Byla I-57-289/2013
Dėl administracinių aktų medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti panaikinimo

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjo pranešėjo ir posėdžio pirmininko Virginijaus Stankevičiaus,

2kolegijos narių teisėjų Žano Kubecko ir Laisvutės Kartanaitės,

3sekretoriaujant Jolantai Miežienei,

4dalyvaujant pareiškėjo Gilvyčių medžiotojų būrelio atstovui advokatui V. K.,

5atsakovės Šiaulių rajono savivaldybės administracijos bei trečiojo suinteresuoto asmens Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Nuolatinės komisijos medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti atstovei J. M.,

6trečiajam suinteresuotam asmeniui A. E.,

7viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Gilvyčių medžiotojų būrelio skundą atsakovei Šiaulių rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims A. E., Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Nuolatinei komisijai dėl administracinių aktų medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti panaikinimo.

8Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

9Pareiškėjas kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą su skundu dėl 2012-08-08 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Nuolatinės komisijos medžiojamų gyvūnų padarytai žalai žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo akto Nr. AAL-21(22.23) ir 2012-09-12 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Nuolatinės komisijos medžiojamų gyvūnų padarytai žalai žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiuoti sprendimo Nr. SAA-182(22.9) panaikinimo

10Teismo posėdžio metu pareiškėjo Gilvyčių medžiotojų būrelio atstovas advokatas V. K. nurodė, jog skunde išdėstytos faktinės aplinkybės ir motyvai, kodėl Gilvyčių medžiotojų būrelis nesutinka su priimtais dokumentais ir prašo juos panaikinti. Papildomai nieko neturi pridėti, nes visi motyvai išdėstyti skunde raštu. Prašo panaikinti 2012-08-08 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Nuolatinės komisijos medžiojamų gyvūnų padarytai žalai žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo aktą Nr. AAL 21(22.23) ir 2012-09-12 Šiaulių rajono savivaldybės Nuolatinės komisijos medžiojamų gyvūnų padarytai žalai žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiuoti sprendimą Nr. SAA-182 (22.9). Nesutinka, nes mano, kad netinkamai apskaičiuota žala ir padaryta procesinių pažeidimų, dėl kurių tiek aktas, tiek sprendimas negali būti laikomi pagrįstais ir teisėtais. Ginčo nėra dėl to, kad jo atstovaujamas būrelis būtų atsakingas. Iš pasirašytų dokumentų – apžiūros aktų matyti, kad medžiotojų būrelis teigia, jog nėra sudaręs panaudos sutarties su ūkininku. Šiuo metu skundas ne dėl to, o dėl komisijos priimtų sprendimų.

