Byla 2A-205-71/2012
Dėl draudimo išmokos, 6 procentų metinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo UAB „Kordulė“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Reginos Agotos Gutauskienės, teisėjų Rasos Bartašienės, Egidijaus Mockevičiaus,

2teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo „BTA Insurance Company“ SE Lietuvos Respublikoje veikiančios per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje apeliacinį skundą dėl Mažeikių apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 6 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovas „BTA Insurance Company“ SE Lietuvos Respublikoje veikiančios per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje ieškinį pareikštą atsakovui UAB „Kordulė“ dėl draudimo išmokos, 6 procentų metinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo UAB „Kordulė“.

3Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas „BTA Insurance Company“ SE Lietuvos Respublikoje veikiančios per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje ieškiniu kreipėsi į Mažeikių rajono apylinkės teismą prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Kordulė“ 6033,91 Lt skolos, 6 procentų metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas (1-2 b. l.).

6Ieškovas nurodė, kad apdraudė atsakovo automobilį ( - ), valst. Nr. ( - ) transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, sutarties Nr.12 2579941. Rusijoje 2010-05-18 įvyko eismo įvykis, kurio kaltininku buvo pripažintas atsakovės UAB „Kordulė“ vairuotojas, vairavęs atsakovei priklausantį automobilį. Ieškovas už autoįvykio metu apgadintą automobilį ( - ) valst. Nr. ( - )išmokėjo 2010-10-19 draudimo išmoką 6033,91 Lt. Nurodė, kad atsakovas praleido draudimo sutartyje numatytus draudimo įmokos mokėjimo terminus, nesumokėjo už teikiamą draudimo apsaugą, todėl draudikas (ieškovas) nurodo, kad pagal LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 11 str. 7 d., įgijo teisę reikalauti iš atsakovo išmokėtos draudimo išmokos. Atsakovui teikė 2010-11-26, 2011-04-27 pretenzijas, tačiau jos nebuvo patenkintos.

7Atsakovas UAB „Kordulė“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti (17-22 b. l.).

8Atsakovas nurodė, kad 2010 m. sausio 28 d. sudarė Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo sutartį Nr.12 2579941, pagal kurią buvo apdrausta transporto priemonė, nustatant 4900,00 Lt draudimo įmoką, išdėstant įmokų mokėjimą iki 2010 m. lapkričio 7 dienos. Atsakovas, vykdydamas sutartį, 2010-03-16, 2010-07-07, 2010-09-28, 2010-11-04 sumokėjo ieškovui visą draudimo sumą. Atsakovo draudimo įmokos buvo priimtos ir nebuvo grąžintos, ieškovas taip pat nepareiškė jokių pretenzijų dėl įmokų mokėjimo terminų praleidimo bei neskaičiavo jokių delspinigių už pavėluotą įmokų mokėjimą. Nurodė, kad ieškovas nepateikė patvirtinančių dokumentų, kad 6033,91 Lt išmoka tikrai buvo sumokėta. Tvirtino, kad tiek LR CK 6.38 str. 3 d., tiek LR CK 6.200 str. 2 d. numatyta šalių bendradarbiavimo pareiga, kurios šalys privalo laikytis. Ieškovas neišaiškino draudimo įmokų mokėjimo tvarkos, terminų ir galimų padarinių. Ieškovas nesiėmė jokių veiksmų dėl pažeisto draudimo įmokos mokėjimo termino, todėl mano, kad ieškovas netinkamai vykdė bendradarbiavimo pareigą, nepaaiškino, kokios teisinės pasekmės gresia, jeigu nebus sumokėta draudimo įmoka.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Mažeikių rajono apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 6 d. sprendimu ieškovo „BTA Insurance Company“ SE Lietuvos Respublikoje veikiančios per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovo atsakovui UAB „Kordulė‘ 2856,00 Lt bylinėjimosi išlaidų bei 18,76 Lt pašto išlaidų valstybės naudai (60-62 b. l.).

