t. y. nuo 2014-06-12 iki antstolio pareiškimo teismui surašymo dienos 2014-08-26, skaičiuojant už 77 dienas, viso – 770 Lt. Teismas nurodė, kad antstolės reikalaujamas baudos dydis būtų neadekvatus antstolio reikalavimo neįvykdymo pasekmių mastui, nes jis kelis kartus viršytų išieškotiną sumą, kuri tesudaro 1 300 Lt.

5Atskiruoju skundu pareiškėja antstolė N. Š. prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-09-10 nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – antstolės N. Š. pareiškimą dėl baudos už antstolio reikalavimo nevykdymą skyrimo atmesti. Nurodo, kad į teismą buvo kreiptasi per klaidą, nes skolininko darbovietės įmonės vadovė pateikė atsakymus ir visą reikalingą informaciją, kurios buvo prašoma 2014-07-31 paklausime dėl neišieškomos skolos. Antstolės reikalavimai buvo įvykdyti, todėl antstolė, atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-09-10 nutartį, kuria nutarta paskirti UAB „BQ Solutions” direktorei I. V. 770 Lt baudą.

6Atskirasis skundas tenkinamas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

8Byloje nustatyta, jog antstolė N. Š. vykdo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-10-18 išduotą vykdomąjį raštą dėl 1300 Lt baudos išieškojimo iš skolininko A. S. valstybės naudai. 2014-06-09 į skolininko darbovietę UAB „BQ Solutions“ registruotu laišku buvo išsiųstas ir 2014-06-11 pasirašytinai įteiktas patvarkymas dėl skolos išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio. Kadangi skola iš A. S. darbo užmokesčio nebuvo išskaitoma, antstolė 2014-07-31 į skolininko darbovietę išsiuntė patvarkymą per 5 dienas pateikti duomenis apie skolininko darbo užmokestį, duomenis dėl skolos išskaičiavimo ir nurodyti priežastis, kodėl nevykdomi antstolės reikalavimai. Patvarkymas pasirašytinai įteiktas 2014-08-06. 2014-08-27 Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo gautas antstolės N. Š. prašymas dėl baudos už antstolio reikalavimo nevykdymą skyrimo UAB „BQ Solutions“ vadovei I. V., kuriame antstolė nurodė, UAB „BQ Solutions“ vadovė I. V. piktybiškai nevykdo antstolės reikalavimų. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-09-10 nutartimi antstolės prašymą dėl baudos už antstolio reikalavimo nevykdymą skyrimo tenkino iš dalies ir paskyrė UAB „BQ Solutions“ vadovei I. V. 770 Lt baudą už antstolės N. Š. reikalavimų nevykdymą. Pareiškėja antstolė N. Š. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-09-10 nutartį panaikinti.

9Pažymėtina, jog CPK 585 str. 1 d. nustatyta, jog antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. CPK 585 str. 2 d. nustatyta, kad asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. CPK 585 str. 3 d. numatyta, kad jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, šio straipsnio 2 dalyje numatytą baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog CPK 585 str. 2 d. numatytą baudą skirti galima tik tuo atveju, jeigu yra konstatuojama, kad asmuo tinkamai ir laiku neįvykdo antstolio reikalavimų.

10Kaip jau minėta, nagrinėjamu atveju antstolė N. Š., vykdydama skolos išieškojimą iš skolininko A. S., į skolininko darbovietę UAB „BQ Solutions“ išsiuntė 2014-07-31 patvarkymą dėl neišieškomos skolos, kuriuo įpareigojo UAB „BQ Solutions“ vadovę per 5 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos pranešti, kodėl nevykdomas skolos išieškojimas iš skolininko A. S. (v.b.l. 63). Šis patvarkymas UAB „BQ Solutions“ įteiktas 2014-08-06. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, UAB „BQ Solutinios“ 2014-08-08 elektroniniu laišku informavo antstolę, kodėl nevykdomas skolos išieškojimas iš skolininko darbo užmokesčio, t. y. UAB „BQ Solutions“ elektroniniame laiške nurodė, kad pagal patvarkymą dėl skolos išieškojimo negalima atlikti mokėjimo, nes pagal 2014-01-27 patvarkymą dėl išlaikymo išieškojimo (vykdomoji byla 0116/09/00084) sumos išskaitomos ir išmokamos iki T. S. pilnametystės. Taigi, šiuo atveju UAB „BQ Solutions“ antstolės N. Š. 2014-07-31 patvarkyme nustatytą įpareigojimą įvykdė laiku ir tinkamai. Šią aplinkybę pripažino ir pati antstolė N. Š. savo atskirajame skunde. Šiuo atveju nebuvo jokio teisinio pagrindo skirti UAB „BQ Solutions“ vadovei I. V. baudą už antstolės reikalavimo nevykdymą. Dėl šių aplinkybių yra pagrindas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-09-10 nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – antstolės N. Š. prašymą dėl baudos už antstolio reikalavimo nevykdymą skyrimo atmesti (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas

Nutarė

12Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 10 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – antstolės N. Š. prašymą dėl baudos už antstolio reikalavimo nevykdymą skyrimo atmesti.

Proceso dalyviai