11Atsakovės Šiaulių rajono savivaldybės administracijos bei trečiojo suinteresuoto asmens Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Nuolatinės komisijos medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti atstovė J. M. teismo posėdžio metu pažymėjo, kad su skundu nesutinka. Motyvus išdėstė atsiliepime. Prie skundo nepridėti rašytiniai įrodymai, kurie paneigtų informaciją, kurią surinko komisija apžiūros vietoje ir atlikusi skaičiavimus. LVAT yra pasisakęs, kad nesudaro pagrindo priskirti prie medžiojamų gyvūnų, kuriuos medžioti uždrausta visus metus, jeigu skiriasi medžioklės terminai arba atskirai grupei nustatomos tam tikros sąlygos gauti licenciją. Skunde ginčijama, kad tuo laikotarpiu buvo leidžiama medžioti tik tam tikros rūšies šernus, tačiau LVAT konstatuoja, kad tai nėra ta aplinkybė, kuri įtvirtinta Medžioklės įstatymu, kad medžiotojų būrelis nebeturėtų pareigos atlyginti nuostolio. Su skundo motyvais nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Šioje byloje nagrinėjamas balandžio 17 d. gautas ūkininko A. E. pareiškimas Bubių seniūnijos seniūnui. Pagal šį pareiškimą komisija vyko 2 kartus, vieną kartą – balandžio 23 d. po pranešimo gavimo dienos nuvykusi apžiūrėjo vietą, atliko išmatavimus, nustatė pažeidimo intensyvumus. Rugpjūčio 3 d. vyko įsitikinti, ar iš tikrųjų ūkininkas atstatė šį žemės sklypą, nes buvo pateikta sąskaita faktūra dėl įsigytos sėklos ir buvo atlikti darbai. Atvykus į vietą buvo patikslinta, nes pareiškėjas netiksliai nurodė identifikavimo numerius, jie nesutapo su ta vieta, kurioje susitiko komisijos nariai. Organizuojant posėdį derinamos susitikimo vietos. Nuvykus į vietą speciali aparatūra – GPS nustato geografines koordinates ir buvo sutikslintas to sklypo identifikavimas. Ūkininkas rašydamas turėjo omenyje šitą sklypą. Identifikavimo numeris pareiškime ir natūroje skiriasi. Žala buvo padaryta tame sklype (tokiu identifikavimo numeriu), kurį nustatė komisija.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo A. E. teismo posėdžio metu nurodė, jog medžiotojų būrelio atstovas irgi buvo matęs tą nuknistą lauką. Padarytą žalą pastebėjo pradėjus tirpti sniegui. Ne pirmus metus jam pasėlius nuknisa. Kentėjo, kol neatlaikė. Vienais metais buvo pasėjęs avižas, šernai nukniso, paskui pasėjo žolę, dobilus ir vėl tas pats – juodas laukas liko. Kai nukultus laukus išknisa, nėra taip skaudu, bet čia tik užsėtus laukus. Jis neprašo atlyginti už darbus, tik už sėklą. Ten bendras plotas yra apie 6,8 ha. Atstatė daugiau kaip 2 ha plotą. Kur buvo išknista mažiau, tai tik išlygino, nebeatsėjo. Šernų buvo nuknista toliau, bet ne taip smarkiai, o ten buvo juoda žemė. Medžiotojai atvažiuoja, pašaudo ir vėl jų nėra. Prašo atmesti skundą ir palikti galioti administracinį aktą. Deklaracinis numeris naudojamas deklaruojant pasėlius. Jis yra Nr. 193437-3451. Kiekvienam gabaliukui yra atskiras numeris. Visas laukas yra tas pats numeris pagal žemėlapį. Deklaruojamojo sklypo Nr. 193437-3451 yra šito lauko. Pateiktoje Registrų centro pažymoje 26,64 ha yra bendras plotas, kuriame yra jo sklypas ir kitų ūkininkų sklypų plotai. Apžiūrint sklypą su komisija jis dalyvavo 1 kartą, pavasarį. Kitus du kartus nedalyvavo. Išknistas sklypas buvo pailgas, ne keturkampis. Intensyvumo net nereikėjo matuoti, nes visa žemė buvo išknista juodai. Su plūgais turėjo lyginti žemę, o paskui su kultivatoriumi dirbo. Atvažiavo su buldozeriu, palygino didžiąsias duobes, tada atvažiavo su kultivatoriumi, prasilygino. Tada suarė, iškultivavo, pasėjo žolę ir su volais užvolavo. Atkūrė vėl daugiametę pievą.

13Pareiškėjo Gilvyčių medžiotojų būrelio skundas netenkintinas.