11Teismas nustatė, kad 2010 m. sausio 28 d. ieškovas ir atsakovas sudarė Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo sutartį Nr.12 2579941, pagal kurią buvo apdrausta transporto priemonė ( - ), valst. Nr. ( - ), nustatant 4900,00 Lt draudimo įmoką, išdėstant įmokų mokėjimą iki 2010 m. lapkričio 7 dienos. Atsakovas, vykdydamas sutartį 2010-03-16, 2010-07-07, 2010-09-28, 2010-11-04 sumokėjo ieškovui visą draudimo sumą. Dėl apdrausto automobilio vairuotojo kaltės 2010-05-18 Rusijoje įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo apgadintas automobilis ( - ) valst. Nr. ( - ) , todėl ieškovas išmokėjo 6033,91 Lt draudimo išmoką. Atsakovas draudimo įmokas sumokėjo 2010-03-18, 2010-07-07, 2010-09-28, 2010-11-04, t.y. įmokos buvo sumokėtos pavėluotai.

12LR transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo (toliau vadinama TPVCAPD įstatymu) 11 str. 7 d. numato, kad jeigu draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą ir per tą laikotarpį pagal šią draudimo sutartį apdrausta transporto priemone buvo padaryta žala arba žala buvo padaryta, kai draudėjas buvo atleistas nuo draudimo įmokos mokėjimo, išmokėjęs išmoką draudikas turi teisę reikalauti iš draudėjo grąžinti dėl padarytos žalos draudiko išmokėtas sumas. Teismas pažymėjo, kad ši teisės norma nėra imperatyvi, nes jos pagrindu dėl nurodytų aplinkybių (laiku nesumokėtos draudimo įmokos) draudikas tik įgyja teisę reikalauti iš draudėjo grąžinti dėl padarytos žalos draudiko išmokėtas sumas. Iš byloje esančių dokumentų teismas nustatė, kad ieškovas nereiškė jokių pretenzijų atsakovui TPVCAPD įstatymo 6 str. 9 d. pagrindu dėl draudimo įmokų vėlavimo ir priėmė pavėluotai sumokėtas įmokas. LR Draudimo priežiūros komisijos patvirtintų standartinių sąlygų 27 p. taip pat numatyta, kad nesumokėjus nustatytais terminais nustatyto dydžio draudimo įmokas, draudikas apie tai privalo pranešti draudėjui raštu, bei nurodyti įstatymo 11 str. 5 ir 7 d. numatytas nesumokėjimo pasekmes. Teismas laikė, kad ieškovas, reikalaudamas priteisti išmokėtą pinigų sumą kitam asmeniui, faktiškai negali remtis kitos šalies netinkamu sutarties įvykdymu (LR CK 6.206 str.). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas sprendė, kad nėra pagrindo tenkinti ieškinį, kuris yra pareikštas, vadovaujantis LR TPVCAPD įstatymo 11 str. 7 d. ir LR CK 6.280 str. 1 d. Be to, teismas pažymėjo, kad ieškinio patenkinimas šioje byloje faktiškai prieštarautų ir pačiai draudimo sutarties esmei bei protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principams, kadangi sumokėjęs visas draudimo įmokas draudėjas pats turėtų atlyginti ir draudiminio įvykio metu padarytą žalą (LR CK 1.5 str.).

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

14Apeliaciniu skundu ieškovo „BTA Insurance Company“ SE Lietuvos Respublikoje veikiančios per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje vardu atstovas advokatas M. S. prašo panaikinti Mažeikių rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 6 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti (64-66 b. l.).

15Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

161. Teismas buvo šališkas ir netyrė ieškovo pateiktų į bylą įrodymų. Teismas turėdamas byloje įrodymus – 2010-09-08; 2010-07-02; 2010-03-04; 2010-06-03 pranešimus dėl nesumokėtų įmokų su įspėjimu apie galimas pasekmes, jeigu atsakovas savo rizika nemokės draudimo įmokų laiku, taip pat lydraščius patvirtinančius, kad šie raštai registruotu laišku buvo siunčiami atsakovui, daro byloje nepagrįstą išvadą, kad pranešimų nebuvo;

172. Apeliantas savo apeliaciniame skunde taip pat nurodo, kad nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškinio patenkinimas prieštarautų sąžiningumo principui, nes sumokėjus visas draudimo įmokas draudėjas pats turėtų atlyginti ir žalą. Apeliantas taip pat teigia, kad tokia teismo išvada suponuoja aplinkybę, kad transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas, nors vis dar galioja, bet negali būti taikomas, nes anot teismo įstatymas prieštarauja protingumo sąžiningumo, teisingumo principams, nes leidžia teikti regresinius reikalavimus, net ir gavus draudimo įmokas;