14Bylos medžiaga nustatyta, kad A. E. 2012-04-17 prašymu kreipėsi į Šiaulių rajono savivaldybės Bubių seniūniją dėl žalos, padarytos jo pievai, esančiai Šiaulių rajone, Bubių sen., Šalpirčių kaime, įvertinimo, nurodydamas, kad žala padaryta daugiametei pievai, o ją padarė šernai (b. l. 41). Šiaulių rajono savivaldybėje medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui atlyginimo klausimus sprendžia Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. A-164(8.1) „Dėl nuolatinės komisijos medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiuoti sudarymo“ sudaryta septynių asmenų nuolatinė komisija (toliau – ir Komisija) (b. l. 24). Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2012 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. A-241(8.1) „Dėl nuolatinės komisijos, sudarytos medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiuoti, darbo reglamento patvirtinimo“ (b. l. 25) patvirtino Nuolatinės komisijos, sudarytos medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiuoti, darbo reglamentą (toliau – ir Reglamentas) (b. l. 26-27). Komisija kartu su prašymą dėl žalos įvertinimo pateikusiu A. E. 2012-04-23 nuvyko į vietą (pareiškėjo – Gilvyčių medžiotojų būrelio – atstovas V. Č. apie Komisijos organizuojamą apžiūrą buvo informuotas telefonu) ir apžiūrėjo šernų išknistą daugiamečių ganyklų lauką bei nustatė, kad Šalpirčių kaime (kontrolinis žemės sklypas 193437-3451, bendras deklaruotas plotas 6,26 ha) 2,00 ha ganyklos sugadinta 70 proc., todėl reikia ją atnaujinti (b. l. 43). Pažeistų ganyklų plotai 2012-04-23 Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams apskaičiavimo aktu Nr. AAL-15(22.9) buvo įvertinti, pažymint, kad apskaičiuojama tik padarytų tiesioginių išlaidų šiems pasėliams įveisti dalis arba derliaus netekimo iki pareiškėjui pristačius patirtų išlaidų, atstatant pažeistus daugiamečių ganyklų laukus, dokumentus, žalos piniginės išraiškos apskaičiavimas atidedamas iki konkrečios dienos, kai paaiškės patirtos išlaidos (b. l. 38-40). Komisija 2012-08-08 14 val. vykusiame posėdyje bendru susitarimu priėmė sprendimą, kuriuo buvo nuspęsta pritarti Akte nurodytam 1086,58 Lt atlikto medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams apskaičiavimo teisingumui ir surinktų įrodymų pakankamumui (b. l. 48-49, 44-46). Nuolatinės komisijos medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiuoti sudarymo posėdyje dalyvavo ūkininkas A. E. bei Gilvyčių medžiotojų būrelio atstovas V. Č. (b. l. 50, 48-49). 2012-09-12 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Nuolatinė komisija medžiojamų gyvūnų padarytai žalai žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiuoti priėmė sprendimą Nr. SAA-182(22.9) (toliau – ir Sprendimas), kuriuo nusprendė įpareigoti Gilvyčių medžiotojų būrelį per vieną mėnesį nuo šio sprendimo gavimo dienos atlyginti ūkininkui A. E. 1086,58 Lt nuostolius už medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą (b. l. 57-58).

15Byloje nagrinėjamas ginčas kilo medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams atlyginimo teisinių santykių srityje. Šiuos teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymas, Medžioklės įstatymas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 486/359 patvirtinta Metodika. Be to, Komisijos, Medžioklės įstatymu įgaliotos atlikti viešąjį administravimą medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos nustatymo srityje, veiklai ir priimtiems sprendimams taikomas Viešojo administravimo įstatymas.

16Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 3 punktas nustato, kad laukinės gyvūnijos išteklių naudotojai šio įstatymo 22 straipsnio 5 ir 12 dalyse nustatytais atvejais privalo atlyginti žalą, atsiradusią dėl laukinės gyvūnijos išteklių naudojimo, o šio įstatymo 22 straipsnio 5 dalis nurodo, jog medžiojamųjų gyvūnų padaryta žala žemės, miško ir vandens telkinių sklypų savininkams, valdytojams ir naudotojams dėl žemės ūkio pasėlių, miško ir hidrotechnikos įrenginių pakenkimo atlyginama Medžioklės įstatymo nustatyta tvarka. Tokią tvarką nustatančios teisės normos yra išdėstytos Medžioklės įstatymo 17, 18 ir 19 straipsniuose. Nurodyto įstatymo 18 straipsnio 2 dalis nustato, kad laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą pagal Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų patvirtintą Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodiką apskaičiuoja nuostolių skaičiavimo komisija, kurią sudaro atitinkamos savivaldybės meras.

17Medžioklės įstatymo priėmimo metu, t. y. 2002 m. birželio 20 d., galiojusio 2001 m. lapkričio 8 d. įstatymo Nr. IX-585 redakcijos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20–21 straipsniuose buvo apibrėžti savivaldybės mero kaip vykdomosios institucijos įgaliojimai, tarp jų – ir kitais įstatymais priskirtų funkcijų vykdymas. Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui priėmus 2002 m. gruodžio 24 d. nutarimą, 2003 m. sausio 28 d. buvo priimtas įstatymas Nr. IX-1327, kurio 21 straipsnio 2 dalis nustato, jog įsigaliojus šiam įstatymui, visus savivaldybės valdybai bei merui kitų įstatymų priskirtus vykdomuosius įgaliojimus iki tų įstatymų pakeitimo įgyvendina savivaldybės administracijos direktorius. Po nurodytų teisės aktų priėmimo Medžioklės įstatymas buvo keičiamas ne kartą (2003-06-10 įstatymu Nr. IX-1612, 2009-07-07 įstatymu Nr. XI-327, 2010-05-18 įstatymu Nr. XI-824), tačiau jo 18 straipsnio 2 dalis, reglamentuojanti nuostolių skaičiavimo komisijos sudarymo tvarką, nepakeista iki šiol. Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktas įtvirtina išimtinę vietos savivaldybės tarybos kompetenciją sudaryti savivaldybės tarybos komitetus, komisijas, kitus savivaldybės darbui organizuoti reikalingus darinius ir įstatymuose numatytas kitas komisijas ir tvirtinti jų nuostatus. Tačiau Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnyje yra išvardintos valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos, tarp jų – ir medžiojamųjų gyvūnų žemės ūkiui padarytos žalos ir nuostolių nustatymas (26 punktas), turi vykdomąjį pobūdį. Atsižvelgus į minėtuose straipsniuose įtvirtintas teisės normas, daroma išvada, kad medžiojamųjų gyvūnų žemės ūkiui padarytos žalos ir nuostolių nustatymas nėra priskirtas išimtinei vietos savivaldybės kompetencijai. Be to, pagal Vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnį, Komisija nepriskirtina šiame straipsnyje nurodytų vietos savivaldybės tarybų sudaromų nuolatinių ar

18Remiantis tuo, kas išdėstyta, daroma išvada, kad nuo 2003 m. vasario 25 d., kai įsigaliojo įstatymas Nr. IX-1327, Medžioklės įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nurodytus savivaldybės mero vykdomuosius įgaliojimus – teisę ir pareigą sudaryti Komisiją – įgyvendina savivaldybės administracijos direktorius. Dėl šios priežasties teismas konstatuoja, jog Komisiją sudarė tinkamas viešojo administravimo subjektas, ir ji buvo kompetentinga priimti Sprendimą dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos ir nuostolių nustatymo.

19Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad pagal Medžioklės įstatymo 18 straipsnio 6 dalyje įtvirtintos normos prasmę, sprendžiant dėl gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimo, Komisija, kaip viešojo administravimo sistemos subjektas, privalo priimti individualų administracinį aktą – sprendimą. Tokio sprendimo turiniui taikytini Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimai, nustatantys, kad individualus administracinis sprendimas turi būti pagrįstas nustatytais faktais ir teisės aktų normomis (1 dalis). Tai reiškia, jog Komisijos sprendime turi būti nurodyta, kokiu teisiniu pagrindu veikia šis viešojo administravimo subjektas, jo priėmimo priežastys, kokiomis teisės normomis grindžiamas atitinkamos žalos apskaičiavimas, ar nėra žalos atlyginimą šalinančių išimčių; nustatytos faktinės aplinkybės privalo būti aiškiai apibrėžtos. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikosi pozicijos, kad tokie reikalavimai nėra pertekliniai, kadangi tiek žalą turintis mokėti asmuo, tiek į žalos atlyginimą pretenduojantis asmuo, tiek galimai teismas, nagrinėsiantis ginčą dėl žalos atlyginimo, padarytos laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų, turi aiškiai suvokti žalos atsiradimo pagrindą bei jos aplinkybes, o taip pat teisinį pagrindą, kuriuo įpareigojama atlyginti patirtą žalą. Toks sprendimas laikytinas administraciniu aktu ir turi atitikti ne tik Medžioklės įstatymo, bet ir VAĮ keliamus reikalavimus (2009-04-16 nutartis administracinėje byloje Nr. A-556-557/2009, 2010 m. liepos 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-662-1014/2010).

20Iš Sprendimo teksto matyti, kad jo įžanginėje dalyje yra nurodyti teisės aktai ir atskiros jų normos, kuriomis remdamasi Komisija veikė ir priėmė Sprendimą, tai – savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-02-07 įsakymas Nr. A-164 dėl Komisijos sudarymo; Reglamentas, Laukinės gyvūnijos įstatymo 9 straipsnio 1 ir 2 dalys, Medžioklės įstatymo 3 straipsnio 1 dalis ir 18 straipsnis, reglamentuojantys medžioklę, valstybės, savivaldybės institucijų, klubų, būrelių ir juos vienijančių visuomeninių organizacijų kompetenciją bei vietos savivaldybės teises sudaryti komisiją medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti ir organizuoti jų darbą, spręsti medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos atlyginimo klausimus, Metodika, kuria vadovaujasi, apskaičiuodama medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams.

21Medžiojamųjų gyvūnų žemės, miško ir vandens telkinių sklypų savininkams, valdytojams ar naudotojams dėl žemės ūkio pasėlių, miško ir hidrotechnikos įrenginių pakenkimo padarytos žalos apskaičiavimo tvarka yra detaliai reglamentuota Metodikos II skyriuje „Žemės ūkio pasėliams padarytos žalos apskaičiavimas“. Atsižvelgus į tai, daroma išvada, kad Komisija, priimdama individualų administracinį aktą dėl pasėliams padarytos žalos apskaičiavimo, jame privalo įvardinti Metodikos 4, 5 ir 7 punktuose nurodytus rodiklius bei aptarti 6, 8, 9 ir 10 punkte nurodytas aplinkybes. Sprendime yra nurodyta: bendras pasėlių pakenktas plotas (2 ha); pakenkimo intensyvumas (daugiau kaip 70 proc.); nurodytas žemės ūkio pasėliams padarytos žalos dydis pinigine išraiška (1086,58 Lt). Taip pat Sprendime yra konkrečiai įvardinti gyvūnai, padarę žalą A. E. daugiametei pievai, tai medžiojamieji žvėrys – šernai; nurodyta, kaip šie gyvūnai pakenkė pasėliams – išknisant; konstatuota, jog A. E. pievos (daugiametės ganyklos) atitinka agrotechninius reikalavimus.

22Įvertinus išvardintas aplinkybes, pareiškėjo Gilvyčių medžiotojų būrelio teiginiai, jog Sprendimas ir Aktas nepagrįsti teisės normomis ir dėl to neatitinka Viešojo administravimo įstatymo keliamų reikalavimų, taip pat kad Komisija priimtame Sprendime nepasisakė dėl visų Metodikoje nurodytų rodiklių ir aplinkybių, būtinų apskaičiuojant A. E. pasėliams-pievoms (daugiametėms ganykloms) padarytos žalos dydį, ir šį dydį įtakojančių aplinkybių, pripažįstami nepagrįstais byloje nustatytomis aplinkybėmis.