183. Apeliantas nurodo, kad byloje reikalavimas yra pareikštas vadovaujantis teisės norma TPVCAPD 11 str. 7 d., kuri nenumato draudimo įmonės pareigos įrodinėti grąžintinos draudimo išmokos dydžio procentais. Teisės norma nurodo, kad esant nustatytoms sąlygoms, šios teisės realizavimui turi būti dvi sąlygos. Pirma sąlyga reikalavimo teisei atsirasti yra laiku (pagal sutartį) nesumokėta draudimo įmoka. Antra sąlyga yra ta, kad per laikotarpį, kai buvo laiku nesumokėta draudimo įmoka su apdrausta priemone yra padaroma žala trečiajam asmeniui, draudimo įmonė įgyja teisę susigrąžinti sumokėtą draudimo išmoką, o ne kažkurią dalį ir po įvykio sumokėta įmoka, jokiu būdu neatleidžia atsakovo nuo įstatyminės prievolės;

194. Apeliantas teigia, kad šiuo atveju atsakovo atsakomybė atsiranda ne dėl žalos padarymo, bet dėl įstatymo imperatyvo nevykdymo ir draudžiamųjų normų pažeidimo, tai patvirtina ir teismų praktika, be to teismas neatsižvelgė į tai, kad teismų formuojama praktika dėl ginčo santykių yra kita.

20Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovo UAB „Kordulė“ vardu atstovas advokatas A. K. prašo Mažeikių rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas (73-77 b. l).

21Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

22Apeliantas nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų apelianto minimų pranešimų įteikimą atsakovui, o nesant įrodymų, patvirtinančių apelianto minimų pranešimų įteikimą atsakovui, konstatuotina, kad atsakovui jokios pretenzijos dėl sutarties vykdymo nebuvo reiškiamos. Taigi esant šioms aplinkybėms apelianto teiginiai, kad apeliantas įspėjo atsakovą dėl sutarties netinkamo vykdymo pasekmių ir pirmosios instancijos teismas to neįvertino yra atmestini. Jeigu ir apeliantas Mažeikių rajono apylinkės teismui siuntė kokį nors elektroninį laišką kartu su priedais, tai toks elektroninis laiškas neatitinka teismui pateikiamų procesiniams dokumentams keliamų reikalavimų. Apeliantas nepateikė teismui tinkamai pasirašyto procesinio dokumento bei patvirtintų jo priedų, konstatuotina, kad apeliantas nebuvo pateikęs į bylą prašymo dėl papildomų įrodymų prijungimo prie bylos. Taigi atsižvelgiant į šias aplinkybes konstatuotina, kad apelianto teiginys, kad teismas neištyrė visų byloje esančių įrodymų yra atmestinas kaip nepagrįstas.

23Teismas tik įvertinęs visas bylos aplinkybes visiškai pagrįstai konstatavo, kad apelianto ieškinio tenkinimas prieštarautų pačiai draudimo sutarties esmei bei protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principams, bet ne tai, kad TPVCAPD 11 str. 7 d. norma prieštarauja protingumo sąžiningumo, teisingumo principams.

24Atsakovas šiuo atveju sumokėjo, nors ir pavėluotai, apeliantui visas draudimo įmokas, t. y. atsakovas visiškai įvykdė savo įsipareigojimus pagal sutartį ir viską, ką apeliantas tikėjosi gauti pagal sutartį (apeliantas visas įmokas priėmė) ir apeliantui sutarties nenutraukus, apeliantas negali remtis TPVCAPD 11 str. 7 d. norma, kadangi šia teisės norma negali būti naudojamasi nesąžiningai. Apelianto teiginys, kad draudimo įmonė įgyja teisę susigrąžinti sumokėtą draudimo įmoką visais atvejais, yra atmestinas. Pažymi tai, kad šiuo atveju naujausią teismų praktiką dėl ginčo santykio suformavo Šiaulių apygardos teismas 2011 m. spalio 11d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-438-124/2011, kuria pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai rėmėsi spręsdamas tarp šalių kilusį ginčą.

25IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

26Apeliacinis skundas atmestinas.

27Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal LR CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus LR CPK 322 straipsnyje nurodytas išimtis. Apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas yra būtinas. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo pripažinti, kad žodinis bylos nagrinėjimas yra būtinas, kadangi visas aplinkybes, reikšmingas bylai išspręsti, apeliantas turėjo galimybę išdėstyti savo apeliaciniame skunde.

28Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (LR CPK 320 str. 2 d.).