23Taip pat teismas konstatuoja, kad Sprendime ir Akte nurodytos išvados yra pagrįstos surinktais duomenimis.

24Nepagrįstas pareiškėjo teiginys, kad visiškai neaišku, kaip komisija nustatė, kad pieva yra daugiametė. Byloje esantys įrodymai, konkrečiai Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro pateikta Deklaracijos detali ataskaita (b. l. 76), patvirtina, kad apžiūrėtas Šalpirčių kaime esantis kontrolinis žemės sklypas 193437-3451 (pasėlio kodas 5DG-1) yra daugiametės ganyklos-pievos (5 m. ir daugiau). Tai reiškia, kad šis laukas buvo deklaruotas Nacionalinei mokėjimų agentūrai prie LR žemės ūkio ministerijos (toliau – ir NMA), teikiant 2012-05-29 paraišką tiesioginėms išmokoms gauti. Taigi, NMA pateiktus ūkininko A. E. paraiškos duomenis administravo, tiesioginių ir papildomų išmokų apskaičiavimui juos tikrino ir už pateiktų duomenų teisingumą atsako, priešingų duomenų byloje nėra, todėl teismas neturi pagrindo jais netikėti.

25Pareiškėjas savo skunde teigia, kad atsakovas savo sprendimais neatsižvelgė į tai, jog medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklės draudžia nurodytu laikotarpiu medžioti šernus. Tokius pareiškėjo argumentus teismas pripažįsta nepagrįstais ir jais nesiremia. Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklės (toliau – ir Taisyklės) nustato, kad punktas)medžiojimo terminai nustatyti Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 15.2 punkteedžioklei yra nustatyti skirtingi medžioklės terminai, nesudaro pagrindo šernų priskirti prie medžiojamųjų gyvūnų, kuriuos medžioti yra uždrausta visus metus ir kurių padaryta žala turėtų būti atlyginama ne Medžioklės įstatymo nustatyta tvarka. Atsižvelgus į paminėtas aplinkybes, daroma išvada, kad Gilvyčių medžiotojų būrelis privalo atlyginti šernų A. E. daugiametei ganyklai padarytą žalą.

26Kaip jau buvo minėta, Komisija apžiūros metu nustatytus duomenis apie A. E. pievos (daugiametės ganyklos) pakenktą plotą ir pakenkimo laipsnį užfiksavo 2012 m. balandžio 23 d. Apžiūros akte (b. l. 43). Liudytojų T. P. ir P. R. parodymai patvirtina svarbias aplinkybes, jog Komisija kartu su pievos savininku A. E. apžiūrėjo visą pievos lauką, o ne jo dalį. Koordinatės nustatytos pagal žemės dokumentų schemą. Lauko kontūrą išmatavo GPS pagalba. Vietomis buvo labai nežymūs pakeitimai, pavieniai išknisimai, o tas plotas, kuris buvo išmatuotas (2 ha), buvo išknistas giliai, praktiškai buvo sunaikintas, t. y. pažeista daugiau kaip 70 procentų, todėl pievą reikėjo atsėti. Komisija naudodamasi GPS apėjo tą ploto dalį, kurią reikėjo atstatyti. Nuvykus į vietą matėsi atversta velėna, t. y. kad išknista šernų šviežiai. Balandžio 23 d. medžiotojų būrelio atstovas nevažiavo, tačiau apie organizuojamą apžiūrą jam buvo pranešta telefonu, jis prižadėjo nuvažiuoti pats ir apžiūrėti savarankiškai, paskui pats pasirašė balandžio 23 d. apžiūros aktą Nr. AAL-15 (22.9), pretenzijų nepareiškė (b. l. 100). Iš paties Apžiūros akto matyti, kad su pakenktų pasėlių plotų dydžiais ir pakenkimo intensyvumu sutinkama ir neginčijama (b. l. 43). Apžiūros akte esantis Gilvyčių medžiotojų būrelio atstovo V. Č. ranka atliktas įrašas byloja, kad Gilvyčių medžiotojų būrelis atsisako dengti nuostolius tik dėl to, kad nėra sudaryta panaudos sutartis medžioklės veiklai. Beveik analogiškas V. Č. ranka atliktas įrašas ir Akte (b. l. 40). Byloje nėra ginčo dėl to, kad apžiūrėtasis Šalpirčių kaime esantis kontrolinis žemės sklypas 193437-3451 patenka į Gilvyčių medžiotojų būrelio medžioklės plotų vieneto ribas, pastarąją aplinkybę patvirtina ir byloje esantis Gilvyčių medžiotojų būrelio medžioklės plotų vieneto planas (b. l. 42).

27Pareiškėjas Gilvyčių medžiotojų būrelis ginčijamų aktų neteisėtumą grindė ir teiginiais apie procedūrinių taisyklių, terminų nesilaikymą, sąlygojusį neobjektyvų ir vienpusišką aplinkybių įvertinimą.

28Byloje nustatyta, kad ūkininkas A. E. pastebėjęs šernų išknistą pievą iš karto apie tai pranešė seniūnui. Iš A. E. rašyto Šiaulių rajono Bubių seniūnui pranešimo dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos įvertinimo ir atlyginimo matyti, kad tai buvo padaryta 2012-04-17 (b. l. 41). Seniūnas savo tarnybiniu pranešimu tą pačią dieną (2012-04-17) pranešimą persiuntė Šiaulių rajono savivaldybės administracijai. 2012-04-23 parengtas pirminis žalos apskaičiavimo aktas Nr. AAL-15(22.9). A. E. pateikus dokumentus, įrodančius patirtas išlaidas atkuriant daugiametę pievą toje dalyje, kur buvo nustatyta padaryta medžiojamų gyvūnų žala, 2012-08-08 parengtas galutinis žalos apskaičiavimo aktas Nr. AAL-21 (22.23). 2012-08-11 ir 2012-08-17 įvyko komisijos posėdžiai. 2012-09-12 surašytas komisijos sprendimas Nr. SAA-152(22.9) dėl žalos atlyginimo. 2012-10-01 komisijos sprendimas ir žalos apskaičiavimo aktas išsiųsti atsakovei. 2012-10-03 atsakovė gavo komisijos siųstus dokumentus. Komisija nepažeidė prašymo nagrinėjimo ir žalos apskaičiavimo terminų, numatytų Metodikoje bei kituose teisės aktuose. Medžioklės įstatymo 18 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad komisija per 7 dienas privalo organizuoti žalos įvertinimą, išskyrus atvejus, kai dėl žalos pobūdžio jos dydį įmanoma nustatyti tik praėjus daugiau kaip 7 dienoms. Komisija 2012-04-23 nustatė, kad medžiojamų gyvūnų žala padaryta daugiametei pievai, o žalos piniginė išraiška gali būti apskaičiuojami tik įvertinus trečiojo asmens padarytas tiesiogines išlaidas šiems pasėliams įveisti dalis, nes pievai netaikomas Metodikos 7 punktas. Galutinis žalos apskaičiavimo aktas Nr. AAL-21 (22.23) buvo parengtas tik gavus iš A. E. dokumentus, įrodančius tiesiogines išlaidas šiems pasėliams atkurti. Dokumentų kopijos (mokėjimo kvitas ir PVM sąskaita faktūra) yra prijungtos prie bylos (b. l. 51, 52). Nei Medžioklės įstatymas, nei Metodika nereglamentuoja, per kiek laiko komisija turi priimti sprendimą. Nuolatinės komisijos, sudarytos medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiuoti, darbo reglamento, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-02-07 įsakymu Nr. A-164(8.1), 6 punkte nustatyta, kad komisijos sprendimas turi būti surašytas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo savininko, valdytojo ar naudotojo prašymo gavimo seniūnijoje dienos, išskyrus atvejį, kai komisija nusprendžia, kad dėl žalos pobūdžio jos dydis įmanomas nustatyti tik vėliau (b. l. 26). Komisija pasirinko tiesioginių išlaidų kompensavimo būdą, kurios paaiškėjo gerokai vėliau, todėl 2012-08-08 žalos apskaičiavimo aktas Nr. AA1-21 (22.23) ir 2012-09-12 komisijos sprendimas Nr. SAA-182 (22.9) priimti nepažeidžiant terminų, įtvirtintų teisės aktuose.