29Dėl ginčo esmės

30Byloje sprendžiamas klausimas, ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas atmetė ieškovo ieškinį dėl žalos atlyginimo regreso teise, atsakovui pavėluotai sumokėjus draudimo įmokas. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad 2010 m. sausio 28 d. ieškovas ir atsakovas sudarė Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo sutartį Nr.12 2579941, pagal kurią buvo apdrausta transporto priemonė ( - ), valst. Nr. ( - ), nustatant 4900,00 Lt draudimo įmoką, išdėstant įmokų mokėjimą iki 2010 m. lapkričio 7 d. (civilinė byla L2-2193-215/2011 5-6 b. l.) Atsakovas vykdydamas sutartį 2010-03-16, 2010-07-07, 2010-09-28, 2010-11-04 sumokėjo ieškovui visą draudimo sumą (24-25 b. l.). Dėl apdrausto automobilio vairuotojo kaltės 2010-05-18 Rusijoje įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo apgadintas automobilis ( - ) valst. Nr. ( - ), todėl ieškovas išmokėjo 6033,91 Lt draudimo išmoką. Atsakovas draudimo įmokas sumokėjo 2010-03-16, 2010-07-07, 2010-09-28, 2010-11-04, t.y. įmokos buvo sumokėtos pavėluotai.

31Pagal LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 11 straipsnio 7 dalį, jeigu draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą ir per tą laikotarpį pagal šią draudimo sutartį apdrausta transporto priemone buvo padaryta žala arba žala buvo padaryta, kai draudėjas buvo atleistas nuo draudimo įmokos mokėjimo pagal šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalį, draudikas, išmokėjęs išmoką, turi teisę reikalauti iš draudėjo grąžinti dėl padarytos žalos draudiko išmokėtas sumas.

32Byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovas draudimo įmokas pagal tarp šalių 2010-01-28 sudarytą Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį sumokėjo pavėluotai, t.y. 2010-01-28 numatytą 1225,00 Lt įmoką sumokėjo 2010-03-16, 2010-05-07 numatytą 1225,00 Lt įmoką sumokėjo 2010-07-07, 2010-08- 07 numatytą 1225,00 Lt įmoką sumokėjo 2010-09-28, 2010-11-07 numatytą 1225,00 Lt įmoką sumokėjo 2010-11-04. Ieškovas neginčija, kad atsakovas pilnai sumokėjo visas draudimo įmokas, tačiau kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad autoįvykis įvyko 2010-05-18, paskutinės trys 1225,00 Lt dydžio įmokos sumokėtos ir ieškovo priimtos jau po eismo įvykio. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančius duomenis bei ieškovo apeliacinio skundo argumentus, konstatuoja, kad draudimo apsauga nebuvo nutraukta per visą sutarties galiojimo laiką.

33Ieškovas, reikšdamas reikalavimą atsakovui, neginčijo, kad draudimo apsauga eismo įvykio metu galiojo. Priešingai, ieškovas vykdė savo sutartinius įsipareigojimus ir išmokėjo draudimo išmoką už eismo įvykio metu padarytą žalą. Nors ir pavėluotai, tačiau atsakovas sumokėjo pilnai visas draudimo įmokas pagal sutartį, o ieškovas visus atsakovo mokėjimus priėmė, kas pagrįstai leidžia teigti, jog ieškovas draudimo sutartį laikė galiojančia ir pripažino tinkamu atsakovo prievolių įvykdymą. Toks ieškovo elgesys reiškia, kad jis atsisakė teisės nutraukti sutartį su atsakovu ir pasinaudoti LR transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 11 str. 7 d. Atsakovui, vėluojant sumokėti draudimo įmoką, ieškovas draudimo sutarties nesustabdė, neišaiškino atsakovui draudimo įmokų nesumokėjo laiku pasekmių. Byloje nėra jokių įrodymų, kad ieškovas būtų reiškęs pastabas atsakovui dėl draudimo įmokų pavėluotų mokėjimų ar draudiminės apsaugos sustabdymo. Priėmęs visas atsakovo įmokas pagal draudimo sutartį, ieškovas neturi teisės reikalauti jo išmokėtų nukentėjusiam trečiajam asmeniui draudimo išmokų, nes toks reikalavimas prieštarauja šalių sudarytos draudimo sutarties esmei, kadangi atsakovas kaip tik ir draudėsi nuo to, kad, įvykus draudiminiam įvykiui, atlygindamas žalą, neturėtų nuostolių. Draudėjui draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjus draudimo įmokos, tačiau ją sumokėjus pavėluotai ir draudikui įmoką priėmus, taip pat įstatymo nustatyta tvarka draudikui nepasinaudojus draudimo apsaugos sustabdymo teise, draudikas neturi teisės susigrąžinti iš draudėjo sumas, draudiko išmokėtas dėl padarytos žalos galiojant draudimo apsaugai.

34Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo tikslas yra garantuoti dėl šiuo draudimu apdraustos transporto priemonės poveikio eismo įvykio metu nukentėjusių ir patyrusių žalą trečiųjų asmenų nuostolių atlyginimą įstatyme ir sutartyje nustatytos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma, taip pat užtikrinti ir transporto priemonę naudojančių valdytojų turtinius interesus, susijusius su civiline atsakomybe, kilusia naudojant šiuo draudimu apdraustą transporto priemonę. LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 3 straipsnyje nustatyta, kad transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartimi apdraudžiama draudimo sutartyje ar (ir) transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijime (polise) nurodytą transporto priemonę naudojančių valdytojų civilinė atsakomybė dėl žalos padarymo, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje numatytą atvejį. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo esmė ir tikslai iš principo eliminuoja draudiko regreso teisę į transporto priemonės valdytojus, dėl kurių kaltės dėl šiuo draudimu apdraustos transporto priemonės poveikio eismo įvykio metu nukentėjo ir patyrė žalos tretieji asmenys ir jų patirtus nuostolius įstatyme ir sutartyje nustatytos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma atlygino draudikas. Išimtys, kada draudikas, sumokėjęs išmoką, turi teisę reikalauti, kad sumokėtas dėl padarytos žalos sumas grąžintų atsakingas už žalos padarymą asmuo, nurodytos LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje ir tokių išimčių sąrašas yra baigtinis. Tuo tarpu ieškovas, nagrinėjamoje byloje, reikalauja iš atsakovo grąžinti dėl padarytos žalos draudiko išmokėtas sumas LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 11 straipsnio 7 dalies pagrindu, t.y. dėl laiku nesumokėtos draudimo įmokos už teikiamą draudimo apsaugą, kai per tą laikotarpį apdrausta transporto priemone buvo padaryta žala. Ši norma negali būti aiškinama ir taikoma atsietai nuo kitų minėto įstatymo normų ir turi būti taikoma sistemiškai su kitomis įstatymo normomis, atsižvelgiant į minėto įstatymo tikslus ir konkrečios bylos faktines aplinkybes. Be to, teisėjų kolegija pabrėžia, jog civiliniai teisiniai santykiai yra reglamentuojami ne tik įstatymuose įtvirtintų teisės normų, bet ir teisinių imperatyvų, įpareigojančių teisinių santykių subjektus veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo standartus. Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo11 str. 7 d. taikymas siejant vien tik su faktu, kad atsakovas draudiminio eismo įvykio metu nebuvo sumokėjęs visos priklausančios draudimo įmokos, būtų nepagrįstas minėtų teisės normų požiūriu.

35Dėl panešimų siuntimo ir jų vertinimo

36Apeliantas teigia, kad byloje esantys 2010-09-08; 2010-07-02; 2010-03-04; 2010-06-03 pranešimai dėl nesumokėtų įmokų su įspėjimu apie galimas pasekmes teismo netirti, todėl nepagrįsta teismo išvada, kad pranešimų nebuvo. Su šiais argumentais teisėjų kolegija nesutinka, juos laiko nepagrįstais.

37Byloje esantys 2010-09-08; 2010-07-02; 2010-03-04; 2010-06-03 pranešimai siųsti atsakovui yra tik priminimas klientui dėl nesumokėtų draudimo įmokų (40-43 b. l.). Visi keturi pranešimai dėl nesumokėtų draudimo išmokų yra vienodo turinio, nėra pastabų atsakovui dėl draudimo įmokų pavėluotų mokėjimų, draudiminės apsaugos sustabdymo, sutarties vienašališko nutraukimo.

38Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad Draudimo priežiūros komisijos patvirtintų standartinių sąlygų 27 p. numatyta, kad nesumokėjus nustatytais terminais nustatyto dydžio draudimo įmokas, draudikas apie tai privalo pranešti draudėjui raštu, bei nurodyti įstatymo 11 str. 5 ir 7 d. numatytas nesumokėjimo pasekmes. Byloje tokių duomenų ieškovas nepateikė. Remiantis išdėstytu, apelianto argumentai, kad ieškovas 2010-09-08; 2010-07-02; 2010-03-04; 2010-06-03 pranešimais įspėjo atsakovą dėl sutarties netinkamo vykdymo pasekmių ir pirmosios instancijos teismas to neįvertino yra atmestini.

39Dėl teismų praktikos taikymo

40Apelianto nurodomuose teismų sprendimuose nurodytos bylų faktinės aplinkybės iš esmės yra kitokios, todėl apelianto teiginys, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į formuojamą teismų praktiką yra visiškai nepagrįstas. Ieškovo apeliacinio skundo argumentas dėl Šiaulių apygardos teismo suformuoto precedento civilinėje byloje Nr.2A-281-71/2009 taikymo nagrinėjamoje byloje atmestinas kaip nepagrįstas, kadangi nagrinėjamos bylos ir ieškovo minimos bylos faktinės aplinkybės nėra identiškos, be to, apygardos teismai šiuo metu formuoja priešingą praktiką nei nurodo ieškovas (pvz. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2A-33-124/2012, Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2A-95-413/2012, kt.).

41Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančius duomenis bei ieškovo apeliacinio skundo argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai atmetė ieškovo ieškinį. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė materialinės bei procesinės teisės normas, ir priėmė pagrįstą bei teisėtą sprendimą, todėl jis paliktinas nepakeistas, nes tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais pagrindo nėra (LR CPK 326 str. 1d. 1p.).

42Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje

43Šalys nepateikė duomenų apie priteistų bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje dydį, todėl jos nepriteistinos.

44Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

45Mažeikių rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 2. teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę... 3. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas „BTA Insurance Company“ SE Lietuvos Respublikoje veikiančios per... 6. Ieškovas nurodė, kad apdraudė atsakovo automobilį ( - ), valst. Nr. ( - )... 7. Atsakovas UAB „Kordulė“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti... 8. Atsakovas nurodė, kad 2010 m. sausio 28 d. sudarė Transporto priemonių... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Mažeikių rajono apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 6 d. sprendimu ieškovo... 11. Teismas nustatė, kad 2010 m. sausio 28 d. ieškovas ir atsakovas sudarė... 12. LR transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 14. Apeliaciniu skundu ieškovo „BTA Insurance Company“ SE Lietuvos... 15. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 16. 1. Teismas buvo šališkas ir netyrė ieškovo pateiktų į bylą įrodymų.... 17. 2. Apeliantas savo apeliaciniame skunde taip pat nurodo, kad nesutinka su... 18. 3. Apeliantas nurodo, kad byloje reikalavimas yra pareikštas vadovaujantis... 19. 4. Apeliantas teigia, kad šiuo atveju atsakovo atsakomybė atsiranda ne dėl... 20. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovo UAB „Kordulė“ vardu atstovas... 21. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 22. Apeliantas nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų apelianto minimų... 23. Teismas tik įvertinęs visas bylos aplinkybes visiškai pagrįstai konstatavo,... 24. Atsakovas šiuo atveju sumokėjo, nors ir pavėluotai, apeliantui visas... 25. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 26. Apeliacinis skundas atmestinas.... 27. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal LR CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliacinis... 28. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 29. Dėl ginčo esmės... 30. Byloje sprendžiamas klausimas, ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas... 31. Pagal LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo... 32. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovas draudimo įmokas pagal tarp... 33. Ieškovas, reikšdamas reikalavimą atsakovui, neginčijo, kad draudimo apsauga... 34. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo... 35. Dėl panešimų siuntimo ir jų vertinimo... 36. Apeliantas teigia, kad byloje esantys 2010-09-08; 2010-07-02; 2010-03-04;... 37. Byloje esantys 2010-09-08; 2010-07-02; 2010-03-04; 2010-06-03 pranešimai... 38. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad Draudimo priežiūros... 39. Dėl teismų praktikos taikymo... 40. Apelianto nurodomuose teismų sprendimuose nurodytos bylų faktinės... 41. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančius duomenis bei ieškovo... 42. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje... 43. Šalys nepateikė duomenų apie priteistų bylinėjimosi išlaidų... 44. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 45. Mažeikių rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 6 d. sprendimą palikti...