29Įvertinus nustatytas aplinkybes ir jas patvirtinančius įrodymus, konstatuojama, kad Komisijos apskaičiuotas žalos dydis yra teisingas, pagrįstas faktiniais duomenimis ir atliktas laikantis Metodikos reikalavimų. Dėl šių priežasčių Komisijos Sprendimas ir Aktas yra teisėti ir pagrįsti, juos naikinti skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra.

30Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ABTĮ 85-87 str., 88 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

31Pareiškėjo Gilvyčių medžiotojų būrelio skundą dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Nuolatinės komisijos, sudarytos medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti 2012 m. rugpjūčio 8 d. Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams apskaičiavimo akto Nr. AAL-21(22.23) ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Nuolatinės komisijos medžiojamų gyvūnų padarytai žalai žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiuoti 2012 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. SAA-182(22.9) Dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos ūkininkui A. E. panaikinimo atmesti kaip nepagrįstą.

32Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos narių teisėjų Žano Kubecko ir Laisvutės Kartanaitės,... 3. sekretoriaujant Jolantai Miežienei,... 4. dalyvaujant pareiškėjo Gilvyčių medžiotojų būrelio atstovui advokatui 5. atsakovės Šiaulių rajono savivaldybės administracijos bei trečiojo... 6. trečiajam suinteresuotam asmeniui A. E.,... 7. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 8. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 9. Pareiškėjas kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą su... 10. Teismo posėdžio metu pareiškėjo Gilvyčių medžiotojų būrelio atstovas... 11. Atsakovės Šiaulių rajono savivaldybės administracijos bei trečiojo... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo A. E. teismo posėdžio... 13. Pareiškėjo Gilvyčių medžiotojų būrelio skundas netenkintinas.... 14. Bylos medžiaga nustatyta, kad A. E. 2012-04-17 prašymu... 15. Byloje nagrinėjamas ginčas kilo medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos... 16. Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 3... 17. Medžioklės įstatymo priėmimo metu, t. y. 2002 m. birželio 20 d.,... 18. Remiantis tuo, kas išdėstyta, daroma išvada, kad nuo 2003 m. vasario 25 d.,... 19. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad pagal... 20. Iš Sprendimo teksto matyti, kad jo įžanginėje dalyje yra nurodyti teisės... 21. Medžiojamųjų gyvūnų žemės, miško ir vandens telkinių sklypų... 22. Įvertinus išvardintas aplinkybes, pareiškėjo Gilvyčių medžiotojų... 23. Taip pat teismas konstatuoja, kad Sprendime ir Akte nurodytos išvados yra... 24. Nepagrįstas pareiškėjo teiginys, kad visiškai neaišku, kaip komisija... 25. Pareiškėjas savo skunde teigia, kad atsakovas savo sprendimais neatsižvelgė... 26. Kaip jau buvo minėta, Komisija apžiūros metu nustatytus duomenis apie 27. Pareiškėjas Gilvyčių medžiotojų būrelis ginčijamų aktų neteisėtumą... 28. Byloje nustatyta, kad ūkininkas A. E. pastebėjęs šernų... 29. Įvertinus nustatytas aplinkybes ir jas patvirtinančius įrodymus,... 30. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos... 31. Pareiškėjo Gilvyčių medžiotojų būrelio skundą dėl Šiaulių rajono... 32. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos...